Genetische Genealogisch Onderzoek (DNA)


Home Inhoud E-mail


Over onze naam

Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote reeks VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek vanaf 1965
Zes Verdon(c)k zonen van Adam.

In Leiden namen vijf personen Verdonk en één persoon Verdonck deel aan dit onderzoek.
In 2007 is dit onderzoek uitgevoerd onderleiding van Professor Dr. Peter de Knijff verbonden aan de universiteit in Leiden.
In Leuven werd door een Van der Donckt, een Van de Donk en een Verdonck aan een soortgelijk onderzoek deelgenomen. De Van de Donk en zijn genealogie is gelokaliseerd in Nederland.

Voor die onderzoek resultaten gaat u naar de volgende pagina’s.
Deze 9 deelnemers behoren tot een verschillende genealogie. In de genealogie Van der Donckt komen ook mensen voor met de naam Verdonck en andere naamvarianten. Op de volgende pagina zijn de 9 genealogieën vermeld.


dnatabel.jpg (289361 bytes)

Haplogroep R1b3
Vier van de 6 in Leiden aan dit onderzoek deelgenomen Verdonk(en) behoren tot dezelfde Haplogroep R1b3. Dit is de meest voorkomende haplogroep in West-Europa, 40 tot 70 % van de mannen in West-Europa behoort tot deze groep. In West Ierland ligt dit percentage zelfs op 98%. Ook de Basken scoren met 80% hoog. De afkomst moet circa 30.000 jaar geleden gezocht worden in Afrika, in het huidige Kenia. Via de genealogisch onderzoek lijn weten wij dat er langs deze weg geen familie verband kan worden aangetoond. Bovengenoemde Van de Donck, behorende tot een genealogie die aanvangt in Gemert en Noord Brabant ( Oud Hertogdom Brabant ) trouw blijft behoort tot de haplogroep R1b
Ook de Vlaamse man die deelnam behoort tot deze groep, hoewel diens DNA niet op 16 maar op 37 YSTR’s is onderzocht. Door het breder uitgevoerde onderzoek is zijn Haplogroep R1b1b2a1
( Y staat voor chromosomaal en bestaat uit twee verschillende onderdelen, een haplotype en een haplogroep, STR’s staat voor Short Tandem Repeats )


Tot deze R1b3 groep behoort ook de familie Zuiderent. In de rechte mannelijke lijn afstammelingen van de oer Vlaardinger die omstreeks 1000/1050 leefden en in Vlaardingen begraven zijn.

Haplogroep J2

Maar één van de deelnemende Verdonk(en) behoort tot deze groep. Slechts 4% van de 406 deelnemers behoort tot deze groep. De mensen die tot deze groep behoren zijn afkomstig uit het Midden-Oosten. 30% van de joden behoort tot deze groep. In de Te Tell el-Sultan (Jericho) is 8.500 voor Christus informatie aangetroffen dat in verbinding staat met deze groep. Een opvallende cluster is te vinden in noord - oostelijk Brabant. Het vermoeden bestaat dat mensen uit deze groep als huurlingen in het Romeinse leger diende welke troepen zich rond Nijmegen legerden

Haplogroep G

De Verdonck die tot deze groep behoort is eveneens afkomstig uit het Midden Oosten. Zijn voorouders behoren tot een groep die langs de Middellandse en Zwarte Zee richting Turkije, de Caucasus en Balkan trok en via de oostgrens ons land binnen kwam. Van de 406 deelnemers behoort ook slechts 4.% tot deze groep.

Haplogroep I2b
De Vlaamse Verdonck behoort tot een genealogie die een aanvang neemt in Zele en ook voorkomt te Overmere, Lokeren en omgeving. Een genealogie die via het nabije Oosten en deels via Scandinavische weg, zuid, en west Europa bevolkte.

Voor een europees DNA overzicht.
Wilt u weten waar de bovenstaande haplogroepen voor komen in Euro, dan klikt u hier

Drie aangetrouwde deelnemers
Aangetrouwden aan Verdonk, Verdonck en Van der Donck/Verdonck, respectievelijk behorende tot de Genealogie die wij benoemden als 's-Gravendeel, Land van Waas en Broechem, van wie ook mensen deelnamen aan het onderzoek in Leuven op de namen en haplogroepen, Robbemond J2a, Verhelst I1 en Rigout R1b, leest u eveneens meer op de volgende pagina.

Verbinding met stambomen


Begin


© Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 01-01-2018