Sevenum een oud adelijk geslacht Van der Donck

Home Inhoud E-mail


 
Sevenum gelegen in Nederlands Limburg
Oud adelijk geslacht
Genealogie sedert 1250
Verbindingen met Duitsland, een groot deel van Nederland, Vlaanderen en andere adelijke, riddermatige geslachten.
Mogelijk een relatie met Stramproy
Onze code se
Omvat 88 personen en 41 relaties


Genealogie

Van der Donck
welke aanvangt met Grants van der Donck, geboren circa 1250.

Sevenum Stramproy
Stamt de oudste tot heden gevonden voorvader van de Stramproy genealogie af van dit adelijk geslacht uit Sevenum? Misschien een bastaard zoon?

Inhoud van deze pagina.
a. Huis Donck te Sevenum
b. Er werd een munt geslagen
c. Een relatie met het Haus Donk in Duitsland?
d. Haus Donk te Tönisvorst
e. Landkaartje
f.  Huis Donk met afbeelding
g. Tönisvorst
h. Gemeentewapen Vorst
i.  Gemeentewapen en zegels van Sevenum

j.  Meer Donck informatie in Duitsland
k. Vier zegels Van der Donck
l.  Maria van der Donck in glas in lood raam

Maarten Duncanus
Heraldiek
Kwartierstaat van Renesse
Kasteel ter Donck
Restant informatie
Hypothese
Verantwoording

 

Sevenum.

Klik op: Genealogie van de Adelijke familie Van der Donck te Sevenum. Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index. Voor de familie in één oogopslag klik op schema.

Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen. Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag. U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

Verbinding met de genealogie Verdonck van Strampoy?
In het gebied dan Sevenum en Stramproy, bekend onder de naam "Het land van Kessel" komen meer dan 10
plaatsen voor met namen die als uitgang don(c)k hebben: b.v. Gaasdonk; Langendonck; De Baersdonck etc. Dan
blijft de vraag is de persoonsnaam Verdonck of Van der Donck daar vanaf geleid of is de plaats genoemd naar iemand met de naar Verdonck of Van der Donck. Beide situaties doen zich voor.
Verder op deze pagina wordt nader ingegaan op het bovenstaande maar een goede bewijsvoering dat de Stramproy genealogie voortgekomen zou zijn uit dit adelijke geslacht is nog niet gevonden.In de hierboven gestelde link naar
het schemaatisch overzicht is de bastaard zoon Dirk van der Donck vermeld. Mogelijk vormt hij de brug naar de
Stramproy genealogie.

terug
         
a.      Huis Donck te Sevenum
        In 1331 werd reeds genoemd het huis Donck te Sevenum, in het land van Kessel, hertogdom Gelder.
        In de 14e eeuw was het de adelijke familie Van der Donck die grondheren waren te Sevenum met het
        verervingsrecht der pastorie. Deze familie bewoonde het kasteeltje Gaesdonk ook kortweg genoemd De Donk.
        Omstreeks 1555 zou het kasteeltje door vererving in bezit gekomen zijn van

                                              wpeB.jpg (9853 bytes)
       de familie van Vlatten. De naam van het kasteeltje bleef behouden. Het was gelegen op ongeveer 500 meter
        Noorwest van de kerk van Sevenum en omgeven door een 8 meter brede gracht, gelegen aan een zijtak van
        de Molenbeek. Het "adelijk gesees" De Donk is omstreeks 1920 gesloopt en op dezelfde plaats is een boerderij
        herrezen met de naam "De Donck".
       Ligging Huis De Donck in 1729.   Bron: HASD, kaartcollectie nr. 328, met toestemming overgenomen uit Spinninghe een
          publikatie van de Heemkundevereniging Sevenum.(1970) Het merendeel van de genealogisch informatie over deze familie
          van der Donck is   eveneens afkomstig van genoemde Bron.

          terug

b.       Munt van Biecht
          Jan van der Donck
, heer van half Bicht 1431-1475 en Nicolaas van der Donck, heer van Bicht 1467-na
        1506 door deze heren, hieronder nader genoemd, is te Obbicht gemunt.
       Bron. De Nederlandse munten Aula 213 door Dr. H.Enno van Gelder, hoofdstuk IX Muntheren in Nederland. Paragraaf 10
          Limburg. Tevens van P.O. van der Chij, De munten der leenen van de voormalige hertogdommen Brabant en Limburg.
          Uitgegeven in 1862 te
Haarlem.

                                               wpeB.jpg (14697 bytes)
           Linker afbeelding:
           een vierveldig wapenschild. In het 1e en 4e een gedeeld schild van Loon en Chiny; in 2 en 3 een leeuw.
         Randschrift. IOHNS'VANDER.DOECH

           Achterzijde van de munt, de rechter afbeelding, het randschrift: MONECTT : HOVA BICH
          
          
terug

c.         Relatie kasteel te Sevenum met kasteel te Tönisvorst in Duitsland?
         Jan (Johan, Jean) van der Donck, in 1457 genoemd als heer van: van de Donck Sevenum, Erp en Obbicht.
         Hij zegelde)* toen met Arnold, hertog van Gelre en is overleden in 1489. Jan trouwde in 1429 met Henrica
           van Hoeve
( ook Henriëtte ten Have ) en trouwde voor de 2e keer met Adelarde (Alart) Pieck. Johan is
         ook genoemd als rechthebbende op "den wind tot Sevenum" en ook "den hof den Krukken."
         Maar ook de Hof te Heerssen en Grefrath (Dld) ( zie landkaartje hieronder voor de plaats Grefrath ). 
            Bron: Leenakten. Overkwartier Rijksarchief Arnhem.
          )* Charter 543, huisarchief Waardenburg doos 30 Rijksarchief Arnhem, Bron Muschart.
         Twee broer, beiden met de naam Johan van der Donck. Voor de bewijsvoering van deze naamgeveving
         en familie relatie zie een akte d.d. 21.9.1444.

       
terug


d.       Haus Donk in Tönisvorst
         Weert en Sevenum zijn op de kaart hieronder in rood gemarkeerd. Tot heden is de oudste informatie van de
         Stramproy genealogie afkomstig van Sevenum en omgeving. Er zijn echter aanwijzingen dat deze genealogie
         een aanzienlijk oudere oorsprong zou kunnen hebben in Duitsland in de Kreis Viersen. Deze Kreis wordt
         gevormd door de paars gemarkeerde plaatsen. De oudste informatie komt uit
Tönisvorst dat is gelegen onder
         de laaatste
t van de plaatsnaam Tönisvorst. De afstand van Venlo naar Viersen is ruim 25 km.
         Zie voor Grefrart ook bij Johan van der Donck hierboven.

       
terug

e.       Kaart van omgeving
                         wpeB.jpg (61761 bytes)
          terug
      
f.      Huis Donk            
     

                                     
wpeB.jpg (10723 bytes)
          Dit is het huis, kasteeltje of toenamlige Burcht Donk. Het is gebouwd omstreeks het jaar 970. Gebouwd als
        vakwerk huis maar later steeds verder uitgebouwd.
        Begin 1900 is het grotendeels afgebrand en was het lange tijd een ruïne. In de zeventigerjaren van de vorige
        eeuw is het opnieuw opgebouwd. In 1995 werd het gemoderniseerd. Het is een privé huis maar wordt ook
        gebruikt voor "Eventlocation für private und geschäftliche Veranstaltungen."
        Voor wie prachtige foto's wil bekijken zie: http://hausdonk.villas2b.com
       
      terug

g.      Tönisvorst
        Die nach dem heiligen Antonius ("Ferkes-Tünn") benannte und 1970 aus den Gemeinden St. Tönis und Vorst
        gebildete Stadt wurde zwar schon 11 88 als "Osterverd" erstmals genannt Der Stadtteil Vorst hat mit den
        Herrensitzen Haus Donk, Haus Neersdonk, Haus Brempt und Haus Raedt vier sehenswerte Baudenkmäler, zu
        denen auch der Gelleshof in Kehn mit Berfes (alle aus dem 17. Jahrhundert) zählt.
     
      terug

h.     Het gemeentewapen van Vorst
       
Die Grundfarbe ist silber. Die heraldischen Elemente des Wappens der Gemeinde Vorst haben ihren Ursprung in
        der geschichtlichen Vergangenheit der Gemeinde. Das Wappen wird durch das schwarze Kurkölner Kreuz in 4
        Felder geteilt Die beiden oberen zeigen die Wappen bilder der ehemaligen Grundherren von Vorst, links der
        Herren von Brempt (5 horizontale Querbalken), rechts der Herren von Donk (eine Gleve). Der Schlüssel im
        unteren linken Feld stammt aus dem Gerichtssaal des kurkölnischen Gerichts bei der alten Kirche St.Peter
        (Honschaftsgericht Kapelle St. Peter - zugleich älteste christliche Kirche des Kempener Landes -). Der
        Bischofsstab im unteren rechten Feld weist auf den Kirchenpatron St.Gotthardus, einst Bischof von Hildesheim
        hin.

        Der Gemeinde Vorst ist die Erlaubnis zur Führung des Wappens durch Erlass des Preussischen
        Ministerpräsidenten und des Preussischen Innenministerums vom 20-4-1928 erteilt worden.
    
                                                   
        Nadere informatie over Tönisvorst via: http://www.kreis-viersen.de
     
       terug


j.        Meer Van der Donck informatie in Duitsland
     
  In de archieven van Nordrhein-Westfalen. Zie www.archive.nrw.de
     
  Zijn de volgende namen genoemd: Berendonck, Gastendonk, Hülsdonk (amt Kempen), Juttendonck,
        Langendonck, Mijllendonck, Neersdonk, Wachtendonk, Wenkendonck en Winnekendonk
    
        Een uitgebreide akte waarin een flink aantal familie verbanden zijn vermeld.

        Over Claes ( Kals) van de Donck gehuwd met Oda van Peterson leest u meer.

        Die Hof Ingen Donck is gelegen in Xanten en wordt voor het eerste genoemd op 17-9-1404 en voor het
        laatstt op 16-11-1716.
        In 1685 is de pachter Johann Dunckmans zoon van Lambert Dunckmans en Odilie Wijndtgens. In die periode
        schrijft men ook Donckmans Hofs maar ook Donckfenneken. Meer informatie.
        In een akte d.d. 1-8-1667 is een een perceel land vermeld met de naam die Donk en is gelegen in Gladbach.
        Het huidge Münchengladbach. Meer informatie leest u hier.

        Andere namen die wij in deze archiefbescheiden lezen zijn:
        In 1607 Elisabeth von Donk weduwe van Wilhelm Friedrich von Zweifel te Obrist, Löwenburg en Lulsdorf.
        Inventarisnummer 6313. Op 22-8-1564 Clara Wich, Mutter, Cecilia Donck undder Convent des
       Ignatiushauses. Inventarisnummer U3/20       

       terug

k.       Vier zegels Van der Donck

                                 
wpe4.jpg (26089 bytes)

l.         Maria van der Donck in glas in lood raam

                        wpe5.jpg (85292 bytes)
            
    
                      Van links naar rechts Maria van der Donck 1517-1565 met haar man Rabolt van
                   Plettenberg overleden in 1545 en diens vader Rabolt van Plettenberg de ouden.
                                   Plaats van dit raam. Londen, Victoria & Albert Museum.  

     
terug

        Maarten Verdonk
      
Maarten Verdonck, ook bekend als Martin Donk/Donck/Dunc/Duncan en de latijnse naam Martinus Duncanus.
     
Martin Donk geboren 10-11-1505 te Kempen, overleden 16-4-1590 te Amersfoort. Zijn ouders zijn:
      Heinrich Donk, overleden omstreeks 1542 en Sophia (ook Fijtgen) Bosch ( ook genoemd Donkhof )
      Paulus Donk is een tweeling broer van Maarten die jong is overleden.
     
      Bovenstaande informatie is afkomstig uit het proefschrift "Biographischen Beitrag zum Niederländischen
      Kirchengeschichte" van Dr. Felix Rütten, 1906 te Münster.

      In dat proefschrift lezen wij ondermeer het volgende. Maarten zijn vader was advokat, notar, landmesser,
      sneider en dachdecker. Hij zou graag een borrel gedronken hebben hetgeen tegen de zin van zijn vrouw was.
      Deze bad om een zoon en beloofde dat die zoon priester zou worden.
    
     Martin was er één van een tweeling. Zijn broer Paulus is jong overleden. Martin was bij zijn geboorte zo klein
      dat hij wel een klomp als wieg had kunnen hebben. Hij overleefde - ondanks het klein zijn - echter zijn forsere
      broer. In een andere publicatie zijn de namen van Maarten zijn ouders geschreven: Henrick Dunck
      en Fijtken Duner, wonende op de donck-hof. Deze publicatie is van Isaac Hezius een Presbyter die over het
      leven van Martinus Duncanus schrijft in zijn hoedanigheid als Deken in den Haeghe. Hezius schrijft over
      Maarten zijn geboorte. In 1505 op St. Marten avont is Duncanus als eerste geboren. "Duncanus quam eerst ter
      wereldt ende was soo cleyn dat ment gebaeckert stac in zijn vaders clomp/de clomp was de weech ende wert
      int doopsel den naam Martinus gegeven omdat hij op St. Mertens avont geboren was."
     
       Omtret de geboorteplaats van Maarten schrijft dr. Rütten dat hij geboren is in de omgeving "der damals
      kurkölnischen Stadt Kempen an der linken Seite des Niederrheins." Aldaar waren in 1906 nog gelegen die Höfe
      Grossendonk en Kleinendonk. Thans ( 2006 ) Staan in het stadsdeel Vorst van de plaats Tönisvorst, zie kaart,
      nog veel historische huizen zoals Haus Donk en Haus Neersdonk.

      Door en over Maarten Verdonk is veel gepubliceerd. Wij schreven over hem in deel één van de Genealogie van
      de geslachten Verdonck. Ook aanwezig op de Verdonk cd-rom. Onderstaande afbeelding fotografeerden wij in
      de pastorie te Wormer waar Maarten priester was.
       wpeB.jpg (12837 bytes)
       Bij dit portret is onderstaand tekst geschreven.

1541, out 36 jaer Dees ist die't Priesterampt tot Wormer quam becleden.
Tegen herdopers sin en andren Nieuwigheden.
1588 Hij was siecken troost en stont de armen voor.
Hij wiert tot Delft daer naer tot Amsterdam pastoor 1572.
1579 Doch troubeltijt die deed hem haest een ballingh maeke.
Geset al in een schip quam't Amersfoort te Raecken.                    
Daer liet hij na een tijt in stilligheit geweest.                      
1590 Ons sijne schriften naer en aen den heer sijn geest. 85 jaer out.
 
 terug     
                      
        Heraldiek
           In de heraldisch collectie Muschart worden drie bijna gelijksoortige wapenafbeeldingen beschreven. Ook
       het hieroner afgebeelde wapen noemt hij en schrift er over dat het wellicht toebehoort aan Elijsabeth van
           der Donck
de vrouw van Tilman Woeslinck die op 10-12-1641 schepen was te Roermond. Tevens noemt
         Muschart de hiervoor genoemde Jan van der Donck die in 1457 zegelde met deze wapenafbeelding.
         Muschart noemt vermoedelijk deze Jan van der Donck nogmaals maar nu als Johan van der Donck die in
         26-3-1467 leenman is van Johan van Apelteren heer tot Persingen.

         Er zijn nog meer veronderstellingen geuit doch wij beperken ons tot deze opsomming. Het zou dus mogelijk
         kunnen zijn dat de Stramproy genealogie terugvoert naar dit oude geslacht.

         In onderstaand wapenschild is een verbondenheid tot uitdrukking gebracht met een familie van der Donck,
         mogelijk met de bovengenoemde personen.

           terug

           Kwartierstaat van Renesse met rechtsonder wapen vander Donc

                                       wpeE.jpg (28171 bytes)

                      Van links boven naar rechtsonder zijn de volgende familiewapens afgebeeld.
                      Rij 1: Renesse, Arnhem, vander A, Bemmel, Baer, Rechteren, Gent, Valckenaer;
                      Rij 2: Renesse, Valckenaer, Freijs van Kuijnder, vander Borgh, Cuijlenborgh, Uijttenham, IJsselsteijn,
                             Potts;
                      Rij 3: Arnhem, Honnepil, Bemmel, Hoorn, Rechteren, Wijtenhorst, Valckenaer en Groen;
                      Rij 4: Stepmet, Gelder van Areffen, Doornick, Salmen, Schilderigh, Schenk van Nijddegt; Bemmel en
                             vander Donck
        
        Bron: Centraal Bureau voor Genealogie (GHS 50A10) en opgenomen in Genealogie nummer 2, zomer 2005, jaargang 11

        Er bestaan nagenoeg gelijke beschrijvingen van dit wapen. Wij namen er één over uit het Armorial Général
        van Rietstap: "effen groen en in een zilveren schildhoofd 9 zwarte hermelijnstaartjes, 5-4 gerangschikt";
        helmteken een vlucht volgens het schild.
      

          terug
         
         
Kasteel ter Donckt
        Joes van der Donct Geeraertszone wordt in 1369 vermeld als schepen van Berchem samen met een
        verwant Goesin van der Donct. In 1342 worden Geerard, Arend en Amand van der Donct vermeld als
        edellieden. Hoogstwaarschijnlijk ontleent deze familienaam Van der Donckt zijn ontstaan aan het leenhof 'Ter
        Donct' en/of aan de gelijknamige heerlijkheid te Berchem aan de Schelde (Oudenaarde). Voor meer informatie
        over de heerlijkheid 'Ter Donct' en de genoemde familie kijk op een speciale pagina van Raf van der Donckt
        zijn website, voor een genealogie die mogelijk aansluiting kan vinden bij deze adelijke familie kijkt u op: 
       
http://www.rafvanderdonckt.be/genea/terdonckt.htm
        
        terug

          Restant informatie
         
Informatie die wij nog niet zo goed konden plaatsen en mogelijk niet behorende bij deze Starmproy
          genealogie.
Bron: Schepenbrief d.d. 4-11-1586 uit: Charters van de Broederschap te Nijmegen. Zie ook De
        Nederlansch Leeuw van 1884.
        Dirk van Bronckhorst en Wilhem van Doerick schepenen van Nijmegen, alsmede gerechtsluiden en erfpachters
        in het ambt van Overbetuwe, getuigen dat voor kwam Lijs en Hans Verdonck gezusters ook uit naam van
        Dirk, Janneke en Peterke hare broeders en zusters hebbende in tegenwoordigheid van hunnen neef Johan
          Verdonck
en Johan Schakell opgedragen aan Jacob Bijesman eene erfjaarrente van 6 Carolus gulden
        gaande uit een huis en hofstad gelegen in de Scheimekersgasje naast den put en Marcus Noot.
        Ons is ook nog bekend Gerrit of Gerlach ook Gierick van der Donck, geboren 1434, overleden
        27-8-1503, domheer van Utrecht en heer van Obbicht.

      
terug

          Hypothese
          Samenvatting van het bovenstaande en betekenis voor ons onderzoek nu. Over de herkomst van onze naam
        is door ons reeds veel gepubliceerd. Zie het hoofdstuk Oorsprong Verdonck. Duidelijk is dat in of nabij
        Tönisvorst de naam Donk aanwezig was en is.
        Stramproy met Sevenum als oudste bron is de genealogie die het dichtst bij dit gebied is gelegen. Maar ook in
        Sevenum woonde een familie van de Donck op een kasteelte De Donck. In de genealogie is een relatie met
        Duitsland vermeld.
        De naam Marten, Maarten of Meerten hiervoor genoemd en afgebeeld komt ook voor in de Fragment
        genealogie Van der Donck. Handelt het hier om een kasteeltje en nederzettingen aan de Maas. In
        Vlaanderen met het kasteel ter Donckt betreft een nederzetting aan de Schelde. Vermelde voornamen geven           voeding aan de gedachte dat er een verbinding zou kunnen bestaan. Wat deze edellieden gemeen hebben is
        een flink aantal bastaarden. Het is niet verkeerd te veronderstellen dat er een Verdonk(en) uitvoort gekomen
       zijn uit wie één of meer van de ons nu bekende genealogie Verdonck enz. zijn ontstaan.
       Van de adelijke familie Van Arkel nabij Goricnhem weten we dat zeker. Zie op de pagina Gorkum
        Het is een uitdaging met nader onderzoek deze verbinding totstand te brengen. Wie zal zeggen of niet meer
        genealogieën Verdonck hier hun oorsprong hebben? Wie gaat met ons deze uitdaging aan?

         
          terug
         
         
Verantwoording
       
Naast de bron vermeldingen op deze pagina, en in de betreffende genealogieën, is de Van der Donck
        informatie afkomstig uit genealogisch bescheiden van de familie Praet, aanwezig bij het Centraal Bureau voor
        Genealogie te 's-Gravenhage. Wij zijn de heer Piet van Enckevort, van de Heemkundevereniging Sevenum,
        zeer erkentelijk voor zijn snelle en spontane hulp. 90 % van de informatie, vermeld in het genealogisch
        fragment Van der Donck te Sevenum is van hem afkomstig. Hij deed dit onderzoek reeds 20 jaar geleden.
        Door de heemkundevereniging Sevenum is een boek uitgegeven onder de titel Spinninghe I waarin 3 aktikelen
        zijn opgenomen over het Huys de Donck.

          terug         

 

Begin
© Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 06-01-2018