DNA
Voegt het dna onderzoek iets toe aan het genealogisch onderzoek?

 

Is DNA onderzoek van belang voor de genealoog? Een ervaring.
Op grond van deelneming aan drie DNA onderzoeken is mijn ervaring dat DNA onderzoek weinig toevoegt aan de stambomen die tot stand gebracht zijn aan de hand van archief onderzoek. Met andere woorden DNA, biologisch onderzoek en archief onderzoek ook wel aangeduid als juridisch onderzoek, zijn twee verschillende vormen van onderzoek die elkaars resultaten bevestigen met dien verstande geboorten buiten het huwelijk of partnerschap worden duidelijk gemaakt. Min of meer voor de genealoog van belang indien de vader onbekend is gebleven. Waar zich dat voordeed bleef gelukkig veelal het traditioneel familieverband instand.

Onderzoek 1. Zonen van Adam 16 kenmerken, of merkers, officieel Y-STRs
Onderzoek 2. Het Benelux-project 38 kenmerken, als bij 1.
Onderzoek 3. De Gen-iale Stamboom 46 kenmerken als bij 1.


Aanvang DNA en Genealogie
https://verdonk.home.xs4all.nl/DNA_Gen_Genealogie_1.htm  
Met deze link naar drie pagina's over onze start met onze ervaringen met DNA onderzoek Zonen van Adam. Onderzoek universiteit Leiden.

Inleiding.
Algemene informatie genealogisch onderzoek Verdon(c)ken.

Elders op deze website is vermeld hoe het genealogisch onderzoek van start ging en wie daar allemaal aan meewerkten zie op onze home page Onderzoek vanaf 1965.


Aantallen
Op deze p.c. staan meer dan 70.000 namen allen in een genealogisch verband.

Dat aantal is verdeeld over 103 pagina's van de website. Op elke pagina een hoofdbestand (stamboom) met sub-bestanden. De hoofdbestanden:
2 daarvan gaan terug tot in de 13e eeuw.
7 tot in de 15e eeuw.
33 tot in de 16e eeuw.
22 tot in de 17e eeuw.
De overige 39 zijn meer recent.
De sub-bestanden konden nog niet in een hoofd bestand worden ondergebracht. Het is in de loop van het onderzoek gelukt om enkele hoofdbestanden samen te brengen in 1 stamboom en om sub-bestanden aan een hoofdbestand toe te voegen.

De Gen-iale Stamboom "Opzoek naar het koekoekskind."
Met andere woorden via het DNA onderzochten de wetenschappers in Leuven of in de 10 door mij aangeleverde stambomen een kind was geboren uit een moeder waarvan de identiteit van de vader onbekend is gebleven.
Van elk de 10 stambomen namen 2 naamgenoten deel. Deze twee mochten niet eerder dan in de 5 generatie een zelfde stamvader bezitten. Liever naar een nog oudere generatie. Van de 20 deelnemers werd door mij een stamreeks ingestuurd.

Resultaten
In de 7 stambomen, waarin geen "koekoekskind" werd aangetroffen, bij ons bekend onder de namen zoals die ook op de website zijn genoemd. 7 maal hebben de beide deelnemers het zelfde DNA resultaat. Met de in kleur weergegeven resultaten doet zich een bijzonderheid voor die hieronder is toegelicht.

Bergeijk (
Bleven geconcentreerd in omgeving Den BoschR1b R-P 312;
Brouwershaven (
Later geconcentreerd te Zeist) R1b R-M 529;
Driewegen (
Teruggeleid naar Sint-Denijs-Westrem) R1b R-U 106;
's-Gravendeel R1b R-U 198; (
Bleven voornamelijk in de Hoekschewaard)
Lommel (
Vertakkingen naar Liempde, Boxtel en omgevingJ2a M410;
Stramproy G2 G2a U8 (
vertakking naar Meeuwen in Vlaanderen) en
Zaanstad (
zeer waarschijnlijk afkomst van De Merode) R1b R-M 529.

In de stambomen.
1. Reusel-Waddinxveen, 1 R1b R-Z 195 de andere deelnemer trok zich terug.
2. Gorkum R1b R-L 48 verschil R1b R-SRY2629, en
3. Retie (Tilburg e.o.) J2a M410 verschil R1b R-P 312.

Honderden mannen namen deel aan dit onderzoek. Wij wachten op de totale uitkomst van dit onderzoek. 

DNA uitkomsten (bijzonderheden) toegelicht.

Mijn gemotiveerde slot conclusies gebaseerd op bovenstaande onderzoeken naar de stand van zaken op heden augustus 2018.
Zie ook het gestelde in de eerste alinea van deze notitie.
In de 7 hierboven vermelde stambomen is geen "ruis" aangetroffen. In 8 van de 10 stambomen is de Hoofdgroep R1b. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking behoort tot deze DNA Hoofdgroep. J2a en G2 zie de kleuren onderscheiden zich van R1b. Dat betreft de stambomen Stramproy en Retie die via een meer Oostelijke route naar het heden gekomen zijn.
BIJZONDER is dat 1 van de deelnemers die via onze onderzoek, de juridisch lijn, in de Retie genealogie is geplaatst met Hoofd en Sub groep gelijk is aan de twee deelnemers van de Bergeijk genealogie. Zie kleur.
Ook BIJZONDER is dat de Hoofdgroep van de beide Lommel (Liempde Boxtel) overeenkomt met de andere deelnemer van de Retie genealogie. Zie kleur.
Om te bepalen wat dit alles voor betekenis heeft voor het familie verband geven we het woord aan Professor Ronny Decorte uit Leuven.

Het is zo dat indien twee mannen tot een zelfde haplogroep behoren en het verschil in haplotype (Y-STR's) beperkt blijft tot max. 6 dat we kunnen spreken over een biologische verwantschap.
Indien ze tot een verschillende haplogroep, behoren dan is verwantschap uitgesloten.

Zeven verschillen bestaan tussen de hier aangeduide 2 deelnemers van de Lommel genealogie en de ene deelnemer van den Retie genealogie.
Nader toegelicht bij 6 verschillen gaat men uit van een mogelijke verwantschap in de ca. 35e generatie dan zijn we gekomen in het jaar ca. 930. Zeven verschillen ca. 39 generaties in het jaar ca. 810. Dit alles naar de huidige stand van zaken van de onderzoek mogelijkheden.
Het moge duidelijk zijn dat de namen na zoveel generaties geen herkenbaar zullen geven.

Welke vrouw in de Retie ** genealogie verantwoordelijk is voor deze afwijkende DNA uitkomsten is bij de betreffende deelnemer bekend alsmede in de heemkunde kring van Bergeijk.
In de Gorkum*** genealogie is eveneens bekend via welke vrouw, plaats en omstandigheden het afwijkende DNA tot stand kwam in 1836. Maar de naam van de vader mist. Uit een aanzienlijk nageslacht met de naam Verdonk is van een deelnemer aan het Benelux-project bekend dat de uitkomst van zijn DNA is: I-P37.2.
Genoemde omstandigheden zijn via overlevering bekend bij de betrokkenen.

In de twee ** en *** aangeduide situaties bevestigen de DNA UITKOMSTEN DE BUITENECHTELIJKE GEBOORTEN. Geen nieuws onder de zon voor ons onderzoek. In het laatste geval wel een nieuwe DNA groep.

Nog twee "bijzondere" situaties.
1.
Wij weten niet waardoor het verschil in DNA uitkomst tussen de twee deelnemers van de Gorkumse genealogie is ontstaan. R1b R-L 48 verschil R1b R-SRY2629.
2.
Uitkomst DNA onderzoek van 1 van de deelnemers in de Gorkum genealogie is
R1b R-L48. Deze hoofd en sub groep stemt geheel overeen met drie deelnemers behorende tot een omvangrijke en zeer oude genealogie in Zuid-Oost-Vlaanderen
Maar helaas in de 46 Y-STRs bestaan 16 verschillen. De afstand tot een gemeenschappelijk oervader zou dan voor onze jaartelling uitkomen.

Maar ook hierin zien wij een bevestiging van wat algemeen bekend is. In Zuid-Oost-Vlaanderen heerste vanaf half 16e eeuw een vreselijke oorlog als gevolg van de kerkhervormingen en economisch situaties met veel armoede en ongenoegen. Velen kwamen om het leven, velen trokken naar het Noorden.
Vergelijkbare situaties met die van heden waar het vluchtelingen betreft.
Tal van publicaties zijn verschenen over de situatie in de 16e en 17e eeuw in Vlaanderen.
In een aantal van onze stambomen is daarvoor bewijs te vinden. Soms bewijs gebaseerd op gemotiveerde aannamen vanwege het ontbreken van archieven enz.

Relativeren.
Betekenis van het DNA onderzoek nader gerelativeerd in relatie tot het genealogisch onderzoek. Twee items.
1.
De betrekkelijke waarde van het DNA onderzoek wordt ook enigermate aangedragen door de naamkunde onderzoeken het Meertens Instituut. Zie het hoofdstuk op deze website Over onze naam.
2.
Karel de Grote 742-814
In Gens-Nostra 1968, 1990, 1991 en 1993 zijn stamreeksen opgenomen die terugvoeren naar Karel de Grote. Professor Marcel Wissenburg zag kans om zijn Karel de Grote reeks door te trekken naar de Bijbelse stamreeksen t/m Adam en Eva. Raadpleeg http://www.wissenburg.info/index.htm

 
Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 04-03-2020