Genealogie van Antonie van der Donck
 
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\DENHAAG
Datum:
19-09-2022
Selectie:
'Personen in genealogie van Antonie van der Donck [41]'
Sortering:
Per tak

I.1
Antonie van der Donck, geboren circa 1550.
De informatie van Anthonie en al zijn nageslacht is grotendeels overgenomen uit De Nederlandsche Leeuw, jaargangen 1951, 1956 en daarna.
 
Vermeld als grootouder van Gerrit en wonende in Den Haag
.
Kind:

II.1
David Antonisz van der Donck, geboren circa 1585, `David Anthonie van der Donck is vermeld on de Ned. Leeuw van 1956 waar het echtpaar Pieter Nicolai en Elisabeth van der Donck zijn vermeld. Zoon van Antonie van der Donck (zie I.1).
Kinderen:
2.
Jacques (Jacob) Donk (Jakes).
In een akte d.d.16-8-1634 not. archief Den Haag nr.130 verkoop Jacques Donk, wonende in Den Haag, voor zich zelf en voor zijn broer Aart wonende in Parijs, benevens zijn zuster Lijsbeth Donk, weduwe van Pieter Nicolay, een erfrente aan Gerrit Donk, burger en inwoner van Den Bosch.
Jacob Donk en Magdalena Pels waren op 26-12-1645 doopgetuigen bij een kind van Gerrit Donk
Ondertrouwd op 12‑02‑1600 te 's-Gravenhage met Katelijntge van Mentselen.
3.
Aart Donk.
4.
Lijsbeth Donk (Elisabet van der Donck), overleden naJan 1641.
De alias van Lijsbeth is vermeld in de Ned. Leeuw van 1956.
In de Ned.Leeuw van 1951 zijn bij haar broer Gerrit haar broers en Lijsbeth vermeld. Zie bij Gerrit.

Gehuwd met Pieter Nicolay, overleden circa 1626.
Woonde in 1599 te 's-Gravenhage.
Vermeld in de Ned. Leeuw jaargang 1956
.

III.1
Gerrit van der Donck (Donk), goudsmit, geboren circa 1614 te 's-Gravenhage.
In een notariële akte d.d. 7-4-1654 is hij vermelde zijnde oud 40 jaar.
Hij testateerde met zijn vrouw op 18-10-1650 (Den Haag not. archief deel 137)
, overleden na 1692.
Gerrit is met zijn vrouw Magdalena Pels en dochter Elisabeth vermeld in de Ned. Leeuw van 1951
Deken van het Gilden in Den Haag.
 
Op 24 juli 1679 werd te 's-Gravenhage begraven sieur Gerrit Donk, betaald 6.10.02, 2 pozen beluid.
Op 21-1-1687 betaald Gerrit Donk 13.0.0, 4 pozenbeluid.
 
Wie is wie? Dat is niet duidelijkgeworden uit de publikaties in de Ned. Leeuw of anderszins.
Zoon van David Antonisz van der Donck (zie II.1).
Gehuwd voor de kerk op 25‑03‑1635 te 's-Gravenhage met Magdalena Pels, overleden na 1678.
Magdalena is vermeld in de Ned. Leeuw jaargang 1956 kolom 172, met haar man en diens broers en zuster en de vermelde data.
 
In mijn Bredase genealogische bestand van Adriaen van de Donck ( de bekende bestuurder in Nieuw Nederland (New York ) zijn in een akte d.d. 2-6-1661 archief Breda vermeld:
Johan Pels geweldig Provoost Generaal in't leger te Velde. Hij trad in deze akte op voor, Pieter Aertus Pels schepen te Oisterhout en Floris Pels secretaris tot Dongen.
Dochter van Joost Wouter van der Pels en Judith Glaudi.
Uit dit huwelijk:
2.
Gerrit Donk (van der Donck), gedoopt op 10‑07‑1639 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Kloosterkerk. Vermoedelijk jong overleden.
3.
Judith Donk (van der Donck), gedoopt op 19‑01‑1642 te '-sGravenhage. Gedoopt in de Grote kerk.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15‑06‑1666 te 's-Gravenhage met Christiaan Bos. Bij huwelijk in 1566 vermeld als afkomstig van Haarlem.
4.
Daniël Donk (van der Donck), gedoopt op 22‑05‑1644 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Grote Kerk. Vermoedelijk jong overleden.
5.
Catharina Donck, gedoopt op 26‑12‑1645 te 's-Gravenhage. Op vermelde datum is een ongenoemd kind van Gerrit Donk vermeld.
Begraven op 02‑03‑1717 te Delft op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 29‑06‑1677 te 's-Gravenhage met Johannes ds. Guillermet, 34 jaar oud, gedoopt op 01‑02‑1643 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑01‑1708 te Abbenbroek op 64-jarige leeftijd. In 1668 werd Johannes als predikant bevestigd te Abbenbroek, zoon van Mr Paul Guillermet en Esther Vanturin. Uit dit huwelijk werden in Delft kinderen geboren; Ondermeer Dr. Paulus Guillermet gedoopt Delft 9-3-1678, trouwde en Haag 26-5-1700 met Anna Wilhelmina Heluetius.
Paulus overleed 14-12-1708 inn Den Haag waarna zijn vrouw in febr. 1714 hertrouwde te Amsterdam met Daniel Auxbrebis.

6.
Sara Donck (van der Donck), gedoopt op 09‑02‑1648 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Grote kerk, overleden voor 1654.
7.
Magdalena Donk (van der Donck), gedoopt op 06‑06‑1649 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Kloosterkerk, overleden circa 1649.
8.
Magdalena Donk (van der Donck), gedoopt op 07‑10‑1650 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Kloosterkerk, overleden op 22‑11‑1721 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 24‑09‑1675 te 's-Gravenhage met Johan Neck, solliciteur militair, overleden voor 1683. Vermoedelijk is hij Remonstrants gedoopt. Zoon van Lodewijk van Neck, apotheker te 's-Gravenhage, en Christine la Faille. {Hij was ook ooit gehuwd met Catharina Offermans.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 30‑05‑1683 met Petrus ds. Verstraten, 35 jaar oud, geboren op 17‑11‑1647 te Hoorn. Petrus was predikant in Zuidland.
9.
Maria Donk (van der Donck), gedoopt op 25‑02‑1652 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Grote kerk, overleden op 07‑03‑1729 te 's-Gravenhaghe op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 29‑05‑1674 te 's-Gravenhage met Govert Muller, 31 jaar oud, koopman, in 1687 grossier in kaas, gedoopt op 22‑02‑1643 te Haarlem, overleden op 05‑06‑1694 te Haarlem op 51-jarige leeftijd. Begraven in de Grote kerk te Haarlem Zoon van Jan Jansen Molerus (Mullerus) en Geertje Peyns.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 06‑11‑1695 te Haarlem. Johannes Noppen was weduwnaar van Maria van Middellandt met Johannes Noppen, 33 jaar oud, gedoopt (ngk) op 04‑07‑1662 te Haarlem, overleden op 14‑03‑1716 te Haarlem op 53-jarige leeftijd.
10.
Elisabeth Donck (van der Donck), gedoopt op 04‑06‑1653 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Kloosterkerk.
Begraven op 20‑10‑1713 te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27‑07‑1677 te 's-Gravenhage. Getrouwd in de Nieuwekerk met Anthony van Hardenbroek, 34 jaar oud, klerk bij de griffie van het Hof te Utrecht, later commies griffie Staten Generaal, geboren op 13‑11‑1642 te Utrecht, gedoopt op 14‑11‑1642 te Utrecht, begraven op 07‑05‑1714 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd, zoon van Anthony van Hardenbroek en Lijsbeth Segerman.
Het overlijden van Elisabeth en Anthony (Antonis) alsmede de ouders van Elisabeth zijn vermeld in De Nederlandsche Leeuw van 1903 en 1951
.
11.
Sara Donk (van der Donck), gedoopt op 27‑12‑1654 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de Grote Kerk, overleden op 05‑09‑1716 te Haarlem op 61-jarige leeftijd. Overleden in het huis van haar zuster Maria. Sara bleef ongehuwd.
12.
Cornelia Donk (van der Donck), gedoopt op 09‑08‑1658 te 's-Gravenhage. Gedoopt in de kloosterkerk.
Gehuwd voor de kerk op 08‑03‑1658 te 's-Gravenhage met Isaac Lense, geboren te Amsterdam, zoon van Maerten Jacobsz Lense, houtkoper, en Annetien Sijmons.

IV.1
Gualtherus (Wouter) Donck (Wouterus), goudsmit en solliciteur militair, geboren circa 1635, begraven op 23‑02‑1706 te Voorburg, zoon van Gerrit van der Donck (Donk) (zie III.1) en Magdalena Pels.
Ondertrouwd op 14‑03‑1660 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 30‑03‑1660 te 's-Gravenhage (ngk) met Margaretha Brakman (Margrieta Brackman), dochter van Claes Pietersz Brakman en Annitgen van Heijningen.
Doopgetuigen bij dit echtpaar, Joost Wouterse Pels, Magdalene Pels, Gerardus Donck en Gerrit Donck
.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Magdalena Donck, gedoopt (ngk) op 18‑04‑1661 te 's-Gravenhage.
2.
Gerardus Donck, gedoopt op 25‑08‑1662 te 's-Gravenhage.
3.
Nicolaas Donck, gedoopt op 05‑08‑1663 te 's-Gravenhage, overleden voor 1667.
4.
Nicolaas Donck, gedoopt (ngk) op 21‑07‑1666 te 's-Gravenhage.


Homepage | E-mail