Foto pagina Bergeijk genealogie Verdon(c)k

Home Inhoud E-mail

Inhoud van deze fotopagina.

Het foto bestand
in Power Point wordt actueel gehouden met door mij ontvangen/gevonden afbeeldingen. YouTube kan daarbij achterlopen.


1.
In een PowerPoint en YouTube presentatie foto's en bidprentjes.
2.

IJspret is niet altijd zonder gevaar.
3.
Een familie foto van Henrica Petronella Verdonk (1861-1943).
4.
Grafzerk Helena Verdonck
5.
Door de ogen van een kind, door Bert en Jeanne Verdonk (2016).

 

 

PowerPoint
Via een PowerPoint presentatie kunt u meer dan 75 afbeeldingen bekijken. Klik hier om deze presentatie te bekijken.
Toepassen door zelf te klikken of de pijltjes toetsen te gebruiken.
U kunt de foto's etc. ook bekijken via een YouTube filmpje. Klik hier. In dat filmpje zijn nog niet alle dia's opgenomen.

De IJspret en het dramatisch gevolg ( 1926 )
Hoe twee scaatsende zuster Verdonk in een wak terecht kwamen, redders te hulp kwamen en ��n van de zusters en een redder daarbij om het leven kwamen.
Door de heer Wim Koningstein is ons de informatie over deze gebeurtenis terbeschikking gesteld en met zijn instemming hier vermeld. Lees het hele bericht.Familiefoto
                           wpeB.jpg (16051 bytes)

 
       In het midden, op de rieten stoel Henrica Petronella Verdonk 1861-1943. Links

       van haar frater Hubertus ( Franciscus Theodorus Johannes Heesters, haar
       zwager ). Rechts van haar en op de voorgrond zijn kleinkinderen. Achterste rij
       van links naar rechts: haar zoon Petrus Bernardus Johannes Heesters, haar
       dochter Maria Wilhelmina Lamberta Heesters, haar jongste zoon Adrianus
       Franciscus Heesters en diens vrouw Maria Johanna de Coo. Aanbieder van deze
       foto de kleindochter van Petrus B.J. Heesters. Lineke Flinkenfl�gel-Knuvers.

Grafzerk in de St. Janskerk van 's-Hertogenbosch van Helena Verdonck. Zie foto
Helena Verdonck trouwde met Jacob Aertsen de Gruyter, geboren circa 1600, commies
ter recherche te Den Bosch, overleden te Den Bosch 13-1-1683.
Trouw datum en herkomst van Helena nog niet gevonden. Helena is overleden op
14-8-1681 in Den Bosch.
Jacob maakten testament definitief op 31-12-1682.
In het boek waarin de begraafkosten voor Helena zijn genoteerd blijkt dat er 4 gulden en
10 stuivers zijn betaald, voor het kleed 4 gulden en voor 2 uren en een kwartier groot geluid
20 gulden en vier stuivers en voor de boeten bij dagh 6 gulden. Totaal 34 gulden en 15 stuivers.

Uit dit huwelijk is geboren: Maergriet de Gruyter, overleden 24-8-1676, zij trouwde
met Andries van Loenen op 16-5-1647 te Den Bosch. Andries is op 19-9-1681 overleden.
In 1683 waren er nog vijf kinderen uit dit huwelijk in leven, te weten:
1. Helena in eerste huw. getrouwd met Jacob van Seventer in 2e huw. met Adriaen Rijsbergen;
2. Wilhelmina getrouwd met Bastiaan van Loo en

3. Agnees getrouwd met Nicolaes Coen en de kinderen 4. Isaac en als jongste 5. Catharina.

De ouders van Jacob zijn: Mathys Franse de Gruyter en Lijsbet Fransse van Broekhoven.
Jacob zijn broer is. Aert Mathijsen de Gruyter gehuwd met Margriet Gouts alias Golt.

Jacob Aertsen de Gruyter had tot taak om vrachten te onderzoeken op verschuldigde
convooien en licenten. Belastingen innen dus. Zijn werk werd voortgezet door schoonzoon
Andries van Loenen. Jacob Aertsen de Gruyter kocht in 1661 en 1664 twee panden aan de
Sint Jorisstraat. Via vererving kwamen de panden in bezit van een kleinzoon
Gerard Cornelis van Blotenburg getrouwd met Maria Vreda van Blotenburg.
Ook van dit echtpaar is een zerk in de St. Janskerk, Registratienummer 356.

Bron: "De grafzerken in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch" door Dr.C.F. XAV Smits. 1912
De Brabantse Leeuw 1953 blz. 55


6. Door de ogen van een kind.
Lambertus Adrianus Arnoldus Verdonk, roepnaam Bert, goudsmit, geboren 's-Hertogenbosch
17-1-1934. wedr. van Anna Maria Akkermans 1935-2009 en zijn zuster Adriana Jeanette
Verdonk ook geboren in 's-Hertogenbosch 12-4-1938, roepnaam Jeanne, gehuwd met
Johannes Tervoort. Zie foto hier onder waar zij in de Korte Waterstraat in Den Bosch staan.
Dat is de straat waar het ouderlijk gezin tijdens de 2e wereldoorlog woonde.

Jeanne interviewde haar broer en beschreef zijn levensverhaal uit de tweede wereldoorlog
Aan deze publicatie is aandacht geschoken door www.bosscheomroep.nl.
Een samenvatting van de Bosscheomroep lees u hier.


            Bert & Jeanne VerdonkBe.jpg (36039 bytes)

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 05-05-2018.