Genealogie van Adriaan VERDONCK
 
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\BERGBROO
Datum:
27-04-2020
Selectie:
'Personen in genealogie van Adriaan VERDONCK [36]'
Sortering:
Per tak

I.1
Adriaan VERDONCK, geboren circa 1667.
Kind:

II.1
Petrus Adriaan VERDONCK, geboren circa 1692 te Reusel, overleden op 29‑08‑1745 te Bergeijk.
Dat Petrus een vader gehad moet hebben met de naam Adriaan Verdonck hebben wij afgeleid uit de in die tijd gebruikelijke naamgeving.
Zoon van Adriaan VERDONCK (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk op 23‑02‑1716 te Bergeyk (getuige(n): Walterus Wouters en Lucia Marten Peters) met Margaretha Johanna GROENEN (Margareta Jores), gedoopt circa 1693 te Bergeijk, overleden 2‑‑7‑1776 te Bergeijk, begraven op 03‑07‑1776 te Bergeijk, dochter van Jan Jansz GROENEN (Joris Groenen) en Petronella Jans KEUNEN (Petronella Jansen).
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus VERDONCK, gedoopt op 27‑12‑1716 te Bergeyk (getuige(n): Maria Groenen en Wilhelmus Verdonck).
Mogelijk was met de ondergenoemde Adriaan deze Adriaan bedoeld.
Het salaris van de schoolmeester te Velddriel hield ook nauw verband met de inkomsten van de kapel, welke in hoofdzaak uit pachten bestond. Toen Peter van Keij in 1749 zijn benoeming als schoolmeester te Hurwenen aanvaardde werd in Velddriel Hillebrand Jaats benoemd op een salaris van 50 gulden, maar als er aan de kapel buitengewone reparaties zouden moeten geschieden dan zou hij slechts ƒ 40,- beuren. Het volgend jaar reeds nam meester Jaats de benen en keerde niet meer in Velddriel terug. Adriaan Verdonck werd zijn opvolger. Hij genoot een salaris van ƒ 50,- per jaar en moest negen maanden, van 1 oktober tot 1 juli, school doen. Op 8 februari 1768 klaagde meester Verdonck bij de kapelmeesters dat de school veel te klein was voor de vele kinderen die bij hem de school bezochten. De aannemer J. van den Oever ontving van het kapelbestuur de opdracht om een bestek te maken van een schoollokaal in het koor van de kapel of van een vergroting van het bestaande schoollokaal. Uiteindelijk werd besloten een geheel nieuw lokaal te bouwen in het koor. Met de groei van de Velddrielsebevolking nam blijkbaar ook de belangstelling voor het onderwijs toe.

2.
Johanna VERDONCK, gedoopt op 04‑08‑1718 te Bergeyk (getuige(n): Laurentius en Petronella Groenen).
3.
Petronella VERDONCK, gedoopt op 29‑05‑1721 te Bergeyk (getuige(n): Arnoldus Groenen en Maria Genen), overleden vóór 1822.
Gehuwd (1) circa 1746 met Wouter HERMANS.
Gehuwd (2) met Antoin van de VORST, landarbeider, overleden vóór 1822.
4.
Anna VERDONCK, gedoopt op 27‑07‑1722 te Bergeyk (getuige(n): Wilhelmus Matheus, Joanna Raymaeckers).
5.
Elisabeth VERDONCK, gedoopt op 11‑08‑1725 te Bergeyk (getuige(n): Laurentius en Margarita Groenen), overleden op 24‑05‑1799 te Bergeyk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14‑01‑1753 te Bergeyk (getuige(n): Arnoldus van Poppel en Adrianus Spooren) met Arnoldus van MOL (Arnoldi, Aart Hendrik Moll), 25 jaar oud, geboren op 03‑11‑1727 te Bergeyk, overleden op 27‑04‑1804 te Bergeyk op 76-jarige leeftijd, zoon van Hendricus van MOL en Johanna RADEMAECKERS. Dit huwelijk is ingevoerd n.a.v. de volgende doop informatie:
Dopen Bergeyk 11-8-1763 van Laurentius van Mol door de ouders: Arnoldi van Mol en Elisabeth Verdonck. Getuigen: Laurentius Joannes Goossen en Petronella Groenen.
In Wa tak en Bk tak komt geen Elisabeth in aanmerking.
Groenen als getuige kan een tante zijn.
Er zijn ons 7 kinderen bekend geworden uit dit huwelijk. Naast de genoemde
Laurentius zijn dat ook: Martina, Petrus, Hendrik. Joanna. Helena en Franciscus.

6.
Johannes VERDONCK, gedoopt op 12‑04‑1730 te Bergeyk (getuige(n): Johannes Geenen en Petronella Keunen), overleden na 1822.
7.

III.10
Petrus (Peter) VERDONCK, landbouwer, gedoopt op 02‑08‑1732 te Bergeyk (getuige(n): Laurentius Groenen en Martina Johanna Spooren), begraven op 28‑03‑1795 te Bergeyk op 62-jarige leeftijd.
Ontlastbrief voor Peter Verdonk van Bergeijk naar Eersel d.d.12-1-1751.
 
Franciscus Verkolken, de zwager van Petrus trouwt Wilhelmma Geneese.
Op 29 maart 1758 voltrok zich de boedelscheiding van Petrus zijn schoonouders.
Uit de opgemaakte akte, Rechterlijk archief(R.A.) Bergeyk nr. 42 folio 133, blijkt dat Petrus en zijn vrouw ging wonen op het "huys en aangelagh, groot ½ loopende gestaen en gelegen alhier tot Bergeyk op de Witreyt. Peeter en zijn vrouw namen tevens de verplichting opzich om voor moeder Engel Verspannen te zorgen.
 
Deze "(mantelzorg)" is alsvolgt vermeld:
De comparanten verklaren vervolgens, dat zij aan de voornoemde ".Peeter Verdonck cum uxore (met zijn huisvrouw) in vollen vrijen eygendom op te dragen en over te geven, alle hoeve en schaeve, meubileire ende andere goederen, actenb en crediten."
Waartegenover de voornoemde Peeter Verdonck en zijn huisvrouw ".bij deeze beloven en aannemenom de voornoemde Engel Verspannen, weduwe van Lammert Verkolcken, derzelfs moeder, gedurende haar leeven te zullen geeven behoorlijke huysvestinge, vries en ligt, kost en drank, zieck en gesonde, en verder te doen hetgeen goede en welgemeenende kinderen schuldig en verpligt sijn aan haare ouders te bewijsen."
 
De Witreyt is een gehucht dat valt onder Weebosch en gelegen is op circa 8 km. van Bergeyk. Het is een schitterende omgeving op geringe afstand van Postel, Eersel en Luyksgestel, plaatsen waar door de eeuwen heen heel wat Verdoncken woonachtig waren.
 
Uit rechterlijke archieven werd ook nog de onderstaande informatie verkregen.
R.A. 1801. Inventaris nrs. 68,69,70 folio 66 Petronella Verkolken, wonende te Eersel, transport aan Jacobus Geneese.
 
R.A. Bergeyk Inventaris nr. 165. Dochter Engel is overleden. De goederen worden getaxeerd. Een vijfde deel blijkt getaxeerd te zijn op f.19,--.
Het betreffen drie percelen weiland, een perceel akerland en een niet nader genoemd stuk land alsmede een huis, hof en aangelag op de Witreyt.
 
Schepenbank Bergeyk etc. akte d.d. 1-12-1806, Toegang 10203, Invnr.90, akte 67v. Verdeling van de goederen van Peter Verdonk en Maria Verkolken tussen de kinderen: Lambert, Willem wonende Dommelen, Franciscus wonende Luysgestel. A ls goederen zijn vermeld: Toponiem, Veld, Grooten Akker en de Luykenbogt
, zoon van Petrus Adriaan VERDONCK (zie II.1) en Margaretha Johanna GROENEN (Margareta Jores).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30‑01‑1757 te Bergeyk (RK) (getuige(n): Henricus Karnauts en Jacobus Putmans) met Maria Engels VERKOLKEN (Maria Engel Verkolken), 30 jaar oud, gedoopt (rk) op 30‑05‑1726 te Bergeyk (getuige(n): Joannes Groenen en Petronella Schoonen), overleden op 23‑03‑1767 te Bergeyk op 40-jarige leeftijd.
Als zoon Wilhelmus komt te overlijden worden zijn ouders genoemd Peter Verdonk en Maria Engels. Was vader hertrouwd of bediende moeder zich van twee namen?
Dochter van Lambertus Janssen VERKOLKEN (Lambertis Jansen Verkolcken) en Engelberta Simons VERSPANNEN (Heijlken Simon).
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella VERDONCK, gedoopt op 24‑02‑1757 te Bergeyk (getuige(n): Franciscus Verkolcken en Wilhelmina Verdonck), begraven op 13‑05‑1774 te Bergeyk op 17-jarige leeftijd. Overlijden is genoemd in RA Bergeyk Inv nr. 165 in een akte gedateerd 30-5-1774.
2.
Engelberta VERDONCK, gedoopt op 19‑03‑1759 te Bergeyk (getuige(n): Henricus Verdonck en Cornelia Joannes Verkolken), overleden op 13‑05‑1774 te Bergeijk op 15-jarige leeftijd. In het begraafboek genoteerd als Engel Peter Verdonk. Haar overlijden is genoemd in RA Inv nr. 165 Bergeyk in een akte gedateerd 30-5-1774.
Haar vader doet dan aangifte van het bezit. Hij wordt dan genoemd "vader en voogt van 4 onmondige kinderen.
Bezit, voor 1/5 portie, bestaat uit huis, hof en aangelag op te Witrut in Bergeyk.
Drie percelen weiland genaamd "Grootenbeemt", "Het Veldt" en "Het Beemte", een perceel "ackerlant genaemt den groten acker". Dan worden nog 3 lopen land genoemd doch zonder nadere plaats aanduiding. Het geheel voor 1/5 deel samen f.19,--.

3.
Lambertus VERDONCK (zie IV.3).

IV.3
Lambertus VERDONCK, bouwman, gedoopt op 03‑10‑1762 te Bergeyk (getuige(n): Joannes Verkolken en Elisabeth Verdonck), overleden op 04‑03‑1816 om 1100 uur te Bergeyk op 53-jarige leeftijd. Aangevers: Arnoldus Groenen, 55 jaar, bouwman en buurman van de overledene; Jan Aarts, 51 jaar, bouwman en buurman van de overledene.
Was woonachtig op de Witreyt te Bergeyk. Zijn weduwe verkoopt op 17-8-1819 aan Arnoldus en Peter Klessens een perceeltje weiland op de Witreyt, genaamd "Simonsbeemdeken", groot 18 roeden.
Zoon van Petrus (Peter) VERDONCK (zie III.10) en Maria Engels VERKOLKEN (Maria Engel Verkolken).
Ondertrouwd op 03‑08‑1799 te Bergeyk, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18‑08‑1799 te Bergeyk, gehuwd voor de kerk op 18‑08‑1799 te Bergeyk (getuige(n): Laurentius Janssens en Elisabeth Bluijs) met Johanna VERDONCK, 34 jaar oud, landbouweres, gedoopt op 24‑03‑1765 te Bergeyk (getuige(n): Josephus Verdonck en Petronella Swagers), overleden op 04‑03‑1822 om 1100 uur te Bergeyk op 56-jarige leeftijd. De twee zoons doen op 28-7-1822 aangifte voor de memorie van successie Inv. nr. Den Bosch 23-50.
Er is sprake van een huis, hof en aangelag op de Witreyt te Bergeyk. Er worden geen bedragen genoemd. ook niet van de 4 percelen akkerland en de 2 percelen weiland, respectievelijk groot: 12, 8, 21, 21, 21, en 21 roeden.
 
Johanna wordt in het testament van haar moeder genoemd. Zij prelageerd haar met een perceel akerland dat Den Brembos heet, en "..zulks alles uyt hoofde der getrouwen diensten aan de testatrice beweezen". Bij zijn overlijden woont Lambertus op de Witreyt te Bergeijk.
Dochter van Johannes VERDONCK en Adriana SWAGERS (Swaagers), bZij trouwden ook voor de schepen van Bergeyk. Uit de opgemaakte akte blijkt dat ze beiden niet konden schrijven. Copie in bezit.
Johanna haar ouders zijn vermeld in de genealogie Retie waartoe zij dus ook behoort. Deze twee genealogieën vallen hier dus samen.

Uit dit huwelijk:
3.
Maria VERDONK, gedoopt op 07‑02‑1804 te Bergeyk (getuige(n): Walterus en Maria Verdonck), overleden op 07‑05‑1804 te Bergeyk, 90 dagen oud.

V.1
Petrus Johannes VERDONK, arbieder, opperman en militair, gedoopt op 06‑09‑1799 te Bergeyk (getuige(n): Wilhelmus Verdonck en Adriana Swagers), overleden op 08‑05‑1848 te 's-Hertogenbosch op 48-jarige leeftijd. Het gezin woonde in de Ortenstraat kloostergang Wijk B nr. 87. Petrus diende in de nationale militie. 9 jaar na beëindiging van zijn dienstplicht treedt hij vrijwillig in dienst als hospitaal-soldaat, dat was op 1 december 1832. Hij diende tot 16 juli 1839 bij de Kompagnie Hospitaal-Soldaten. Deze compagnie maakte deeluit van het mobiele leger in de jaren 1832,1833 en 1834, dat was tijdens de Belgische opstand.
Wij beschikken over de volgende gegevens van zijn signalement: lang één ellen, 6 palmen, 5 duimen en 21 strepen. (1.65 m), aangezigt ovaal; voorhoofd plat, oogen ligtbruin, neus breed, mond ordinair, kin langwerpig, haar ligtbruin, wenkbrauwen ligtbruin. Diende achtereenvolgens: Bergeyk, Luyksgestel (1 jaar), Lommel 1½ jaar, Waar bij Mechelen 1 jaar, Brussel 2 jaar.
Bron:Streekarchief Eindhoven AAE 1213.
Zoon van Lambertus VERDONCK (zie IV.3) en Johanna VERDONCK, landbouweres.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30‑05‑1835 te 's-Hertogenbosch. Hun zoon Lambertus, geboren 4 maart 1835, werd door bij dit huwelijk gewettigd. Echtgenote is Henrica EVERS, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 18‑06‑1810 te Vierlingsbeek, overleden op 06‑05‑1882 te 's-Hertogenbosch op 71-jarige leeftijd. Henrica haar ouders waren afkomstig uit Xanten in Duitsland. Dochter van Joannes EVERS en Henrica HOPMANS. In 1830 trad Pieter in militaire dienst te Den Bosch. In 1839 was hij hospitaalsoldaat.
Uit dit huwelijk:
3.
Maria Henrica VERDONCK, bij haar huwelijk dienstbode en als weduwe was zij broodbakster, geboren op 04‑04‑1838 te Eindhoven, overleden op 20‑06‑1902 te 's-Hertogenbosch op 64-jarige leeftijd. Was medezuster van de Broederschap der Heilige Familie te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑05‑1862 te 's-Hertogenbosch met Adrianus JANSEN, 41 jaar oud, broodbakker, geboren op 26‑11‑1820 te Rosmalen, overleden op 30‑04‑1886 te 's-Hertogenbosch op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter Willem JANSEN en Adriana van der AALST. Op 28-10-1859 schonk Maria het leven aan een buitenechtelijke dochter Maria Johanna Lamberdina. In de huwelijks akte staat hieromtrent geschreven:....hebbende de verloofden bij deze verklaard te erkennen en wettigen hun kind geboren alhier den acht en twintigste october achtienhonderd negenenvijftig ingeschreven in de geboorteregisters onder de voornaam Maria Johanna Lamberdina en als dochter van Maria Henrica Verdonk."
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren.

4.
Franciscus Henricus VERDONCK, geboren op 03‑05‑1839 te Eindhoven, overleden op 22‑07‑1843 te 's-Hertogenbosch op 4-jarige leeftijd.
5.
Johanna Catharina VERDONCK, Eerwaarde zuster te Brussel, geboren op 07‑09‑1841 te 's-Hertogenbosch, overleden op 14‑10‑1904 te Brussel op 63-jarige leeftijd.
Geprofest als eerwaarde zuster Anna van de H.Joseph in januari 1870 in het klooster van de H. Juliana van de Apostolinen.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
6.
Henrica Francisca VERDONCK, geboren op 27‑03‑1844 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22‑11‑1909 te Arnhem op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 06‑02‑1888 te 's-Hertogenbosch (getuige(n): Johannes Verdonk koekenbakker, Lambertus Verdonk brievenbesteller, Petrus Jansen broodbakker en Petrus Johannes Verdonk kleedermaker 24 jaar oud. De eerste twee broers en de andere twee neven van de bruid.) met Johannes HESSELMANS, 72 jaar oud, geboren op 06‑09‑1815 te Arnhem, overleden voor 1909, zoon van Frederik HESSELMANS en Hermina ERENDS. Johannes was weduwnaar van Engelina Johanna Berendsen.
7.
Gertrudis Henrica VERDONCK, eerwaarde zuster te Antwerpen, geboren op 18‑10‑1846 te 's-Hertogenbosch, overleden op 03‑03‑1893 te Antwerpen op 46-jarige leeftijd.
Getrudis was ingetreden in het klooster van de H. Juliana bij de Apostolinen van het Allerheiligst Sacrament en droeg de naam van Zuster Gertruda van de H. Antonius.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.

VI.1
Lambertus Johannes VERDONK, eerst sigarenmaker maar van 1868 tot 1900 postbode, geboren op 04‑03‑1835 te 's-Hertogenbosch, overleden op 24‑07‑1902 te 's-Hertogenbosch op 67-jarige leeftijd.
Lamertus was een bekende persoonlijkheid in Den Bosch. Vermoedelijk werd er een poort naar hem vernoemd, "De Poort van Verdonck". De gemeentearchivaris hiernaar gevraagd, liet ons weten en wij citeren:
"De Poort van Verdonk is geen officiëlle naam geweest. Het is de populaire benaming voor een gedeelte van het Kruisbroedershof (Kruisbroederskerkhof), gelegen achter een klein poortje. Het Kruisbroedershof/Poort van Verdonk is omstreeks 1940/1941 gesloopt en het puin is door de Duitsers gebruikt voor het vliegveld Eindhoven. In 1909 kreeg het Kruisbroedershof zijn huidige naam; voor die tijd heette het Kruisbroederskerkhof.
Waarom het gedeelte van het Kruisbroedershof/Kruisbroederskerkhof de Poort van Verdonk genoemd werd, is ons nog niet duidelijk. Het enige, dat wij weten is, dat er in de negentigerjaren van de vorige eeuw op de Kuipertjeswal ( dus onmiddellijk grenzend aan de Poort van Verdonk) gewoond heeft een L.J. Verdonk, brievenbesteller." Voor foto's in
Poerpoint / of Youtube, via mijn website zie:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, zoon van Petrus Johannes VERDONK (zie V.1) en Henrica EVERS, dienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑05‑1861 te 's-Hertogenbosch met Maria Johanna Catharina van GOGH, 24 jaar oud, geboren op 22‑03‑1837 te 's-Hertogenbosch, overleden op 07‑01‑1902 te 's-Hertogenbosch op 64-jarige leeftijd.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Petrus van GOGH, wieldraaier, en Joanna Catharina van STIPHOUT. Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie. Tevens gezinsfoto.
Uit dit huwelijk:
1.
Penrica Petronella (Jet) VERDONK, geboren op 24‑10‑1861 te 's-Hertogenbosch. Jet werd geboren in het ouderlijkhuis, Weversplaats 220 in Den Bosch.
Tijdens haar huwelijk woonde ze ondermeer op de adressen Kanaalstraat 186 en Noordwal 186 in Den Bosch.
In Utrecht woonde ze in de Hagelstraat.
Overleden op 14‑03‑1943 te Utrecht op 81-jarige leeftijd. Op het bidprentje lezen wij:
"Zij was een Godvrezende vrouw en moeder over wie met lof mag gesproken worden; een moeder die voor haar gezin voorbeeldig gezorgd en gearbeid heeft en haar brood niet heet gegeten in ledigheid; een vrouw die zich onberispelijk heeft gedragen.
Lieve kinderen mijn liefde sterft niet. In den hemel zal ik U liefhebben zooals ik U bemind heb op aarde".
Begraven op 17‑03‑1943 te Utrecht. Begraven op de Roomskatholieke begraafplaats.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑01‑1889 te 's-Hertogenbosch met Johannes Henricus HEESTERS, 32 jaar oud, timmerman, geboren op 12‑10‑1856 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16‑01‑1936 te Utrecht op 79-jarige leeftijd. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, zoon van Wilhelmus HEESTERS en Wilhelmina van den WOLLENBERG.
Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie. Tevens familie foto
 
Uit dit huwelijk zijn minimaal tien kinderen geboren waarvan er 6, mogelijk 7, zeer jong zijn overleden.

2.
3.
Sophia Adriana VERDONK, geboren op 21‑08‑1864 te 's-Hertogenbosch, overleden op 19‑08‑1953 te Den Dungen op 88-jarige leeftijd. Overleden in het Antonius gesticht. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, begraven op 21‑08‑1953 te 's-Hertogenbosch. Begraven op het R.K. kerkhof te Orthen. Sophia bleef ongehuwd.
6.
Geertruida Dorothea VERDONK, geboren op 03‑02‑1871 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16‑04‑1873 te 's-Hertogenbosch op 2-jarige leeftijd.
7.
Catharina Henrica VERDONK, geboren op 25‑01‑1874 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22‑12‑1944 te 's-Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd. Met haar man om het leven gekomen bij de inslag van een V 1 bom. Zie ook:
bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑09‑1902 te 's-Hertogenbosch met Henricus Josephus Maria de GROOT, 23 jaar oud, kantoorbediende/letterzetter, geboren op 30‑04‑1879 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22‑12‑1944 te 's-Hertogenbosch op 65-jarige leeftijd.
Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

8.
NN VERDONK, geboren op 04‑10‑1877 te 's-Hertogenbosch. Levenloos geboren kind.
9.

VII.3
Petrus Johannes VERDONK, kleermaker, geboren op 03‑05‑1863 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16‑01‑1921 te 's-Hertogenbosch op 57-jarige leeftijd. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, zoon van Lambertus Johannes VERDONK (zie VI.1) en Maria Johanna Catharina van GOGH.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑02‑1887 te 's-Hertogenbosch met Lamberdina FIZAAN, 24 jaar oud, naaister, geboren op 13‑12‑1862 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22‑07‑1920 te 's-Hertogenbosch op 57-jarige leeftijd, dochter van Hendricus FIZAAN en Elisabeth SPRANGEMEIJER. Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie.
Uit dit huwelijk:
2.
Maria Henrica VERDONK, geboren op 22‑02‑1889 te 's-Hertogenbosch, overleden op 20‑10‑1890 te 's-Hertogenbosch op 1-jarige leeftijd.
3.
Henriëtte Francisca Elisabeth VERDONK, geboren op 12‑06‑1890 te 's-Hertogenbosch, overleden op 20‑11‑1919 te Boxtel op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29‑06‑1918 te 's-Hertogenbosch met Gerardus Cornelis Josephus van ROOY, 27 jaar oud, geboren op 26‑06‑1891 te Boxtel, zoon van Arnoldus van ROOY, bakker, en Paulina Maria van DOMMELEN.
4.
Maria Henrica Antonetta VERDONK, geboren op 26‑10‑1891 te 's-Hertogenbosch, overleden op 28‑09‑1976 te 's-Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑09‑1920 te 's-Hertogenbosch met Theodorus Cornelis Johannes Ignatius van RAVENSTEIN, klerk, geboren circa 1890, overleden na 1976, zoon van Theodorus Arnoldus van RAVENSTEIN en Johanna Petronella de RUYTER.
5.
Henricus Petrus Maria VERDONK, geboren op 02‑11‑1893 te 's-Hertogenbosch, overleden op 13‑12‑1894 te 's-Hertogenbosch op 1-jarige leeftijd.
6.
Adrianus Josephus Henricus VERDONK, onderwijzer later hoofd van de St.Norbertschool te Berlicum, geboren op 30‑04‑1895 te 's-Hertogenbosch, overleden op 10‑10‑1969 te Berlicum op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15‑08‑1921 te Nijmegen met Johanna Francisca DAMEN, 30 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 07‑01‑1891 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18‑04‑1979 te Berlicum op 88-jarige leeftijd, dochter van Lambert DAMEN en Maria Francisca van DUREN. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
7.
Henrica Wilhelmina Maria VERDONK, geboren op 08‑09‑1896 te 's-Hertogenbosch, overleden op 26‑06‑1897 te 's-Hertogenbosch, 291 dagen oud.
9.
Josephina Francisca Bernardina VERDONK, kantoorbediende, geboren op 01‑12‑1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22‑12‑1944 te 's-Hertogenbosch op 45-jarige leeftijd. Door het oorlogsgeweld om het leven gekomen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03‑05‑1929 te 's-Hertogenbosch met Johannes Christianus Hubertus Albertus PETERS, 39 jaar oud, handelsreiziger, geboren op 14‑11‑1889 te Veghel, overleden op 22‑12‑1944 te 's-Hertogenbosch op 55-jarige leeftijd. Om het leven gekomen bij het oorlogsgeweld. Zoon van Albertus Nicolaas PETERS, kantoorbediende, en Maria van der WEYDEN.

VIII.1
Lambertus Antonius VERDONK, kleermaker, geboren op 12‑12‑1887 te 's-Hertogenbosch, overleden op 14‑09‑1965 te Eindhoven op 77-jarige leeftijd, begraven op 17‑09‑1965 te Veghel. Het gezin verhuisde in 1915 van Den Bosch naar Zutphen. In 1919 vestigden zij zich in Veghel waar ze op vijf adressen woonachtig waren. Het laatste adres in Veghel was Molenstraat 42. Lambertus woonde in zijn tweede huwelijk te Eindhoven, laatstelijk op het adres Aalsterweg 44. Zoon van Petrus Johannes VERDONK (zie VII.3) en Lamberdina FIZAAN, naaister.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18‑01‑1912 te 's-Hertogenbosch met Christina Maria KOUWENBERG, 27 jaar oud, geboren op 18‑01‑1885 te Berghem, overleden op 16‑11‑1943 te Veghel op 58-jarige leeftijd, dochter van Peter KOUWENBERG, koopman, en Cornelia van RAAY.
Gehuwd (2) te Eindhoven met Wilhelmina VERHOEVEN, geboren op 09‑12‑1899 te Leende. Vermoedelijk overleden na 14-9-1965. Dochter van Johannes VERHOEVEN, landbouwer, en Johanna Maria van LAARHOVEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia Petronella Maria (Corry) VERDONK, geboren op 08‑09‑1912 te 's-Hertogenbosch, overleden op 02‑08‑1988 te Veghel op 75-jarige leeftijd, begraven op 05‑08‑1988 te Veghel.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑02‑1942 te 's-Hertogenbosch met Hein Theodorus Maria (Hein) PETERSE, 32 jaar oud, steenhouwer, geboren op 01‑01‑1910, overleden op 11‑10‑1983 te Veghel op 73-jarige leeftijd, begraven op 15‑10‑1983 te Veghel.
3.
Henriëtte Johanna Antonia Maria (Jet) VERDONK, geboren op 17‑03‑1922 te Veghel, overleden op 21‑01‑2016 te Veghel op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑02‑1946 met Henricus P. J. (Henk) van WEERT, overleden voor 2016.

IX.3
Lambertus Petrus Bernardus Maria (Bertie) VERDONK, kleermaker, koopman, hulp controleur Raad van Arbeid en kantoorbediende, geboren op 25‑05‑1914 te 's-Hertogenbosch, overleden op 01‑12‑1980 te Eindhoven op 66-jarige leeftijd, begraven te Veldhoven.
Lambertus woonde achtereenvolgens in de volgende plaatsen: Zutphen, Veghel, op 7 adressen, Reek, Esch, Milligen, Rotterdam drie adressen, Eersel, Bergeyk 7 adressen en tenslotte St. Severinuslaan 18 te Veldhoven. Mogelijk mee veroorzaakt omdat hij, naast de genoemde beroepen ook nog enigetijd militair was.
Zoon van Lambertus Antonius VERDONK (zie VIII.1) en Christina Maria KOUWENBERG.
Gehuwd (1) te Rotterdam, gescheiden te Rotterdam van Elisabeth (Bep) van VLIET, geboren te Overschie.
Gehuwd (2) te Eindhoven met Maria Jacoba (Ria) van den NIEUWENHOF, geboren te Eindhoven, dochter van Nicolaas van den NIEUWENHOF en Martha van AST.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Christina Martha Wilhelmina Maria Lamberta VERDONK, geboren te Veldhoven.
2.
Silvia Cornelia Henriëtte VERDONK, geboren te Eindhoven.

VIII.13
Antonius Johannes Henricus VERDONK, kleermaker, geboren op 25‑06‑1898 te 's-Hertogenbosch, overleden op 05‑06‑1950 te 's-Hertogenbosch op 51-jarige leeftijd. Woonden in 1947 op het adres Pelssingel 51's-Hertogenbosch. Zoon van Petrus Johannes VERDONK (zie VII.3) en Lamberdina FIZAAN, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑04‑1925 te 's-Hertogenbosch met Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN, 24 jaar oud, geboren op 19‑02‑1901 te 's-Hertogenbosch, overleden op 04‑05‑1953 te 's-Hertogenbosch op 52-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus KONINGSTEIN en Anna Maria de VLAM. Van dit echtpaar bestaat er via Maria Catharina Alouisa Koningstein een
verwantschapslijn met Karel de Grote. Zie voor meer informatie het gestelde
op de website op de pagina van deze Bergeyk 1 genealogie.

Uit dit huwelijk:
2.
Theresia Anna Cornelia Martina (Trees) VERDONK, geboren op 29‑04‑1927 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22‑10‑2017 te Hoofddorp op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 28‑10‑2017 te Hoofddorp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21‑10‑1954 te 's-Hertogenbosch met Augustinus Christianus (Guus) DONA, 25 jaar oud, inspecteur wegenwacht, geboren op 20‑06‑1929 te Cromvoirt, overleden op 02‑01‑2010 te Hoofddorp op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 08‑01‑2010 te Hoofddorp, zoon van Henricus DONA en Christina Petronella van der MEULEN.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren:
Thérèse Dona; Karin Dona; Tine Dona en Monique Dona. Allen gehuwd met respectievelijk Evert Wiskerke; Hendrik Kruit; Ben Vonk en William Siewertsen
.
6.
Maria Anna Theresia (Riet) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Gerardus Petrus HEESAKKERS, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Leonardus HEESAKKERS en Adriana van de WETERING. Uit dit huwelijk zijn te Den Bosch drie kinderen geboren.

IX.8
Petrus Gerardus Antonius (Pieter) VERDONK, handelscorrespondent, geboren op 25‑04‑1926 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16‑10‑2008 te Vlijmen op 82-jarige leeftijd. Uit het berichten van overlijden namen wij over:
"Als een herfstblad in de wind op weg naar een nieuwe bestemming, heeft onze allerliefste man, vader, schoonvader en opa Pieter Verdonk op 16 oktober 2008 het leven verlaten. Wij zijn dankbaar zo lang door zijn liefde omringd te zijn geweest."
, gecremeerd op 21‑10‑2008 te Vlijmen, zoon van Antonius Johannes Henricus VERDONK (zie VIII.13) en Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN.
Gehuwd te Boxtel met Anna Catharina Alphons Maria (Anneke) van der HEIJDEN, geboren te Boxtel, dochter van Wilhelmus Mathias Josephus van der HEIJDEN en Johanna Maria Cornelia van de SANDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna Helma (Marijke) VERDONK, geboren te Vlijmen.
Samenwonend te Amsterdam met Johannes Anthonius Maria (Hans) van RIJN, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Theodorus Sebastianus (Theo) van RIJN en Constancia (Stans) VIS. Zijn veel van in het buitenland met het zeiljacht "De Alk".
3.
Johanna Wilma Maria (Anita) VERDONK, geboren te Vlijmen.
Gehuwd te Meerssen met Joseph Maria Gerardus (Jos) LANDWIER, pedagogisch medewerker, geboren te Maastricht, zoon van Leo LANDWIER en Maria Hubertina Petronella VERHAGEN. Uit dit huwelijk zijn te Bunde twee kinderen geboren,
 
.

X.5
Guido Willem Antoon VERDONK, medewerker "Kleine aarde" te Boxtel, een biologischcentrum. Geboren te Vlijmen, zoon van Petrus Gerardus Antonius (Pieter) VERDONK (zie IX.8) en Anna Catharina Alphons Maria (Anneke) van der HEIJDEN.
In september 1991 samenwonend te Boxtel. Gehuwd met Astrid van MECHELEN, geboren te Gouda, dochter van Cornelis Bernardus Johannes van MECHELEN en Neeltje Sijgje SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Luna Vera VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
2.
Milo Dajo VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.

IX.12
Wilhelmus Joachim Antonius (Wim) VERDONK, technisch ambtenaar, geboren op 29‑04‑1931 te 's-Hertogenbosch, overleden na 2012, zoon van Antonius Johannes Henricus VERDONK (zie VIII.13) en Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑09‑1957 te Vught met Henrica Johanna Cornelia (Rietje) van POORTEN, 25 jaar oud, geboren op 13‑03‑1932 te Vught, overleden op 17‑12‑2012 te Winhoven op 80-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Henricus Franciscus van POORTEN en Catharina TEULINGS.
Uit dit huwelijk:
2.
Catharina Maria Henrica (Christel) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te Eindhoven met Franciscus (Frank) KRUIZINGA, geboren te Eindhoven, zoon van Anne KRUIZINGA en Cornelia van BREUGEL. Uit dit huwelijk te Son en Breugel geboren op 16-11-1990 Sanna Kruizinga.

X.9
Antonius Wilhelmus Theodorus Johannes (Anton) VERDONK, controler, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Wilhelmus Joachim Antonius (Wim) VERDONK (zie IX.12) en Henrica Johanna Cornelia (Rietje) van POORTEN.
Gehuwd te Haarlem met Carolina Johanna Wilhelmina (Carla) METSELAAR, onderwijskundige, geboren te Haarlem, dochter van Marinus Johannes METSELAAR en Amalia Theodora RADEMAKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolina Almalia (Carleen) VERDONK, geboren te Haarlem.
2.
Arlette Henrica VERDONK, geboren te Haarlem.

IX.14
Adrianus Antonius Johannes (Ad) VERDONK, verkoper, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Antonius Johannes Henricus VERDONK (zie VIII.13) en Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN.
Gehuwd te Vught met Josepha Johanna van den ELSEN, geboren te Vught, dochter van Jacobus van den ELSEN en Johanna Wilhelmina van den BIGGELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Adrianus Antonius (Jeroen) VERDONK, geboren te Vught.
Gehuwd te Maastricht met Anna Edith YOUNG, geboren te Saigon.
2.
Saskia Maria Anna VERDONK, geboren te Vught.

IX.16
Lambertus Emmanuel Christianus (Bert) VERDONK, geboren op 25‑12‑1934 te 's-Hertogenbosch, overleden op 27‑04‑2011 te 's-Hertogenbosch op 76-jarige leeftijd, begraven op 02‑05‑2011 te 's-Hertogenbosch, zoon van Antonius Johannes Henricus VERDONK (zie VIII.13) en Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN.
Gehuwd te Vught met Willy Petronella Maria Joanna Antonia van DUN, geboren te Vught.
Willy haar vader, roepnaam Antoon, is geboren 5-1-1896 en op 25-6-1998 te Sint Micheilsgesteld overleden. Hij was toen ruim 102 jaar oud.
Dochter van Antonius Hubertus Martinus Maria Deodatus van DUN en Joanna LOUWERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria Catharina Frederica Johanna (Mieke) VERDONK, geboren op 11‑05‑1961 te 's-Hertogenbosch, overleden op 23‑01‑2013 te 's-Hertogenbosch op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te Bokhoven met Cornelius Laurentius (Cor) COORT, buschauffeur, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Daniël COORT en Johanna van WEERT. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Kim en Sanne.
2.
Petronella Francina Geraldina (Patricia) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Erik Hendrikus Gregorius (Erik) COORT, technisch adviseur, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Bernardus Gerardus COORT en Johanna Wilhelmina SCHUT. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Wesley en Jimmy.

VII.6
Franciscus Johannes VERDONK, timmerman, geboren op 14‑10‑1866 te 's-Hertogenbosch, overleden op 27‑02‑1933 te Batenburg op 66-jarige leeftijd. Foto van het gezin zie: in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, zoon van Lambertus Johannes VERDONK (zie VI.1) en Maria Johanna Catharina van GOGH.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04‑11‑1898 te 's-Hertogenbosch met Johanna JANSSEN, 29 jaar oud, bij haar huwelijk was zij dienstbode, geboren op 28‑03‑1869 te Lith, overleden op 26‑06‑1953 te Lith op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan JANSSEN, landbouwer, en Sophia van KOOLWIJK.
Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie. Tevens gezinsfoto. Zie http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Uit dit huwelijk:
3.
Johannes Petrus VERDONK, Pater "Gregorius" te Lissabon, geboren op 10‑02‑1904 te Batenburg, overleden op 10‑01‑1980 te Lissabon op 75-jarige leeftijd.
Jo volgde de lagere school in Batenburg en in de zomer van 1916 ging hij met zijn vader kijken naar het klein-seminarie in Grave. Er waren 2 seminaries in Grave, beiden in dezelfde straat. De ene was van de paters van de Heilige Familie en de andere van de Congregatie van de Paters der HH Harten. Hij koos daarbij voor de laatste, maar omdat deze opleiding voor dit jaar vol was heeft hij een zevende jaar op de lagere school gevolgd. Op 10 september 1917 trad hij in op het klein seminarie van de HH. Harten in Grave. Eind juli 1924 had hij het klein-seminarie af en in september datzelfde jaar zou het noviciaat beginnen op het groot seminarie in Valkenburg. Op 25 september 1925 legde hij de tijdelijke geloften af (armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid). Na de geloften volgden twee jaar studie filosofie en vier jaar theologie. Op 25 juli 1930 deed hij zijn eeuwige geloften en werd tot priester gewijd waarop zijn vierde jaar theologie volgde. Hij kreeg de naam pater "Gregorius".
Op 3 augustus 1930 zong hij zijn eerste plechtige mis in zijn geboorteplaats Batenburg.
 
In 1970 werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
Meer over Johannes Petrus Verdonk is vermeld op bladzijde 50 van de Bergeijk-tak in ons boek "Genealogie van degeslachten Verdon(c)k." Tevens is over hem uitgebreid geschreven in het hoofdstuk Lief en Leed (I), bladzijde 10 van genoemd boek.
Foto opgenomen in Power Point presentatie, Tevens foto met vader en met het ouderlijk gezin alsmede bericht van priester wijding en jubilea. Zie voor deze foto's: http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
5.
Sophia Maria VERDONK, Slotzuster te Valkenburg, geboren op 05‑02‑1911 te Batenburg, overleden op 29‑09‑1982 te Valkenburg op 71-jarige leeftijd.
Na thuis in de huishouding behulpzaam te zijn geweest trad zij op 22-jarige leeftijd op 5 mei 1932 als lekenzuster in de priorij 'Manna Absconditum' te Breda van de Benedictinessen van het Heilig Sacrament.
 
Ingetreden in het klooster van de Benedictinessen van het Heilig Hart te Breda.
 
Op 16 maart 1933 ontving zij met het ordekleed de naam van zuster Maria Joanna van Jezus. Zij legde haar tijdelijke geloften af op 9 april 1934 en haar eeuwige geloften op 13 april 1937 en werd o.a. opgeleid in de kleermakerij, schoenmakerij en broodbakkerij.
 
In 1942 zijn twaalf zusters Benedictinessen begonnen met een nieuwe stichting in Valkenburg. Dit was in een fraaie villa aan de St. Pieterstraat die werd ingericht als klooster. Fien Verdonk is daar in 1946 naar toe gezonden en heeft meegeholpen met het opknappen van de zware oorlogsschade aan het huis. Ze heeft daar toen veel stucadoors- en schilderwerk gedaan. Van 1957 tot 1965 was zij vooral werkzaam op het naaiatelier en, nadat dit was opgeheven in 1965 in de hostiebakkerij als zeefster. Zij zorgde ook voor het uitvoeren van kleine reparaties in het klooster.
Foto's opgenomen in PowerPoint presentatie.

6.
Josef Adrianus Maria VERDONK, geboren op 24‑03‑1913 te Batenburg, overleden op 07‑07‑1935 te Nijmegen op 22-jarige leeftijd. Josef bleef ongehuwd.

VIII.17
Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK, timmerman, geboren op 02‑10‑1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 19‑10‑1989 te Eindhoven op 90-jarige leeftijd.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Lambertus was met zijn gezin woonachtig op de volgende adressen te Eindhoven: 1924 Waalstraat 28; 1928 Boschdijk 337E en 1938 Boschdijk 1079
, zoon van Franciscus Johannes VERDONK (zie VII.6) en Johanna JANSSEN, bij haar huwelijk was zij dienstbode.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 21‑02‑1924 te Tiel met Catharina Geertruida BOOMAN, 27 jaar oud, geboren op 30‑01‑1897 te Lith, overleden op 08‑01‑1933 te Eindhoven op 35-jarige leeftijd, dochter van Adrianus BOOMAN en Geertruida LOMME.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 26‑09‑1933 te Boven-Leeuwen (Gld) met Henrica Alberta (Riek) PETERS, 21 jaar oud, geboren op 17‑02‑1912 te Wamel Boven-Leeuwen (Gld), overleden op 09‑07‑2009 te Eindhoven op 97-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
NN VERDONK, geboren te Eindhoven. Betreft een levenloos geboren kind.
4.
Geertruida Johanna Nicolasina (Truus) VERDONK, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven met Johannes Marinus Adrianus (Jo) van der NAT, geboren te Asten, zoon van Adriaan van der NAT en Wilhelmina Johanna van STRIEN. Uit dit huwelijk zijn te Eindhoven drie kinderen geboren.
7.
Gregorius Petrus Maria VERDONK, geboren op 07‑12‑1932 te Eindhoven, overleden op 14‑01‑1933 te Eindhoven, 38 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Hendrika Paulina Catharina (Riek) VERDONK, lerares, geboren te Eindhoven. Riek is vriendin van onze stichting. Lid nr. 3870791-Be.
Gehuwd te Eindhoven, gehuwd voor de kerk te Eindhoven met Remo Alovius De SPIRT, firmant van een vloerenbedrijf, geboren te Zierikzee, zoon van Iginio De SPIRT en Johanna Maria SCHILLEMANS. Uit dit huwelijk zijn te Zierikzee drie kinderen geboren.
9.
Catharina Paulina Maria (Toos) VERDONK, naaister, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven met Hugo Eugene Richard MACKNACK, geboren te Paramaribo, zoon van Salomon Alexander MACKNACK en Elisabeth VELDE. Uit dit huwelijk zijn te Eindhoven drie kinderen geboren.
13.
Sophia Maria (Fien) VERDONK, geboren te Eindhoven.
14.
Elisabeth Johanna Maria (Els) VERDONK, seretaresse, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven met Johannes Franciscus Constand Maria (Hans) CLAASSEN, electro-technisch tekenaar, geboren te Leende, zoon van Franciscus CLAASSEN en Petronella van WULFEN. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

IX.21
Franciscus Adrianus Maria (Frans) VERDONK mr, bedrijfsjurist bij Philips, geboren op 07‑09‑1925 te Eindhoven, overleden op 03‑04‑2012 te Eindhoven op 86-jarige leeftijd, begraven op 11‑04‑2012 te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIII.17) en Catharina Geertruida BOOMAN.
Gehuwd te Eindhoven met Johanna Theresia Maria Friedberta (Anny) van AGT, geboren te Eindhoven, dochter van Petrus van AGT en Joanna van LEEUWARDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gregorius Josephus Jacintha Maria (Grego) VERDONK, geboren te Geldrop. Gregorius is geboren met een hersenbloeding en is verstandelijk gehandicapt. Hij woont op het internaat Eckartdal te Eindhoven.
2.
Peter Lambert Frans Maria VERDONK, natuurkundig ingenieur en octrooigemachtigde, geboren te Geldrop. Peter woont en werkt in Palo Alto in Californië. Hij is ongehuwd.
Gehuwd met Wilma.
3.
Karin Jeane Friedberta Maria (Karianne) VERDONK, verpleegkundige en reflex zone therapeute, geboren te Geldrop.
Er zijn twee kinderen geboren: Miriam Anna en Ruben Frans. Partner is Frederik David (Free) JOHANNES, leraar basisschool, geboren te Apeldoorn, zoon van Johannes Hompes JOHANNES en Patricia BEINSICK.
4.
Maria Louisa Josephina Bernadette (Marie‑Louise) VERDONK, lerares Franse taal en letterkundige, geboren te Geldrop.
Partner is Johannes C.L.M (Hans) van de BERK, huisarts.
5.
Anita Brigitta Assunta Maria VERDONK, bouwkundig ingenieur, geboren te Geldrop.
Partner is Josephus Johannes Hubertus RENKENS, electrotechnisch ingenieur, geboren te Heerlen, zoon van Johannes Hubertus RENKENS en Maria Josephina Gerarda HOCHSTENBACH.
6.
Frank Vincent Silvester Maria VERDONK, werktuigbouwkundig ingenieur, doch in 1996 werkzaam als verpleegkundige te Den Bosch. Hij is ongehuwd. Geboren te Geldrop.
Gehuwd met Tan‑Feng.

IX.23
Adrianus Geertrudis Johannes (Adriaan) VERDONK, bouwkundig opzichter, geboren op 20‑10‑1926 te Eindhoven, overleden op 13‑06‑2013 te Eindhoven op 86-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIII.17) en Catharina Geertruida BOOMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑06‑1951 te Best met Rutgera Maria (Gerda) BRESSERS, 23 jaar oud, geboren op 20‑11‑1927 te Best, overleden na 2013, dochter van Marinus BRESSERS en Elisabeth KLUIJTMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elisabeth Maria (Esther) VERDONK, grafisch ontwerper, geboren te Eindhoven.
2.
Elisabeth Sophia Maria (Myrthe) VERDONK, beeldend kunstenaar, geboren te Eindhoven, buurtschap Acht. Myrthe studeerde textiel werkvormen in Tilburg en monumentale vormgeving/schilderkunst aan de kunstacademie in Breda.
Sinds 1982 werkt ze in Amsterdam, waar ze een atelier heeft in een voormalige verffabriek. In 1993 maakte ze kennis met het boeddhisme wat onder andere leidde tot een studiereis naar India en Nepal. Voor haar werk vindt ze zowel in de oosterse levensbeschouwing als in de moderne westerse schilderkunst aanknopingspunten. Voor een nadere kennismaking gaat u naar haarwebsite www.myrtheverdonk.com
.
3.
Henrica Rutgera Maria (Henriëtte) VERDONK, boekrestaurator en beeldend kunstenaar, geboren te Eindhoven.
4.
Johanna Maria Adriana (Anne) VERDONK, programma directrice Worldwide Farmers Exchange, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Turner (USA) met Richard Owen WHITAKER, geboren te Virginia USA, zoon van Jack Owen WHITAKER en Iris MELTON.
5.
Lidwina Catharina Maria (Lidwien) VERDONK, tuinarchitect, geboren te Eindhoven.
6.
Maria Bernadette Cecelia (Maria) VERDONK, huisvrouw, geboren te Son.
Gehuwd te Eindhoven met Egbert NAUTA, geboren te Eindhoven, zoon van Tjitze NAUTA en Geesje van ROSSUM.

IX.27
Johannes Josephus Maria (Hans) VERDONK, aannemer, geboren te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIII.17) en Catharina Geertruida BOOMAN.
Gehuwd (1) te Taihape (Nieuw Zeeland) met Maria SLAATS, geboren te (Nederland).
Gehuwd (2) met Maureen DIXON, geboren te (Nieuw Zeeland).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonius VERDONK, geboren te Taihape (Nieuw Zeeland).
2.
Rosita VERDONK, geboren te Taihape (Nieuw Zeeland).
3.
Henrica VERDONK, geboren te Taihape (Nieuw Zeeland).
4.
Marianne VERDONK, geboren te Taihape (Nieuw Zeeland).
5.
Johannes VERDONK, geboren te Taihape (Nieuw Zeeland).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Catharina VERDONK, geboren te (Nieuw Zeeland).
7.
André VERDONK, geboren te (Nieuw Zeeland).
8.
Heidi VERDONK, geboren te Nieuw Zeeland.
Gehuwd met Allen.

IX.30
Lambertus Gregorius Everardus (Lambert) VERDONK, aannemer, geboren te Eindhoven.
Was vriend van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k onder het nr. 3581288-Be.
Lambert vertrok met zijn vrouw op 10 december 1953 met het SS Zuiderkruis naar Nieuw Zeeland.
Zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIII.17) en Catharina Geertruida BOOMAN.
Gehuwd te Eindhoven, gehuwd voor de kerk te Eindhoven met Cornelia Helena Antonia Rosa (Corrie) van AMSTERDAM, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Johannes van AMSTERDAM en Josina Geertruida Catharina Maria van der DOEF. Uit dit huwelijk zijn de vier hierna vermelde kinderen in te Nieuw Zeeland geboren, waaruit kleinkinderen zijn geboren.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina VERDONK, geboren op 28‑08‑1954 te Tauranga. Dit kind is levenloos geboren. Overleden op 28‑08‑1954 te Tauranga, 0 dagen oud.
2.
Josina Adriana Maria (Jose) VERDONK, geboren op 05‑11‑1955 te Wanganul, overleden op 11‑11‑2017 te Kerikeri op 62-jarige leeftijd. Bericht van overlijden ontvangen vaan Josina haar ouders. Hun dochter is overleden aan vier hersentumoren, glioblastoma's, gecremeerd op 16‑11‑2017 te Kerikeri.
Gehuwd te Takapuna met Brent Warren HEWIT, geboren te Auckland.
Uit dit huwelijk zijn te Kawaka drie kinderen geboren.
1. Shayne Buck Hewitt die trouwde met Hope Toni Thomas. Uit dit huwelijk zijn geboren: Lochlan Gregorius James Hewitt en Oliver William Edward Hewitt.
2. Marita Josina Hewitt, beeldend kunstenares+schilder en andere vormen.
Haar dochter is Ebony Nova Hewitt Bartley, geboren 12-12-2016 van wie de vader is Cameron Bartley.
3. Trudi Madelon Hewitt.


X.51
Lambertus Johannes Maria (Bert) VERDONK, geboren te Wanganul, zoon van Lambertus Gregorius Everardus (Lambert) VERDONK (zie IX.30) en Cornelia Helena Antonia Rosa (Corrie) van AMSTERDAM.
Gehuwd (1) te Takapuna met Marjory Anna GRINDER.
Gehuwd (2) te Bali, Indonesië met Christine Lynne QUINE, geboren te Wellington.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Tania Anne VERDONK, geboren op 20‑12‑1981 te Auckland, overleden op 07‑09‑2011 te Ahuroa op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd met Ben TORKINGTON.
2.
Catrina Josina VERDONK, geboren te Auckland.
4.
Jennie Elizabeth VERDONK.
Gehuwd te Pukawa, Lake Taupo met Cory Joseph ARGYLE, zoon van Dennis Ian ARGYLE en Denise Maree SIMPSON. Uit dit huwelijk is een zoon Lachlan Cory Argyle geboren op 16-4-2016 te Masterton en op 23-3-2018 een dochter Rosalie Elizabeth Argyle`.

XI.8
Samuel Lambertus (Sam) VERDONK, zoon van Lambertus Johannes Maria (Bert) VERDONK (zie X.51) en Marjory Anna GRINDER.
Gescheiden (1) ja van Ambah RIDLAND.
Gehuwd (2) te Warkworth met Roxanne Michelle TROTTER, geboren te Warkworth.
Uit de eerste relatie:
1.
Troy Samual Lambertus VERDONK.

X.54
Eric Franciscus Maria VERDONK, botenbouwer, gespecialiseerd in carbon fibre, roei skiffs en tradotionele houten constructie, geboren te Taihape(Nieuw Zeeland). Eric won tijdens de Olympische-spelen van 1988 een bronzen medaille met de roeiwedstrijden skiff. In Nieuw Zeeland was hij zeven achtereenvolgende jaren een-mans skiff kampioen. Geheel in zijn stijl roeide hij zijn bruid op de trouwdag naar de plaats van de receptie.
Hij roeit nu (2016) al jaren in Masters competitie en brengt nog altijd medailles naar huis
Zie ook blz. 38 van Lief en Leed (2).
Zoon van Lambertus Gregorius Everardus (Lambert) VERDONK (zie IX.30) en Cornelia Helena Antonia Rosa (Corrie) van AMSTERDAM.
Gehuwd te Takapuna met Mandy Elisabeth ATTCHISON, lerares aan de primary school te Auckland.
Uit dit huwelijk:
1.
Sieska Heidi VERDONK, geboren te Auckland.
2.
Hugo Victor VERDONK, geboren te Auckland.

IX.37
Albertus Gregorius Maria (Albert) VERDONK, calculator, geboren te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIII.17) en Henrica Alberta (Riek) PETERS.
Gehuwd te Eindhoven met Maria Anna Margaretha Wilhelmina (Riet) van LEEST, geboren te Eindhoven, dochter van Gerardus Arnoldus van LEEST, banketbakker, en Lucia Maria SCHELLENS.
Uit dit huwelijk:
2.
Monique Johanna Maria VERDONK, grafisch medewerker, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven met Dennis Maria van BEERS, technisch adviseur, geboren te Eindhoven, zoon van Wilhelmus J.A.M.B. van BEERS en Andrea Maria GODSCHALK.

X.56
Gerardus Johannes Maria (Geert Jan) VERDONK, projectleider, geboren te Eindhoven. Wij zijn in het bezit van kranten berichten waaruit blijkt dat hij deelnam aan Railly rijden. Althans wij vermoeden dat het om deze Geert Jan gaat. Zoon van Albertus Gregorius Maria (Albert) VERDONK (zie IX.37) en Maria Anna Margaretha Wilhelmina (Riet) van LEEST.
Gehuwd te Eindhoven met Karen STERRINGA, geboren te Eindhoven, dochter van Tjesse STERRINGA en Tjitske STERRINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Thijs Matheus Marinus VERDONK, geboren te Eindhoven.
2.
Joris VERDONK.

IX.39
Josephus Joannes Maria (Jos) VERDONK, leraar, geboren te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIII.17) en Henrica Alberta (Riek) PETERS.
Gehuwd te Eindhoven met Maria Johanna Helena Antonia (Jo) MEELEN, geboren te Eindhoven, dochter van Petrus Antonius MEELEN en Henrica Antonia WEYTENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Johanna Maria VERDONK, geboren te Eindhoven.
2.
Petrus Josephus Albertus VERDONK, geboren te Eindhoven.
3.
Robertus Lambert Maria VERDONK, geboren te Eindhoven.

IX.41
Paulus Henricus Damianus (Paul) VERDONK, geboren te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIII.17) en Henrica Alberta (Riek) PETERS.
Gehuwd te Eindhoven met Maria Petronella Gerarda (Mieke) MEELEN, geboren te Eindhoven, dochter van Petrus Antonius Constant Cornelis MEELEN en Henrica Antonia WEYTENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Henrica Maria (Heidi) VERDONK, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Veldhoven met Ludovicus Johannes Octave Maria (Louis) HENZEN, geboren te Veldhoven, zoon van Octave Maria HENZEN en Maria Louise Johanna Theresia van OS.
2.
Astrid Johanna Maria VERDONK, geboren te Eindhoven. In 1996 nog ongehuwd.

VIII.20
Everardus Sophia (Nard) VERDONK, timmerman, aannemer en later bouwkundig opzichter, geboren op 15‑12‑1900 te Bergharen, overleden op 28‑08‑1980 te Beneden Leeuwen op 79-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Johannes VERDONK (zie VII.6) en Johanna JANSSEN, bij haar huwelijk was zij dienstbode.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12‑05‑1926 te Grave met Allegonda Petronella Antonia (Ali) van den BROEK, 22 jaar oud, geboren op 22‑10‑1903 te Herpen, overleden op 11‑06‑1971 te Eindhoven op 67-jarige leeftijd, dochter van Theodorus van den BROEK en Helena FRANSSEN.
Gehuwd (2) op 72-jarige leeftijd op 06‑07‑1973 te Batenburg met Johanna Cornelia BONGERS, 73 jaar oud, geboren op 03‑06‑1900 te Batenburg, overleden op 13‑05‑1980 te Nijmegen op 79-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Helena Johanna Maria (Lenie) VERDONK, geboren op 07‑02‑1927 te Tiel, overleden op 03‑09‑2011 te Maasbracht op 84-jarige leeftijd, begraven op 08‑09‑2011 te Roermond.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 28‑06‑1971 te Posterholt met Jacob (Jac) DERKS, 47 jaar oud, getouwsteller, geboren op 28‑12‑1923 te Labbeck (Dld), overleden op 12‑08‑2009 te Roermond op 85-jarige leeftijd, zoon van Gerardus (Gert) DERKS en Theodora (Dora) THEKAT. Jacob was bij zijn huwelijk weduwnaar en bezat toen drie zoons Ger, Cor en Frans.
2.
Johanna Antonia Sophia (Joop) VERDONK, maatschappelijk werkster, geboren op 15‑03‑1928 te Eindhoven, overleden op 20‑01‑2012 te Helmond op 83-jarige leeftijd, begraven op 27‑01‑2012 te Someren.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26‑06‑1958 te Eindhoven, gehuwd voor de kerk op 28‑08‑1958 te Eindhoven met Hermanus Lambertus Gerardus (Herman) van OJEN, 24 jaar oud, gemeenteambtenaar, geboren op 27‑11‑1933 te Asten, overleden op 06‑06‑1972 te Someren op 38-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Marinus van OJEN en Rosina Maria COLEE. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren: Coen, Vincent, Oscar, Quirien en Herman.
4.
Theodora Theresia Maria (Thea) VERDONK, kraamverzorgster, geboren op 05‑03‑1934 te Eindhoven, overleden op 17‑03‑2000 te Someren op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04‑10‑1963 te Eindhoven, gehuwd voor de kerk op 04‑07‑1964 te Eindhoven met Tossain (Tos) OLMANST, 29 jaar oud, elektrotechnicus, geboren op 29‑11‑1933 te Eindhoven, overleden op 21‑03‑2006 te Eindhoven op 72-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Hengelo drie kinderen geboren: Frans, Rosemarie en Chantal.
5.
Levenloos geboren VERDONK, geboren te Eindhoven.
6.
Levenloos geboren kind VERDONK, geboren te Eindhoven.
7.
Levenloos geboren kind VERDONK, geboren te Eindhoven.
8.
Maria Josephina Theresia Helena (Ria) VERDONK, maatschappelijkwerkster, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Schinveld, gehuwd voor de kerk te Eindhoven met Arnold Joseph DOHMEN, administrateur, geboren te Schinveld, zoon van Heinrich (Hendrik) DOHMEN en Anna Barbara (Anna) "DOHMEN". Uit dit huwelijk zijn te Geleen twee kinderen geboren, Michiel en Annemarie die gehuwd is met Vermeulen.

IX.50
Franciscus Theodorus Gregorius (Frans) VERDONK, bouwkundig tekenaar, geboren op 08‑07‑1930 te Eindhoven, overleden op 22‑02‑2020 te Someren op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 28‑02‑2020 te Heeze, zoon van Everardus Sophia (Nard) VERDONK (zie VIII.20) en Allegonda Petronella Antonia (Ali) van den BROEK.
Gehuwd te Eindhoven met Maria Louisa (Mia) SANDERS, geboren te Horst, dochter van Pieter Jan SANDERS en Anna Margaretha VERVOORT.
Uit dit huwelijk:
2.
Elisabeth Anna Josephina (Liesbeth) VERDONK, beeldend kunstenares, geboren te Meerveldhoven.
Samenwonend te Utrecht met Theo L van SOEST, fysicus, geboren te Venlo, zoon van G.A.H. van SOEST, koopman, en E.M. van den BERG. Uit deze relatie is in 1991 een dochter Anna van Soest geboren.

X.66
Johannes Everardus Michaël (Hans) VERDONK, cultuur technisch ambtenaar, geboren te Meerveldhoven. De opa van Hans zijn vrouw, van moeder zijde, Hendrik Berendsen heeft sinds 1939 een boerenbedrijf op de kleine Witrijt te Bergeyk. Dat is de omgeving waar eerder Verdonken dit beroep beoefenden. Zoon van Franciscus Theodorus Gregorius (Frans) VERDONK (zie IX.50) en Maria Louisa (Mia) SANDERS.
Gehuwd te Bergeyk met Maria Joanna Cornelia (Mariëlle) BRAKEN, secretaresse, geboren te Bergeyk, dochter van Laurentius BRAKEN, timmerman, en Franciska BERENDSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Frans VERDONK (zie XI.17).
2.
Laura VERDONK, geboren te Bergeyk.
Samenwonend te Houten, begin 2020 Tiel met Mitchell WAALBOER, geboren te Gouda. Uit dit huwelijk is Guusje Waalboer geboren in 2019 te Utrecht.
3.
Vera VERDONK, geboren te Veldhoven.

XI.17
Frans VERDONK, geboren te Bergeyk, zoon van Johannes Everardus Michaël (Hans) VERDONK (zie X.66) en Maria Joanna Cornelia (Mariëlle) BRAKEN, secretaresse.
Gehuwd te Bergeijk met Emma de KEIJZER, dochter van Ton de KEIJZER en Monique DIJKMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Duuk VERDONK, geboren te Veldhoven.

X.70
Petrus Hermanus (Peter) VERDONK, leraar verpleegkundige, geboren te Eindhoven, zoon van Franciscus Theodorus Gregorius (Frans) VERDONK (zie IX.50) en Maria Louisa (Mia) SANDERS.
Gehuwd (1) te Beek en Donk met Wilhelmina Johanna Andrea Maria (Willy) van der PUTTEN, verpleegkundige, geboren te Drunen, dochter van Adrianus van der PUTTEN, bouwkundig medewerker, en E.M. van den BERG.
Partner is Ester.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marlou Aike Maria (Marlou) VERDONK, geboren te Heeze.
Gehuwd met Tom.
2.
Cas Adrianus Franciscus (Cas) VERDONK, geboren te Beek en Donk.

X.73
Thomas Arnold (Thomas) VERDONK, computer technicus, geboren te Eindhoven, zoon van Franciscus Theodorus Gregorius (Frans) VERDONK (zie IX.50) en Maria Louisa (Mia) SANDERS.
Gehuwd te Eindhoven met Karla Amanda Mejia (Karlsa) RIVERA, geboren te San Luis (Honduras), dochter van Oswaldo Mejia ORELLANA en Ercilia RIVERA.
Uit dit huwelijk:
1.
Thijs Eduardo (Thijs) VERDONK, geboren te Geldrop.
2.
Esmey VERDONK.

VIII.24
Franciscus Adrianus Maria VERDONK, timmerman, geboren op 15‑12‑1908 te Batenburg, overleden op 14‑11‑1976 te Megen op 67-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Johannes VERDONK (zie VII.6) en Johanna JANSSEN, bij haar huwelijk was zij dienstbode.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑08‑1936 te Appeltern met Wilhelmina Josephina van der WIJST, 26 jaar oud, geboren op 20‑03‑1910 te Appeltern, overleden op 07‑02‑1982 te Oss op 71-jarige leeftijd, begraven te Megen, dochter van Johannes V.D.WIJST en Hendrika Maria van PRUISEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrika Johanna Maria VERDONK, geboren op 19‑07‑1939 te Appeltern, overleden op 08‑08‑1939 te Appeltern, 20 dagen oud.
3.
Hendrika Johanna Maria VERDONK, geboren op 08‑04‑1941 te Appeltern, overleden op 04‑06‑1941 te Appeltern, 57 dagen oud.
4.
Johannes Hendrik Johanna VERDONK, verpleger, geboren te Appeltern.
Gehuwd te Vigo (Spanje) met Dorinda DOMINGUEZ, geboren te Ventin (Spanje), dochter van Juan José DOMINGUEZ en Maria Digna HERMUDA‑OTERO.
5.
Johanna Maria VERDONK, geboren op 03‑10‑1944 te Appeltern, overleden op 07‑11‑1958 te 's-Hertogenbosch op 14-jarige leeftijd.
6.
Sophia Johanna Maria (Fie) VERDONK, geboren te Oss.
Gehuwd te Megen, gehuwd voor de kerk te Megen met Johannes Wilhelmus BLOEMERS, elektromonteur, geboren te Oss, zoon van Gijsbertus Marinus BLOEMERS en Petronella Everdina SCHOONENBERG. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
7.
Hendrika Maria Jozephina (Henny) VERDONK, geboren op 13‑11‑1947 te Megen, overleden op 27‑11‑1987 te Wamel op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd te Megen, gehuwd voor de kerk te Megen met Gijsbertus Jan‑Hendrik MARTENS, bankwerker, geboren te Wamel. Gijsbertus woont sedert juli 1996 te Nijmegen. Zoon van Martinus MARTENS en Johanna DILLISSEN. Uit dit huwelijk zijn te Wamel twee kinderen geboren.

IX.59
Franciscus Johannes Jozef (Frans) VERDONK, timmerman, geboren op 08‑03‑1938 te Appeltern, overleden op 19‑12‑2012 te Megen op 74-jarige leeftijd, begraven op 22‑12‑2012 te Megen, zoon van Franciscus Adrianus Maria VERDONK (zie VIII.24) en Wilhelmina Josephina van der WIJST.
Gehuwd te Megen met Ilda Maria Correia VIEIRA, geboren te Mertola (Portugal), dochter van Edmondo Josù VIEIRA en Matthilda Correia ALEXO.
Uit dit huwelijk:
1.
Mathilda Johanna Wilhelmina VERDONK, geboren te Megen.
Gehuwd (1) te Megen, gescheiden te Maastricht van Etienne Jacobus Maria GUBBELS, slager, geboren te Heerlen, zoon van Johannes Gerardus Hendrikus (Jan) GUBBELS en Gerardina Maria Ghislaine (Gerda) MAESSEN. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Lisa Maria Ghislaine Gubbels 6-12-1996 te Brunssum en
Kira Johanna Gubbels op 8-2-1999 te Sittard
.
Gehuwd (2) met Kai RAMAKERS.
2.
F.J.E. (Frank) VERDONK.
Gehuwd met A. BOOMSMA, dochter van Joeke BOOMSMA en Anneke FOKKEMA.

IX.70
Wilhelmus Joseph VERDONK, timmerman, geboren te Megen, zoon van Franciscus Adrianus Maria VERDONK (zie VIII.24) en Wilhelmina Josephina van der WIJST.
Gehuwd te Maria Heide met Petronella van GOOR, geboren te Band (NOP), dochter van Johannes van GOOR en Henrica Johanna Maria van DOOREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Rilane Henrica Johanna Maria VERDONK, geboren te Macharen.
2.
William Wilhelmus Franciscus VERDONK, geboren te Marcharen.
3.
Marisa Petronella Wilhelmina VERDONK, geboren te Marcharen.

IX.72
Joseph Adrianus Maria (Jozef) VERDONK, timmerman, geboren te Megen, zoon van Franciscus Adrianus Maria VERDONK (zie VIII.24) en Wilhelmina Josephina van der WIJST.
Gehuwd te Heesch, gehuwd voor de kerk te Heesch met Antonia Johanna Hendrika (Tonny) van den BOOGAARD, geboren te Heesch, dochter van Wilhelmus van den BOOGAARD en Jacoba Anna van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jurgen Franciscus Josephus VERDONK, geboren te Megen.
2.
Stein VERDONK, geboren te Megen.
3.
Freek Antonius Johannes VERDONK, geboren te Megen.

VII.8
Adrianus Franciscus VERDONK, goudsmid maar ook enkele jaren tapper en café eigenaar aan de Vuchterdijk. In 1906 neemt hij een in 1866 gevestigde fabriek van goud- en zilverwerken over. Geboren op 19‑09‑1868 te 's-Hertogenbosch, overleden op 25‑03‑1945 te 's-Hertogenbosch op 76-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Johannes VERDONK (zie VI.1) en Maria Johanna Catharina van GOGH.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01‑06‑1895 te 's-Hertogenbosch met Maria Jacoba van de VEN, 26 jaar oud, geboren op 24‑02‑1869 te 's-Hertogenbosch, overleden op 17‑06‑1937 te 's-Hertogenbosch op 68-jarige leeftijd, dochter van Franciscus van de VEN, tuinier, en Wilhelmina PEIJNENBURG.
Uit dit huwelijk:
2.
Franciscus Cornelis Theodorus VERDONK, geboren op 19‑02‑1901 te 's-Hertogenbosch, overleden op 04‑11‑1901 te 's-Hertogenbosch, 258 dagen oud.
3.
Wilhelmina Maria Jacoba Cornelia VERDONK, geboren op 28‑12‑1902 te 's-Hertogenbosch. Geboren op de Vuchterdijk wijk H nr. 48. Overleden op 20‑01‑1999 te 's-Hertogenbosch op 96-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑01‑1999 te Vlijmen. Gecremeerd in het crematorium Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1 te Vlijmen. Wilhelmina bleef ongehuwd. In 1947 woonde ze bij haar broer Arnoldus aan de Orthenseweg 23 te 's-Hertogenbosch.
5.
Maria Petronella Bernardina VERDONK, geboren op 16‑06‑1908 te 's-Hertogenbosch. Geboren aan de Vuchterdijk wijk J nr. 83. Overleden op 15‑01‑1926 te 's-Hertogenbosch op 17-jarige leeftijd. Tijdens het schaatsen door het ijs gezakt en daarbij om het leven gekomen.
Details over dit ongeval zijn via een link te lezen op de pagina Bergeyk 1 van onze website
.
6.
Catharina Henrica Geertruida VERDONK, geboren op 21‑11‑1909 te 's-Hertogenbosch. Geboren aan de Vuchterdijk nr 90. Overleden op 17‑12‑1910 te 's-Hertogenbosch op 1-jarige leeftijd.

VIII.28
Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK, goudsmit, firmant van "A.Verdonk en Zn.", geboren op 08‑05‑1897 te 's-Hertogenbosch.
Geboren op het adres Vuchterdijk wijk 1 nr 109a.
Overleden op 17‑08‑1976 te 's-Hertogenbosch op 79-jarige leeftijd.
Was meer dan 50 jaar actief als zanger in het "Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor". Wij lezen in zijn doodsprentje.
"We durven hem gerust een levenskunstenaar te noemen. Wij en de vele vrienden, die hij had, zullen zijn blijheid en vooral zijn humor erg missen. Tijdens zijn korte ziekbed bleef hij opgewekt en was voor ons een troost. Zelfs toen nog zong hij zijn geliefde lied: "Mens durf te leven". God heeft hem gegeven wat hij voor anderen gedaan heeft. Want bij de christen horen ook de blijdschap en vrijgevigheid..."
 
Het bidprentje is toegevoegd aan de PowerPoint presentatie.
Zoon van Adrianus Franciscus VERDONK (zie VII.8) en Maria Jacoba van de VEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑09‑1923 te 's-Hertogenbosch met Henrica Leonarda Theodora DUYS, 24 jaar oud, boekhoudster bij de "Singer", geboren op 22‑05‑1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29‑09‑1984 te 's-Hertogenbosch op 85-jarige leeftijd. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Jacobus DUYS, smid, en Adriana van den BROEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Lamberta Wilhelmina (Riet) VERDONK, geboren op 16‑05‑1926 te 's-Hertogenbosch, overleden op 03‑04‑2005 te Geldrop op 78-jarige leeftijd, begraven op 08‑04‑2005 te Geldrop.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Antonius Jacobus BAKERMANS, eigenaar drukkerij "Geldria" te Geldrop, geboren te Geldrop, zoon van Marinus BAKERMANS en Arnoldina Goverdina van der SANDEN.
2.
Jacobus Franciscus Lambertus (Jaques) VERDONK, geboren op 02‑06‑1928 te 's-Hertogenbosch, overleden op 31‑05‑1948 te 's-Hertogenbosch op 19-jarige leeftijd. Overleden aan t.b.c.
6.
Adriana Maria Jeanetta (Jeanne) VERDONK, geboren op 12‑04‑1938 te 's-Hertogenbosch, overleden na 2018.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19‑05‑1962 te 's-Hertogenbosch met Johannes (Jan) TERVOORT, 30 jaar oud, voorlichter provinciehuis te Den Bosch, geboren op 13‑05‑1932 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29‑03‑2018 te 's-Hertogenbosch op 85-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Den Bosch drie kinderen geboren.

IX.77
Adrianus Johannes Wilhelmus (Ad) VERDONK, electromonteur, geboren op 05‑04‑1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 13‑06‑2009 te 's-Hertogenbosch op 79-jarige leeftijd. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm.
Tevens zijn foto in klederdracht.
Gecremeerd op 19‑06‑2009 te Vlijmen.
Ad is vriend van de sgov en maakte een aantal jaren deel uit van het bestuur. Vriendennummer 0410677-Be. Ad tekende diverse illustraties voor het "Verdonken-boek". Ook tekende hij de verschillende wapens Verdon(c)k die zijn afgebeeld in ons Jubileumboekje van 1987. Een foto van Ad komt voor op blz. 79 van de Bergeyk-tak. Tevens is een foto opgenomen in de PowerPoint presentatie.
Zoon van Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK (zie VIII.28) en Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer".
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Maria Alberta Josepha (Riet) PIJNENBORG, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes Cornelia PIJNENBORG en Alberta Catharina SWANENBERG.
Uit dit huwelijk:

X.86
Jacobus Johannes Josephus Maria (Jack) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Adrianus Johannes Wilhelmus (Ad) VERDONK (zie IX.77) en Maria Alberta Josepha (Riet) PIJNENBORG.
Gehuwd te Vught, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Josephina Matthea Geertruda Maria (Jolanda) de POORTER, geboren te Vught, dochter van Leonardus Franciscus Petrus Maria de POORTER en Maria Magdalena Johanna HENDRIKS. Verloofd 18-1-1986 te 's-Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
1.
Bjorn Jacobus (Bjorn) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch. Geboren in het Groot Ziekengasthuis.

X.88
Hieronymus Martinus Johannes Adrianus Lambertus (Jeroen) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Adrianus Johannes Wilhelmus (Ad) VERDONK (zie IX.77) en Maria Alberta Josepha (Riet) PIJNENBORG.
Gehuwd te Breda met Charlotte Maria Lizette JACOBUS, geboren te Curacao (Ned. Antillen), dochter van Gloria Francisca JACOBUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Tanika Thalita Candice (Tanika) VERDONK, geboren te Breda. Tanika kreeg bij de geboorte de geslachtsnaam Jacobus. Tanika is door Hiernymus M.J.A.L. Verdonk erkend. De akte van erkenning is genummerd 0222 en gedateerd 30-5-2002.
2.
Laura VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
3.
Lisa VERDONK, geboren te Helmond.
4.
Rosalie (Rosa) VERDONK, geboren te Helmond.

IX.79
Lambertus Adrianus Arnoldus (Bert) VERDONK, goudsmid, ondernemer en stichter van de firma "Verdo", geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK (zie VIII.28) en Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer".
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Maria Anna (Ria) AKKERMANS, 24 jaar oud, geboren op 20‑03‑1935 te Amersfoort, overleden op 06‑01‑2009 te 's-Hertogenbosch op 73-jarige leeftijd. Onderstaande informatie namen wij over vann het bidprentje
 
Vol bewondering voor haar vertrouwen en stijdlust.
Gewoon een lief mens, wat zullen we haar missen.
 
Ria werd geboren als jongste dochter in een gezin met vier kinderen. Als baby verhuisde het gezin Akkermans naar de Maastrichtseweg in Den Bosch. Hier groeide Ria op. Na de mulo ging ze aan het werk als kleermaakste en later op kantoor bij de Provinciale Griffie.
Tijdens het ziekbed van haar vader nam Ria een groot deel van de verzorging op zich. Hierbij kreeg zij hulp van Bert die zij inmiddels had leren kennen in het Bossche centrum.
 
Kot na het overlijden van haar vader trouwden Ria en Bert en in 1962 werd zoon Ronald geboren. In 1965 volgde nog een dochter, Elvira.
Zij verhuisden naar Orthen en er brak een gelukkige tijd aan. Bert en Ria startten een eigen bedrijf waar door beiden zeer veel energie ingestopt werd. Mede door Ria's nauwkeurigheid en administratieve kwaliteiten wisten zij het bedrijf uit te bouwen tot wat het nu geworden is.
 
Gelukkig was er naast al dat werk ook nog tijd voor hobby's. In Orthen werd een tennisclub opgericht en Ria stortte zich op de tennissport. Met veel plezier speelde zij jaren competitie en sleepte op menig toernooi de prijzen weg. Haar hele gezin ging tennissen en toen ze zelf niet meer kon spelen, beleefde ze nog veel plezier aan het kijken naar wedstrijden van haar kleinkinderen: Luuk en Jaap.
 
Onvergetelijk zijn ook de reisjes met de familie en met vele goede vrienden naar het Sauerland, of de reizen met Bert naar Budapest waar zij samen genoten van de zigeunermuziek.
 
Voorjaar 2000 bleek dat Ria ernstig ziek was. Zware operaties en chemotherapie volgden. Met kracht en vechtlust onderging Ria de vele ziekenhuisbehandelingen. Berusting is er nu zij haar ongelijke strijd gestreden heeft. Eindelijk heeft zij de rust gevonden waar zij de laatste weken zo naar verlangde. Te midden van haar geliefden overleed zij op
6 januari 2009.
Wij willen iedereen bedanken voor de vele steun en belangstelling tijdens Ria's ziekte en bij haar overlijden.
Familie Verdonk
, begraven op 10‑01‑2009 te 's-Hertogenbosch. Begraven op de begraafplaats Orthen te 's-Hertogenbosch.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Rochus AKKERMANS, marechaussee, en Hedwig ALTMEYER.
Uit dit huwelijk:
2.
Elvira Johanna Maria VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd met Rob.

X.90
Rochus Lambertus Adriana Maria (Ronald) VERDONK, goudsmid, geboren te 's-Hertogenbosch. Met vader eigenaar van Juweliersbedrijf "Verdo" te 's-Hertogenbosch. Zoon van Lambertus Adrianus Arnoldus (Bert) VERDONK (zie IX.79) en Maria Anna (Ria) AKKERMANS.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Ardina Maria Diliana Leanarda (Ineke) van HOOF, geboren te Erp, dochter van Wilhelmus Petrus van HOOF, landbouwer, en Nicolasina Maria LINDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Luk VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
2.
Jaap VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.

IX.81
Henricus Lambertus Adrianus Arnoldus (Harry) VERDONK, tuinder, ondernemer, geboren op 14‑11‑1936 te 's-Hertogenbosch, overleden op 09‑09‑2015 te Edegem/Antwerpen op 78-jarige leeftijd, begraven te Vlijmen, zoon van Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK (zie VIII.28) en Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer".
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑11‑1963 te Breda met Gerritje Gertruda (Gerry) van de HEUVEL, 25 jaar oud, geboren op 20‑12‑1937 te Tiel, overleden op 21‑10‑1980 te Haarsteeg op 42-jarige leeftijd, dochter van Josephus van de HEUVEL, kleermaker, en Gertruda Johanna MERKS.
Uit dit huwelijk:
2.
Margaretha Geertruda Jahanna Josepha VERDONK, geboren te Haarsteeg.
3.
Josephus Hendrikus Johannes (Joep) VERDONK, geboren te Haarsteeg.
Gehuwd te Haarsteeg met Jeanette de WAAL, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Dirk Jan de WAAL en Francisca Gijsberdina Cristiana Josepha TIMMERMANS.

X.94
Lambertus Maria Josephus (Bert) VERDONK, tuinder, geboren te Haarsteeg, zoon van Henricus Lambertus Adrianus Arnoldus (Harry) VERDONK (zie IX.81) en Gerritje Gertruda (Gerry) van de HEUVEL.
Gehuwd te Vlijmen met Petronella Regina Johanna HOOGHIENSTRA, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Siebele Jozef HOOGHIENSTRA en Johanna LUYS.
Uit dit huwelijk:
1.
Leanna Leonarda Johanna VERDONK, geboren te Nieuwkuyk.

IX.85
Johannes Josephus Maria (Hans) VERDONK, goudsmid, directeur juwelierszaak "A.Verdonk en zonen". Geboren op 05‑03‑1940 te 's-Hertogenbosch, overleden op 30‑10‑2000 te 's-Hertogenbosch op 60-jarige leeftijd, begraven op 03‑11‑2000 te 's-Hertogenbosch. De begrafenis vond plaats na een uitvaartdienst in de Kathedrale Basiliek van St. Jan aan de Parade te 's-Hertogenbosch.
Begraven op de begraafplaats Groenendaal
. Hans was hoofdrolspeler in een de Bossche speelfilm "Kek, des nou Den Bosch". Meer hierover op blz. 55 en 56 van het hoofdstuk "lief en Leed" (2).
Hij was ruim 10 jaar vorzitter en mede oprichter van de "Kring vrienden van 's-Hertogenbosc"
Hij is jaren actief geweest bij de Stichting Oeteldonkse kletsavonden. Het Brabants Dagblad schreef begin november 2000 over hem onder de kop: "Stadspromotor pur sang".
"Hans Verdonk was 'het doen' aangeboren. Waar hij opdook, gebeurde wat. Verdonk en Den Bosch vormden een twee-eenheid totdat een slopende ziekte de ondernemer-stadspromotor uit het openbare leven verdreef.
Zoon van Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK (zie VIII.28) en Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer".
Ondertrouwd op 19‑12‑1964 te 's-Hertogenbosch met Gijsberdina Theodora Johanna Maria (Ineke) KRAMER, 25 jaar oud, geboren op 18‑05‑1939 te 's-Hertogenbosch, overleden na 2018, dochter van Fidelis Herman Maria KRAMER en Petronella GLOUDEMANS. {Zij is later gehuwd na 2000 met Jan KERSTEN, geboren op 11‑04‑1935 te 's-Hertogenbosch, overleden op 07‑02‑2018 te Rosmalen op 82-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:

X.99
Marcus Lambertus Fidelus Maria (Marc) VERDONK, zelfstandig ondernemer, geboren te 's-Hertogenbosch. Eigenaar van de onderneming MARC VERDONK, een groothandel/agentuur in de juwelierbrache. Zoon van Johannes Josephus Maria (Hans) VERDONK (zie IX.85) en Gijsberdina Theodora Johanna Maria (Ineke) KRAMER.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Maria Elisabeth Johanna (Lilianne) van ROOIJ, officemanager, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes Michael Anthonius van ROOIJ en Maria‑Louise Adriana van de BROEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Isabelle Hanneke Elise (Isabelle) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
2.
Fleur Ineke Louise VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.

X.101
Bastiaan Antonius Johannes Maria (Bas) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch. Bas is eigenaar van een juwelierszaak, zie de website www.verdonk-juweliers.nl, zoon van Johannes Josephus Maria (Hans) VERDONK (zie IX.85) en Gijsberdina Theodora Johanna Maria (Ineke) KRAMER.
Samenwonend ja, gescheiden ja van Denice METZ.
Uit deze relatie:
1.
Amber VERDONK.
2.
Iris VERDONK.

VIII.32
Franciscus Adrianus Theodorus (Frans) VERDONK, goudsmid en medefirmant van "A.Verdonk en Zn.", geboren op 21‑09‑1904 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18‑11‑1969 te 's-Hertogenbosch op 65-jarige leeftijd. Frans zijn grote hobby was muziek. Van zijn viool was hij onafscheidelijk en met veel overgave zong hij in het kerkkoor.
Woonde bij overlijden, Fortstraat 4 te Vught.
Zoon van Adrianus Franciscus VERDONK (zie VII.8) en Maria Jacoba van de VEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑11‑1931 te 's-Hertogenbosch met Jeanette Maria Catharina WILMSEN, 25 jaar oud, geboren op 11‑02‑1906 te 's-Hertogenbosch, overleden op 01‑04‑1984 te 's-Hertogenbosch op 78-jarige leeftijd, dochter van Frederik Willem Hendrik WILMSEN en Anna Catharina DIRCKX.
Uit dit huwelijk:
3.
Catharina Maria Antoinette VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Ben van HEMERT, timmerman. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
4.
Jacoba Wilhelmina Mathea VERDONK, geboren te Vught.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Paul SCHOUTEN, technisch tekenaar. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, waaronder een tweeling.

IX.87
Adrianus Frederikus Lambertus Aloysius VERDONK, leraar Duits en Nederlands, directeur Mavo te Nijmegen, geboren op 22‑11‑1932 te Vught, overleden op 19‑12‑2000 te Wijchen op 68-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Adrianus Theodorus (Frans) VERDONK (zie VIII.32) en Jeanette Maria Catharina WILMSEN.
Gehuwd te Oss met Olga DECKERS, geboren te Tjimahi, dochter van Derk DECKERS en Frederika Christina BARTELINK.
Uit dit huwelijk:

X.103
Franciscus Aloysius VERDONK, werkzaam in transportbedrijf, geboren te Eemnes, zoon van Adrianus Frederikus Lambertus Aloysius VERDONK (zie IX.87) en Olga DECKERS.
Gehuwd te Wychen met Adriana Petronella Maria (Jeannette) ARIëNS, geboren te Nijmegen, dochter van Mathieu Petrus ARIëNS en Petronella Maria VOETS.
Uit dit huwelijk:
1.
Noud VERDONK, geboren te Nijmegen.

X.105
Stevanus Tarciscius Maria VERDONK, werkzaam in facilitair bedrijf van het Radboutziekenhuis, geboren te Oss, zoon van Adrianus Frederikus Lambertus Aloysius VERDONK (zie IX.87) en Olga DECKERS.
Gehuwd te Wychen met Anna Elisabeth Lucia Theresia van GEMERT, geboren te Nijmegen, dochter van Henricus Leonardus Thomas van GEMERT en Allegonda Frederika Theresia van de BOSCH.
Uit dit huwelijk:
1.
Job Floris Thomas VERDONK, geboren te Nijmegen.

IX.89
Fredericus Theodorus Johanna Maria (Frits) VERDONK Ir. Computerdeskundige, geboren te 's-Hertogenbosch. Vriend van de sgov. Vriendennummer 1770981-Be.
Werkzaam als manager in halfgeleider ontwikkeling voor IBM, wonende te Burlington, staat Vermont (USA)
, zoon van Franciscus Adrianus Theodorus (Frans) VERDONK (zie VIII.32) en Jeanette Maria Catharina WILMSEN.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Johanna Helena Josephina (Ankie) COBBEN, geboren te 's-Hertogenbosch. Uit een door ons aangetroffen advertentie blijkt dat zij op 18-3-1962 te Den Bosch zijn verloofd. Dochter van Johannes H COBBEN en Elizabeth M ENGELBERT.
Uit dit huwelijk:
1.
Thorkel Franciscus Johannes (Thor) VERDONK, geboren te Burlington, Vermont (USA).

X.108
Olaf Hubertus Johannes VERDONK, geboren te Burlington, Vermont (USA), zoon van Fredericus Theodorus Johanna Maria (Frits) VERDONK Ir. (zie IX.89) en Johanna Helena Josephina (Ankie) COBBEN.
Gehuwd te Richmond, Vermont (USA) met Rebecca (Becky) WIGGLESWORTH, geboren te Boston (USA).
Uit dit huwelijk:
1.
Finn Griswold VERDONK, geboren te Jericho, Vermont (USA).

VIII.36
Arnoldus Petrus Nicolaas Adrianus VERDONK, adminitrateur, geboren op 27‑04‑1915 te 's-Hertogenbosch, overleden op 23‑11‑1989 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 29‑11‑1989 te Vlijmen, zoon van Adrianus Franciscus VERDONK (zie VII.8) en Maria Jacoba van de VEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑12‑1943 te 's-Hertogenbosch met Francisca Adriana Maria ROBBEN, 26 jaar oud, geboren op 27‑05‑1917 te Drunen, overleden op 07‑08‑2000 te 's-Hertogenbosch op 83-jarige leeftijd, dochter van Marinus ROBBEN en Francisca van RIEL.
Uit dit huwelijk:
2.
Francisca J.J.W. Francis VERDONK, beeldend en conceptueel kunstenaar, geboren te 's-Hertogenbosch. Voor meer informatie zie: www.francisverdonk.nl.
3.
Jacoba Francisca Johanna Maria (Jacqueline) VERDONK, verpleegkundige, huisarts achterwacht en freelance fotograaf, geboren te 's-Hertogenbosch. Jacoba is vriendin van onze organisatie. Ingeschreven onder nr. 0750478-Be.
Gehuwd te Veldhoven met Lambertus Theodorus Johannes (Bert) van VELDHOVEN, huisarts te Cuijk, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Adrianus Maria van VELDHOVEN en Carolina Alberdina Johanna Maria van den BERG. Uit dit huwelijk zijn te Nijmegen drie kinderen geboren.
4.
Arnolda Henriëtte Lambertha Maria (Arna) VERDONK, bij haar huwelijk kantoorbediende, geboren op 03‑02‑1952 te 's-Hertogenbosch, overleden op 06‑11‑1996 te 's-Hertogenbosch op 44-jarige leeftijd, begraven op 12‑11‑1996 te 's-Hertogenbosch. Begraven op de begraafplaats Groenendaal, na een uitvaartdienst in de San Salvatorkerk aan het Schaarhuisplein in Den Bosch. Arnolda was vriendin van onze organisatie, vriendennummer 4161192.
Zij woonde laatstelijk De Baken 31, 5231 HT 's-Hertogenbosch.

Gehuwd (1) te Millingen aan de Rijn, gescheiden te Arnhem van Hendrik Jan van den BERG, orgelbouwer, geboren te Eindhoven, zoon van Willem van den BERG en Hendrika Johanna VISSCHER.
Gehuwd (2) te Wychen met Theodorus Petrus Maria DUFFHUES, geboren te Wychen, zoon van Theodorus Petrus Johannes Maria DUFFHUES en Theodora Antonia Maria Peters SENGERS.
5.
Marie Jeannette VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch. Levenloos geboren.
6.
Marie Jeannette Wilhelmina (Marie‑Jeannette) VERDONK, documentaliste, geboren te 's-Hertogenbosch. Maria is vriendin van onze organisatie en ingeschreven onder het nr. 0790478-Be.
Gehuwd te Amsterdam met Tjepko Wytze (Wytze) van der RAAY, geboren te Schoonebeek, zoon van Johannes Franciscus van der RAAY en Nelly BAKKER.

IX.95
Adrianus Marinus (Ad) VERDONK, computer programmeur, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Arnoldus Petrus Nicolaas Adrianus VERDONK (zie VIII.36) en Francisca Adriana Maria ROBBEN.
Gehuwd te Hengelo met Femie Geertruida HELLEMONS, geboren te Hengelo, dochter van Hendrikus Marinus HELLEMONS en Femia Geertruida KÜPPERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana (Diana) VERDONK, geboren te Zutphen.
2.
Ruben VERDONK Ing. (zie X.111).

X.111
Ruben VERDONK Ing. Maintenance engineer bij de Kon. luchtmacht, geboren te Zutphen, zoon van Adrianus Marinus (Ad) VERDONK (zie IX.95) en Femie Geertruida HELLEMONS.
Gehuwd te Bergen op Zoom met Esmiralda Theodora Elisabeth (Esther) van DIEPEN Bec. Financieel medewerker, geboren te Goirle, dochter van Wolfgang Elisabeth van DIEPEN en Theodora van der AA.
Uit dit huwelijk:
1.
Cathelijne Femie Theodora VERDONK, geboren te Roosendaal.
2.
Isabelle Adriana Elisabeth (Isabelle) VERDONK, geboren te Bergen op Zoom.

VII.14
Henricus Petrus VERDONK, beeldhouwer, later beambte gemeente en kantoorbediende, geboren op 28‑05‑1879 te 's-Hertogenbosch, overleden op 30‑06‑1949 te 's-Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd. Is bij een ongeval om het leven gekomen. Begraven op 04‑07‑1949 te 's-Hertogenbosch.
Een foto van het gezin is afgedrukt op blz. 57 van de Bergeyk tak. Het adres bij overlijden was Orthenseweg 18 in Den Bosch.
zie ook: Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, zoon van Lambertus Johannes VERDONK (zie VI.1) en Maria Johanna Catharina van GOGH.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21‑08‑1911 te 's-Hertogenbosch met Wilhelmina Maria Henrica van HAREN, 24 jaar oud, geboren op 22‑01‑1887 te 's-Hertogenbosch, overleden op 12‑07‑1959 te 's-Hertogenbosch op 72-jarige leeftijd.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Hendrikus van HAREN, kastelein, en Catharina van BAAL.
Twee foto's van dit echtpaar in PowerPoint presentatie
.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Henrica Maria VERDONK, kantoorbediende, geboren op 04‑06‑1912 te 's-Hertogenbosch, overleden 2008.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09‑10‑1945 te 's-Hertogenbosch met Hendrikus Bernardus KEMPERMAN, 34 jaar oud, timmerman en uitvoerder, geboren op 23‑04‑1911 te Ooyen, overleden op 22‑07‑1963 te 's-Hertogenbosch op 52-jarige leeftijd, zoon van Bernard Johannes KEMPERMAN, majoor der Rijksveldwacht, en Maria Christina DERKOER. Uit het huw. zijn 4 kinderen geboren.
2.
Maria Antonia Petronella (Mies) VERDONK, kantoorbediende, procuratiehoudster, geboren op 24‑06‑1913 te 's-Hertogenbosch, overleden op 21‑04‑1998 te 's-Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd, begraven op 25‑04‑1998 te 's-Hertogenbosch. Begraven op het rk kerkhof te Orthen, bijgezet in het graf van haar broer. De overlijdens advertentie werd geplaatst door haar eveneens ongehuwde drie zusters: Jet, Wil en Ceciel Verdonk. Zij plaatsten onderstaande regels over de advertentie:
Overgave
 
Heer,
wij geloven dat U de Heer bent
van leven en dood
Die gedachte geeft ons hoop.
Maar als we iemand
die ons dierbaar is, verliezen
hebben we geen antwoord.
Laat ons, Heer,
ons leven
in Uw handen leggen
en leer ons telkens weer
"Uw wil geschiede" zeggen.

3.
Lambertus Petrus Wilhelmus VERDONK, geboren op 02‑11‑1914 te 's-Hertogenbosch, overleden op 14‑12‑1916 te 's-Hertogenbosch op 2-jarige leeftijd.
4.
Josephina Francisca Maria VERDONK, commies bij de Raad van Arbeid, geboren op 13‑07‑1916 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29‑03‑1988 te Haarlem op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29‑08‑1950 te 's-Hertogenbosch met Egbert van LIEMPT, 29 jaar oud, commies bij de Raad van Arbeid, geboren op 05‑02‑1921 te Oudheusden, overleden op 10‑11‑1990 op 69-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Adrianus van LIEMPT, burgemeester van Elshout, en Theodora Francisca VERWIEL. Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren.
5.
Henrica Adriana Josephina (Jet) VERDONK, geboren op 30‑03‑1918 te 's-Hertogenbosch, overleden op 03‑05‑2013 te Nuland op 95-jarige leeftijd.
8.
Johanna Adriana Josephina VERDONK, geboren op 18‑07‑1923 te 's-Hertogenbosch, overleden op 09‑04‑2001 te Loosdrecht op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑11‑1948 te 's-Hertogenbosch met Arie GOOSSENS, 31 jaar oud, nos technicus, geboren op 08‑07‑1917 te 's-Hertogenbosch, overleden 1983. Overleden op 65 jarige leeftijd aan hartinfarct. Zoon van Josephus Johannes Maria GOOSSENS, goudsmit, en Catharina van OORD.
9.
Wilhelmina Catharina Henrica (Wil) VERDONK, kantoorbediende, geboren op 22‑04‑1925 te 's-Hertogenbosch, overleden op 19‑05‑2008 te 's-Hertogenbosch op 83-jarige leeftijd. Boven de advertentie in de krant warmee dit overlijden werd bekend gesteld is vermeld:
Heer,
bidden lukt niet altijd
hoe goed ik het ook bedoel
maar als het lukt
dan sluit de cirkel
en voel ik diep van binnen
de heelheid die er is
tussen U en ons.
Begraven op 23‑05‑2008 te 's-Hertogenbosch.
11.
Josephus Petrus Henricus (Jos) VERDONK, hovenier, geboren op 20‑04‑1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 23‑06‑1982 te 's-Hertogenbosch op 52-jarige leeftijd, begraven op 26‑06‑1982 te 's-Hertogenbosch (Orthen). Josephus bleef ongehuwd.
12.
Cecilia Henrica Lamberdina (Ceciel) VERDONK, kantoorbediende, geboren op 22‑10‑1931 te 's-Hertogenbosch, overleden op 02‑02‑2005 te 's-Hertogenbosch op 73-jarige leeftijd.

VIII.45
Petrus Bernardus Maria VERDONK, electromonteur, geboren op 08‑05‑1920 te 's-Hertogenbosch, overleden op 26‑07‑2007 te 's-Hertogenbosch op 87-jarige leeftijd.
Piet was in de beginjaren van onze stichting bestuurslid. Hij tekende de "De Poort Verdonk". Vriendennummer 0470777-Be.
Foto van Piet en de tekening van de Poort Verdonk zijn opgenomen in een PowerPoint presentatie.
Zie ook bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website: http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, zoon van Henricus Petrus VERDONK (zie VII.14) en Wilhelmina Maria Henrica van HAREN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑08‑1948 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk op 02‑06‑1949 te 's-Hertogenbosch met Maria Wilhelmina Helaria (Riet) van VEGGEL, 25 jaar oud, winkelbediende, geboren op 09‑12‑1922 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29‑05‑2012 te 's-Hertogenbosch op 89-jarige leeftijd, dochter van Christinaus Theodorus Johannes van VEGGEL, leraar goudsmeden, en Jacoba Johanna Wilhelmina van DELFT.
Uit dit huwelijk:
3.
Jacoba Wilhelmina Catharina Henrica (Jacqueline) VERDONK, dokterassistente, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd (1) te 's-Hertogenbosch, gescheiden te 's-Hertogenbosch van Joannes Lambertus Maria SLEDSEN, gereedshapmaker, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Marinus Leonardus Maria SLEDSEN en Antoinette Wilhelmina Maria ANTONISSE.
Gehuwd (2) met Huub.
4.
Maria Gerardina Johanna (Marjo) VERDONK, winkelbediende, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Tjeu Matheus KIVITS, geboren te Engelen, zoon van Hendrikus Ida KIVITS en Petronella Johanna MEYS. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren: Michael; Peter relatie met Meggie; Wendy relatie met Stephan en Nick.

IX.106
Henricus Christianus Lambertus Johannes (Harry) VERDONK, constructielasser, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Petrus Bernardus Maria VERDONK (zie VIII.45) en Maria Wilhelmina Helaria (Riet) van VEGGEL, winkelbediende.
Gehuwd (1) te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch, gescheiden te 's-Hertogenbosch van Ida Cornelia van der PUT, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes Hendrikus van der PUT, loodgieter, en Adriana HARTOGS.
Gehuwd (2) te Waalwijk, gescheiden te 's-Hertogenbosch van Cornelia Helena van der SCHEER, geboren te Wateringen, dochter van Nicolaas Cornelis van der SCHEER en Digna Josephina BOUTS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sylvia Adriana Maria VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch, gedoopt te 's-Hertogenbosch. Na scheiding van haar ouders is door haar naamsverandering aangevraagd.
Gehuwd met Adri de ROOIJ.
2.
Christiana Jacoba Federica VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch, gedoopt te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd met Carlo BROUWERS, overleden op 24‑11‑2001 te 's-Hertogenbosch, gecremeerd op 29‑11‑2001 te Vlijmen. Blijkens het overlijdens bericht van Carlo Brouwers zijn uit dit huwelijke geboren: Michelle, Gino en Romy. Michelle is vóór haar vader overleden.
3.
Patrick Adrianus Bertinus VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch, gedoopt te 's-Hertogenbosch. In 1996 nog ongehuwd.

IX.109
Fredericus Adrianus Johannes (Fred) VERDONK, onderhoudsmonteur, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Petrus Bernardus Maria VERDONK (zie VIII.45) en Maria Wilhelmina Helaria (Riet) van VEGGEL, winkelbediende.
Gehuwd te Waalwijk met Adriana Antoinette Maria (Sjannie) ROMBOUTS, Bij haar huwelijk winkelbediende, geboren te Waalwijk, dochter van Martinus Antonius ROMBOUTS, model-ontwerper, en Adriana Arnolda Geertruida HOOYMAYERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Susanna Adriana Johanna VERDONK, geboren te Waalwijk.
Gehuwd met Peter. Uit dit huwelijk zijn geboren: Nick en Amy.
2.
Monique Frederika Henrica VERDONK, geboren te Waalwijk.
Gehuwd met Stefan. Uit dit huwelijk zijn geboren: Manon en Cindy.

VIII.47
Lambertus Adrianus Jacobus VERDONK, leraar schilderen, geboren op 27‑01‑1922 te 's-Hertogenbosch, overleden op 17‑01‑2000 te 's-Hertogenbosch op 77-jarige leeftijd, zoon van Henricus Petrus VERDONK (zie VII.14) en Wilhelmina Maria Henrica van HAREN.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Johanna Gosina Maria Theresia (Ans) HUISKAMP, gezinsverzorgster, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Carolus Michaël HUISKAMP en Helena Maria SCHOONWATER.
Uit dit huwelijk:
2.
Helena Maria Carolina Johanna (Heleen) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te Vught, gehuwd voor de kerk te `s-Hertogenbosch met Petrus Henricus Martinus Maria (Peter) THIJSSEN, geboren te Vught, zoon van Jan Albert Martin Marie THIJSSEN en Helena Anna Theresia SIEBERS. Uit dit huwelijk zijn te Den Bosch vier kinderen geboren.
3.
Wilhelmina Johanna Adriana Maria (Wilma) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Gerardus Johannes Maria (Ger‑Jan) SMITS, geboren te Lith, zoon van Wilhelmus Johannes Maria SMITS en Theodora Maria de WERD. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

4.
Lambertus Henricus Martinus Maria (Bart) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te Vught, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Johanna Christina Elisabeth (Hanneke) LUXEMBURG, 30 jaar oud, geboren op 29‑09‑1963 te 's-Hertogenbosch, overleden op 11‑07‑2019 te 's-Hertogenbosch op 55-jarige leeftijd, dochter van Willem LUXEMBURG en Elisabeth Gerarda Anna de BRUIJN.

IX.116
Henricus Lambertus Cecilia Maria (Henri) VERDONK, administratief medewerker, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Adrianus Jacobus VERDONK (zie VIII.47) en Johanna Gosina Maria Theresia (Ans) HUISKAMP, gezinsverzorgster.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Maria Josefina Lucia (Marie‑José) WOUTERS, arts, geboren te Amsterdam, dochter van Aloysius Cornelius Maria WOUTERS, ondernemer, en Theresia Maria Johanna THOMASSEN, analyste.
Uit dit huwelijk:
1.
Tess VERDONK, geboren te Amsterdam.
2.
Niek VERDONK, geboren te Amsterdam.
3.
Marieke VERDONK, geboren te Amsterdam.

VIII.52
Henricus Maria Joseph (Harry) VERDONK, administrateur, geboren op 28‑02‑1927 te 's-Hertogenbosch, overleden op 15‑10‑1999 te Berlicum op 72-jarige leeftijd, begraven op 19‑10‑1999 te Berlicum. Begraven op het parochiekerkhof. Drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Zoon van Henricus Petrus VERDONK (zie VII.14) en Wilhelmina Maria Henrica van HAREN.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Luce (Luus) van WOENSEL, kleuteronderwijzeres, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Lambertus van WOENSEL, architect, en Maria Adriana van DIESSEN.
Uit dit huwelijk:

IX.124
Ludovicus Johannes Gerardus Maria (Loek) VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Henricus Maria Joseph (Harry) VERDONK (zie VIII.52) en Luce (Luus) van WOENSEL, kleuteronderwijzeres.
Gehuwd te Rosmalen met Elisabeth Adriana (Els) SCHELLEKENS, analyste, geboren te Rosmalen, dochter van Wilhelmus Adrianus SCHELLEKENS en Theadora Johanna van de AKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Ilse Lucia Theodora (Ilse) VERDONK, geboren te Heeswijk-Dinther.
2.
Dirk Wilhelmus Henricus VERDONK, geboren te Heeswijk-Dinther.

VI.3
Johannes Henricus VERDONK, sigarenmaker en in 1885 koekenbakker, geboren op 18‑07‑1836 te 's-Hertogenbosch, overleden op 09‑11‑1903 te 's-Hertogenbosch op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus Johannes VERDONK (zie V.1) en Henrica EVERS, dienstmeid.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 26‑05‑1860 te 's-Hertogenbosch met Francisca Maria KONINGS, 22 jaar oud, geboren op 25‑02‑1838 te 's-Hertogenbosch, overleden op 17‑03‑1886 te 's-Hertogenbosch op 48-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Joannes Martinus KONINGS en Maria van KESSEL.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 07‑04‑1894 te 's-Hertogenbosch met Aldegundis van de VELDEN, 61 jaar oud, ventster, geboren op 28‑03‑1833 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29‑11‑1910 te 's-Hertogenbosch op 77-jarige leeftijd, dochter van Johannes Henricus van de VELDEN en Aldegundis PLANKS. Aldegundis was weduwe van Ludovicus Klaesen.
Uit het eerste huwelijk:
3.
Maria Adriana Josephina VERDONK, geboren op 27‑10‑1865 te 's-Hertogenbosch. Geboren in de Hoge Nieuwstraat wijk C 140. Overleden op 03‑11‑1865 te 's-Hertogenbosch, 7 dagen oud.
5.
Henrica Adriana VERDONK, geboren op 22‑04‑1870 te 's-Hertogenbosch, overleden op 21‑03‑1941 te Schiedam op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrikus Wilhelmus BOONE, geboren op 11‑12‑1866 om 0300 uur te 's-Hertogenbosch. Werd als buitenechtelijk kind geboren en ingeschreven als Hendrikus Wilhelmus Reuk.
Bij het huwelijk van zijn moeder, Hendrina Reuk op 8-5-1869, akte 67, te 's-Hertogenbosch, met Cornelis Boone, geboren te Middelburg 25-4-1843 als zoon van Paulus Boone en Jacoba van Sluis, werd Hendrikus Wilhelmus Boone erkend en gewettigd als hun kind. Deze erkenning is in de huwelijks akte opgenomen. Als gevolg hiervan veranderde de naam van Reuk en Boone.
Overleden op 27‑05‑1934 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BOONE, tuinier, en Hendrina REUK, arbeidster.
Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren. Ze waren beiden muzikaal zeer begaafd.
In Rotterdam woonden zij, vanaf 1915, ondermeer Noordplein 20a en van november 1940 woonde Henrica als weduwe te Schiedam, Nieuwe haven 225.

8.
Augusta Johanna Josephina VERDONK, geboren op 12‑03‑1878 te 's-Hertogenbosch, overleden op 01‑07‑1878 te 's-Hertogenbosch, 111 dagen oud.

VII.16
Petrus Lambertus Henricus VERDONK, goudsmid/edelsmid, geboren op 27‑03‑1862 te 's-Hertogenbosch, overleden op 09‑11‑1944 te Vught op 82-jarige leeftijd. Over Petrus is gepubliceerd in het hoofdstuk "Uit de Kunst" bladzijden 15 t/m 18. Zie ook het gestelde op de bladzijden 34 t/m 37, met foto's, van de Bergeyk I tak. Zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VI.3) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑07‑1885 te 's-Hertogenbosch met Petronella van ROOY, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 08‑08‑1858 te Cromvoirt, overleden op 09‑11‑1944 te Vught op 86-jarige leeftijd, dochter van Martinus van ROOY en Theodora van OS.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Martina Bertha Maria VERDONK, geboren op 03‑04‑1886 te Eindhoven, overleden op 04‑06‑1891 te Woensel op 5-jarige leeftijd.
2.
Johannes Franciscus Maria Josephus VERDONK, beeldhouwer, geboren op 19‑03‑1887 te Eindhoven, overleden op 20‑07‑1962 te Haarlem op 75-jarige leeftijd, begraven op 24‑07‑1962 te Bloemendaal. Begraven op het St. Adalbertuskerkhof. Meer informatie over zijn persoon en zijn werken. Zie de bladzijden 57, 58 en 59 van de Bergeyk tak. Zij woonden te Haarlem Vlietsorgstraat 13.
In zijn overlijdens bericht lezen wij:
"Begiftigd met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice..."
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Maar ook kranten berichten op de kunstenaars pagina van mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl. Kies achtereenvolgens voor: Naar de stambomen; Bergeijk genealogie aldaar voor de pagina kunstenaars.

Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 30‑06‑1926 te Haarlem met Johanna WILLEBRANDS, 34 jaar oud, geboren op 07‑08‑1891 te Haarlem. Geboren Heiligeland 48 te Haarlem. Overleden op 29‑10‑1926 te Haarlem op 35-jarige leeftijd, dochter van Willem Johannes WILLEBRANDS, koopman, en Joukje VELTMAN. Uit dit huw. zijn geen kinderen geboren.
3.
Francisca Henrica Antonia VERDONK, geboren op 26‑01‑1889 te Woensel, overleden op 21‑09‑1975 te Vught op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05‑04‑1920 te 's-Hertogenbosch met Antonius Johannes (Anton) VAES, 30 jaar oud, kleermaker, geboren op 25‑02‑1890 te 's-Hertogenbosch, overleden op 09‑04‑1968 te Vught op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes VAES, klermaker, en Cornelia Johanna GROL. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
4.
Martinus Lambertus Henricus Antonius VERDONK, geboren op 08‑07‑1890 te Woensel, overleden op 23‑04‑1891 te Woensel, 289 dagen oud.
5.
Theodora Lamberdina Martina Maria VERDONK, geboren op 24‑03‑1892 te Woensel, overleden op 17‑12‑1894 te Woensel op 2-jarige leeftijd.
6.
Henrica Lamberdina Maria VERDONK, geboren op 08‑06‑1893 te Woensel, overleden op 17‑12‑1894 te Woensel op 1-jarige leeftijd.
7.
Adrianus Maria Theodorus (Ad) VERDONK, kunstschilder, geboren op 17‑12‑1894 te Eindhoven (Woensel), overleden op 20‑09‑1977 te Woerden op 82-jarige leeftijd. Overleden in het Hofpoortziekenhuis. Een foto van één van zijn schilderijen is afgebeeld op bladzijde 60 van de Bergeyk-tak.
In 1930 stond hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Utrecht. Zijn beroep was toen, reclametekenaar.
Op 21 jarige leeftijd reed hij op 2-5-1916 op zijn fiets over de weg van Loon op Zand naar Moergestel terhoogte van Kerlthoven en werd hij gecontroleerd door veldwachter Willem Hoppenbrouwer waarbij deze bleek dat Adrianus zijn weggeld over het jaar 1916-1917 niet had betaald. Hij kon zijn rijkaart althans niet tonen. Gevolg een veroordeling tot een geldboete van f.1,- subsidiair 2 dagen hechtenis.
Dit alles is telezen in Inventarisnummer 505 Rol 5815 van de Arrondissementsrechtbank te Breda Parketnummer 5356. Rechtbankzitting op 11-9-1916.

Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18‑06‑1918 te 's-Hertogenbosch, gescheiden na 25 jaar op 12‑05‑1944 te 's-Hertogenbosch. Vonnis Arr. rechtbank te Groningen. Echtgenote is Maria SIO, kapster, geboren op 30‑01‑1886 te Teteringen, overleden op 09‑09‑1946 te Groningen op 60-jarige leeftijd, dochter van Vincentius Henricus SIO en Adriana Lucia BOSTERS.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 06‑06‑1944 te Groningen met Louisa Catharina (Wies) HART, 38 jaar oud, geboren op 18‑05‑1906 te Tietjerksteradeel (Suameer), overleden op 11‑09‑1970 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd. Wij ontvingen in januari 2010 een e-mail bericht met de volgende informatie.
Ik heb 3 portretten van Ad verdonk. In de oorlog was ik als kind van 3 ondergedoken bij Harry en Siets Hart (zuster/broer van Wies (Louisa)) ? en als ik het vroeger goed begrepen heb zaten Ad en Wies daar het laatste half jaar van de oorlog op de bovenverdieping (in het hotel in Paterswolde). Ze pasten vaak een beetje op mij.
Mijn vader (door de SD vermoord) is na de oorlog van een foto door Ad geschilderd en mijn zusje in ik als resp. 13 en 12 jarige meisjes in 1954.
Met vriendelijke groet,
Janna Schreuder
Normandie, Frankrijk
, dochter van Franciscus Johannes HART en Engelina Margaretha BOLLWEG.
8.
Theodorus Lambertus Henricus VERDONK, frater, geboren op 28‑04‑1896 te Woensel, overleden op 14‑05‑1984 te Tilburg op 88-jarige leeftijd. Als frater Theodulphus op 19 juli 1914 ingetreden bij de fraters te Tilburg. Geprofest 3-4-1918.
Zie voor meer informatie het gestelde op bladzijde 61 van de Bergeyk-tak.
"In de kapel van 1886 van het fraterhuis te Tilburg werden rond 1930 kerkbanken geplaatst, buitengewoon doelmatig en van een zeldzaam technisch knapheid. Ze werden ontworpen en uitgevoerd door Frater Theodulfus Verdonk, van een bekende kerksieraden-kunstenaars familie"
Bron: De Fraters van Tilburg van 1844-1944. Deel II. Tilburg 1951 door Fr.M. Tharcisio Horsten.

9.
Wilhelmus Henricus Maria VERDONK, coupeur, geboren op 01‑09‑1897 te Woensel, overleden op 09‑11‑1944 te Vught op 47-jarige leeftijd. Met ouders om het leven gekomen tijdens een bombardement. Wilhelmus bleef ongehuwd.
10.
Theodora Antonia Maria VERDONK, geboren op 17‑06‑1899 te Woensel, overleden op 11‑11‑1899 te Woensel, 147 dagen oud.
11.
Maria Antonia Petronella VERDONK, geboren op 11‑04‑1902 te Woensel, overleden op 23‑04‑1946 te Vught op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑06‑1926 te 's-Hertogenbosch met Mattheus Wilhelmus Hendrikus Jordanus MALLANT, 30 jaar oud, Bij huwelijk koopman, later directeur groothandelsbedrijf. Geboren op 28‑12‑1895 te Heusden, overleden op 24‑04‑1948 te Vught op 52-jarige leeftijd, zoon van Pieter Adriaan MALLANT en Maria Hendrika Johanna KAANDERS, `Uit dit huwelijk zijn te den Bosch, in de periode 1928-1940, vijf kinderen geboren.
12.
Petrus Johannes Franciscus VERDONK, geboren op 18‑08‑1903 te Woensel, overleden op 23‑02‑1904 om 2300 uur te Woensel, 189 dagen oud.

VII.18
Wilhelmus Martinus Johannes VERDONK, sigarenmaker, tapper, geboren op 22‑09‑1863 te 's-Hertogenbosch. Geboren in de Postelstraat, wijk H nr. 204. Overleden op 06‑10‑1933 te Brugge op 70-jarige leeftijd. Wilhelmus verhuisde met zijn gezin na 1900 naar Assenbroek en wordt op 19-6-1905 in Brugge ingeschreven alwaar hij woonde op de adressen Sint Amandstraat 22; Lange Rei 12 en St. Gilliskoorstraat 1 Uit het eerste huwelijk zijn 6 kinderen geboren en uit het 2e huwelijk is ons één dochter bekend geworden. Zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VI.3) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22‑08‑1885 te 's-Hertogenbosch met Anna Catharina UBACHS, 23 jaar oud, geboren op 26‑06‑1862 te Meerssen (Limb.), overleden op 24‑06‑1917 te Brugge op 54-jarige leeftijd, dochter van Petronella UBACHS.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 27‑11‑1917 te Brugge met Marie‑Louise Leonie HOENRAETH, winkelierster, overleden op 30‑05‑1928 te Brugge.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Maria Josephina VERDONK, geboren op 01‑06‑1886 te 's-Hertogenbosch, overleden circa 1976 te Manchester Engeland. Johanna bleef ongehuwd.
2.
Johanna Francisca Maria VERDONK, geboren op 02‑08‑1887 te 's-Hertogenbosch. Geboren in het ouderlijkhuis in de St. Jorisstraat. Vertrok met haar ouders naar Brugge doch nadere informatie ontbreekt ons.
3.
Henriette Petronella Sophia VERDONK, geboren op 16‑01‑1889 te 's-Hertogenbosch, overleden op 13‑02‑1890 te 's-Hertogenbosch op 1-jarige leeftijd.
4.
Joseph Johannes Henricus VERDONK, geboren op 16‑01‑1889 te 's-Hertogenbosch, overleden op 10‑09‑1889 te 's-Hertogenbosch, 237 dagen oud.
5.
Anna Catharina Adriana VERDONK, geboren op 04‑06‑1893 te 's-Hertogenbosch, overleden te Liverpool.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04‑08‑1914 te Brugge met Joseph William NEWTON, 49 jaar oud, geboren op 03‑08‑1865 te Hulm. Zij zouden naar Engeland zijn vertrokken.
6.
Johannes Wilhelmus Antonius VERDONK, geboren op 21‑11‑1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 06‑07‑1900 te 's-Hertogenbosch, 227 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Marie‑José Camilla Emerentia VERDONK, geboren te Brugge. Zij zou zich in Brussel gevestigd hebben doch kort voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog naar haar zuster in Engeland zijn vertrokken.

VII.22
Adrianus Gerardus Aloysius VERDONK, hofmeester, geboren op 21‑06‑1867 te 's-Hertogenbosch. Geboren in de Hoge Nieuwstraat wijk c nr.140. Overleden op 04‑07‑1906 te Vlissingen op 39-jarige leeftijd. Werd bij loting met lot nr. 59 ingeschreven voor de nationale militie lichting 1887. Op 11-5-1886 uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Den Bosch, als schoenmaker en vertrokken naar Bergen op Zoom. Zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VI.3) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑05‑1891 te Middelburg met Johanna VERDUYN, geboren circa 1870 te Vlissingen, overleden op 15‑02‑1948 te Etten-Leur. Bij overlijden 78 jaar. Als weduwe hertrouwde zij te Goes met Pieter Johannes Suurland. Dochter van Pieter Marinus VERDUYN, stoker, en Katharina CARDON.
Uit dit huwelijk:
2.
Arnoldus Wilhelmus VERDONK, geboren op 30‑01‑1893 om 16.30 uur te Middelburg. Geboren in het huis, wijk CH nr. 222. Overleden op 14‑02‑1894 om 0800 uur te Middelburg op 1-jarige leeftijd.
3.
4.
Pieter Marinus VERDONK (zie VIII.86).

VIII.81
Adrianus Petrus Johannes VERDONK, kellner, fabrieksarbeider, geboren op 17‑11‑1891 te Middelburg, overleden op 06‑11‑1938 te Utrecht op 46-jarige leeftijd. Woonde, blijkens de kiezerslijst 1918-1919, B. Ewoutstraat 24 Vlissingen. Zoon van Adrianus Gerardus Aloysius VERDONK (zie VII.22) en Johanna VERDUYN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑09‑1915 te Middelburg, gescheiden na 21 jaar op 03‑03‑1937 te Middelburg. Echtscheiding ingeschreven in de burgerlijkestand te Middelburg 26-4-1937 van Josina DUNNES, werkster, geboren op 08‑07‑1894 te Middelburg, overleden op 15‑02‑1941 te Middelburg op 46-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus DUNNES, koetsier, en Cornelia BLOKPOEL.
Uit dit huwelijk:

IX.126
Wilhelmus Adrianus (Wim) VERDONK, medewerker hypotheekbanken, laatstelijk als directeur centraal kantoor. Geboren op 11‑05‑1918 te Vlissingen, overleden op 19‑06‑2001 te Leiden op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 23‑06‑2001 te Leiden. Crematie vond plaats in het crematorium "Rhijnhof".
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Vriend van de sgov. Vriendennummer 1070978-Be.
Zoon van Adrianus Petrus Johannes VERDONK (zie VIII.81) en Josina DUNNES, werkster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑06‑1944 te Middelburg met Lena Maria PLOEGAERT, 26 jaar oud, bij huwelijk naaister, geboren op 02‑07‑1917 te Middelburg, overleden op 16‑06‑1993 te Wassenaar op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 21‑06‑1993 te Leiden. In crematorium "Rijnhof". Dochter van Johannis Franciscus PLOEGAERTS en Adriana Maria OOMS.
Uit dit huwelijk:

X.127
Johannis Franciscus (Joop) VERDONK, manager bij instituut voor bedrijfsvoering, geboren te 's-Gravenhage.
Trad na zijn HBS opleiding indienst bij het Korps Mariniers. Als kapitein der mariniers nam hij ontslag en trad op 1-8-1982 in dienst bij de N.V. Luchthaven Schiphol. In 2000 veranderde hij van werkgever en is sindsdien als manager bij de academy van het instituut voor acutele bedrijfsvoering te Zeist werkzaam.
Sinds 1998 gemeenteraadslid voor de VVD in zijn woonplaats Oegstgeest.
Vriend van onze stichting. Nr. 1030578-Be.
Zoon van Wilhelmus Adrianus (Wim) VERDONK (zie IX.126) en Lena Maria PLOEGAERT, bij huwelijk naaister.
Gehuwd (1) te 's-Gravenhage, gescheiden te Leiden van Elisabeth Johanna Maria KOK, tandarts assistente, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Theodorus Martinus KOK en Magdalena Geertruida Maria SLEIJFFERS.
Gehuwd (2) te Wassenaar met Birgitta Gisela van der TOUW, geboren te Leiden, dochter van Frans van der TOUW en Beatrix Irene Juliana KLEER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sabine Marloes VERDONK, geboren te Den Helder.

XI.45
Michiel Alexander (Michel) VERDONK, geboren te Den Helder, zoon van Johannis Franciscus (Joop) VERDONK (zie X.127) en Elisabeth Johanna Maria KOK, tandarts assistente.
Gehuwd met Kim FORGO`.
Uit dit huwelijk:
1.
Esmee VERDONK, geboren te Den Haag.

VIII.84
Johannes Henricus VERDONK, personeelschef, geboren op 21‑12‑1895 te Middelburg, overleden op 22‑10‑1985 te Vlissingen op 89-jarige leeftijd.
Bericht van overlijden opgenomen in de PowerPoint presentatie of via Youtube. Kijk op http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Johannes was werkzaam op de scheepswerf "De Schelde" alwaar hij de functie van personeelschef bekleedde en tevens hoofd van de loonadministratie was.
Hij is dragen van de eremedeaille van Oranje Nassau in goud.
Als kind verbleef hij evenals zijn broer Pieter Marinus in het RK weeshuis te Middelburg.
In Vlissingen was dit echtpaar woonachtig op het adres Kasteelstraat 14. Joannes woonde de laatste jaren van zijn leven aan de Buitenruststraat 221 te Middelburg.
Het gezin woonde een korte periode in Bergen op Zoom. Vanuit deze gemeente vertrokken zij op 10-12-1918 naar Vlissingen. Joannees zijn beroep was toen klerk
, zoon van Adrianus Gerardus Aloysius VERDONK (zie VII.22) en Johanna VERDUYN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19‑04‑1916 te Vlissingen met Neeltje Martina GOEDHART, 20 jaar oud, geboren op 07‑07‑1895 te Sint Maartensdijk (Z), overleden op 18‑04‑1955 te Vlissingen op 59-jarige leeftijd, dochter van Willem Johannis GOEDHART, tramconducteur, en Thona Johanna van den BERG.
Uit dit huwelijk:
2.
Willem Johannes (Wim) VERDONK, geboren op 20‑09‑1921 te Vlissingen, overleden op 01‑03‑2007 te Middelburg op 85-jarige leeftijd. Op de rouwcirculaire stond:
1 Cor. 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze drie is de liefde
, gecremeerd op 06‑03‑2007 te Middelburg. De crematieplechtigheid werd geleid door ds. C. Simons.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑04‑1946 te Vlissingen met Elisabeth Carolina KIEBOOM, 22 jaar oud, geboren op 20‑06‑1923 te Middelburg, overleden op 05‑03‑2011 te Middelburg op 87-jarige leeftijd. Opschrift boven het bericht van overlijden luidt:
"Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde (1 Cor. 13 )
Het opvallende hiervan is dat deze tekst ook boven het bericht van overlijden van haar man staat. Ook hier is het dezelfde predikant die de crematieplechtigheid leidt, ds C. Simmons
, gecremeerd op 10‑03‑2011 te Middelburg, dochter van Johannes Joris KIEBOOM en Pieternella Jacoba POLDERMAN.
3.
Neeltje Martina VERDONK, geboren te Vlissingen. Woonde in de periode 1964-1982 in Kent in Engeland.

IX.128
Adrianus Gerardus Aloysius Ad VERDONK, bedrijfsleider en vertegenwoordiger, laatstelijk werkzaam bij Rijn-Schelde-Verolme scheepswerven met plaatsing te Antwerpen. Geboren op 02‑09‑1916 te Vlissingen, overleden op 01‑11‑1996 te Vlissingen op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑11‑1996 te Middelburg.
Bericht van overlijden opgenomen in de PowerPoint presentatie zie:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Adrianus was vriend van onze stichting. Vriendennumer 1540481-Be.
Zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VIII.84) en Neeltje Martina GOEDHART.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 01‑10‑1941 te Middelburg met Anna Elisabeth JULIANUS, 23 jaar oud, geboren op 12‑04‑1918 te Middelburg, overleden op 25‑09‑1964 te Vlissingen op 46-jarige leeftijd, dochter van Johannes Cornelis JULIANUS en Dirkje GOOS.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 29‑10‑1965 te Vlissingen met Maria Johanna SMITS (oma Rietje), 46 jaar oud, geboren op 01‑06‑1919 te Vlissingen, overleden op 18‑07‑2004 te Vlissingen op 85-jarige leeftijd. Mevrouw Smits, zo bleek ons uit het bericht van overlijden, behoorde tot de vrijmetselarijloge "Sealdis" te Goes. Gecremeerd op 22‑07‑2004 te Middelburg, dochter van Hendrikus Johannes SMITS en Margurete Helena MAESSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Annie Elisabeth (Annelies) VERDONK, geboren op 03‑11‑1943 te Vlissingen, overleden op 27‑12‑1977 te Leusden op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd te Vlissingen met Joseph Henricus Johannes (Jos) van DEELE, geboren te Doetinchem. Bij KB van 22-4-1975 vond naamswijziging plaats van Dul in van Deele. Zoon van Gerrit DUL en Johanna Martina Francisca DECATES. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Wouter en Reinier.

X.132
Johannes Henricus (Han) VERDONK, geboren op 04‑02‑1946 te Middelburg, overleden op 16‑08‑1997 te Vlissingen op 51-jarige leeftijd, gecremeerd op 20‑08‑1997 te Middelburg.
Bericht van overlijden in de PowerPoint presentatie via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Vrienden van onze stichting. Ingeschreven onder het nummer 1800981-Be.
Zoon van Adrianus Gerardus Aloysius Ad VERDONK (zie IX.128) en Anna Elisabeth JULIANUS.
Gehuwd te Barendrecht met Aafke Hendrika (Aafke) RODENHUIS, geboren te Vlissingen, dochter van Hendrik Reinder RODENHUIS en Willemina STROO.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemien VERDONK, geboren te Hendrik Ido Ambacht. Studeerde in 1996 te Delft.
2.
Liesbeth VERDONK, geboren te Dordrecht. Studeerde in 1996 te Groningen.
3.
Maarten VERDONK, geboren te Dordrecht.

VIII.86
Pieter Marinus VERDONK, baas-plaatwerker bij scheepswerf De Schelde, geboren op 03‑06‑1898 om 2030 uur te Middelburg. Geboren in het huis wijk J nr. 55. Overleden op 27‑01‑1965 te Vlissingen op 66-jarige leeftijd. Woonde laatstelijk Margrietlaan 1 te Vlissingen. Zoon van Adrianus Gerardus Aloysius VERDONK (zie VII.22) en Johanna VERDUYN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01‑06‑1927 te Vlissingen met Johanna KNOPJES, 23 jaar oud, geboren op 10‑02‑1904 te Oost en West Souburg, overleden op 02‑03‑2007 te Vlissingen op 103-jarige leeftijd, dochter van Johannes KNOPJES en Geertruid DAALMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerda Johanna VERDONK, geboren op 15‑08‑1932 te Vlissingen, overleden op 24‑06‑2011 te Vlissingen op 78-jarige leeftijd. De crematie vond in besloten kring plaats.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17‑06‑1968 te Middelburg met Eppo NIEMEIJER, 71 jaar oud, geboren op 17‑04‑1897 te Hoogezand-Sappermeer, overleden op 06‑12‑1970 te Middelburg op 73-jarige leeftijd, zoon van Geert NIEMEYER en Antje. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:
1
Anne-Marie 22-6-1966 te Pijnacker, zij trouwde met Andrew Houman en uit
dit huwelijk zijn geboren: Evelien en Wouter.
Het gezin woont in Prinsenbeek.
2.
Geert 3-9-1968 te Middelburg. Hij woont samen met Paula Vogelzang en
uit deze relatie is geboren Stijn op 15-2-2005.
Het gezin woont in Barendrecht.


VII.26
Antonius Martinus Ambrosius VERDONK, gevangenbewaarden, decoratie-schilder, geboren op 07‑12‑1872 om 21.30 uur te 's-Hertogenbosch, overleden op 05‑04‑1945 te 's-Hertogenbosch op 72-jarige leeftijd. Meer informatie over Antonius is vermeld op bladzijde 41 van de Bergeyk I tak, alwaar op hun foto's zijn afgedrukt. Zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VI.3) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑05‑1895 te 's-Hertogenbosch met Johanna Maria SCHREUDER, 25 jaar oud, bij haar huwelijk strijkster, geboren op 28‑08‑1869 te 's-Hertogenbosch, overleden op 24‑12‑1950 te 's-Hertogenbosch op 81-jarige leeftijd, dochter van Leonardus SCHREUDER, leerlooier, en Catharina Agnes DESMENSE.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Leonardus VERDONK, geboren 00‑3‑1896 te 's-Hertogenbosch, overleden op 09‑04‑1896 te 's-Hertogenbosch.
3.
Catharina Maria Elisabeth VERDONK, geboren op 19‑07‑1897 te 's-Hertogenbosch, overleden op 14‑05‑1972 te 's-Hertogenbosch op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑07‑1925 te 's-Hertogenbosch met Wilhelmus Franciscus Adrianus WOONING, 34 jaar oud, brievenbesteller, geboren op 06‑03‑1891 te 's-Hertogenbosch, overleden op 30‑08‑1958 te 's-Hertogenbosch op 67-jarige leeftijd, zoon van Henricus Johannes Leonardus WOONING, schoenmaker, en Petronella Adriana COERS. Dit huwelijk bleef kinderloos doch hun adres was voor vele neven een nichten een gewild logeeradres.
4.
NN VERDONK, geboren op 06‑09‑1898 te 's-Hertogenbosch. Betreft een levenloos geboren kind.

VIII.89
Leonardus Wilhelmus Antonius VERDONK, goudsmit maar bezit later een kruidenierszaak, geboren op 19‑07‑1897 te 's-Hertogenbosch, overleden op 30‑07‑1969 te 's-Hertogenbosch op 72-jarige leeftijd. Zij woonden in Den Bosch, E. Casimirstraat 13, zoon van Antonius Martinus Ambrosius VERDONK (zie VII.26) en Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06‑05‑1925 te 's-Hertogenbosch met Theodora Henrica van der SLUISZEN, 26 jaar oud, geboren op 17‑04‑1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 10‑01‑1950 te Vught op 50-jarige leeftijd, begraven te Orthen, dochter van Joannes Petrus Cornelius van der SLUISZEN, scheepskapitein, en Wilhelmina Henrica HALEWIJN.
Gehuwd (2) met Cornelia Christina van BUEREN, geboren te 's-Gravenhage.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonius VERDONK, geboren op 21‑02‑1926 te 's-Hertogenbosch, overleden op 07‑03‑1926 te 's-Hertogenbosch, 14 dagen oud.
2.
Wilhelmina Johanna Teresia VERDONK, verkoopster, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Cornelius Christianus van WANROOY, 25 jaar oud, schilder en reclametekenaar, geboren op 18‑10‑1921 te Vught, overleden op 26‑02‑1978 te Kogarah (Australië) op 56-jarige leeftijd. Emigreerde met echtgenote in 1952 naar Australië met het schip Nelly. Zoon van Johan (Jan) van WANROOY en Cristina Mechelina van Den HEUVEL. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. De oudste in Den Bosch en de ander drie in Kogarah, Australië.
3.
Johanna Maria Antonia Barbara VERDONK, verkoopster, geboren op 05‑09‑1929 te 's-Hertogenbosch, overleden op 08‑05‑2000 te 's-Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 12‑05‑2000 te Vlijmen. De crematie vond plaats in het crematorium "Maaslanden", na een uitvaartdienst in de St. Jan te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09‑07‑1957 te 's-Hertogenbosch met Theodorus Johannes BROK, 26 jaar oud, typograaf, geboren op 29‑05‑1931 te 's-Hertogenbosch, overleden op 17‑05‑1993 te 's-Hertogenbosch op 61-jarige leeftijd, gecremeerd op 21‑05‑1993 te Vlijmen. Er zijn twee kinderen geboren uit dit huwelijk.
4.
Antoon VERDONK, geboren op 12‑09‑1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 24‑06‑1934 te 's-Hertogenbosch op 3-jarige leeftijd.
5.
Maria Huberta Josepha (Ria) VERDONK, serveerster, geboren op 31‑01‑1931 te 's-Hertogenbosch, overleden na 1992.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑05‑1954 te 's-Hertogenbosch met Jacobus Cornelis (Koos) van de LOO, 24 jaar oud, reprofotograaf, geboren op 03‑02‑1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 12‑07‑1992 te 's-Hertogenbosch op 62-jarige leeftijd. Er zijn twee kinderen geboren uit dit huwelijk.
6.
Levenloos geboren VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.

VIII.95
Antonius Gijsbertus Henricus VERDONK, typograaf, leraar letterzetter, bedrijfsleider bij drukkerij Bergmans te Tilburg. Geboren op 21‑11‑1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22‑01‑1980 te 's-Hertogenbosch op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑01‑1980 te Heeze. Een foto van Antonius is afgedrukt op bladzijde 15 van het hoofdstuk Lief en Leed(1). Zoon van Antonius Martinus Ambrosius VERDONK (zie VII.26) en Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑07‑1922 te 's-Hertogenbosch met Helena Woutrina MOORS, 23 jaar oud, geboren op 22‑01‑1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29‑11‑1987 te 's-Hertogenbosch op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 03‑12‑1987 te Vlijmen. Crematorium "Maaslanden". Zij was een trouw bezoekster van de Verdonckiades. Het jaarlijkse carnaval was voor haar een jaarlijks toppunt. Dochter van Henricus Antonius Johannes MOORS, schoenmaker, en Maria Theodora JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Antonia Johanna (Ria) VERDONK, secretaresse, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te Tilburg, gehuwd voor de kerk te Tilburg met Paulus Wilhelmus de ROOY, 30 jaar oud, constructeur, geboren op 14‑08‑1922 te 's-Hertogenbosch, overleden op 28‑06‑1994 te 's-Hertogenbosch op 71-jarige leeftijd, begraven op 02‑07‑1994 te 's-Hertogenbosch. Begraven op de begraafplaats Groenendaal. Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren.
3.
Johanna Maria Leonarda Theodora VERDONK, winkel couture, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te Tilburg, gehuwd voor de kerk te Tilburg met Claude Jean Auguste COSSET, ingenieur, geboren te Equeurdreville (Manche Frankrijk). Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren te Le Perreux s/Marne (Frankrijk).
5.
Helena Petrus Johanna VERDONK, directie secretaresse, later directrice van een uitzendbureau, geboren te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Petrus Henricus Cornelis MAAS, restaurateur van antieke meubelen. Dit echtpaar heeft twee adoptief kinderen, Hans en Josine Maas.

IX.147
Antonius Catharina Wilhelmus (Ton) VERDONK, metaalkundige werkzaam op het Philips materialen laboratorium, geboren op 13‑08‑1925 te 's-Hertogenbosch, overleden op 02‑02‑1988 te Geldrop op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑02‑1988 te Heeze.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Publiceerde samen met J.J.v.d. Broek: Reaction of iron SiCL4 Gas, in: Oxidation of metals, Vol.8.no.1, 1974, pp 1-9, published bij Plenum Publishing Corporation in New York.
Zoon van Antonius Gijsbertus Henricus VERDONK (zie VIII.95) en Helena Woutrina MOORS.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Geertruda Johanna Theresia (Truus) ASSMAN, administratief ambtenaar, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Leonardus Matheus ASSMAN en Johanna Maria Elisabeth MEULENDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria Mathias Theresia (Annemarie) VERDONK, fysiotherapeute, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Geldrop, gehuwd voor de kerk te Geldrop met Petrus Wilhelmus Maria (Peter) ROOYAKKERS, leraar nederlands, geboren te Eindhoven, zoon van Marinus Gerardus ROOYAKKERS en Petra SLEEGERS. Uit dit huwelijk is een zoon Marcel geboren.
2.
Helena Maria Paulus (Lennie) VERDONK, apotheker te Sevenum, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Geldrop met Hendrik Wouter Heymen (Hein) WEEDA, ingenieur, geboren te Enkhuizen, zoon van Hendrik Wouter Heymen WEEDA en Gerda KATER.
3.
Maria Elisabeth Gerardus (Marlies) VERDONK, directie secretaresse, geboren te Eindhoven. Uit het eerste huwelijk is geboren: Josef Gijsbertus Helena Tiersma 14-11-1984 te Geldrop en uit de tweede relatie is geboren Ton Theodorus Maria van Mierlo 17-6-1993 te Geldrop.
Gehuwd (1) te Geldrop, gescheiden te 's-Hertogenbosch van Geertrudis Maria (Ruud) TIERSMA, chauffeur, geboren te Eindhoven.
Samenwonend (2) te Geldrop met Theodorus Antonius Cornelis van MIERLO, wegenwachter bij de anwb, geboren te Tilburg, zoon van Antonius Petrus Johannes van MIERLO en Petronella Antonetta HEYBOER.
4.
Gijsbertus Petrus Helena (Gijsbert) VERDONK, weg- en waterbouwkundige, geboren te Geldrop.
Samenwonend te 's-Hertogenbosch met Cyntia Patricia (Cyndi) van ABKOUDE, geboren te Hollandia (Nw.Guinea), dochter van Don Eugene Pierre van ABKOUDE en Eliza Paulien HENDRIK.

IX.151
Henricus Antonius Franciscus Theresia VERDONK, landmeter, geboren te 's-Hertogenbosch. Opleidingen: Mulo A en B; CTO en NLF landmeettechnicus.
Vrienden van onze organisatie. Vriendennummer 0581077.
Zoon van Antonius Gijsbertus Henricus VERDONK (zie VIII.95) en Helena Woutrina MOORS.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk te 's-Hertogenbosch met Cornelia Margaretha Maria BEUKERS, kantoorbediende, tot haar huwelijk. Geboren te 's-Hertogenbosch. Opleiding: Mulo, dochter van Hendrikus Johannes Antonius BEUKERS, banketbakker, en Anna Maria HEIJNE.
Uit dit huwelijk:
1.
Godelieve Leonardus Maria Theresia VERDONK, bankbediende, geboren te 's-Hertogenbosch. Opleiding: Mavo en Meao.
Gehuwd te Rosmalen met Johannes Wilhelmus (Hans) PENNINGS, hoofd administratie, geboren te Breda, zoon van Johannes Jacobus Maria PENNINGS en Engelina Geertruida Maria van de HEUVEL. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het gezin woont te Rosmalen.
2.
Maria Clemens Petronella Theresia (Maartjen) VERDONK, fysiotherapeute, geboren te 's-Hertogenbosch. Opleiding: Atheneum, fysiotherapie en psychiatrisch verpleegkundige.
Thans(2000) werkzaam als Data Quality Coördinator.

Gehuwd met H van RIJSBERGEN.

X.147
Hieronymus Antonius Wilhelmus Josephina (Jeroen) VERDONK, physical rehabilitation trainer, geboren te 's-Hertogenbosch. Opleiding: Atheneum B, fysiotherapie en sport, zoon van Henricus Antonius Franciscus Theresia VERDONK (zie IX.151) en Cornelia Margaretha Maria BEUKERS, kantoorbediende, tot haar huwelijk.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Catharina Maria Johanna (Mariola) van den BOSCH, geboren te Hintham, dochter van Wilhelmus Hendricus Johannes van den BOSCH en Maria Johanna van den BERGH.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Cornelia Tanja (Kelly) VERDONK, geboren te Hintham gem. Rosmalen.
2.
Hieronymus Wilhelmus Hendricus (Jarno) VERDONK, geboren te Hintham gem. Rosmalen.
3.
Eelco VERDONK.
4.
Menno VERDONK.

X.149
Joost Helena Petrus Maria VERDONK, project manager, geboren te 's-Hertogenbosch. Opleiding: Atheneum B en HTS electrotechniek. Zoon van Henricus Antonius Franciscus Theresia VERDONK (zie IX.151) en Cornelia Margaretha Maria BEUKERS, kantoorbediende, tot haar huwelijk.
Gehuwd te 's-Hertogenbosch met Paulina Helena Maria de L'OR, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Arnoldus H de L'OR en Johanna Maria van de WEIJENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Suzanna Paulina Johanna Maria VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch.
2.
Veronica Paulina Maria (Veronique) VERDONK.
3.
Madelief Pauline Johanna Maria VERDONK.

X.151
Geert Petrus Helena Theresia VERDONK, geboren te 's-Hertogenbosch. Opleiding:Atheneum B en hogere laboratorium school, zoon van Henricus Antonius Franciscus Theresia VERDONK (zie IX.151) en Cornelia Margaretha Maria BEUKERS, kantoorbediende, tot haar huwelijk.
Gehuwd met Dianne STRIJP, geboren te Waalre.
Uit dit huwelijk:
1.
Loes VERDONK.
2.
Floor VERDONK.

VIII.97
Petrus Adrianus (Piet) VERDONK, beeldhouwer, geboren op 20‑10‑1901 te 's-Hertogenbosch, overleden op 03‑02‑1968 te 's-Hertogenbosch op 66-jarige leeftijd.
Omtrent zijn persoon is gepubliceerd in het hoofdstuk "Uit de Kunst" bladzijde 25 e.v. in "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k". Deel I.
Bij zijn overlijden woonde hij Emmaplein 10 in Den Bosch.
Op 25 september 1997 is de Stichting Piet Verdonk opgericht. Oprichters zijn Jos, Miep, Frans en Linda Verdonk, respectievelijk, zoon, dochter, zoon en kleindochter van Piet Verdonk. De doelstelling van deze Stichting is 'de registratie, het beheer en de in standhouding, mede in het algemeen belang, van alle kunstuitingen in welke vorm dan ook van de kunstenaar Piet Verdonk'.
Zoon van Antonius Martinus Ambrosius VERDONK (zie VII.26) en Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑06‑1927 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk op 09‑06‑1927 te 's-Hertogenbosch met Johanna Wilhelmina (Jo) KREKEL, 25 jaar oud, ateliernaaister, verkoopster en telefoniste, geboren op 24‑03‑1902 te 's-Hertogenbosch, overleden op 25‑06‑1994 te 's-Hertogenbosch op 92-jarige leeftijd, begraven op 30‑06‑1994 te 's-Hertogenbosch. Begraven op de begraafplaats Groenendaal. Dochter van Alphonus KREKEL en Maria THEUNISSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonius Alphonsus Wilhelmus Catharinus (Toon) VERDONK, priester en leraar biologie, geboren op 17‑03‑1929 te 's-Hertogenbosch, overleden op 10‑02‑2002 te 's-Hertogenbosch op 72-jarige leeftijd. Boven de rouwcirculaire staat: "In de vroege ochtend van zondag 10 februari 2002 maakten de schaduwen die hem de laatste maanden steeds meer beklemden plaats voor de doorbraak van het Eeuwig Licht. In een onbewaakt ogenblik reisde hij af, in stilte en voorgoed. Wij denken met warme genegenheid en groot respect terug aan Toon Verdonk". Begraven op 15‑02‑2002 te 's-Hertogenbosch. Begraven op het r.k. kerkhof Groenendaal.
Uit een kranten berichten namen wij het volgende over.
"Pastoor Verdonk overleden.
Hij was 22 jaar vrijwilligerspastoor van de eind vorige maand gesloten Bossche Sint-Jacobskerk. Na het overlijden van pastoor M. Teulings in 1980 kwam de parochie zonder pastoor te zitten. Verdonk stelde zich beschikbaar als pastor. Hij heel erg toegewijd, had ook oog voor de kleinere zaken in de parochie en ook voor het kerkgebouw zelf, Eind 2000 viel het besluit de Jacob te sluiten. Hij vocht tot het laatste moment om de kerk te behouden.Zondag 20-1-2002 ging hij voor in de officieuse sluitingsdienst, door ziekte verzwakt. Een week later, tijdens de officiële sluiting, liet hij uit protest verstek gaan. Het kerkbestuur omschrijft hem als de grootste vrijwilliger van de Jacob. Voor zijn uitvaartdienst zal de kerk nog eenmaal opengaan."
.
Tot priester gewijd op 12-6-1954, in de Kathedrale Baseliek van St. Jan te "s-Hertogenbosch, door Mgr. Mutsaerts.
Surveillant op het Klein Seminarie Beekvliet te St. Michielsgestel van juli 1954 tot juli 1956. Student biologie te Utrecht en kapelaan van de St. Pieter te 's-Hertogenbosch van 1956 tot 1962. Leraar biologie op het Klein Seminarie Beekvliet te St. Michielsgestel, later in 1972 omgezet in het R.K. Gymnasium Beekvliet, van juli 1962 tot aan zijn VUT-leeftijd. Na 1972 ook moderator aldaar.
Zie ook het hoofdstuk "Uit de Kunst" bladzijden 19-27 en het hoofdstuk Personalia bladzijden 61-62, Lief en Leed (I) bladzijde 7.
Priester Toon Verdonk was tot zijn overlijden vriend van onze stichting. Had vriendennummer 0601077-Be.
Zie ook twee afbeeldingen in de Power Point presentatie.

3.
Maria Antonetta Helena Antonia (Miep) VERDONK, maatschappelijk werkster en werkzaam bij de Stichting Blindenbelangen gevestigd te Amsterdam. Geboren op 18‑01‑1933 te 's-Hertogenbosch, overleden op 04‑06‑2008 te 's-Hertogenbosch op 75-jarige leeftijd. Miep was vriendin van onze organisatie. Vriendennummer 4791095-Be.
5.
Catharina Wilhelmina Maria (Toos) VERDONK, Lerares, geboren te 's-Hertogenbosch.

IX.156
Alphonsus Leonardus Theodorus (Fons) VERDONK, leraar mavo/havo en rector avondcolllege te Venlo. Geboren op 15‑03‑1931 te 's-Hertogenbosch, overleden op 06‑12‑2017 te Venlo op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 11‑12‑2017 te Venlo. Woonden in 1962. Houlenstraat 51 te Venlo. Zoon van Petrus Adrianus (Piet) VERDONK (zie VIII.97) en Johanna Wilhelmina (Jo) KREKEL, ateliernaaister, verkoopster en telefoniste.
Gehuwd te Roermond met Bernardina Catharina Maria (Berny) LOMMEN, secretaresse en verkoopster in bedden en gordijnen winkel van haar vader te Roermond, geboren te Roermond, dochter van Pierre LOMMEN en Bernardina WILLEMSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Bernardina Johanna Maria (Berny) VERDONK, verpleegster, bejaardenverzorgster, geboren te Venlo.
2.
Pierre Alphonse Guillaume Marie (Peter) VERDONK, geboren te Venlo.
3.
Robert Henri Maria (Rob) VERDONK, geboren te Venlo.
Gehuwd met Liesbeth.
4.
Maurice Julien Marie (Maurice) VERDONK, geboren te Venlo.

IX.159
Johannes Wilhelmus (Jos) VERDONK, sociaal-economisch stafmedewerker Raad van overleg voor Middelbaar en Hoger Personeel (M.H.P.)te Utrecht. Geboren te 's-Hertogenbosch.
Jos werd regelmatig genoemd in kranten en nieuwberichten aangaande analyses van de economisch facetten van het arbeidsbestel. Zijn foto en een krantenbericht zijn afgedrukt op de bladzijde 92 en 93 van de Bergeyk-tak.
Zoon van Petrus Adrianus (Piet) VERDONK (zie VIII.97) en Johanna Wilhelmina (Jo) KREKEL, ateliernaaister, verkoopster en telefoniste.
Gehuwd te Hilversum, gehuwd voor de kerk te Hilversum met Adriana Willemina Alida Hendrika (Jeanne) van UGGELEN, 35 jaar oud, verpleegster, geboren op 30‑09‑1929 te Soest, overleden op 16‑06‑2004 op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Coenraad Johannes (Coen) VERDONK, geboren te Bussum.

IX.162
Franciscus Leonardus Theodorus (Frans) VERDONK, fotograaf van het onderwijs media instituut te Utrecht, eerder werkzaam op het laboratorium kristalchemie aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Geboren op 15‑05‑1945 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18‑04‑2004 te Nieuwegein op 58-jarige leeftijd, begraven te Culemborg. Frans was voorzitter van de Stichting Piet Verdonk. Hij was een kunstzinnig voorzitter, fotograaf en vriend. Zoon van Petrus Adrianus (Piet) VERDONK (zie VIII.97) en Johanna Wilhelmina (Jo) KREKEL, ateliernaaister, verkoopster en telefoniste.
Gehuwd te Culemborg met Cornelia Johanna Balina Maria (Corry) de JONG, secretaresse, geboren te Culemborg.
Uit dit huwelijk:
1.
Linda Balina Johanna Cornelia Bernadina VERDONK, geboren te Culemborg.
2.
Johanna Balina Cornelia Adriana (Janet) VERDONK, geboren te Culemborg.

VIII.99
Wilhelmus Jacobus Johannes (Willem) VERDONK, letterzetter, de laatste jaren als voorman machine-zetter bij de Volkskrant te Amsterdam. Geboren op 26‑03‑1905 te 's-Hertogenbosch, overleden op 11‑09‑1976 te Hoofddorp gem. Haarlemmermeer op 71-jarige leeftijd. Begraven op de Parochiehof H.Johan, de Doper te Hoofddorp. Inform,atie van dit echtpaar, de ouders van Wilhelmus en van de kinderen met uitzondering van nhet oudste kind, overgenomen van de persoonkaart, zoon van Antonius Martinus Ambrosius VERDONK (zie VII.26) en Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 31‑07‑1929 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk op 01‑08‑1929 te 's-Hertogenbosch met Johanna Antonia Maria (Anna) GLOUDEMANS, 23 jaar oud, geboren op 02‑08‑1905 te 's-Hertogenbosch, overleden op 13‑04‑1954 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, begraven op 14‑04‑1954 te Amsterdam.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Johannes Josephus Maria GLOUDEMANS, letterzetter, en Antonia Johanna Maria BLANK. De moeder van de bruidegom was getuige bij het huwelijk van haar zoon. Zij bleek niet te kunnen schrijven vanwege "onervarenheid".
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 27‑11‑1957 te Amsterdam met Bernardina Josephina Maria VINK, 47 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 15‑07‑1910 te Deventer, overleden op 20‑04‑1979 te Deventer op 68-jarige leeftijd, dochter van J.H. VINK en T.G.J ter HEERT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonius Wilhelmus Catherina Margaretha VERDONK, geboren op 12‑09‑1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 24‑06‑1934 te 's-Hertogenbosch op 3-jarige leeftijd.
3.
Antonia Catharina Wilhelmus (Tonny) VERDONK, verkoopster later werkzaam in de bejaardenzorg, geboren te 's-Hertogenbosch. Het gezin is vriend van onze organisatie. Vriendennummer 0730378-Be.
Gehuwd te Amsterdam met Josephus Johannes (Joop) VERBURGT, 27 jaar oud, administrateur en procuratiehouden bij de NMB te Amsterdam, geboren op 04‑10‑1930 te Amsterdam, overleden op 04‑09‑1983 te Lisse op 52-jarige leeftijd, zoon van Josephus Wilhelmus Antonius Maria VERBURGT en Johanna Berendina van SCHEVIKHOVEN. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
6.
Anna‑Maria Adriana Carolina VERDONK, maatschappelijk werkster, geboren te Zuilen.
Gehuwd te Amsterdam, gehuwd voor de kerk te Amsterdam met Petrus Cornelis KRAAKMAN, leraar wiskunde, geboren te Amsterdam, zoon van Petrus Norbertus KRAAKMAN en Cornelia Josephina KUYS. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.
7.
Catharina Anthonia Helena (Rineke) VERDONK, verpleegster, geboren te Zuilen.
Gehuwd te Den Helder, gehuwd voor de kerk te Den Helder met Willem Paul JONGMANS, leraar, geboren te Roermond, zoon van Cornelis Antonius Jacobus JONGMANS en Maria Josephina Wilhelmina van NEER. Uit dit huwelijk zijn te Den Helder drie kinderen geboren.

IX.165
Johannes Maria Hubertus (Jan) VERDONK, directeur van Kartonnage Services BV in Rijen (N.B.), geboren te 's-Hertogenbosch. De dynamiek en aktiviteiten van Jan Verdonk, evenals zijn succesvol directeurschap zijn nader omschreven op de bladzijde 95 en 96 van de Bergeyk-tak, waar tevens foto's zijn afgedrukt. Zoon van Wilhelmus Jacobus Johannes (Willem) VERDONK (zie VIII.99) en Johanna Antonia Maria (Anna) GLOUDEMANS.
Gehuwd te Utrecht met Wilhelmina (Mien) van DORT, geboren te Utrecht, dochter van Cornelis van DORT en Cornelia van BOSCH.
Uit dit huwelijk:
1.
Theadora Johanna Cornelia (Thea) VERDONK, geboren te Gouda.
Gehuwd te Hoogerheide (N.B.) met Petrus (Peter) VRIENS, 23 jaar oud, geboren op 19‑09‑1956 te Bergen op Zoom, overleden op 20‑09‑2001 te Putte op 45-jarige leeftijd, zoon van Hermanus (Herman) VRIENS en Mathilda Cornelia (Tilly) van den EINDEN. Uit dit huwelijk is in 1982 Anouchka geboren.
2.
Martinus Wilhelmus Cornelis (Martien) VERDONK, geboren op 22‑04‑1959 te Gouda, overleden op 03‑02‑1966 te Utrecht op 6-jarige leeftijd.
3.
Maria Johanna Cornelia (Mary) VERDONK, geboren te Gouda.
Gehuwd voor de kerk te Hoogerheide met Robert Wayne (Rob) PENLEY, 25 jaar oud, werkzaam in de scheepsbouw, geboren op 26‑11‑1957, overleden op 19‑09‑1995 te Orillia (Cnd) op 37-jarige leeftijd, zoon van David PENLEY en IRENE. Er zijn te Canada twee kinderen geboren uit dit huywelijk.

X.166
Wilhelmus Jacobus Johannes (Wim) VERDONK, fijn-machine-bankwerker, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Johannes Maria Hubertus (Jan) VERDONK (zie IX.165) en Wilhelmina (Mien) van DORT.
Gehuwd te Ossendrecht met Cora WILLEMSE, geboren te Kapelle (België), dochter van Adrianus Franciscus (Adrie) WILLEMSE en Louisa Maria CLAESSENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Carmen Maria Elfride VERDONK, geboren te Ossendrecht.

IX.169
Martinus Johannes Gerardus (Martien) VERDONK, vertegenwordiger, magazijnbediende, verkoper bij service benzinestation, geboren te Utrecht, zoon van Wilhelmus Jacobus Johannes (Willem) VERDONK (zie VIII.99) en Johanna Antonia Maria (Anna) GLOUDEMANS.
Gehuwd te Anna Paulowna met Bernardina Joanna Maria (Diny) STRAATHOF, geboren te Anna Paulowna (N-H), dochter van Bernardus Theodorus STRAATHOF en Geertruida Elisabeth van der ZALM.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacqueline Johanna Geertruida VERDONK, produktiemedewerkster, geboren te Ossendrecht, gedoopt te Ossendrecht.
2.
Yvonne Antonia Wilhelmina VERDONK, produktiemedewerkster, geboren te Ossendrecht.
3.
Marcus Bernardus Wilhelmus VERDONK, timmerman, geboren te Ossendrecht, gedoopt te Ossendrecht.

IX.171
Ambrosius Leonardus Theodorus (Broos) VERDONK Dr. Wetenschappelijk medewerker respectievelijk universitair docent aan het instituut voor preventieve en sociale psychiatrie van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Geboren te Utrecht.
Meer informatie over Broos is vermeld op bladzijde 98 en 99 van de Bergeyk-tak en het hoofdstuk Personalia (I) bladzijde. 1 en 2.
Zie ook het hoofdstuk Lief en Leed (II): bladzijde 6 en Lief en Leed (I) bladzijde 12. Tevens een foto in de PowerPoint presentatie, zie: Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Broos was medeoprichter van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k en was onze eerste voorzitter over de periode 1977-1982, daarna vice-voorzitter tot 1-1-1988.
Vriendenummer 0250577-Be.
Zoon van Wilhelmus Jacobus Johannes (Willem) VERDONK (zie VIII.99) en Johanna Antonia Maria (Anna) GLOUDEMANS.
Gehuwd te Rhoon, gehuwd voor de kerk te Rotterdam met Margarita GALLEGO‑ACERO, onderwijzeres, geboren te Villanueva de la Serena (Spanje), dochter van Rufino GALLEGO MENDOZA en Amelia Acero GOMEZ.
Uit dit huwelijk:
1.
Myriam Amelia VERDONK, geboren te Rotterdam, gedoopt te Ridderkerk.
2.
Christian Eduard VERDONK, geboren te Rotterdam, gedoopt te Ridderkerk.
3.
Ana‑Belén Margarita VERDONK, geboren te Rotterdam.

VII.28
Gijsbertus Maria Joseph VERDONK, sigarenmaker, geboren op 03‑02‑1875 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22‑02‑1928 te 's-Hertogenbosch op 53-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VI.3) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑06‑1899 te 's-Hertogenbosch met Elisabeth SCHREUDER, 24 jaar oud, naaister, later winkelierster, geboren op 20‑08‑1874 te 's-Hertogenbosch, overleden op 28‑11‑1932 te 's-Hertogenbosch op 58-jarige leeftijd, dochter van Leonardus SCHREUDER, leerlooier, en Catharina Agnes DESMENSE.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Leonardus Antonius VERDONK, priester, geboren op 13‑08‑1900 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18‑12‑1980 te Tilburg op 80-jarige leeftijd.
Pater Verdonk zijn persoonlijkheid werd op het bidprentje alsvolgt samengevat: Altijd eerlijk, soms contrasterend, nooit zichzelf zoekend. Hij was leraar, prefect, overste van het Tilburgs Missiehuis, novicenmeester te Berg en Dal (1940-1946), assisent van het generaal M.S.C. bestuur te Rome ( 1947-1958), verbonden aan het internationaal M.S.C. scholastikaat te Rome tot 1970, rector van bejaarden te Hansweert en sinds 1975 verblijvende in het klooster te Tilburg.
Voor meer informatie en zijn foto zie bladzijde 42 van ons boek.


V.3
Johannes (Jan) VERDONK, bouwman, gedoopt op 22‑07‑1801 te Bergeyk (getuige(n): Franciscus Verdonck en Johanna Swagers), overleden op 18‑03‑1888 te Oirschot op 86-jarige leeftijd. Bij de aangifte van overlijden van zijkn moeder in 1822 schreef hij zijn naam zonder c. Daarna bleef dat zo. Zoon van Lambertus VERDONCK (zie IV.3) en Johanna VERDONCK, landbouweres.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 02‑05‑1839 te Tilburg met Hendrika van der LINDEN, 30 jaar oud, bij haar huwelijk dienstmeid, gedoopt op 02‑06‑1808 te Oirschot, overleden op 27‑12‑1875 te Oirschot op 67-jarige leeftijd, dochter van Johannes Franciscus van der LINDEN, landbouwer, en Hendrika MOONEN (Moenen).
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus VERDONK (zie VI.13).
2.
Hendrika VERDONK, geboren op 21‑05‑1843 te Oirschot, overleden op 23‑07‑1919 te Oirschot op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15‑05‑1878 te Oirschot met Jan Cornelis WILLEMS, 36 jaar oud, bouwman, geboren op 27‑07‑1841 te Oirschot, overleden op 11‑03‑1901 te Oirschot op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacobus WILLEMS en Petronella van HEERBEECK (Meerebeek).

VI.13
Lambertus VERDONK, landbouwer, geboren op 30‑03‑1840 te Oirschot, overleden op 07‑03‑1923 te Oirschot op 82-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) VERDONK (zie V.3) en Hendrika van der LINDEN, bij haar huwelijk dienstmeid.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 03‑09‑1887 te Best met Lamberdina VERSANTVOORT, 38 jaar oud, geboren op 24‑12‑1848 te Best, overleden op 11‑02‑1907 te Oirschot op 58-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus VERSANTVOORT en Maria Catharina VOGELS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria VERDONK, geboren op 07‑11‑1888 te Oirschot, overleden op 14‑10‑1969 te Best op 80-jarige leeftijd. Overleden in Huize Nazareth.Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
. Johanna bleef ongehuwd.
2.
Arnoldus VERDONK (zie VII.32).

VII.32
Arnoldus VERDONK, landbouwer, geboren op 27‑05‑1890 te Oirschot, overleden op 14‑10‑1967 te Oirschot op 77-jarige leeftijd. Arnoldus is met zijn vader en zuster afgebeeld op bladzijde 44 van ons boek. Zoon van Lambertus VERDONK (zie VI.13) en Lamberdina VERSANTVOORT.
Ondertrouwd op 12‑01‑1924 te Oirschot, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 31‑01‑1924 te Oirschot met Maria (Mie) van de POL, 29 jaar oud, geboren op 18‑02‑1894 te Oirschot, overleden op 17‑03‑1984 te Oirschot op 90-jarige leeftijd, begraven op 20‑03‑1984 te Spoordonk, dochter van Petrus Adrianus (Piet) van de POL, klompenmaker, en Helena MERKX. Het gezin woonde in 1947, Pandgat B 123 Oirschot.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus Petrus VERDONK (zie VIII.103).
2.
Petrus Adrianus VERDONK (zie VIII.105).
3.
Lamberdina Helena (Dina of Dien) VERDONK, geboren op 14‑01‑1928 te Oirschot, overleden op 28‑11‑2001 op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑04‑1951 te Oirschot met Petrus (Piet) VENNIX, 24 jaar oud, gemeentewerker, geboren op 13‑06‑1926 te Oostelbeers, overleden op 09‑08‑1993 te Tilburg op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus VENNIX en Maria LIEBREGTS. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.
4.
Helena Lamberta VERDONK, geboren te Oirschot.
Gehuwd te Oirschot met Louis van HOUTUM, landbouwer, zoon van Jantje van HOUTUM, landbouwer, en Martina van KASTEREN. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het gezin woont te Haaren.
5.
Adriana Antonia (Sjaan) VERDONK, geboren te Oirschot.
Gehuwd te Oirschot met Jo van der STEEN, 25 jaar oud, geboren op 20‑08‑1931 te Acht, overleden op 05‑07‑2010 te Eindhoven op 78-jarige leeftijd, zoon van Martinus van de STEEN en Elisabeth COX. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het gezin woont te Acht.

VIII.103
Lambertus Petrus VERDONK, betonwerker, geboren te Oirschot, zoon van Arnoldus VERDONK (zie VII.32) en Maria (Mie) van de POL.
Gehuwd te Oirschot met Adriana Maria van OVERDIJK, geboren te Oirschot, dochter van Wilhelmus van OVERDIJK en Maria NOUWENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria VERDONK, geboren te Oirschot.
Gehuwd te Oirschot met Henricus Hubertus HENRIKS. Uit dit huwelijk is één zoon geboren.
2.
Arnoldus VERDONK, spoorbouwer bij de nederlandse spoorwegen, geboren te Oirschot.
Partner is Theresia Maria Cornelia JANSEN, geboren te Bladel, dochter van Hendrikus JANSEN en Hendrika HOSKENS.
3.
Wilhelmus VERDONK, timmerman, geboren te Oirschot.
4.
Lambertus VERDONK (zie IX.182).

IX.182
Lambertus VERDONK, hovenier, werkzaam bij de plantsoenendienst, geboren te Oirschot, zoon van Lambertus Petrus VERDONK (zie VIII.103) en Adriana Maria van OVERDIJK.
Gehuwd te Oirschot met Maria Mathilda Johanna (Marjan) TEKAHT, geboren te Oirschot, dochter van Josef Jacob TEKAHT en Johanna Maria Josephina NOUWENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisanne Johanna Adriana VERDONK, geboren te Eindhoven.

VIII.105
Petrus Adrianus VERDONK, was werkzaam in de wegenbouw, geboren op 29‑04‑1926 te Oirschot, overleden op 27‑01‑1986 te Oirschot op 59-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus VERDONK (zie VII.32) en Maria (Mie) van de POL.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 09‑10‑1963 te Oirschot met Theresia Anna Maria ERVEN, 32 jaar oud, geboren op 01‑12‑1930 te Oirschot, overleden op 15‑10‑1964 te 's-Hertogenbosch op 33-jarige leeftijd, dochter van Joannes Jozephus ERVEN en Anna Catharina BEERS.
Gehuwd (2) te Oirschot met Ida BRESSERS, geboren te Oirschot, dochter van Marinus BRESSERS en Maria HUYSKENS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anita VERDONK, bejaarden verzorgster, geboren te Oirschot.
Gehuwd te Oirschot met Theodorus TIMMERMANS, timerman, geboren te Oirschot.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Patrick VERDONK, geboren te Oirschot.
Gehuwd te Den Bosch met Rianna TIMMERMANS.

IV.5
Wilhelmus (Willem) VERDONCK (Guillaume), landbouwer, gedoopt op 30‑04‑1765 te Bergeyk (getuige(n): Lambertus Clessens en Petronilla Groenen), overleden op 01‑11‑1818 te Dommelen op 53-jarige leeftijd.
Vertrok met een borgbrief d.d. 25-1-1793 van Bergeyk naar Dommelen.
Kocht het huis van de ouders van zijn echtgenote op 8-12-1800 voor f.70,--Dat huis stond achter de huige kerk. Bron. R.A. Dommelen inv.16 fol. 26.
 
Vermeld in schepenakte d.d.2-8-1797 vanwege hem overkomen hagelschade op 30-7-1797.
Idem in akte d.d. 14-4-1797 overdracht van goederen.
Idem in akte 11-11-1805 bij de erfgenamen van Johannes Verhoeven
 
Schepenbank Dommelen 8-12-1800 aan Willem Verdonck wordt onroerend goed overgedragen door Johanna Thomas Joordens c.s. te Doemmelen.
Toegnr.10206 Inv.nr. 16 akte 51.
Zoon van Petrus (Peter) VERDONCK (zie III.10) en Maria Engels VERKOLKEN (Maria Engel Verkolken).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 10‑02‑1793 te Dommelen (getuige(n): Miesland Quinten en Theodorus Smets) met Joanna JOORENS (Joris), 22 jaar oud, gedoopt op 04‑01‑1771 te Dommelen, overleden op 02‑12‑1832 te Dommelen op 61-jarige leeftijd, dochter van Jan Thomas JOORENS (Joordens) en Maria VERHOEVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria VERDONK, bij haar huw. dienstmaagd, later naaister, gedoopt op 29‑03‑1802 te Dommelen (getuige(n): Franciscus Verdonck en Henrica Jorens), overleden op 19‑11‑1870 te Dommelen op 68-jarige leeftijd. In de overlijdens akte wordt haar naam zonder c geschreven. Maria woonde met haar gezin te Dommelen in het gehucht "Heistraat".
Na haar overlijden werd er op 10-7-1871 onder nummer 201 een Memorie van Successie opgemaakt. Inventaris Eindhoven 62 in Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.
Zij bezat 83 aren en 74 centiaren grond, samengesteld uit 7 perceeltjes,
.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13‑10‑1822 te Dommelen (getuige(n): Franus Smits en Jacobus Smits) met Theodorus SMETS (Smits), 25 jaar oud, landbouwersknecht, landbouwer, veldwachter en tenslotte wever. Gedoopt op 25‑03‑1797 te Riethoven, overleden op 27‑11‑1885 te Dommelen op 88-jarige leeftijd, zoon van Franciscus SMETS en Jacoba POPELIERS. Uit dit huwelijk zijn ons vijf kinderen bekend geworden.
2.
Petrus VERDONK, gedoopt op 16‑05‑1805 te Dommelen (getuige(n): Lambertus Verdonck en Francisca Jorens), begraven op 29‑03‑1809 te Dommelen op 3-jarige leeftijd.

IV.7
Franciscus VERDONCK (Francois), landbouwer, koopman, gedoopt op 30‑04‑1765 te Bergeyk (getuige(n): Arnoldus van Mol en Maria Verlinden), overleden op 25‑06‑1835 te Luijksgestel op 70-jarige leeftijd. In de overlijdensakte is de c, bij dopen nog in de naam, weggelaten.
Met een borgbrief d.d. 15-10-1798 van Bergeyk naar Luijksgestel
Op 22-2-1804 werd aan Franciscus te Luijksgestel een paspoort afgegeven voor Hessen-Saksen Pruisen.
Woonde in 1805 sectie 3 nr.40 te Luyksgestel. Na zijn overlijden wordt er een memorie van successie opgemaakt waaruit blijkt dat hij geen testament had gemaakt en dat zijn twee dochters, hier genoemd Maria en Catharina, de erfgenamen waren. Zijn bezit werd alsvolgt omschreven:
- 8 percelen bouwland in grote varierend van 40 roeden en 30 ellen tot 25 roeden en 20 ellen;
- 1 erf, groot 7 roeden;
- 9 percelen weiland in grote varierend van 40 roeden en 70 ellen tot 6
roeden en 30 ellen.
 
Uit schriftelijke bescheiden van het Gilde Sint Martinus te Luyksgestel blijkt dat Franciscus op 7-9-1802 gekozen is in deze schutterij. Wij lesen in het register "Sijn in de schuterij gekozen en volgt met meerderheid van stemmen Fransus Verdhonck" en met hem nog 8 andere personen.Hij bleef lid tot 1818.
Zoon van Petrus (Peter) VERDONCK (zie III.10) en Maria Engels VERKOLKEN (Maria Engel Verkolken).
Ondertrouwd op 10‑04‑1803 te Luyksgestel, gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17‑04‑1803 te Luyksgestel (getuige(n): Adriaan van der Sterren, Francois Ververs, Barthel Teuwens, Pierre Ververs alen wonende te Luijksgestel) met Anna Cornelia VERVERS (Corneille), 34 jaar oud, gedoopt op 28‑08‑1768 te Luijksgestel, overleden op 02‑06‑1812 te Luijksgestel op 43-jarige leeftijd. Met een akte van 25-8-1812 werd een toeziend voogd benoemd na het overlijden van moeder. Volgens deze akte is moeder overleden te Luyksgestel op 2-6-1812. Akte in gemeentearchief Eindhoven Toegangsnummer 21. Inventarisnummer 1385, volgnummer 7-, dochter van Pierre VERVERS en Catharina van der STERREN. Franciscus tekende zijn huwelijksakte zonder c in de naam.
De twee voor het huwelijk geboren kinderen werden bij het huwelijk door Franciscus erkend.

Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria VERDONCK, In 1826 dienstmeid te Brussel, geboren op 25‑09‑1799 te Luyksgestel. Vredegerecht Eindhoven akte d.d.5-1-1826 Inventarisnummer 1389, toegangsnummer 21 en volgnummer 2.
Johanna Maria wordt genoemd als een dienstmeid te Brussel. Ze wil gaan trouwen maar heeft geen geboortebewijs, 7 getuigen uit Luyksgestel verklaren dat zij geboren is uit het huwelijk van Francis Verdonk en wijlen Cornelia Ververs, op 25-9-1799 te Luyksgestel. Deze geboorte is echter niet ingeschreven omdat "`den Heere Pastoor... zich uit de gemeente had verwijderd". Deze akte werd opgesteld ten woonhuize van herbergier Rombout Willem van Eindhoven te Luyksgestel.

Gehuwd cirac 1826 met NN.
2.
Anna Maria VERDONK (Maria), akkerbouwster, gedoopt circa 1802, overleden op 14‑06‑1837 te Luijksgestel. Maria overleed in het kraambed van haar vierde of haar vijfde kind. Uit de opgemaakte memorie van successie ( Inventarisnummer 26-15 rijksarchief den Bosch) blijkt een bezit van enkele kleine perceeltjes grond, samen geschat op fl 150,--.
Gehuwd circa 1828 met Jacobus van EIJDHOVEN, timmerman, geboren op 18‑04‑1797 te Luyksgestel, overleden op 11‑04‑1878 te Luyksgestel op 80-jarige leeftijd, zoon van Sebastianus van EIJDHOVEN en Joanna Lucia VERVERS. Uit een akte van 26-9-1838 blijkt dat er op die datum uit dit huwelijk dit vier kinderen zijn geboren van respectievelijk 9, 7, 5 en 2 jaar oud. {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08‑10‑1838 te Luyksgestel met Maria Elisabetha SCHOENMAKERS, 44 jaar oud, geboren op 04‑04‑1794 te Luyksgestel, overleden op 05‑09‑1862 te Luyksgestel op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannes SCHOENMAKERS en Arnoldina DAMEN.}
3.
Pierre VERDONK (Petrus), gedoopt op 08‑11‑1804 te Luycksgestel (getuige(n): Lambertus en Franciscus Verdonk), overleden op 25‑09‑1805 om 2 uur te Luycksgestel, 321 dagen oud.
4.
Johanna Catharina VERDONK, landbouwster of bouwvrouw, geboren op 06‑09‑1808 te Luycksgestel, overleden op 29‑07‑1859 te Luycksgestel op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04‑05‑1829 te Luyksgestel met Peter Franciscus HESEMANS, 37 jaar oud, bij zijn huwelijk koperslager en bij overlijden bouwman, geboren op 20‑09‑1791 te Luijksgestel, overleden op 30‑12‑1862 te Luijksgestel op 71-jarige leeftijd, zoon van Jacobus HESEMANS en Maria Catharina BODBERGEN.

III.12
Henricus VERDONCK (Hendrik), gedoopt op 11‑02‑1735 te Bergeyk (getuige(n): Godefridus Coppen en Maria Laurenti Groenen), overleden op 29‑11‑1802 te Bergeijk op 67-jarige leeftijd.
Helena Geneese, weduwe van Jacob Geneese, verkoopt aan Hendrik Verdonck. Akte Notarieel Archief in 1818 Inventarisnr. 126.
Rechter Archief 1802, Inventarisnrs. 68,69,70 folio 161 Hendrik Verdonck transporteert aan Jan Verdonck.
Zoon van Petrus Adriaan VERDONCK (zie II.1) en Margaretha Johanna GROENEN (Margareta Jores).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 01‑05‑1768 te Bergeyk (rk) (getuige(n): Arnoldus van Poppel en Wilhelmus Spooren) met Margareta (Margo) GENEESEN (Marquérité Genesen), overleden op 21‑03‑1800 te Bergeijk.
De kinderen van Henricus en Margreta worden genoemd in een Memomorie van Successie. Eindhoven Inventarusnr. 6 memorie 89.
Het gaat in deze memorie van successie om de nalatenschap van Helena Geneesen weduwe van Jacobus Geneesen.
Helena is overleden te Bergeyk 29-9-1822.
Er is een testament van Notaris Van Galen d.d. 12-8-1812.
In de betreffende akte, gedateerd 14-11-1822, worden naast de kinderen van Henricus en Margreta ook andere personen genoemd. Wij beperken ons tot de personen Verdonk. Genoemd zijn in volgorde:
- Catharina Verdonk huisvrouw van Anthony Vereijken;
- Helena Franken wed. van Johannes Verdonk, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen;
- Lucia Bogers als weduwe van Peter Verdonk.
Allen erfgenamen en allen gewoond of wonende te Bergeyk.
Wat opvalt is dat Godefridus Verdonck, ook kind van Henricus en Margreta, niet worden genoemd. Waarschijnlijk moet de conclusie zijn dat hij evenals zijn broer Leonardus reeds jong is overleden er worden immers ook geen nakomelingen genoemd.
Dochter van Jacobus GENEESEN (Joost) en Helena GENEESEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus VERDONCK, gedoopt op 03‑05‑1768 te Bergeyk (getuige(n): Leonardus Geneesen en Wilhelma Verdonck), overleden vóór 1823.
Gehuwd met Lucia BOGERS, overleden na 1822. Woonde in 1822 te Lommel.
2.
Leonardus VERDONCK, gedoopt op 08‑11‑1771 te Bergeyk. Er is ook een doopdatum 13-11-1771 Bergeyk. Overleden op 05‑09‑1780 te Bergeyk op 8-jarige leeftijd.
4.
Godefridus VERDONCK, gedoopt op 19‑09‑1777 te Bergeyk (getuige(n): Stephanus Martens en Martina van Mol), overleden vóór 1822. Vermoedelijk jong overleden aangezien hij noch zijn nazaten worden genoemd als erfgenamen in een memomie van successie van 1822 waarin wel zijn broers en zuster worden genoemd.
5.
Catharina VERDONCK, landbouwster, gedoopt op 08‑11‑1780 te Bergeyk (getuige(n): Henricus Verdonck en Margareta Geneesen), overleden op 02‑05‑1840 om 0700 uur te Bergeyk op 59-jarige leeftijd. Als na haar overlijden een memorie van successie wordt opgemaakt, bron Rijksarchief Den Bosch Inventarisnr. 28-77, dan blijkt dat er door haar geen goederen zijn nagelaten. Als kinderen worden genoemd: Hendrik Vereijken en de twee minderjarigen Dorethea en Margaretha Vereijken.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15‑09‑1813 te Bergeyk. Getuigen: Henri van Poppel, 65 jaar, bouwman; Jean Vereijcken, 23 jaar, wever, Jean Leenders, 48 jaar, schoenmaker; Francois van Mol, 48 jaar, bouwman, allen wonende te Bergeyk. Echtgenoot is Antoine VEREIJCKEN (Antonius Verrijken), 47 jaar oud, bouwman, gedoopt op 03‑05‑1766 te Bergeijk, overleden op 01‑03‑1845 te Bergeijk op 78-jarige leeftijd, zoon van Everardus VEREIJCKEN en Dorothea van MOL. Antonius was weduwnaar van Henrica van den Broek die op 22-2-1813 te Bergeijk is overleden.
Uit het eerste huwelijk zijn geboren:
Joannes, Everardus en Henricus.
Uit het tweede huwelijk zijn geboren:
Hendrina, Hendrikus, Margaretha en Dorethea.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23‑05‑1790 te Bergeijk met Henrica van den BROEK, 34 jaar oud, geboren op 13‑01‑1756 te Aalst, overleden op 22‑01‑1813 te Bergeijk op 57-jarige leeftijd, dochter van Cornelius van den BROEK en Catharina van LIJSSEL.}

IV.12
Johannes VERDONCK (Jean en Jan), bouwman,dagloner, gedoopt op 07‑09‑1773 te Bergeyk, overleden op 08‑10‑1817 te Bergeyk op 44-jarige leeftijd. De buren deden aangifte in de persoon van: Everhardus van Poppel en Godrfridus Renders, beiden bouwlieden van respectievelijk 69 en 39 jaar. Johannes wordt genoemd in diverse akten uit het Notarieel Archief van Bergeyk:
1815 Inventaris nr 235, 42 verkoop van grond;
1817 Inventaris nr 236, 10 verkoop van grond aan Godefridus van Aelst;
idem 37 en 39 verkoop van akkerland aan Dhr. Dr. Raupp
Toen hij in 1811 aangifte deed van de geboren tweeling bleek dat hij zijn naam niet kon schrijven.
Hij woonde in de Broekstraat te Bergeyk.
In een akte van 11-11-1822 voor de vrederechter wordt het nodige vermeld over de verdeling van de nalatenschap van Johannes zijn schoonouders. Zijn weduwe en Johannes zijn zuster Catharina worden in die akte genoemd. De andere broers worden niet genoemd opgrond waarvan wij hun overlijden invoerden vóór deze datum.
Frapant is dat in deze akte ook wordt genoemd Lucia Bogers als weduwe van Peter Verdonk te Lommel. Op grond van deze informatie was eerst de gedachte dat het om Petrus de broer van Johannes ging. In een akte d.d. 2-10-1822, waar het over dezelfde erfenis gaat blijkt echter dat Lucia tot de nichten behoort, verwant aan Geneezen en deze lijn loopt via de naam Keesmakers, vermoedelijk de moeder van Lucia: Petronella Keesmakers gehuwd met Michiel Bogers. De beide hiervoor genoemde akten zijn vermeld in de Lommel 2 genealogie, waarmee dan tevens de onderlinge verbondenheid van de verschillende genealogieën Verdonck in het Kempenland is aangegeven.
 
Akte uit rechterlijke instelling, archief Eindhoven, Inventarisnr. 1388 d.d. 2-10-1822 hierin is de benoeming van toeziende voogd vermeld:
Over Petronella 17 jaar; Margo 15 jaar; Hendrikus 13 jaar; Maria 9 jaar en Leendert 9 jaar. Minderjarige kinderen van wijlen Johan Verdonk in leven landbouwer te Bergeijk, aldaar overleden in het jaar 1817 en van Helena Franken, arbeidster in Bergeijk.
Familieraad: Antony Vereijken, aangetrouwde oom van vaderszijde, landbouwer te Bergeijk, Jan Vreissen(Vrijssen) aangetrouwde neef van vaderszijde, landbouwer te Eersel, Willem van de Ven aangetrouwde achterneef van vaderszijde, landbouwer in Bergeijk; Leendert Franken, grootvader van moederszijde landbouwer in Bergeijk; Godefridus Loos, neef van moederszijde landbouwer in Brgeijk en Adriaan Loos achterneef van moederszijde landbouwer te Begreijk; Jan Vreissen wordt benoemd als toeziende voogd."
, zoon van Henricus VERDONCK (Hendrik) (zie III.12) en Margareta (Margo) GENEESEN (Marquérité Genesen).
Ondertrouwd op 02‑07‑1803 te Bergeyk, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17‑07‑1803 te Bergeyk. Huwelijk voor schepenen. Echtgenote is Helena FRANKEN (Vranken). Overleden tussen 1834 en 1868. Not. archief Bergeyk d.d. 10-8-1868, Streekarchief Eindhoven, Inventarisnr. 183a (doos 46) a.116.
Helena woonde laatstelijk te Bergeyk sectie C nr. 30 en 30a daar stond een huis met een tuin, groot 7 roeden en 45 ellen.
De kinderen worden genoemd als erfgenamen. Maria woont in Arendonk. Leo en Margo te Bergeyk. 2/3 van het overdeelde huis blijkt f.80.-- te zijn.
Dochter van Leendert FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Margareta VERDONCK, gedoopt op 13‑05‑1804 te Bergeyk (getuige(n): Simon Vrancken en Catharina Verdonck), overleden vóór 1808.
2.
Petronella VERDONCK, dienstmeid, gedoopt op 03‑10‑1805 te Bergeyk (getuige(n): Simon Francken en Helena Geneesen), overleden op 31‑07‑1838 om 1300 uur te Antwerpen op 32-jarige leeftijd. Woonde bij overlijden Sectie 1 nr. 423 te Antwerpen en is ongehuwd overleden.
3.
Maria Margareta (Margo) VERDONCK, dienstmeid, gedoopt op 06‑11‑1807 te Bergeyk (getuige(n): Joannes Geneesen en Catharina Verdonck), overleden op 13‑08‑1868 te Bergeyk op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08‑06‑1834 te Bergeyk. Getuigen: Arnoldus Flierakkers, 37 jaar, ontvangen; Johan Christiaan Kohler, 67 jaar, veldwachter; Johannes Hurkmans, 30 jaar, bouwman en Peeter Carel Jan van Galen, 21 jaar, particulier, allen wonende te Bergeyk. Echtgenoot is Cornelius SMOLDERS, 44 jaar oud, bouwman, geboren op 08‑05‑1790 te Bergeyk, overleden voor 1868, zoon van Johannis SMOLDERS en Cornelia du PONT.
4.
Henricus VERDONCK (Hendrik), gedoopt op 12‑10‑1809 te Bergeyk (getuige(n): Henricus Vrancken en...Slegers).
5.
Leendert VERDONCK (Leonardus), dienstknecht te Borkel-Schaft, geboren op 04‑05‑1811 te Bergeyk, overleden op 07‑12‑1875 te Bergeyk op 64-jarige leeftijd.
Na zijn overlijden werd er een Memorie van Successie opgemaakt. Inventaris Eindhoven nr. 67, memorie 258 in 1875. Rijskarchief 's-Hertogenbosch.
Hij laat na: een huis, moestuin en bouwland, samen 36 aren en 25 centiaren, ¼ deel geschat op een waarde van f.50,--.
Dan was er nog een kalf en twee geiten; een kast, kist, tafel en stoelen, een pot en ketel, beddegoed, hout en ijzer, eetwaren, stroo en mest, vrouwenklederen, lijfklederen, ¼ deel geschat op f.35,-- Derhalve totaal f.85,-- minus begrafeniskosten f.27,--. Rest f.58,--
.
6.
Maria VERDONCK, dagloonster, geboren op 04‑05‑1811 te Bergeyk. Tweeling met Leendert. De aangevers waren dezelfde personen: Jan Henselmans, 48 jaar, herbergier en Leendert Franken, 64 jaar bouwman, beiden wonende te Bergeyk. Uit latere stukken is ons bekend dat Leendert Franken de grootvader is van de tweeling. Overleden op 05‑12‑1875 te Bergeyk op 64-jarige leeftijd. Maria woonde in 1868 te Arendonk. Ze had toen geen beroep. Haar broer Leo en haar zuster Margo die wed. was van Cornelis Smolders verkopen het 2/3 deel van het huisje van hun moeder voor f.80,-.
Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 03‑08‑1870 te Bergeyk. Getuigen: Antonie Rademakers, 78 jaar wethouder; Jacobus Bots, 36 jaar, fabrikant; Peter Francis Willems, 36 jaar, secretaris, allen wonende te Bergeyk.
Martinus is weduwnaar van Elisabeth Maas, overleden Bergeyk 23-1-1870.
Echtgenoot is Martinus MELIS, 49 jaar oud, dagloner, geboren op 25‑11‑1820 te Dessel, zoon van Ferdinand MELIS en Maria Catharina VERBEEK. Martinus is weduwnaar van Elisabeth Maas die overleden is te Bergeyk 23-1-1870.
7.
Anna VERDONCK, geboren op 23‑07‑1812 te Bergeyk. Aangevers: Jean Steensel, 50 jaar en Pierre Goossens, 35 jaar. Overleden op 19‑02‑1815 te Bergeyk op 2-jarige leeftijd.
8.
Hendrikus VERDONCK (Hendricus), geboren op 16‑07‑1814 om 0500 uur te Bergeyk. Aangevers: Everhardus van poppel, 60 jaar, landbouwer en Jan Henselmans 51 jaar, timmerman, beiden wonende te Bergeyk. Overleden vóór 1823. Hij wordt niet meergenoemd bij de benoeming van de toeziend voogd bij akte 2-10-1822.
9.
Johanna Maria VERDONCK, geboren op 02‑01‑1816 te Bergeyk. Aangevers: Jan en Ernst Henselmans, respectievelijk 53 en 48 jaar, particulieren wonende te Bergeyk. Overleden op 03‑07‑1818 te Bergeyk op 2-jarige leeftijd. Haar overlijden komt ook voor in een memorie van successie in het Rechterlijk Archief te Den Bosch. Inventaris nr. 2-20 te Eindhoven. Zij woonde bij overlijden Broekstraat 132 te Bergeyk en liet niets na. Haar moeder deed de aangifte en die verklaarde niet te kunnen schrijven.


Homepage | E-mail