Adriaen van der Donck

Home Inhoud E-mail
Genealogie Familie van der Donck

Wapenfeit
In 1590 veroverde Prins Maurits Breda op de Spanjaarden met een list! Hoe werd de stad Breda veroverd? Schipper Adriaen van Bergen had de groep soldaten van de prins verborgen onder een lading turf die hij met zijn schip naar het kasteel van Breda moest brengen. ’s Nachts kwamen de soldaten uit het ruim en veroverden de stad én een stadspoort op de Spanjaarden. Met Prins Maurits was afgesproken dat hij bij de stadspoort zou staan met zijn leger.
Bijzonderheden
Adriaen van Bergen was bekend bij Prins Maurits of bij een van zijn stafleden. Hij is dus niet zomaar uitgekozen om Breda te ontzetten met de list met het Turfschip.
Beloning
Vorstelijke beloning: de Staten Generaal gaf Adriaen een lijfrente van 300 gulden per jaar, 500 gulden ineens en 1000 gulden in twee halfjaarlijkse termijnen. Bovendien kreeg hij belastingvrijstelling op alle schepenbrieven.
In 1597 werd zijn beroep ‘boomsluiter’, hij zag toe op de het betalen van tolgelden in de stad. Dit leverde hem 9 gulden per maand op. Voor die tijd een goede beloning. Hij kocht het huis “de Zwaan” op de Havermarkt.


Adriaen zijn verblijf in Amsterdam
Notarieel Archief Amsterdam inventarisnr. 2278 III fol. 69-71 d.d. 7-7-1650, waarin is vermeld:
Ed. Cornelis van der Donck, wonende te Breda, staande op zijn vertrek naar Nieuw Nederland geeft procuratie aan zijn zoon Ed. Adriaen van der Donck om gedurende zijn afwezigheid zaken waar te nemen.
Onze conclusie. Vader Cornelis vertrok en zoon Adriaen mocht niet mee vanwege het
bestuurlijk conflict waarin hij was verwikkeld met de Staten Generaal.
Uit dezelfde bron inventarisnr. 2113/514 akte d.d. 29-4-1652.
Adriaen van der Donck (en anderen) als eigenaar voor 7/8 part in het schip “De Nieuw Nederlandsche Fortuyn.”
Ook uit het zelfde archief inventarisnr. 2280 d.d. 4-6-1653.
Adriaen van der Donck, patroon in zijn kolonie Nieuw Nederland neemt Helena Wand in dienst voor 6 jaar tegen Fl. 36,-- per jaar benevens eten, drinken en huisvesting. Ook nam hij twee timmerlieden in dienst. Zo komen er nog acht overeenkomstige meldingen voor in het archief van Amsterdam.
Onze conclusie. Voor een deel zijn het ook bemanningsleden geweest voor het schip waarmee hij, zijn vader achterna, alsnog naar Nieuw Nederland vertrok.
In een akte met inventarisnr. 2140/92 van notaris Nic. van Loosdrecht d.d. 27-5-1655 wordt Adriaen van der Donck genoemd als directeur en mede eigenaar van een potasch branderij op Manhattan in Nieuw Nederland


Meer genealogisch Van der Donck Informatie
Op http://stuyvesant.library.uu.nl/biografieen/donck1.htm lezen wij over Adraen zijn afkomst: “Adriaen van der Donck was afkomstig uit een adellijke familie”
Daar lazen wij ook dat hij op 21 jarige leeftijd door koopman Van Rensselaer uit Amsterdam als jurist in Rensselaerswijck werd aangesteld en naar Nieuw-Nederland vertrok.
Vermoedelijk zijn Adriaen zijn overgrootouders:
Ghijsbrecht Geleyn Cornelisse van der Donck gehuwd met Johanna Peeter Goyaerts.
Johanna hertrouwde met Artus Pels, die was “dispensier ende opsiener” van Prins Philips Willem, de oudste zoon van de Prins Willem van Oranje.
Bron. Nederlandsche Leeuw nr. 52, blz. 92 en 126
Wij stelden met de ons nu ter beschikking staande informatie een kleine fragment genealogie samen. Lees hier voor meer informatie.
Andere Verdoncken in Nieuw Nederland
Thomans Verdonck trad op als doopgetuigen op 30-11-1664, 18-10-1665 en 12.11.1673 bij een kind van de ouders van Thomas Fransen en Elsje Jans, bij de laatste doop was de moeder Neeltje Urbanus.
Thomas woonde in Nieuw Nederland te Breuckelen
Jacob Verdonck was op 28-8-1678 doopgetuige bij een kind van Hendrik Arentszen en Neeltje Urbanus.
Adriaen Andries Verdonck was op 27-1-1667 doopgetuige bij Johannes, een kind van de ouders Pieter Fredricksen en Annetie Jans en op 4-10-1673 bij Ariaentje kind van Dirck Cornelis en Agnitie Jacobs. De andere getuige was Walburg de Silla


Plaatsnamen in Nieuw Nederland met als uitgang donck:
Baersdonck; Boerdonck; Daesdonck; Gageldonck; Kelsdonck; Meerendonk; Meynendonck en Verspaendonck.

Begin
© Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 01-01-2018