Parenteel van Cornelis VERDONCK
 
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\GORKUM
Datum:
28-08-2020
Selectie:
'Personen in parenteel van Cornelis VERDONCK [2450]'
Sortering:
Per tak

I.1
Cornelis VERDONCK, geboren circa 1525.
Kinderen:
1.
Wouter VERDONCK, geboren circa 1545.
2.
Ariaen VERDONCK (zie II.2).
3.
Thonis VERDONCK, geboren circa 1655.

II.2
Ariaen VERDONCK, geboren circa 1550 te Gorinchem.
Geboorte- huwelijks- en overlijdensdata van deze Ariaen zijn niet bekend. evenals de gegevens betreffende zijn echtgenoot: haar bestaan kunnen wij slechts afleiden uit het feit, dat er ten minste twee kinderen van hem bekend zijn. Het Rechterlijk Archief van Gorinhem bevat een akte uit 1571 (247-150v) waaruit blijkt, dat ene Wouter Cornelisz Verdonck en ene Thonis Cornelisz Verdonck in het gebied van Wolferen land verkochten.
In een akte van een half jaar later (275-58v - 1572) vinden we de twee broers terug, maar dan vergezeld van een derde persoon: Ariaen Cornelisz Verdonck.
Er is nog een derde akte waarin Adriaen Cornelisse Verdonck en Thonis Cornelisse Verdonck erkennen een schuldpost te hebben van Wouter Cornelisse Verdonck hunne broeder. Ze zijn rente verschuldigd aan Cornelens Janssen, in het eerste jaar vijfthien ponden. Het gaat over land gelegen onder Arckel op de donck en belent door de toogebrug. Deze akte werd opgemaakt op 2 mei 1571 of 1572.
Gorcum had toen juist enkele weken tevoren de poorten geopend voor de Watergeuzen en de zijde gekozen van Willem van Oranje. De gebroeders Verdonck verkochten toen voor veertien Carolus-guldens een rentebrief aan ene Cornelis Jansz Vos.
De vraag rijst of deze Ariaens Cornelisz Verdonck één en dezelfde persoon is als de Ariaen Verdonck die we in dit hoofdstuk beschrijven. Als dat zo is, betekent het, dat Ariaen een zoon was van Cornelis Verdonck, wiens geboortedatum we dan gevoeglijk vóór 1530 kunnen stellen en die dan moet worden aangemerkt als de stamvader van de Gorcumse, Kerkdrielse en Deventer takken. Harde bewijzen daarvoor ontbreken vooralsnog.
Zoon van Cornelis VERDONCK (zie I.1).
Kinderen:
2.
Commertje Ariaensd. VERDONCK, geboren circa 1580 te Gorinchem.
Gehuwd op 27‑11‑1601 te Gorinchem met Frans Ariaensz. VOS (Frans Govertse), geboren te Utrecht.

III.1
Ariaen Ariaensz. VERDONCK, geboren circa 1575 te Gorinchem. De vraag is, of deze Ariaen de oudste zoon is; het was immers gebruikelijk de eerste zoon te vernoemen naar de vader van de vader, de tweede naar de vader van de moeder en zo de familie langs. Indien hij de oudste zoon zou zijn, zou men de naam Cornelis mogen verwachten.
 
Ariaen woonde aan de westzijde van de Kalkhaven in Gorinchem.
Zoon van Ariaen VERDONCK (zie II.2).
Gehuwd op 31‑12‑1600 te Gorinchem met Hilleken ARIAENSD., geboren circa 1580 te Amerongen.
Uit dit huwelijk:
2.
Maritgen Ariaensd. VERDONCK (Mayken, Marytgen, Maertgen), geboren circa 1603 te Gorinchem. Is aanwezig bij de ondertrouw van haar zuster Lyntgen op 10-4-1634 te Leiden.
Ondertrouwd op 12‑11‑1623 te Gorinchem, p 10-11-1623 wordt deze ondertrouw eveneens te Leiden ingeschreven in de Nederduits Gereformeerde kerk. (NDG) met Jan (fusteinwerker) PASSAGIERS (Passchier), geboren circa 1600 te Leiden (gezindte: NDG). Bij haar huwelijk wordt ze geassisteert door haar zuster Lyntgen Adrieaens Verdonck.
Maritgen en Jan vertrokken met attestatie van de Nederduits Gereformeerde gemeente van Gorinchem naar Leiden.
Zij komen voor in de kwartierstaat van de heer Dee te Woudrichem onder de nrs. 2126 en 2127.
Uit dit huwelijk is op 15-7-1627 geboren: Samuel Passer.

3.
Mayken Ariaensd. VERDONCK, geboren circa 1607 te Gorinchem, overleden op 19‑11‑1660 te Gorinchem. Mogelijk is zij dezelfde persoon als de andere Maritgen etc.
Bij het vastleggen van dergelijke mutaties was de nauwkeurigheid vaak ver te zoeken. We kennen deze Mayken als getuige bij de doop van Dirck, zoon van Willem Ariensz. Verdonck (waarschijnlijk haar broer) en Jenneke Jans. de Cort, waarbij ook een Ariaen Ariaensz Verdonck als getuige optrad. We mogen dan ook niet uitsluiten, dat deze Mayken dezelfde is als Maritgen. Mayken Ariensd werd op 19-11-1660 begraven in de kerk te Gorinchem.

5.
Lyntgen VERDONCK, geboren circa 1612 te Gorcum.
Woonde bij haar huwelijk aan de Bredestraat te Leiden.

Ondertrouwd op 10‑04‑1634 te Leiden (getuige(n): Jonas Mefaut, vader van de bruidegom en Maertgen Adriaens Verdoncq, zuster van de bruid).
Bij trouwen woont Lyntgen Bredestraat te Leiden en Pieter Nieuwe Rijn te Leiden.
Echtgenoot is Pieter Jonasz Mefout, velleploter, geboren circa 1610 te Leyden.
Bij huwelijk wonende aan de Nieuwen Rijn te Leiden
, zoon van Jonas Mefaut (Lourijs en Louis) en Franchyntgen Cardinaels.
Uit dit huwelijk te Leiden gedoopt Marytgen Pieters Meffault op 19-04-1635.
Doopgetuigen: Lowijs Mefout, Francyntgen Cardinael en Maryken Adriaens. Zij is overleden circa 1680. Ging in ondertrouw 11-04-1664 te Leiden met Hendrick Lorisz van Bleickersvelt.
Deze informatie van Mefout is afkomstig van W.H. Dee te Woudrichem.


IV.1
Willem Ariaensz. VERDONCK, schipper, handelaar, geboren circa 1602 te Gorinchem, overleden circa 1648. Willem Ariaensz Verdonck huurde van 1631 tot 1646 een huis aan de Oostzijde van de Langedijk ( aan de kant van de Lingehaven). Aan die haven werd handel gedreven; daar legden de schippers aan (vooral de marktschippers) die diensten met andere plaatsen onderhielden. Op 22-2-1649 verhypothekeerde Janneke de Cort, "weduwe van Willem Verdonck", het "Oostershuis", dat eveneens aan de oostzijde van de Langendijk was gelegen. Dat doet vermoeden dat Willem schipper was, of te maken had met transport en opslag van handelswaar. Zoon van Ariaen Ariaensz. VERDONCK (zie III.1) en Hilleken ARIAENSD..
Gehuwd voor de kerk op 09‑11‑1625 te Gorinchem (ngk) met Jenneken Jansd. de CORT (Court), geboren circa 1605.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Willemsz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 22‑11‑1626 te Gorinchem (getuige(n): Jan Jacobsz van der Ameijde). Jan Jacobsz van der Ameijde, bekleedde gedurende veertig jaren verschillende functies in het bestuur van de gemeente Gorinchem. Hij was tevens gecommitteerde in de Raad van Holland.
Bij de doop van de volgende kinderen getuigden o.a. Cathalijnken Jansd van der Ameijde en Lijsbeth van der Ameijde.
Overleden circa 1635 te Gorinchem.
2.
Ariaen Willemsz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 08‑12‑1627 te Gorinchem.
3.
Dirck Willemsz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 24‑06‑1629 te Gorinchem (getuige(n): Lijsbet van de Ameiden), overleden vóór 1630.
5.
Hilleken Willemsd. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 09‑02‑1633 te Gorinchem.
6.
Jan Willemsz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 15‑06‑1635 te Gorinchem, overleden circa 1636 te Gorinchem. Tussen de datum van de doop van deze Jan en het volgende kind waren nog geen zes maanden verlopen. Waarschijnlijk was Jan een ziekelijk kind, waarvan de doop zo lang werd uitgesteld; dit wordt bevestigd door de doop van een tweede Jan in november 1636, de eerste was toen ongetwijfeld overleden.
7.
Willem Willemsz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 04‑01‑1636 te Gorinchem.
8.
Jan Willemsz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 11‑11‑1636 te Gorinchem (getuige(n): Lijsbeth Verdonck, Adrianus Verdonck).
10.
Neeleke Willemsd. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 22‑03‑1639 te Gorinchem.
11.
Jacob Willemsen VERDONCK, begraven op 19‑08‑1690 te Zaltbommel. DTB begraven Zaltbommel blz. 36vz. Decl.nr. 1909.
Deze Jacob is ons alleen bekend uit het huwelijk en als doopgetuige van Willem Verdonck, zoon van Dirck Willems Verdonck en Johanna Hendriksd van Veler. De andere getuige daarbij was Hillitje Willems Verdonck. Op grond van deze informatie hebben wij Jacob toegevoegd aan de kinderschaar van het echtpaar Verdonck-de Cort.

Ondertrouwd op 29‑03‑1657 te Zaltbommel, gehuwd voor de kerk op 14‑04‑1657 te Zaltbommel met Jacomijna Wallin (Walier), begraven op 21‑11‑1691 te Zaltbommel. Hun beider overlijden ingevoerd opgrond van een vermelding in het archief van Zaltbommel archiefnummer 198 op de pagina's 32 az en 36 vz. Daar is echter slechts vermeld begraven Jacob Verdonck en Jacob zijn weduwe.

V.4
Dirck Willemsz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 12‑12‑1630 te Gorinchem (getuige(n): Ariaen Ariaensz Verdonck), overleden op 13‑12‑1672 te Gorinchem op 42-jarige leeftijd, zoon van Willem Ariaensz. VERDONCK (zie IV.1) en Jenneken Jansd. de CORT (Court).
Ondertrouwd (1) op 13‑03‑1650 te Gorinchem/Den Haag, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 30‑03‑1650 te Gorinchem (ngk) met Vrouwtien DOUDIJN(S), geboren circa 1630, overleden circa 1665 te Gorinchem.
Ondertrouwd (2) op 10‑07‑1667 te Zaltbommel. Dit huwelijk werd ook ingeschreven te Utrecht, boekje 353.
Getuigen zijn aldaar: Pieter van Beughem een kennis van de bruidegom en Eijke Peters Voorde een kennis van de bruid. Josina is afkomstig van Bommel
, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 24‑07‑1667 te Zaltbommel (ngk) met Josina Hendricksd. van VELER (Johanna Hendrika), geboren circa 1647 te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hester VERDONCK, gedoopt (ngk) op 10‑01‑1651 te Gorinchem.
2.
Willem VERDONCK, gedoopt (ngk) op 01‑03‑1652 te Gorinchem, overleden circa 1667 te Gorinchem.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Wilhelmus VERDONCK, gedoopt (ngk) op 04‑05‑1668 te Gorinchem (getuige(n): Hilletje Willems Verdonck), overleden circa 1668 te Gorinchem.
5.
Jenneken VERDONCK (Verdoncq), gedoopt (NG) op 10‑04‑1672 te Gorinchem (getuige(n): Jacob Willems Verdonck).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1685 met Jan STALCK (Johannis Staeck), overleden vóór 1695. Op 11-02-1687 laat Jan Stalck zijn zoon Pieter te Heusden dopen. Moeder is Jenneke Verdonk.
Kind uit dit huwelijk Pieter Stalk of Staeck is Pieter Staeck gedoopt 10-2-1687 te Heusden
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-jarige leeftijd op 03‑12‑1695 te 's-Hertogenbosch. Arent trouwde als jongeman van Gameren. Hij was ruyter onder ritmeester Greve in garnizoen te Brugge. Jenneke was weduwe van Johannes Staeck en woonde in Den Bosch. Echtgenoot is Arent Dircxe.

VI.4
Willem Dircksz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 11‑06‑1669 te Gorinchem (getuige(n): Jacob Willems Verdonck), zoon van Dirck Willemsz. VERDONCK (zie V.4) en Josina Hendricksd. van VELER (Johanna Hendrika).
Ondertrouwd op 14‑12‑1692 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 31‑12‑1692 te Gorinchem (ngk) met Neeltje Jansd. van DRIEL (Eltje, Belke Jans), geboren circa 1672.
Uit dit huwelijk:
1.
Metjen VERDONK, gedoopt (ngk) op 24‑11‑1693 te Heusden. In augustus 1709 aangenomen op belijdenis in de NGK te Heusden.
Bron Inv.56 1617-1747 fiche 7.

Ondertrouwd op 13‑09‑1721 te Heusden met Hendrik Mulberg. Attestatie verleend te Heusden op 29-9-1721.
Huwelijk ingevoerd onder voorbehoud aangezien dit huwelijk werd ingeschreven onder de naam Mechelina Verdonk.
Bij de doop op 21-8-1718 te Heusden van Willemina Mulberg door deze ouders waarbij de moeder nu als Metje Verdonk is ingeschreven, lijkt deze keuze juist te zijn. Hoewel de data van doop en ondertrouw niet in harmonie zijn.

2.
Dirk Willemsz. VERDONK, gedoopt (ngk) op 09‑10‑1695 te Heusden.
3.
Josina VERDONK (Jesyna), gedoopt (ngk) op 08‑01‑1697 te Heusden, begraven op 30‑08‑1757 te Heusden op 60-jarige leeftijd. Begraven op het kerkhof. Betaald 12-14-0, "Den 30e juli 1717 ten overstaan van de Heer president Burgemeester Laurens de Vos als ouderling op belijdenis des geloofs aengenomen." in de NGK te Heusden.
Bron: Inv.56 - 1617-1747, lidmaten, fiche 7.

Ondertrouwd (1) op 01‑12‑1719 te Heusden, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19‑12‑1719 te Heusden met Willem van der Sloot, overleden vóór 1742.
Ondertrouwd (2) op 03‑11‑1742 te Heusden, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 24‑11‑1742 te Heusden met Andries van Delft.
5.
Johanna VERDONK, gedoopt (ngk) op 10‑04‑1701 te Heusden.

VII.7
Jacobus Willemsz. VERDONK, kleermaker, ook gerechtsbode en proeftrekker, gedoopt (ngk) op 26‑06‑1699 te Heusden, begraven op 29‑06‑1787 te Heusden op 88-jarige leeftijd. Is overleden in het Oudemannenhuis te Heusden en Pro Deo begraven. Met deze Jacobus is de schakel gelegd naar de Kerkdrielse takken Verdonk.
 
"Des avonds op den 30e juli 1717 present sijnde de heer Laurens de Vos, ouderling, sijn aengenomen, Jacobus Verdonck."
Bron lidmaten Inv. 56 , 1617-1747 fiche 8.
In begraafboek zijn nog vermeld:
kind van Jacobus Verdonk 10-7-1741 boek 37 fol. 15
idem 1-4-1742 boek 37 fol. 18
Met deze geringe informatie is het niet mogelijk na te gaan welk kind het hier betreft.
Zoon van Willem Dircksz. VERDONCK (zie VI.4) en Neeltje Jansd. van DRIEL (Eltje, Belke Jans).
Ondertrouwd op 10‑05‑1722 te 's-Gravenhage. Ondertrouw ook te Rotterdam ingeschreven 27-05-1722 met attestatie van Heusden 31-05-1722, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02‑06‑1722 te Heusden (ngk) met Jacoba van AARDEN (Aerden en Erden), geboren circa 1702 te Voorburg, begraven op 14‑01‑1768 te Heusden.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella Willemina VERDONK, gedoopt (ngk) op 14‑02‑1723 te Heusden.
2.
Willemina VERDONK (Willemijna), gedoopt (ngk) op 14‑05‑1724 te Heusden, overleden op 18‑01‑1812 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd. Zij deed belijdenis te Heusden op 01-02-1742.
Op 02-05-1774 wordt ze te Rotterdam genoemd als poortersvrouw (fiche 291-45)
.
Ondertrouwd op 26‑10‑1760 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 11‑11‑1760 te Rotterdam (NGK) met Matthijs BURGMANS (Mattheus en Mateuwis), 46 jaar oud, gedoopt op 05‑04‑1714 te Rotterdam, overleden op 11‑12‑1771 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd, begraven op 22‑11‑1771 te Rotterdam. Ook genoemd in het weeskamer archief van Rotterdam 569-279 d.d. 11.12.1771, zoon van Johannes Jan Matthijs BURGMANS (Brugmans) en Hendrietta van der Mijl (van der Mil). Uit dit huwelijk zijn ons drie kinderen bekend:
1. Pieter Wilhelmus Burgmans gedoopt 6-2-1763 Rotterdam
2. Jacobus Johannes Brugmans gedoopt 28-4-1765 en die op 4 juli 1786 in Rotterdam trouwde met Marietje van den Berg. Uit dit huwelijk zijn 10
kinderen geboren.
3. Jacoba Maria Burgmans gedoopt 26-2-1767 te Rotterdam
. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31‑05‑1740 te Rotterdam met Cornelia de Wulp, geboren te Hellevoetsluis, overleden op 09‑06‑1742 te Rotterdam. Hij was eerder ondertrouwd op 12‑05‑1743 te Rotterdam, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28‑05‑1743 te Rotterdam met Katrijna Gerrits Natels (Catharina), 21 jaar oud, geboren op 02‑04‑1722 te Rotterdam, begraven op 08‑07‑1760 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Natelsz en Maria Aarts Steenman. Katrijna was een jongedochter en Mattheus een weduwnaar. Vermoedelijk was hij weduwnaar van Cornelia de Wulp met wie hij in ondertrouw ging op 15 mei 1740 en trouwde op 31 mei 1740, Hij als j.m. van Rotterdam en zij als jongedochter van Hellevoet.}
3.
Carel Alexander VERDONK, gedoopt (ngk) op 17‑02‑1726 te Heusden (getuige(n): doopboek nr 4 (1707-1811) fol. 60), overleden decem.1732. Vermoedelijk voor 28-12-1732 overleden toen er weer een kind dezelfde voornamen kreeg.
4.
5.
Elisa Margriet VERDONK (Elida), gedoopt (ngk) op 23‑02‑1731 te Heusden.
6.
7.
Johanna VERDONK, gedoopt (ngk) op 28‑12‑1732 te Heusden, "Den 5e oktober 1759 zijn ten overstaan van de Heer Ouderling Kuypers op belijdenis des geloofs met genoegen aangenomen door D.Probsting......... Johanna Verdonk j.d. van Heusden.
Bron lidmatenboek NGK te Heusden.

8.
Josijntje VERDONK, gedoopt (ngk) op 05‑02‑1735 te Heusden. Jozina bij het eerste huwelijk jongedochter van Heusden wonende in de Frankenstraat. Bij haar tweede huwelijk woonde ze aan de Kleine Leeuwenlaan, beiden te Rotterdam.
Ondertrouwd (1) op 01‑03‑1772 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 15‑03‑1772 te Rotterdam (NGK) met Jacob HOEK, geboren te Paltz (keurvorstendom), begraven op 20‑07‑1772 te Rotterdam.
Ondertrouwd (2) op 22‑05‑1774 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 07‑06‑1774 te Rotterdam (NGK) met Johannes Justus HOLBACH, geboren te Hessen.
10.
Gijsbertus VERDONK (zie VIII.19).
11.
Alida Margriet VERDONK, gedoopt (ngk) op 09‑09‑1738 te Heusden.
12.
Maria VERDONK, gedoopt (ngk) op 25‑04‑1741 te Heusden, overleden op 01‑06‑1759 te Nederhemert op 18-jarige leeftijd, begraven op 05‑06‑1759 te Nederhemert. Vermoedelijk is het deze Maria die met datum van overlijden en begraven is ingeschreven in archief 198 pag. 2az. Maar behalve haar naam is geen aanvullende informatie vermeld.

VIII.5
Willem Johannes VERDONK, gedoopt (ngk) op 22‑05‑1729 te Heusden, overleden op 26‑04‑1800 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 01‑05‑1800 te Rotterdam.
Willem woonde bij 1e huwelijk in de Westewagenstraat en bij zijn tweede huwelijk in de Hoogstraat, beiden te Rotterdam, Beide vrouwen waren bij hun huweijk jongedochter. Bij Willen zijn overlijden wordt aangetekend: "Willem Verdonk, man van Geertruij Bakkers, minderjarige kinderen 3 erfgenamen, meerderjarige kinderen 3."
Willem komt voor op de fiches van het Weeskamerarchief in het Gemeentearchief te Rotterdam 572-257/258; 573-135; 568-80v; 573-341 en 344. Hij maakte testament op 5-3-1766 ( 567-317 akte 30-4-1766) en 6-6-1791
, zoon van Jacobus Willemsz. VERDONK (zie VII.7) en Jacoba van AARDEN (Aerden en Erden).
Ondertrouwd (1) op 06‑05‑1753 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 22‑05‑1753 te Rotterdam (ngk.) met Jannetje SCHARELDORP (Schurledorp,Schuiledorp), 22 jaar oud, geboren op 08‑09‑1730 te Gorinchem, overleden circa 1766 te Gorinchem, dochter van Cornelis SCHARELDORP en Heijlke van SCHREVEN.
Ondertrouwd (2) op 15‑02‑1767 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 01‑03‑1767 te Rotterdam (ngk) met Geertruij BAKKERS, 36 jaar oud, gedoopt (ngk) op 30‑01‑1731 te Rotterdam, overleden op 10‑01‑1808 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, begraven op 14‑01‑1808 te Rotterdam, dochter van Engel BAKKERS en Willemijntje ELSEMANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacoba VERDONK, gedoopt (ngk) op 17‑02‑1754 te Rotterdam (getuige(n): Jacoba en Pieternella Verdonk), begraven op 28‑06‑1756 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
2.
Jacobus VERDONK (zie IX.2).
3.
Heijltie VERDONK, gedoopt (ngk) op 31‑12‑1758 te Rotterdam (getuige(n): Heyltje van Schreven), begraven op 01‑08‑1764 te Rotterdam op 5-jarige leeftijd.
4.
Cornelia VERDONK, gedoopt (ngk) op 21‑06‑1761 te Rotterdam, overleden op 11‑09‑1833 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 26‑03‑1786 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09‑04‑1786 te Rotterdam (ngk) met Gerrit PARISH, 27 jaar oud, kapper, geboren op 30‑09‑1758 te Rotterdam, gedoopt op 08‑10‑1758 te Rotterdam, overleden op 12‑07‑1833 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd, zoon van Willem PARISH en Johanna van LOON. Bij hun huwelijk woonden ze beiden in de Hoogstraat te Rotterdam. Hij was een jongeman en zij was een jongdochter.
5.
Willem VERDONK, gedoopt (ngk) op 05‑02‑1764 te Rotterdam, begraven op 19‑07‑1764 te Rotterdam, 165 dagen oud.
6.
Jacoba Hendrica VERDONK, gedoopt (ngk) op 14‑07‑1765 te Rotterdam, begraven op 23‑10‑1765 te Rotterdam, 101 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Wilhelmina Pieternella VERDONK, gedoopt (ngk) op 08‑05‑1768 te Rotterdam, overleden op 27‑03‑1848 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.
8.
Jacoba Willemijna VERDONK, gedoopt (ngk) op 25‑03‑1770 te Rotterdam (getuige(n): Pieternella en Willemijna Verdonk), overleden op 27‑05‑1849 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 05‑04‑1789 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 19‑04‑1789 te Rotterdam (ngk) met Hermanus MIDDELKOOP, 33 jaar oud, geboren op 20‑04‑1755 te Hei en Boeicop, overleden op 15‑02‑1805 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd, begraven op 19‑02‑1805 te Rotterdam.
Notarieel archief Hillegersberg Invnr. 4918, aktenr. 48 blz. 223 bij notaris Bernard de la Faille, is vastgelegd:
Hermanus Middelkoop, gehuwd met Jacoba Wilhelmina Verdonck, Hendrik Verweij; Jacoba Wilhelmina Willemsz Verdonk, gehuwd met Hermanus Middelkoop wijlen Willem Verdonk.
Zoon van Jan Claasse MIDDELKOOP en Teuntje Hermense van ELDEN.
Ondertrouwd (2) op 06‑07‑1805 te Rotterdam, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21‑07‑1805 te Rotterdam met Isaac ANNOKEE, 58 jaar oud, geboren op 03‑02‑1747 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑03‑1825 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd.
Isaac was weduwnaar van Geertrui Steenveld en kwam van den Haag.
Zoon van Louis ANNOKEE en Maria BAX.
Trouwden als weduwnaar en weduwe. Trouwden Clasis voor drie gulden
. {Hij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 18‑06‑1786 te Den Haag met Geertruy Steenevelt, 35 jaar oud, geboren op 13‑07‑1750 te Benthuizen, gedoopt op 13‑07‑1750 te Scheveningen, overleden op 02‑07‑1802 te Den Haag op 51-jarige leeftijd, dochter van Pieter Jorisz Steenevelt en Marijtie Jans van Wingerden.}

IX.2
Jacobus VERDONK, gedoopt (ngk) op 08‑05‑1757 te Rotterdam (getuige(n): Gijsbertus en Willemina Verdonk), overleden op 10‑09‑1793 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd, begraven op 13‑09‑1793 te Rotterdam. Bij zijn overlijden woonde hij "in de Hoogstraat over Schuerman".
Voor zijn begrafenis werd fl. 3,-- betaald.
Bij zijn trouwen woonde Jacobus in de Steijger te Rotterdam.
Hij maakte testament op 23-2-1780 (zie akte 19-9-1793 inv.nr.572-257/258)
Willem werd voogd over de kinderen van zijn broer Jacobus, na zijn overlijden werd in zijn plaats Hubertus Bal aangesteld bij akte d.d. 6-5-1800
, zoon van Willem Johannes VERDONK (zie VIII.5) en Jannetje SCHARELDORP (Schurledorp,Schuiledorp).
Ondertrouwd op 28‑02‑1779 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 14‑03‑1779 te Rotterdam (ngk) met Apolonia van den HOEK (Petronella), 23 jaar oud, gedoopt (ngk) op 10‑02‑1756 te Rotterdam, overleden op 25‑05‑1797 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd, begraven op 29‑05‑1797 te Rotterdam, dochter van Markus van den HOEK en Antonetta Francisca de VALK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje VERDONK, naaister, geboren op 03‑05‑1778 te Rotterdam, gedoopt (ngk) op 07‑05‑1780 te Rotterdam, overleden op 05‑09‑1846 te Norg gemeente Veenhuizen op 68-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 20‑04‑1803 te Middelburg.
Op 24-3-1803 is dir huwelijk ook in Rotterdam ingeschreven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑05‑1803 te Middelburg (ngk) met Daniel Frederikus JACOBS, geboren circa 1775 te Middelburg, overleden op 23‑04‑1821 te Rotterdam, zoon van Rink JACOBS en Clasina Wilkens. Bij het huwelijk was hij j.m. van Middelburg.
2.
Markus VERDONK, gedoopt (ngk) op 02‑09‑1781 te Rotterdam, begraven op 16‑02‑1782 te Rotterdam, 167 dagen oud.
3.
Willem VERDONK, gedoopt (ngk) op 23‑02‑1783 te Rotterdam (getuige(n): Willem Verdonk en Geertruy Bakker), begraven op 28‑06‑1785 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
4.
Jacobus Antonis VERDONK, beroepsmilitair, gedoopt (ngk) op 02‑09‑1787 te Rotterdam, overleden op 29‑10‑1823 te Soerabaja op 36-jarige leeftijd. Datum en plaats van overlijden is vermeld op de website van het ministerie van defensie. Dit staat bij de vermelding over de hem toegekende Militaire Willemsorde. Jacobus diende op 11-10-1806 als soldaat in het regiment infanterie.
Op 2-2-1807 werd hij bevorderd tot korporaal.
Hij nam in 1806, 1807 en 1808 deel aan veldtochten in Duitsland.
In 1809 te Zeeland en in 1810 en 1811 bevond hij zich in Camp van Boulogne.
In 1812 en 1813 veldtochten in Duitsland.
Op 4-11-1813 gevangen genomen door Russen. Ontslagen 12-6-1814.
Hij diende voornamelijk als fourier.
Hij nam deel aan de slag bij Waterloo op 18-6-1815.
Bij Koninklijke besluit nr 88 van 14-9-1815 benoemd tot Ridder Militaire Willemsorde, 4e klasse.
16-4-1816 bevorderd tot sergeant
1-5-1817 diende hij als fuselier, op 18-3-1818 korporaal en op 12-6-1820 gepasporteerd, wat wil zeggen eervol ontslagen.
Op 29-7-1820 voor de duur van 6 jaar aangenomen als fourier, maar op 15-8-1821 op eigen verzoek gepasporteerd.
Op 10-12-1822 vertrok hij per schip naar het toenmalige Oost-Indië.

5.
Geertruij VERDONK, gedoopt (ngk) op 10‑11‑1789 te Rotterdam, overleden op 18‑03‑1873 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd.

VIII.9
Carel Alexander VERDONK, gedoopt (ngk) op 28‑12‑1732 te Heusden, begraven op 13‑03‑1800 te Amersfoort op 67-jarige leeftijd.
Kort voor het overlijden van Pieternella laat Carel bij notaris Cornelis Snijck een testament opmaken ten gunste van de langstlevende echtgenoot. Daarin was bepaald dat Willem van der Plaat, een wijndrager fl.100,-- zou ontvangen, waarbij hij zich verplichtte de weduwe te assisteren, als Carel als eerste zou overlijden. De akte is gedateerd 27-11-1793 (GAAf AT 045a 018 blz. 593)
, zoon van Jacobus Willemsz. VERDONK (zie VII.7) en Jacoba van AARDEN (Aerden en Erden).
Ondertrouwd (1) op 07‑03‑1773 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 21‑03‑1773 te Rotterdam (ngk) met Pieternella van BEEK, geboren circa 1753 te Beusekom, begraven op 25‑08‑1791 te Amersfoort.
Ondertrouwd (2) op 13‑12‑1792 te Amersfoort, gehuwd voor de kerk op 60-jarige leeftijd op 03‑01‑1793 te Amersfoort (ngk) met Hendrijntje van ZITTERT (Sittert), 45 jaar oud, gedoopt (ngk) op 12‑03‑1747 te Delfshaven, dochter van Jan van SITTERT en Dijna van AS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Albertus Wilhelmus VERDONK, gedoopt (ngk) op 04‑12‑1774 te Amersfoort, begraven op 14‑06‑1792 te Amersfoort op 17-jarige leeftijd.
2.
Jacobus Gijsbertus VERDONK, gedoopt (ngk) op 22‑02‑1778 te Amersfoort, begraven op 04‑10‑1789 te Amersfoort op 11-jarige leeftijd.

VIII.16
Adrianus VERDONK (Verdonck), metselaar, gedoopt (ngk) op 25‑11‑1736 te Heusden, overleden op 26‑01‑1812 te Driel op 75-jarige leeftijd. Met het vertrek van Adrianus naar Driel, ontstaat er opnieuw een afsplitsing in de Gorinchem tak.
In 1780 en 1792 komen we Adriaan zijn naam in Driel herhaaldelijk tegen bij het sluiten van huwelijken. Adriaen is daar dan aanwezig als ouderling
, zoon van Jacobus Willemsz. VERDONK (zie VII.7) en Jacoba van AARDEN (Aerden en Erden).
Ondertrouwd (1) op 20‑05‑1759 te 's-Gravenhage, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10‑06‑1759 te Alem met Cornelia van der LEE, 36 jaar oud, gedoopt (ngk) op 23‑02‑1723 te Driel, overleden op 06‑09‑1782 te Driel op 59-jarige leeftijd, dochter van Jan van der LEE en Anne Marije van SOELEN.
Ondertrouwd (2) op 15‑03‑1784 te Driel/Delft 20-3, gehuwd op 47-jarige leeftijd op 09‑04‑1784 te Driel met Margaretha Willemina MANS, geboren circa 1764 te Delft, begraven 31‑06‑1804 te Driel. De klok werd 3 uur geluid.
Kosten voor klokgelui fl.1,- en 19 stuivers; voor 't Kleed fl.1,- en 4 stuivers; voor de baar 8 stuivers en voor het openen van de kerk fl.2,- en 10 stuivers.
Dit huwelijk is ook geregistreerd in Delft op 20-3-1784 Trouwboek Oude kerk inv.nr. 31, blz. 30 en inv.nr.14.87 blz. 30. Adrianus is dan weduwnaar wonende te Driel. Margaretha is een jongedochter wonende te Driel maar onlangs nog wonende te Delft.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan VERDONK, geboren op 07‑04‑1760 te Driel. In het doopboek is vermeld "obit". Wij gaan er daarom vanuit dat het hier om een levenloos geboren kind gaat. Overleden op 07‑04‑1760 te Driel, 0 dagen oud.
3.
Jan VERDONK, gedoopt (ngk) op 31‑10‑1762 te Driel, overleden circa 1802 te Driel.

IX.16
Jacobus VERDONK (Verdonck), landbouwer, geboren op 31‑10‑1762 te Driel, overleden op 12‑03‑1830 te Driel op 67-jarige leeftijd, zoon van Adrianus VERDONK (Verdonck) (zie VIII.16) en Cornelia van der LEE.
Ondertrouwd op 22‑04‑1790 te Driel, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 16‑05‑1790 te Driel met Elisabeth van DOCKUM, 23 jaar oud, gedoopt op 11‑01‑1767 te Driel, overleden op 01‑02‑1825 te Driel op 58-jarige leeftijd, dochter van Wouter van DOCKUM en Maria de GIER.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus VERDONK (zie X.7).
2.
Maria Cornelia VERDONK, geboren op 22‑01‑1793 te Driel, gedoopt op 27‑01‑1793 te Driel (getuige(n): Dirkje van Genderen), overleden < fbr 1798.
3.
Wilhelmina VERDONK, geboren op 19‑03‑1794 te Driel, gedoopt op 23‑03‑1794 te Driel, overleden < mei 1799.
4.
Wouter VERDONK (zie X.12).
5.
Jan VERDONK, geboren op 03‑11‑1796 te Driel, gedoopt op 06‑11‑1796 te Driel, overleden < mrt 1804.
6.
Maria Cornelia VERDONK, dienstmeid, geboren op 16‑02‑1798 te Driel, overleden op 07‑01‑1887 te Driel op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 09‑05‑1835 te Driel met Christiaan de GIER, 32 jaar oud, schoenmaker, geboren op 09‑09‑1802 te Driel, overleden op 27‑06‑1847 te Driel op 44-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Thomas (Gerrit) de GIER en Maria van DELsen (Delze). Op 11-7-1842 overleed te Maasriel ( akte 50 ) een kind uit dit huwelijk, Gerardus de Gier. Hij werd 10 weken oud.
7.
Wilhelmina Pieternella VERDONK, geboren op 28‑05‑1799 te Driel, overleden circa 1802 te Driel.
8.
Hendrina VERDONK, geboren op 09‑10‑1800 te Driel, gedoopt op 12‑10‑1800 te Driel, overleden op 15‑10‑1860 te Driel op 60-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.
9.
Wilhelmina Pieternella VERDONK, geboren op 04‑10‑1802 te Driel, gedoopt op 10‑10‑1802 te Driel, overleden op 11‑05‑1845 te 's-Gravenhage op 42-jarige leeftijd. Op 28-12-1828 brengt Wilhelmina te Driel een buiten echtelijke dochter ter wereld die wordt aangegeven door haar 72 jarige vader en welk kind de naam krijgt Bardina Maria Verdonk. Het kind is op 10-12-1830 te Driel overleden.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 28‑04‑1841 te 's Gravenhage met Jan Joseph d'Ambrune (Jean Joseph Dambrune), 29 jaar oud, sergeant (Jagers), schoenmaker, geboren op 05‑09‑1811 te Zierikzee, zoon van Joachim Joseph DAMBRUNE en Johanna WILLEMSEN. Uit dit huwelijk zijn ons drie te Den Haag geboren kinderen bekend:
Jean Joseph Francois Dambrune geboren 15-6-1837
Jacobus Cornelis Hendricus geboren 29-12-1841 en
Wilhelm Frederik geboren 29-12-1841.
Het eerste kind is erkend bij het huwelijk.

10.
Jan VERDONK, geboren op 05‑03‑1804 te Driel, overleden circa 1809 te Driel.
11.
Cornelis VERDONK, geboren op 10‑05‑1805 te Driel, gedoopt op 12‑05‑1805 te Driel, overleden < juli1806.
12.
Cornelis VERDONK (zie X.23).
13.
Jacobus VERDONK (zie X.25).
14.
Elisabeth VERDONK, geboren op 15‑02‑1810 te Driel, overleden op 28‑07‑1811 te Driel op 1-jarige leeftijd.

X.7
Adrianus VERDONK, arbeider, bouwman, landbouwer, geboren op 11‑08‑1791 te Driel, gedoopt op 14‑08‑1791 te Driel (getuige(n): Maria Pieternella Ghijben), overleden op 11‑05‑1834 te Driel op 42-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VERDONK (Verdonck) (zie IX.16) en Elisabeth van DOCKUM.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 27‑07‑1824 te Driel met Anna van der SLUIS, 41 jaar oud, geboren op 25‑02‑1783 te Driel, overleden op 13‑10‑1831 te Driel op 48-jarige leeftijd, dochter van Aart van der SLUIS en Bastiaantje van den STRIKE.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 29‑12‑1832 te Driel met Gerdiena (Dina of Dientje) den HOLLANDER, 23 jaar oud, geboren op 06‑10‑1809 te Kerkwijk, overleden op 06‑04‑1899 te Driel op 89-jarige leeftijd, dochter van Johannes den HOLLANDER en Josina van der GARDE. {Zij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14‑05‑1835 te Driel met Gijsbert van Staal, 43 jaar oud, landbouwer, geboren op 14‑08‑1791 te Driel, zoon van Willem van Staal en Mara Magdalena van den Eijken.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth VERDONK, geboren op 04‑05‑1825 te Driel, overleden op 28‑06‑1826 te Driel op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jacobus VERDONK (zie XI.2).

XI.2
Jacobus VERDONK, landbouwer, geboren op 30‑01‑1834 te Driel, overleden op 31‑10‑1923 te Driel op 89-jarige leeftijd, zoon van Adrianus VERDONK (zie X.7) en Gerdiena (Dina of Dientje) den HOLLANDER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑07‑1859 te Maasdriel (NH) met Maria KOUWENBERG, 19 jaar oud, geboren op 21‑11‑1839 te Driel (gezindte: NH), overleden op 11‑11‑1909 te Driel op 69-jarige leeftijd, dochter van Mathijs KOUWENBERG en Maria van DONGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus VERDONK, geboren op 19‑10‑1860 te Driel (gezindte: NH), overleden op 19‑02‑1861 te Driel, 123 dagen oud.
2.
Adrianus VERDONK, geboren op 30‑08‑1862 te Driel (gezindte: NH), overleden op 10‑10‑1862 te Driel, 41 dagen oud.
3.
Adrianus VERDONK (zie XII.3).
4.
Albert VERDONK, geboren op 21‑01‑1865 te Driel (gezindte: NH), overleden op 02‑03‑1865 te Driel, 40 dagen oud.
5.
Maria Gerdina VERDONK, geboren op 05‑01‑1867 te Driel (gezindte: NH), overleden op 28‑02‑1945 te Zaltbommel op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 31‑10‑1917 te Driel met Jan Cornelis van SON, 62 jaar oud, geboren op 31‑12‑1854 te Kerkwijk, overleden op 29‑01‑1942 te Zaltbommel op 87-jarige leeftijd, zoon van Willem van SON en Adriana den HOLLANDER. {Hij was eerder gehuwd vóór 1917 met Arnolda Hendrika van Driel, overleden vóór 1917.}
6.
Dientje VERDONK, geboren op 05‑03‑1868 te Driel (gezindte: NH), overleden op 09‑03‑1956 te Maasdriel op 88-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.
7.
Mathijske VERDONK, geboren op 02‑03‑1870 te Driel (gezindte: NH), overleden op 14‑08‑1870 te Driel, 165 dagen oud.
8.
Mathijs VERDONK (zie XII.10).

XII.3
Adrianus VERDONK, landbouwer, geboren op 18‑12‑1863 te Driel (gezindte: NH), overleden op 14‑02‑1942 te Driel op 78-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VERDONK (zie XI.2) en Maria KOUWENBERG.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 14‑05‑1903 te Driel met Allegonda QUIVOOI, 37 jaar oud, geboren op 29‑11‑1865 te Driel, overleden op 10‑12‑1921 te Driel op 56-jarige leeftijd, dochter van Hermanus QUIVOOI en Adriana van den ANKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Adriana VERDONK, geboren op 02‑09‑1904 te Driel, overleden op 05‑12‑1965 te Zaltbommel op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 13‑11‑1941 te Driel met Gradus Willem van den ANKER, 40 jaar oud, geboren op 29‑01‑1901 te Driel, overleden op 05‑12‑1965 te Zaltbommel op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacob van den ANKER en Neeltje HOEFLAK.
2.
Adriana Jacoba VERDONK, geboren op 21‑09‑1907 te Driel, overleden op 13‑11‑1907 te Driel, 53 dagen oud.

XII.10
Mathijs VERDONK, geboren op 27‑09‑1871 te Driel (gezindte: NH), overleden op 16‑10‑1936 te Driel op 65-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VERDONK (zie XI.2) en Maria KOUWENBERG.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10‑02‑1910 te Ammerzoden (NH) met Pieternella van der ZALM, 38 jaar oud, geboren op 27‑07‑1871 te Poederoyen, overleden op 13‑08‑1947 te Nederhemert op 76-jarige leeftijd, dochter van Jielis van der ZALM en Dirkje Vernooij.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Dirkje Verdonk, geboren op 11‑07‑1911 te Driel (gezindte: NH), overleden op 26‑08‑1911 te Driel, 46 dagen oud.
2.
Jacobus Jielis VERDONK, geboren op 25‑07‑1912 te Driel (gezindte: G), overleden op 06‑06‑1930 te Driel op 17-jarige leeftijd.

X.12
Wouter VERDONK, arbeider, geboren op 02‑09‑1795 te Driel, gedoopt op 06‑09‑1795 te Driel, overleden op 16‑07‑1843 te Driel op 47-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VERDONK (Verdonck) (zie IX.16) en Elisabeth van DOCKUM.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑06‑1822 te Driel (NH) met Catharina SCHIMMEL (Katharina), 20 jaar oud, geboren op 20‑10‑1801 te Driel (gezindte: NH), overleden op 25‑06‑1870 te Driel op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan SCHIMMEL en Cornelia van der BIJL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus VERDONK, geboren op 17‑11‑1822 te Driel (gezindte: NH), overleden op 05‑12‑1843 te Driel op 21-jarige leeftijd.
2.
Jan VERDONK, geboren op 17‑08‑1824 te Driel (gezindte: NH), overleden op 28‑12‑1826 te Driel op 2-jarige leeftijd.
3.
Lambertus VERDONK, geboren op 21‑04‑1826 te Driel (gezindte: NH), overleden op 18‑06‑1844 te Driel op 18-jarige leeftijd.
4.
Cornelia VERDONK, geboren op 26‑04‑1828 te Driel (gezindte: NH), overleden op 17‑11‑1831 te Driel op 3-jarige leeftijd.
5.
Johanna VERDONK, geboren op 03‑05‑1829 te Driel (gezindte: NH), overleden op 11‑03‑1831 te Driel op 1-jarige leeftijd.
6.
Jantje VERDONK, dienstmeid, geboren op 18‑05‑1830 te Driel (gezindte: NH), overleden op 06‑02‑1900 te Driel op 69-jarige leeftijd. Op 8-4-1851 is Jantje te Driel bevallen van een buitenechtelijk kind dat de namen kreeg Adriana Margaretha Verdonk. Op 28-9-1862 erkend door Willem van de Pol.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28‑03‑1862 te Driel met Willem van den POL, 32 jaar oud, schoenmaker, geboren op 20‑01‑1830 te Driel, overleden op 28‑04‑1903 te Driel op 73-jarige leeftijd. Bij het huwelijk werd Jantje haar voorkind erkend (Griffie Arrondissementsrechtbank Tiel 1-4-1862), zoon van Albert van den POL en Elisabeth van WIJNEN.
7.
Maria Cornelia VERDONK, naaister, geboren op 31‑10‑1831 te Driel (gezindte: NH), overleden op 25‑11‑1880 te Driel op 49-jarige leeftijd. Op 9-4-1871 is Maria op 39 jarige leeftijd te Driel bevallen van een buiten echtelijk kind dat de naam Jan kreeg en reeds op 1-6-1871 te Driel is overleden.
8.
Jan VERDONK (zie XI.12).
9.
Kornelia VERDONK, geboren op 14‑12‑1834 te Driel (gezindte: NH), overleden op 20‑04‑1843 te Driel op 8-jarige leeftijd.
10.
Wouter VERDONK (zie XI.15).
11.
Adrianus VERDONK (zie XI.17).

XI.12
Jan VERDONK, koetsier, geboren op 23‑11‑1832 te Driel (gezindte: NH), overleden op 12‑01‑1871 te 's Gravenhage op 38-jarige leeftijd, zoon van Wouter VERDONK (zie X.12) en Catharina SCHIMMEL (Katharina).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 20‑11‑1867 te Utrecht (RK) met Dina van LENT, 27 jaar oud, geboren op 27‑01‑1840 te Utrecht (gezindte: RK), overleden op 14‑05‑1876 te Utrecht op 36-jarige leeftijd. Dina verliet na het overlijden van haar man op 28 juni 1871 met haar zesjarige Wouter Den Haag en vestigde zich te Maarsseveen, waar ze inwonend was bij een familie van Lent. Dochter van Johannes van LENT, smid, en Francina van EIJNDENBERG. Dina was Rooms-Katholiek en ook Jan trad toe tot die kerk, waardoor alle van hen afstammende "Haagse" Verdonken tot die relegie behoren.
Ook de bekende "draaiorgel-Verdonken" behoren tot deze tak.
{Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19‑05‑1875 te Utrecht met Johannes Petrus de Haas, 33 jaar oud, boekbinder, geboren op 19‑05‑1842 te Culemborg, zoon van Antonius de Haas en Johanna Geertruida Blom.}
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Francisca Johanna VERDONK, geboren op 20‑08‑1869 te 's Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 10‑02‑1871 te 's Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
3.
Johannes Catharinus VERDONK, geboren op 05‑01‑1871 te 's Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 13‑01‑1871 te 's Gravenhage, 8 dagen oud.

XII.12
Wouter Johannes VERDONK, kachelsmid, slotenmaker, geboren op 21‑11‑1868 te 's Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 01‑07‑1944 te 's Gravenhage op 75-jarige leeftijd. Volgens Wouter zijn kleinkinderen had hij zijn werkplaats op de zolderkamer op het adres Hoofskade 62 in Den Haag. Het echtpaar woonde in Den Haag ook op de adressen Jacob Catskade 59 en Delistraat 10.
Op 28-10-1878 kwam hij van Utrecht te Dordrecht wonen. Op 27-2-1882 vertrok hij nar Den Haag. Wouter was als kleuter reeds weeskind.
Zoon van Jan VERDONK (zie XI.12) en Dina van LENT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑09‑1891 te 's Gravenhage met Catharina Theresia KOOIJMANS, 22 jaar oud, geboren op 22‑12‑1868 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑03‑1949 te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd, dochter van Bartholomeus Cornelis KOOIJMANS en Maria MARIJNEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrika Maria VERDONK, geboren op 10‑07‑1894 te 's Gravenhage, overleden op 20‑05‑1961 te 's Gravenhage op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑04‑1918 te 's Gravenhage met Victor Christiaan August Maria van DIJCK, 25 jaar oud, geboren op 10‑11‑1892 te Delft, overleden op 04‑12‑1963 te 's Gravenhage op 71-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Gerardus Clophaas van DIJCK, smid, en Maria Carolina Petronella MEIJERINK. Uit dit huwelijk is ons bekend:
Petronella Wilhelmina Maria Verdonk, geb. 's-Gravenhage 29-11-1931
Trouwde rk in Nieuw Zeeland 18-12-1954 met Petrus Leonardus Wilhelmus Vijverberg geb. Rijswijk 1-10-1930 zoon van Andreas Johannes Vijverberg en Lisa van Velden.

3.
Maria Catharina VERDONK, geboren op 17‑11‑1895 te 's Gravenhage, overleden op 26‑11‑1969 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑08‑1918 te 's Gravenhage met Martinus Hendricus van LEEUWEN, 26 jaar oud, loopknecht, geboren op 22‑01‑1892 te 's Gravenhage, overleden op 23‑03‑1962 te 's Gravenhage op 70-jarige leeftijd, zoon van Lourensius Wilhelmus van LEEUWEN, bediende, en Jansje Charite.
4.
Dina VERDONK, geboren op 20‑02‑1897 te 's Gravenhage, overleden op 24‑02‑1897 te 's-Gravenhage, 4 dagen oud.
5.
Wouter Johannes VERDONK, smid, geboren op 07‑03‑1899 te 's Gravenhage, overleden op 30‑09‑1978 te Rijswijk op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02‑07‑1926 te 's Gravenhage met Geertje MARS, 27 jaar oud, geboren op 18‑05‑1899 te Achlum (Franekeradeel), overleden op 10‑01‑1990 te Loosduinen op 90-jarige leeftijd, dochter van Lammert MARS en Jouerke POORTSTRA.
6.
7.
Catharina Theresia VERDONK, geboren op 31‑08‑1902 te 's Gravenhage, overleden op 30‑09‑1976 te 's Gravenhage op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑11‑1925 te 's Gravenhage met Gerardus Ignatius REMMERSWAAL, 26 jaar oud, wasbaas, geboren op 04‑10‑1899 te 's Gravenhage, overleden op 22‑04‑1974 te 's Gravenhage op 74-jarige leeftijd, zoon van Johannes Albertus REMMERSWAAL en Maria van der HOLST. Er zijn vier kinderen geboren uit dit huwelijk.
8.
Adriana Francina VERDONK, geboren te 's Gravenhage.
Gehuwd te 's Gravenhage met Marinus LEEFLANG, geboren te 's Gravenhage, zoon van Hendrik Marinus LEEFLANG en Antje van HEININGEN.
9.
Antonia Hendrika (Kea) VERDONK, geboren op 17‑07‑1909 te 's-Gravenhage, overleden op 27‑04‑1989 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd te 's Gravenhage met Andries HOOGENDOORN, geboren te Werkendam, zoon van Cornelis HOOGENDOORN en Megchelina Geertje POTTERS.

XIII.6
Johannes Bartholomeus VERDONK, verhuizer, glazenwasser, geboren op 15‑03‑1893 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑01‑1958 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd. Informatie van Johannes, zijn beide huwelijken en 10 kinderen vai de persoonskaart. Zoon van Wouter Johannes VERDONK (zie XII.12) en Catharina Theresia KOOIJMANS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20‑09‑1916 te 's-Gravenhage met Maartje Maria REHORST, 25 jaar oud, geboren op 05‑06‑1891 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑07‑1922 te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Johannes REHORST, kleermaker, en Maria Johanna BRUIJSTENS.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 29‑08‑1923 te 's-Gravenhage met Antje Wilhelmina van der WIJNGAARD, 24 jaar oud, geboren op 04‑12‑1898 te 's-Gravenhage, dochter van Willem van der WIJNGAARD, glazenwasser, en Antje van der VEER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
3.
Catharina Theresia (Toos) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Wietse PLOEG, loodgieter, geboren te Heerhugowaard, zoon van Jacob PLOEG, botermaker, en Ymkje ZIJLSTRA. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Johanna Antje VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Marinus Gerardus (Rinus) van de VOORT, 24 jaar oud, geboren op 23‑11‑1920 te 's-Gravenhage, overleden op 22‑10‑1980 te 's-Gravenhage op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Johannes van de VOORT en Maria Gerardina BOERE. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
6.
Hendrika Maria (Rika) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage. Woonde in 1947 Grentzbergstraat 59 te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met Gradus ELZINGA, huisschilder, geboren te Arnhem, zoon van Rommert ELZINGA en Wilhelmina Hendrina van MUNSTER. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
7.
8.
Wilhelmina Maria VERDONK, geboren op 07‑08‑1937 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑01‑1938 te 's-Gravenhage, 157 dagen oud.
9.
Antonius Johannes (Tonni) VERDONK, zeefdrukker, geboren te 's-Gravenhage.
10.
Nicolaas Willem (Nico) VERDONK, geboren op 27‑07‑1939 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑01‑1943 te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd.

XIV.1
Wouter Johannes VERDONK, glazenwasser, schoonmaker, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Bartholomeus VERDONK (zie XIII.6) en Maartje Maria REHORST.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Anna Johanna Aleida MEERSHOEK, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Johannes MEERSHOEK en Johanna Aleida WIJERS.
Uit dit huwelijk:
2.
Yvonne Johanna VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
3.
Johanna Cornelia VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te Utrecht met Chris BAEGEN, 20 jaar oud, koopman, geboren op 04‑11‑1953 te Utrecht, overleden op 18‑03‑2002 te Utrecht op 48-jarige leeftijd, zoon van Johannes Josef BAEGEN en Annie Francina Margaretha HOEFAKKER. Er zijn twee kinderen uit dit huwelijk geboren.

XV.1
Jacobus Johannes VERDONK, schilder, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Wouter Johannes VERDONK (zie XIV.1) en Anna Johanna Aleida MEERSHOEK.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Theresia Alida Maria VOLLEBRECHT, intrieurverzorgster, geboren te Zoetermeer, gedoopt te Zoetermeer (getuige(n): Jacobus Cornelis Bontje en Alida Johanna Zwetsloot), dochter van Johannes Abraham VOLLEBRECHT en Maria Flora ZWETSLOOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Wouter Johannes Gemma VERDONK, slager, geboren te 's-Gravenhage.
2.
Daniël Adrianus Maria (Dennis) VERDONK, bakker, geboren te 's-Gravenhage.

XIV.3
Jacobus Johannes VERDONK, wasknecht, chauffeur, verhuizer, geboren op 27‑06‑1918 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑01‑1944 te Kotabich (Polen) op 25-jarige leeftijd. Jacobus was tijdens de tweede wereldoorlog werkzaam bij een verhuisbedrijf en was de chauffeur van een nieuwe verhuiswagen. Deze auto werd door de bezetter gevorderd met chauffeur. Zijn werkgever drong er op aan dat hij bij de auto zou blijven en hoopte zo zijn bezit veilig te stellen. Jacobus bleef bij de auto en kwam in Polen om het leven. Zoon van Johannes Bartholomeus VERDONK (zie XIII.6) en Maartje Maria REHORST.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Catharina Johanna de VRINGER, geboren te 's-Gravenhage. Catharina groeide op in een weeshuis. Alles ging daar klassikaal in uniforme kleding. Alz zodanig waren de kinderen op straat en op school ook herkenbaar. Zij ontbeerde in het weeshuis veel liefde. De familie Verdonk woonde in de nabijheid van het weeshuis en daar leerde ze haar man kennen van wie ze, nog geen 17 jaar oud zijnde, in verwachting raakte,, dochter van Cornelis de VRINGER en Sophia Maria GOVERTS. {Zij is later gehuwd te 's-Gravenhage met Leonardus Rijntjes, 45 jaar oud, geboren op 16‑08‑1918 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑02‑1988 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Albertus Rijntjes en Marina Bos.}
Uit dit huwelijk:

XV.6
Johannes Bartelomeus VERDONK, kraanmachinist, geboren te 's-Gravenhage. Woonde in 1947 Govert Flickstraat 137 bel te Amsterdam.
Vriend van de SGOV, inschreven onder het nr. 4351093.go
, zoon van Jacobus Johannes VERDONK (zie XIV.3) en Catharina Johanna de VRINGER.
Gehuwd te Amsterdam met Jannetje KASSTEEN, geboren te Amsterdam, dochter van Jan KASSTEEN en Hendrika Johanna KOPPIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Johanna (Ivonne) VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Harke (Harry) van der KAMP, geboren te Amsterdam, zoon van Harke van der KAMP en Tjakkina Margaretha BROK.
2.
Jacobus Leonardus VERDONK, geboren te Amsterdam.

XV.8
Cornelis Johannes VERDONK, onderhoudsmonteur, geboren te 's-Gravenhage. Op 02-03-1966 kreeg Cornelis een nier van zijn moeder. Dit was de eerste niertransplantatie in Europa; de transplantatie werd uitgevoerd in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Zoon van Jacobus Johannes VERDONK (zie XIV.3) en Catharina Johanna de VRINGER.
Gehuwd te Pernitz (Oostenrijk) met Irmtroud HIMMEL, geboren te Pernitz ( Oostenrijk), dochter van Johan (Hans) HIMMEL en Maria Theuerweckl.
Uit dit huwelijk:
1.
Desiré Daniëlle VERDONK Mag.Dr., beëdigd tolk-vertaler, geboren te 's-Gravenhage.
2.
Andrean Jacobus VERDONK, student economie te Wenen, geboren te Leiden.

XIV.7
Johannes Bartelomeus VERDONK, draaiorgel bouwer, geboren op 19‑12‑1921 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑06‑1996 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd. Boven de advertentie over Jan zijn overlijden staat:
Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Begraven op 14‑06‑1996 te 's-Gravenhage.
In het hoofdstuk personalia (2) van het deel Overige van de Genealogie van de geslachten Verdon(c)k (GGV) blz. 51 tm 56 is over Jan gepubliceerd.
Johannes was eigenaar van meerdere draaiorgels.
Met ondermeer de orgels Willem Parel; Blauw Gavioli; Flying Dutchman en De Jantjes, speelde hij te Hong Kong, New Dehli, Rio de Janeiro, Israël, Abu Dhabi, Lissabon, Baltimore, Parijs en in diverse plaatsen in Duitsland.
Na zijn overlijden is het bedrijf overgegaan op zijn zoons Peter en Jack.
Als onderschrift bij zijn naam in de overlijdens advertentie lezen wij:
"Opa Tiedelie".
Uit een krantenbericht dat verscheen ter gelegenheid van zijn overlijden citeren wij:
"Hij was de enige echter draaiorgelbouwer die Nederland rijk was. Gistermiddag namen ruim 150 mensen afscheid van 'Ome Jan'. Een afscheid zoals hij dat zich gewenst zou hebben: met gepaste draaiorgelmuziek. Aan de Parallelweg, waar hij zijn garage had en waar hij elke dag was te vinden, stonden zijn vijf orgels opgesteld. De witte lijkwagen hield precies halt voor de favoriet van de bij velen door zijn bescheidenheid en vrolijkheid geliefde Hagenaar. Na een korte stilte begon Willem Parel te spelen. Ongewoon en imponerend. Zo had zijn vader het zelf graag gewild, zei zoon Peter.'Mijn vader vond dat een draaiorgel de mensen een steuntje in de rug moest geven. Voor als ze het moeilijk hadden'.
Drie weken geleden stootte hij zijn been aan het draaiorgel waar hij met zoveel liefde aan had gewerkt. Bloedvergiftiging was het gevolg. Hij werd opgenomen in het Westeinde Ziekenhuis, waar hij zondag in alle vroegte overleed."
Krantenknipsels en foto's over deze "draaiorgel-Verdonk" zijn op de cdrom geplaatst.
Zoon van Johannes Bartholomeus VERDONK (zie XIII.6) en Maartje Maria REHORST.
Gehuwd (1) te 's-Gravenhage met Huberta Hermina KOOLMEES, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Marinus Jacobus KOOLMEES en Huberta Hermina van RIJN. Huberta was eerder gehuwd met Nederpel.
Na de scheiding met Verdonk trouwde zij met Meershoek.

Gehuwd (2) te 's-Gravenhage met Petronella (Nel) de LANGE, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Cornelis de LANGE en Petronella BLIJSWIJK.
De kinderen die voor het huwelijk geboren zijn werden bij het huwelijk erkend waarbij de naam De Lange werd veranderd in Verdonk
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes Bartholomeus VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Maria Johanna Petronella (Marja) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage, geslachtsnaam de Lange in 1964 gewijzigd in Verdonk.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Robert Nefille BAARDOLF, werkzaam bij de brandweer van 's Gravenhage, geboren te Weston Ontario (Can), zoon van Bastiaan BAARDOLF en Cornelia de ROG. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
4.
Sophia Carolina (Silvia) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Leendert (Leo) de GROOT, waterbouwkundig tekenaar, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Leendert de GROOT en Geertruid Wilhelmina GOUT.
5.
Barthelomeus Jacobus (Jack) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd voor de kerk te 's-Gravenhage met Monique SCHAAY, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Willem SCHAAY en Annamaria Louisa SEINEN.

XV.13
Petrus Johannes Jacobus (Peter) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage. Geslachtsnaam de Lange in 1964 gewijzigd in Verdonk.
Peter nam het draaiorgel bedrijf van zijn vader over.
Zoon van Johannes Bartelomeus VERDONK (zie XIV.7) en Petronella (Nel) de LANGE.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Ivonne Monique Irene POOS, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Johannes POOS en Ivonne Theodora Maria van SELST.
Uit dit huwelijk:
1.
Cheryl VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
2.
Roy VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.

XIV.14
Hendrikus (Henk) VERDONK, geboren op 05‑07‑1929 te 's-Gravenhage, overleden op 27‑07‑1995 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd, gecremeerd op 01‑08‑1995 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Bartholomeus VERDONK (zie XIII.6) en Antje Wilhelmina van der WIJNGAARD.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Johanna Maria OUWERKERK, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Jacobus OUWERKERK en Helena Frederika GELAUF.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrika Maria Petra (Petra) VERDONK, geboren te s-Gravenhage.
3.
Johanna Maria Wilhelmina VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.

XV.19
Hendrikus Johannes Jacobus (Henk) VERDONK, trambestuurder bij de HTM, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Hendrikus (Henk) VERDONK (zie XIV.14) en Johanna Maria OUWERKERK.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Jeane Sophia van RIJSINGE, geboren te Leiden, dochter van Thomas Antoon van RIJSINGE en Jeane Sophia Jansen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Maria Petra (Petra) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
2.
Johanna Maria Wilhelmina (Anja) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd, samenwonend met Jacobus PRONK, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Philippus PRONK en Sien de ROODE.
3.
Berry Hendrikus VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.

XIII.16
Antonius Johannes VERDONK, geboren op 05‑10‑1900 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑06‑1975 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd, zoon van Wouter Johannes VERDONK (zie XII.12) en Catharina Theresia KOOIJMANS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑07‑1929 te 's-Gravenhage met Frederika Francisca VELENTURF, 26 jaar oud, Naaister, geboren op 16‑10‑1902 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑06‑1987 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd.
Voor meer informatie over de familie Velenturf zie: http://www.veelenturf.eu
, dochter van Johannes VELENTURF en Frederika Francisca de HEIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Frederica Francisca Petronella (Ria) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Johannes Hendrik BUYS, loodgieter, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Petrus Johannes BUYS en Paulina Maria van der VEEN. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
2.
Antoinette Geertruida (Netty) VERDONK, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Johannes HOEK, calculator, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Zacharinus Augustinus HOEK en Alida Maria Clementina DUIKERSLOOT. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
3.
Petronella Maria (Ellen) VERDONK, geboren op 09‑04‑1948 te 's-Gravenhage, overleden op 22‑12‑2009 te Oud Beijerland op 61-jarige leeftijd, gecremeerd op 29‑12‑2009.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Gerhard Adriaan de RUITER, scheepswerktuigkundige, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Jacobus de RUITER en Willemina ROELEVELD. Namen van de kinderen die wij overnamen uit het bericht van overlijden van Ellen: Mark (overleden) Lian met Peter en Alex met Viran.

XI.15
Wouter VERDONK, postbode, geboren op 17‑08‑1837 te Driel (gezindte: NH), overleden op 06‑10‑1903 te Driel op 66-jarige leeftijd, zoon van Wouter VERDONK (zie X.12) en Catharina SCHIMMEL (Katharina).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27‑06‑1871 te Driel. Over het jaar van trouwen bestaat nog geen zekerheid. Echtgenote is Wilhelmina van 't ZAND, 26 jaar oud, geboren op 27‑10‑1844 te Hedel, overleden op 27‑07‑1907 te Driel op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan van 't ZAND en Louiza Gerdina HOFMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Wouter VERDONK (zie XII.16).
2.
Jan Jacobus VERDONK, geboren op 12‑02‑1874 te Driel, overleden op 10‑06‑1874 te Driel, 118 dagen oud.
3.
Katharina Marie VERDONK, geboren op 01‑03‑1877 te Driel, overleden op 26‑11‑1961 te Maasdriel op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17‑06‑1908 te Maasdriel met Willem van de ANKER, 27 jaar oud, timmerman, geboren op 24‑05‑1881 te Driel, overleden op 31‑10‑1935 te 's Hertogenbosch op 54-jarige leeftijd, zoon van Katharinus van de ANKER, metselaar, en Pietje BEENEN.
4.
Jan Jacobus VERDONK (zie XII.21).
5.
Louise Gerdina VERDONK, verpleegster, geboren op 28‑02‑1883 te Driel, overleden op 04‑06‑1976 te Deventer op 93-jarige leeftijd. Zij werkte onder meer in Den Haag en in het Oranje Nassauoord te Renkum.
Louise Gerdina bleef ongehuwd.

6.
Arie Marinus VERDONK (zie XII.24).

XII.16
Wouter VERDONK, motorarbeider, fabrieksarbeider, koopman in galanteriën, geboren op 06‑06‑1872 te Driel, overleden op 28‑12‑1948 te Maasdriel op 76-jarige leeftijd, zoon van Wouter VERDONK (zie XI.15) en Wilhelmina van 't ZAND.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑03‑1897 te Driel met Neeltje ZWAMBORN, 24 jaar oud, geboren op 11‑12‑1872 te Waardenburg, overleden op 18‑08‑1939 te Driel op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ZWAMBORN en Artje PELLEGROM. Informatie over dit gezin verkregen van de persoonskaart.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Hendrika VERDONK, geboren op 01‑07‑1897 te Driel, overleden op 06‑10‑1981 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑02‑1919 te Amsterdam met Sybe Arend BROUWER, 32 jaar oud, geboren op 21‑02‑1886 te Amsterdam, overleden op 19‑01‑1966 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd, zoon van Sybe BROUWER en Minke WIELSMA.
2.
Artje VERDONK, diacones, geboren op 29‑09‑1898 te Driel, overleden op 18‑02‑1988 te Utrecht op 89-jarige leeftijd.
3.
Woutera VERDONK, geboren op 29‑08‑1899 te Driel, overleden op 10‑10‑1900 te Sterkrade (Dld) op 1-jarige leeftijd.
4.
Wouter VERDONK, mandemaker, geboren op 06‑03‑1901 te Sterkrade (Dld), overleden op 06‑10‑1971 te 's Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd, begraven op 09‑10‑1971 te Kerkdriel.
5.
Katharina Louise VERDONK, geboren op 02‑04‑1902 te Sterkrade (Dld), overleden op 17‑04‑1989 te Kerkdriel op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23‑05‑1936 te Driel. Uit dit huwelijk zijn geboren: Willy en Neeltje. Echtgenoot is Eliza JAGTENBERG, 31 jaar oud, mandemaker/bakschipper, geboren op 12‑05‑1905 te Driel, overleden op 02‑11‑1985 te Tiel op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan JAGTENBERG en Wilhelmina van den ANKER.
6.
Heinrich Johan VERDONK (zie XIII.31).
7.
Petronella VERDONK, geboren op 20‑03‑1906 te Sterkrade (Dld), overleden op 12‑02‑1908 te Sterkrade (Dld) op 1-jarige leeftijd.
8.
Petronella VERDONK, geboren op 23‑02‑1908 te Sterkrade (Dld), overleden op 20‑12‑1969 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28‑06‑1933 te Amsterdam, gescheiden na 17 jaar op 26‑06‑1951 te Amsterdam van Carel Robert WILLEMS, geboren op 22‑06‑1904 te Tilburg, overleden op 28‑04‑1981 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Adrianus WILLEMS en Geertje VEER.
9.
Jan Jakobus VERDONK, geboren op 16‑02‑1909 te Driel, overleden op 23‑03‑1974 te 's Hertogenbosch op 65-jarige leeftijd.
10.
Arie Marinus VERDONK, geboren op 16‑02‑1909 te Driel, overleden op 21‑03‑1910 te Driel op 1-jarige leeftijd.
11.
Arie Marinus VERDONK, geboren op 07‑02‑1911 te Driel, overleden op 11‑11‑1990 te Zaltbommel op 79-jarige leeftijd.
12.
Louis VERDONK, lasser, geboren op 06‑02‑1913 te Driel, overleden op 20‑07‑1972 te Kerkdriel op 59-jarige leeftijd.
13.
Johan VERDONK (zie XIII.40).
14.
Kornelia VERDONK, geboren op 05‑11‑1919 te Driel, overleden op 09‑08‑1982 te Kerkdriel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01‑05‑1947 te Driel met Gerrit Kornelis van ZANTEN, 34 jaar oud, steenfabriekarbeider, geboren op 12‑12‑1912 te Maasdriel, overleden op 01‑05‑2003 te Kerkdriel op 90-jarige leeftijd, zoon van Kornelis Marinus van ZANTEN en Hendrika VISSERS.

XIII.31
Heinrich Johan VERDONK, mandenmaker, groentenhandelaar, geboren op 01‑03‑1905 te Sterkrade (Dld), overleden op 16‑06‑1961 te Hilversum op 56-jarige leeftijd, begraven op 20‑06‑1961 te Hilversum, zoon van Wouter VERDONK (zie XII.16) en Neeltje ZWAMBORN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑05‑1934 te Hilversum met Wijmpje van ROUWENDAAL, 27 jaar oud, geboren op 02‑04‑1907 te Hilversum, overleden op 16‑04‑1987 te Hilversum op 80-jarige leeftijd, begraven op 21‑04‑1987 te Utrecht, dochter van Wessel van ROUWENDAAL, schoenmaker, en Geertje van Bunschoten. Anna Margaretha is bij dit huwelijk erkend.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
Gerard Wessel VERDONK (zie XIV.30).
4.
Cornelis Hendrik VERDONK, geboren op 19‑11‑1947 te Hilversum, overleden op 21‑11‑1982 te Hilversum op 35-jarige leeftijd. Cornelis was mongoloïde. Syndroom van Down.

XIV.26
Anna Margaretha (Gerda) VERDONK, geboren op 19‑07‑1923 te Utrecht. Bij huwelijk ouders in 1934 werd Anna Margaretha erkend. Overleden op 10‑12‑1959 te 's Gravenhage op 36-jarige leeftijd. Anna Margaretha is kort na de geboorte afgestaan aan het echtpaar Anthonie Bogaard en Anna Margaretha Bunschoten, wonende te Weesp. Dochter van Heinrich Johan VERDONK (zie XIII.31) en Wijmpje van ROUWENDAAL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04‑04‑1951 te 's Gravenhage met Johannes Eduard (Hans) ROMP, 30 jaar oud, machine bankwerker, geboren op 07‑08‑1920 te Charbrow (thans Degendorf (Dld), overleden op 27‑10‑1967 te 's-Gravenhage op 47-jarige leeftijd, begraven op 01‑11‑1967 te 's-Gravenhage, zoon van Eduard ROMP en Ida SCHANKIN. Uit dit huwelijk zijn er drie kinderen geboren met de naam Romp.
Anna Louise geboren 's-Gravenhage 10-8-1947
Ida Louise geboren 's-Gravenhage 26-8-1949
Margaretha Johanna geboren 's-Gravenhage 23-5-1951.

Uit dit huwelijk:

XV.23
Johannes Kurt (Hans) Verdonk, telefoon monteur, geboren te Weesp. Vriendennummer 1810981-go
Johannes Kurt is in de Middenstraat 58 te Weesp geboren. Gedoopt op 6-6-1943 in de N-H kerk te Weesp.
Johannes is een zoon van Anna Margaretha Verdonk en Johannes Eduard Romp. Johannes E. Romp was gedeserteert als duits militair. Hij was echter in Duitsland gehuwd met andere vrouw en kon niet tot een scheiding komen vanwege zijn onderduik positie.
Geboorte aangifte werd gedaan door vroedvrouw Hendrika de Reijger.
In de kantlijn van de geboorte akte is genoteerd dat Johannes Kurt op bij akte van het Amtsgericht te Coburg werd erkend door de machinebankwerker, rijksduitser, Hans Romp.
Zoon van Johannes Eduard (Hans) ROMP, machine bankwerker, en Anna Margaretha (Gerda) VERDONK (zie XIV.26).
Gehuwd (1) te 's-Gravenhage, gescheiden te 's-Gravenhage van Johanna Antonia (Annie) Meijer, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Nico Meijer en Petronella van Tol.
Gehuwd (2) te 's-Gravenhage. Echtgenote is Gerdina Mathilda (Gerrie) Smol, administratief medewerker, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Andre Smol en Jacoba Zwitser. Gerdina is gescheiden van R. Blanker uit welk huwelijk twee kinderen geboren zijn.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Robert Eduard (Rob) Verdonk (Bor), stoffeerder, geboren te 's-Gravenhage.

XVI.14
Johannes Antonius (Hans) Verdonk, bakker, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Kurt (Hans) Verdonk (zie XV.23) en Johanna Antonia (Annie) Meijer.
Gehuwd (1) te Berkel, gescheiden te 's-Gravenhage van Omaira Miosotis Hoeverts, kantinemedewerkster, geboren te Oranjestad Aruba, dochter van Emile Winterdaal Hoeverts en Irma Jolanda Rozenberg.
Samenwonend (2) te Zoetermeer met Wilma Boon, geboren te Zoetermeer, dochter van Christianus Boon en Wilhelmina Gouweleeuw.
Uit de eerste relatie:
1.
Johannes Giovanni Verdonk, geboren te Voorburg.
2.
Kevin Marcello Giliano Verdonk, geboren te Zoetermeer.
Uit de tweede relatie:
3.
Gaby Verdonk, geboren te Zoetermeer.

XVI.18
Patrick Christiaan (Patrick) Verdonk, bakker, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Kurt (Hans) Verdonk (zie XV.23) en Johanna Antonia (Annie) Meijer.
Samenwonend te Zoetermeer met Kimberley Anna‑Marie Ewbank, geboren te Leidschendam, dochter van Christopher Fritzgerald Reginald Ewbank en Johanna Alina Maria van der Tang.
Uit deze relatie:
1.
Danique Maxime Ewbank Verdonk, geboren te Zoetermeer.
2.
Fabienne Michelle Ewbank Verdonk, geboren te Zoetermeer.

XIV.27
Wouter Heinrich VERDONK, geboren op 23‑07‑1935 te Hilversum, overleden op 02‑11‑2005 te Brugge (België) op 70-jarige leeftijd, zoon van Heinrich Johan VERDONK (zie XIII.31) en Wijmpje van ROUWENDAAL.
Gehuwd (1) te Hilversum met Aaltje ABMA, geboren te Bussum, dochter van Douwe ABMA en Petronella DEKKER.
Gehuwd (2) te Roosendaal met Everarda Petronella Maria Adelaar, geboren te Soest, dochter van Antonius Adelaar en Petronella Dekker.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Carolina Susanna VERDONK, geboren te Hilversum.
Gehuwd te Vlissingen met Elzo KENTER, geboren te Vlissingen, zoon van Luken KENTER en Sennegien DRENTH. Kinderen uit dit huwelijk: Luken en Jeroen Kenter.
2.
Rene Marcel VERDONK (zie XV.28).
3.
Saskia Emeralda VERDONK, geboren te Weesp.
Gehuwd te Borne met Danny Alexander BOLIER, geboren te Middelburg, zoon van Laban Samuel BOLIER en Steintje BLAAUW. Kinderen uit dit huwelijk: Jarno, Roan en Marrel Bolier.
4.
Gabrielle Manuela VERDONK, geboren te Weesp.
Gehuwd met Markus Kuipers. Kinderen uit deze relatie: Ramon, Melissa, Stephanie en Sabine Kuipers.
5.
Claudia Constance VERDONK, geboren te Weesp.
Gehuwd te Breda met Hans Erik HELBERG, fotograaf, geboren te Amsterdam, zoon van John Albert HELBERG en Catharina Maria MULLER. Kind uit dit huwelijk: Jori Helberg.

XV.28
Rene Marcel VERDONK, beveiligingsbeambte, geboren te Hilversum, zoon van Wouter Heinrich VERDONK (zie XIV.27) en Aaltje ABMA.
Gehuwd te Middelburg met Ivon den HOLLANDER, geboren te Middelburg, dochter van Jacob Jacobus den HOLLANDER en Hubrina SLAAGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Sebastiaan Richard Roger VERDONK, geboren te Middelburg.
2.
Charlotte Louisse Emmeline VERDONK, geboren te Middelburg.
3.
Barbara Sophie Stephanie VERDONK, geboren te Middelburg.

XV.36
Wouter Heinrich Johann (Walter) VERDONK, salesmanager, geboren te 's Hertogenbosch, zoon van Wouter Heinrich VERDONK (zie XIV.27) en Aaltje ABMA.
Gehuwd te Breda met Anita Geertruida Alegonda Bergmans, geboren te Rotterdam, dochter van Jacobus Bergmans en Geertruida Muusz.
Uit dit huwelijk:
1.
Noèl Pascal VERDONK, geboren te Breda.
2.
Danyck Arron VERDONK, geboren te Breda.

XIV.30
Gerard Wessel VERDONK, geboren te Hilversum. Vriend van onze organisatie. Inschrijfnummer 2980486-Go, zoon van Heinrich Johan VERDONK (zie XIII.31) en Wijmpje van ROUWENDAAL.
Gehuwd te 's Gravenland, gescheiden te Utrecht van Margaretha SCHOLTEN, geboren te Kortenhoef, dochter van Harm SCHOLTEN en Margreet van HARTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Margaretha VERDONK, geboren te Hilversum.
2.
Geraldine Elisabeth VERDONK, geboren te Hilversum.
3.
Heinrich Johann VERDONK, geboren te Hilversum.

XIII.40
Johan VERDONK, huisschilder, geboren op 24‑07‑1914 te Driel, begraven op 07‑10‑1988 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd. Begraven op De Nieuwe Ooster begraafplaats. Woonde in 1947, Singel 3 (II) te Amsterdam. Zoon van Wouter VERDONK (zie XII.16) en Neeltje ZWAMBORN.
Gehuwd (1) te Amsterdam, gescheiden te Arnhem. Huwelijk ontbonden bij vonnis arrondissementsrechtbank te Arnhem. Echtgenote is Johanna POOTJES, geboren te Well (Ammerzoden), dochter van Herman POOTJES en Maria de GROOT. {Zij is later gehuwd te Weert met Th. L. Reemers.}
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 06‑07‑1956 te Amsterdam met Johanna Cornelia Rappoldt, 39 jaar oud, geboren op 13‑05‑1917 te Amsterdam, overleden op 23‑05‑2003 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd, dochter van Luitje Rappoldt en Tjietske Visser.
Uit het eerste huwelijk:
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jolanda VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn geboren: Rick Jordy, 1988 Amsterdam en Gaby Mirella 1990 Amsterdam met Eric Vogelzang, 32 jaar oud, geboren op 31‑12‑1954 te Amsterdam, overleden op 06‑06‑1998 te Monnickendam op 43-jarige leeftijd, begraven te Kloosterdijk, zoon van Jan Eric Vogelzang en Johanna van der Vliet.

XIV.33
Cornelis Johannes VERDONK, vertegenwoordiger, geboren te Amsterdam, zoon van Johan VERDONK (zie XIII.40) en Johanna POOTJES.
Gehuwd te Budel, gescheiden te 's Hertogenbosch van Maria Martha NEYSSEN, fabrieksarbeidster, geboren te Budel, dochter van Adam Josephus NEYSSEN en Wilhelmina van Cranenbroek.
Uit dit huwelijk:
1.
Josephus Johanna (Marco) VERDONK, geboren te Budel.
2.
Angela Petra Wilhelmina VERDONK, geboren te Budel.

XII.21
Jan Jacobus VERDONK, postbode, geboren op 09‑10‑1879 te Driel, overleden op 28‑11‑1953 te Deventer op 74-jarige leeftijd. Het gezin woonde onder mer op de adressen: Wijk B nr. 118 en later in dezelfde wijk op nr 127. In 1952 Kerkstraat B 127, allen te Kerkdriel. Zoon van Wouter VERDONK (zie XI.15) en Wilhelmina van 't ZAND.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14‑12‑1904 te Driel met Hermijntje van SOMEREN, 25 jaar oud, geboren op 24‑12‑1878 te Driel, overleden op 27‑08‑1952 te Maasdriel op 73-jarige leeftijd, dochter van Hermanus van SOMEREN en Janna Wilhelmina van MALSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemina Janna VERDONK, verpleegster, geboren op 30‑04‑1905 te Driel, overleden op 12‑03‑1971 te Maasdriel op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd te Driel met Daniël van ZUILEKOM, broodbakker, geboren te Driel, zoon van Laurens Arie van ZUILEKOM, broodbakker, en Adriana Pieternella van KARLAAR.
2.
Wouter Hermanus VERDONK (zie XIII.47).
3.
Hermanus Wilhelmus VERDONK, slager, geboren op 12‑08‑1908 te Kerkdriel, overleden op 16‑08‑1986 te Rossum op 78-jarige leeftijd, begraven op 20‑08‑1986 te Hedel.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 31‑05‑1949 te Varik met Lina WERNER, 36 jaar oud, geboren op 23‑04‑1913 te Varik, overleden op 03‑05‑1985 te 's Hertogenbosch op 72-jarige leeftijd, dochter van Linus WERNER en van de HEUVEL.
4.
Jan Wilhelm VERDONK (zie XIII.51).
5.
Janna Jakoba VERDONK, geboren op 23‑09‑1911 te Kerkdriel, overleden op 19‑04‑1971 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 30‑11‑1939 te Driel met Gijsbert van den ANKER, 27 jaar oud, timmerman, geboren op 09‑12‑1911 te Driel, overleden op 19‑04‑1971 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, zoon van Katharinus van den ANKER en Maria Elizabeth JAGTENBERG. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren.
7.
Arie Louis VERDONK (zie XIII.57).
9.
Jenneke VERDONK, geboren op 22‑03‑1917 te Driel, overleden op 08‑11‑1917 te Driel, 231 dagen oud.
10.
Jenneke VERDONK, geboren op 18‑04‑1919 te Driel, overleden op 21‑12‑1993 te Kerkdriel op 74-jarige leeftijd, begraven op 24‑12‑1993 te Kerkdriel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28‑06‑1949 te Driel met Machiel Jan van der ZALM, 36 jaar oud, postbode, geboren op 28‑05‑1913 te Driel, overleden op 06‑12‑1993 te Kerkdriel op 80-jarige leeftijd, zoon van Kornelis van der ZALM en Geertrui Alida van DUINEN. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren.
11.
Louisa Gerdina VERDONK, geboren op 02‑07‑1924 te Driel, overleden op 11‑04‑1932 te Driel op 7-jarige leeftijd.

XIII.47
Wouter Hermanus VERDONK, schoolhoofd te Driel en Yerseke, geboren op 01‑07‑1906 te Driel, overleden op 04‑07‑1987 te Gorinchem op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobus VERDONK (zie XII.21) en Hermijntje van SOMEREN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28‑05‑1936 te Hedel met Bastiana Hermina van WIJLEN, 28 jaar oud, geboren op 07‑10‑1907 te Goes, overleden op 23‑09‑1988 te Leerdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Elias Gijsbert van WIJLEN en Elizabeth QUICK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hermanus VERDONK, geboren op 21‑03‑1937 te Vijfhuizen, overleden op 30‑03‑1937 te Haarlem, 9 dagen oud.
2.
Jan Herman VERDONK (zie XIV.38).
3.
Elisabeth Elionora VERDONK, geboren te Haarlem.
Gehuwd te Yerseke met Francois Johannes van MAAREN, geboren te Middelburg, zoon van Pieter Francois van MAAREN en Miena Johanna Geertruida KOKELAAR. Kinderen uit dit huwelijk:
Caroline Hermine geb. 5-2-1967 en
Marielle Francoise geb. 20-4-1971
.
4.
Louise Gerdina (Wies) VERDONK, geboren te 's Hertogenbosch. Louise kwam van Ierseke Dreef 2 en vestigde zich op Ceramstraat 49 te
Dordrecht, dat was een adres dat werd angeduid als ziekenverpleging.Later ging ze wonen Nieuwehaven 43 te Dordrecht.
Vriendennummer 0990478-go
.
Gehuwd te Yerseke met Marinus Johannes (Rien) BOUWENS, 30 jaar oud, leraar, geboren op 10‑04‑1936 te Eindhoven, overleden op 13‑02‑2014 te Zwijndrecht op 77-jarige leeftijd, zoon van Johannes BOUWENS en Maria Levina de HAMER.
Uit dit huwelijk geboren:
Arno Johannes 24-1-1968 gehuwd met Anke Neerlof waaruit geboren: Casper en Felix en Diana Hermina 2-4-1971 geh`uwd met Steven Overmaat waaruit: Toby
.
5.
Elionora Gijsberta VERDONK, geboren te Driel.
Gehuwd te Soest met Jan VERHEIJ, 50 jaar oud, geboren op 17‑05‑1935 te Noordeloos, overleden op 12‑04‑1989 te Noordeloos op 53-jarige leeftijd, zoon van Samuël Johannes VERHEIJ en Arendje Clasiena ZWIJNENBURG.
6.
Herman Wouter VERDONK (zie XIV.46).
7.
Hermine Bastiana VERDONK, geboren te 's Hertogenbosch.
Gehuwd te Yerseke met Hubregt Cornelis GLERUM, weg- en waterbouwkundige, geboren te Yerseke, zoon van Jacob GLERUM en Anna Cornelia de JONGE. Uit dit huwelijk geboren:
Jacob Ward 16-11-1973 en
Jeanne Anke Joyce geb. 23-10-1974
.

XIV.38
Jan Herman VERDONK, eigenaar boerenbedrijf, geboren te Haarlem, zoon van Wouter Hermanus VERDONK (zie XIII.47) en Bastiana Hermina van WIJLEN.
Gehuwd te Toronto (Can.) met Alexandra TAYLOR, geboren te Toronto (Can.), dochter van Cecil Allen TAYLOR en Isabel WATSON.
Uit dit huwelijk:
1.
Christine Diana VERDONK, geboren te Owen Sound (Can.). Is gescheiden maar uit haar huwelijk is een dochter Cynthia geboren.
2.
Betty Dawn VERDONK, geboren te Owen Sound (Can.).
Gehuwd met Ron Cook. Uit dit huwelijk zijn twee zoons geboren: Ryan en Sean.
3.
Jody Michelle VERDONK, geboren te Owen Sound (Can.).
Gehuwd met Jeff Hellyer. Uit dit huwelijk zijn drie zoons geboren: Ethan, Wyatt en Joel.

XIV.46
Herman Wouter VERDONK, eigenaar boerenbedrijf, geboren te 's Hertogenbosch, zoon van Wouter Hermanus VERDONK (zie XIII.47) en Bastiana Hermina van WIJLEN.
Gehuwd (1) te Fegues (Can.) met Lois Catharina Ann Golightly. Lois is als vondeling aangenomen en kreeg de naam van de vader die haar aannam: William Golightly. Dochter van William Golightly.
Gehuwd (2) met Carol Jo‑Anne Shields. {Zij was eerder gehuwd met Douglas Clarence Scholtz.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wouter Herman VERDONK, geboren te Owen Sound, Ontario (Can.).
2.
Kelly Ann VERDONK, geboren te Carberry, Manitoba (Can.).
Gehuwd te Walkerton, Ontario (Cnd) met James Thomas Kittel, geboren te St. Catherines, Ontario (Cnd), zoon van Gerald Kittel en Catherine. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Katelyn Lois Rebecca Kittel 13-4-1992 in Walkerton, Ontario Canada
Kory James Matthew Kittel 7-10-1997 in Walkerton, Ontario Canada
.
3.
John William VERDONK (zie XV.51).

XV.51
John William VERDONK, geboren te Sandy Lake, Manitoba (Can.), zoon van Herman Wouter VERDONK (zie XIV.46) en Lois Catharina Ann Golightly.
Gehuwd te Kitchener, Ontario Canada met Anna Zoldan, geboren te Sao-Paulo (Brazilië), dochter van Maria Mecedo.
Uit dit huwelijk:
1.
Mayana Judith VERDONK, geboren te Kitchener (Cnd).
2.
Melissa Sophia VERDONK, geboren te Kitchener (Cnd).

XIII.51
Jan Wilhelm VERDONK, geboren op 01‑02‑1910 te Kerkdriel, overleden op 30‑01‑1988 te Ermelo op 77-jarige leeftijd, begraven op 04‑02‑1988 te Ermelo, zoon van Jan Jacobus VERDONK (zie XII.21) en Hermijntje van SOMEREN.
Gehuwd te Hedel met Arieke HOEFLAK, geboren te Hedel, dochter van Jan HOEFLAK en Adriaantje QUICK.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermijntje Adriaantje (Herma) VERDONK, geboren te Hedel.
Gehuwd te Ermelo met Cornelis Theodorus HAAN, geboren te Overschie, zoon van Cornelis Pieter HAAN en Romkje MAST. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
2.
Adriaantje Hermijntje (Adri) VERDONK, geboren te Ermelo.
Gehuwd te Ermelo met Willem HAKLANDER, 23 jaar oud, geboren op 13‑03‑1943 te Harderwijk, overleden op 19‑06‑2010 te Harderwijk op 67-jarige leeftijd, begraven te Harderwijk, zoon van Willem HAKLANDER en Theodora UITDENBOSCH (uit de Bosch). Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
3.
Jan Jacobus VERDONK (zie XIV.55).
4.
Arieke Jorin (Jorina) VERDONK, geboren te Ermelo.

XIV.55
Jan Jacobus VERDONK, hoofd van een school te Wezep. Geboren te Ermelo, zoon van Jan Wilhelm VERDONK (zie XIII.51) en Arieke HOEFLAK.
Gehuwd te Nieuwegein met Albertine Wilhelmina de ROOIJ, geboren te Voorburg, dochter van Dirk de ROOIJ en Wilhelmina SPAANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Esther Wilhelmina VERDONK, geboren te IJsselstein.
2.
Elisabeth Arieke VERDONK, geboren te IJsselstein.

XIII.55
Jan Kornelis (Cor) VERDONK ing, geboren op 13‑03‑1913 te Kerkdriel, overleden op 25‑02‑1997 te Oss op 83-jarige leeftijd. Boven het overlijdensbericht van de familie lezen wij:
"Wat was jij sterk en arbeidszaam,
Wat heb je voor ons allen klaargestaan.
Flink was jij je hele leven.
Moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn.
Maar afscheid van jou nemen doet ons zo'n pijn.
De jongste dochter met haar gezin plaatsten een advertentie waar boven staat:
Ke was zo moe!
Je kon niet meer!
Waarom zolang, zo diep!
Je kon niet meer!
Waarom juist Jij...het is voorbij.
Juist jij verdient eeuwige vrede.
En onze liefde reist eeuwig met je mee.
Boven het bericht over zijn overlijden, opgesteld door zijn schoonzoon Arno de Kleuver, lezen wij:
Als er een hemel bestaat,
wat ik hoop en jij zeker wist,
dan zal jij daar zijn,
wat jij hoopte en ik zeker weet!
Begraven op 01‑03‑1997 te Ermelo, zoon van Jan Jacobus VERDONK (zie XII.21) en Hermijntje van SOMEREN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑06‑1942 te Amsterdam met Gijsbertha (Gé) SCHIPPER, 26 jaar oud, geboren op 25‑03‑1916 te Ermelo, overleden op 09‑05‑2003 op 87-jarige leeftijd, dochter van Kornelis SCHIPPER en Hendrika BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Hermijntje (Riek) VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amstelveen met Harry Tijn (Harry) van THIJN, werkzaam bij de KLM, geboren te Amsterdam, zoon van Emanuel van THIJN en M. OPPERMAN. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Cindy en Dennis.
Het gezin woonde in 1997 te Melbourne.

2.
Hermijntje Louise (Mijke) VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amstelveen met Arnold Jan (Arno) de KLEUVER, direkteur drukkerij Cabri te Lelystad, geboren te Amsterdam, zoon van Anton de KLEUVER en Johanna ROOSEBEEK. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Ingrid en Karin.
Het gezin woont in Baarn.


XIV.62
Jan Cornelis (Jan) VERDONK, tandarts te Ammerzoden, geboren te Amsterdam, zoon van Jan Kornelis (Cor) VERDONK ing (zie XIII.55) en Gijsbertha (Gé) SCHIPPER.
Gehuwd te Alkmaar met Marijke Gezina (Marijke) TOLK, geboren te Hilversum, dochter van Albert TOLK en Wietske Christina de JONG. Het gezin woonde in 1997 te Berlicum.
Uit dit huwelijk:
1.
Gea Marijke (Gemma) VERDONK, geboren te 's Hertogenbosch.
2.
Cornelie Janine (Connie) VERDONK, geboren te Amsterdam.

XIII.57
Arie Louis VERDONK, slager, geboren op 09‑07‑1914 te Kerkdriel, overleden op 26‑11‑1997 te Ammerzoden op 83-jarige leeftijd. Boven de rouwcirculaire lezen wij:
Vrees niet, ik ben u een schild.
Gen.15:1
, begraven op 01‑12‑1997 te Kerkdriel. Begraven op de Hervormde begraafplaats te Kerkdriel.
De begrafenis vond plaats na een rouwdienst in de Hervormde kerk te Kerkdriel.
Zoon van Jan Jacobus VERDONK (zie XII.21) en Hermijntje van SOMEREN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑12‑1943 te Kerkdriel met Pieternella de WAAL, 28 jaar oud, geboren op 07‑03‑1915 te Bruchem, overleden op 19‑11‑2007 te Kerkdriel op 92-jarige leeftijd, dochter van Johannes de WAAL en Geertruida van de BOGERT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Jacobus VERDONK (zie XIV.64).

XIV.64
Jan Jacobus VERDONK, slager, geboren te Hedel, zoon van Arie Louis VERDONK (zie XIII.57) en Pieternella de WAAL.
Gehuwd te Buurmalsen met Cornelia (Bertha) PAPO, geboren te Buurmalsen, dochter van Marinus Frederikus PAPO en Janneke van der HEIDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Jan (Arian) VERDONK, slager, net als zijn vader en grootvader, geboren te 's Hertogenbosch.
2.
Marinus Frederikus (Martijn) VERDONK, geboren te Kerkdriel.

XIII.59
Heribertus Hendrikus (Herbert) VERDONK, hoofdkeurmeester van vee en vlees bij de vleeskeuringsdienst te Oss. Geboren op 05‑08‑1915 te Kerkdriel, overleden op 16‑03‑2003 te Oss op 87-jarige leeftijd, begraven op 21‑03‑2003 te Oss. Begraven op de begraafplaats "Hoogen Heuvel" aan de Lindestraat te Oss.
Boven de overlijdens advertentie in het dagblad Trouw lazen wij:
Vredig vind ik rust en de slaap
U Heer, U alleen
doet mij wonen, veilig en wel.
Psalm 4 : 9
. In september 1945 was hij mede-oprichter van de CNV-afdeling te Oss, waarin hij lange tijd actief is geweest. Op 28 september 1985, bij de viering van het 40 jarig bestaan van de afdeling, ontving hij daarvoor het gouden CNV-insigne met lauwertak. Zoon van Jan Jacobus VERDONK (zie XII.21) en Hermijntje van SOMEREN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02‑06‑1943 te Hilversum met Maartje HARTENDORP, 32 jaar oud, onderwijzeres te Ransdorp, Kerkdriel en Oss. Geboren op 13‑05‑1911 te Bussum, overleden op 05‑05‑1994 te Oss op 82-jarige leeftijd. Boven de overlijdens advertentie staat:
Vredig vind ik de rust en de slaap
Gij Heer, Gij alleen
doet mij wonen, veilig en wel.
Psalm 4:9
Overtuigd dat haar leven goed en voltooid was overleed mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma.
Begraven op 09‑05‑1994 te Oss. Begraven op de begraafplaats Hoogen Heuvel aan de Lindenstraat te Oss.
Voorafgaande aan de begraafplaats werd een dienstgehouden van woord en gebed in de Paaskerk te Oss.
Op de naam Hartendorp is genealogischonderzoek gedaan. Voor informatie
mailt u: ron@spikecity.net
, dochter van Jacob de Vos, timmerman, en Agatha Petronella Dirkje Hartendorp.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermine Agathe (Ineke) VERDONK, maatschappelijk werkster, geboren te Oss.
Gehuwd te Utrecht, gescheiden te Arnhem ( Ar. rechtbank ) van Robert Willem (Rob) TREEP, theoloog, geboren te Rotterdam. Doceert ethiek aan de Hogeschool te Diemen. Zoon van Willem TREEP en Tine Nelly Drost. Kinderen uit dit huwelijk: Willem en Maartje.
2.
Arend Jan VERDONK (zie XIV.68).
3.
Louise Gerdina (Wiesje) VERDONK, direktie-sekretaresse, geboren te Oss, 2002 werkzaam bij de PCOB te Zwolle.
Gehuwd te Hoofddorp met Jan Henk OOSTERHOFF, 21 jaar oud, leraar, geboren op 24‑08‑1947 te Amsterdam, overleden op 16‑09‑2002 te Zwolle op 55-jarige leeftijd, zoon van Steven OOSTERHOFF en Gerharda Jansje Stina LANSINK. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren:
1. Maarten geboren 1969, trouwde 2008 met Mique Lasance.Uit dit huwelijk is in 2010 een zoon Tim geboren;
2. Elise geboren 1972 en getrouwd 2000 met Timo Johan Jager. Uit dit huwelijk zijn twee zoons geboren: Jens in 2000 en Mart in 2004;
3. Michiel geboren in 1977 die samen woont (2012 ) met Saila Smit. Uit deze relatie is in 2012 Kaisa Leena geboren en in 2013 Maija Liisa
.
4.
Jeanne Jaqueline (Jacqueline) VERDONK, onderwijzeres, geboren te Oss.
Gehuwd (1) te Oss met Theodorus Godfried Maria (Dirk) van BUREN, werkzaam bij Philips; afd. octrooien, geboren te Oss, zoon van Johannes Josephus van BUREN en Henrica Elisabeth ZEEGERS.
Kinderen van Jeanne Jacqueline Verdonk en Dirk van Buren (Theodorus Godfried Maria, geboren op 30-12-1953). Waarvan gescheiden in 1999.
Mirjam van Buren partner van Jochem (roepnaam) Richard Branderhorst. Jochem is geboren op 14 november 1987 in de Bilt. Zij hebben 2 dochters.
1. Megan (roepnaam), Jacqueline Gertrude Branderhorst. Geboren op 27-09 2013 in Uden.
2. Kyra (roepnaam), Lydia Irene Branderhorst. Geboren op 29-12-2015 in Oss.
 
Bram van Buren partner van Joyce (roepnaam), Joyce Petronella Catherina van Berkom. Joyce is geboren op 26-09-85 in 's-Hertogenbosch. Zij hebben 2 zonen.
1. Levi van Buren. Geboren op 16-02-2013 in Veghel.
2. Roan van Buren. Geboren op 07-07-2015 in Uden.
Kinderen van Gerardus Welling:
Addo Welling partner van Barbara (roepnaam), Barbara Johanna Marina Griep. Barbara is geboren op 01-02-1981 in Ammerzoden. Zij hebben 2 zonen.
1. Max (roepnaam),Maxime Gerardus Johannes Welling. Geboren op 05-11-2009 in s 'Hertogenbosch.
2. Vince (roepnaam), Vincent Willem Jean Marinus Welling. Geboren op 18-10-2011 in s 'Hertogenbosch.
Jasper Welling partner van Meintje Jamila Kaper. Jamila is geboren op 29-07-91 in Sneek. Zij hebben 1 dochter en 1 zoon.
1. Jennifer (roepnaam), Jennifer Joanna. Geboren op 17-12-2012 in Uden.
2. Jason (roepnaam), Jason Jasper. Geboren op 30-12-2014 in Uden
.
Gehuwd (2) te Oss.
Gerard was eerder gehuwd met Marianne Knippers, uit welk huwelijk drie zoons zijn geboren:
Addo in 1977, die trouwde met Barbara Griep, waaruit twee kinderen geboren zijn. Mark in 1980 en Jasper in 1984
met Gerardus Welling, geboren te Nijmegen, zoon van Franciscus Stefanus Welling en Johanna Allegonda Daenen.

XIV.68
Arend Jan VERDONK, vleeskeurmeester, geboren te Hilversum, zoon van Heribertus Hendrikus (Herbert) VERDONK (zie XIII.59) en Maartje HARTENDORP, onderwijzeres te Ransdorp, Kerkdriel en Oss.
Gehuwd (1) te Oss, gescheiden te 's-Hertogenbosch van Petronella Ignatia Maria (Elly) van DONGEN, geboren te Zeeland, dochter van Johannes Pieter van DONGEN en Anna WIJDEVEN.
Gehuwd (2) te Oss met Johanna Antonia Maria (Hannie) van GORP, geboren te Sittard, dochter van Martinus Antonius Johannes Maria van GORP en Petronella Maria HEIJBLOM.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Eloy VERDONK (zie XV.59).
2.
Steffan VERDONK, geboren te Oss.
Samenwonend ja met Angela Kuijpers, dochter van Peter Kuijpers en Ria Kuijpers.
3.
Paul VERDONK (zie XV.63).
4.
Wiebe VERDONK, geboren te Oss.

XV.59
Eloy VERDONK, geboren te Oss, zoon van Arend Jan VERDONK (zie XIV.68) en Petronella Ignatia Maria (Elly) van DONGEN.
Partner is Ivka Reinartz.
Uit deze relatie:
1.
Robin Mira VERDONK, geboren te Oss.

XV.63
Paul VERDONK, geboren te Oss, zoon van Arend Jan VERDONK (zie XIV.68) en Petronella Ignatia Maria (Elly) van DONGEN.
Samenlevingscontract 1-5-2005 met Suzanne Johanna Elisabeth (Sie) van der Heijden, 21 jaar oud, geboren op 25‑09‑1985 te Oss, overleden op 12‑05‑2010 te USA op 24-jarige leeftijd. Door een ongeluk om het leven gekomen. Dochter van Lambertus Johannes Maria van der Heijden en Elisabeth Johanna Maria van Bergen.
Samenwonend (2) te Berghem met Lucy Henrica Johanna (Lucy) Verstijnen, geboren te Megen-Haren-Macharen, dochter van Michiel Johannes Petrus Maria (Jan) Verstijnen en Lucia Petronella van den Bosch.
Uit de tweede relatie:
1.
Luuk Verdonk, geboren te Uden.
2.
Lotte VERDONK, geboren te Uden.
3.
Sanne VERDONK, geboren te Uden.

XII.24
Arie Marinus VERDONK, hoofd van een lagere school te Wilp aan de Dijk, geboren op 23‑11‑1887 te Driel gem. Kerkdriel, overleden op 17‑04‑1955 te Deventer op 67-jarige leeftijd. Informatie van de persoonkaart waarop de ouders zijn vermeld, geb. en overlijden. Idem van de echtegnote. Tevens de namen en geb. datum en plaats van de twee kinderen.
Woonde laatstelijk Twelloseweg 25a te Wilp
, zoon van Wouter VERDONK (zie XI.15) en Wilhelmina van 't ZAND.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 27‑07‑1927 te Maassluis met Maria Wilhelmina DIRKZWAGER, 34 jaar oud, geboren op 08‑06‑1893 te Maassluis, overleden op 23‑10‑1971 te Voorst op 78-jarige leeftijd. Over de familie Dirkzwager is gepubliceerd in het Nederlands Patriciaat nr.64. Dochter van Nicolaas Marie DIRKZWAGER en Dirkje Gijsbertha Hermina UITDENBOGAARDT. Informatie over dit echtpaar en de twee kinderen verkregen via de persoonkaart.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Nico VERDONK, geboren te Voorst.
2.
Gijsbertha Hermina VERDONK, onderwijzeres, geboren te Voorst.
Gehuwd te Voorst met Maarten Egbert ten Raa, geboren te Voorst, zoon van Gerrit Egbert ten RAA en Alida JANSSEN. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

XI.17
Adrianus VERDONK, geboren op 14‑07‑1840 te Driel (gezindte: NH), overleden op 30‑08‑1886 te Driel op 46-jarige leeftijd, zoon van Wouter VERDONK (zie X.12) en Catharina SCHIMMEL (Katharina).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑01‑1864 te Driel met Johanna STUBENRAUCH, 23 jaar oud, geboren op 10‑10‑1840 te Driel, overleden op 30‑08‑1886 te Alem op 45-jarige leeftijd, dochter van Christina STUBENRAUCH.
Uit dit huwelijk:
1.
Wouter VERDONK, geboren op 28‑04‑1864 te Driel, overleden op 25‑03‑1875 te Alem op 10-jarige leeftijd.
2.
Wilhelmina VERDONK, geboren op 13‑08‑1866 te Driel, overleden op 11‑11‑1868 te Driel op 2-jarige leeftijd.
3.
Johan Coenraad VERDONK, geboren op 31‑01‑1870 te Alem, overleden op 25‑04‑1889 te Alem op 19-jarige leeftijd.
4.
Katarinus VERDONK (zie XII.29).
5.
Woutje VERDONK, geboren op 21‑02‑1876 te Alem, overleden op 11‑10‑1876 te Alem, 233 dagen oud.
6.
Woutje VERDONK, geboren op 04‑12‑1877 te Alem, overleden op 04‑12‑1877 te Alem, 0 dagen oud.

XII.29
Katarinus VERDONK, mandenmaker, steenfabriekarbeider, geboren op 16‑03‑1874 te Alem, overleden op 01‑02‑1942 te Driel op 67-jarige leeftijd, zoon van Adrianus VERDONK (zie XI.17) en Johanna STUBENRAUCH.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑08‑1896 te Driel met Hendrica BEENEN, 22 jaar oud, geboren op 04‑08‑1874 te Appeltern, overleden op 02‑11‑1941 te Driel op 67-jarige leeftijd, dochter van Peter BEENEN en Maria Jacoba VOGEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna VERDONk, geboren op 08‑11‑1893 te Driel. Bij het huwelijk van haar moeder in 1896 werd dit kind erkend. Overleden op 25‑04‑1972 te Rossum op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27‑07‑1922 te Alem gemeente Maren en Kessel met Johan Beenen, 35 jaar oud, geboren op 28‑01‑1887 te Rossum, overleden op 20‑03‑1952 te Rossum op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan Beenen en Catharina van de Wetering.
2.
Anna VERDONK, geboren op 26‑08‑1898 te Driel, overleden op 21‑09‑1899 te Driel op 1-jarige leeftijd.
3.
Marie VERDONK, geboren op 22‑10‑1900 te Driel, overleden op 24‑11‑1961 te Maasdriel op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑08‑1924 te Driel met Martinus SCHIMMEL, 36 jaar oud, geboren op 09‑05‑1888 te Driel, overleden op 02‑11‑1968 te Maasdriel op 80-jarige leeftijd, zoon van Dirk SCHIMMEL en Elisabeth KOOIJMAN.
4.
Adriana VERDONK, geboren op 26‑02‑1903 te Driel, overleden op 18‑04‑1985 te Velp op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26‑11‑1923 te Driel met Jan Reuvers, 29 jaar oud, mandemaker, geboren op 16‑03‑1894 te Driel, overleden op 19‑06‑1977 te Velp op 83-jarige leeftijd, zoon van Johannes REUVERS, veldarbeider, en Petronella Kooyman.
5.
Peter VERDONK (zie XIII.75).
6.
Johan VERDONK (zie XIII.77).
7.
Hendrika VERDONK (zie XIII.80).
8.
Katharina VERDONK, geboren op 13‑09‑1915 te Rheinberg (Dld), overleden op 14‑02‑1961 te 's-Hertogenbosch op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15‑11‑1935 te 's Hertogenbosch met Cornelis Petrus Theodorus van de LEEMPUT, 20 jaar oud, magazijnknecht, geboren op 25‑03‑1915 te 's Hertogenbosch, overleden op 15‑06‑1957 te 's-Hertogenbosch op 42-jarige leeftijd. Een fragment van de genealogie van de Leemput is op de pagina Gorinchem geplaatst. Zoon van Christiaan Lambertus van de LEEMPUT, arbeider, en Cornelia van BUUL.
Gehuwd (2) met Bastiaan Jan Willem van Tuil, geboren te Gorinchem. Na het overlijden van Katharina hertrouwde hij met ene Van de Gein.
9.
Arie VERDONK, geboren te Rheinberg (Dld). Arie was geestelijk niet volwaardig en werd op 09-01-1936 opgenomen in een inrichting te Avereest, later was hij opgenomen in het psychiatrisch centrum Het Groot Graffel te Warnsveld.

XIII.75
Peter VERDONK, heimachinist, geboren op 15‑04‑1907 te Rheinberg (Dld), overleden op 01‑04‑1940 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd. Om het leven gekomen bij heiwerkzaamheden te Amsterdam op 1-4-1940 te 3.30 uur n.m. Hij woonde toen Lage Zwaluwe, Loonschedijk 42, zoon van Katarinus VERDONK (zie XII.29) en Hendrica BEENEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑02‑1934 te Heerlen met Else van THIEL, 23 jaar oud, geboren op 15‑07‑1910 te Recklinghausen (Dld), overleden op 05‑07‑1995 te Brunssum op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 08‑07‑1995 te Heerlen, dochter van van THIEL en Blügel. {Zij is later gehuwd te Heerlen met Jacob van Kooten.}
Uit dit huwelijk:
1.

XIV.76
Hendricus (Henk) VERDONK, chauffeur internationaal transport, geboren op 25‑03‑1928 te Heerlen, overleden op 11‑06‑1994 te Heerlen op 66-jarige leeftijd. Wij citeren uit het bericht van Henk zijn overlijden:
"Ondanks zijn ziekte had Henk nog veel te doen. Zijn liefde voor Jo, zijn kinderen en zijn kleinkinderen hielden hem op de been. Maar ook zijn auto was zijn hobby en trots.
De verpleegkliniek bezoeken deed hij ook graag, zijn vrienden even opzoeken, dat vond hij fijn. Verhalen vertellen over zijn marinetijd en de zee, die jaren zijn leven waren geweest, dat was alles; hij had dan ook nog altijd contact met de marine, die bleef hij trouw.
Rust nu maar uit fijne man, goede vader en lieve opa."
, gecremeerd te Heerlen. Crematie vond plaats in besloten kring. Bij deze gelegenheid sprak iemand namens de vereniging Oorlogs vrijwillgers van de Koninklijke marine en zijn zoon Peter sprak:
'Henk Verdonk is niet meer. Hij was echtgenoot, vader, schoonvader, zoon, grootvader, vriend, praatpaal en hulp in ieder soort situatie, hij hielp waar hij kon.
Hij knutselde graag, of dit nu het repareren van een tuinhek was of het bouwen van modellen, hij moest iets omhanden hebben.
Hij was een strijder die zich er niet onder liet krijgen, als hij weer een lichamelijke klap had gehad, bleef hij optimisties en zei dat komt wel weer goed, het zal nu wel weer beter gaan.
Als het weer beter werd dan bloeide hij helemaal op, want dan kon hij met zijn auto op pad, het liefst naar de sluis waar hij uren naar het scheepvaartverkeer kon kijken en met deze of gene een praatje maken.
Zijn vrouw droeg hij op zijn manier op handen, of het nu het boterhammetje in de morgen was, de strijk doen of dat hij haar ergens naar toe bracht, ze hoefde maar te kikken.
Hij was trots op zijn kinderen, zijn zoon Peter de chauffeur, zijn zoon John de beul en Brigitte het huismoedertje en verder ook zijn schoonzoon Jan, de man met de twee rechtse handen en zijn schoondochter Lenie van wie hij zei die heeft een paar goede handen aan haar lijf.
Natuurlijk was hij dol op zijn kleinkinderen waarvan hij meer kon verdragen als van zijn eigen kinderen toen ze nog klein waren. Als het hem teveel werd mopperde hij weleens, maar als hij zijn 'Klumpke' niet zag moest hij toch weten waar hij was.
Zijn beste vriend was Joop. Dat was zijn kameraad met wie hij graag samen uitjes maakte. En dan Cris die hij zag als een lotgenoot en als een broer die hij nooit heeft gehad.
Over zijn Marine tijd als oorlogsvrijwilliger sprak hij graag. Dat was voor zijn herinnering de beste tijd van zijn leven. Hij nam ook graag deel aan de oorlogsvrijwilligers reünies als hem dat mogelijk was.
Nu kan hij niets meer, zijn ogen kunnen deze wereld niet meer zien, zijn stoel blijft leeg, zijn hart klopt niet meer. Wie achter blijven kunnen nog slechts zeggen, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en nog zo graag had willen doen. Onze liefde voor jou zullen wij steeds in ons hart blijven meedragen. Rust nu maar uit lieve Henk, zorgzame vader en lieve opa.
Zoon van Peter VERDONK (zie XIII.75) en Else van THIEL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑11‑1950 te Heerlen met Jannigje (Jo) JANSSEN, 22 jaar oud, geboren op 29‑05‑1928 te Schimmen, overleden op 27‑04‑1998 om 05.30 uur te Heerlen op 69-jarige leeftijd, dochter van Johannes JANSSEN en Anna Cornelia KOOREMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
3.
Bertha Maria Bernardina VERDONK, geboren te Heerlen.
Gehuwd te Heerlen met Jan Wilhelmus Cornelis NEUHOFF, geboren te Heerlen, zoon van Willem Cornelis NEUHOFF en Josefina Maria VROLINGS.

XV.67
Peter Johannes VERDONK, chauffeur internationaal transport, geboren te Heerlen, zoon van Hendricus (Henk) VERDONK (zie XIV.76) en Jannigje (Jo) JANSSEN.
Gehuwd (1) te Brunssum met Catharina Theodora (Netty) HARMSEN, geboren te Brunssum, dochter van Theodorus HARMSEN en Lena VINCKEN.
Gehuwd (2) te Brunssum met Antoinette Catharina WOLFS, geboren te Hoensbroek, dochter van Antonius WOLFS en Josephina MOONEN.
Gehuwd (3) te Brunssum met Helena Hendrika Antonia de ROOIJ, geboren te Schinveld, dochter van Hendrik Cornelis de ROOIJ en Josephina Maria Catharina STEEGMANS.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Lindsay VERDONK, geboren te Heerlen.

XV.71
Johannes Cornelis Elisabertus (John) VERDONK, portier bij een dancing, geboren te Heerlen, zoon van Hendricus (Henk) VERDONK (zie XIV.76) en Jannigje (Jo) JANSSEN.
Gehuwd, samenwonend met Antonia Swaantje Bernarda MULDER, geboren te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
1.
Kevin Rony Bridget VERDONK, geboren te Brunssum.

XIII.77
Johan VERDONK, geboren op 25‑04‑1908 te Rheinberg (Dld), overleden op 08‑07‑1969 te Arnhem op 61-jarige leeftijd, zoon van Katarinus VERDONK (zie XII.29) en Hendrica BEENEN.
Gehuwd te Rheden (Gld) met Hendrika van Dijk, geboren te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika VERDONK, geboren te Rheden (Gld).
Gehuwd te Velp met W Schut.
2.
Lina VERDONK, geboren op 06‑09‑1950 te Rheden(Gld), overleden op 07‑05‑1963 te Arnhem op 12-jarige leeftijd.

XIII.80
Hendrika VERDONK, geboren op 01‑04‑1912 te Rheinberg (Dld), overleden op 30‑07‑1977 te Maasdriel op 65-jarige leeftijd, dochter van Katarinus VERDONK (zie XII.29) en Hendrica BEENEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑10‑1935 te Driel met Hendrik van HOFTEN, 34 jaar oud, fabrieksarbeider/grondwerker, geboren op 30‑11‑1900 te Heerwaarden, overleden op 24‑11‑1984 te 's Hertogenbosch op 83-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus van HOFTEN en Jenneke ESMEIJER.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik VERDONK (zie XIV.81).

XIV.81
Hendrik VERDONK, chauffeur, geboren op 01‑09‑1934 te Driel. Hendrik was een voorkind van Hendrika en werd op 06-02-1935 erkend bij akte nr. 19, doch behield de naam Verdonk. Overleden op 19‑04‑1999 te Dieren op 64-jarige leeftijd. Hendrik bleef ongehuwd. Zoon van Hendrik van HOFTEN, fabrieksarbeider/grondwerker, en Hendrika VERDONK (zie XIII.80).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04‑08‑1965 te Arnhem met Hendrika (Riek) van Oosterom, 26 jaar oud, geboren op 14‑02‑1939 te Arnhem, overleden op 01‑07‑1989 te Dieren op 50-jarige leeftijd, dochter van Johannes Lambertus van Oosterom en S. Jansen.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem VERDONK, werkzaam bij afvalverwerkingsbedrijf, geboren te Arnhem. Voorkind van Riek die de naam Verdonk kreeg.
Bij huwelijk erkend.

Gehuwd te Nijmegen met Jantje Johanna Scholten, geboren te Friesland.
2.
Diana VERDONK, geboren te Dieren gemeente Rheden.
Gehuwd met Pieter Theodorus Dijkman, geboren te Enschede, zoon van Hermanus Theodorus Dijkman en Egbertje van Manen.
3.
Ivonne VERDONK, geboren te Arnhem.

X.23
Cornelis VERDONK, arbeider, geboren op 11‑07‑1806 te Driel, overleden op 09‑10‑1841 te Driel op 35-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VERDONK (Verdonck) (zie IX.16) en Elisabeth van DOCKUM.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20‑10‑1838 te Driel met Jacoba LOTENS (Lodis), 21 jaar oud, geboren op 18‑12‑1816 te Driel, overleden op 16‑12‑1873 te Driel op 56-jarige leeftijd, dochter van Mattheus LOTENS en Susanna de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Suzanna VERDONK (zie XI.20).
2.
LL VERDONK, geboren op 21‑11‑1839 te Driel. Kind is levenloos ter wereld gekomen.
3.
Elisabeth VERDONK, geboren op 10‑03‑1841 te Driel, overleden op 17‑08‑1901 te Driel op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31‑08‑1861 te Driel met Gradus QUIVOOY, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 17‑05‑1831 te Driel, overleden op 27‑05‑1910 te Driel op 79-jarige leeftijd, zoon van Kornelis QUIVOOY, arbeider, en Allegonda van HEKESEN.

XI.20
Suzanna VERDONK, dienstmeid, geboren op 29‑07‑1838 te Driel, overleden op 21‑02‑1915 te Driel op 76-jarige leeftijd, dochter van Cornelis VERDONK (zie X.23) en Jacoba LOTENS (Lodis).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑06‑1864 te Driel met Arie GRANDIA, 30 jaar oud, arbeider, koopman, geboren op 23‑02‑1834 te Driel, overleden op 13‑06‑1902 te Driel op 68-jarige leeftijd, zoon van Govert GRANDIA, arbeider, en Pieternella van HEKESEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth GRANDIA (zie XII.33).

XII.33
Elisabeth GRANDIA, geboren op 24‑07‑1879 te Driel, overleden op 18‑04‑1961 te Heesbeen gem. Aalburg op 81-jarige leeftijd, dochter van Arie GRANDIA, arbeider, koopman, en Suzanna VERDONK (zie XI.20).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28‑10‑1915 te Kerkdriel met Jacobus VERDONK, 34 jaar oud (zie XII.37).
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbertje Suzanna Elisabeth VERDONK, geboren te Genderen.
Woonde in 1994 nog te Heesbeen.

Gehuwd te Eethen gemeente Aalburg met Bartus WALLERT, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 11‑06‑1911 te Leusden, overleden op 24‑02‑1976 te 's-Hertogenbosch op 64-jarige leeftijd, zoon van Gerrit WALLERT en Elisabeth SNIJDERS.
2.
Arie Andries VERDONK (zie XIII.87).

XIII.87
Arie Andries VERDONK, landarbeider, geboren op 03‑11‑1919 te Heesbeen gem. Aalburg, overleden op 30‑11‑1985 te Waalwijk op 66-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VERDONK (zie XII.37) en Elisabeth GRANDIA (zie XII.33).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16‑04‑1953 te Eethen gemeente Aalburg met Arida Leentje Versteeg, 23 jaar oud, geboren op 20‑04‑1929 te Wijk gem. Aalburg, overleden op 29‑07‑1995 te Genderen gem. Aalburg op 66-jarige leeftijd, begraven op 03‑08‑1995 te Heesbeen, dochter van Cornelis Gijsbertus Versteeg en Arida de Waal. Voor deze huwelijks voltrekking werd de tussenkomst verleend door de kantonrechter te 's-Hertogebosch. De tussenkomst werd ingeroepen door de bruid. {Zij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 19‑06‑1992 te Nijverdal met Hendrik Lubbers, 70 jaar oud, geboren op 24‑12‑1921 te Sleen (Drente), overleden op 29‑07‑1993 te Nijverdal op 71-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Leendert (Kobus) VERDONK, chauffeur, geboren te Heesbeen gemeente Aalburg. In 1994 ongehuwd en wonende te Aalburg.
2.
Alida Elisabeth (Ali) VERDONK, geboren te Heesbeen.
Gehuwd te Eethen gemeente Aalburg met Jan Goemaat, geboren te Veen gem. Aalburg, zoon van Marinus Goemaat en Mechgel Vos. Dit gezin woont in 1994 te Veen. Er zijn drie kinderen geboren uit dit huwelijk.

XIV.86
Jan Coenraad (Jan) VERDONK, administrateur, geboren te Genderen gemeente Aalburg, zoon van Arie Andries VERDONK (zie XIII.87) en Arida Leentje Versteeg.
Gehuwd te Dussen gem.Werkendam met Jantje Cornelia Trijntje (Conny) de Haan, geboren te Eethen gemeente Aalburg.
Uit dit huwelijk:
1.
Luuk Arie Hugo VERDONK, geboren te Genderen.

X.25
Jacobus VERDONK, landbouwer, geboren op 17‑03‑1808 te Driel, gedoopt op 20‑03‑1808 te Driel, overleden op 13‑11‑1858 te Heesbeen gemeemte Aalburg op 50-jarige leeftijd.
In het militair stamboek van Jacobus lezen wij "Lengte 1 el, 7 palmen en 1 duim. Hij had blauwe ogen en lichtbruin haar. Op 15-8-1829 nam hij als vrijwilliger dienst, werd koporaal en diende in 1830 in de vesting Gent tijdens de Belgisch opstand en 10 daagse veldtocht. Op 10-11-1838 ontslagen wegens lichamelijke problemen. Hem werd een gratificatie uitgekeerd van fl. 91,--en geen verdere aanspraken
, zoon van Jacobus VERDONK (Verdonck) (zie IX.16) en Elisabeth van DOCKUM.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07‑02‑1839 te Heesbeen gemeente Aalburg met Neeltje BAAYENS, 35 jaar oud, landbouwster, geboren op 22‑09‑1803 te Heesbeen gem. Aalburg, overleden op 30‑05‑1885 te Heesbeen gem. Aalburg op 81-jarige leeftijd.
Jan Bayens trouwt op 27-07-1851 te Eethen, als 22 jarige, geboren te Heesbeen, met Petronella de Wit, weduwe van Aart Schouten, geboren te Wijk, 26 jaar. Zij is dochter van Govert de Wit en Heiltje Schouten.
Het bijzondere is nu dat Neeltje als moeder van Jan Bayens toestemming gaf voor dit huwelijk en daarover in de akte is vermeld:
"...toestemming tot het huwelijk gevende en daartoe en tot het teekenen dezes geadstrueerd en geautthoriseerd door hare echtgenoot Jacobus Verdonk woonende te Heesbeen".
Jan was kennelijk een voorkind van Neeltje. Na het overlijden van Neeltje doen de vier kinderen aangifte i.v.m. de successierechten. De memorie van successie is gedateerd 19-04-1829. Inv. nr. 53-212 Heusden. Als bezit wordt geregistreerd: een perceel bouwland en een huis met erf, gelegen te Heesbeen en genaamd Eskens, groot 12 roeden en 20 ellen.
Dochter van Andries BAAYENS en Antoinet van Doorn (Verdoorn).
Neeltje bleek niet in staat haar naam te kunnen schrijven.

Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus VERDONK (zie XI.24).
2.
Andries VERDONK (zie XI.26).
3.
Elisabeth VERDONk, geboren op 17‑10‑1844 te Heesbeen, overleden op 30‑03‑1934 te Heesbeen gem. Aalburg op 89-jarige leeftijd. Zij bleef ongehuwd. Op 15 maart 1869 werd er uit haar te Eethen een levenloos jongetje geboren.
4.
Antonetta VERDONK, geboren op 22‑02‑1848 te Heesbeen, overleden op 20‑02‑1915 te Wijk en Aalburg op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑09‑1871 te Wijk en Aalburg met Hendrik Bouwman, 23 jaar oud, geboren op 15‑10‑1847 te Wijk en Aalburg, zoon van Dirk Bouwman en Pietronella Blankers.

XI.24
Jacobus VERDONK, arbeider, dagloner, geboren op 06‑11‑1839 te Heesbeen, overleden op 18‑10‑1910 te Genderen op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VERDONK (zie X.25) en Neeltje BAAYENS, landbouwster.
Ondertrouwd op 15‑05‑1870 te Nederhemert, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑05‑1870 te Nederhemert met Goverdina (Govertje) SPITZERS, 31 jaar oud, geboren op 16‑09‑1838 te Nederhemert, overleden op 15‑02‑1884 te Eethen gem. Aalburg op 45-jarige leeftijd, dochter van Wouter SPITZERS en Helena Asmus.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena VERDONK, geboren op 23‑07‑1870 te Nederhemert, overleden op 02‑08‑1922 te Heusden op 52-jarige leeftijd.
Op 30-4-1891 is Helena door de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch veroordeeld tot 5 dagen gevangebisstraat wegens mishandeling.
Helene schonk op 12-1-1893, akte nr. 5, het leven aan Goverdina Verdonk. Dit kind werd bij het huw. met Hermen van Maurik erkend.
In het huwelijks register van Eethen komt een huwelijks akte voor die doorgehaald is. De reden van doorhaling is niet vermeld. Informatie uit deze akte is de volgende.
Op 29-5-1893 zouden volgens de voor deze datum opgemaakte huw. akte gaan trouwen Cornelis van Wanrooy, geboren Oosterhout 12-2-1861 als zoon van Cornelis van Wanrooy en Barbara Glondie, met Helene Verdonk hiervoor genoemd. Haar dochter Goverdina zou erkend gaan worden.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 15‑05‑1896 te Heesbeen, gescheiden na 6 jaar op 16‑03‑1903 te Rotterdam. Huwelijk door echtscheiding ontbonden bij vonnis van de Arr. rechtbank te Rotterdam van 16-3-1903. Ingeschreven in de burgerlijkestand op 9-5-1903. Echtgenoot is Herman van MAURIK, arbeider, geboren op 26‑03‑1870 te Herwijnen, zoon van Jan van MAURIK en Willemke KEPPEL.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 04‑08‑1904 te Heusden met Johannes FITTERS, 36 jaar oud, geboren op 18‑03‑1868 te Eethen gem. Aalburg, overleden op 21‑01‑1957 te Son en Breugel op 88-jarige leeftijd, zoon van Antonie FITTERS, dagloner, en Hendrika van Hulten.

XI.26
Andries VERDONK, dagloner, geboren op 22‑01‑1842 te Heesbeen, overleden op 17‑03‑1912 te Heesbeen op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VERDONK (zie X.25) en Neeltje BAAYENS, landbouwster.
Ondertrouwd op 28‑05‑1880 te Eethen gemeente Aalburg, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10‑06‑1880 te Eethen gemeente Aalburg (getuige(n): Aart Haase(broer) en de bekenden Dirk Brandenhorst, Antonie van Wijk en Willem van Tilburg) met Gijsbertje HAASE, 36 jaar oud, landbouwster, geboren op 07‑05‑1844 te Eethen, overleden op 27‑07‑1915 te Eethen op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan Coenraad HAASE en Maaike Hak. Gijsbertje is wed. van Willem Verdoorn. Zie de foto van dit echtpaar in een powerpoint presentatie op de website.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus VERDONK (zie XII.37).
2.
Jan Koenraad VERDONK (zie XII.38).
3.
Cornelis VERDONK (zie XII.41).

XII.37
Jacobus VERDONK, landbouwer, geboren op 13‑07‑1881 te Heesbeen, overleden op 19‑02‑1957 te Heesbeen gem. Aalburg op 75-jarige leeftijd. Woonde in 1947, Heesbeen C 16. Zoon van Andries VERDONK (zie XI.26) en Gijsbertje HAASE, landbouwster.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28‑10‑1915 te Kerkdriel met Elisabeth GRANDIA, 36 jaar oud (zie XII.33).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XII.33).

XII.38
Jan Koenraad VERDONK, kantonnier, brugwachter, geboren op 12‑04‑1883 te Genderen gem. Aalburg, overleden op 24‑07‑1965 te Tilburg op 82-jarige leeftijd.
Was drager eremedaille in brons van Oranje Nassau.
Zoon van Andries VERDONK (zie XI.26) en Gijsbertje HAASE, landbouwster.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 23‑05‑1912 te Tilburg met Jacoba van de Anker, 21 jaar oud, geboren op 17‑09‑1890 te Poederoyen, overleden op 18‑12‑1918 te Herpt op 28-jarige leeftijd, dochter van Marcelis van de Anker en Cornelia Hak.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 14‑10‑1920 te Herpt met Hendrika Maaike Hak, 35 jaar oud, geboren op 03‑07‑1885 te Hedel, overleden op 28‑03‑1977 te Tilburg op 91-jarige leeftijd, dochter van Aart Hak en Peterke Bruijgom.
Een foto van dit echtpaar is in de PowerPoint presentatie opgenomen
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gijsbertje Anna Verdonk, geboren op 29‑08‑1913 te Helvoirt, overleden op 24‑03‑2000 te Tilburg op 86-jarige leeftijd. Boven de advertentie van haar overlijden lezen wij:
"Na een leven vol zorg en aandacht voor haar gezin en medeleven met velen, is op 86 jarige leeftijd in alle rust ingeslapen onze zorgzame en lieve moeder en oma."
, begraven op 28‑03‑2000 te Tilburg. Begraven op de begraafplaats Vredehof aan de Gilzerbaan te Tilburg.
Zij verbleef de laatste jaren van haar leven in Huize Zonnehof aan de Prof. Gimbrèrelaan 30 te Tilburg.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21‑02‑1950 te Tilburg met Tjibbele Boon, 42 jaar oud, textielverver, geboren op 12‑05‑1907 te Droge Ham, overleden op 16‑02‑1989 te Tilburg op 81-jarige leeftijd, zoon van Durk Boon en Maaike Wagenaar.
Uit dit huw. is één kind geboren.

2.
Cornelia Verdonk, geboren op 22‑02‑1915 te Helvoirt, overleden op 28‑09‑1987 te Emmen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26‑09‑1945 te Emmen met Jan ten Hoor, 32 jaar oud, bakker, geboren op 09‑01‑1913 te Emmen, overleden op 22‑08‑1989 te Emmen op 76-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Lammerts ten Hoor en Ebeltje Klok. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Ebeltje en Jan Coenraad Jacob ten Hoor op respectievelijk 21-9-1946 en 5-8-1948, beiden te Emmen. Ebeltje trouwde met J.v.d.Zee en Jan met J. Beuker.
3.
Lijntje Anneke Verdonk, geboren te Heusden.
Dit gezin is woonachtig te Schiedam, destijds Iepenlaan 68.

Gehuwd te Tilburg met Gerrit Schrey, tekenaar, geboren te Susteren, zoon van Gerrit Schrey en Geertruida Hak.

XII.41
Cornelis VERDONK, landbouwer, geboren op 17‑04‑1884 te Heesbeen, overleden op 10‑01‑1964 te Heesbeen gem. Aalburg op 79-jarige leeftijd. Cornelis woonde, Voorstraat 18 te Heesbeen gem. Eethen. Zoon van Andries VERDONK (zie XI.26) en Gijsbertje HAASE, landbouwster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17‑04‑1913 te Eethen gem. Aalburg met Hermina Colijn, 25 jaar oud, geboren op 19‑05‑1887 te Drongelen gem. Aalburg, overleden op 30‑01‑1964 te Gorinchem op 76-jarige leeftijd, dochter van Willem COLIJN en Maria van der BEEK. Informatie over dit echtpaar en de twee kinderen verkregen via de persoonskaart
Zij woonden laatstelijk Voorstraat 18 te Eethen.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Andries Verdonk (zie XIII.97).

XIII.96
Maria Gijsbertje Verdonk, geboren op 10‑08‑1913 te Genderen gemeente Aalburg, overleden op 23‑12‑1993 te Wijk en Aalburg op 80-jarige leeftijd. Zij bracht de laatste jaren van haar leven door in het zorgcentrum "Wijkestein" te Aalburg. Dochter van Cornelis VERDONK (zie XII.41) en Hermina Colijn.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 09‑10‑1947 te Eethen gemeente Aalburg met Marinus van Son, 35 jaar oud, landarbeider, geboren op 10‑04‑1912 te Wijk en Aalburg gem. Aalburg, overleden op 22‑03‑1994 te Wijk en Aalburg op 81-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van Son en Petronella de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1.
Marie Verdonk (van Son), geboren te Eethen gemeente Aalburg. Maria werd bij het huwelijk van haar moeder met Marinus van Son, erkend. Zij verkreeg daarmee de naam van Son.
Op 31-03-1955 trouwde zij te Eethen, thans gemeente Aalburg, met Cornelis Marinus van den Handel, zoon van Kornelia Alida van den Handel.


XIII.97
Andries Verdonk, landarbeider, geboren op 28‑12‑1915 te Genderen thans gem. Aalburg, overleden op 19‑07‑1991 te Heusden op 75-jarige leeftijd. Andries woonde met zijn gezin Wielstraat 13 te Heusden. Zoon van Cornelis VERDONK (zie XII.41) en Hermina Colijn.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑06‑1944 te Doeveren met Johanna Biesheuvel, 22 jaar oud, geboren op 03‑02‑1922 te Nederhemert, overleden op 08‑10‑1992 te Heusden op 70-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Biesheuvel en Johanna Baks.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermiena Johanna (Mien) Verdonk, geboren op 02‑09‑1944 te Heusden, gedoopt op 04‑06‑1950 te Heusden, overleden op 29‑05‑2001 te Well gemeente Maasdriel op 56-jarige leeftijd, begraven op 02‑06‑2001 te Well.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26‑05‑1967 te Heusden met Aart Matthijs Struijk, 28 jaar oud, ijzervlechter, geboren op 24‑02‑1939 te Well, overleden op 28‑07‑2015 te "Ziekenhuis" op 76-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Struyk en Hendrika Oomen. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:
José rekatie met Mari, waaruit Melanie en Jordy
Gerard relatie met Gerrie, waaruit Gerard en Christel
.
2.
Johanna Gerda (Hanny) Verdonk, geboren te Heusden, gedoopt te Heusden.
Dit gezin woont te Wijk en Aalburg. Er zijn twee kinderen uit dit huwelijk geboren.

Gehuwd te Heusden met Gijsbert (Bert) Smits, ondernemer, winkel in zuivelwaren, staat tevens op markten met zuivelprodukten. Geboren te Veen, zoon van Daniël (Daan) Smits en Jenneke Johanna Mouthaan.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

4.
Adriana Wilhelmina Gerda (Adry) Verdonk, geboren te Heusden.
Gehuwd te Dussen met Evert Antonie (Eef) Smits, bedrijfsadviseur, geboren te Woudrichem. Dit gezin woont te Rosmalen. Er zijn twee kinderen uit dit huw. geboren.
5.
Gerda Johanna (Gerry) Verdonk, geboren te Heusden.
Gehuwd te Heusden met Pieter Looyen, technisch medewerker bij het waterschap De Maaskant, geboren te Herpt, zoon van Hendrik van Looyen en Johanna Juinen.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

6.

XIV.93
Cornelis Jan Hendrik (Kees) Verdonk, timmerman, geboren te Heusden, zoon van Andries Verdonk (zie XIII.97) en Johanna Biesheuvel.
Gehuwd te Heusden met Maria Adriana Cornelia van Noort, geboren te Heusden. Dit echtpaar woont E.v.Gochstraat 51, 5256EV te Oud Heusden. Dochter van Franciscus Johannes van Noort en Gijsberta Dusomos.
Uit dit huwelijk:
1.
Frank (Fabian) Verdonk, geboren te Heusden.
2.
Robin Verdonk, geboren te Heusden.
3.
Stefen Verdonk, geboren te Heusden.

XIV.99
Andries Gerrit Verdonk, magazijnbeheerder, geboren te 's-Hertogenbosch.
Dit gezin woont te Oud Heusden.
Zoon van Andries Verdonk (zie XIII.97) en Johanna Biesheuvel.
Gehuwd te Kerkwijk met Geertrui (Trudy) van Brakel, geboren te Kerkwijk, dochter van Pieter Jan van Brakel en Ottelie Hobo.
Uit dit huwelijk:
1.
Joey Verdonk, geboren te Heusden.
2.
Petra Verdonk, geboren te 's-Hertogenbosch.

VIII.19
Gijsbertus VERDONK, gedoopt (ngk) op 25‑11‑1736 te Heusden, begraven op 18‑12‑1789 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd,
"Op den 29e januari 1756 zijn door D.H. Schouw in bijwezen van den Heer ouderling Johannes De Vos tot lidmaten der gemeente, na gedane geloofs Belijdenis aengenomen......Gijsbertus Verdonk van Heusden.
Bron lidmatenboek NGK te Heusden.
Gijsbertus werd op 25-5-1761 in Rotterdam tot poorter "geeedt". (GAR 290/130) Bij zijn huwelijk woonde hij op Groenendaal te Rotterdam. Hun eerste kind wordt geboren in de Gouwsewagenstraat te Rotterdam. Zij wonden ook in de Valkensteeg te Rotterdam.
Zoon van Jacobus Willemsz. VERDONK (zie VII.7) en Jacoba van AARDEN (Aerden en Erden).
Ondertrouwd op 26‑04‑1761 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11‑05‑1761 te Rotterdam (ngk) met Jacoba VLOK (Vlak, Flak), 31 jaar oud, gedoopt op 12‑02‑1730 te Rotterdam, overleden op 28‑10‑1795 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, begraven op 02‑11‑1795 te Rotterdam, dochter van Johannes VLOK en Anna VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes VERDONK, gedoopt op 21‑03‑1762 te Rotterdam, begraven op 01‑01‑1765 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
2.
NN VERDONK, geboren circa 1764 te Rotterdam, begraven op 01‑01‑1765 te Rotterdam. In begraafboek is vermeld: kind van Gijsbert Verdonk 1jr.
3.
Kraamkind VERDONK, geboren op 18‑03‑1765 te Rotterdam, overleden op 18‑03‑1765 te Rotterdam, 0 dagen oud, begraven op 18‑03‑1765 te Rotterdam.

V.11
Pieter Willemsz. VERDONCK, soldaat, gedoopt op 15‑01‑1638 te Gorinchem, overleden voor9/1713, soldaat onder de Heer Capiteijn en Commandeur Pijchlert, zoon van Willem Ariaensz. VERDONCK (zie IV.1) en Jenneken Jansd. de CORT (Court).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25‑07‑1669 te Tiel, gehuwd voor de kerk op 25‑07‑1669 te Tiel (ngk) met Adriaentje JURRIENSD., geboren circa 1638 te Thiel.
Uit dit huwelijk:
1.
Jurriën VERDONCK, corporaal, gedoopt op 09‑11‑1670 te Tiel, overleden voor 1737.
Jeurien Verdonk en Anna van Goch werden op 6-3-1733 ingeschreven in het lidmatenregister van de Nederduits Gereformeerde kerk te Grave (Ivnr. 73)
Zij kwamen van Bergen op Zoom
.
Ondertrouwd op 26‑09‑1705 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 11‑10‑1705 te 's-Hertogenbosch (ngk) met Johanna Pietersd. van GOGH (Anna), geboren te 's Hertogenbosch. Bij huwelijk is vermeld dat zij aan de Vuchterdijk woonde in Den Bosch. Dochter van Pieter van GOGH.
Ten tijde van zijn huwelijk diende "Jorgen Verdonck" onder de compagnie van Capitein Steenhuysen. Hij trouwde als jongeman en Anna als jongedochter op het fort Isabella
. {Zij is later ondertrouwd op 04‑04‑1737 te Gorinchem. Lodewijk is weduwnaar. van Lijsbeth van Gilst, sergeant in't regiment van den heer collonel Wolterus in de compagnie van den capitein Hoefsmit.
Johanna is weduwe van Jurriaan Verdonk.
Gehuwd voor de kerk op 25‑04‑1737 te Gorinchem met Lodewijk Vervloet, sergeant in het regiment van kolonel Walterus compagnie capitein Hoefsmit.}
3.
Jenneken VERDONCK, gedoopt op 17‑02‑1683 te Tiel.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30‑05‑1706 te Tiel met Bart van der HERNEN, geboren te Thiel, zoon van Abraham van der HERNEN.
Dit echtpaar dopen in Nijmegen op 11-10-1722 hun zoon Bart Bart van der Hernen en op 5-5-1718 te Tiel Jan van Hernen
.

VI.11
Cornelis Pietersz. VERDONCK, geboren circa 1680, zoon van Pieter Willemsz. VERDONCK (zie V.11) en Adriaentje JURRIENSD..
Gehuwd op 30‑05‑1706 te Tiel, gehuwd voor de kerk op 30‑05‑1706 te Tiel (ngk) met Berendina (Berntje) de HAAS (Bernardina en Berntje).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan VERDONCK, gedoopt op 20‑03‑1707 te Tiel (getuige(n): Peter Verdonk en Ariaentje Jurriaans).
2.
Henderske VERDONCK, gedoopt op 02‑10‑1708 te Tiel.
3.
Peter VERDONCK, gedoopt op 24‑09‑1709 te Tiel.
4.
Peternella VERDONCK, gedoopt op 07‑09‑1713 te Tiel (getuige(n): Adriaantje Jurriaans weduwe Verdonk), overleden voor 1753.
Ondertrouwd op 03‑01‑1749 te Tiel. De ondertrouw werd op 12-1-1749 ook te Zutphen ingeschreven. Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 31‑01‑1749 te Tiel (ngk) met Casper BRINKMAN, militair (soldaat), geboren circa 1720 te Tiel.
Casper Brinkman was soldaat in het Regiment van Brakel, de de compagnie van de Heer Capitein Keiser, in het garnisoen Zutphen.
{Hij is later gehuwd op 15‑07‑1753 te Tiel met Cornelia van IJzendoorn, 25 jaar oud, gedoopt op 10‑01‑1728 te Tiel, dochter van Jan Geurtsen van IJsendoren en Jacoba van Oort.}
6.
Lijsbeth VERDONCK, gedoopt op 04‑02‑1722 te Tiel.
7.
Gertjen VERDONCK (Geerken), gedoopt op 13‑06‑1724 te Tiel (getuige(n): Gertjen Jurriens).
Ondertrouwd op 26‑05‑1747 te Tiel, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 13‑06‑1747 te Tiel (ngk) met Jan de JONGH. Uit dit huwelijk zijn te Tiel 6 kinderen gedoopt in de periode 1747-1759.
8.
Dirck VERDONCK (Derk), militair, gedoopt op 26‑03‑1727 te Tiel (getuige(n): Meyteld van Broeck).
Bij zijn huwelijk soldaat in de compagnie van Capitein Drabbe, in het garnizoen Gorinchem.
Mogelijk was hij eerder gehuwd met Judich van Dalen met wie hij op 15-4-1764 te Arnhem Maria Verdonk liet dopen.

Ondertrouwd op 10‑06‑1775 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 30‑06‑1775 te Gorinchem (ngk) met Aaltje van ECK, geboren te Hagestein.
Zij afkomstig van Hagesteijn.


VII.15
Jurrien Cornelisz. VERDONCK (Verdonk), militair, gedoopt op 16‑07‑1719 te Tiel (getuige(n): Jurraan Verdonk en Anna van Gogh), begraven op 24‑12‑1802 te Deventer op 83-jarige leeftijd.
Evenals zijn grootvader en zijn jongste broer Dirck, militair. Hij diende in de compagnie van Luitnant-kolonel Van der Plaat in het regiment van Luitenant-generaal Baron van Eck van Panthalon en later in het tweede batalon van Generaal Pretorius te Deventer.
Met dit vertrek naar Deventer is een aanvang gemaakt met de Deventertak waaruit later een aftakking naar Zaandam zou ontstaan waaruit de plannenmaker en molenbouwer Hendrik Verdonk is geboren.
De vestiging van deze Verdonk tak in Zaandam was echter van betrekkelijk korte duur.
Zoon van Cornelis Pietersz. VERDONCK (zie VI.11) en Berendina (Berntje) de HAAS (Bernardina en Berntje).
Ondertrouwd (1) op 12‑12‑1744 te Tiel, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03‑01‑1745 te Tiel (ngk) met Cornelia van SOELEN (Zoelen), 27 jaar oud, gedoopt op 28‑02‑1717 te Tiel, overleden circa 1755 te Deventer, dochter van Bastiaan van SOELEN en Margarita van den NIEUWBURG.
Ondertrouwd (2) op 30‑08‑1755 te Deventer, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 21‑09‑1755 te Deventer (ngk) met Anna Elisabeth KAPPELHOF (Cappelhof), 30 jaar oud, gedoopt op 03‑01‑1725 te Deventer, begraven op 11‑05‑1799 te Deventer op 74-jarige leeftijd. Begraven in de Bergkerk te Deventer. Dochter van Derck KAPPELHOF en Anna GEERLINCKS.
Anna was weduwe van Johannes Luikes, ook wel Jan Lukas. Zij trouwde met Jan Lukas op 16-11-1745 te Deventer. Een dochter uit dat huwelijk was Geertruyd gedoopt 12-07-1746 te Deventer. Zij trouwde te Deventer op 08-04-1769 met Dirk Harms Tuter.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis VERDONK, gedoopt op 07‑09‑1745 te Tiel, overleden circa 1755 te Tiel.
2.
Anna Margriet VERDONK, gedoopt op 03‑10‑1747 te Tiel, overleden circa 1755 te Tiel.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Adriana VERDONK, geboren op 14‑06‑1755 te Deventer, gedoopt op 29‑06‑1755 te Deventer, overleden circa 1761 te Deventer. In doopboek Deventer vermeld als "onegt" kind.
4.
Berendina VERDONK, gedoopt op 08‑03‑1757 te Deventer, overleden circa 1759 te Deventer.
5.
Berendina VERDONK, gedoopt op 27‑03‑1759 te Deventer, overleden circa 1761 te Deventer. Het begraafboek van de Nederduits Gereformeerde kerk van Deventer vermeldt op 10-3-1761 de begrafenis bam "een kind van Jurrien Verdonk", dat kan zowel Adriana als Berendina geweest zijn.
6.
7.
Anna Elisabeth VERDONK, gedoopt op 17‑04‑1763 te Deventer, overleden op 20‑05‑1858 te Woerden op 95-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 24‑11‑1787 te Deventer, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09‑12‑1787 te Deventer met Carel Frederick ARNAUD, 24 jaar oud, gedoopt op 06‑10‑1763 te Arnhem, overleden op 30‑12‑1841 te Loenen op 78-jarige leeftijd, zoon van Laurens Francis ARNAUD en Maria Anna HECHTERMANS (Wachtermans).
8.
Derk VERDONK (Dirk) (zie VIII.32).
9.
Pieter VERDONK (zie VIII.35).

VIII.28
Johannes Cornelis VERDONK, geboren op 10‑04‑1761 te Deventer, gedoopt op 10‑04‑1761 te Deventer, begraven op 26‑05‑1794 te Deventer op 33-jarige leeftijd. Begraven in de Bergkerk. Zoon van Jurrien Cornelisz. VERDONCK (Verdonk) (zie VII.15) en Anna Elisabeth KAPPELHOF (Cappelhof).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 24‑11‑1789 te Arnhem met Johanna Diderika FALENTIJN (Valentijn), 24 jaar oud, gedoopt op 12‑09‑1765 te Deventer, overleden op 13‑01‑1851 te Deventer op 85-jarige leeftijd, dochter van Derk Falentijn en Maria Hellendoorn. {Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18‑12‑1798 te Diepenveen met Jan Fredrik Mol (Moll), Soldaat, overleden 1813 te Rusland.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Lucas VERDONK, gedoopt op 29‑08‑1790 te Deventer.
2.
Maria VERDONK, gedoopt op 11‑08‑1793 te Deventer, begraven op 03‑09‑1794 te Deventer op 1-jarige leeftijd.

VIII.32
Derk VERDONK (Dirk), daggelder, gedoopt op 18‑05‑1766 te Deventer, overleden op 15‑01‑1842 te Nieuwveen op 75-jarige leeftijd, zoon van Jurrien Cornelisz. VERDONCK (Verdonk) (zie VII.15) en Anna Elisabeth KAPPELHOF (Cappelhof).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 06‑07‑1794 te Voorst met Rudolfina van LENT (Dollefje), 23 jaar oud, gedoopt op 26‑08‑1770 te Voorst, overleden op 24‑03‑1809 te Deventer op 38-jarige leeftijd, dochter van Arij van LENT en Petronella Johanna Haak.
Gehuwd (2) op 65-jarige leeftijd op 14‑07‑1831 te Nieuwveen met Fennigje WILLEMS, 50 jaar oud, gedoopt op 19‑07‑1780 te Dalfsen, dochter van Hendrik WILLEMS en Fennigje Luggers.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jurjen VERDONK, veldwachter te Nieuwveen, gedoopt op 12‑10‑1794 te Deventer, overleden op 02‑02‑1881 te Nieuwveen op 86-jarige leeftijd. Uit de administratie van het kinderhuis te Deventer blijkt het volgende.
In 1811 is Jurriaan loodgieter en verdiende f.10,-- per jaar. In 1812 werd dat f.12,--.
Bij het verlaten van het kinderhuis lezen we:
De ondergetekende Jurrien Verdonk bekend bij deesen van Bestierderen van het Kinderhuis tot finale afdoening tot zijn uitzet ontvangen te hebben de somme van vier en vijftig guldens zijnde vooraf reeds twaalf gulden ontvangen en makende verder geen aanspraak op uitzet in kleederen.
In 1812 werd hij militair. Dat werd als volgt vermeld.
Jurriaan op 16-09-1812 uitgegaan zijnde in 's-Lands dienst gerequiteerd. Dan volgt de aantekening.Gecondemneerd ingevolge vonnis van het Hooge Militaire Gerechtshof d.d. 25-07-1826 in altoos durende dwagarbeid.
Door de Koning gratie verleend op 22-08-1833 en op vrije voeten gesteld.
 
Uit andere bron vernamen wij dat deze Jurgen Verdonk was ingedeeld bij het 27e Bataljon. Hij diende als korporaal met het registratienummer 18. Deze eenheid van 835 personen vocht tegen Napoleon. Er waren 119 vermisten of gevangen genomen personen.
 
 
In zijn militair stamboek troffen wij de volgende informatie aan:
Lengte 6 palmen 2 duim en 2 streep, blauwe ogen en blond haar. 8-7-1814 vrijwillig indienst voor 6 jaar als gage fl.10,--.Bij aanvang fl.5,- de rest na 4 maanden. Op 26-7-1814 aangesteld als halvemaan blazer voor een dienstverband van ruim 2 jaar bij de Garde Pupillen. Het ging daarna echter allemaal niet zo goed, doch de aantekeningen zijn onduidelijk gesteld. Er was sprake van desertie maar ook van gratie.

Gehuwd (1) op 40-jarige leeftijd op 01‑07‑1835 te Zevenhoven met Marijtje Walter, 21 jaar oud, geboren op 09‑02‑1814 te Nieuwveen, overleden op 22‑11‑1835 te Zevenhoven op 21-jarige leeftijd, dochter van Jacob Walter en Gerritje Berlijn, werkster. Jurriaan was bij zijn huwelijk 40 jaar en veldwachter en blijkens de tientallen malen dat hij optrad als getuigen bij huwelijken bleef hij veldwachter tot zijn 80e jaar te Nieuwveen en Zevenhoven. Of hij ook zolang aktief was is in deze akten uiteraard niet vermeld.
Marijtje was 21 jaar en zonder beroep.

Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 09‑03‑1836 te Zevenhoven (getuige(n): Lambertus Stemer Vollebregt; Hendrik van den Berg; Jan Jansz Koole en Pool Rijk) met Dirkje Scheer, 24 jaar oud, dienstbode, geboren op 25‑07‑1811 te Alphen, gedoopt op 28‑07‑1811 te Alphen. Dirkje is op 2-11-1881 uit geschreven uit het Bevolkingsregister van Nieuwveen, vertrokken naar de Haarlemmermeer, dochter van Kornelis Scheer en Aagje Kuipers. In de huwelijksakte is aangetekend dat Dirkje niet kon schrijven.
2.
Peternella VERDONK, gedoopt op 14‑12‑1796 te Deventer, overleden circa 1808 te Deventer.
3.
Anna Elisabeth VERDONK, gedoopt op 10‑01‑1798 te Deventer, overleden circa 1798 te Deventer.
4.
Anna Elisabeth VERDONK, gedoopt op 03‑02‑1799 te Deventer, overleden op 09‑06‑1806 te Deventer op 7-jarige leeftijd.
5.
Geertruij VERDONK, gedoopt op 31‑10‑1802 te Deventer, overleden circa 1809 te Deventer.
6.
Bernardus VERDONK, gedoopt op 13‑05‑1804 te Deventer, overleden op 27‑06‑1810 te Deventer op 6-jarige leeftijd.
7.
Louise Stoffina VERDONK, gedoopt op 13‑03‑1808 te Deventer, overleden op 15‑04‑1808 te Deventer, 33 dagen oud.
8.
Jan Lucas VERDONK (zie IX.33).

IX.33
Jan Lucas VERDONK, dagloner/boerenarbeider, gedoopt op 31‑03‑1809 te Deventer, overleden op 08‑04‑1859 te Zwolle op 50-jarige leeftijd.
Derk kon na het overlijden van zijn vrouw kennelijk niet voor zoon Jurrien zorgen want hij komt voor in de administratie van het kinderhuis te Deventer. Zo lezen we dat hij op 01-10-1817 bij Gerrit Ilsing te Lettele besteed voor f.45,-- per jaar.
De kleederen, benevens een paar schoenen in't jaar, voor rekening vant'Huis. De kousen en twee nieuwe hemden voor rekening van Ilsing.
In 1819 gebeurde dat bij Jacob Koerssen in Holten en op 10-03-1920 werd het Jan Breukink te Holten die daarvoor f.40.-- per jaar ontving.
Jan Lucas deed met Pasen 1829 belijdenis bij ds J.P. Bosken te Deventer.
Blijkens de overlijdens akte is Jan Lucas overleden in het 'Huis van Verzekering', op den Frieschen Wal te Zwolle.
Vermoedelijk was dat het Huis van Bewaring.
Zoon van Derk VERDONK (Dirk) (zie VIII.32) en Rudolfina van LENT (Dollefje).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 16‑04‑1836 te Voorst met Johanna ACHTERKAMP, 25 jaar oud, "doende boerenwerk", geboren op 23‑07‑1810 te Twello, overleden op 16‑05‑1839 te Twello op 28-jarige leeftijd, dochter van Albertus Alberts ACHTERKAMP en Barta Willems ter WEEME.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 01‑04‑1841 te Diepenveen met Gerritje BOLINK, 19 jaar oud, geboren op 12‑09‑1821 te Diepenveen, overleden op 18‑04‑1876 te Zutphen op 54-jarige leeftijd. Gerritje hertrouwde 24-12-1863 met Bartus Stokking weduwnaar van Johanna van Gorssel. Dochter van Gerrit BOLINK en Klasina van DUUREN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
2.
Albertus VERDONK, geboren op 29‑09‑1838 te Voorst, overleden op 04‑11‑1838 te Voorst, 36 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Gerrit Jan VERDONK, arbeider, geboren op 06‑01‑1842 te Diepenveen, overleden op 01‑03‑1868 te Haskerland (Friesland) op 26-jarige leeftijd.
4.
Chrisjan VERDONK (Christiaan), knecht, geboren op 06‑07‑1843 te Bathmen, overleden op 06‑11‑1878 te Semarang op 35-jarige leeftijd. Dit overlijden via internet aangetroffen onder de naam Chrissan. Een andere persoon met deze naam of gelijkenis met ons bekende voornaam niet aangetroffen. Ook een andere familie lid diende in het KNIL. Woonde in 1863 te Wilp.
5.
Hermannus VERDONK (zie X.33).
6.
Arendina Johanna VERDONK, geboren op 10‑06‑1847 te Diepenveen, overleden op 30‑07‑1889 te Wilp op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20‑02‑1870 te Brummen met Willem WILBRINK, 23 jaar oud, dagloner, geboren op 11‑12‑1846 te Brummen, overleden op 08‑06‑1873 te Brummen op 26-jarige leeftijd, zoon van Evert WILBRINK en Wihelmina HARMSEN. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren een zoon en een dochter.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 13‑06‑1874 te Voorst met Hendrik Jan KASTELEIN, 34 jaar oud, dagloner, geboren op 13‑07‑1839 te Laren, overleden op 21‑05‑1888 te Wilp op 48-jarige leeftijd, zoon van Derk Jan KASTELEIN en Hendrikje PLATENKAMP. Uit dit huwelijk zijn 3 zoons en twee dochter geboren.
7.
Gerrit VERDONK (zie X.38).
8.
Jan Hendrik VERDONK, geboren op 15‑08‑1852 om 1600 uur te Deventer, overleden op 27‑07‑1854 te Voorst op 1-jarige leeftijd.
9.
NN VERDONK, geboren op 03‑12‑1854 te Arnhem, overleden op 03‑12‑1854 te Arnhem, 0 dagen oud.
10.
Klasina VERDONK, geboren op 12‑09‑1856 om 1400 uur te Deventer, overleden op 21‑10‑1859 te Deventer op 3-jarige leeftijd.

X.28
Rudolph Derk VERDONK, landbouwer, geboren op 24‑12‑1836 te Twello, Voorst, overleden op 20‑03‑1889 te Harfsen, Gorssel op 52-jarige leeftijd.
Rudolf kocht in december 1880 de boerderij De Kleine Koekoek die dateert uit het begin van de 17e eeuw. Een boerderij met een aangebouwd kookhuis.
Het voorhuis was hoger dan het achterhuis en het was voorzien van een rieten dak. Vóór het huis een waterput. In 1886 is de boerderij flink verbouwd. Boven de achterdeur werd een gevelsteen geplaatst met de initialen D.v.D. J.T. 1886. Het zijn de initialen van Derk en zijn vrouw Jenneken Trompers.
Rudolf Derk en Jenneken kregen elf kinderen 4 overleden heel jong.
Zoon Derk Verdonk heeft de boerderij voortgezet. Lees verder bij Derk.
Zoon van Jan Lucas VERDONK (zie IX.33) en Johanna ACHTERKAMP, "doende boerenwerk".
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12‑03‑1863 te Diepeveen met Jenneke TROMPERS, 20 jaar oud, geboren op 01‑12‑1842 te Holten, overleden op 28‑05‑1903 te Warnsveld op 60-jarige leeftijd, dochter van Arend Jan TROMPERS en Johanna WEIJERS. {Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 25‑01‑1890 te Gorssel met Albert Lammert Roeterdink, 38 jaar oud, geboren op 06‑11‑1851 te Diepeveen, overleden op 09‑02‑1893 te Harfsen op 41-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Hendrik Roeterdink en Gerritje Wiltink.}
Uit dit huwelijk:
1.
Albert Jan VERDONK, geboren op 08‑07‑1863 te Diepeveen, overleden op 06‑11‑1863 te Diepeveen, 121 dagen oud.
2.
Johanna VERDONK, geboren op 14‑11‑1864 te Epse, overleden op 15‑02‑1865 te Epse, 93 dagen oud.
3.
Jantje VERDONK (zie XI.34).
4.
Arendina Johanna VERDONK, geboren op 16‑12‑1868 te Epse, overleden op 22‑07‑1946 te Olst op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑02‑1895 te Olst met Derk Jan KEURHORST, 26 jaar oud, geboren op 22‑07‑1868 te Olst, overleden op 28‑04‑1945 te Olst op 76-jarige leeftijd, zoon van Derk KEURHORST en Gerritje Elferink. Uit dit huwelijk zijn te Olst vier kinderen geboren.
5.
Naatje VERDONK (zie XI.37).
6.
Derk Jan VERDONK (zie XI.38).
7.
Hendrika VERDONK, geboren op 24‑10‑1876 te Eefde, overleden <okt. 1884.
8.
Gerritdina VERDONK, geboren op 12‑02‑1878 te Harfsen. Uit overlevering is ons bekend dat één van haar kleinzoons de tv journalist Ton Egberts is.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑05‑1899 te Bathmen met Jan Albert EGBERTS, 21 jaar oud, landbouwer, spoorwegarbeider, geboren op 03‑10‑1877 te Holten, zoon van Hermanus EGBERTS en Gerritdina WIBBELINK. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Herman Egbers geb. 25-1-1900 te Bathem akte 2 en
Dirk Jan Egbers geb. 30-6-1901 te Bathem akte 35. Hij trouwde op 14-3-1925 te Warmenhuizen, akte nr. 2, met Harmanna Gerritdina Therecia Linker, geboren te Zevenhuizen gemeente Leek
.
9.
Johannes VERDONK (zie XI.43).
10.
Hendrika VERDONK, geboren op 14‑10‑1881 te Harfssen gemeente Gorssel, overleden op 24‑10‑1976 te Eefde gemeente Gorssel op 95-jarige leeftijd. Tijdens volkstelling 1947 wonende Dorpsstraat G9 te Gorssel.
In 1973 woont Hendrika in het rusthuis Hanna. Dr.v.d. Hoevenlaan te Eefde
.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑10‑1902 te Gorssel met Christiaan Schieveen, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 06‑09‑1879 te Steenderen, overleden op 10‑12‑1972 te Eefde gemeente Gorssel op 93-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Schieveen en Johanna Voorhorst.
11.
Naatje VERDONK, geboren op 05‑06‑1888 te Harfsen, overleden op 30‑04‑1897 te Gorssel op 8-jarige leeftijd.

XI.34
Jantje VERDONK, geboren op 22‑03‑1866 te Epse, overleden op 22‑11‑1939 te Deventer op 73-jarige leeftijd, dochter van Rudolph Derk VERDONK (zie X.28) en Jenneke TROMPERS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19‑03‑1887 te Epse met Hendrik Jan VOORTMAN, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 23‑05‑1862 te Gorssel, overleden op 10‑04‑1940 te Bathem op 77-jarige leeftijd, zoon van Albert VOORTMAN en Janne BRüCKMAN. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑09‑1886 te Gorssel met Naatje VERDONK, 15 jaar oud (zie XI.37).}
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Voortman, geboren op 28‑12‑1887 te Gorssel.

XI.37
Naatje VERDONK, geboren op 18‑02‑1871 te Harfsen, overleden op 01‑10‑1886 te Epse op 15-jarige leeftijd. In het kraambed overleden. Dochter van Rudolph Derk VERDONK (zie X.28) en Jenneke TROMPERS.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 25‑09‑1886 te Gorssel met Hendrik Jan VOORTMAN, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 23‑05‑1862 te Gorssel, overleden op 10‑04‑1940 te Bathem op 77-jarige leeftijd, zoon van Albert VOORTMAN en Janne BRüCKMAN. {Hij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19‑03‑1887 te Epse met Jantje VERDONK, 20 jaar oud (zie XI.34).}
Uit dit huwelijk:
1.
Naatje Voortman, geboren op 01‑10‑1886 te Epse, overleden op 09‑11‑1886 te Epse, 39 dagen oud.

XI.38
Derk Jan VERDONK, landbouwer, geboren op 21‑03‑1874 te Harfsen, overleden op 01‑09‑1970 te Gorssel op 96-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk van Derk en Bartha werden zeven kinderen geboren.
Derk kocht er grond bij en zo werd het bedrijf ca. zes ha. groot. Er werd een varkensschuur en een garage bijgebouwd, later aangevuld met een kippenhok van 25 meter lengte. Derk was een paarden leifhebben en bezocht veel paardenmarkten. Het bedrijf ging over op zoon Derk Jan. Lees daar verder.
Zoon van Rudolph Derk VERDONK (zie X.28) en Jenneke TROMPERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04‑07‑1903 te Gorssel met Bartha Gerdina MENOP, 22 jaar oud, geboren op 06‑06‑1881 te Gorssel, overleden op 29‑06‑1944 te Gorssel op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan MENOP en Johanna BRINKMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneke VERDONK, geboren op 11‑05‑1904 te Harfsen, overleden op 26‑11‑1983 te Gorssel op 79-jarige leeftijd. Jenneke woonde in 1973 bij het café Schutte aan de Dorpsstraat te Gorssel.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑09‑1924 te Harfsen met Derk Jan OOSTERVELD, 23 jaar oud, veehandelaar, geboren op 27‑05‑1901 te Gorssel, overleden op 10‑09‑1981 te Gorssel op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendrik OOSTERVELD en Hendrika Karolina WOORTMAN.
2.
Jan VERDONK (zie XII.47).
3.
Derk VERDONK (zie XII.49).
4.
Gerdina Johanna VERDONK, geboren op 04‑10‑1909 te Harfsen, overleden voor 2002.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23‑06‑1928 te Gorssel met Gerrit Hendrik VOLKERINK, 19 jaar oud, lanbouwer, veehouder, geboren op 03‑12‑1908 te Holten, overleden op 18‑02‑2002 te Holten op 93-jarige leeftijd, zoon van Albert VOLKERINK en Gerritdina KAPPERT. Er zijn 11 kinderen geboren uit dit huwelijk.
5.
Bertha Gerdina VERDONK, geboren op 29‑10‑1911 te Harfsen, overleden op 22‑03‑1936 te Harfsen op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29‑01‑1932 te Harfsen met Marinus OOSTERVELD, 21 jaar oud, slager, geboren op 12‑08‑1910 te Gorssel, overleden op 25‑10‑1995 te Gorssel op 85-jarige leeftijd, begraven op 30‑10‑1995 te Gorssel, zoon van Hendrik OOSTERVELD en Hendrika Karolina WOORTMAN. {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑12‑1936 te Gorssel met Berendina Rood, 26 jaar oud, geboren op 30‑11‑1910 te Gorssel, overleden op 04‑01‑1954 te Gorssel op 43-jarige leeftijd, dochter van Gerit Jan Rood en Hermina Hooierink. Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 16‑12‑1954 te Gorssel met Gerritdina Maria Wassink, 43 jaar oud, geboren op 01‑12‑1911 te Eefde, overleden op 20‑01‑2004 te Eefde op 92-jarige leeftijd, begraven op 26‑01‑2004 te Gorssel, dochter van Dirk Wassink en Gerritje Weijenberg.}
6.
Derk Jan VERDONK, landbouwer, geboren op 11‑01‑1920 te Harfsen, overleden op 12‑12‑2001 te Gorssel op 81-jarige leeftijd.
Derk Jan, de derde generatie Verdonk op deze boerderij, vormde het om tot een gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen en een paard.
In 1951 werd de boerderij getroffen door een blikseminslag met brand tot gevolg. De brandschade maakte een herbouw van de boerderij noodzakelijk. Er werden hogere stenenmuren opgetrokken en er kwam een pannendank op. De bedsteden werden vervangen door slaapkamers.
Er werden geen kinderen geboren uit het huwelijk van Derk Jan en Alberdina waardoor de boerderij in 2002 werd verkocht aan Pieter Willem Polderman.
Derk en Alberdina zijn in 2001 gaan wonen in het bejaardencentrum De Borkel in Gorssel.
 
Deze boerderij informatie is overgenomen van "Ons Markenboek" van de Oudheidkundige vereniging "de elf marken" 25e jaargang nr. 4. Gorssel, november 2007. A
Ons beschikbaar gesteld door Bertus Verdonk.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑05‑1946 te Bathmen, Gorssel met Alberdina Johanna RIETMAN, 25 jaar oud, geboren op 28‑12‑1920 te Bathmen, overleden op 07‑12‑2006 te Gorsel op 85-jarige leeftijd, begraven op 12‑12‑2006 te Almen/Harfsen, dochter van Jan Willem RIETMAN en Maria SCHUTTE.
7.
Johan VERDONK, gemeente-arbeider, geboren te Harfsen.
Gehuwd te Gorssel met Aaltje SLAGMAN, geboren te Laren, dochter van Gerrit Hendrik SLAGMAN en Gerredina NIJMAN.

XII.47
Jan VERDONK, landbouwer, geboren op 15‑06‑1906 te Harfsen, overleden op 10‑06‑2001 te Zutphen op 94-jarige leeftijd, zoon van Derk Jan VERDONK (zie XI.38) en Bartha Gerdina MENOP.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑06‑1935 te Epse met Johanna NIJKAMP, 27 jaar oud, geboren op 02‑12‑1907 te Epse, overleden voor 2001, dochter van Gerrit Jan NIJKAMP en Aaltje NENGERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lammert VERDONK (zie XIII.99).
2.
Derk Jan VERDONK, geboren op 18‑03‑1941 te Epse, overleden op 18‑03‑1941 te Epse, 0 dagen oud.
3.
Albertus VERDONK, geboren te Gorssel.
Samenwonend te Twello met Aleida Maria Keizer, geboren te Deventer.
4.
Dina Johanna VERDONK, geboren te Gorssel.
Gehuwd te Gorssel met Lambertus REERINK, eigenaar elektrotechnisch installatiebedrijf, geboren te Lochem, zoon van Lambertus REERINK en Reinera Hendrika BILJARDT. Uit dit huwelijk is één zoon geboren.
5.
Bertha Gerdina VERDONK, geboren te Gorssel.
Gehuwd te Gorssel met Theodorus Bernardus Victor POLMAN, geboren te Zutphen, zoon van Theodorus Bernardus POLMAN en Maria BAKKER. Uit dit huwelijk zijn te Zutphen drie kinderen geboren.
6.
Derk Jan VERDONK, slager, geboren te Gorssel.

XIII.99
Lammert VERDONK, veehandelaar, geboren te Gorssel, zoon van Jan VERDONK (zie XII.47) en Johanna NIJKAMP.
Gehuwd te Gorssel met Johanna Maria MEIJER, geboren te Laren (Gld), dochter van Jan Willem MEIJER en Berendina TIEKINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem VERDONK (zie XIV.101).

XIV.101
Jan Willem VERDONK, smid, geboren te Gorssel, zoon van Lammert VERDONK (zie XIII.99) en Johanna Maria MEIJER.
Gehuwd te Gorssel met Egberdina Hendrika Johanna EGGINK, geboren te Laren (Gld), dochter van Derk Jan EGGINK en Egberdina Hendrika SANDERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Niels VERDONK, geboren te Harfsen.
2.
Inge VERDONK, geboren te Harfsen.

XII.49
Derk VERDONK, molenaarsknecht, geboren op 28‑11‑1907 te Harfsen, overleden op 01‑06‑1988 te Laren (Gld) op 80-jarige leeftijd, begraven op 06‑06‑1988 te Laren (Gld), zoon van Derk Jan VERDONK (zie XI.38) en Bartha Gerdina MENOP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26‑10‑1934 te Laren met Gerritje OPLAAT, 25 jaar oud, geboren op 15‑09‑1909 te Laren (Gld_, overleden op 26‑08‑1979 te Laren (Gld) op 69-jarige leeftijd, dochter van Gerrit OPLAAT en Aaltje KOLKMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje VERDONK, geboren te Laren (gld).
Gehuwd te Laren (Gld) met Willem van der WAL, huisschilder, geboren te Laren (Gld), zoon van Albertus Willem van der WAL en Berendina Johanna HEUVEL.

XI.43
Johannes VERDONK, bakker, caféhouder, geboren op 10‑12‑1879 te Harfsen, overleden op 18‑02‑1931 te Elburg op 51-jarige leeftijd. Johannes bezat café "Tivoli" in Elburg. Zoon van Rudolph Derk VERDONK (zie X.28) en Jenneke TROMPERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑09‑1903 te Hengelo met Toontje REGELINK, 26 jaar oud, geboren op 18‑07‑1877 te Drempt, overleden op 31‑03‑1928 te Zwolle op 50-jarige leeftijd, dochter van Teunis REGELINK, dagloner, en Hendrika Hulshof.
Uit dit huwelijk:
1.
Rudolph Derk VERDONK (zie XII.59).
2.
Anton VERDONK, geboren op 13‑07‑1908 te Hengelo, overleden op 15‑02‑1909 te Hengelo, 217 dagen oud.
3.
Hendrika Johanna VERDONK, geboren op 01‑07‑1911 te Hengelo, overleden op 13‑12‑2009 te Elburg op 98-jarige leeftijd. Boven het bericht van overlijden is vermeld:
"Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde,
Hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar."
, begraven op 18‑12‑2009 te 't Harde.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03‑01‑1933 te Voorst met Dirk van de POPPE, 31 jaar oud, beurtschipper, geboren op 22‑08‑1901 te Elburg, overleden op 10‑06‑1980 te Elburg op 78-jarige leeftijd, zoon van Dirk van de POPPE en Hendrikje KNIPPERS. Uit het bericht van overlijden van Hendrika Johanna, namen wij de onderstaande kinderen over:
Riet van de Poppe; Tiny van de Poppe gehuwd met Berend Boersma (overleden); Dicky van de Poppe gehuwd met Gerard Visscher (overleden)
.
4.
Johannes VERDONK (zie XII.64).
5.
Anton VERDONK (zie XII.66).

XII.59
Rudolph Derk VERDONK, boormeester, geboren op 26‑07‑1904 te Deventer, overleden op 08‑01‑1991 te Zwolle op 86-jarige leeftijd.
Vertrok op 24-09-1929 naar Venezuele om daar als boormeester te gaan werken. Kwam in 1931 weer in Zwolle terug om op 04-03-1932 weer naar Argentinië te vertrekken.
Op 19-08-1946 wordt hij ingeschreven met zijn gezin op de Roemer Visscherstraat 15 te Zwolle. 20-10-1947 vertrekt hij weer naar Venezuele en komt dat in 1949 weer in Zwolle terug waar hij op het laatste bovengenoemde adres gaat wonen. Vervolgens woont het gezin te Zwolle nog op de adressen:
Julianastraat 56; Thomas a Kempisstraat 59 (I) en tenslotte Johan van Oldenbarneveltstraat 4. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in het bejaardencentrum "De Kievietsbloem" te Deventer.
Zoon van Johannes VERDONK (zie XI.43) en Toontje REGELINK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑09‑1929 te Zwolle met Jantine van LOHUIZEN, 24 jaar oud, geboren op 12‑04‑1905 te Zwolle, overleden op 03‑10‑1971 te Zwolle op 66-jarige leeftijd, dochter van Marinus van LOHUIZEN en Dika Frederika van Dijk. Informatie van dit echtpaar en de kinderen via de persoonskaart.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes VERDONK (zie XIII.111).
2.
Marinus VERDONK (zie XIII.113).
3.
Walter VERDONK, kantoorbediende, geboren te Zwolle.

XIII.111
Johannes VERDONK, luitenant-kolonel vlieger KLU b.d. Geboren te Mene Grande (Venezuela). Benoemd in april 1987 tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, met zwaarden, bij bevordering. Zoon van Rudolph Derk VERDONK (zie XII.59) en Jantine van LOHUIZEN.
Gehuwd te Helmond met Antonia Bernadina Jacoba AKKERMANS, geboren te Helmond, dochter van Josephus Maria AKKERMANS en Martina Petronella van HOUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Rudolph VERDONK (zie XIV.103).
2.
Karin Christina VERDONK, geboren te Helmond.
Gehuwd te Oisterwijk met Ernst Hans TASSELAAR, geboren te Rotterdam, zoon van Willem Anthonie TASSELAAR en Elisabeth Maria GEKEMAA. Uit dit huw. geboren Mike 31-10-1987.
3.
Roel Alexander VERDONK, geboren te Uden.

XIV.103
Hans Rudolph VERDONK, geboren op 13‑03‑1956 te Helmond, overleden op 06‑08‑2006 te La Plaine op 50-jarige leeftijd, begraven op 14‑08‑2006 te Eindhoven, zoon van Johannes VERDONK (zie XIII.111) en Antonia Bernadina Jacoba AKKERMANS.
Gehuwd met Louise Luberta Maria (Loes) van Geel.
Uit dit huwelijk:
1.
Ivo VERDONK.

XIII.113
Marinus VERDONK, directeur koeriers/expressedienst, geboren te Comodoro Rivadavia (Arg), zoon van Rudolph Derk VERDONK (zie XII.59) en Jantine van LOHUIZEN.
Gehuwd te Zwolle met Gerrigje WENDT, geboren te Zwolle, dochter van Jan Karel WENDT en Jacoba BLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Carmen VERDONK, geboren te Zwolle.
Gehuwd voor de kerk te Zwolle met Wilbert WOLTERS, geboren te Enschede, zoon van Jan WOLTERS en Mini Gerda SCHOLTEN.
2.
Rudolph Derk VERDONK, geboren te Zwolle.

XII.64
Johannes VERDONK, laborant, geboren te Hengelo. Johannes werkte als laborant bij de Lonneker Coöperatieve Melkinrichting en Zuivelfabriek. Zoon van Johannes VERDONK (zie XI.43) en Toontje REGELINK.
Gehuwd te Enschede met Johanna HOEK, geboren te Deventer, dochter van Berend HOEK, hovenier, en Tonia EVERS. {Zij was ook ooit gehuwd met Antonie van Essen, geboren te Almelo, zoon van Hendrik van Essen en Hermina Martina Averink.}
Uit dit huwelijk:
1.
Antoinetta VERDONK, geboren te Enschede.
Gehuwd te Enschede, gescheiden te Enschede van Grieto KLASENS, geboren te Emmen, zoon van Hendrik Jan KLASENS en Trientje POLMANS.
Uit dit huwelijk is Bastiaan Klasens geboren in augustus 1971. Hij trouwde met Angelique Dobber, geboren in september 1972. Uit dit huwelijk is Sofie Klasens geboren in april 2005.
Bron van bovenstaande informatie Bastiaan Klassens, vanuit Singapore op 31 juli 2015. bastiaanklasens@gmail.com
.

XII.66
Anton VERDONK, politieman Verkeersgroep van de Rijkspolitie te Zwolle. Geboren op 16‑09‑1917 te Elburg, overleden op 09‑05‑2013 te Zwolle op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 15‑05‑2013 te Zwolle, zoon van Johannes VERDONK (zie XI.43) en Toontje REGELINK.
Gehuwd te Elburg met Willempje van DRAGT, geboren te Elburg, dochter van Hendrik Jan van DRAGT, vishandelaar, en Lubbertje PONSTEIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes VERDONK (zie XIII.118).
2.
Lubertha Antoinette VERDONK, geboren te Zwolle.
Gehuwd te Rozendaal (Gld), gescheiden te Arnhem van Bernhard ONSTEIN, landbouwer, geboren te Rozendaal (Gld), zoon van Ariën Bernardus ONSTEIN en Aleida Jacoba MATSE.
3.
Antoinette VERDONk, geboren te Zwolle.
Gehuwd te Eibergen met Reint Jan KLEIN HORSMAN, administrateur, geboren te Rijssen, zoon van Gerrit KLEIN HORSMAN en Gerritdina ter AVEST. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
4.
Henriëtte Jantine VERDONK, administratrice, geboren te Zwolle.

XIII.118
Johannes VERDONK, electrotechnisch ingenieur, geboren te Zwolle, zoon van Anton VERDONK (zie XII.66) en Willempje van DRAGT.
Gehuwd te Venray met Hendrikje van der LAAN, geboren te Emmen, dochter van Poppe van der LAAN en Roelofje RENGERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Alice VERDONK, geboren te Venray.

X.33
Hermannus VERDONK, winkelier,landbouwer, geboren op 23‑02‑1845 te Diepenveen, overleden op 28‑01‑1919 te Brummen op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan Lucas VERDONK (zie IX.33) en Gerritje BOLINK.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22‑01‑1881 te Brummen met Gerritje WEIJENBERG, 40 jaar oud, geboren op 03‑03‑1840 te Brummen, overleden op 07‑12‑1919 te Haarlo (Borculo) op 79-jarige leeftijd, dochter van Jacob WEIJENBERG en Theodora ESKES. Gerritje was weduwe van Harmen Willem van Langenberg die op 28-10-1879 te Brummen is overleden. Zij trouwde met Harmen op 22-2-1868 te Brummen.
Uit dat huwelijk zijn zes kinderen Langenberg geboren. Vier jongens en twee dochters.

Uit dit huwelijk:
1.
Harman Jan VERDONK (zie XI.48).
2.
Gerritje VERDONK, geboren op 15‑01‑1885 te Brummen, overleden op 15‑07‑1977 te Borculo op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑04‑1908 te Brummen met Marinus SCHUTTE, 23 jaar oud, onderwijzer, geboren op 19‑02‑1885 te Laren (Gld), overleden op 03‑12‑1953 te Borculo op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan SCHUTTE en Maria SCHUTTE.
Het echtpaar woonde in 1947 te Borculo Weverstraat A 73.
Uit dit huwelijk:
Maria geboren en overleden te Brummen op respectievelijk 22-7 en 30-7-1908;
Hermanna Gerdina geb. Brummen 23-8-1909, overleden Eindhoven 20-4-1999 gehuwd te Borculo 28-8-1934 met Dirk G.H.M. van den Oever;
Gerrit Johan geb. 24-4-1911 te Brummen, gehuwd te Wisch op 25-3-1937 en overleden 3-1-2008 te Deventer;
Herman geboren 02-02-1913 te Hengelo, gehuwd te Enaschede op 24-10-1939 met Hermina H.L. Rexwinkel, overleden Utrecht 1-1-1982 en Maria geboren 15-01-1916 te Borculo. Maria trouwde 08-11-1938 te Borculo met Gerard H. Hartgerink
.

XI.48
Harman Jan VERDONK, spoorbeambte, geboren op 26‑05‑1883 te Brummen, overleden op 16‑04‑1945 te Apeldoorn op 61-jarige leeftijd, zoon van Hermannus VERDONK (zie X.33) en Gerritje WEIJENBERG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21‑05‑1910 te Voorst met Roelofke Antonia HARTGERS, 32 jaar oud, geboren op 11‑02‑1878 te Voorst, overleden op 20‑03‑1951 te Apeldoorn op 73-jarige leeftijd, dochter van Roelof HARTGERS en Gerritje PETERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermanus Gerrit VERDONK, geboren op 18‑09‑1910 te Lonneker, overleden op 22‑03‑1922 te Lonneker op 11-jarige leeftijd.
2.
Gerritdina Roelofke Antonia VERDONK, dienstbode, werkster, arbeidster in itricotage-industrie, geboren op 31‑05‑1912 te Lonneker, overleden op 14‑03‑1980 te Apeldoorn op 67-jarige leeftijd. Gerritdina woonde in 1934 te Enschede. Ze kwam daar, komende van Lonneker.
In 1935 werd het Hengelo Beursstraat 11 maar in 1936 andermaal Enschede Boekelo nr G 181. In 1937 weer terug naar Hegelo alwaar ze op twee adressen woonde. Op 18-12-1937 werd ze ingeschreven op Johannastraat 25 te Apeldoorn. In deze gemeente bleef ze wonen. We telden er 10 adressen waarvan het laatste was Canadalaan 21.
Gedurende haar trouwen woonde ze Biddemanspad 8 te Apeldoorn.

Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 10‑05‑1962 te Apeldoorn met Hendrik REUGENBRINK, 57 jaar oud, handelaar in manufacturen, geboren op 16‑06‑1904 te Voorst, overleden op 22‑06‑1972 te Apeldoorn op 68-jarige leeftijd. Hendrik trok op de fiets langs de huizen om zijn handel te verkopen. Later werkte hij bij bakkerij "De Halm" te Apeldoorn. Zoon van Hendrik REUGENBRINK en Hermina Zoetbrood.
3.
Hermana Johanna VERDONK, geboren te Lonneker.
Gehuwd te Apeldoorn met Wilhelmus Hendrikus Johannes HARTGERS, geboren te Apeldoorn, zoon van Hendrik Johan HARTGERS en Gerritje ROUWENHORST.

X.38
Gerrit VERDONK, spoorwegarbeider,caféhouder,landbouwer, geboren op 08‑01‑1850 te Diepenveen, overleden op 12‑10‑1934 te Apeldoorn op 84-jarige leeftijd. Op 26-02-1892 vestigde Gerrit zich te Deventer en kwam van Voorst.
De oudste zoon vertrekt op 20-11-1893 naar een kazerne te Amersfoort.
Op 01-08-1896 vestigt het gezin zich te Apeldoorn.
Zoon van Jan Lucas VERDONK (zie IX.33) en Gerritje BOLINK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑08‑1876 te Zutphen met Gerritje BROERS, 24 jaar oud, geboren op 25‑09‑1851 te Voorst, overleden op 15‑10‑1915 te Oosterhuizen op 64-jarige leeftijd, dochter van Antonie BROERS en Jannetje WAGENVOORT.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonie VERDONK (zie XI.52).
2.
Johannes Gerardus VERDONK, geboren op 04‑10‑1878 te Arnhem, overleden op 29‑12‑1878 te Arnhem, 86 dagen oud.
3.
Johannes Hermanus VERDONK, geboren op 30‑12‑1880 te Arnhem, overleden op 07‑01‑1887 te Deventer op 6-jarige leeftijd.
4.
Johanna Jacoba VERDONK, geboren op 16‑05‑1882 om 1200 uur te Deventer, overleden op 05‑01‑1887 te Deventer op 4-jarige leeftijd.
5.
Gerrit VERDONK (zie XI.59).
6.
Johanna Maria VERDONK, geboren op 03‑01‑1891 om 1000 uur te Deventer, overleden op 31‑12‑1891 te Deventer, 362 dagen oud.

XI.52
Antonie VERDONK, koopman, handelsreiziger, autokoopman, muzikant. Geboren op 18‑12‑1876 te Arnhem, overleden op 08‑04‑1928 te Loosduinen op 51-jarige leeftijd.
Antonie werd op 15-6-1911 ingeschreven te Leeuwarden, waar hij trouwde met Francina Elisabeth Peperzak om niet lang daarna weer van haar te scheiden. Dat trouwen en scheiden herhaalde zich nog tweemaal. In Leeuwarden werd hij ingeschreven als koopman inkantoorbehoeften. Uit het bevolkingsregister te Leeuwarden blijkt dat Antonie op 16-2-1911 was ontslagen uit de strafgevangenis te Groningen. Antonie kwam in zijn leven in conflict met de geldende rechtsregels. Op 11 maart 1918 probeerde hij aan Pieter Bakkers te Bergen op Zoom een rijwiel te verkopen dat hij echter die dag had gehuurd bij rijwielhandelaar Ariaen Botting te Vlissingen. Dit leverde hem 6 maanden gevangenisstraf op. Zijn dossier is aanwezig in het Rijksarchief te Den Bosch, Inventarisnr. 606. Parketnummer 1501 en Rolnummer 2749. De zitting was op 20-06-1918 te Breda en diende in appel op 17-07-1918.
In die periode was hij woonachtig op het adres Vennestraat 126 en later Scheepenstraat 107, beiden te Den Haag. Op 11-07-1908 werd hij in Den Haag ingeschreven, komende uit Dordrecht, zijn de muzikant op het adres J. Catsstraat 207.
Uit een brief van de Officier van Justitie aan diens collega inverband de hogerberoepzaak, blijkt dat hij van oordeel is dat Antonie slecht bekend staat en van zijn hospita in Den Haag een horloge en een schroevendraaier had ontvreemd. Bovendien verliet hij zijn kosthuis met achterlating van een schuld. Tegenover de kostbaas had hij zich verontschuldigd over zijn snelle vertrek door schriftelijk te laten weten dat zijn zoontje stervende was.
Antonie bezat bij zijn aanhouding slechts f.0,90. Hij ging na zijn aanhouding in voorlopige hechtenis. Er volgden verlengingen met 6 dagen en 30 dagen. Men vreesde herhaling van Antonie zijn daden, hetgeen vermoedelijk terecht was als we zijn starfblad bekijken:
Vonnis Arrondissementsrechtbank te Zutphen 09-09-1909;
Idem Arrondissementsrechtbank Groningen 09-09-1909 en andermaal te Zutphen 29-09-1909; 07-04-1909 vonnis Arrondissementsrechtbank te Haarlem en 30-12-1913 te Arnhem. Ale zaken handelden over verduistering. Het leverde hem in de hiervoor genoemde zaken de respectievelijke straffen op van: 3, 6, 6, 3, 2, en 6 maanden gevangenisstraf. Dan zat er nog een merkwaardige brief in het dossier. Antonie was op zijn fietstocht, met zijn hiervoor bedoelde gehuurde fiets, kennelijk een aardige mevrouw tegen gekomen. Hij zou met haar gewandeld hebben; haar betast en gekust hebben.
Deze vrouw schreef hij later, vanuit een hotel in Utrecht, een brief en stelde haar voor dat ze elkaar nog eens zouden ontmoeten. Dat ging die vrouw kennelijk te ver, of de brief kwam in verkeerde handen. In iedergeval bleek die vrouw de echtgenote te zijn van de directeur De Bruyn van een conservefabrief te Bergen op Zoom en die verzocht de Officier van Justitie bekend gemaakt te moge worden met de indentiteit van de briefschrijver.
Op 24-5-1917 werd er jegens Antonie door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag een faillissement uitgesproken.
Blijkens informatie uit het bevolkingsregister verbleef Antonie van 12-03-1920 tot 18-12-1921 in de Rijkswerkinrichting Veenhuizen te Norg.
Informatie uit het bevolkingsregister van Dordrecht leert ons dat Antonie
daar werd ingeschreven op 1-12-1905, komende van Apeldoorn, van beroep muzikant. Hij woonde Kolfstraat 44, later Palingstraat 6. Op 11-7-1908 werd hij uitgeschreven naar Den Haag.
Zoon van Gerrit VERDONK (zie X.38) en Gerritje BROERS.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 22‑07‑1911 te Leeuwarden, gescheiden na 4 jaar op 07‑01‑1916 te Leeuwarden. Vonnis Arrondissementsrechtbank te Arnhem 16-9-1915. Echtgenote is Francisca Elisabeth Peperzak, geboren op 02‑08‑1887 te Nijmegen, dochter van Jacobus Johannes Peperzak en Elizabeth van Deursen. {Zij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑11‑1916 te Nijmegen met Johannes Wilhelmus Gerritsen, 32 jaar oud, geboren op 23‑09‑1884 te Nijmegen, overleden op 19‑05‑1930 te Nijmegen op 45-jarige leeftijd, zoon van Andreas Gerritsen en Margaretha Magdalena Hermsen.}
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 26‑01‑1916 te 's Gravenhage, gescheiden na 9 jaar op 06‑10‑1925 te 's Gravenhage. Huwelijk ontbonden bij vonnis arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage. Ingeschreven in het register van de Burgerlijksestand op 20-12-1925. Echtgenote is Klara BARNHARD, geboren op 07‑07‑1885 te 's Gravenhage, overleden op 15‑08‑1965 te 's Gravenhage op 80-jarige leeftijd. Klara had bij haar huwelijk een voorkind genaamd Willem Barnhard, geboren Leiden 21-9-1915. Deze jongen werd loodgieter.
Bij het 2e huwelijk van Klara kreeg dit kind de naam Hekking.
Dochter van Lourens BARNHARD, huisschilder, en Klara REINHARD. {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 17‑11‑1927 te 's-Gravenhage met Matthijs Hekking, 52 jaar oud, broodbakker, geboren op 20‑07‑1875 te Lekkerkerk, overleden op 20‑09‑1942 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd.}
Gehuwd (3) te 's Gravenhage, gescheiden te 's Gravenhage van Konradina Louise Minna BENDER, geboren op 17‑11‑1884 te Giessen.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Gerritje VERDONK, geboren te 's Gravenhage.
Gehuwd te 's Gravenhage met Theodorus Wilhelmus KUIJPERS, 23 jaar oud, electromonteur, geboren op 26‑10‑1911 te 's Gravenhage, overleden op 15‑05‑1987 te 's Gravenhage op 75-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Wilhelmus Henry KUIJPERS en Maria BLOM. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.
2.
Antonie VERDONK, geboren op 15‑02‑1918 te 's Gravenhage, overleden op 12‑03‑1918 te 's Gravenhage, 25 dagen oud.
3.
Clara VERDONK, geboren op 19‑09‑1922 te 's Gravenhage, overleden op 21‑10‑1922 te 's Gravenhage, 32 dagen oud.
4.
Clara VERDONK, geboren te 's Gravenhage.
Gehuwd te 's Gravenhage met Gerardus MULDER, huismeester, zoon van Anthonie MULDER en Wilhelmina Hendrika SCHOUWBROECK. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.

XI.59
Gerrit VERDONK, molenaar,KNIL-militair, stamboeknr. 66315, geboren op 17‑01‑1885 om 0500 uur te Deventer, overleden op 12‑02‑1952 te Arnhem op 67-jarige leeftijd.
Gerrit verhuisde in 1899 naar Doetinchem en kwam op 1-5-1901 van Hengelo in Apeldoorn aan, hij was toen molenaar. Op 5-8-1902 ging hij naar de kazerne te Hoogeveen. Op 17-1-1903 was hij weer terug in Apeldoorn, maar op 20 januari was hij alweer uitgeschreven naar Harderwijk.
Op 5-6-1909 ging hij via Nijmegen in dienst bij het Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL). Hij nam deel aan de krijgsverrichtingen in Atjeh en werd verscheidene malen onderscheiden.
Het eerste kind Johanna Theodora heeft hij vermoedelijk geadopteerd bij zijn huwelijk met de moeder; het was namelijk in het KNIL gebruikelijk dat de weduwe van een KNIL militair werd "overgenomen" door één van zijn maats, om te voorkomen, dat zij achterbleef zonder middelen van bestaan.
Twee kinderen zijn omgekomen in de slag in de Javazee ( vrijdag 27-2-1942).
Een uittreksel uit het stamboek van het ministerie van defensie, marine, van Gerrit zijn zoon Johan en een verklaring van erfrecht d.d. 18.9.1948 zijn op de cdrom geplaatst.
Zoon van Gerrit VERDONK (zie X.38) en Gerritje BROERS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09‑06‑1915 te Meester Cornelis (Nedind) met Satinem, geboren circa 1881 te Meester Cornelis (Java N.I), overleden op 26‑05‑1929 te Keboemen (Java N.I.). Zij was een inlandse vrouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Theodora VERDONK, geboren op 21‑11‑1910 te Sigli (Atjeh), overleden op 12‑03‑1984 te 's-Hertogebosch op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑08‑1936 te Djakarta (Ned.Ind) met Harry Arklaus BAGINDA, 25 jaar oud, geboren op 05‑06‑1911 te Djakarta (Nedind), overleden op 30‑05‑1967 te 's Hertogenbosch op 55-jarige leeftijd, zoon van Arklaus BAGINDA en Rumawen KORA.
2.
Gerrit VERDONK, militie-matroos bij de Koninklijke Marine stamboeknummer 7014 D, geboren op 07‑12‑1914 te Meester Cornelis (Ned.Ind.), overleden op 27‑02‑1942 te Javazee (Hr.Ms. Java) op 27-jarige leeftijd. Zeemansgraf.
Gerrit trad in 1934 als dienstplichtige indienst in het voormalige Nederlands Oost Indië. Op 05-12-1934 kreeg hij groot verlof. Op 26-05-1941 opnieuw in werkelijke dienst en geplaatst aan boord van Hr. Ms. Java.
Op 07-12-1941 geplaatst bij de Marinekazerne te Oedjoeng. 06-01-1942 opnieuw aan boord van de Kruiser Hr. Ms. Java en op 27-02-1942 gesneuveld bij de slag in de Javazee. Hij kreeg een zeemansgraf.
Commandant van deze Kruiser was Kapitein ter Zee P.B.M. van Straelen. De Java werd getorpedeerd door de Japanse Kruiser ' Nachi". 505 slachtoffers.
Plaats van deze gebeurtenis, 35 zeemijlen ten Zuidweste van Bawean of 06° 00'ZB en 112°05'OL
.
3.
Karel VERDONK (zie XII.82).
4.
Johan VERDONK (zie XII.85).
5.
Maria VERDONK, geboren op 10‑07‑1920 te Tjimahi (Ned.Ind), overleden op 22‑09‑1983 te Venlo op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd te Semarang (Ned.Ind), gescheiden te Medan (Ned.Ind). Het huwelijk is door de landrechter te Medan ontbonden op 28 juni 1946, ingeschreven op 14 maart 1947.
Er vondt een "reparatie" plaats te Medan op 29 december 1948, doch er vondt andermaal een ontbinding plaats bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Roermond op 17 april 1952.
Echtgenoot is Friederich Wilhelm HIELCKERT, geboren te Semarang (Ned.Ind), zoon van Christiaan Friedrich HIELKERT en Antoinette Lambertine HARDING. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren.

XII.82
Karel VERDONK, marconist mil. luchtvaart, geboren op 05‑09‑1916 te Tjibaroesa (Ned.Ind), overleden op 01‑08‑1955 te Bergen op Zoom op 38-jarige leeftijd. Bij de ontbinding van het eerste huwelijk werd de oudste zoon, Nico, toegewezen aan zijn vader. Zij kwamen in 1948 in Nederland aan. De twee daarop volgende kinderen, Ruud en Leo zijn eind 1954 in Nederland aangekomen en bij pleeggezinnen ondergebracht. In 1955 kwam Ronald met zijn moeder naar Nederland. Zoon van Gerrit VERDONK (zie XI.59) en Satinem.
Gehuwd (1) te Semarang (Ned.Ind), gescheiden te Batavia (Ned.Ind) van Every PIETERS, geboren te Kaliwoengoe (Ned.Ind), dochter van Leon Oscar PIETERS.
Gehuwd (2) te Bandoeng (Ned.Ind) met Cecilia Maria GAREH, geboren te Bandoeng (Ned.Ind), dochter van Abraham Mozes GAREH en Roselina Carolina BEAUJOU. {Zij is later gehuwd te Hoogerheide met Alphons Josef Tielman, geboren te Wonggoeng.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit Nico VERDONK (zie XIII.125).
2.
Rudolph Gustaaf VERDONK (zie XIII.127).
4.
Uit het tweede huwelijk:
5.
6.
7.
Marinus Lodewijk VERDONK (zie XIII.139).

XIII.125
Gerrit Nico VERDONK, geboren op 07‑12‑1937 te Semarang (Ned.Ind), overleden op 15‑04‑2009 te Duiven op 71-jarige leeftijd, zoon van Karel VERDONK (zie XII.82) en Every PIETERS.
Gehuwd te Arnhem met Ilse Gerda de VLUGT, geboren te Klaten (Ned.Ind), dochter van Julius George de VLUGT en Augusta van der SPEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Mona Margie VERDONK, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met Cornelis Johannes GUIT, werkzaam bij Koninklijke marechaussee, geboren te 's Gravenhage, zoon van Dirk Jan GUIT en Wilhelmina Maria Cornelia JONGENELEN. Uit dit huwelijk zijn te 's-Gravenhage geboren: Bobby en Levi Guit.
2.
Mary Augusta VERDONK, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met Hans Swienink, schade expert bij Centraal Beheer, geboren te Ter Borg, zoon van Arie Swienink en Mini van Braak.

XIII.127
Rudolph Gustaaf VERDONK, werkzaam in de vliegtuigbouw bij Fokker, geboren op 11‑09‑1939 te Magelang (Ned.Ind), overleden op 24‑04‑2016 te Leiden op 76-jarige leeftijd, zoon van Karel VERDONK (zie XII.82) en Every PIETERS.
Gehuwd te Leiden met Susanne OUWEHAND, geboren te Leiden, dochter van Pieter OUWEHAND en Rachel HARTEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Rudolph VERDONK, geboren te Leiden.
Samenwonend ja, gescheiden ja van Staphorst.
2.
Evelien VERDONK, administratieve funktie bij gemeentepoltie te Leiden, geboren te Leiden.
Gehuwd te Leiden met Marinus Sebastianus Theodorus (Mario) van LEEUWEN, hoofdagent bij de gemeentepoltie te Leiden, geboren te Woubrugge, zoon van Hendrikus Maria van LEEUWEN en Theodora Johanna van MEURS.
3.
Jeffrey Peter VERDONK (zie XIV.120).

XIV.120
Jeffrey Peter VERDONK, geboren te Leiden, zoon van Rudolph Gustaaf VERDONK (zie XIII.127) en Susanne OUWEHAND.
Gehuwd te Leiden met Brigitte Bol, geboren te Haarlem, dochter van Lucas Johannes Maria Bol en Cornelia Maria van der Meij.
Uit dit huwelijk:
1.
Devon VERDONK, geboren te Leiden.
2.
Jason VERDONK, geboren te Leiden.

XIII.129
Leonard Charles (Leo) VERDONK, geboren op 29‑09‑1941 te Tjimahi (Ned.Ind), overleden op 30‑08‑1999 te Tiel op 57-jarige leeftijd, zoon van Karel VERDONK (zie XII.82) en Every PIETERS.
Gehuwd te Leidschendam met Margerita Georgine (Rita) SCHAAD, geboren te Samarinda (Ned.Ind), dochter van Johan George SCHAAD en Johanna Wilhelmina KUTSCH LOOIJINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Patricia Margerita VERDONK, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd te Hilversum met Imco Hendrik Pieter van VUGT, chauffeur, geboren te Hilversum, zoon van Gerard van VUGT en Wilhelmina ESMAN.
2.
Priscilla Georgina VERDONK, geboren te Weesp.
Gehuwd met Christiaan Velthuis. Uit dit huwelijk is Jamy geboren op 4-4-1992.
3.
George Andy Leonard (Andy) VERDONK, geboren te Weesp.
Gehuwd met Willemina Hendrika Martien (Martien) Schippers, geboren te Hellendoorn.

XIII.131
Ronald Karel (Ron) VERDONK, gepensioneerd officier Koninklijke luchtmacht, geboren te Soerabaja (Ned.Ind). Diende ondermeer in Duitsland, Sinaï woestijn en Bosnië. Zoon van Karel VERDONK (zie XII.82) en Every PIETERS.
Gehuwd te Haarlem met Margareth Elizabeth (Maggy) von KRIEGENBERGH, geboren te Soerabaja (Ned.Ind), dochter van Willem von KRIEGENBERGH en Eveline Victorine Albertine TIELMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Shirley Lorraine VERDONK, geboren te Wegberg (Dld).
2.
Jordie VERDONK (zie XIV.129).

XIV.129
Jordie VERDONK, geboren te Landstuhl (Dld), zoon van Ronald Karel (Ron) VERDONK (zie XIII.131) en Margareth Elizabeth (Maggy) von KRIEGENBERGH.
Samenwonend te Velp. Sinds 2014 te Arnhem. Partner is Jolanda Koenders, geboren te Rheden, dochter van Ben M. Koenders en Betty W.T.H Peelen.
Uit deze relatie:
1.
Evi Elize VERDONK, geboren te Arnhem.
2.
Daaf Roben VERDONK, geboren te Arnhem.

XIII.133
Hubert Joshua (Jos) VERDONK, eigenaar brood en banketzaak, geboren te Bandoeng (Ned.Ind). Vriend sgov ingeschreven onder nr. 6220901.go, zoon van Karel VERDONK (zie XII.82) en Cecilia Maria GAREH.
Gehuwd te Bergen op Zoom met Marie‑Louisse Gerharda LOOIJEN, geboren te Roosendaal (Nispen), dochter van Simon LOOIJEN en Adriana de NIJS.
Uit dit huwelijk:
1.
Mirian VERDONK, geboren te Hoogerheide.

XIII.135
Johannes Anthonius VERDONK, geboren te Rheden, zoon van Karel VERDONK (zie XII.82) en Cecilia Maria GAREH.
Gehuwd (1) te Hoogerheide, gescheiden te Breda van Indira GROOTHUIZEN, geboren op 07‑11‑1949 te Medan, overleden op 27‑05‑1995 te Bergen op Zoom op 45-jarige leeftijd, dochter van Karel GROOTHUIZEN en Sara SOUMOUKIL.
Gehuwd (2) te Spabroek (Belg), gescheiden te België van Sigrid Eva TREUBRODT, geboren te Esweiler (Dld), dochter van Dietrich Frederich Karl TREUBRODT en Margarethe Liselotte SCHABLER.
Gehuwd (3) te Woensdrecht met Debora Josta Franzen, geboren te Bandung, dochter van Conraad Jacques Pierre Franzen en Dorothea Louise de Adelhart Toorop.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Nicole Sarah Cecilia (Nicole) VERDONK, geboren te Hoogerheide.
Samenwonend te Woensdrecht, gehuwd te Hoogerheide gemeente Woensdrecht met Cornelia Adriana Dina (Miranda) van Loon, geboren te Woensdrecht, zoon van Adrianus van Loon en Johanna Antoinetta Besters. Uit dit huwelijk is geboren:
Nikita Elisabeth Adriana Verdonk, geboren Bergen op Zoom 15-8-1991.


XIV.135
Linda Christina Elisabeth VERDONK, dochter van Johannes Anthonius VERDONK (zie XIII.135) en Indira GROOTHUIZEN.
Samenwonend te Roosendaal met Jerrel Sowicromo.
Uit deze relatie:
1.
Cheyondra Verdonk, geboren te Roosendaal.

XIII.139
Marinus Lodewijk VERDONK, geboren te Apeldoorn, zoon van Karel VERDONK (zie XII.82) en Cecilia Maria GAREH.
Gehuwd te Huijbergen met Maria Wilhelmina MEESTERS, geboren te Huijbergen, dochter van Jacobus Cornelius MEESTERS en Matilda DRIESSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Fabian Alexander VERDONK, geboren te Bergen op Zoom.
2.
Femke Alexandra VERDONK, geboren te Hoogerheide.

XII.85
Johan VERDONK, stoker bij de Koninklijke marine stamboeknr. 20080, geboren op 14‑06‑1918 te Tandjoeng Madjalenka (Ned.Ind), overleden op 19‑02‑1942 te Hr.Ms. Piet Hein op 23-jarige leeftijd. Overleden in de Straat Bandoeng (Indonesië). Zeemansgraf. Johan werd geplaatst op de Hr.Ms."Piet Hein", een Torpedobootjager.
Commandat van de Piet Hein was Luitenant ter Zee 1e klasse J.M.L.L. Chömpff. Door artillerievuur en torpedo's van de Japanse torpedobootjager "Oshio", "Asashio" en "Michishio" met 64 opvarenden ten onder gegaan. Dit voltrok zich op 08°00'ZB en 115°20'OL. Johan kreeg daarmee een zeemansgraf
, zoon van Gerrit VERDONK (zie XI.59) en Satinem.
Gehuwd ca. 1940 te Bandoeng (Ned.Ind) met Magdalena Esperanca PIETERSZ, geboren op 20‑04‑1924 te Soerabaja (Ned.Ind), overleden op 21‑03‑1988 te Bandoeng (Ned.Ind) op 63-jarige leeftijd, dochter van Salomon PIETERSZ en Grietje THEODORUS.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Mabel Ingeborg VERDONK, geboren te Soerabaja (Ned.Ind). Mabel schonk op 14-09-1960 te Zeist (akte 656) het leven aan een dochter Debora. Dit kind werd op 01-11-1960 door Pieter Cornelis Souisa erkend en met het huwelijk van 10-11-1960 gewettigd. Te Zeist ingeschreven op 14-11-1960.
Gehuwd (1) te Utrecht met Pieter Cornelis Souisa.
Gehuwd (2) te Helmond met Theodorus Lambertus Petronella Evidia van WEERDEN, geboren te Eindhoven, zoon van Cornelis van WEERDEN en Maria van LIESHOUT.

XIII.141
Jolly René Gerrit VERDONK, werkzaam bij directoraat voor de scheepvaart en maritieme zaken, geboren te Bandoeng (Ned.Ind), zoon van Johan VERDONK (zie XII.85) en Magdalena Esperanca PIETERSZ.
Gehuwd te Haarlem met Christina Elisabeth de ZWART, geboren te Haarlem, dochter van Frederik de ZWART en Elisabeth van BUUREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Raymond Reginald (Reggy) VERDONK, geboren op 17‑07‑1962 te Haarlem, overleden op 21‑08‑1981 te IJmuiden op 19-jarige leeftijd. Na het behalen van zijn HAVO diploma, tijdens vakantiewerk bij de Hoogovens verongelukt.
2.
Monique Esperanca VERDONK, geboren te Haarlem.

XI.62
Johannes Jacobus VERDONK, dagloner, manegehouder, geboren op 12‑06‑1894 om 0500 uur te Voorst, overleden op 16‑05‑1972 te Velp op 77-jarige leeftijd, zoon van Gerrit VERDONK (zie X.38) en Gerritje BROERS.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 18‑03‑1916 te Apeldoorn, gescheiden na 14 jaar op 05‑03‑1931 te Zutphen. Huwelijk door echtscheiding ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Zutphen. Echtgenote is Martha HULLEMAN, geboren op 21‑07‑1891 te Apeldoorn, overleden op 05‑03‑1956 te Deventer op 64-jarige leeftijd, dochter van Hermanus HULLEMAN, melkboer, en Gesina JOCHEMS.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 31‑01‑1934 te Arnhem met Johanna Berendina van BATENBURG, 30 jaar oud, geboren op 24‑04‑1903 te Arnhem, overleden op 14‑05‑1988 te Velp op 85-jarige leeftijd, begraven op 18‑05‑1988 te Dieren, dochter van Willem van BATENBURG en Teuntje van den ENK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit VERDONK (zie XII.89).
2.
Hermanus VERDONK, geboren op 28‑11‑1918 te Apeldoorn, overleden op 08‑12‑1980 te Amersfoort op 62-jarige leeftijd. Hermanus werd opgenomen in "Zon en Schild" te Amersfoort alwaar hij is overleden.
3.
Christina Johanna VERDONK, geboren te Apeldoorn.
4.
Martha Johanna VERDONK, geboren op 30‑12‑1922 te Apeldoorn, overleden op 16‑11‑1986 te Apeldoorn op 63-jarige leeftijd. Martha is op 18-09-1945 bevallen van Johannes Ludwig die te Leusden werd geboren. Vanaf 02-01-1947 was dit kind opgenomen in een kindertehuis van het Leger des Heils aan de Badhuisweg 129 te Apeldoorn. Als Martha op 03-03-1951 te Epe trouwt wordt Johannes gewettigd en gaat sedert dien door het leven met de naam Mars.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑03‑1950 te Epe met Pieter van de MARS, 41 jaar oud, geboren op 21‑10‑1908 te Epe, overleden op 16‑11‑1986 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd, zoon van Teunis van de MARS, landbouwer, en Wilhelmina van de MARS. Er zijn twee kinderen geboren uit dit huwelijk.
5.
6.
Cornelis VERDONK (zie XII.97).
Uit het tweede huwelijk:
7.
Jacoba Johanna VERDONK, geboren te Arnhem. Ingeschrven als vriendin van de SGOV vriendennummer 2430783.go.
Gehuwd (1) te Rheden (De Steeg) met Jan Gerrit van HOORN, 28 jaar oud, directeur veevoederfabriek, geboren op 19‑04‑1931 te 's Gravenhage, overleden op 20‑10‑1962 te Velp op 31-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan van HOORN en Dirkje van WIJK.
Gehuwd (2) te Rozendaal (Gld) met Hendrik Willem LOGMAN, ambtenaar socialedienst, geboren te Piroe (Ned.Ind), zoon van Hendrik Johannes LOGMAN en Grace Marie MANUPASSA.

XII.89
Gerrit VERDONK, chauffeur, vrachtrijder, geboren op 25‑07‑1916 te Apeldoorn, overleden op 27‑10‑1987 te Apeldoorn op 71-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobus VERDONK (zie XI.62) en Martha HULLEMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑07‑1943 te Apeldoorn met Hendrika Gijsbertha van BEEK, 24 jaar oud, geboren op 24‑08‑1918 te Apeldoorn, overleden op 18‑07‑2004 te Apeldoorn op 85-jarige leeftijd, dochter van Derk van BEEK en Gijsbertje Tasje.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Jacobus (Hans) VERDONK, geboren op 11‑06‑1943 te Apeldoorn, overleden op 02‑03‑2016 te Apeldoorn op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 09‑03‑2016 te Ugchelen-Apeldoorn.
2.
Dirk VERDONK (zie XIII.147).
3.
Martien VERDONK (zie XIII.149).
4.
Gijsbert Jan VERDONK (zie XIII.151).
5.
Cornelia Petronella Titia (Petra) VERDONK, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd te Apeldoorn met Willem HOLTMAN, geboren te Apeldoorn, zoon van Hermanus HOLTMAN en Helena Gerdina te KAMP.

XIII.147
Dirk VERDONK, geboren te Apeldoorn, zoon van Gerrit VERDONK (zie XII.89) en Hendrika Gijsbertha van BEEK.
Gehuwd te Apeldoorn met Stientje (Stien) DENEKAMP, geboren te Apeldoorn, dochter van Grades Willem DENEKAMP en Hendrika van de HEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Marieke VERDONK, geboren te Apeldoorn.
2.
Maarten VERDONK, geboren te Apeldoorn.

XIII.149
Martien VERDONK, geboren te Apeldoorn, zoon van Gerrit VERDONK (zie XII.89) en Hendrika Gijsbertha van BEEK.
Gehuwd, samenwonend met Helena Catharina Maria BRETELER, geboren te Rotterdam, dochter van Rudolf Herman Josef BRETELER en Aleida Maria ten TIJE.
Uit dit huwelijk:
1.
Nienk Verdonk, geboren te Apeldoorn.
2.
Dianne VERDONK, geboren te Apeldoorn.

XIII.151
Gijsbert Jan VERDONK, geboren te Apeldoorn, zoon van Gerrit VERDONK (zie XII.89) en Hendrika Gijsbertha van BEEK.
Gehuwd met Albertha MULDER, geboren te Apeldoorn, dochter van Johannes Anthonius MULDER en Albertha BREDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Elsbert VERDONK, geboren te Apeldoorn.
2.
Christel VERDONK.
3.
Renée VERDONK.

XII.95
Johannes Jacobus VERDONK, timmerman, houthandelaar, geboren op 08‑06‑1924 te Apeldoorn, overleden op 08‑10‑2003 op 79-jarige leeftijd.
Op 7-8-1944 werdJohannes Jacobus aangehouden te Amsterdam en naar het politiebureau gebracht. Hij was aangehouden door de A.C.D. en woonde te Brummen nr. D 83
, zoon van Johannes Jacobus VERDONK (zie XI.62) en Martha HULLEMAN.
Gehuwd te Arnhem met Johanna HENDRIKS, geboren te Amsterdam, dochter van Hendrikus HENDRIKS en Margaretha ROOZE.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella VERDONK, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met Albertus Johannes NEIJENHUIS, calculator, geboren te Arnhem, zoon van Hendrikus Stephanus NEIJENHUIS en Pieternella Jacoba Johanna SCHOLTEN. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

XII.97
Cornelis VERDONK, geboren op 16‑10‑1925 te Apeldoorn, overleden op 10‑02‑1989 te Wolfheze (gemeente Renkum) op 63-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobus VERDONK (zie XI.62) en Martha HULLEMAN.
Gehuwd te Arnhem met Margaretha HENDRIKS, geboren te Velzen, dochter van Hendrikus HENDRIKS en Margaretha ROOZE.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus (Henk) VERDONK (zie XIII.157).
2.
Marcel (Marce) VERDONK (zie XIII.159).
3.
Rudolph (Ruud) VERDONK (zie XIII.161).
4.
Elisabeth VERDONK, secretaresse, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met Bernardus Johannes OTTEN, autospuiter, geboren te Arnhem, zoon van Martin OTTEN en Eursula HEUVER.

XIII.157
Hendrikus (Henk) VERDONK, geboren te Arnhem, zoon van Cornelis VERDONK (zie XII.97) en Margaretha HENDRIKS.
Gehuwd te Arnhem met Gerda (Gerrie) EDERVEEN, geboren te Arnhem, dochter van Jan Derk EDERVEEN en Bernadina AGELINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Chanien VERDONK, geboren te Doesburg.
2.
Rianne VERDONK, geboren te Wijk bij Duurstede.

XIII.159
Marcel (Marce) VERDONK, geboren te Arnhem, zoon van Cornelis VERDONK (zie XII.97) en Margaretha HENDRIKS.
Gehuwd te Arnhem, gescheiden te Arnhem van Helma NIJKAMP, geboren te Arnhem, dochter van Albert Gerrit NIJKAMP en Dorothea BOERMEESTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Roy Hendrikus VERDONK, geboren te Arnhem.
2.
Danique VERDONK, geboren te Arnhem.

XIII.161
Rudolph (Ruud) VERDONK, makelaar, geboren te Arnhem, zoon van Cornelis VERDONK (zie XII.97) en Margaretha HENDRIKS.
Gehuwd (1) te Medellin (Columbia Zuid Amerika) met Albanelly Ospina BUSTAMENTE, geboren te Medellin (Columbia Zuid Amerika), dochter van Pedronel Ospina VALENCIA en Maria Bustamente LOPEZ.
Gehuwd (2) te Enschede met Antoinette Blekkink, geboren te Enschede, dochter van Antonie Blekkink en Alberdina de Wilde.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Chamaima Cassandra VERDONK, geboren te Apeldoorn.

VIII.35
Pieter VERDONK, timmerman, gedoopt op 20‑03‑1770 te Deventer, overleden op 30‑10‑1826 te Zaandam op 56-jarige leeftijd. Pieter verhuisde op 13 februari 1820 met zijn gezin (en met attestatie van de Kerk van Deventer) naar Zaandam. Zoon van Jurrien Cornelisz. VERDONCK (Verdonk) (zie VII.15) en Anna Elisabeth KAPPELHOF (Cappelhof).
Ondertrouwd (1) op 23‑11‑1794 te Deventer, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23‑11‑1794 te Deventer met Anna Elisabeth VOOYS (Johanna Voys), 32 jaar oud, gedoopt op 09‑03‑1762 te Deventer, begraven op 31‑07‑1800 te Deventer op 38-jarige leeftijd, dochter van Bauritius VOOYS (Voys) en Lammerdina WILLEMSE. Hij een jongeman wonende op de Houtmarkt te Deventer en zij een jongedochter wonende in de Bagijnstraat te Deventer. Hij tekende de huwelijks akte en zij plaatste een kruisje.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 11‑01‑1801 te Deventer, gehuwd voor de kerk op 11‑01‑1801 te Deventer met Elisabeth van der MEIJ, geboren circa 1769 te Haarlem, overleden op 22‑10‑1836 te Zaandam, dochter van Hendrik van der MEIJ en Johanna van SCHEER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth VERDONK, gedoopt op 15‑01‑1795 te Deventer, overleden op 22‑12‑1853 te Zaandam op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 10‑09‑1837 te Zaandam met Dirk GROENHOF, 31 jaar oud, schoenmaker, geboren op 01‑01‑1806 te Zaandam, overleden op 01‑07‑1859 te Zaandam op 53-jarige leeftijd. Dirk hertrouwde op 23-7-1854 te Zaandam met Grietje Groenewoud, zoon van Willem GROENHOF en Antje Dirks BLEEKER.
2.
Lammerdina VERDONK, gedoopt op 20‑07‑1800 te Deventer.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Peternella VERDONK, gedoopt op 23‑06‑1802 te Deventer.
4.
Hendrik VERDONK (zie IX.40).
5.
Adriana VERDONK, naaister, gedoopt op 20‑04‑1806 te Deventer, overleden op 23‑06‑1847 te Zaandam op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑02‑1831 te Zaandam met Abraham BOS, 31 jaar oud, timmerman, geboren op 05‑04‑1799 te Zaandam, overleden op 18‑06‑1863 te Zaandam op 64-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert BOS en Lijsbeth KLAPMUS. Hij was weduwnaar van Neeltje Blom,die was overleden Zaandam 30-12-1829.
6.
Bernardus VERDONK, timmerman, gedoopt op 31‑03‑1809 te Deventer, overleden op 12‑06‑1849 te Zaandam op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22‑10‑1848 te Zaandam met Guurtje PRAAG, 25 jaar oud, geboren op 26‑12‑1822 te Zaandam, overleden op 01‑05‑1900 te Zaandam op 77-jarige leeftijd, dochter van Cornelis PRAAG en Elisabeth HOORN. {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑08‑1850 te Zaandam met Reindert Botterman, 34 jaar oud, geboren op 01‑01‑1816 te Zaandam, overleden vóór 1872, zoon van Albert Botterman en Trijntje de Boer. Zij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 07‑07‑1872 te Zaandam met Adrianus Servaas, 53 jaar oud, geboren op 01‑01‑1819 te Zaandam, zoon van Cornelis Servaas en Neeltje Giskes. Weduwnaar van Aaltje Fris en weduwe van Bernardus Verdonk.}

IX.40
Hendrik VERDONK, timmerman, logementhouder en molenbouwer, gedoopt op 03‑07‑1803 te Deventer, overleden op 12‑05‑1863 om 10.00 uur te Zaandam op 59-jarige leeftijd.
In 1820 verhuisd van Deventer naar Zaandam.
Hendrik was ook waterbouwkundige en maakte een ontwerp voor het Noordzeekanaal; ondanks vele brieven aan o.m. Koning Willem II is dat ontwerp niet tijdens zijn leven gerealiseerd.
Na zijn dood ging Rijkswaterstaat met de eer strijken.
Koning Willem II verleende hem een uithangbord, waarop te lezen stond: "Hendrik Verdonk - Meester timmerman en Meester molenmaker"; dit bord is bij een brand in het Openluchtmuseum verloren gegaan.
Voor Blookers Cacao bouwden Hendrik met zijn zoons een molen op een wereld tentoonstelling in Chicago (USA).
Bij overlijden was hij woonachtiog op het adres Oostzijde 338 te Zaandam.
Omtrent Hendrik zijn arbeidzame verleden schreven wij in het hoofdstuk Personalia (2) blz. 127 t/m 136 van de Genealogie van de Geslachten Verdon(c)k. De titel van dit hoofdstuk is: " Tussen Zaan en Zee".
Er zijn diverse publikaties verschenen waarin de kwaliteiten van Hendrik als molenbouwer en plannenmaker uitvoerig zijn beschreven.
Deze publicaties staan op de door ons uitgebrachte cdrom en voor een deel ook op http://verdonk.home.xs4all.nl
 
Een foto met het uithangbord van Hendrik Verdonk, met bijschrijft, is in de PowePoint presentatie opgenome
, zoon van Pieter VERDONK (zie VIII.35) en Elisabeth van der MEIJ.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 24‑07‑1825 te Zaandam met Maria (Marijtje) BROEKMAN, 23 jaar oud, geboren op 24‑10‑1801 te Westzaan, overleden op 21‑03‑1854 te Zaandam op 52-jarige leeftijd.
Wij lazen de volgende overlijdens advertentie:
"Na eene langdurige ongesteldheid bezweek heden mijne dierbare Echtgenoote MARIA BROEKMAN, in den ouderdom van 53 jaren en 6 maanden, en na eene Echtverbintenis van ruim 28 jaren. Wat ik met mijne Kinderen en Behuwd-Kinderen in haar verlies, kunnen diegenen beseffen welke haar in haar leven gekend hebben.
Zaandam 21 Maart 1954. HENDk. VERDONK.
Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan Familie en Vrienden, zoo buiten als binnen deze Stad."
, dochter van Albert BROEKMAN en Dieuwertje APPEL.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 22‑10‑1854 te Zaandam met Trijntje VISSER, 36 jaar oud, veehouderes, geboren op 19‑12‑1817 te Zaandam, overleden op 07‑01‑1866 te Zaandam op 48-jarige leeftijd.
Naar aanleiding van dit overlijden werd de volgende advertentie geplaatst: "Heden, overleed, na een korte ongesteldheid, onze geliefde moeder en behuwd moeder TRIJNTJE VISSER, wed. van P. de Ridder, laatst wed. van H. Verdonk in den ouderdom van ruim 48 jaar.
Allen, die haar van nabij hebben gekend, zullen kunnen beseffen, wat wij en de twee nog zoo hare zorg behoevende kinderen in haar verliezen, doch dit verlies hopen wij Gode te zwijgen en in Zijnen wil te berusten.
Zaandam 7 januari 1866. Uit aller naam G. de Ridder."
, dochter van Jan VISSER en Klaasje SLOM.
Trijntje was wed. van Pieter de Ridder die is geboren Oostzaan 7-12-1810 en verdronken in het Alkmaardermeer 18-9-1847. Hij trouwde met Trijntje op 3-3-1839 te Oostzaan.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter VERDONK (zie X.43).
2.
Dieuwertje VERDONK, geboren op 23‑06‑1828 te Oostzaan, overleden op 27‑03‑1834 te Zaandam op 5-jarige leeftijd.
3.
Albert VERDONK (zie X.47).
4.
Elisabeth VERDONK, geboren op 20‑09‑1833 te Zaandam.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 18‑12‑1853 te Zaandam met Martinus DEKKER, 28 jaar oud, schipper, geboren op 07‑07‑1825 te Zaandam, overleden op 29‑07‑1866 te Zaandam op 41-jarige leeftijd, zoon van Pieter DEKKER en Anne MULDER.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 29‑05‑1867 te Rotterdam met Franz Wilhelm KüHNER, 36 jaar oud, zeeman, geboren op 14‑05‑1831 te Neckargemünde (Dld). Haar vader bleef voor ons onbekend. Zoon van Katharina Elisabeth KüHNER.
5.
Dieuwertje VERDONK, geboren op 11‑02‑1836 te Zaandam, overleden op 19‑03‑1836 te Zaandam, 37 dagen oud.
6.
Martinus Hendrik VERDONK, molenmaker, geboren op 16‑08‑1839 te Zaandam, overleden op 27‑11‑1864 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Johanna VERDONK, geboren op 15‑01‑1856 te Zaandam, overleden op 10‑06‑1866 te Zaandam op 10-jarige leeftijd.
8.

X.43
Pieter VERDONK, timmerman, geboren op 21‑12‑1825 te Zaandam, overleden op 09‑02‑1890 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd, zoon van Hendrik VERDONK (zie IX.40) en Maria (Marijtje) BROEKMAN.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 09‑03‑1845 te Zaandam, gescheiden na 14 jaar op 02‑01‑1860 te HAARLEM.
Huwelijk door echtscheiding ontbonden bij het vonnis van de Rechtbank te Haarlem; op 22-01-1861 ingeschreven in de burgelijke stand.
Bij de akte van echtscheiding stond aangetekend als reden voor de echtscheiding: " opgrond dat C. Dekker ruim 4 jaar in overspel heeft geleefd."
Dit vier bladzijden tellende vonnis is opgenomen in de Power Point presentatie.
Echtgenote is Catharina DEKKER, geboren op 21‑05‑1823 te Zaandam, overleden op 24‑08‑1906 te Zaandam op 83-jarige leeftijd, dochter van Gerrit DEKKER, timmermansknecht, en Catharina de ROODE. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 12‑06‑1864 te Zaandam met Johannes Eijben, 32 jaar oud, arbeider, geboren op 26‑02‑1832 te Zaandam, zoon van Christiaan Eijben, houtzager, en Anna Graauw. Johannes was wedr. van Maartje ten Wolde.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 05‑11‑1862 te 's-Gravenhage met Pieternella KWAKENBEEK, 35 jaar oud, geboren op 30‑08‑1827 te Delft, overleden op 31‑10‑1908 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd, dochter van Gerardus KWAKENBEEK en Henrica ORTH.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Anna Pieternella VERDONK, geboren op 15‑05‑1864 te 's-Gravenhage, overleden op 27‑03‑1945 te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd.
Er is door onderzoekers een veronderstelling uit gesproken)* dat Anna Pieternella haar vader Hendrik Verdonk, de plannenmaker tot het graven van diverse kanalen, wethouder was te Zaandam en af zou stammen van "een aanzienlijke familie die als wapen voerden: een wapen van groen met hermelijn schildhoofd, helmteken en vlucht, waarop figuren en kleuren van het schild herhaald." Verwezen wordt naar Rietstap, De Raadt en herkenrode.
Deze familie Verdonk zou verwant zijn aan de geslachten: De Marez, Van Loon, Van Beringen, Van Mierop, De Hochepied en Van den Bogaerde.
 
In de Balten Verdonck tak, lakenkoper uit Antwerpen, die zich omstreeks 1685 in Rotterdam vestigde, is verwantschap met de families Van Loon, Van Beringen, Van Mierop, en Crommelin welke laatste verwant was aan Bogaert.
Een verwantschap van Verdonk met De Marez en Hochepied kennen we nog niet,
Marez mogelijk al wel in Vlaanderen.
Het is boeiend te weten waarop deze uitspraak van verwantschap met deze molenbouwers familie Verdonk en de genoemde adelijke geslachten op is gebaseerd. Volgens onze huidige wetenschap is Hendrik Verdonk van de Gorkum tak. Een relatie met de Balten tak is wel mogelijk. Het bewijs te leveren is onze uitdaging.
)* Octavoserie, 22e jaargang blz. 140-143. Met verwijzingen naar: Armorial Général de Rietstap en Wapenboeken van Aanzienlijke Nederlansche Geslachten van A.A. Vorsteman van Oyen.

Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 07‑09‑1881 te 's Gravenhage met Jonkheer Balthazar Willem Theodorus FALCK mr, 30 jaar oud, adjunct-commies, burgemeester, geboren op 06‑09‑1851 te Gouderak, overleden op 07‑11‑1894 te Vlaardingen op 43-jarige leeftijd, begraven op 12‑11‑1894 te Vlaardingen. Begraven op de begraafplaats aan de Kethelweg.
Op zijn graf is door de gemeente een gedenkteken geplaatst.

Promoveerde 'Summam doctrinae praestantian' aan de Leidse Hoogeschool op 19-12-1876. Na als adjunct-commies gewerkt te hebben bij de provinciale griffie van Zuid Holland op 01-04-1881 benoemd tot burgemeester van Meerkerk, Nieuwland en Leerbroek. Op 01-08-1883 benoemd tot burgemeester van Vlaardingen
, zoon van Jonkheer Anton Paul Everard FALCK, burgemeester van Meerkerk en Vlaardingen, en Susanna Cornelia Margaretha GEERLING.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
1.
Jonkvrouw Anna Suzanna Theodora Falck, geboren Meerkerk 30-05-1882
2.
Jonkheer Edzard Karel Gustaaf Falck-Marienwehr geboren Vlaardingen 17-6-1884.
Hij trouwt 14-10-1910 te Baveno (Lago Maggiore) Frederica Aloysia Maria Antonia Johanna Carolina Dyonisia Gravin Csáky von Körösszegh und Adorján, Markgravin Pallavicini, geboren Kasteel Kurittyán (Hongarijen) 09-10-1885 als dochter van Graaf en Markgraaf Sigismund Marie Eduard, Kamerheer van de Keizer van Oostenrijk, Koning van Hongarijen en van Hare Excellentie Donna Isabella Anna Maria Donnée Antoinette Ida Ursine der prinses Orsini d'Aragona enz.


XI.66
Catharina Maria VERDONK, geboren op 07‑07‑1852 te Zaandam, overleden op 06‑07‑1903 te Zaandam op 50-jarige leeftijd. Catharina kwam op 28-12-1880 van Hoorn naar Amsterdam alwaar zij in de Smaksteeg nr. 12 ging wonen. In het bevolkingsregister stond zij genoteerd als publiekevrouw. Op 01-02-1881 vertrok ze naar Harderwijk.
In het Algemeen politieblad van 1877 blz. 820 wordt Catharina als volgt genoemd: "De commissaris van politie te Zaandam verzoekt te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Catharina Verdonk, oud 25 jaren, die zich waarschijnlijk in een publiek huis ophoudt."
, dochter van Pieter VERDONK (zie X.43) en Catharina DEKKER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23‑03‑1884 te Zaandam met Thomas MANS, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 19‑11‑1853 te Eethen, overleden op 13‑04‑1939 te Zaandam op 85-jarige leeftijd, zoon van Gerrit MANS en Anna COMBEE.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Catharina Verdonk, geboren op 22‑11‑1872 te Zaandam.

X.47
Albert VERDONK, slachter, landman, timmerman, geboren op 09‑08‑1830 te Zaandam, overleden op 04‑03‑1917 te 's Hertogenbosch op 86-jarige leeftijd.
Na de dood van Anna Duyndam bleef Albert achter met een zuigeling en twee zeer jonge kinderen. Waarschijnlijk zijn die ondergebracht bij Anna's ouders in Noordwijk. Helaas hoefde grootmoeder nietlang voor de kinderen te zorgen: twee stierven op jeugdige leeftijd.
Op 31 maart 1856 verhuisd Albert met Marijtje naar Alphen aan de Rijn, waar hij ging wonen bij Adriana Koordes, zijn tweede echtgenoot.
Albert is overleden in het krankzinnigengesticht Reinier van Arkel te 's Hertogenbosch; hij werd daar op 04.01.1917 ingeschreven als weduwnaar komende van Wormerveer.
Zoon van Hendrik VERDONK (zie IX.40) en Maria (Marijtje) BROEKMAN.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 05‑08‑1849 te Zaandam met Anna DUYNDAM, 25 jaar oud, geboren op 14‑11‑1823 te Noordwijk, overleden op 21‑05‑1854 te Zaandam op 30-jarige leeftijd, dochter van Ary DUYNDAM, schipper, en Neeltje PLUG.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 24‑01‑1857 te Alphen a/d Rijn met Adriana KOORDES, 20 jaar oud, geboren op 12‑12‑1836 te Alphen a/d Rijn, overleden op 30‑01‑1904 te Oudshoorn op 67-jarige leeftijd, dochter van Coenraad KOORDES, metselaar, en Celia HOGERVORST.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrik VERDONK, geboren op 03‑11‑1849 te Zaandam, overleden op 01‑05‑1856 te Noordwijk op 6-jarige leeftijd.
2.
Marijtje VERDONK, geboren op 18‑11‑1851 te Zaandam, overleden op 08‑12‑1921 te Weesp op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11‑01‑1872 te Weesperkarspel met Jan SLOKKER, 30 jaar oud, werkman, geboren op 20‑02‑1841 te Huizen, overleden op 08‑12‑1921 te Weesp op 80-jarige leeftijd, zoon van Hannes SLOKKER, werkman, en Gerritje WIESNEKKER.
3.
Anna Cornelia VERDONK, geboren op 16‑05‑1854 te Zaandam, overleden op 26‑08‑1855 te Noordwijk op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Hendrik VERDONK, geboren op 25‑12‑1857 te Gouda, overleden op 29‑04‑1858 te Gouda, 125 dagen oud.
5.
Hendrik VERDONK (zie XI.74).
6.
Coenraad VERDONK, geboren op 20‑04‑1863 te Zaandam, overleden op 13‑01‑1867 te Zaandam op 3-jarige leeftijd.
8.
Coenraad VERDONK (zie XI.79).
9.
Pieter VERDONK (zie XI.81).
10.
Dirk VERDONK, smid, scheepssmid, geboren op 05‑12‑1872 te Nederhorst den Berg, overleden op 16‑02‑1951 te Groningen op 78-jarige leeftijd. Akte ook te Groningen ingeschreven nr. 295.
Als echtpaar aangetroffen in het bevolkingsregister van Leeuwarden.
Volgens overlevering zouden er geen kinderen geboren zijn uit dit huwelijk.
Achter haar naam stond 6-1-1914 naar Smallingerland en daar achter Drachten.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02‑09‑1905 te Marum met Willemke van Veen, 25 jaar oud, geboren op 24‑04‑1880 te Marum, dochter van Pieter van Veen en Antje Tuinstra.
11.
Albertina Celia VERDONK, geboren op 16‑01‑1875 te Nederhorst den Berg, overleden op 01‑01‑1951 te Wormerveer op 75-jarige leeftijd. Overleden in het Protestants Weeshuis. Begraven op 04‑01‑1951 te Wormerveer. Van 18-01-1893 tot 06-08-1894 was zij dienstbode bij G.J. de Vries aan de Plantage Middenlaan 32 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26‑10‑1894 te Aarlanderveen met Marten Johannes Cornelis KRIJGER, 31 jaar oud, cementmaker, geboren op 28‑10‑1862 te Nijkerk, overleden op 30‑09‑1922 te Wormerveer op 59-jarige leeftijd, zoon van Arie KRIJGER en Tetje van der WOUDE. Woonden in 1922 Noorderhoofdstraat 68 te Krommenie.
12.
Albert VERDONK, geboren 1878.
13.
Gerritje VERDONK, geboren op 05‑09‑1879 te Helden, overleden op 04‑06‑1904 te Leiden op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31‑07‑1902 te Oudshoorn met Christiaan VRIJBLOED, 26 jaar oud, schilder, geboren op 18‑05‑1876 te Leiden, overleden op 07‑07‑1954 te Schiedam op 78-jarige leeftijd. In de akte van overlijden zijn de drie huwelijke vermeld. Zoon van Dirk VRIJBLOED, kleermaker, en Maria Elisabeth SCHRöDER. {Hij was eerder gehuwd vóór 1802 met Maria Bokhoven. Hij is later gehuwd na 1903, gescheiden ja van Elisabeth Hoogkamer.}

XI.74
Hendrik VERDONK, koopman, timmerman, fabrieksarbeider, geboren op 24‑05‑1860 te Gouda, overleden op 15‑11‑1940 te Gouda op 80-jarige leeftijd, begraven op 18‑11‑1940 te Alphen aan den Rijn. Hendrik woonde voor zijn overlijden in het Nederlands Hervormd Tehuis aan de Juliana van Stolbergstraat 52 te Alphen aan den Rijn. Zoon van Albert VERDONK (zie X.47) en Adriana KOORDES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑09‑1884 te Boskoop met Neeltje BAKHUIZEN, 23 jaar oud, geboren op 09‑02‑1861 te Boskoop, overleden op 17‑10‑1942 te Alphen aan de Rijn op 81-jarige leeftijd, dochter van Marinus BAKHUIZEN en Neeltje KROMHOUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert (Bert) VERDONK (zie XII.103).
2.
Marinus VERDONK, geboren op 19‑07‑1886 te Oudshoorn, overleden op 14‑11‑1886 te Oudshoorn, 118 dagen oud.
3.
Maria VERDONK, geboren op 26‑11‑1887 te Oudshoorn, overleden op 01‑06‑1909 te Alphen a/d Rijn op 21-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22‑04‑1909 te Oudshoorn met Arie Willem de BRUIN, 22 jaar oud, smid, machinist, geboren op 29‑01‑1887 te Lekkerkerk, zoon van Anthonie Marinus de BRUIN, smid, en Gerardina Hendrika de VRIES.
4.
Adriana Hendrika VERDONK, geboren op 15‑12‑1888 te Oudshoorn, overleden op 29‑08‑1889 te Oudshoorn, 257 dagen oud.
6.
Adrianus VERDONK, geboren op 18‑07‑1891 te Oudshoorn, overleden op 20‑05‑1893 te Oudshoorn op 1-jarige leeftijd.
7.
Pieter VERDONK (zie XII.113).
8.
Neeltje VERDONK, geboren op 07‑06‑1894 te Aarlanderveen, overleden op 29‑04‑1895 te Aarlanderveen, 326 dagen oud.
9.
Adriaan VERDONK (zie XII.116).
10.
Hendrik VERDONK, geboren op 19‑08‑1897 te Oudshoorn, overleden op 30‑03‑1899 te Oudshoorn op 1-jarige leeftijd.
11.
Neeltje (Nel) VERDONK, geboren op 31‑03‑1900 te Oudshoorn, overleden op 23‑10‑1989 te Beekbergen op 89-jarige leeftijd, begraven op 27‑10‑1989 te Dieren.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11‑03‑1920 te Alphen a/d Rijn met Arnoldus Theodorus REIJNEN, 21 jaar oud, werkzaam bij Veldpolitie in Ned. Indië, geboren op 02‑05‑1898 te Nijmegen, overleden op 02‑09‑1982 te Nijmegen op 84-jarige leeftijd. Te Nijmegen is in 1592 gesticht het Oud Burgeren Gasthuis. De poort van dat Gasthuis bestaat nog aan de Prof. Cornelissenstraat aldaar. Thans is er een appartementen complex gevestigd. De familie Reijnen blijken daar rechten verkregen (gekocht ) te hebben om daar opgenomen te worden. Wij verkregen van Wim. Koningstein te Amersfoort een bewijsstuk waaruit blijkt dat Arnoldus Theodorus Reijnen, echtgenoot van Neeltje Verdonk, bij Raadsbesluit d.d. 19-7-1966, van het College van Regenten van het genoemde Gasthuis, het burgerrecht werd toegekend op grond van een Raadsbesluit van 31-10-1731 toegekend aan Jonas Reijnen. Jonas zal zich dus destijds ingekocht hebben. Zoon van Johannes Aloisius REIJNEN en Geertruida NEIJENHOF.
12.
Hendrik VERDONK (zie XII.121).
13.
Alida (Ali) VERDONK, geboren op 22‑11‑1904 te Oudshoorn, overleden op 13‑06‑2002 te Alphen aan den Rijn op 97-jarige leeftijd, begraven op 19‑06‑2002 te Alphen aan den Rijn. Verbleef bij overlijden in het Zorgcentrum Rijnzate te Alphen aan den Rijn.
Begraven op de Oosterbegraafplaats aan de Verlengde Aarkade.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑10‑1930 te Alphen a/d Rijn met Jan van BEUSEKOM, 23 jaar oud, boekhouder, geboren op 20‑04‑1907 te Oudshoorn, overleden op 11‑06‑1979 te Utrecht op 72-jarige leeftijd, zoon van Marinus van BEUSEKOM, timmerman/koster, en Aaltje KAPTEIN. Op de rouwcirculaire, bij overlijden van Alida Verdonk staan de volgende kinderen vermeld:
1. A. Binnenkamp-van Beusekom te Alphen aan den Rijn
2. N. van Beusekom te Washington USA
3. M. Beusekom en C.van Beusekom-Flier te Alphen aan de Rijn
4. H.M. van Leeuwen-van Beusekom te Zwolle
5. M.J. de Rooij-van Beusekom te Vianen
6. K.J. van Beusekom en A.E. van Beusekom-van Eden te Rijnsburg.
Er zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.


XII.103
Albert (Bert) VERDONK, PTT-beambte, geboren op 21‑03‑1885 te Oudshoorn, overleden op 04‑08‑1970 te Bodegraven op 85-jarige leeftijd.
Albert heeft eerst gewerkt als timmerman.
Albert vertrok op 25-1-1920 met zijn tweede vrouw naar Batavia. Hij was in dienst van de PTT. In 1927 kwam hij met verlof en vertrok weer op 21.03.1928 naar Soerabaja. In 1931 kwam hij terug en vestigde zich na zijn pensionering te Voorschoten, waar hij voor zichzelf een huis bouwde (De Rietvink); tenslotte vertrok hij naar het rusthuis De Vijverhof te Bodegraven waar hij overleed.
Op 20.04.1917 werd door het notaris kantoor Sadée te 's Gravenhage een "akte van beschrijving des gemeenschappelijken boedels"opgemaakt; het totaalbedrag van de waarde was ƒ 131,50, waarvan op 31.12.1935 ƒ 65,75 is uitgekeerd aan Hendrik Jacobus Verdonk. De akte is mede ondertekend door de toeziend voogdes Mejuffrouw Alida Wilhelmina Kleijweg een zuster van Alberts eerste vrouw en de schatter David van Dien uit Alphen aan den Rijn.
Albert verklaarde in die akte overigens dat uit zijn huwelijk slechts één kind was geboren! Albert en zijn eerste vrouw woonden in Den Haag op het adres Beijerstraat 17 en later op nr. 20. In 1916 woonde Albert in de Paul Krugerstraat 205, daarna aan de Kleine Veenkade 15 en nog weer later in de Koekoekstraat 258. Albert was Nederlands Hervormd. Zijn eerste vrouw was Doopsgezind, zijn tweede Gereformeerd.
Zoon van Hendrik VERDONK (zie XI.74) en Neeltje BAKHUIZEN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06‑10‑1909 te 's Gravenhage met Margaretha Jacoba KLEIJWEG, 27 jaar oud, geboren op 05‑09‑1882 te 's Gravenhage, overleden op 28‑12‑1915 om 18.00 uur te 's Gravenhage op 33-jarige leeftijd, dochter van Jasper KLEIJWEG en Grietje Pieters LINDEBOOM.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 15‑08‑1917 te 's Gravenhage met Naatje MEIJER, 28 jaar oud, geboren op 05‑12‑1888 te Alphen a/d Rijn, overleden op 27‑12‑1974 te Bodegraven op 86-jarige leeftijd, begraven op 31‑12‑1974 te Bodegraven, dochter van Jan Hendrik MEIJER, timmerman op een steenfabriek, en Anna van EGMOND.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Albert Cornelis VERDONK, geboren op 15‑02‑1913 te 's Gravenhage, overleden op 28‑09‑1913 te 's Gravenhage, 225 dagen oud, begraven te 's Gravenhage.

XIII.166
Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK, hoofdonderwijzer, geboren op 04‑08‑1910 te 's Gravenhage, overleden op 11‑04‑1995 te Bennekom (gem. Ede) op 84-jarige leeftijd, begraven op 15‑04‑1995 te Veenendaal, zoon van Albert (Bert) VERDONK (zie XII.103) en Margaretha Jacoba KLEIJWEG.
Gehuwd te Oudshoorn, gehuwd voor de kerk te Oudshoorn met Neeltje (Nel) DONKER, geboren te Oudshoorn, dochter van Cornelis DONKER, expediteur, en Antje van NOOD.
Uit dit huwelijk:
1.
5.
Robert (Rob) VERDONK (zie XIV.160).
7.
Edith Elisabeth VERDONK (zie XIV.166).

XIV.152
Ing. Albert (Bert) VERDONK, architekt, geboren te Harderwijk. Maakte geruime tijd deel uit van het bestuur van de Stichting Genealogisch onderzoek Verdon(c)k. Hij steunde de stichting in belangrijke mate op facilitair gebied. Sedert 1998 fractievoorzitter van de RPF in de gemeenteraad van Zoetermeer. Begin 2002 nam hij afscheid van de politiek.
In Zoetermeer verschijnt een plaatselijke krant en op de pagina Dorpcentrum journaal van maart 1994 is een artikel opgenomen over het perceel Dorpsstraat 42-44 zijnde een voormalige dokterswoning maar nu architect en reisbureau.
Uit het artikel namen wij over: "Architectbureau Verdonk is zo'n twintig jaar geleden door de gelijknamige eigenaar opgericht. A. Verdonk startte zijn loopbaan drie decennia geleden als tekenaar bij een oliemaatschappij, maar begon al gauw voor zichzelf. Eerst aan huis, aan het Leiwater, maar de zaken gingen zo goed dat langzamerhand steeds meer ruimte nodig was. Die ruimte werd gevonden in Dorpsstraat 42 waar nu tien medewerkers hun plek hebben gevonden.
A. Verdonk is dan van oorsprong weliswaar zelf geen Zoetermeerder, maar van de historie van zijn woonplaats en werkplek weet hij toch wel wat te vertellen. En zo verwonderlijk is dat nu ook weer niet, want menig oud-Zoetermeerdenaar kan nog heel goed zijn vader herinneren als de (hoofd)onderwijzer van de christelijke lagere school.
A. Verdonk is getrouwd met een rasechte Zoetermeerse vrouw en is voorzitter van de orgelcommissie van de Nederlands Hervormde kerk in Zoetermeer."
, zoon van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd te Zoetermeer, gehuwd voor de kerk te Zoetermeer met Adriana CAMMERAAT, geboren te Zoetermeer, dochter van Pieter CAMMERAAT, tabakshandelaar, en Maartje van der TOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Nelleke VERDONK (zie XV.95).
2.
3.
Monique VERDONK, activiteitenbegeleidster, geboren te Delft.
Echtgenoot is Gert Jan SMIT, administratief medewerker, geboren te Rotterdam, zoon van Leendert SMIT, opticiën, en Anna Margaretha GROENEVELD.
4.
Marlies VERDONK, doktersassistente, geboren te Monster.
Gehuwd te Zoetermeer, gehuwd voor de kerk te Zoetermeer met Leendert VERMEULEN, afdelingsmanager AH, geboren te Zoetermeer, zoon van Willem VERMEULEN, hoofdinspecteur van politie, en Janke WONDAAL.
5.
Marianne VERDONK, geboren te Leidschendam.

XV.95
Nelleke VERDONK, secretaresse, geboren te Delft, dochter van Ing. Albert (Bert) VERDONK (zie XIV.152) en Adriana CAMMERAAT.
Gehuwd te Zoetermeer, gehuwd voor de kerk te Zoetermeer met Dirk van DRIEL, beveiligingsdeskundige, geboren te Bleiswijk, zoon van Willem van DRIEL, winkelier, chauffeur, en Elisabeth Margaretha HUURMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Ivo van DRIEL, geboren te Zoetermeer.
2.
Albert Rogier van DRIEL, geboren te Pijnacker, gedoopt te Zoetermeer.

XV.96
Maarten Pieter VERDONK, traffic-manager, geboren te Monster, zoon van Ing. Albert (Bert) VERDONK (zie XIV.152) en Adriana CAMMERAAT.
Gehuwd te Zoetermeer, gehuwd voor de kerk te Zoetermeer met Jeanette Gerrie Emma van STAVEREN, kapster, geboren te Zoetermeer, dochter van Willem van STAVEREN, handelaar in fruit, en Neeltje SLUITER.
Uit dit huwelijk:
1.
Ritchie Quincy VERDONK, geboren te Zoetermeer.

XIV.154
Ir. Cornelis (Kees) VERDONK, scheepsbouwkundig ingenieur, geboren op 01‑01‑1941 te Harderwijk, overleden op 17‑09‑2000 op 59-jarige leeftijd, begraven te Veenendaal. Cornelis werkte bij Verolme (reparatie en verkoop tankers), bij Lips Drunen (scheepsschroeven), als direkteur bij Mc.Gregor (scheepsluiken), als direkteur bij Scheepswerf De Hoop, als direkteur bij Koninklijke Leerlooierijen en is thans direkteur van de regionale Sociale Werkplaats te Ommen. Zoon van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd te Monster, gehuwd voor de kerk te Monster met Catharina Maria (Tine) PAKVIS, geboren te Monster, dochter van Maarten PAKVIS en Adriana van ONSELEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Paul Cornelis (Paul) VERDONK, geboren te Monster, gedoopt te Monster.
Gehuwd te Veenendaal, gehuwd voor de kerk te Veenendaal met Tine Marian SCHOONDERBEEK, geboren te Veenendaal.
2.
Henk Jaap (Henk Jaap) VERDONK, geboren te Hellevoetsluis, gedoopt te Monster.
3.
Annemieke Neline (Annemiek) VERDONK, geboren te Hellevoetsluis, gedoopt te Stellendam.

XIV.157
Erna Margaretha Jacoba VERDONK, geboren op 28‑10‑1943 te Harderwijk, overleden op 11‑02‑2008 te Krimpen aan den IJssel op 64-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑09‑1966 te Monster, gehuwd voor de kerk op 01‑09‑1966 te Monster met Arie van der POT, 25 jaar oud, leraar klassieke talen, geboren op 07‑12‑1940 te Monster, overleden op 20‑06‑1982 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd, begraven te Krimpen a/d IJssel, zoon van Arie van der POT, tuinder, en Marie van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arjen Martin van der POT, geboren te Waddinxveen, gedoopt te Waddinxveen.
2.
Henri Jaco van der POT, geboren te Waddinxveen, gedoopt te Waddinxveen.
3.
René Ernst van der POT, geboren te Waddinxveen, gedoopt te Waddinxveen.
4.
Martin Arie van der POT, geboren te Waddinxveen, gedoopt te Waddinxveen.
5.
Hugo Alexander van der POT, geboren te Krimpen Aan den IJssel, gedoopt te Krimpen Aan den IJssel.

XIV.159
Anneke Mathilde Nicoline VERDONK, geboren te Marken, dochter van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd te Monster, gehuwd voor de kerk te Monster met Cent SCHELLEVIS, 24 jaar oud, diricteur-eigenaar handelsonderneming, geboren op 12‑01‑1944 te Monster, overleden op 30‑04‑2001 te Schoonhoven op 57-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas SCHELLEVIS en Maatje Adriana LOOIJE.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicoline SCHELLEVIS, geboren te Delft.
2.
Neline Anneke SCHELLEVIS, geboren te Delft.
3.
Charlotte SCHELLEVIS, geboren te Dirksland.
4.
Henrieke SCHELLEVIS, geboren te Dirksland.
5.
Annemarie SCHELLEVIS, geboren te Dirksland.

XIV.160
Robert (Rob) VERDONK, huisarts, geboren te Marken, zoon van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd te Opheusden, gehuwd voor de kerk te Opheusden met Christina Maria van SUILICHEM, geboren te Tiel, dochter van Dirk van SUILICHEM en Janna Adriana de NOOD.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK, geboren te Ede.
2.
Robert Christiaan (Robert) VERDONK, geboren te Apeldoorn.
3.
Dirk‑Jan (Dirk‑Jan) VERDONK, geboren te Apeldoorn.
Info uit het blad Radar december 2019.
Dirk-Jan is geciteerd als woordvoerder van "Eerlijk Bankwijzer". Hij werkt ook voor "World Animal Protection"
.

XIV.162
Jacobus Hendrik (Jaap) VERDONK, leraar, geboren te Marken, zoon van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd (1) te Opheusden, gehuwd voor de kerk te Opheusden met Nellie Adriana SCHALK, medisch analiste, geboren te Opheusden, dochter van Adrianus SCHALK en Philipina Margaretha DUIJZER.
Gehuwd (2) te Remuzat (Frankrijk) met Jannetje BLANKESTIJN, secretaresse, geboren te Amersfoort, dochter van Geurt BLANKESTIJN en Geurtje van de WATER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marco VERDONK, geboren te Ede.
2.
Patrick VERDONK, geboren te Ede.
3.
Elise Madeleine Francaise VERDONK, geboren te Vaison La Romaine (FR).

XIV.166
Edith Elisabeth VERDONK, geboren te Zoetermeer, dochter van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd te Opheusden, gehuwd voor de kerk te Opheusden met Lammert de BRUIN, winkelier, geboren te Geldermalsen, zoon van Zweer de BRUIN en Geertruida HOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Erik de BRUIN, geboren te Geldermalsen.
2.
Marieke de BRUIN, geboren te Tiel.
3.
Frank de BRUIN, geboren te Utrecht.
4.
Richard de BRUIN, geboren te Rhenen.
5.
Danielle de BRUIN, geboren te Rhenen.

XIV.168
Mathilde Nelleke (Thil) VERDONK, geboren te Zoetermeer, dochter van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd te Opheusden, gehuwd voor de kerk te Opheusden met Frederik (Frits) GIDDING, bankemployé, geboren te Opheusden, zoon van Frederik GIDDING, kruidenier, en Petronella van der KOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Frederik GIDDING, geboren te Veenendaal.
2.
Hendrik Jacobus GIDDING, geboren te Wageningen.

XIV.169
Willem Johannes (Wim) VERDONK, konstrukteur, geboren te Zoetermeer, zoon van Hendrik Jacobus (Henk) VERDONK (zie XIII.166) en Neeltje (Nel) DONKER.
Gehuwd te Ochten, gehuwd voor de kerk te Ochten met Gerritje Janna Sebilla (Gerrie) TACK, geboren te Ochten, dochter van Jannes Johannes Willem TACK, kruidenier, en Sanderina Arianne van LAVIEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Rianne VERDONK, geboren te Heteren.
2.
Eline VERDONK, geboren te Heteren.
3.
Sanderina Catharina VERDONK, geboren te Heteren.

XII.110
Cornelis Marinus (Rien) VERDONK, hoofdopzichter/zadelmaker, geboren op 26‑01‑1890 te Oudshoorn, overleden op 11‑04‑1937 te Oegstgeest op 47-jarige leeftijd.
Rien werkte o.a. samen met zijn broer Pieter (29) in een zadelmakerij aan de Brasserskade te Delft. Hij werkt later ook in Ned.Indië als burger-werkman bij het KNIL en maakte daar zadels, patroontassen etc.
Zoon van Hendrik VERDONK (zie XI.74) en Neeltje BAKHUIZEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑05‑1915 te Woerden met Gijsje GOEDHART, 22 jaar oud, geboren op 05‑08‑1892 te Woerden, overleden op 23‑01‑1993 te Alphen a/d Rijn op 100-jarige leeftijd. Zij werd op har honderdste verjaardag, zoals gebruikelijk in tehuis "Rijnzate" gefeliciteerd door burgemeester Paats van Alphen aan de Rijn. Dochter van Nicolaas GOEDHART, sigarenhandelaar te Woerden, en Dirkje RIJNBURGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Nelly VERDONK, geboren op 03‑02‑1916 te Delft, overleden op 06‑02‑1970 te Brockville (Canada) op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07‑10‑1943 te Alphen a/d Rijn met Gerrit ENDHOVEN, 26 jaar oud, Onderwijzer, geboren op 22‑08‑1917 te Zegwaard, overleden op 04‑09‑2002 te Brockville op 85-jarige leeftijd. Gerrit was hoofdonderwijzer op een Christelijke school te Brockville, zoon van Teunis ENDHOVEN, ondernemer taxibedrijf, en Hendrika COLIJN. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. {Hij is later gehuwd te Brockville met Tineke van Putten. Woont in 2006 te Brockville.}
2.
Dirkje Klazina Maria (Rie) VERDONK, sekretaresse bij jachtwerf De Vriesch Lens, geboren op 14‑03‑1918 te Delft, overleden op 23‑02‑2008 te Arnhem op 89-jarige leeftijd.
3.
Cornelia Maria VERDONK, verpleegster, geboren op 13‑09‑1920 te Soerabaja (Ned.Ind.), overleden op 18‑12‑2004 te Rheden op 84-jarige leeftijd. Woonde in 1947 ter Haarstraat 17 te Amsterdam. Mogelijk was dit destijds het Julianaziekenhuis.
4.
Grietje VERDONK, geboren te Tjimahi (Ned.Ind.).

XII.113
Pieter VERDONK, zadelmaker, geboren op 18‑03‑1893 te Oudshoorn, overleden op 11‑09‑1956 te Leiden op 63-jarige leeftijd, begraven op 15‑09‑1956 te Aarlanderveen. Begraven op de Algemene Begraafplaats.
Na het huwelijk woonde het gezin in Delft, vanwaar het op 2-4-1924 verhuisde naar Alphen aan de Rijn, Dorpsstraat 59. In 1947 woonde het gezin in Gouda, Burgvlietkade 11. Pieter was ouderling bij de Nederlands Hervormde gemeente te Aarlanderveen.
Zoon van Hendrik VERDONK (zie XI.74) en Neeltje BAKHUIZEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑07‑1918 te Alphen a/d Rijn met Jannigje BLOM, 20 jaar oud, geboren op 25‑09‑1897 te Utrecht, overleden op 18‑07‑1986 te Leiden op 88-jarige leeftijd, dochter van Evert BLOM en Anna Johanna HOONAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Neeltje (Rie) VERDONK, geboren op 16‑11‑1919 te Delft, overleden op 19‑08‑2010 te Eerbeek op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑08‑2010 te Dieren. Na het overlijden van Paulus Pasma woonde Rie samen met John Reijnen in in 2007 is overleden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑06‑1942 te Alphen a/d Rijn met Paulus PASMA, 25 jaar oud, geboren op 14‑02‑1917 te Aarlanderveen, overleden op 24‑06‑1989 te Eerbeek op 72-jarige leeftijd, begraven op 28‑06‑1989 te Eerbeek, zoon van Pieter PASMA en Elisabeth KOOLSTRA. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Liesbeth die trouwde met Mart
Piet, overleden voor 2010
Annemieke die truwde met Han
Paul, overleden voor 2010
Arnold die trouwde met Vân
Bert (overleden vóór 2010) die trouwde met Dineke
.
2.
Evert Hendrik VERDONK (zie XIII.176).
3.
Anna Johanna (Jos) VERDONK, geboren te Alphen a/d Rijn. Woonde in 1947 Langestraat 74 te Amersfoort alwaar zij werkzaam was als kinderverzorgster.
Gehuwd te Alphen a/d Rijn met Franciscus van BENTEN, geboren te Leiden, zoon van Johannes van BENTEN en Johanna Margaretha van der MARK.
4.
Hendrica Neeltje (Henny) VERDONK, geboren op 14‑05‑1930 te Alphen a/d Rijn, overleden op 27‑12‑1961 te Alphen a/d Rijn op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd te Aarlanderveen met Dirk KOSTER, geboren te Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk KOSTER en Hendrika KOUDSTAAL.
5.
Pieter VERDONK (zie XIII.182).
6.
Jeanne Nelly VERDONK, geboren op 14‑07‑1938 te Alphen a/d Rijn, overleden na 2017.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑07‑1960 te Alphen a/d Rijn met Marinus (Rien) van ARKEL, 27 jaar oud, geboren op 04‑12‑1932 te Alphen a/d Rijn, overleden 3‑4‑2917 te Alphen aan de Rijn, begraven te Alphen aan de Rijn, zoon van Jacob van ARKEL en Cornelia van DONK.

XIII.176
Evert Hendrik VERDONK, geboren op 21‑09‑1922 te Delft, overleden op 05‑08‑1989 te Nieuwkoop op 66-jarige leeftijd, zoon van Pieter VERDONK (zie XII.113) en Jannigje BLOM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑06‑1946 te Harmelen met Elisabeth KONIJNENBURG, 24 jaar oud, geboren op 25‑12‑1921 te Harmelen, overleden op 21‑01‑1988 te Nieuwkoop op 66-jarige leeftijd, begraven op 26‑01‑1988 te Nieuwkoop, dochter van Teunis Cornelis KONIJNENBURG en Margje de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeanette VERDONK, geboren te Aarlanderveen.
Gehuwd te Nieuwkoop met Guus Jan MONTAGNE, geboren te Bodegraven, zoon van Gerard Gustaaf Adolf MONTAGNE en Hendrica Maria VERSLOOT. Uit dit huwelijke geboren: Lisette en Michael Montagne.
2.
Teunis Cornelis VERDONK, geboren op 19‑06‑1952 te Nieuwkoop, overleden op 16‑09‑1957 te Leiden op 5-jarige leeftijd.
3.
Marja Elisabeth VERDONK, geboren te Nieuwkoop.
Gehuwd te Nieuwkoop met Peter van der WILK, geboren te Nieuwkoop, zoon van Antonius van der WILK en Bardina KRANENBURG. Uit dit huwelijk geboren: Marlous en Pieter van der Wilk.

XIII.182
Pieter VERDONK, woninginrichter, geboren te Aarlanderveen.
Uit een interview, afgedrukt in het Alphens Nieuwsblad van 16-10-2003 namen wij het onderstaande over:
"Mijn vader, Pieter Verdonk, was gedurende de Eerste wereldoorlog voor zijn nummer in dienst bij de huzaren. Hij werkte als zadelmaker en stoffeerder in de Rijkswerkplaatsen in Den Haag. Mijn moeder Jeanne Blom, werkte als dienstmeisje in Den Haag.In 1923 wist opa Verdonk een zadelmakerij te koop in de Dorpstraat te Aarlanderveen. Vader en moeder betrokken het woonhuis dat, gebouwd omstreeks 1730, al dienst had gedaan als burgemeesterswoning, kosterswoning, kleuterschool en kuipenmakerij."
De 2e wereldoorlog.
"De boeren in Aarlanderveen werden belaagd door mensen die bedelden om eten. De boeren hadden echter leverplicht aan de bezetter, zoals met boter, kaas en melk. Maar ze probeerden er aan alle kanten onderuit te komen om zoveel mogelijk mensen te helpen. Goede boeren verkochten graag, tarwe of melk tegen kostprijs, maar er waren ook boeren die van de situatie profiteerden en artikelen verkochten tegen woekerprijzen. Niet voor niets verspreidde de ondergrondse in 1944 pamfletten waarop de namen van zwarthandelaren stonden vermeld. In een dorpsgemeenschap blijft weinig geheim."
" In datzelfde jaar werd mijn oudere broer Bob, die ondergedoken was voor de Arbeitseinsatz, opgepakt. Een aantal van zijn verzetskameraden haalden hem uit het cachot van Aarlanderveen. En toen moest hij vluchten. Uit angst voor represailles doken ook mijn ouders en zussen onder. Ik werd bij boer Kempenaar, vrienden van mijn ouders, ondergebracht."
" Tot aan de vierde klas zat ik op de Christelijke School aan het Zuideinde in Aarlanderveen. Daarna volgde de Bethlehemschool aan het St. Jorisplein. Met mijn 17e ging ik van de Ulo af en kwam ik bij vader in de zaak. Van hem leerde ik meubels stofferen, gordijnen en matrassen maken. Toen ik mijn vader op 19 jarige leeftijd verloor, werd de zadelmakerij direct opgedoekt; daar wilde ik niet in verder.
Meubelinrichting.
"In Aarlanderveen waren veel grotere gezinnen, we genoten veel vertrouwen van de mensen. Ze zeiden: "Ga maar naar Piet Verdonk. Koop daar maar je complete inrichting". We adviseerden onze klanten over huiskamermeubelen, keukeninrichting, slaapkamermeublementen."
"Ik bewaar goede herinneringen aan die tijd en de klanten. We bouwden een vertrouwensrelatie met hen op. Het kwam geregeld voor dat ze hun spaarbankboekje aan ons lieten zien. Van het gespaarde bedrag moest zowel het huwelijk als de inrichting gebeuren. We hebben wat met ze gerekend."
"Twee jaar geleden heeft mijn zoon het bedrijf overgenomen."
Zoon van Pieter VERDONK (zie XII.113) en Jannigje BLOM.
Gehuwd te Alphen a/d Rijn met Johanna Geertruida van den HOEK, geboren te Boskoop, dochter van Alexander Constantinus van den HOEK en Johanna Cornelia AKKERBOOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Petra Louise VERDONK, geboren te Aarlanderveen.
3.
Hanneke Jeanette VERDONK, geboren te Aarlanderveen.

XIV.177
Pieter Alexander (Lex) VERDONK, geboren te Aarlanderveen, zoon van Pieter VERDONK (zie XIII.182) en Johanna Geertruida van den HOEK.
Gehuwd te Alphen a/d Rijn met Catharina Adriana (Karin) van der VEER, geboren te Rotterdam, dochter van Jacobus Willem van der Veer en Adriana Maria Elisabeth MAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Kevin VERDONK, geboren te Aarlanderveen.
2.
Leroy VERDONK, geboren te Aarlanderveen.

XII.116
Adriaan VERDONK, typograaf, geboren op 12‑10‑1895 te Oudshoorn, overleden op 19‑11‑1977 te Gouda op 82-jarige leeftijd. Woonde in 1920 Gouwe 112 te Gouda. Zoon van Hendrik VERDONK (zie XI.74) en Neeltje BAKHUIZEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02‑05‑1923 te Middelburg met Jacomina (Mien) van WEZEL, 23 jaar oud, geboren op 24‑04‑1900 te Middelburg, overleden op 13‑08‑1975 te Alphen a/d Rijn op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van WEZEL, varensgezel, en Maria Paulina van de Berge.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik VERDONK (zie XIII.186).

XIII.186
Hendrik VERDONK, Adjunct Directeur van een MAVO te Gouda, geboren te Gouda, zoon van Adriaan VERDONK (zie XII.116) en Jacomina (Mien) van WEZEL.
Gehuwd te Gouda met Wilhelmina Johanna Maria AMESZ, geboren te Gouda, dochter van Johannes AMESZ en Wilhelmina Johanna Maria van der KROFT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jolanda Jacomina VERDONK, geboren te Gouda.
Gehuwd te Gouda met Johannes Jacobus WILDSCHUT, geboren te Gouda, zoon van Theodorus WILDSCHUT en Aaltje JANSMA.
2.
Astrid Pauline VERDONK, geboren te Gouda.
Gehuwd te Gouda met Johannes Wilhelmus Jozef van den HONDEL, geboren te Gouda, zoon van Wilhelm van den HONDEL en Hendrika Johanna Theresia BURGER.
3.
Annemiek VERDONK, geboren te Gouda.
Gehuwd te Gouda met Martinus Christiaan BINNENDIJK, geboren te Bergambacht, zoon van Theodorus Johannes BINNENDIJK en Betsy SIJDERLAAN.

XII.121
Hendrik VERDONK, timmerman, geboren op 01‑08‑1902 te Oudshoorn, overleden op 07‑07‑1935 te Leiden op 32-jarige leeftijd. Uit een bericht van overlijden in de Waarheidsvriend, namen wij over: bestuurslid vanaf 1930, Ger. Bond Alphen aan de Rijn. Zoon van Hendrik VERDONK (zie XI.74) en Neeltje BAKHUIZEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19‑08‑1926 te Alphen a/d Rijn met Geertruida Isabella (Trui) van OTTERLOO, 24 jaar oud, geboren op 14‑06‑1902 te Alphen a/d Rijn, overleden op 25‑09‑1968 te Alphen a/d Rijn op 66-jarige leeftijd, dochter van Jan van OTTERLOO en Gerritje RUIS. {Zij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 15‑08‑1940 te Alphen aan de Rijn met Pieter Johan (Piet) Pijpers, 33 jaar oud, geboren op 17‑08‑1906 te Alphen aan de Rijn, overleden op 20‑12‑1968 te Alphen aan de Rijn op 62-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jozef Pijpers en Hendrika Cornelia Grobben.}
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik (Henk) VERDONK (zie XIII.188).
2.
Jan VERDONK (zie XIII.191).
3.
Nellie VERDONK, geboren te Alphen a/d Rijn.
Gehuwd (1) te Alphen a/d Rijn, gescheiden te Groningen van Cornelis van PROOSDIJ, leraar HTS, geboren te Amsterdam, zoon van Cornelis van PROOSDIJ en Elisabeth van AUGISTIN.
Gehuwd (2) te Groningen met Albert OLTHOF, 51 jaar oud, geboren op 20‑07‑1924 te Oude Pekela, overleden op 05‑01‑2014 te Groningen op 89-jarige leeftijd, zoon van Albert OLTHOF en Elisabeth Elsiena LOORBACH.

XIII.188
Hendrik (Henk) VERDONK, Gepensioneerd als adjunct directeur van het Gasbedrijf Kop van Noord-Holland en Alkmaar, geboren op 14‑02‑1928 te Alphen a/d Rijn, overleden op 02‑10‑2007 te Heiloo op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrik VERDONK (zie XII.121) en Geertruida Isabella (Trui) van OTTERLOO.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 23‑12‑1954 te Alphen a/d Rijn met Hermanna Franciska BORGERT, 31 jaar oud, geboren op 24‑04‑1923 te Wierden, overleden op 12‑01‑1971 te Heiloo op 47-jarige leeftijd, dochter van Albertus Gerardus BORGERT en Maria Susanna Gertruda van de BRUG.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 27‑06‑1971 te Oegstgeest met Anna Margaretha (Anna) MOKKENSTORM, 41 jaar oud, geboren op 22‑05‑1930 te Leiden, overleden op 12‑10‑2003 te Heiloo op 73-jarige leeftijd.
Tijdens de herdenkingsdienst in de Aula van de begraafsplaats, sprak Henk ondermeer de volgende woorden:
"Haar geloof, dat was eenvoudig. Ze zei vaak: "Ik heb zelf een lijntje met God. Hij is mijn steun en helper. Hij laat mij niet in de steek. Ik heb geen verdere hulp nodig want Hij is de beste helper." Ze had de vaste overtuiging dat er voor haar een plaats bereid was en dat de Vader op haar wachtte. Samen hebben we gebeden in aanwezigheid van de kinderen. Waarop, ondanks dat zij bijna niet meer spreken kon, duidelijk haar Amen klonk."
Boven de overlijdens advertentie in de krant lezen wij:
Daarom aanvaardt elkander,
zoals ook Christus ons aanvaardt heeft
tot heerlijkheid Gods. Rom.15:7
Op de CDRom waarop alle Genealogisch publikaties van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k zijn vermeld zijn de liturgie en uitgesproken herdenkingswoorden opgenomen.
Begraven op 15‑10‑2003 te Heiloo.
Begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Holleweg 131a te Heiloo.
Dochter van Kors MOKKENSTORM en Engelina Marina MUGGE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Isabella Geertruida VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Oirschot met Teunis RIJKEN, informatie-adviseur, geboren te Alphen a/d Rijn, zoon van Pieter Gerrit RIJKEN en Jannetje BEVAART. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
2.
Hendrik Jan VERDONK (zie XIV.188).
3.
Martin Pieter VERDONK (zie XIV.190).

XIV.188
Hendrik Jan VERDONK, drs. natuurkunde, werkzaam als hoofdmedewerker automatisering, geboren te Amsterdam, zoon van Hendrik (Henk) VERDONK (zie XIII.188) en Hermanna Franciska BORGERT.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Huberdina Johanna Henrica LOIJENS, geboren te Hilvarenbeek, dochter van Wilhelmus Petrus Johannes LOIJENS en Johanna Maria Jacoba WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jolisa Franciska VERDONK, geboren te Egmond aan Zee.
2.
Hendrik Pieter VERDONK, geboren te Egmond aan Zee.
3.
Willem Adriaan VERDONK, geboren te Egmond aan Zee.

XIV.190
Martin Pieter VERDONK, ing. werktuigbouw; werkzaam als informatiedeskundige, geboren te Amsterdam, zoon van Hendrik (Henk) VERDONK (zie XIII.188) en Hermanna Franciska BORGERT.
Gehuwd te Heiloo met Ariane SCHINKEL, geboren te Alkmaar, dochter van Jan SCHINKEL en Maartje SPAANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Koen VERDONK, geboren te Heiloo.
2.
Laura VERDONK, geboren te Heiloo.

XIII.191
Jan VERDONK, gepensioneerd hoofdscheepswerktuigkundige, geboren te Alphen a/d Rijn. Jan was tot zijn pensionering in 1987, hoofdscheepswerktuigkundige bij de Koninklijke Java-China Paketvaart Lijn en bij de Ned.Lloyd.
Vriend van onze sgov. Vriendennummer 1050578-go. Contacten lopen via zijn broer H. Verdonk te Heiloo, vriendennummer 0360677-go
e-mail adres: verdonk@southwest.com.au
, zoon van Hendrik VERDONK (zie XII.121) en Geertruida Isabella (Trui) van OTTERLOO.
Gehuwd te Alphen a/d Rijn met Theresia Cornelia Maria van LEEUWEN, geboren te 's Gravenhage, dochter van Theodorus van LEEUWEN en Hendrika DALEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Marianne Erika VERDONK, part time receptioniste, geboren te Osborn Park (Perth Australië).
Gehuwd te Perth. Gehuwd in de Grieks Orthodokse kerk. Echtgenoot is George Nicolls, groetenkweker en grossier, geboren te Subico (Australië). De familie Nicolls kwam van Griekenland naar Australië na de eerste wereldoorlog en droegen toen de naam Hatsunicolatis.
Deze naam bleek moeilijk te gebruiken en werd daarom veranderd in Nicolls.
De eerste emigranten van deze familie begonnen een groetenzaakje. Tot heden bleven ze deze aktiviteiten, in veranderde vorm, trouw.
Zoon van Lesly Alekaris Nicolls en Maria Etrelezis. Uit dit huwelijk is geboren: Larzero Michael Jan, 4-8-1997 Rockingham West Australië.
2.
Richard Pieter VERDONK (zie XIV.194).
3.
Paul Anthony VERDONK, geboren te Osborn Park (Perth Australië).

XIV.194
Richard Pieter VERDONK, werkzaam bij een glasbedrijf, geboren te Osborn Park (Perth Australië), zoon van Jan VERDONK (zie XIII.191) en Theresia Cornelia Maria van LEEUWEN.
Gehuwd te Perth. Gehuwd in de Grieks Orthodokse kerk met Christina Nicolls, receptioniste bij Van Leeuwen Buizenhandel, geboren te Subico Australië, dochter van Lesly Alekaris Nicolls en Maria Etrelezis.
Uit dit huwelijk:
1.
Kurt Pieter VERDONK, geboren te Subiaco West Australië.
2.
Jamie John VERDONK, geboren te Subiaco (Australië). Jamie werd geboren in het King Edwards Memorial Hospital.
3.
Daniel Richard VERDONK, geboren te Subiaco (West Australie). Daniel is geboren in het King Edward Memorial Hospital.

XI.77
Martinus Hendrikus VERDONK, monteur, machinist, scheepstimmerman, geboren op 16‑05‑1865 te Weesperkarspel, overleden voor 1932. Martinus zijn naam komt voor in het Algemeen Politieblad van 1881 op de bladzijden 1546 en 1640.
Zijn voornamen zijn daar in omgekeerde volgorde geschreven: Hendricus Martinus. Het volgende is vermeld in de rubiek gesignaleerde personen:
"timmermansleerling, ligtmatroos op Hr.Ms. stoomschip Zilveren Kruis, stamboeknummer 20296, laatst wonende te Den helder, lang 1.44 meter, aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kind rond, haar en wenkbrauwen blond.Van verlof achter gebleven te Amsterdam d.d. 8-10-1881".
Op 1-11-1881 werd deze vanwege de minister van oorlog gedane signalering weer ingetrokken door de minister.
Conclusie. Martinus was reeds op 16 jarige leeftijd bij de Kon. Marine
in dienst. Dat beviel kennelijk niet zo goed want hij bleef langer met verlof dan toegestaan.
 
Martinus werd op 25-8-1888 door de kantorechter te Breda veroordeeld tot een geldboete van fl. 5,-- subsidiair 2 dagen hechtenis wegens het afmeren van een schip op een verboden plaats aan het rijkskanaal.
 
Martinus ging met zijn gezin in 1891 van Weesp naar Schulp in Duitsland alwaar hij werkzaam was bij de totstandkoming van het Keizer Willemskanaal.
Voor de 1e wereldoorlog woonden ze weer in Nederland.
De datum en plaats van Martinus zijn overlijden is ons niet bekend geworden.
Er gaat een verhaal in de familie dat hij als varensgezel in Egypte terecht was gekomen en aldaar bij een uit de hand gelopen ruzie in Caïro om het lezen zou zijn gekomen.
Zoon van Albert VERDONK (zie X.47) en Adriana KOORDES.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22‑01‑1887 te Vreeswijk met Bartje GOEDGELUK, 18 jaar oud, geboren op 30‑08‑1868 te Vreeswijk, overleden op 14‑04‑1931 te Utrecht op 62-jarige leeftijd, begraven op 18‑04‑1931 te Utrecht, dochter van Wouter GOEDGELUK en Teuntje van GEFFEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Alberta VERDONK, geboren op 21‑02‑1887 te Vreeswijk, overleden op 01‑04‑1974 te Zeist op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑11‑1911 te Heemstede met Pieter Cornelis ten HAVE, 29 jaar oud, geboren op 27‑02‑1882 te Amsterdam, overleden op 14‑04‑1955 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, zoon van Klaas ten HAVE en Maria Elisabeth VRICHT. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
2.
Wouter Martinus VERDONK (zie XII.127).
3.
Albertus Teunis VERDONK (zie XII.129).
4.
5.
Teuntje Bartje VERDONK, geboren op 28‑09‑1893 te Belford (Dld), overleden te Zuid Afrika.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑12‑1917 te Utrecht met Jan NACHTEGAAL, 26 jaar oud, geboren op 04‑03‑1891 te Jutphaas, zoon van Abraham NACHTEGAAL, arbeider, en Adriana VROOMAN.
6.
Hendrik VERDONK (zie XII.135).
7.
Marinus VERDONK (zie XII.137).

XII.127
Wouter Martinus VERDONK, kermisexploitant, geboren op 31‑05‑1889 te Weesp (gezindte: RK), overleden op 04‑02‑1981 te Nieuwegein op 91-jarige leeftijd, begraven op 07‑02‑1981 te Vianen. De volgende adressen noteerden wij in de Burgerlijkestand:
te Utrecht:
1929 Sluisstraat 17
1930 Bethlehemweg 67 bisI
1931 Sluisstraat 17
1936 Woonwagenkamp
1939 Siriusstraat 2
1946 Jan Luijkenstraat 10
1954 Schoolstraat 3a te Jutphaas en sedert 1971 te Nieuwegein.
Zoon van Martinus Hendrikus VERDONK (zie XI.77) en Bartje GOEDGELUK.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 13‑02‑1929 te Utrecht met Christina Louisa Philipina REUVERS, 30 jaar oud, geboren op 19‑06‑1898 te Tiel, overleden op 17‑01‑1990 te Nieuwegein op 91-jarige leeftijd, begraven op 20‑01‑1990 te Vianen. Begraven op het rk kerkhof Sparrendreef. Dochter van Marinus REUVERS en Henriette Louise SCHEFFEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus Wouter VERDONK (zie XIII.196).

XIII.196
Martinus Wouter VERDONK, kermis-exploitant, geboren te Zundert.
Uit een interview met Martinu Wouter, in de Rhenense Betuwse Courant van 8 juli 1998, namen wij het onderstaande over:
"De ouders van Martinus Wouter waren kermisgangers en oefenden het beroep tot hun tachtigste jaar uit. Martinus Wouter heeft de passie dus niet van een vreemde. Ik weet niet beter. Ik was er als kind al bij betrokken en zal er waarschijnlijk tot m'n dood liefde voor blijven voelen. Aan stoppen denk ik niet. Over een jaar kan ik met pensioen,maar daar denk ik niet aan. Hoef ik het niet meer voor mijn brood te doen, dan blijf ik wel uit hobby betrokken bij de kermis. Kermis is een vermaak voor het volk. Voor het gewone werkvolk betekent de aanwezigheid van handels- en kermisreizigers heel wat meer dan voor de sociaal-economisch beter gesitueerde. De hogere standen hebben in het verleden met hun wetgevende macht geprobeerd de 'spelletjes' en 'feesten' van het werkvolk aan banden te leggen. Volksvermaak laat zich echter niet uitsluiten. De vrijheidscultuur laat zich moeilijk aan banden leggen, In de loop der eeuwen is de kermis veranderd van handelsmarkt in een attractiepark. Een vleugje romantiek met een friole vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid blijken oersterke principes die niet uit te roeien zijn, doceert Verdonk. De familie Verdonk is ondermeer eigenaar van de Octopus, de looping en de botsbaan. Ook beschikken zij over een groot Duits draaiorgel".
Het krantenbericht en een foto van Martinus Wouter zijn ouders zijn op de cdrom geplaatst.
Zoon van Wouter Martinus VERDONK (zie XII.127) en Christina Louisa Philipina REUVERS.
Gehuwd te Uithoorn met Johanna Maria Elisabeth van RIJSSEN, geboren te Arnhem, dochter van Anthonius Hendricus van RIJSSEN en Geertje KABALT. Informatie van dit echtpaar en zoon van de persoonskaart.
Uit dit huwelijk:
1.
Wouter Martinus VERDONK, geboren te Utrecht.
2.
Anthonius Hendricus VERDONK, geboren te Utrecht.

XII.129
Albertus Teunis VERDONK, tuinder, geboren op 23‑01‑1891 te Schulp (Dld), overleden op 05‑11‑1973 te Maarssen op 82-jarige leeftijd, begraven op 09‑11‑1973 te Westbroek. Albertus maakte deeluit van de Gemeenteraad van Westbroek, Maarseveen, Tienhoven en Achttienhoven. Er deed zich in mei 1938 een situatie voor die de aandacht van de plaatselijke pers kreeg. Het krantenverslag en de notulen van de Gemeenteraad van 28 juni 1938 zijn op de cdrom opgenomen. Een samenvatting van dit gebeuren is gepubliceerd in het hoofdstuk personalia in de Genealogie van de Geslachten Verdon(c)k deel IV. Zoon van Martinus Hendrikus VERDONK (zie XI.77) en Bartje GOEDGELUK.
Ondertrouwd op 11‑06‑1914 te IJsselstein, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑06‑1914 te IJsselstein met Aaltje de LANG, 22 jaar oud, geboren op 03‑06‑1892 te IJsselstein, overleden op 16‑08‑1983 te Westbroek op 91-jarige leeftijd, dochter van Johannes de LANG en Willempje.
Uit dit huwelijk:
1.
Alberta Willempje VERDONK, geboren op 27‑08‑1915 te Utrecht, overleden op 24‑11‑2005 te Westbroek op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑04‑1940 te Westbroek met Evert de GRAAF, 28 jaar oud, geboren op 12‑03‑1912 te Westbroek, overleden op 21‑02‑1988 te Westbroek op 75-jarige leeftijd, zoon van Evert de GRAAF en Elisabeth GEURTSEN.
2.
Adriana Aaltje VERDONK, geboren op 28‑02‑1918 te Utrecht, overleden op 21‑07‑1988 te de Bilt op 70-jarige leeftijd, begraven op 25‑07‑1988 te Westbroek. Woonde 1947 aan de Gageldijk 219 te Westbroek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21‑10‑1940 te Westbroek met Gerrit SODAAR, 27 jaar oud, geboren op 06‑09‑1913 te Westbroek, overleden op 07‑03‑1996 te Utrecht op 82-jarige leeftijd, begraven op 12‑03‑1996 te Westbroek, zoon van Arie SODAAR en Gerritje GRIFFIOEN. Uit dit huwelijk zijn geboren: Arie, Bertus en Gerrit Sodaar.
3.
Johannes (Joop) VERDONK (zie XIII.202).
4.
Teuntje VERDONK, geboren op 20‑04‑1932 te Westbroek, overleden op 07‑11‑1994 te Westbroek op 62-jarige leeftijd. Boven het bericht van overlijden staat:
" Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?".
Begraven op 11‑11‑1994 te Westbroek.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑11‑1952 te Westbroek met Gerrit van ESSEN, 27 jaar oud, geboren op 29‑09‑1925 te Jutphaas, overleden op 12‑04‑2006 op 80-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van ESSEN en Clasina van SCHAIK.

XIII.202
Johannes (Joop) VERDONK, geboren op 08‑06‑1919 te Oudenrijn, overleden op 19‑10‑2004 te Maarssen op 85-jarige leeftijd, zoon van Albertus Teunis VERDONK (zie XII.129) en Aaltje de LANG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑10‑1945 te Aalten met Gerarda Johanna Hendrika (Annie) OBERINK, 25 jaar oud, geboren op 16‑07‑1920 te Aalten, overleden op 12‑05‑1991 te Maarssen op 70-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Jan Willem OBERINK en Gerharda SIKKING.
Uit dit huwelijk:
1.
Albertus Teunis VERDONK (zie XIV.199).
3.
Adrianus VERDONK, geboren te Westbroek.

XIV.199
Albertus Teunis VERDONK, tuinder, geboren te Westbroek, zoon van Johannes (Joop) VERDONK (zie XIII.202) en Gerarda Johanna Hendrika (Annie) OBERINK.
Gehuwd te Maartensdijk met Maagje Janny van BRENK, 22 jaar oud, geboren op 21‑08‑1953 te Maartensdijk, overleden op 11‑06‑1997 te Maarssen op 43-jarige leeftijd, begraven op 14‑06‑1997 te Maarssen. Begraven op de begraafplaats aan de Straatweg te Maarssen. Dochter van Willem van BRENK en Albertje van BEMMEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Liesbeth VERDONK, geboren te Utrecht.
2.
Albertus VERDONK, geboren te Utrecht.

XIV.201
Hendrikus Jan Willem VERDONK, hovenier, geboren te Westbroek, zoon van Johannes (Joop) VERDONK (zie XIII.202) en Gerarda Johanna Hendrika (Annie) OBERINK.
Gehuwd te Abcoude met Clasina Adriana OUDSHOORN, geboren te Abcoude, dochter van Jacob OUDSHOORN en Grietje ZELDENRIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Martijn VERDONK, geboren te Maarssen.
2.
Stefan VERDONK, geboren te Maarssen.
3.
Susanna VERDONK, geboren te Mapwa (Nieuw Zeeland).

XII.131
Martinus Hendrikus VERDONK, smid, rijwielhersteller, geboren op 01‑05‑1892 te Kiel (Dld), overleden op 06‑12‑1934 te Utrecht op 42-jarige leeftijd. Informatie van echtpaar en twee kinderen van de persoonskaart, zoon van Martinus Hendrikus VERDONK (zie XI.77) en Bartje GOEDGELUK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25‑09‑1919 te Utrecht met Johanna Maria ROTSCHEID, 23 jaar oud, geboren op 30‑12‑1895 te Utrecht, overleden op 08‑01‑1972 te Utrecht op 76-jarige leeftijd, dochter van Philippus Johannes ROTSCHEID en Maria van REEKEM.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Maria Paulina VERDONK, geboren te Nelson (Canada).
Gehuwd te Koog a/d Zaan met Willem HARTOG, automonteur, geboren te Koog a/d Zaan, zoon van Jan HARTOG, timmerman, en Hendrika ALBERS.

XIII.206
Martinus Hendrikus VERDONK, timmerman, geboren te Nelson (Cnd), zoon van Martinus Hendrikus VERDONK (zie XII.131) en Johanna Maria ROTSCHEID.
Gehuwd te Drachten met Elisabeth KEUNING, geboren te Drachten, dochter van Jacob Alderts KEUNING en Aaltje BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Douglas VERDONK (zie XIV.204).
2.
Lawrence Martin VERDONK, geboren te Brampton (Cnd).
Gehuwd te Brampton (Cnd) met Jennifer GOSLAR, geboren te Toronto (Cnd), dochter van Richard GOSLAR en Rita MEYER.
3.
Paul Wayne VERDONK, geboren te Brampton (Cnd).
Gehuwd te London (Cnd) met Melani Elizabeth LACROSSE, geboren te Mississauga (Cnd), dochter van Francais Xavier LACROSSE en Sandra Eulalia McRAE.

XIV.204
Robert Douglas VERDONK, geboren te Brampton (Cnd), zoon van Martinus Hendrikus VERDONK (zie XIII.206) en Elisabeth KEUNING.
Gehuwd te Oshawa (Cnd) met Yvonne Elisabeth (Yvonne) BOERSTRA, geboren te Toronto (Cnd). Van de familie Boerstra bestaat er een genealogie op het internet:
http://boerstra.freeyellow.com
, dochter van Tony BOERSTRA en Eileen CLARK.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaron Robert VERDONK, geboren te Edmonton (Alberta Cnd).
2.
Jarom Martin VERDONK, geboren te Edmonton (Alberta Cnd).
3.
Brandon Alexander VERDONK, geboren te Edmonton (Alberta Cnd).
4.
Dallin Clarke VERDONK, geboren te Edmonton (Alberta Cnd).
5.
Jacob Taylor VERDONK, geboren te Oshawa (Ontario Cnd).

XII.135
Hendrik VERDONK, werkman, geboren op 04‑05‑1895 te Aarlanderveen.
Hendrik was werkzaam bij Werkspoor. Op 7-1-1924 vertrok hij naar West Indië maar in oktober van dat zelfde jaar werd hij weer ingeschreven in Utrecht.
Op 18 maart 1926 werd hij uitgeschreven naar Australië. Zijn vrouw volgde hem op 2-4-1927 met zoon Martinus Hendricus.
Hendrik was Nederlands Hervormd; Wilhelmina Rooms-katholiek. Hun zoon Marinus Hendrikus werd bij het huwelijk geëcht.
Zoon van Martinus Hendrikus VERDONK (zie XI.77) en Bartje GOEDGELUK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑08‑1923 te Utrecht met Wilhelmina Geertruida van den HOEVEN, 26 jaar oud, geboren op 16‑01‑1897 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus Hendrikus VERDONK, geboren te Utrecht.
2.
Nominee (mogelijk is dit haar voornaam) VERDONK. Deze dochter zou in Australië woonachtig zijn. Vermoedelijk te Perth of omgeving. Het is ons niet gelukt met haar in contact te komen.

XII.137
Marinus VERDONK, geboren op 13‑02‑1897 te IJsselstein, overleden op 12‑02‑1973 te Utrecht op 75-jarige leeftijd, begraven op 16‑02‑1973 te Utrecht, zoon van Martinus Hendrikus VERDONK (zie XI.77) en Bartje GOEDGELUK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑09‑1921 te Utrecht met Cornelia Belia ROTSCHEID, 21 jaar oud, geboren op 25‑03‑1900 te Utrecht, overleden op 19‑11‑1983 te Utrecht op 83-jarige leeftijd, dochter van Philippus Johannes ROTSCHEID en Maria van REEKEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Martina Hendrika (Tine) VERDONK, geboren te Utrecht.
Gehuwd te Utrecht met Cornelis Johannes POT, geboren te Utrecht, zoon van Cornelis Johannes POT en Geertruida van BAREN. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
2.
Cornelia VERDONK, geboren te Utrecht.
Gehuwd te Utrecht met Johannes van ESSEN, brandweerman, geboren te Utrecht, zoon van Johannes van ESSEN en Theodora WEEKES. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
3.
Marina Paulina VERDONK, geboren te Utrecht.
Gehuwd te Utrecht met Frits Arnoldus BEKKER, geboren te Amsterdam, zoon van Alouissius Bernardus BEKKER en Johanna Maria SINGERS. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

XI.79
Coenraad VERDONK, koperslager, loodgieter, leidekker, geboren op 04‑04‑1868 te Weesp, overleden op 22‑06‑1910 te Maartensdijk op 42-jarige leeftijd. Coenraad woonde waar zijn werk was: Delft(1887); Schipluiden(1897); Den Haag(1902); Weesp(1902); Haarlem (1903) en Bussum(1904).
In 1906 werd Coenraad, als loodgieter, failliet verklaard. Curator was mr Jan Doets te Amsterdam.
Zoon van Albert VERDONK (zie X.47) en Adriana KOORDES.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑12‑1890 te Oudshoorn met Willemijntje van EIJK, 22 jaar oud, geboren op 19‑03‑1868 te Harmelen, overleden op 03‑02‑1915 te Utrecht op 46-jarige leeftijd, dochter van Jacob van EIJK, arbeider, en Willemijntje van der NEUT.
Uit dit huwelijk:
1.
NN VERDONK, geboren op 15‑04‑1891 te Alphen a/d Rijn, overleden op 15‑04‑1891 te Alphen a/d Rijn, 0 dagen oud.
2.
Albertus VERDONK (zie XII.140).
3.
Willemina VERDONK, geboren op 25‑09‑1893 te Zwammerdam, overleden op 30‑06‑1975 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03‑11‑1915 te Nieuwer Amstel met Marinus Hendrikus MOLLEMAN, 28 jaar oud, gemeente-werkman, geboren op 03‑09‑1887 te Ouder Amstel, overleden op 19‑01‑1967 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd, zoon van Abraham MOLLEMAN en Anneke de BRUIN.
4.
Adriana VERDONK, geboren op 26‑01‑1895 te Zwammerdam, overleden op 28‑07‑1988 te Amsterdam op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑07‑1918 te Hilversum met Paulus RAAYEN, 23 jaar oud, geboren op 28‑04‑1895 te Amsterdam, overleden op 20‑10‑1978 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, zoon van Peter RAAYEN en Hendrika van Dijk.
5.
Jacobus VERDONK, rijwielhersteller, geboren op 07‑08‑1896 te Nootdorp, overleden op 31‑01‑1958 te Maartensdijk op 61-jarige leeftijd. Jacobus woonde Dorpsweg 220 te Maartensdijk. Het huwelijk bleef kinderloos.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31‑01‑1929 te Maartensdijk met Agatha Sandria VERKERK, 19 jaar oud, geboren op 28‑07‑1909 te Hollandse Rading, overleden op 24‑02‑1993 te Utrecht op 83-jarige leeftijd, dochter van Gerrit VERKERK en Hendrika van DIJK.
6.
Coenraad VERDONK (zie XII.148).
7.
Willem VERDONK (zie XII.151).
8.
Martina VERDONK, geboren op 10‑09‑1901 te Schipluiden, overleden op 11‑06‑1902 te 's Gravenhage, 274 dagen oud.
9.
Martina Hendrika (Tina) VERDONK, geboren op 03‑09‑1903 te Haarlem, overleden op 28‑11‑1986 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Tot haar huwelijk was Martina dienstbode. Het echtpaar woonde later in de Vechtstraat 40 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 09‑10‑1924 te Alphen a/d Rijn met Sander HENDRIKSE, 26 jaar oud, koopman, groentehandelaar, geboren op 10‑10‑1897 te Aarlanderveen, overleden op 25‑06‑1934 te Leiden op 36-jarige leeftijd, zoon van Sander HENDRIKSE, tuinder, vrachtrijder, en Gerritje HOOGENDOORN.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 20‑04‑1944 te Alphen a/d Rijn met Abraham de ROO (Abram), 41 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 06‑04‑1903 te Leiden, overleden op 05‑09‑1979 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, begraven op 07‑09‑1979 te Amsterdam, zoon van Stephanus Johannes de ROO en Wilhelmina BAART. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14‑03‑1928 te Leiden met Elisabeth Partenheimer, 27 jaar oud, geboren op 01‑07‑1900 te Roxheim, overleden op 26‑12‑1930 te Leiden op 30-jarige leeftijd. Hij was eerder gehuwd te Leiden met Maria Magdalena van Soest, geboren te Leiden.}
10.
11.
Gerritje VERDONK (zie XII.160).
12.
Albertina VERDONK, geboren 1908 te Maartensdijk, overleden op 23‑10‑1908 te Maartensdijk.

XII.140
Albertus VERDONK, loodgieter, koperslager, geboren op 26‑03‑1892 te Alphen a/d Rijn, overleden op 27‑10‑1964 te Utrecht op 72-jarige leeftijd. Albert had een loodgietersbedrijf in de Zonstraat te Utrecht.
Bij vonnis van 08-11-1922 van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht failliet verklaard.
Zoon van Coenraad VERDONK (zie XI.79) en Willemijntje van EIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑08‑1918 te Utrecht, gescheiden te Utrecht. Echtscheiding ingeschreven in de burgerlijkestand 9-12-1926
Op 17-1-1957 met dezelfde vrouw hertrouwd.
Echtgenote is Carolina Antonia FORGER, geboren op 10‑06‑1896 te Utrecht, dochter van Karel Anton FORGER en Pietje de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolina Albertina VERDONK, geboren op 11‑10‑1919 te Utrecht, overleden op 13‑09‑1986 te Utrecht op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd te Groningen met Obbo Jan FREESE, geboren te Groningen, zoon van Obbo Jan FREESE en Grietje de JONG. Uit dit huwelijk is Ron Freese geboren.

XII.148
Coenraad VERDONK, fabrieksarbeider, geboren op 11‑05‑1898 te Schipluiden, overleden op 07‑01‑1965 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd.
Informatie over Coenraad zijn twee echtgenotes, de twee huwelijken en kinderen via de persoonskaart. Coenraad was werkzaam bij Ketjen te Amsterdam, evenals zijn beide zoons. Toen het bedrijf naar Rotterdam verhuisde, gingen zij mee.
Op 8 mei 1941 was hij bij Ketjen werkzaam als opzichter en ovenbaas, chef van de afdeling. Er deed zich een bedrijfsongeval voor waar Ir. Gerard Theodoor Ketjen slachtoffer van werd. Hij liep een lichte hersensschudding op en schaafwonden
, zoon van Coenraad VERDONK (zie XI.79) en Willemijntje van EIJK.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 15‑09‑1920 te Nieuwer Amstel met Everdina Antonia GROENEWEGEN, 21 jaar oud, geboren op 24‑09‑1898 te Vinkeveen, overleden op 12‑02‑1933 te Ouderkerk a/d Amstel op 34-jarige leeftijd, dochter van Leendert GROENEWEGEN en Janna KRAMER.
Gehuwd (2) te Amsterdam met Jacoba Catharina de LANGE, geboren te Amsterdam, dochter van Franciscus Johannes Adrianus de LANGE en Jacoba Catharina LODEWIJK.
Jacoba was eerder gehuwd met Hendrikus Johannes Snelders, geboren te Amsterdam 14-2-1901. Dat huwelijk is door echtscheiding ontbonden op 2-2-1935.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Leendert VERDONK (zie XIII.220).
2.
Willemijntje (Wies) VERDONK, geboren op 06‑03‑1923 te Nieuwer Amstel, overleden op 20‑09‑1997 te Laren op 74-jarige leeftijd. Overleden in het verpleeghuis "Theodotion" te Laren. Willemijntje Verdonk was tot haar overlijden vriendin van de sgov en ingeschreven onder het nummer 3790291-go.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22‑02‑1945 te Dessau (Dld) met Germen Louis Pieter LUKKES, 23 jaar oud, geboren op 02‑07‑1921 te Bussum, overleden op 22‑09‑1949 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd, zoon van Germen LUKKES en Johanna CROMJOHN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 02‑03‑1963 te Amsterdam, gescheiden na 9 jaar op 21‑08‑1972 van Arie Abraham Leker, geboren op 28‑10‑1915 te Amsterdam, overleden op 28‑02‑1991 te Blaricum op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Frederik Leker en Johanna De Melker.
Gehuwd (3) op 49-jarige leeftijd op 25‑01‑1973 te Amersfoort met Wilhelm LINTMEIJER, 52 jaar oud, geboren op 27‑02‑1920 te Wageningen, overleden op 14‑01‑1975 te Amersfoort op 54-jarige leeftijd, zoon van Albertus LINTMEIJER en Wilhelmina Frederika KOOIJ.
3.
Coenraad VERDONK (zie XIII.226).

XIII.220
Leendert VERDONK, geboren op 15‑02‑1921 te Nieuwer Amstel, overleden op 20‑06‑2010 te Rozenburg op 89-jarige leeftijd.
Leendert was op 30 juni 1942 werkzaam als bediende in de groetenzaak en deed in die hoedanigheid aangifte dat van zijn patroon tussen de 300 en 400 kg. aardappelen was ontvreemd.
Zoon van Coenraad VERDONK (zie XII.148) en Everdina Antonia GROENEWEGEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑05‑1948 te Amsterdam met Margaretha Maria EPKE, 20 jaar oud, geboren op 24‑02‑1928 te Amsterdam, overleden op 12‑04‑2016 te Rozenburg op 88-jarige leeftijd, dochter van Johannes Henrikus EPKE en Alida Wilhelmina ALDERDING.
Uit dit huwelijk:
1.
Marion Catharina VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Brielle met Cornelis Louis STEIJN, geboren te Rotterdam, zoon van Arie STEIJN en Nelly SAHM.
2.
Karin VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd (1) te Brielle, gescheiden te Brielle van Frederik OUWEHAND, geboren te Rotterdam, zoon van Arie OUWEHAND en Alida RIETDIJK. Uit dit huwelijk zijn te Dirksland geboren: Alma en Yora Ouwehand.
Gehuwd (2) te Brielle met Pieter Johannes Schimmel, geboren te Rotterdam.

XIII.226
Coenraad VERDONK, produktieleider Ketjen, geboren op 23‑10‑1931 te Nieuwer Amstel, overleden op 01‑01‑1977 te Amersfoort op 45-jarige leeftijd, zoon van Coenraad VERDONK (zie XII.148) en Everdina Antonia GROENEWEGEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04‑06‑1953 te Amsterdam met Gijsbertha Johanna JANSEN, 19 jaar oud, geboren op 24‑12‑1933 te Amsterdam, overleden op 11‑06‑1982 te Rotterdam op 48-jarige leeftijd, dochter van Theodoris JANSEN en Gijsbertha Johanna VRIELING.
Uit dit huwelijk:
1.
Christina VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Rozenburg met Hendrik NIPIUS, geboren te Vlaardingen, zoon van Hendrik NIPIUS en Cornelia Wilhelmina WEERHEIM.

XII.151
Willem VERDONK, particulier chauffeur, eigenaar rijwielzaak, geboren op 14‑03‑1900 te Schipluiden, overleden op 31‑01‑1937 te Utrecht op 36-jarige leeftijd, zoon van Coenraad VERDONK (zie XI.79) en Willemijntje van EIJK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑06‑1927 te Utrecht met Gerritje Dirkje van der LINDEN, 22 jaar oud, geboren op 14‑06‑1905 te Utrecht, overleden op 09‑01‑1990 te Arnhem op 84-jarige leeftijd, dochter van Antonie van der LINDEN en Hendrika Antonia van EE. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16‑01‑1947 te Utrecht met Steven Frederik Landmeter, 45 jaar oud, geboren op 08‑10‑1901 te Assen, overleden op 20‑08‑1975 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Landmeter en Antjes Stevens de Ruiter.}
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (Wim) VERDONK (zie XIII.228).
2.
Gerda Willy VERDONK, geboren te Utrecht.
Gehuwd te Utrecht met Jan van den TEMPEL, 27 jaar oud, geboren op 09‑05‑1931 te Oud Beijerland, overleden op 24‑04‑2015 te Velp op 83-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van den TEMPEL en Ariëtta MUNNIK.

XIII.228
Willem (Wim) VERDONK, geboren op 16‑03‑1930 te Utrecht, overleden op 22‑11‑2012 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem VERDONK (zie XII.151) en Gerritje Dirkje van der LINDEN.
Gehuwd (1) te Utrecht met Dolly van der KUIP, geboren te Maartensdijk, dochter van Dirk van der KUIP en Adriana Johanna van MEETEN.
Gehuwd (2) te Rozendaal (Gld) met Albertine BENTINK, geboren te Zeist, dochter van Maria Elisabeth Willempje BENTINK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Mike VERDONK, geboren te Utrecht.

XII.157
Dirk Cornelis (Dic) VERDONK, broodbakker, geboren op 25‑05‑1905 te Bussum, overleden op 04‑07‑1986 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd. Dirk was op 25-5-1970, dat was op zijn 65e verjaardag, 47 jaar werkzaam bij bakkerij De Wijn te Wormerveer.
Hij woonde toen Zuideinde 28 te Wormerveer
, zoon van Coenraad VERDONK (zie XI.79) en Willemijntje van EIJK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07‑09‑1933 te Wormer met Trijntje KROONENBURG, 23 jaar oud, geboren op 15‑01‑1910 te Wormer, overleden op 19‑10‑1960 te Wormerveer op 50-jarige leeftijd, dochter van Pieter KROONENBURG en Maartje KOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje VERDONK, geboren te Wormerveer.
Gehuwd te Assendelft met Simon Dirk Jan VERMAST, chauffeur, geboren te Assendelft, zoon van Eduardus Jacobus VERMAST en Rosalia Maria KROEZE.
2.
Dirk Cornelis VERDONK (zie XIII.235).

XIII.235
Dirk Cornelis VERDONK, geboren op 30‑01‑1948 te Wormerveer, overleden op 31‑08‑1987 te Akersloot op 39-jarige leeftijd.
Overleden bij een ongeval met racefiets, waarbij hij frontaal door een auto werd aangereden; zijn zoon Dennis werd bij dit ongeluk zwaar gewond.
Begraven op 03‑09‑1987 te Driehuis-Westerveld, zoon van Dirk Cornelis (Dic) VERDONK (zie XII.157) en Trijntje KROONENBURG.
Gehuwd te Wormer met Elizabeth Adrie VESTERING, geboren te Wormer, dochter van Bernardus Hermanus VESTERING en Elisabeth Maria ROZEMEIJER.
Uit dit huwelijk:
1.
Monique VERDONK, geboren te Wormerveer.
2.
Dennis VERDONK, geboren te Wormerveer.

XII.160
Gerritje VERDONK, geboren op 21‑08‑1906 te Utrecht, overleden op 07‑05‑1937 te Nieuwer Amstel op 30-jarige leeftijd, dochter van Coenraad VERDONK (zie XI.79) en Willemijntje van EIJK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑09‑1928 te Nieuwer Amstel met Jan SCHRöDER, 23 jaar oud, directeur munitiefabriek, geboren op 17‑10‑1904 te Nieuwer Amstel, overleden op 20‑04‑1967 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd. Jan Schröder was directeur van de munitiefabriek te Ouder Amstel. Zoon van Johan Martin SCHRöDER en Aagje van INGEN. {Hij is later gehuwd te Nieuwer Amstel met Elisabeth Bendina van Wandelen, geboren te Ouder Amstel.}
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Martin SCHRöDER, president-directeur Martin Air, geboren te Amsterdam.
Johan Martin Schröder richtte Martin's Air Charter op, dat aanvankelijk rondvluchten organiseerde boven Amsterdam en omgeving, maar dat uitgroeide tot de internationale luhtvaartmaatschappij Martinair.
Martin Schröder trouwde op 6 oktober 1955 te Nijmegen met Maria Sandrina Tunderman, geboren te Rotterdam op 14 november 1929 als dochter van Jan Jacobus Tunderman, geboren te Arnhem op 17-1-1888 en Johanna Hendrika Janssen geboren te Venlo op 21-5-1892.
Op 17-7-1962 is dit huwelijk te Nijmegen door echtscheiding ontbonden.
Martin hertrouwt te Amsterdam op 24-9-1962 met Catharina Cornelia Martha Nipshagen geboren Medenblik 5-12-1936 als dochter van Johannes Nipshagen en Divera Visser.
De genealogie van de familie Nipshagen is gepubliceerd in "Westfriese families" september 1975, 16e jaargang nr.3 blz. 32.


XI.81
Pieter VERDONK, molenbouwer, scheepmaker, geboren op 09‑12‑1870 te Nederhorst den Berg, overleden op 04‑12‑1936 te Zwammerdam op 65-jarige leeftijd. Op 29-11-1883 wordt Pieter ingeschreven in het bevolkingsregister van Alphen op het adres Oudshoorn wijk 3
Het gezin woonde aan de Heeksterweg 234 in Alphen aan de Rijn.
Zoon van Albert VERDONK (zie X.47) en Adriana KOORDES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑03‑1895 te Aarlanderveen met Christina van der LAKEN, 24 jaar oud, geboren op 01‑01‑1871 te Koudekerk, overleden op 09‑02‑1954 te Zwammerdam op 83-jarige leeftijd, dochter van Antonie van der LAKEN en Cornelia GROEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Albertus VERDONK (zie XII.162).
2.
Antonie VERDONK (zie XII.164).
3.
Adrianus VERDONK (zie XII.166).

XII.162
Albertus VERDONK, scheepsbouw, electricien, wegenbouw, rijwielhandel, geboren op 23‑06‑1895 te Alphen a/d Rijn, overleden op 04‑09‑1975 te Reeuwijk op 80-jarige leeftijd, begraven op 08‑09‑1975 te Reeuwijk, zoon van Pieter VERDONK (zie XI.81) en Christina van der LAKEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09‑04‑1925 te Zwammerdam met Aletta KONIJN, geboren te Zwammerdam, dochter van Jan KONIJN en Janna Arnolda KRUITHOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Christina VERDONK, geboren te Alphen a/d Rijn.
Gehuwd te Rotterdam met Pieter Adrianus van OUDENALLEN, geboren te Oudewater, zoon van Rienus van OUDENALLEN en Cornelia KRUITHOF. Er zijn twee zoons uit dit huwelijk geboren.In 1947 woonde Christina in de Rochussenstraat 321a te Rotterdam.
2.
Janna Arnolda VERDONK, geboren te Zwammerdam.
Gehuwd te Stolwijk met Godfried Jacob LAGEWAARDT, geboren te Rotterdam, zoon van Simon LAGEWAARDT en Maria Klazina HOOGENDAM. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
3.
Pieter (Piet) VERDONK (zie XIII.242).

XIII.242
Pieter (Piet) VERDONK, automonteur, garagehouder, geboren op 21‑11‑1929 te Zwammerdam, overleden op 13‑03‑2015 op 85-jarige leeftijd. Een polderjongen in oorlogstijd is de titel van een boek dat Piet Verdonk schreef. Hieronder een samenvatting van de uitgever.
Het regende pijpenstelen, hij kon niet in zijn tuin werken en hij verveelde zich danig. Kom, dacht Piet Verdonk (1929), laat ik de belevenissen uit mijn jeugd die ik samen met mijn neef Piet Konijn beleefde eens op papier zetten. Temeer omdat hij tijdens verjaar- en feestdagen als ze gezellig bij elkaar mochten zijn steeds weer opnieuw werden opgehaald. 'In die jaren verveelde we ons geen moment, en maakten van de simpelste dingen ons speeltuig, zoals een zeilbootje van een oude klomp of een proppenschieter. De oorlogsjaren brachten voor ons jongens weinig ellende, eerder een verzetje. Als de Duitse soldaten bij ons in de polder kwamen oefenen, deden wij gewoon mee. Het waren over het algemeen oudere mannen, die thuis een vrouw en kinderen hadden, en het liefst naar huis gingen. Voor hen hoefde die oorlog niet.' Verdonk: 'De laatste maanden waren het naarst, we kregen ook met gebrek te maken en werden steeds vindingrijker. Maar dat het voor vele anderen zo verschrikkelijk was, hoorde we pas toen de oorlog afgelopen was.
Zoon van Albertus VERDONK (zie XII.162) en Aletta KONIJN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑08‑1955 te Reeuwijk met Margaretha Jannigje (Marrie) DEKKER, 24 jaar oud, geboren op 02‑01‑1931 te Reeuwijk, overleden op 04‑01‑2012 te Reeuwijk op 81-jarige leeftijd, begraven te Reeuwijk, dochter van Pieter DEKKER en Janna Johanna HOOSBEEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Albertus VERDONK, geboren op 30‑05‑1957 te Waddinxveen, overleden op 06‑02‑1977 te Reeuwijk op 19-jarige leeftijd.
2.
Pieter VERDONK, geboren te Gouda.
Gehuwd te Reeuwijk met Elisabeth Johanna (Lisette) STRAVER, geboren te Reeuwijk, dochter van Hermanus Johannes STRAVER en Johanna Petronella BALLERING.
3.
Arnold VERDONK, geboren te Gouda.

XII.164
Antonie VERDONK, scheepmaker, geboren op 23‑10‑1899 te Woubrugge, overleden op 12‑05‑1982 te Haarlem op 82-jarige leeftijd, zoon van Pieter VERDONK (zie XI.81) en Christina van der LAKEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07‑10‑1920 te Alphen a/d Rijn met Wilhelmina Helena Paulina Mari HAGEN, 19 jaar oud, geboren op 22‑01‑1901 te Reeuwijk, overleden op 22‑12‑1989 te Haarlem op 88-jarige leeftijd, dochter van Sijmen HAGEN en Teuntje NOORDERGRAAF.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje Pauline Maria VERDONK, geboren te Alphen a/d Rijn. Woonde in 1975 in Zuid Afrika.
Gehuwd te Alphen a/d Rijn met Eduward ten PIERIK, geboren te 's Gravenhage, zoon van Jacob ten PIERIK en Johanna HOOGVELD.

XII.166
Adrianus VERDONK, tuinder, boomkweker, geboren op 18‑08‑1904 te Alphen a/d Rijn, overleden op 08‑01‑1980 te Gouda op 75-jarige leeftijd, zoon van Pieter VERDONK (zie XI.81) en Christina van der LAKEN.
Gehuwd (1) te Alphen a/d Rijn, gescheiden te 's Gravenhage. Vonnis arrondissementsrechtbank 's Gravenhage; ingeschreven in de burgelijke stand op 02-11-1931. Echtgenote is Gerritje de LEEUW, bij huwelijk werkster, geboren te Ter Aar. Vestigde zich op 28-11-1927 in Amsterdam en woonde J.J. Cremerplein 64, dochter van Willem de LEEUW, los werkman, en Gerritje van REENEN.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 21‑04‑1935 te Boskoop met Neeltje BOERE, 28 jaar oud, geboren op 16‑10‑1906 te Boskoop, overleden op 16‑04‑1964 te Reeuwijk op 57-jarige leeftijd, dochter van Johannes BOERE en Pleuntje van DULKEN.
Gehuwd (3) te Reeuwijk met Angenita van HANSWIJK, geboren te Reeuwijk, dochter van Dirk van HANSWIJK en Dirkje van Greuningen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter (Pieter) VERDONK (zie XIII.246).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Pieter VERDONK (zie XIII.249).
3.
Pleuntje (Ploni) VERDONK, geboren op 19‑01‑1937 te Leiden, overleden op 12‑09‑2000 te Gouda op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd te Reeuwijk met Frederik (Frits) SCHOUTEN, geboren te Reeuwijk, zoon van Frank SCHOUTEN en Heiltje BOER. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
4.
Johannes VERDONK (zie XIII.253).
5.
Albertus VERDONK (zie XIII.255).
6.
Nicolaas VERDONK (zie XIII.257).

XIII.246
Pieter (Pieter) VERDONK, caféhouder, geboren te Alphen a/d Rijn. Eigenaar café-restaurant Faust nabij de Rai te Amsterdam. Zoon van Adrianus VERDONK (zie XII.166) en Gerritje de LEEUW, bij huwelijk werkster.
Gehuwd (1) te Amsterdam met Wilhelmina Geesina KAMPHUIS, geboren op 14‑04‑1932 te Engwirden gemeente Heereveen, overleden op 16‑09‑1986 te Zundert op 54-jarige leeftijd, dochter van Hendrik KAMPHUIS en Grietje HOFSTEE.
Gehuwd (2) met Gerda van DIJK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Robert VERDONK mr (zie XIV.224).
2.
Wim VERDONK (zie XIV.226).

XIV.224
Robert VERDONK mr, advocaat en procureur, geboren te 's Gravenhage, zoon van Pieter (Pieter) VERDONK (zie XIII.246) en Wilhelmina Geesina KAMPHUIS.
Gehuwd te Malta met Cornelia Anna Joh. Maria (Karin) EVERS, jurist, geboren te Aalst Waalre, dochter van Josephus Gerardus Johannes EVERS en Cornelia Maria DEKKERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jasper VERDONK, geboren te Dokkum.
2.
Eline VERDONK, geboren te Heereveen.

XIV.226
Wim VERDONK, zelfstandig ondernemer van Paricom Secretariaatsservice, geboren te Amsterdam. Vriend van de SGOV. Ingeschreven onder nummer 3710990. Zoon van Pieter (Pieter) VERDONK (zie XIII.246) en Wilhelmina Geesina KAMPHUIS.
Gehuwd (1) te Heemstede. Betreft datum van inschrijving burgerlijkestand. Echtgenote is Jacoba Christina (Jaquelina) BONKENBURG, geboren te Haarlem, dochter van Jan BONKENBURG en Magdalena van VEEN.
Gehuwd (2) met Roelientje Tiemers, geboren te Avereest, dochter van Roelof Tiemers en Willemina Gerritdina van der Vegt.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Alwin Willem Jan VERDONK, geboren te Heereveen. Sedert 1991 ingeschreven bij een plaatselijke schaakvereniging.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Robin Willem Roelof VERDONK, geboren te Heereveen.

XIII.249
Pieter VERDONK, geboren te Zwammerdam, zoon van Adrianus VERDONK (zie XII.166) en Neeltje BOERE.
Gehuwd te Reeuwijk met Machteltje SCHOUTEN, 25 jaar oud, geboren op 04‑04‑1935 te Reeuwijk, overleden op 28‑10‑2016 te Gouda op 81-jarige leeftijd, dochter van Dirk SCHOUTEN en Lena Trijntje van HOLST.
Uit dit huwelijk:
1.
Caroline VERDONK, geboren te Gouda.
Gehuwd te Reeuwijk met Johan BAK, geboren te Rotterdam, zoon van Johannes Leonardus BAK en Reinera Cornelia Wilhelmina de VRIES.
2.
René VERDONK, geboren op 21‑03‑1969 te Reeuwijk, overleden op 24‑09‑1994 te Waddinxveen op 25-jarige leeftijd.
Omgekomen bij een verkeersongeval op de Bloemendaalseweg in Waddinxveen.
In het Reformatorisch Dagblad van maandag 26-9-1994 lazen wij:
"Ongeval. Waddinxveen. De 25-jarige R. Verdonk uit Reeuwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een verkeersongeval op de Bloemendaalseweg in Waddinxveen om het leven gekomen. Een 24-jarige bestuurder bij wie hij in de auto zat, is gewoond geraakt. De bestuurder raakte door onbekende reden de macht over het stuur kwijt."
.

XIII.253
Johannes VERDONK, boomkweker, geboren te Zwammerdam, zoon van Adrianus VERDONK (zie XII.166) en Neeltje BOERE.
Gehuwd te Reeuwijk met Aartje Jacoba STIGTER, geboren te Reeuwijk, dochter van Leendert STIGTER en Alida Fredrika van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Miranda Carola VERDONK, geboren te Reeuwijk.
Gehuwd te Reeuwijk met Robertus Leonardus Maria BLONK, geboren te Gouda, zoon van Leonardus Marinus BLONK en Gerarda Maria BAAS.
2.
Sander Johan VERDONK, geboren te Reeuwijk.
3.
Fabian VERDONK, geboren te Reeuwijk.

XIII.255
Albertus VERDONK, boomkweker, geboren te Zwammerdam, zoon van Adrianus VERDONK (zie XII.166) en Neeltje BOERE.
Gehuwd te Ouderkerk a/d IJssel met Maria Peternella TROUWBORST, geboren te Ouderkerk a/d IJssel, dochter van Jacobus TROUWBORST en Katharina van HERK.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Jacobus VERDONK, geboren te Reeuwijk.
2.
Maria Carlolina VERDONK, geboren te Reeuwijk.

XIII.257
Nicolaas VERDONK, geboren te Zwammerdam, zoon van Adrianus VERDONK (zie XII.166) en Neeltje BOERE.
Gehuwd te Woerden met Geertruida BURGGRAAF, geboren te Hekendorp, dochter van Nicolaas BURGGRAAF en Neeltje Matijntje JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Erik VERDONK, geboren te Gouda.
2.
Jeroen VERDONK, geboren te Reeuwijk.
3.
Lenny VERDONK, geboren te Reeuwijk.
4.
Marjolijn VERDONK, geboren te Reeuwijk.

X.56
Jan Hendrikus VERDONK, gemeente-ambtenaar, geboren op 23‑09‑1859 te Zaandam, overleden op 06‑05‑1880 te Zaandam op 20-jarige leeftijd, zoon van Hendrik VERDONK (zie IX.40) en Trijntje VISSER, veehouderes.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08‑12‑1878 te Zaandam met Grietje NIJNTJES, 19 jaar oud, geboren op 01‑09‑1859 te Zaandam, overleden op 27‑09‑1934 te Haarlem op 75-jarige leeftijd, dochter van Daniel NIJNTJES, houtzager, en Antje DOORGEEST. {Zij is later gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑04‑1881 te Zaandam met Cornelis Mulder, 24 jaar oud, geboren op 06‑04‑1857 te Zaandam, overleden op 18‑09‑1903 te Zaandam op 46-jarige leeftijd, zoon van Johannes Mulder, timmerman, en Christina Jonker.}
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik VERDONK (zie XI.90).

XI.90
Hendrik VERDONK, geboren op 21‑06‑1879 te Zaandam, overleden op 18‑09‑1961 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrikus VERDONK (zie X.56) en Grietje NIJNTJES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑07‑1903 te Amsterdam met Hendrika Maria SELTER, 24 jaar oud, geboren op 01‑12‑1878 te Amsterdam, overleden op 28‑10‑1969 te Amsterdam op 90-jarige leeftijd, dochter van Arie SELTER, smid, en Hendrika Maria van der ZAAG. Dit huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de doopsgezinde kerk te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrika Maria VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Evert KROON, geboren te Amsterdam, zoon van Henry KROON en Arentje ter WAL.
3.
Grietje Anna Christina VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Johannes WOLFRAAD, 28 jaar oud, geboren op 27‑04‑1908 te Amsterdam, overleden op 11‑08‑1971 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, zoon van Hendrik WOLFRAAD en Alida WURDEMAN.

XII.170
Jan Hendrikus Cornelis VERDONK, textielhandelaar, geboren te Amsterdam.
Jan, wonende Westerdoksdijk 46 (II) te Amsterdam, winkelier met een winkel in de Barentszstraat 40, doet op 22-3-1943 aangifte dat er vijf dekens uit de winkel zijn ontvreemd gepleegd in de nacht van 21 op 22 maart 1943. Door een ruit te vernielen was men binnengekomen.
Op 28-11-1942 en 13-12-1942 was er ook al gepoogd in te breken. Toen was er niets ontvreemd.
Op 21-2-1943 werd zijn rijwiel ontvreemd. De fiets stond binnen het hek van de kerk op de hoek van de Herengracht en het Koningsplein. Waarde fiets f.80,-. Jan deed aangifte.
Zoon van Hendrik VERDONK (zie XI.90) en Hendrika Maria SELTER.
Gehuwd te Haarlem met Hendrina Maria van LEEUWEN, geboren te Haarlem, dochter van Franciscus Gerardus van LEEUWEN en Elisabeth Kraak.
Uit dit huwelijk:
1.
Ria Maria VERDONK, geboren op 30‑11‑1933 te Amsterdam, overleden op 13‑01‑2003 te Den Helder op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd te Amsterdam met Dingenis Teunis MULLER, geboren te Amsterdam, zoon van Jan MULLER en Susanna Stoffelina SNOODIJK.
2.
Hendrina Jeanette VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Frederik VRIESMAN, geboren te Amsterdam, zoon van Frederik VRIESMAN en Maria G. RUIJTER.
3.
Mary Elisabeth VERDONK, geboren te Amsterdam.
Gehuwd (1) te Belp (Zwitserland) met Erich HäNNI, 20 jaar oud, geboren op 23‑04‑1943 te Kehrsatz/BE (Zwitserland), overleden op 05‑02‑1965 te Belp (Zwitserland) op 21-jarige leeftijd, zoon van Hans Werner HäNNI en Rosa GERBER.
Gehuwd (2) te Amsterdam, gescheiden te Belp (Zwitserland) van Felix HELD, geboren te Rugsau (Zwitserland).
4.
Hendrik VERDONK (zie XIII.266).
5.

XIII.266
Hendrik VERDONK, textielhandelaar, geboren te Amsterdam, zoon van Jan Hendrikus Cornelis VERDONK (zie XII.170) en Hendrina Maria van LEEUWEN.
Gehuwd (1) te Bierum met Atie ELEMA, geboren te Spijk (gemeente Bierum), dochter van Jan Hermanne ELEMA en Jacobina van DIJKEN.
Gehuwd (2) te Amsterdam met Clemantine Maria EGGINK, geboren te Amsterdam, dochter van Lammert EGGINK en Clemantina Maria REIZ.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Evelien VERDONK, geboren te Amsterdam.
2.
Dorien VERDONK, geboren te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Franka VERDONK, geboren te Amsterdam.

XIII.269
Franciscus Gerardus VERDONK, geboren te Amsterdam.
Op 10 maart 2000 verscheen er een bericht in De Telegraaf waaruit bleek dat Frans en Olga overvallen waren in Mali. Deze overval haalde het nieuws omdat kort daarvoor drie Nederlandse mannen in dat zelfde land eveneens waren overvallen en daarbij om het leven waren gekomen. Conclusie van het verhaal van Frans en Olga ga niet op avontuur in Mali.
Zoon van Jan Hendrikus Cornelis VERDONK (zie XII.170) en Hendrina Maria van LEEUWEN.
Gehuwd (1) te Amsterdam met Anneke de BOER, geboren te Amsterdam, dochter van Esko de BOER en Mannie van DIJKEN.
Gehuwd voor de kerk (2) te Heerhugowaard, gescheiden te Heerhugowaard van Eleonora Theresia HOEDEMAN, geboren te Velsen, dochter van Felix HOEDEMAN en Dina NN.
Gehuwd (3) te Amsterdam met Olga van Welzenes, geboren te Rotterdam, dochter van Florens van Welzenes en Hermina Margaretha Catharina Leemans.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jeroen Jan Esko VERDONK, maatschappelijk werker, geboren te Breda.
Jeroen haalde het nieuws in het Amsterdamse weekblad: Stadsblad Echo van 9 juni 1999:
"Een vrijwillegersbaan in Amsterdam belicht.
Jeroen koos voor vrijwilligerswerk omdat hij wel eens wat anders wilde zien van de maatschappij. "Ik ben maatschappelijk werker en heb een baan van 32 uur per week als gezinsvoogd. Dan zit je in dat sociologisch wereldje vol zware problematiek. Gelukkig kan ik dat wel goed naast me neerleggen en ik vind het werk en de collega's erg leuk. Maar toch zie je dan alleen de onderkant van de samenleving. Daarom dacht ik aan een leuke vrijwilligersbaan, als tegenhanger.
Hij stapte naar de vrijwilligerscentrale en vond vrij snel de vacature bij het Muiderpoorttheather in de 2e Van Swindestraat. Eerst heb ik nog een avondje proefgedraaid achter de bar van een sauna. Maar dat vond ik niks. Hier in het Muiderpoorttheather ben ik kassamedewerker. Ik had zo'n idee van een glazen hokje, een beete geïsoleerd. Maar dat is het helemaal niet, je hebt juist met iedereen contact.
Jeroen Verdonk werkt er nu ruim een jaar. De vrijwilligersbaan draagt bij aan zijn culturele ontwikkeling, vind hij. Er zijn hier vaak dansvoorstellingen, daar ging ik vroeger nooit naar toe. En dat heb ik hier leren kennen en waarderen."
.
2.
Marleen Anneke Francisca VERDONK, geboren te Hoorn.

IV.6
Ariaen Ariaensz. VERDONCK (van der Donck), geboren circa 1612 te Gorinchem, overleden voor 1653.
De overlijdensdatum is niet bekend; in 1653 woonde Claesken in het huis van haar vader, dat toen haar eigendom was; in een officieel stuk werd ze aangeduid als "Ariaen Ariaensz weduwe mette volck... eigen" ( dat "eigen" sloeg op haar huis.
Zoon van Ariaen Ariaensz. VERDONCK (zie III.1) en Hilleken ARIAENSD..
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1622 met Heinricksken GOVERSD., geboren 1600, overleden circa 1635 te Gorinchem.
Over dit eerste huwelijk is niets bekend: de namen van beide echtelieden (Ariaens Ariaens & Heinricksken Goversd) komen uit het doopregister van hun kinderen; de namen van de beide bekende kinderen zouden echter kunnen duiden op afstamming van Ariaen en Hilleken. Gezien de vele onzekerheden bestaat echter de mogelijkheid, dat het hier niet gaat om leden van de familie Verdonck.

Ondertrouwd (2) op 23‑05‑1638 te Gorinchem, gehuwd op 08‑06‑1638 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 08‑06‑1638 te Gorinchem (ngk) (getuige(n): 9-88) met Claesken Ariensd. van SPRANGH (Sprongh), geboren circa 1614, dochter van Ariaen Thijsz. van SPRANGH, schipper.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hilleken VERDONCK, gedoopt op 15‑06‑1622 te Gorinchem, overleden voor 1639.
2.
Ariaen VERDONCK, gedoopt op 12‑03‑1624 te Gorinchem, overleden voor 1643.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Hilleken VERDONCK (Hillichem), gedoopt (ngk) op 17‑04‑1639 te Gorinchem.
Ondertrouwd op 16‑04‑1662 te Leerbroek, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30‑04‑1662 te Leerbroek met Marcus Hermansz. van SANDIJCK (van ZANDICH).
4.
Marie VERDONCK, gedoopt (ngk) op 23‑09‑1640 te Gorinchem.
6.
Matthijs VERDONCK, gedoopt (ngk) op 14‑06‑1644 te Gorinchem, overleden circa 1648 te Gorinchem.

V.21
Aeriaen Ariaensz. VERDONCK, gedoopt (ngk) op 10‑05‑1643 te Gorinchem, overleden op 27‑12‑1703 te Gorinchem op 60-jarige leeftijd, begraven op 31‑12‑1703 te Gorinchem, zoon van Ariaen Ariaensz. VERDONCK (van der Donck) (zie IV.6) en Claesken Ariensd. van SPRANGH (Sprongh).
Ondertrouwd op 06‑09‑1665 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25‑09‑1665 te Gorinchem (ngk) met Dirxken van DUIJNEN (Dirkje Cornelis), 20 jaar oud, geboren op 19‑09‑1645 te Gorinchem, gedoopt (ngk) op 24‑09‑1645 te Gorinchem, dochter van Cornelis Willemsz. van DUIJNEN en Catelijn Jansd. KEMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Claertien VERDONCK (Klaarke en Clara), gedoopt (ngk) op 04‑10‑1665 te Gorinchem.
In 1734 bezat Clara een huis aan het Cromhout te Gorinchem.

Ondertrouwd op 30‑12‑1690 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24‑01‑1691 te Gorinchem met Jan Gerritsz van der WIEL, geboren 1665, overleden op 30‑08‑1696 te Gorinchem.
Nageslacht van dit echtpaar komt voor in de kwartierstaat van Ph. van Oordt (Ons Voorgeslacht 1973) en Prometheus deel XII.
Dezelfde namens tevens in de kwartierstaat van der Leer door C. van der leer in Prometheus deel X
, zoon van Gerrit Jansz van de WIEL en Jenneke Willems Hackert.
2.
Cornelis VERDONCK, gedoopt (ngk) op 10‑08‑1667 te Gorinchem, overleden voor 1669.
3.
Marijtje Ariensdr. VERDONCK (Maria), gedoopt (ngk) op 02‑09‑1668 te Gorinchem.
5.
Catalina VERDONCK, gedoopt (ngk) op 27‑08‑1673 te Gorinchem.
6.
Ariaen VERDONCK, gedoopt (ngk) op 20‑12‑1675 te Gorinchem, overleden op 27‑12‑1724 op 49-jarige leeftijd.
7.
Dirkjen VERDONCK, gedoopt (ngk) op 19‑10‑1678 te Gorinchem.

VI.19
Cornelis Ariaensz. VERDONCK (Cornelis IJsbrants), gedoopt (ngk) op 26‑08‑1669 te Gorinchem, begraven op 15‑01‑1746 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. Hij werd begraven vanuit het Armenhuis.
Bij trouwen woonde Cornelis als jongeman van Gorinchem in de Leeuwestraat te Rotterdam en Geertruijd als jongedochter van Gorinchem in de Bierstraat te Rotterdam.
Blijkens de aantekeningen in het doopregister woonde Cornelis ondermeer op de adressen: Grote Wijnbruggesteeg; Broedersteegh en Bagijnesteeg.
Zoon van Aeriaen Ariaensz. VERDONCK (zie V.21) en Dirxken van DUIJNEN (Dirkje Cornelis).
Ondertrouwd op 13‑01‑1697 te Rotterdam, 20-01-1697 attestatie van Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 05‑02‑1697 te Rotterdam (Geref.) met Geertruijd van LEENT (van Leend), 19 jaar oud, geboren op 08‑03‑1677 te Gorinchem, begraven op 10‑01‑1744 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, dochter van Frederik Hendriksz van LEENT en Liesbeth Jacobs van Aelst.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirckje VERDONCK, gedoopt (NG) op 25‑01‑1699 te Rotterdam (getuige(n): Arij Verdonk en Frederik van Leen), begraven op 11‑08‑1699 te Rotterdam, 198 dagen oud.
3.
Dirkje VERDONCK, gedoopt (ngk) op 22‑05‑1707 te Rotterdam (getuige(n): Arien en Clare Verdonck), begraven op 19‑12‑1776 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd.
4.
Elisabeth VERDONCK (Van Donck), gedoopt (ngk) op 11‑06‑1709 te Rotterdam, begraven op 20‑07‑1709 te Rotterdam, 39 dagen oud.
5.
Cornelia VERDONCK, gedoopt op 15‑10‑1713 te Rotterdam.

VII.24
Frederik Cornelisz. VERDONCK, gedoopt op 15‑08‑1700 te Rotterdam, begraven op 22‑01‑1742 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd.
Bij zijn huwelijk woonde Frederik in de Goudsewagenstraat. Bij de doop van de kinderen lezen we achtereenvolgens de adressen: Vrankenstraat, Groote Draaijsteeg en Boompties. Op 19-8-1727 Laten Frederik en Lijsbet testament opmaken. Er zijn akten van de weeskamer gedateerd 13-2-1742 en 15-2-1757 omtrent de voogdij over Philippus Verdonk.
Zoon van Cornelis Ariaensz. VERDONCK (Cornelis IJsbrants) (zie VI.19) en Geertruijd van LEENT (van Leend).
Ondertrouwd op 15‑09‑1726 te Rotterdam, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑09‑1726 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 29‑09‑1726 te Rotterdam (NG) met Elisabeth PAPPELAAR (Lijsbet van der Pappelaar), 22 jaar oud, gedoopt (ngk) op 14‑10‑1703 te Rotterdam (getuige(n): Anna de Wit en Judijck Cola), begraven op 03‑02‑1757 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd, dochter van Plip (Philippus) PAPPELAAR en Catrijn Jans ABASMIES (Catharijn).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia VERDONK, geboren op 04‑07‑1727 te Rotterdam, gedoopt (NG) op 24‑08‑1727 te Rotterdam (getuige(n): Cornelis Verdonk), overleden op 21‑12‑1799 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, begraven op 24‑12‑1799 te Rotterdam,
22-3-1750 Pieter van Regenau en Abraham van Heusden worden als voogden benoemd van het weeskind van wijlen Frederik van Peski (Pechken) waar moeder van is Cornelia Verdonk. Dat kind is Pieter van Peski geboren te Rotterdam op 2-9-17509. Zijn vader overleed op 22-1-1759.
Ook weeskamer Rotterdam 1759 566-280
.
Ondertrouwd (1) op 05‑02‑1747 te Rotterdam.
Frederik is een jongeman van Berlijn. Zij woonde in de Lombartstraat en hij in de Boompjes, beiden te Rotterdam
, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21‑02‑1747 te Rotterdam met Friedrich Pestchansky (Freedrik Van Peski en Pechken), bootsman, stuurman en winkelier, geboren circa 1720 te Berlijn, overleden op 18‑01‑1759 te Rotterdam, begraven op 22‑01‑1759 te Rotterdam.
Friedrich zijn geslacht behoorde tot de landadel in Rusland. In 1720 werd hij verbannen, ging naar Berlijn en werd in 1724 als burger van Rotterdam genaturaliseerd onder de naam Peski. Over Piski is gepubliceerd in het Nederlands Patriciaat, nr. 15 blz.406. Er is een familiewapen.
Fiche 514-384, Oud Notarieelarchief, gemeentearchief Rotterdam, bevat een akte, gedateerd 22-3-1759, inventarisatie van de goederen van Cornelia Verdonk i.v.m. het overlijden van haar man ( nu geschreven ) Frederik van Pechke. Het is een flinke inventaris met veel tinnen voorwerpen zoals schotels, kannen en lepels. Ook koperen ketels, lampen en kannen. Ook ijzeren voorwerpen en porcelein aardewerk. Er is een zilveren beugeltas. De winkelwaarde is circa f.80,-- en het winkelgereedschap wordt geschat op f.50,--. De schulden bestaan uit: medicijnen en dokterskosten alsmede geleverde pijpen, respectievelijk: f.10,14; f.14,10 en f.22,19.
In de genoemde publicatie is een familie wapen afgebeeld en een foto van een vermoedelijke voorvader Jacques Pawlowits Pestchansky.

Uit dit huwelijk zijn te Rotterdam vijf kinderen geboren
.
Ondertrouwd (2) op 28‑06‑1761 te Rotterdam.
Abraham is weduwnaar en afkomstig van Dordrecht
, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15‑07‑1761 te Rotterdam met Abraham Ouburg (Abram Ousburg), geboren circa 1731 te Dordrecht, gedoopt op 27‑06‑1731, overleden op 29‑08‑1785 te Rotterdam, begraven op 03‑09‑1785 te Rotterdam, zoon van Anthony Ousburg en Martha van Liewe.
2.
Philippus Fredericksz. VERDONK, geboren te Rotterdam, gedoopt (NG) op 09‑10‑1728 te Rotterdam (getuige(n): Cornelis Verdonk), overleden circa 1729 te Rotterdam, begraven op 22‑06‑1729 te Rotterdam.
3.
Philippus Fredericksz. VERDONK, geboren te Rotterdam, gedoopt (NG) op 23‑07‑1730 te Rotterdam (getuige(n): Cornelis Verdonk), overleden circa 1730 te Rotterdam, begraven op 18‑10‑1730 te Rotterdam.
4.
Philippus Fredericksz. VERDONK, geboren te Rotterdam, gedoopt (NG) op 01‑05‑1736 te Rotterdam (getuige(n): Jan van Heusden), overleden circa 1736 te Rotterdam, begraven op 18‑10‑1736 te Rotterdam.

VIII.44
Philippus Fredericksz. VERDONK, gedoopt op 26‑10‑1738 te Rotterdam (getuige(n): Cornelis en Dirkje Verdonk), begraven op 08‑04‑1772 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd. Blijkens het trouwboek woonde Philippus bij zijn trouwen aan de Vijversteeg te Rotterdam.
Bij de doop van het 2e kind woonden zij 2e Lommertstraat te Rotterdam en bij het derde kind in de Doelstraat te Rotterdam.
Zoon van Frederik Cornelisz. VERDONCK (zie VII.24) en Elisabeth PAPPELAAR (Lijsbet van der Pappelaar).
Ondertrouwd op 15‑04‑1764 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01‑05‑1764 te Rotterdam (NG) met Alida SEP, geboren circa 1744 te Leijderndorp (gezindte: NG).
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Hendrina VERDONK, gedoopt (NG) op 02‑06‑1765 te Rotterdam, overleden op 24‑10‑1804 te Rotterdam op 39-jarige leeftijd, begraven op 25‑10‑1804 te Rotterdam.
2.
Fredrik Hendrik VERDONK, gedoopt (NG) op 19‑04‑1767 te Rotterdam, begraven op 24‑12‑1767 te Rotterdam, 249 dagen oud.
3.
Hendrina Elisabeth VERDONK, gedoopt op 09‑07‑1769 te Rotterdam, begraven op 10‑08‑1769 te Rotterdam, 32 dagen oud.
4.
Kraamkind VERDONK, geboren op 06‑08‑1771 te Rotterdam, overleden op 06‑08‑1771 te Rotterdam, 0 dagen oud, begraven op 06‑08‑1771 te Rotterdam.

V.24
Meerten Arendse VERDONCK (Matthijs), gedoopt (ngk) op 27‑12‑1645 te Gorinchem, zoon van Ariaen Ariaensz. VERDONCK (van der Donck) (zie IV.6) en Claesken Ariensd. van SPRANGH (Sprongh).
Ondertrouwd (1) op 16‑11‑1673 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17‑12‑1673 te Gorinchem (ngk) met Eijken Aelbertsd. de LEEUW, 28 jaar oud, gedoopt op 06‑12‑1645 te Gorinchem, overleden circa 1685 te Gorinchem, dochter van Aelbert Ariaensz. de LEEUW en Mayken Jansd..
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 16‑05‑1687 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 16‑05‑1687 te Gorinchem (ngk) met Jacomijntje Cornelisdr., 56 jaar oud, gedoopt (ngk) op 22‑03‑1631 te Gorinchem.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Maria VERDONCK, gedoopt (ngk) op 21‑10‑1676 te Gorinchem, overleden te Amsterdam.
3.
Claesken VERDONCK (Claarken), gedoopt (ngk) op 02‑02‑1680 te Gorinchem.

VI.24
Adriaen Meertensz. VERDONCK, timmerman, gedoopt (ngk) op 08‑03‑1675 te Gorinchem, overleden op 20‑12‑1712 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd. Bij overlijden wonende op de Singel bij het Koningsplein. Laat vier kinderen na - laat niets na. Yda, Berta, Martinus en Adriana. In het archief van de weeskamer inv. nr. 1231-29v d.d. 20-12-1712 zijn de vierkinderen vermeld.
In het archief van het Burgerweeshuis inv.nr. 2727 d.d. 13-5-1731 zijn de boedelbescheiden vermeld
Zoon van Meerten Arendse VERDONCK (Matthijs) (zie V.24) en Eijken Aelbertsd. de LEEUW.
Ondertrouwd (1) op 07‑04‑1703 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22‑04‑1703 te Amsterdam (ngk). Trouwen in de Nieuwekerk, door ds. de Roij met Lijsbeth Jansd. van LIMBURGH (Elisabeth Jan), geboren circa 1675 te Amsterdam, begraven op 07‑02‑1704 te Amsterdam, dochter van Jan van LIMBURGH.
Ondertrouwd (2) op 25‑04‑1704 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11‑05‑1704 te Amsterdam (ngk). Getrouwd in de Nieuwekerk door ds. Van Alphen. Echtgenote is Geurtje RENGERS (Giertje), 30 jaar oud, geboren op 18‑02‑1674 te Harderwijk, begraven op 19‑09‑1751 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, dochter van Albertsz RENGERS en Bertje CORNELIS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Ida VERDONCK, gedoopt (ngk) op 30‑01‑1704 te Amsterdam (getuige(n): Maria Verdonk). Gedoopt in de Noorderkerk, begraven op 07‑08‑1704 te Amsterdam, 190 dagen oud. Begraven op het Leidsche kerkhof.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Ida VERDONCK (IJda), gedoopt (ngk) op 19‑06‑1705 te Amsterdam (getuige(n): Maria Verdonck en Adryaen Steenaert), begraven op 27‑04‑1745 te Amsterdam op 39-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 26‑04‑1731 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 13‑05‑1731 te Amsterdam (ngk). Getrouwd in de Nieuwekerk met Daniel UYT DEN BOOGAARD, 27 jaar oud, geboren op 23‑12‑1703 te Amsterdam, overleden 1749 te op zee. In dienst van de VOC op het schip "Diemen", zoon van Jacob UYT DEN BOOGAeRt en Francijn Uijt den Bogaert.
3.
Berta VERDONCK, gedoopt (ngk) op 14‑09‑1707 te Amsterdam (getuige(n): Maria Verdonck en Adryaen Steenhaert), begraven op 30‑06‑1737 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd.
4.
Martinus VERDONCK, gedoopt (ngk) op 22‑09‑1709 te Amsterdam (getuige(n): Abraham van Zanten en Maria Verdonk).
5.
Adriana VERDONCK, gedoopt (ngk) op 10‑02‑1712 te Amsterdam (getuige(n): Claas van Leeuwen en Anna van den Heuvel). In 170 trad zij op als doopgetuige bij een kindje Uijt den Boogaard, begraven op 18‑07‑1745 te Amsterdam op 33-jarige leeftijd.

V.27
Matthijs VERDONCK (Thijs en Matthijs van Donk), gedoopt (ngk) op 16‑11‑1649 te Gorinchem, begraven op 03‑04‑1713 te Gorinchem op 63-jarige leeftijd, zoon van Ariaen Ariaensz. VERDONCK (van der Donck) (zie IV.6) en Claesken Ariensd. van SPRANGH (Sprongh).
Ondertrouwd (1) op 03‑01‑1672 te Gorinchem, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑01‑1672 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 22‑01‑1672 te Gorinchem (NG) met Lijsbeth Jansd. van der AMEIJDE, 32 jaar oud, gedoopt (ngk) op 03‑04‑1639 te Gorinchem, overleden circa 1682 te Gorinchem. In de administratie van het Pesthuis, dat de doodkisten verstrekte, werd aangetekend: Verdonck - de vrouw van Thijs - Grenen kist - 1 pond en 10 stuivers. Dochter van Jan Gijsbertsz. van der AMEIJDE en Grietje Jansd. van EESTEREN.
Ondertrouwd (2) op 06‑06‑1683 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 04‑07‑1683 te Gorinchem (ngk) met Niesje van DORT (Niesken), geboren circa 1663 te Beesd, overleden voor 1720.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Margriete VERDONCK, gedoopt op 21‑02‑1672 te Gorinchem.
2.
Maria VERDONCK, gedoopt op 01‑11‑1676 te Gorinchem, overleden voor021684.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Maria VERDONCK, gedoopt op 23‑02‑1684 te Gorinchem, begraven op 17‑03‑1743 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 26‑09‑1720 te Amsterdam.
Bij de inschrijving werd vermeld: Otto Christoffel Doemernigt van Nieustadt, oud 28 jaar in de Laurierdwarsstraat sijn vader Christoffel Doemernigt tot Nieustadt. Maria haar ouders waren dood. Zij werd geassisteert met Dirk Ruytering. Maria tekende de ondertrouwakte met Maria van Donck.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 13‑10‑1720 te Amsterdam met Otto Christoffel DOEMERNIGT, geboren circa 1692 te Nieuwstadt, zoon van Christoffel DOEMERNIGT.
4.
5.
Elisabeth VERDONCK, gedoopt op 18‑07‑1688 te Gorinchem, overleden voor011690.
6.
Lijsbeth VERDONCK, gedoopt op 08‑01‑1690 te Gorinchem.
7.
Adriana VERDONCK, gedoopt op 22‑07‑1693 te Gorinchem.
Ondertrouwd (1) op 09‑07‑1719 te Rotterdam. Adriana woonde bij ondertrouw Vogelsangh te Rotterdam. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25‑07‑1719 te Rotterdam (ngk) met Johannes van den BERGH, geboren te 's Hertogenbosch, overleden circa 1726.
Ondertrouwd (2) op 18‑04‑1727 te Amsterdam met Abraham OLY, geboren circa 1698 te Tiel, zoon van Helena Maria.
8.
Dirk VERDONCK, gedoopt op 13‑02‑1697 te Gorinchem.
9.
Arie VERDONCK, gedoopt op 30‑08‑1699 te Gorinchem.

VI.33
Johannes (Jan) VERDONCK, gedoopt op 09‑01‑1686 te Gorinchem, begraven op 24‑10‑1719 te Gorinchem op 33-jarige leeftijd, zoon van Matthijs VERDONCK (Thijs en Matthijs van Donk) (zie V.27) en Niesje van DORT (Niesken).
Ondertrouwd op 15‑02‑1711 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11‑03‑1711 te Gorinchem (ngk) met Sivera van VALKENBURG, 35 jaar oud, geboren op 14‑01‑1676 te Gorinchem, begraven op 08‑09‑1757 te Gorinchem op 81-jarige leeftijd, dochter van Joost Willemsz. van VALKENBURG en Josina Hendriksd. VALKENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Henrikus VERDONCK, gedoopt op 04‑02‑1714 te Gorinchem, overleden circa 1716 te Gorinchem.
3.
Henrikus VERDONCK, gedoopt op 19‑11‑1717 te Gorinchem, begraven op 14‑11‑1789 te Gorinchem op 71-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 19‑10‑1747 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 05‑11‑1747 te Gorinchem (ngk) met Helena van der WENST. Zij afkomstig van Sprang.

VII.35
Dirk Johannesz VERDONCK, gedoopt (NG) op 04‑09‑1711 te Gorinchem, begraven op 24‑05‑1793 te Gorinchem op 81-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) VERDONCK (zie VI.33) en Sivera van VALKENBURG.
Ondertrouwd (1) op 29‑05‑1736 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 17‑06‑1736 te Gorinchem (NG) met Adriana STOON, geboren circa 1700 te Gorinchem, gedoopt (NG) op 17‑03‑1700 te Gorinchem, overleden circa 1740 te Gorinchem, dochter van Willem STOON en Aaltie Woutersd. de WILDE.
Ondertrouwd (2) op 06‑12‑1741 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 24‑12‑1741 te Gorinchem (NG) met Maria BURVENE (Burgmeree), 25 jaar oud, gedoopt (NG) op 08‑07‑1716 te Gorinchem, begraven op 24‑05‑1783 te Gorinchem op 66-jarige leeftijd, dochter van Jan BURVENE en Lijsbeth van der GRIENT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Aartje VERDONK, gedoopt (ngk) op 31‑03‑1737 te Gorinchem (getuige(n): 4-313), overleden op 30‑07‑1817 te Gorinchem op 80-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 23‑04‑1761 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 10‑05‑1761 te Gorinchem met Johannes Corneliszn (Jan) van der DOES, 23 jaar oud, geboren op 14‑07‑1737 te Gorinchem, begraven op 21‑12‑1779 te Gorinchem op 42-jarige leeftijd. Begraven op't kerkhof. Zoon van Cornelis van der DOES en Maria Elisabeth Tonnaar. Uit dit huwelijk zijn ons bekend geworden de kinderen: Stephanus gedoopt Gorinchem 5-5-1762, Adrianus. Johanna, Dirk, Geertruy gedoopt op 24-7-1766, Adriana gedoopt 22-5-1768 beiden te Zaltbommel en Johannes van der Does. Adrianus trouwde met Dingena Groenenberg.
Stephanus is vermeld in een kwartierstaat van Berend Moret
.
Ondertrouwd (2) op 19‑06‑1788 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op 09‑07‑1788 te Gorinchem met Johannes (Jan) van MERKOM (van Merkum), 58 jaar oud, geboren op 31‑08‑1729 te Gorinchem, gedoopt op 31‑08‑1729 te Gorinchem, overleden op 26‑12‑1818 te Gorinchem op 89-jarige leeftijd, zoon van Wouter van MERKOM en Pieternel van Dalen. Jan was weduwnaar van Catharina Akkerhuizen. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 13‑08‑1755 te Gorinchem met Catharina Akkerhuijsen (Catrina Akkerhuijzen), 24 jaar oud, geboren op 13‑09‑1730 te 's-Gravenhage, gedoopt op 13‑09‑1730 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑12‑1784 te Gorinchem op 54-jarige leeftijd, begraven op 09‑12‑1784 te Gorinchem, dochter van Barend Akkerhuijs en Willemina Klinkenberg.}
2.
Jan Dirksz. VERDONK, geboren te Gorinchem, gedoopt (NG) op 25‑03‑1739 te Gorinchem, overleden < 08 1740 te Gorinchem.
3.
Jan Dirksz. VERDONK, geboren te Gorinchem, gedoopt (NG) op 18‑08‑1741 te Gorinchem. Vermoedelijk werd de doopdatum van dit kind enkele maanden uitgesteld. Overleden < 09 1748.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Elisabeth VERDONK, gedoopt (NG) op 10‑02‑1742 te Gorinchem, overleden < 02 1746 te Gorinchem.
5.
Johanna VERDONK, gedoopt (NG) op 15‑01‑1744 te Gorinchem, begraven op 12‑01‑1763 te Gorinchem op 18-jarige leeftijd.
6.
Lijsbeth VERDONK (Elisabeth), geboren te Gorinchem, gedoopt (NG) op 23‑02‑1746 te Gorinchem, overleden op 20‑10‑1817 te Gorinchem op 71-jarige leeftijd, begraven te Gorinchem.
Ondertrouwd op 06‑04‑1775 te Gorinchem (ingeschreven te Heusden). Hij was afkomstig uit het garnizoen te Heusden. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 23‑04‑1775 te Gorinchem met Dirk van't HOF, geboren 1745 te Doornik, overleden op 20‑09‑1794 te Gorinchem. Bij zijn huw. was Dirk militair. Lijsbeth had een voorkind: Johanna gedoopt Gorinchem 12-11-1766.
7.
Jan Dirksz. VERDONK, gedoopt (NG) op 08‑09‑1748 te Gorinchem (getuige(n): Henricus Verdonk en Helena van der Wendt).
8.
Pieternella VERDONK, gedoopt (NG) op 06‑04‑1750 te Gorinchem, overleden op 16‑11‑1777 te Gorinchem op 27-jarige leeftijd, begraven op 18‑11‑1777 te Gorinchem.
9.
Hendrica VERDONK, gedoopt (NG) op 29‑12‑1751 te Gorinchem.
10.
Adriana VERDONK, gedoopt (NG) op 10‑10‑1753 te Gorinchem, begraven op 06‑09‑1775 te Gorinchem op 21-jarige leeftijd.
11.
Josina Helena VERDONK, gedoopt (ngk) op 10‑12‑1756 te Gorinchem.
Ondertrouwd op 01‑06‑1788 te 's Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 15‑06‑1788 te 's Gravenhage met Jan de BIE (Dirk), geboren te Ophemert. Kind uit dit huwelijk: Dirk geboren 's-Gravenhage 25-04-1788 en in de Nieuwekerk aldaar gedoopt op 27-04-1788.
12.
Dirk VERDONK (zie VIII.61).

VIII.61
Dirk VERDONK, visser, gedoopt (NG) op 26‑10‑1760 te Gorinchem, overleden op 14‑02‑1814 te Gorinchem op 53-jarige leeftijd. Overleden tijdens het beleg van Gorinchem door de Pruysen. De Fransen capituleerden op 20-2-1814!!
In 1780 kocht Dirk Dirksz een huis aan de Kalkhaven Oostzijde "belent ten noorden de Heer Wessel Boudewijn Cappelhof en ten zuiden Jan Kemp" voor 275 Carolij-guldens. Enige tijd later bleek hij ook een woning aan de Dalemstraat te bezitten.
Hoewel Dirk slechts een halve eeuw leefde, heeft hij heel wat politieke verschuivingen meegemaakt: de Regententijd, de strijd tussen Prinsgezinden en Patriotten, de inval van de Pruisen (1787), de inval van de Fransen (1795), de vorming van de Bataafse Republiek die in 1806 werd omgezet in het Koninkrijk Holland onder Louis Napoleon en tenslotte de inlijving der Nederlandse departementen in het Franse Keizerrijk in 1810.
De Waal en de Merwede vormden de zuidelijke grens van het Koninkrijk Holland, zodat Dirk, van beroep rivier visser, vanuit de grensstad Gorinchem beurtelings in Holland en in Frankrijk viste.
Keizer Napoleon had Gorinchem op 11-5-1813 aangewezen als vesting ter beveiliging van de pas aangelegde "Keizerweg" die de verbinding vormde met Frankrijk. In december 1813 werd de stad omsingeld door Pruisen en Kozakken; het Franse garnizoen hield stand tot het zich overgaf op 20-2-1814. Indien Dirk nog een week langer had geleefd, had hij de capitulatie kunnen zien. Het weken durende bombardement door de Pruisen had in de stad grote vernielingen aangericht. Het gebrek aan voedsel werd steeds nijpender. De bewoners leefden in kelders en in geïmproviseerde schuilplaatsen. Een tijdgenoot schreef:
"Hier zag men daken verbrijzelen, daar muren en huizen door het springen der bommen en granaten instorten, ginds weder hoorde men het gejammer van verschrikte moeders met hare kleinen op de arm, vluchtend en om bijstand smekend".
Zoon van Dirk Johannesz VERDONCK (zie VII.35) en Maria BURVENE (Burgmeree).
Ondertrouwd (1) op 13‑01‑1781 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 31‑01‑1781 te Gorinchem (NG) met Adriana LOMMERS, 20 jaar oud, geboren te Gorinchem, gedoopt (NG) op 26‑03‑1760 te Gorinchem, overleden op 05‑05‑1797 te Gorinchem op 37-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Claesz. LOMMERS en Dingena van de WAL.
Ondertrouwd (2) op 26‑02‑1801 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 22‑03‑1801 te Gorinchem (NG) met Gerrigje HEIJKOOP, geboren circa 1752 te Dalem, overleden op 15‑01‑1827 te Gorinchem, dochter van Adriaan Joosten HEIJKOOP en Aletta van Haaften.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk VERDONK (zie IX.51).
2.
Cornelis VERDONK, visser, gedoopt (ngk) op 13‑02‑1784 te Gorinchem, overleden op 06‑11‑1816 te Gorinchem op 32-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.
Op 20-10-1816, op zijn sterfbed, liet hij notaris Boonzaayer een testament opmaken ( akte 535 ) waaruit wij onderstaande passages overnamen:
"Die, begeerde over zijn goederen testamentair te beschikken en daartoe, schoon ziek te bedde liggende, echter zooals de notaris en de getuigen is toegeschenen zijn verstand en zinnen volkomen machtig zijnde, zijn testament heeft gedicteerd als volgt.
Ik noem en stel mijne zuster Magdalena Clasina met welke ik te zamen woon, tot mijn eenige en algeheelde erfgenaam van alle mijne nagelaten vaste goederen, geen uitgezondert, en daarmeede te doen en handelen naar haar welgevallen.
Gelijkelijk stel ik mijn oudste broeder, Dirk Verdonk, woonende alhier tot erfgenaam van mijne nagelaten goederen die roerende zullen zijn, uitgezonderd de naagemelden. Doch legateer ik aan mijnen jongsten broeder, Nicolaas Verdonk, wonende alhier eene natte schuits, met dezelfs toebehooren, een gang nieuwe elftnetten, een gang vinkennetten en een vis zeegen.
....voor zuster Magdalena Clasina een bed met toebehoren. Nog begeer ik, dat de droge schuit en de boot welke mij toebehooren zullen worden verkocht ter derving van moogelijke schulden... de baten voor mijn broeders Dirk en Nicolaas".
Dirk was door zwakte niet meer instaat deze akte te ondertekenen.
 

3.
Maria VERDONK, gedoopt (ngk) op 10‑11‑1786 te Gorinchem, overleden < mei 1790 te Gorinchem.
4.
Niklaas VERDONK, visser, gedoopt (ngk) op 14‑10‑1787 te Gorinchem, overleden op 30‑03‑1821 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10‑11‑1814 te Gorinchem met Neeltje SCHALK, 33 jaar oud, gedoopt op 04‑11‑1781 te Nederhardinxveld, overleden op 02‑04‑1830 te Gorinchem op 48-jarige leeftijd. Neeltje behoorde tot de gegoede familie van herbergiers en stalhouders Wits-Schalk. Het echtpaar verhuisde later naar Rotterdam. Dochter van Aart SCHALCK en Beertje WITS.
5.
Maria VERDONK, dienstbode, gedoopt (ngk) op 21‑05‑1790 te Gorinchem, overleden op 25‑04‑1871 te Gorinchem op 80-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden. In 1830 stond Maria ingeschreven als inwonende dienstbode bij het gezin van de legerofficier Van Nierdt, op Nierstad C 136 te Gorichem.

6.
Dingena VERDONK, visverkoopster, geboren op 19‑03‑1793 te Gorinchem, gedoopt (ngk) op 20‑03‑1793 te Gorinchem, overleden op 14‑01‑1823 te Gorinchem op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑04‑1816 te Gorinchem, gehuwd voor de kerk op 11‑04‑1816 te Gorinchem met Jan LOMMERS, geboren circa 1779 te Gorinchem. Jan is weduwnaar van Maria van der Linden.
7.
Pieternella VERDONK, geboren op 24‑01‑1796 te Gorinchem, gedoopt (ngk) op 09‑04‑1796 te Gorinchem.
8.
Magdalena Clasina VERDONK (Lena Josiena), werkster, geboren op 31‑03‑1797 te Gorinchem, gedoopt (ngk) op 09‑04‑1797 te Gorinchem, overleden op 24‑10‑1849 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd.
Uit de erfenis van haar broer Cornelis verkreeg zij het huis aan de Dalemstraat. Blijkens een notariele akte d.d. 14-2-1820, gepasseerd bij notaris Boonzayer, verkocht zij dit huis aan Klaas van de Giessen, landman te Gorinchem. De omschrijving is alsvolgt:
Huis, Erf, Schuur, Tuin aan de achterkant, gelegen aan de oostzijde van de Dalemstraat. Voor de som van 260 Nederlandsche guldens.
Getekend door Lien Verdonk en Klaas v.d. Giessen.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05‑08‑1827 te Wijdenes (getuige(n): Vier personen Godvliet: Gerrit, Hermen, Jan Hendriksz en Albert) met Lodewijk GODVLIET, geboren circa 1795 te Wijdenes, zoon van Hendrik GODVLIET en Antje Alberts Eijder.

IX.51
Dirk VERDONK, visser, gedoopt op 17‑12‑1781 te Gorinchem, overleden op 25‑10‑1858 te Gorinchem op 76-jarige leeftijd.
In de Franse tijd ( 1795-1814 ) woonde Dirk met zijn gezin aan de Apeldijk nr. 280, waar hij een logement dreef. Na een moeizame bevrijding van Gorinchem door de Pruisen ontvingen de burgers een vergoeding voor de oorlogsschade. Aan Dirk werd fl.60,- uitgekeerd en aan de gebroeders Cornelis en Niklaas Verdonk fl. 47,-. De totale vergoeding bedroeg fl. 281.563,--De uitkeringslijst is gedateerd 8-3-1814 (B335).
Bij de volkstelling van 1830 woonde Dirk aan de Kalkhaven B 424.
In 1843 had Dirk met vijf andere Gorcumse vissers, het recht met de zegen te vissen, en wel met een paard op de Middelwaard.
Dirk sleet zijn laatste levensjaren in het Diaconessenhuis van de Nederlands Hervormde kerk.
Zoon van Dirk VERDONK (zie VIII.61) en Adriana LOMMERS.
Ondertrouwd op 17‑05‑1806 te Gorichem, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05‑06‑1806 te Gorichem met Maria van BOMMEl, 20 jaar oud, geboren op 11‑07‑1785 te Opijnen, overleden op 28‑11‑1836 te Gorinchem op 51-jarige leeftijd, dochter van Jan Anthony van BOMMEL en Johanna FIRANT.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Adriana VERDONK, geboren op 28‑12‑1809 te Gorinchem, gedoopt op 03‑01‑1810 te Gorinchem, overleden op 27‑06‑1851 te Gorinchem op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13‑11‑1829 te Gorinchem met Adrianus van SITTEREN, 23 jaar oud, schoenmaker, huisbediende, verpleger, geboren op 27‑05‑1806 te Gorinchem, overleden op 04‑01‑1870 te Ommerschans op 63-jarige leeftijd. Adrianus verhuisde op 21-11-1857 met zijn kinderen Jacobus en Maria Elisabeth, naar Appingendam.
Een verhaal over zijn leven, opgediept uit het archief en geplaatst in de Gorcumse Courant 11-01-2006 pag.5 en een vervolg op 18-01-2006 pag.5. Zo werd hij veroordeeld als bedelaar en diverse malen naar Ommerschans, het gesticht van de Maatschappij van Weldadigheid verbannen tussen 1852 tot 1869 verbleef.
Zoon van Jacobus van SITTEREN en Elisabeth van AALST.
3.
Dirk VERDONK, visser, geboren op 25‑08‑1812 te Gorinchem. Ten tijde van Dirks geboorte was zijn vader afwezig omdat hij: "thans zich bevindende op rijks schepen van oorlog te Texel". Aldus een aantekening in het doopboek.
Christina Vervoort, stadsvrouw, 48 jaar doet aangifte. Geboorte vond plaats in het huis op de Kalkhaven wijk B nr. 353.
Getuige was Dirk Verdonk, 55 jaar, visser woonde Dalemstraat wijk B nr. 379
, overleden op 02‑02‑1893 te Gorinchem op 80-jarige leeftijd, `Ongehuwd overleden in het ziekenhuis in de Haarstraat te Gorinchem.
4.
Maria VERDONK (zie X.64).
5.
Cornelia VERDONK, "dienstbaar", geboren op 22‑03‑1817 te Gorinchem, overleden op 08‑07‑1859 te Amsterdam op 42-jarige leeftijd.
6.
Johannes VERDONK, geboren op 29‑08‑1819 te Gorinchem, overleden op 07‑09‑1819 te Gorinchem, 9 dagen oud.
7.
Johanna VERDONK, dienstmeid, geboren op 28‑08‑1820 te Gorinchem, overleden op 06‑06‑1844 te Gorinchem op 23-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.
8.
Antonia VERDONK, geboren op 22‑08‑1823 te Gorinchem, overleden op 03‑02‑1894 te Gorinchem op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26‑10‑1842 te Gorinchem met Martinus Antonie REIJNDERS, 22 jaar oud, visser, geboren op 09‑05‑1820 te Gorinchem, 22 jr bij huwelijk, zoon van Johannes Martinus REIJNDERS en Petronella GOUDRIAAN.
9.
Adrianus VERDONK, visser, geboren op 18‑08‑1825 te Gorinchem, overleden op 29‑12‑1908 te Gorinchem op 83-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.

X.58
Jan Anthonie VERDONK, visser, geboren op 01‑06‑1807 te Gorinchem, gedoopt op 10‑06‑1807 te Gorinchem, overleden op 06‑04‑1839 te Gorinchem op 31-jarige leeftijd. Tijdens de volkstelling van 1830 werd er achter Jan Anthonie genoteerd "soldaat met verlof". Zoon van Dirk VERDONK (zie IX.51) en Maria van BOMMEl.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14‑09‑1836 te Gorinchem met Jenneke SCHOUWENBURG, 31 jaar oud, dienstbode, geboren op 27‑01‑1805 te Dalem, overleden op 26‑06‑1866 te Gorinchem op 61-jarige leeftijd, dochter van Jacob SCHOUWENBURG en Eeltje SCHILDERS. {Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 17‑01‑1849 te Gorinchem met Franciscus de Hoog, geboren circa 1807, overleden op 28‑06‑1855 te Girinchem. Franciscus trouwde op 2-8-1834 te Gorinchem met Cornelia Hovestad 1811-1847 dochter van Dirk en Jenneke Kok, zoon van Dirk de Hoog en Willemina Antonetta van der Schild.}
Uit dit huwelijk:
1.
Maria VERDONK, geboren op 04‑01‑1837 te Gorinchem, overleden op 06‑10‑1871 te Gorinchem op 34-jarige leeftijd. Maria bracht op 9-7-1863 te Gorinchem een kind op de wereld dat de naam Jenneke Verdonk kreeg. Dit kind is echter aldaar reeds overleden op 16-11-1863. In november van dat jaar vestigde zij zich als dienstmeid bij het echtpaar Godefridus Polvliet, een ingenieur en 1e luitenant, en Joanna Maria Langeveld.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18‑05‑1870 te Gorinchem met Johannes Hendrikus ENSERINCK, koerier, geboren circa 1839 te Borne.
2.
Jenneke VERDONK, geboren op 30‑04‑1838 te Gorinchem, overleden op 30‑07‑1838 te Gorinchem, 91 dagen oud.
3.
Johanna Anthonia VERDONK, geboren op 25‑04‑1839 te Gorinchem, overleden op 13‑07‑1839 te Gorinchem, 79 dagen oud.

X.64
Maria VERDONK, dienstmeisje/visverkoopster, geboren op 14‑01‑1815 te Gorinchem, overleden op 09‑11‑1885 te Gorinchem op 70-jarige leeftijd.
Maria is een dochter van Dirk Verdonk geboren en overleden te Gorinchem op respectievelijk 17 december 1781 en 25 october 1858, trouwde op 5 juni 1806 te Gorinchem met Maria van Bommel geboren op 11 juli 1785 en overleden te Gorinchem op 28 november 1836.
Maria werkte onder meer als dienstmeisje in hotel-restaurant "Merwedezicht", op De Wal bij de Waterpoort. Daar maakte zij kennis met een musicus die daar logeerde. De korte romance had gevolgen: Maria schonk het leven aan een zoon. Zij kon niet bevroeden, dat zij daarmee de voortgang van deze tak van de Gorcumse Verdonken veilig stelde. Immers: haar broers hadden of geen kinderen, of alleen dochters.
Geboorteakte nr. 297 leert ons: "29 december is voor ons Johan van Rijsoort wethouder van Gorkum verschenen: Dirk Verdonk, visser, welke verklaart, dat is geboren op 28 december 1836 des avond om 10 uur uit Maria Verdonk, zonder beroep, een zoon Adrianus."
Maria liet de erkenning van Adrianus als haar natuurlijke zoon vastleggen bij notariële akte van 16 mei 1855 ( nr. 103, notaris Van Aken).
Adrianus groeide op in het gezin Reijders. In 1840 woonde het gezin op de Walsteeg B 419 en stonden aldaar geregistreerd:
Johannes Reijnders, 23 jaar visser, rooms catholiek
Maria Verdonk 24 jaar, protestant, visverkoopster
Antonia Verdonk, maria haar 17 jarige zusters Adrianus Verdonk 3 jaar.
Later verhuisde het gezin naar Kalkhaven B 540.
Dochter van Dirk VERDONK (zie IX.51) en Maria van BOMMEl.
Samenwonend (1) april‑1836 te Gorinchem. Betreft een korte relatie. Partner is NN, musicus.
Deze onbekende musicus die logeerde in het in 1642 gegrondveste hotel-restaurant "Merwezicht" op De Wal bij de Waterpoort te Gorinchem, had een korte romance met Maria Verdonk (312) die als dienstmeisje in het hotel-restaurant werkte; de uit deze romance op 28-12-1836 geboren zoon Adrianus Verdonk (344) stelde het voortbestaan zeker van een tak van de Verdonken die op het punt stond uit te sterven.

Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 11‑10‑1839 te Gorinchem met Johannes Martinus REIJNDERS (Rijnders), 23 jaar oud, visser, geboren op 27‑09‑1816 te Gorinchem, overleden op 14‑11‑1853 te Gorinchem op 37-jarige leeftijd, zoon van Johannes Martinus REIJNDERS en Petronella GOUDRIAAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adrianus VERDONK (zie XI.96).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Johannes Martinus REIJNDERS, geboren op 13‑09‑1842 te Gorinchem, overleden op 06‑10‑1842 te Gorinchem, 23 dagen oud.
3.
Johannes Martinus REIJNDERS, geboren ‑11‑1843 te Gorinchem, overleden op 22‑01‑1844 te Gorinchem.
4.
Maria REIJNDERS, geboren op 02‑03‑1846 te Gorinchem, overleden op 16‑04‑1872 te Gorinchem op 26-jarige leeftijd.
5.
Jan REIJNDERS, geboren ‑10‑1849 te Gorinchem, overleden ‑01‑1850 te Gorinchem.
6.
Dirkje REIJNDERS, geboren op 27‑11‑1850 te Gorinchem, overleden op 26‑03‑1882 te Gorinchem op 31-jarige leeftijd. In de akte van overlijden is vermeld: " gevonden in het kleine haventje".
7.
Pieter REIJNDERS, Visser, geboren op 13‑09‑1852 te Gorinchem, overleden op 23‑01‑1942 te Gorinchem op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑05‑1880 te Gorinchem met Alida van der STELT, overleden op 04‑02‑1884 te Gorinchem, dochter van Antonie van der STELT en Elisabeth van den OEVER.

XI.96
Adrianus VERDONK, visser, geboren op 28‑12‑1836 te Gorinchem, overleden op 27‑04‑1903 te Gorinchem op 66-jarige leeftijd.
Was voor de dienstplicht in 1855 ingelijfd bij het 2e Regiment Vesting Artillerie
, zoon van NN, musicus, en Maria VERDONK (zie X.64).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑01‑1860 te Gorinchem. Bij trouwen werd een bewijs van onvermogen overlegd zodat kosteloos kon worden getrouwd.
Informatie uit de huwelijks bijlage
met Pieternella Wilhelmina de GROOT, 21 jaar oud, geboren op 04‑02‑1838 te Nederhemert, overleden op 24‑07‑1913 te Gorinchem op 75-jarige leeftijd.
Pieternella Wilhelmina werd door mensen die haar hebben gekend gekenschetst als een vrouw met een zeer groot verstand. Zij stamde van vaderszijde uit een geslacht van ambachtslieden, van moederszijde uit een familie van kooplieden, leraren en ambtenaren. Zij was een achternicht van Johannes Jerfaas Hasselman in leven Resident van Djokjakarta, burgemeester van Tiel, Minister van Koloniën en lid van de Raad van State, die overleed in 1895. (Zie ook Nederlands Patriciaat jg.3-27-49-50).
Haar familie speelde ook een rol bij de kerkelijke afscheidingsbeweging van 1834. Zij was Gereformeerd. (Zie: C. Smit. De Afscheidingsbeweging van 1834; De Nijverheid, Oud-Karspel).
Een erfenis uit haar welgestelde familie stelde Adrianus instaat een nieuwe visserschuit met toebehoren aan te schaffen.
Dochter van Pieter de GROOT, timmerman-aannemer, en Wilhelmina Laurina HASSELMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
NN VERDONK, geboren op 20‑03‑1860 te Gorichem, levenloos geboren kind.
2.
Dirk VERDONK (zie XII.177).
3.
Pieter VERDONK (zie XII.179).
4.
Johannes Martinus VERDONK, geboren op 23‑11‑1866 te Gorinchem, overleden op 09‑01‑1868 te Gorinchem op 1-jarige leeftijd.
5.
Wilhelmina Laurina VERDONK, huishoudster, geboren op 31‑01‑1869 te Gorinchem, overleden op 09‑09‑1944 te Gorinchem op 75-jarige leeftijd.
Wilhelmina was in Rotterdam enigetijd dienstbode: bij de familie Havelaar aan de Westerstraat nr. 52 en de familie Jacob aan de Willemskade nr. 21, Tante Mien, van beroep huishoudster, was op en top dame; zij bezat een zacht en vriendelijk karakter. Zij bleef ongehuwd.

6.
Maria (Mieke) VERDONK, dienstbode, geboren op 05‑12‑1871 te Gorinchem, overleden op 08‑02‑1901 te Gorinchem op 29-jarige leeftijd.
Mieke diende bij de familie Dam aan het Koninging Emmaplein 9 en de familie Anthony aan de West Zeedijk 102, beiden te Rotterdam.
Mieke is ongehuwd gebleven. Zij stond als zeer gelovig bekend. Na haar overlijden aan tuberculose, is zij, zoals men dat toen noemde, "zeer goed afgestorven".

7.
Jacoba Cornelia VERDONK, geboren op 04‑05‑1874 te Gorinchem, overleden op 25‑04‑1962 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd.
In Nijmegen exploiteerde zij een buffet op de "Nijmeegse boot", welke een vaste lijndienst onderhield tussen Nijmegen en Rotterdam. In oktober 1909 vestigden zij zich te Rotterdam waar Johan een café annex kegelbaan kocht. Later dreef het echtpaar een vishandel.
Hun dochter Boukje was een uitermate begaafde pianiste, die helaas kort na het einde van haar conservatorium-opleiding stierf aan de "Spaanse griep".
Hun zoon Afrianus, van beroep winkelier, was ook een begaafd pianist.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09‑07‑1897 te Nijmegen met Johannes Theodorus GODSCHALK, 25 jaar oud, kantoorbediende, caféhouder, vishandelaar, geboren op 13‑07‑1871 te Nijmegen, overleden op 28‑12‑1941 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, zoon van Willem Peter GODSCHALK en Boukje POSTHUMA.
8.
Adriana Antonia VERDONK, dienstbode, geboren op 12‑02‑1877 te Gorinchem, overleden op 26‑06‑1953 te Utrecht op 76-jarige leeftijd.
Adriana bleef ongehuwd. Zij woonde met haar zuster Wilhelmina Laurina in het ouderlijk huis, Nonnenveld 42. Op 13-6-1952 verhuisde zij naar een verzorgingshuis in Sleeuwijk en op 14-1-1953 naar Utrecht, waar ze een half jaar later stierf.

9.
10.
Jan Cornelis VERDONK (zie XII.189).
11.
Anna VERDONK, geboren op 12‑10‑1884 te Gorinchem, overleden op 31‑10‑1884 te Gorinchem, 19 dagen oud.

XII.177
Dirk VERDONK, geboren op 07‑04‑1861 te Gorinchem, overleden op 26‑04‑1942 te Gorinchem op 81-jarige leeftijd.
Dirk begon zijn werkzaamheden als visser maar werkte later bij het constructiebedrijf De Vries-Robbé.
Hij gaf al jong blijk van grote muzikaliteit, studeerde viool en vormde samen met zijn broer Pieter (piano) een duo dat regelmatig optrad in de Gorkumse concertzaal "De Doelen". Hij was linkshandig en hanteerde de strijkstok dan ook links. Een toenemende doofheid betekende voor hem op latere leeftijd een ernstige handicap. Rond zijn 67ste jaar gingen zijn verstandelijke vermogens sterk achteruit. Hij werd daarom op 21-10-1938 opgenomen in een psychiatrisch inrichting in Bergen op Zoom, waar hij stierf.
Zoon van Adrianus VERDONK (zie XI.96) en Pieternella Wilhelmina de GROOT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑05‑1890 te Herwijnen met Jantje van der STELT, 28 jaar oud, geboren op 18‑04‑1862 te Herwijnen, overleden op 16‑10‑1908 te Gorinchem op 46-jarige leeftijd, dochter van Antonie van der STELT en Elisabeth van den OEVER.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonie VERDONK, geboren op 03‑03‑1890 te Herwijnen, overleden op 27‑01‑1913 te Gorinchem op 22-jarige leeftijd.
2.
Pieternella Wilhelmina VERDONK, geboren op 03‑09‑1894 te Gorinchem, overleden op 01‑08‑1928 te Budel op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑05‑1916 te Budel met Guillaume Hubert Corneil STOLLMAN, 22 jaar oud, machinist, geboren op 18‑07‑1893 te Montzen (Be), overleden op 07‑08‑1958 te Budel op 65-jarige leeftijd, zoon van Francois STOLLMAN en Barbara Hubertina HODIAMONT. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
3.
Adrianus VERDONK (zie XIII.276).
4.
Wilhelm Alibert VERDONK, geboren op 11‑11‑1899 te Gorinchem, overleden op 29‑12‑1900 te Gorinchem op 1-jarige leeftijd.

XIII.276
Adrianus VERDONK, bankwerker, commies grensbewaking, geboren op 13‑03‑1896 te Gorinchem, overleden op 13‑10‑1971 te Vaals op 75-jarige leeftijd. Woonde te Vaals ondermeer, Akenerstraat 20.
Hij erfde van vaders kant de muzikaliteit die bij deze generaties Verdonken zo opvallend aanwezig was.
Adrianus was een uitstekend pianist, maar ook hij heeft zijn talent niet tot zijn broodwinning gemaakt.
Zoon van Dirk VERDONK (zie XII.177) en Jantje van der STELT.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24‑11‑1921 te Vaals met Maria Theresia MOLING, 21 jaar oud, geboren op 05‑06‑1900 te Vaals, overleden op 20‑07‑1936 te Heerlen op 36-jarige leeftijd, dochter van Hendrik MOLING en Anna Gudula Freundchen.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 04‑11‑1937 te Vaals met Maria Jozefina (Fifi) SCHIFFERS, 23 jaar oud, geboren op 02‑03‑1914 te Vaals, overleden op 29‑07‑2001 op 87-jarige leeftijd, dochter van Jozef SCHIFFERS en Hedwig SCHILLINGS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk VERDONK, musicus, geboren op 06‑10‑1922 te Vaals, gecremeerd op 02‑12‑2003 te Vaals op 81-jarige leeftijd, begraven op 07‑12‑2003 te Vaals. Kerkorganist te Vaals. Hij is ook een verdienstelijk componist en is tevens werkzaam als koordirigent en leraar.
Zijn beide huwelijken bleven kinderloos.
Vriend van onze stichting. Ingeschreven onder nr. 4880496-Go.
 
Na zijn overlijden troffen wij onderstaande informatie aan op internet.
 
"St. Pauluskerk Vaals 7-12-2003.
Dirk Verdonk heeft niet alleen grote betekenis voor het kerkelijk muziekleven in Vaals.
Hij heeft in bredere zin ook belang als componist.
Dat blijkt vooreerst uit zijn uitgebreide lijst van muziekwerken; over de laatste versie daarvan hebben wij nog maar enkele weken geleden gesproken. Ook in de door hem geautoriseerde biografische notitie komt dit heel duidelijk naar voren. Daaruit het volgende gedeelte.
 
Vanaf 1940 tot circa 1960 componeerde Dirk Verdonk in wat te noemen is: de traditionele stijl. De meeste werken uit die periode heeft hij vernietigd. Werk voor koor is nog te vinden in het archief van het koor van de St. Josefkerk. Ook bevinden zich daar nog enkele koorstukken met orgel van zijn hand. Maatgevend voor de ontwikkeling van zijn eigen stijl is het boek van Herbert Eimert Lehrbuch der zwölftontechniek geweest (Breitkopf & Härtel 1973) Vandaar uit creëerde hij zijn eigen muziektaal: componeren met 12 tonen. Ritmisch liet hij zich inspireren door studiewerken te vinden in de Akense muziekbibliotheek of de Maastrichtse stadsbibliotheek, zoals b.v. een trompetmethode.
 
Hoogtepunten zijn voor hem het Schrijvers Herdenkingsconcert (1960-70) met het St. Ceciliakoor Vaals onder zijn leiding in de O.L. Vrouwe Basiliek in Maastricht, met solistische medewerking van de bariton Leo Ketelaars en de organist M. Prange. Verdere hoogtepunten waren enkele concertreizen met het Kon. Mannenkoor St. Cecilia in 1963 naar Innsbruck en Salzburg, waar hij ook dirigeerde.
Belangrijk was de uitvoering van zijn Vier Jaargetijden, voor 4 harpen; het werd gecomponeerd voor Phia Berghout, en werd op 13 juli 1980 bij gelegenheid van de 20ste Internationale Harpweek in de Abdijkerk van Rolduc te Kerkrade uitgevoerd.
Op 5 october 1997 was er een concert in de Kopermolen te Vaals, vrijwel geheel aan zijn werk gewijd. Hij strijdt onvermoeibaar voor het belang van zijn werk met daarbij de uitspraak: "onverschilligheid is het grootste onrecht en verdriet dat iemand wordt aangedaan".
 
Dirk Verdonk was langdurig lid van de Stichting Limburgse Componisten. Zijn belangstelling voor het werk van de Stichting blijkt uit vele brieven die hij naar aanleiding van vergaderingen en jaarverslagen ons toezond.
Met de Stichting Matty Niël sloot hij een overeenkomst waarbij wij de taak op ons hebben genomen om zijn compositorische nalatenschap te bewaren, te archiveren, te bestuderen, uit te geven, te promoten en waar mogelijk te doen uitvoeren.
 
Want er zijn meerdere manieren waarop Dirk zal voortleven.
In het gezamenlijk hier gemanifesteerde christelijke geloof dat de dood het definitieve einde niet is. In de dierbare herinnering van zijn vrouw en zijn familie.
In de dankbare erkenning bij koren en kerken om zijn muzikale verdiensten.
Bovenal ook in de composities van zijn hand, soms heel dienstbaar aan degenen voor wie hij ze schreef, soms geheel en al naar de strenge ideeën van zijn eigen muzikale kunst.
Als zijn muziek wordt uitgevoerd hoor je in het klinken niet alleen de spelende misici, maar ook de componist Verdonk. Daarom zal ik mij samen met andere bestuursleden van Stichting De Kopermolen inzetten voor de organisatie van een herdenkingsconcert, waar Dirk Verdonk in zijn muziek opnieuw zal klinken.

Gehuwd (1) te Vaals. Vonnis Arrondissementsrechtbank Maastricht. Echtgenote is Annelies DROEGHAAG, geboren te Vaals, dochter van Willem DROEGHAAG en Clara Wierts.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 25‑07‑1969 te Vaals met Margaretha NIESSEN, 50 jaar oud, geboren op 24‑02‑1919 te Vaals, overleden 2008, dochter van Jacob NIESSEN en Elisabeth PRANGE.
2.
Jeanette VERDONK, geboren te Vaals.
Gehuwd te Bemelen met Johan Jacobus Andreas POS, geboren te 's Hertogenbosch, zoon van Johan Jacobus Andreas POS en Catharina Johanna Helena FOPPELE.
3.
Nellie VERDONK, geboren op 10‑06‑1926 te Vaals, overleden op 25‑02‑1927 te VAALS, 260 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Hedwig Eleonora VERDONK, geboren te Vaals.
Gehuwd te Schaffhausen (Zwitserland) met Giuseppe DE MARIE, geboren te Zürich (Zwitserland), zoon van Giuseppe DE MARIE en Irma CANDEO. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
5.
Petronella VERDONK, geboren te Vaals.
Gehuwd te Vaals met Bernhard Jozef LUX, geboren te Vaals, zoon van Bernhard LUX en Anna CREUSER.

XII.179
Pieter VERDONK, visser, geboren op 13‑12‑1863 te Gorinchem, overleden op 19‑04‑1942 te Gorinchem op 78-jarige leeftijd.
Als pianist begeleidde hij zijn broer Dirk die viool speelde.
Zijn grote talent was echter de vertelkunst; evenals zijn vader kon hij zijn toehoorders boeien met spannende verhalen en voordrachten (o.a. over de oorlog in Zuid-Afrika oktober 1899 - mei 1902 ).
Hij leek niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk zeer op zijn vader.
In het klimmen der jaren trok hij zich meer en meer terug in een zeer persoonlijk (mystiek) geloofsleven.
Zoon van Adrianus VERDONK (zie XI.96) en Pieternella Wilhelmina de GROOT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24‑08‑1894 te Gorinchem met Jansje BROUWER, 28 jaar oud, geboren op 29‑03‑1866 te Gorinchem, overleden op 23‑07‑1908 te Gorinchem op 42-jarige leeftijd.
Overleden kort na geboorte achtste kind. Na haar overlijden werden de kinderen deels bij familie, deels in het Burgerweeshuis ondergebracht.
Dochter van Hendrik BROUWER en Jansje DIRKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus VERDONK (zie XIII.280).
2.
Cornelis VERDONK, geboren op 16‑08‑1896 te Gorinchem, overleden op 06‑04‑1897 te Gorinchem, 233 dagen oud.
3.
Jan VERDONK, electriciën, geboren op 24‑04‑1898 te Gorinchem, overleden op 15‑07‑1984 te Gorinchem op 86-jarige leeftijd. Hij speelde uitstekend orgel en viool.
Jan en Mijntje laten een huis bouwen, aantrekkelijk gesitueerd in een mooie tuin achter de Vissersdijk aan de Soldatenwal.
Een uniek plekje binnen de Gorkumse stadswal.
Ook Jan houdt zich bezig met diep religieuze beschouwingen.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑04‑1926 te Gorinchem met Jacomijntje GRUTEKE, 29 jaar oud, geboren op 09‑02‑1897 te Gorinchem, overleden op 23‑01‑1995 op 97-jarige leeftijd, dochter van Hendrik GRUTEKE en Sophia Wilhelmina MEIJER.
4.
Pieternella (Nel) VERDONK, geboren op 07‑12‑1900 te Gorinchem, overleden op 08‑06‑1982 te Gorinchem op 81-jarige leeftijd. Speelde viool als liefhebberij.
Gehuwd te Gorinchem, gescheiden te Gorinchem van Antonie (Toon) QUAKERNAAT, geboren te Rotterdam.
5.
Frederik Willem (Frits) VERDONK, kunstschilder, geboren op 01‑03‑1902 te Gorinchem, overleden op 15‑11‑1963 te 's Gravenhage op 61-jarige leeftijd. Informatie van de peroonskaart.
Frits verloor zijn moeder op zesjarige leeftijd en werd ondergebracht in het Burgerweeshuis in de Molenstraat te Gorkum. In tegenstelling tot zijn familieleden, die vooral door de muziek begeesterd waren, bleek Frits geobsedeerd door potlood en schetsboek.
Het was de heer Wittermans, jarenlang directeur van de Gorkumse suikerfabriek "Hollandia" die in zijn hoedanigheid van regent van het weeshuis de jonge Frits Verdonk ontdekte. Hij droeg er zorg voor dat Frits werd ingeschreven in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in september 1921. Zijn natuurtalent kwam vaktechnisch ook uitstekend uit de verf en hij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een grootmeester der figuratieve kunst.
Aan bewondering en erkenning heeft het Frits nooit ontbroken,
Aanvankelijk werkte hij als kerkschilder bij Jan Dunselman te Amsterdam, maar de successen die hij met zijn schilderijen behaalde heeft hem doen besluiten geheel als vrij kunstenaar te gaan werken.
Het kinderloze echtpaar Wittermans bleef de kunstenaar met raad en daad terzijde staan, ja hem zelfs als een aangenomen zoon behandelen. Na de dood van dhr. Wittermans is het de weduwe Wittermans-Metz, die met veel energie en zakelijk inzicht (dat bij Frits ten ene male ontbrak) hem ter zijde staat. Zij wonen samen en samen gaan ze naar het buitenverblijf aan de Linge bij Gorkum, waar elk jaar de schilderachtige omgeving van dit riviertje object van zijn werk is. Frits woonde in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 52.
Publicatie.
Wij schreven over Frits in het hoofdstuk Uit de Kunst, in deel 1 van de Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, blz. 1 t/m 5.
Hieronder een bericht uit "Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad d.d. 24-1-1935, geschreven door W. Jos de Gruyter, van Van Deventers Kunsthandel gevestigd in Den Haag.
 
Fredrik Willem VERDONK. Een persoonlijk en veelbelovend schilder.
De laatste jaren heeft men vrij regelmatig werken van dezen jongen schilder kunnen zien op groep tentoonstellingen in Pulchri en elders; werken, die er nogal verdwaald aandeden en doorgaans een te fragmentarisch beeld gaven van zijn streven en kunnen, om werkelijk te overtuigen. Zij waren trouwens niet altijd even sterk. De tentoonstelling met Cardinaals en Bus, onlangs in den Princesse-Schouwburg gehouden, gaf een veel beter idee van wat Verdonk in zijn mars heeft. Maar het werk hing er slecht en daarom mag deze expositie een goede gedachte heten. Men krijgt hier bovendien een mooi, beknopt overzicht van zyn ontwikkeling in den loop der jaren.
Een groote compositie, door twee naakten geflankeerd, geeft aan den langen wand een indruk van het punt van uitgang: academische kunde, gepaard aan een litterair anecdotische romantiek, met misschien herinneringen aan Rembrandt. Claudius Civilis en aan bepaalde werken van den Belg Roos, indien ik deze twee ongelijke grootheden in een adem mag noemen. Het geheel is voor mij niet genietbaar; niet vrij van een zekere zwoelheid en van de overigens vergeeflijke begeerte om te verbluffen.Toch heeft dit doek reeds duidelijk een persoonlijken inslag, in de kleur en de verfbehandeling, mede in de neiging tot overlading, tot een overstelpen met een veelheid van voorwerpen enz die meer of minder een symbolische associatieve waarde bezitten. Verdonk houdt niet van grootte lege plekken, hoewel hij - getuigen de naakten en het zelfportret - ruim en breed kan zijn. Laat hij zich echter compositorisch gaan, dan vult hij graag het gehele vlak met voorwerpen of associatieve symbolen, desnoods ten koste van alle overzichtelijkheid.
Zijn bewegelijke fantasierijke geest wil doorlopend bezig gehouden worden
en schuwt daarom het ledige: primitieve vertel- of fabelzucht valt samen met een zekeren horror vacui, een afkeer van het onbedekte. Dit alles spreekt duidelijker uit de latere composities, maar achteraf kan men de aanwezigheid er van reeds voelen in het grootte donkere doek met de figuren om een tafel, de geest verschijning enz. De naakten, speciaal het rechtsche, zyn een stuk belangrijker. Het linker naakt, op de zij liggend, doet nog erg Breitner-achtig romantisch aan; het tweede echter is persoonlijk en mag zelfs tot de beste dingen in de zaal worden gerekend. Een potige studie, met iets van een bedwongen hartstocht in de stevige zinnelijke voordracht. De kleur heeft klank, de ruimte werd goed geheeld, en in het bijzonder blijken de twee plastiekjes aan weerskanten der liggende figuur fijn opgenomen in het geheel. De mannelijke strijdbare manier van schilderen, min of meer in kleurvlekken naast elkaar, herinnert aan Willem de Zwart, maar de vasthoudende visie is niet zo impressionistisch als bij De Zwart.
De twee portretten en het interieur aan den wand hier tegenover, duiden op een volgende fase van groei, logisch voortvloeiend uit de voorafgaande. Het interieur met de kinderprentjes, lampions, masker en viool, blijkt aanmerkelijk verder dan het boven besproken schilderij met de geestverschijning. Verdonks fantaseerlust maakt zich hier los van de ver- sleten vormen ener troebele romantiek en zoekt zuivering in de wereld van
het kind, van het sprookje, van de pretmakerij en het make-believe, het doen-alsof. Het doek moet niet louter picturaal realistisch worden bekeken,
zoals ik vroeger in hoofdzaak meende, toen ik het voor het eerst op Pulchri zag. Het is vooral een pogen, door middel ener realiteitsuit- beelding tot een psychische sfeer te geraken en het picturale daaraan ondergeschikt te maken. Niet louter dus een behagen scheppen aan het kleurige, bizarre, maar een drang te komen tot een geestelijke stemming, waarin iets van het verwonderde, onbegrensde en tegelijk intieme van de infantiele wereld herleeft.
Technisch mag het niet geheel overtuigen, het bezit onmiskenbaar de beoogde sfeer van verwondering, half plechtig en half paradoxaal. In de volgende compositie, het naakt liggend temidden van den warboel ener carnavals uitrusting, blijkt het romantisch realistische, intieme en plechtige, radicaal afgewezen en de meer tonalistische, soliede trant van schilderen over boord gegooid. Het naakt is niet individueel en plastisch gezien, maar louter als psychische kleurnoot opgevat. ln een helkleurige warrelende omgeving, waarin de fantasie zich ongeremder kon uitvieren. Het doek rammelt een beetje, maar het vertoont knappe brokstukken en is vooral van beteekenis als over gang tot de laatste werken: de snel en luchtig gedane gitaarspeler en de twee aanwezige decoratieve verbeeldingen,die men min of meer surrealistisch mag noemen. De kleur blijkt in deze stukken zeer licht geworden, mogelijk ook onder invloed der Italiaansche fresco's, waar het gebruik van goud en zilver aan herinnert en die de schilder in het Zuiden zal hebben bestudeerd. Overigens staat de geest van het werk heel ver van het Quatrocentrische. Verdonk rekent af met een statische werkelijkheidsuitbeelding in den logische en perspectivische zin: hij rijgt fragmenten van voorstellingen of voorstellingscomplexen aaneen tot onwerkelijke kleur- en lijn gehelen, van bedoeling half symbolisch en half satirisch, vol onwaarschijnlijke en onberekenbare invallen en overgangen.
Het zijn karakteristieke uitingen van den geest van dezen filmischen tijd. Het leven is snel en hevig, het verrukt en enerveert, raast flitsenderwijs langs den mensch heen, zodat honderd beelden zich kriskras in het bewust-
zijn oversnijden. Zoo wordt het schilderij tot een schrille mozaïek van werkelijkheidsfragmenten, tot een grotesken dans van associaties, van stromend ritme van beelden, niet alle rechtstreeks uit het leven gelicht maar deels ook opduikend uit het onderbewustzijn en bijgevolg vermengd met Freudiaansche elementen en magisch-transcendentale vermoedens.
Juist het zoekende, geplaagde, in deze ingewikkelde en knappe composities overtuigt van hun innerlijke noodzaak. Zij zijn niet louter een spel van het vernuft, al mag het vernuft duidelijk een bepalende factor zijn bij hun ontstaan; daarnaast treft iets van het koortsvisioen en van de onwillekeurigebiecht. Het lijkt soms bijna een direct automatisch schrift, een inwonend psychisch impressionisme, hoewel de kleurstelling overwogen is en het constructief samenstel der tallooze beelden veel zorgvuldiger
overdacht, dan op den eersten indruk het geval schijnt.
Van het tweetal aanwezige composities in dezen geest - men mist het groote boeiende stuk, dat in den Princesse-Schouwburg te zien was - verkies ik die, welke als centraal motief den bedroefden clown vóór het Kruisbeeld toont; de kleur heeft hier een prille primitieve, geenszins cerebrale fijnheid. Het valt niet te voorspellen, hoe Verdonk zich verder zal ontwikkelen. Hij kan terugkeeren tot een realistischer schilderwijze of ook verder gaan in de imaginatieve richting, waarin hij verwant schijnt aan den surrealist Joan Miro.
In elk geval is hij een persoonlijk en veelbelovend schilder, op wie gelet moet worden.
 
Piet Verdonk uit Eibergen, laat ons over zijn oom Frits weten:
"Verder is het misschien leuk te vermelden, dat oom Frits in 1939 in New York meegewerkt heeft aan het Nederlandse paviljoen van de Wereldtentoonstelling. Hij heeft daar wandschilderingen gemaakt (niet mijn smaak) en geadviseerd m.b.t. enkele andere Nederlandse kunstvoorwerpen.
In de gids voor het Nederlandse paviljoen "The Netherlands Participation - New York World's fair 1939", uitgegeven door Waltman Delft, Holland, for the official Netherlands Committee under authorisation of the Minister of Economics kun je een afbeelding van zijn werk vinden".
Frits zijn schilderij: "Carnaval te Bergen op Zoom" is in juli 1940 aangekocht door de Gemeente Bergen op Zoom. Dit is vermeld in De Haagsche Courant d.d. 18-7-1940.
 
Frits zijn zelfportret en enkele van zijn werken zijn in de PowerPoint presentatie opgenomen.

6.
Pieter VERDONk (zie XIII.288).
7.
Cornelis VERDONK (zie XIII.290).
8.
Dirk VERDONK, geboren op 27‑05‑1908 te Gorinchem, overleden op 20‑08‑1908 te Gorinchem, 85 dagen oud.

XIII.280
Adrianus VERDONK, hulp brugwachter, koetsier, geboren op 27‑02‑1895 te Gorinchem, overleden op 23‑01‑1952 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd, begraven op 26‑01‑1952 te Leeuwarden. Begraven op de Noorderbegraafplaats.
Woonde bij overlijden Zuiderplein 27 te Leeuwarden.
Zoon van Pieter VERDONK (zie XII.179) en Jansje BROUWER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑04‑1916 te Leeuwarden met Theodora Johanna HOLLENGA, 23 jaar oud, geboren op 20‑04‑1892 te Leeuwarden, overleden op 29‑07‑1954 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd, begraven op 02‑08‑1954 te Leeuwarden. Begraven uit de woning op Zuiderplein 27 te Leeuwarden en op de Noorderbegraafplaats ter aarde besteld. Dochter van Daniël HOLLENGA en Theodora DONAART.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Johanna (Zus) VERDONK, geboren op 12‑09‑1910 te Leeuwarden, overleden op 03‑07‑1973 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd.
Theodora werd bij huwelijk erkend. Zij was een voorking van haar moeder Theodora Johanna Hollenga.

Gehuwd (1) te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Lodewijk FRINSEL.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 07‑11‑1956 te Amsterdam, gescheiden na 12 jaar op 18‑03‑1969 te Amsterdam van Gerrit SWAAN, geboren op 15‑11‑1912 te Amsterdam, overleden op 03‑09‑1991 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd. {Hij was ook ooit gehuwd met W. E. van de Velden, geboren te Amsterdam.}
2.
Jansje VERDONK (zie XIV.261).
3.
Daniël VERDONK (zie XIV.263).
4.
Pieternella (Nellie) VERDONK, geboren op 05‑12‑1921 te Leeuwarden, overleden op 10‑01‑2008 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 15‑01‑2008 te Leeuwarden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18‑02‑1942 te Leeuwarden met Jelle de HAAN, 23 jaar oud, geboren op 26‑07‑1918 te Apeldoorn, overleden op 16‑02‑2007 te Leeuwarden op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 20‑02‑2007 te Goutum, zoon van Klaas de HAAN en Akke BERKEPAS. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.

XIV.261
Jansje VERDONK, geboren te Leeuwarden, dochter van Adrianus VERDONK (zie XIII.280) en Theodora Johanna HOLLENGA.
Gehuwd (1) te Leeuwarden met Jitse JONKMAN, 27 jaar oud, groentenverkoper, geboren op 29‑07‑1911 te Leeuwarden, overleden op 07‑07‑1952 te Leeuwarden op 40-jarige leeftijd, zoon van Marcus JONKMAN en Antje DIJKSTRA.
Gehuwd (2) te Leeuwarden met Sibbele GRIJPSTRA, 51 jaar oud, arbeider, voerman, chauffeur, geboren op 18‑05‑1903 te Veenwouden (Dantumadeel), overleden op 01‑11‑1982 te Leeuwarden op 79-jarige leeftijd, zoon van Sijbe Romkes GRIJPSTRA en Minke POSTMA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Theodora Johanna JONKMAN, geboren te Leeuwarden.

XIV.263
Daniël VERDONK, postbesteller, geboren op 11‑09‑1919 te Leeuwarden, overleden op 07‑06‑1979 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, zoon van Adrianus VERDONK (zie XIII.280) en Theodora Johanna HOLLENGA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01‑02‑1949 te Amsterdam met Jacoba POST, 24 jaar oud, geboren op 16‑02‑1924 te Schoterland, overleden op 29‑07‑1989 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, dochter van Barteld POST en Blijke van ROEDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Belinda Iemkje VERDONK, geboren op 06‑03‑1954 te Amsterdam, overleden op 13‑08‑1969 te Amsterdam op 15-jarige leeftijd. Blijkens een kranten knipsel kwam zij om het leven bij een verkeersongeval waarbij een vrachtauto betrokken was.
2.

XV.159
Ronald Adriaan VERDONK, ziekenverzorger, geboren te Amsterdam, zoon van Daniël VERDONK (zie XIV.263) en Jacoba POST.
Gehuwd te Amsterdam met Maria Anna BLOUW, geboren te Amsterdam, dochter van Hendrik BLOUW en Neeltje HOLSLAG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeroen Eric VERDONK, geboren te Amsterdam.
2.
Susanna Diana VERDONK, geboren te Amsterdam.

XIII.288
Pieter VERDONk, kok, geboren op 10‑12‑1903 te Gorinchem, overleden op 04‑03‑1967 te Eindhoven op 63-jarige leeftijd, zoon van Pieter VERDONK (zie XII.179) en Jansje BROUWER.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06‑07‑1938 te Rotterdam met Catrina HENS, 28 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 04‑04‑1910 te Rotterdam, overleden op 16‑06‑1980 te Hardenberg op 70-jarige leeftijd, dochter van Willem HENS en Alida Annetta BOON. Informatie over dit echtpaar en de kinderen via de persoonkaart. {Zij was ook ooit gehuwd met Age van Tuinen. Zij was ook ooit gehuwd met Jacob Schuitemaker.}
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter VERDONK, psychologisch assistent, geboren te Rotterdam.
2.
Alida Annetta (Lidy) VERDONK, kapster, geboren op 15‑04‑1942 te Eindhoven, overleden op 07‑10‑2005 te Heerde op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) te Eindhoven met Leo HOOGEWEIJ, geboren te Rotterdam, zoon van Leendert HOOGEWEIJ en Hendrika JONGEJAN. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:
Margot en Frank Peter Hoogeweij
.
Samenwonend (2) te Heerde met Frederik Willem Tielrooy, geboren te Tjimahi (nu Cimahi) Indonesië, zoon van Gerardus Johannes Tielrooy en Johanna Gerarda Hagen.
3.
Frederik Willem VERDONK (zie XIV.271).
4.
Johanna Elisabeth (Annelies) VERDONK, fotografe, geboren te Eindhoven.
Gehuwd (1) te Eindhoven met Joannes Petrus Gerardus Adrianus (John) MEULENSTEEN, 25 jaar oud, calculator-typograaf, geboren op 26‑09‑1941 te Eindhoven, overleden op 04‑08‑1974 te Tilburg op 32-jarige leeftijd, overleden t.g.v. ongeval, zoon van Johannes Petrus MEULENSTEEN en Helena Wilhelmina v.d. HURK.
Gehuwd voor de kerk (2) te Nijmegen met Theodore van BEEK, pastor, geboren te Nijmegen, zoon van Gerrit van BEEK en Hendrikje MOLENAAR. {Hij was ook ooit gehuwd met Margaretha Dorothea Buijs, geboren 1933, overleden 1976. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren.}

XIV.271
Frederik Willem VERDONK, dames- en herenkapper, geboren op 13‑06‑1945 te Eindhoven, overleden op 22‑05‑2017 te Christchurch New Zealand op 71-jarige leeftijd. Het gezin emigreerde in 1972 naar Nieuw-Zeeland en vestigde zich in Christchurch. Zoon van Pieter VERDONk (zie XIII.288) en Catrina HENS, onderwijzeres.
Gehuwd te Eindhoven met Johanna BINNEKAMP, geboren te Eindhoven, dochter van Leendert BINNEKAMP en Adriana Sientje WITTE.
Uit dit huwelijk:
1.
Charlotte Adriana Catrina Johanna VERDONK, geboren te Leende.
2.
Alexander Pieter Leendert Frederik Wille VERDONK, geboren op 29‑07‑1975 te Hokitika (Nieuw-Zeeland), overleden op 10‑01‑2002 te Christchurche (N-Z) op 26-jarige leeftijd.

XIII.290
Cornelis VERDONK, kleermaker, betonwerker, geboren op 17‑11‑1906 te Gorinchem, overleden op 14‑04‑1972 te Hardinxveld-Giessendam op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter VERDONK (zie XII.179) en Jansje BROUWER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17‑07‑1937 te Gorinchem met Johanna Cornelia van den BERG, 31 jaar oud, geboren op 13‑12‑1905 te Gorinchem, overleden op 07‑12‑1997 op 91-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas van den BERG en Antje de KUIPER.
Uit dit huwelijk:
2.
Pieter Cornelis VERDONK, manager, geboren te Hardinxveld.
Gehuwd te Goudswaard met Pieternella van der HOEVEN, geboren te Goudswaard, dochter van Jan van der HOEVEN en Neeltje Elisabeth de REGT. Informatie van dit echtpaar, de twee kinderen en hun huwelijken, via de persoonkaart.

XIV.276
Nicolaas Pieter (Niek) VERDONK, manager, geboren op 21‑08‑1938 te Epe, overleden op 27‑07‑2001 op 62-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VERDONK (zie XIII.290) en Johanna Cornelia van den BERG.
Gehuwd te Leeuwarden met Ida Irene SYTSEMA, geboren te Franekeradeel (Midlum), dochter van Gerben SYTSEMA en Wilhelmina de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Friso Gerben Cornelis Brouwer (geboren Verdonk), geboren te Gorinchem. Na voltrekking van de echtscheiding hertrouwde Ida en nam Friso de naam van zijn stiefvader Brouwer aan. Een bijkomstigheid is dat zijn overgrootmoeder Janse Brouwer heet.


XII.187
Adrianus Antonie VERDONK, arbeider in de metaalnijverheid, geboren op 14‑01‑1880 te Gorinchem (gezindte: Chr.Gerf.), overleden op 09‑09‑1958 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd.
Hij bezat grote lichaamskracht die hij graag demonstreerde.
Op 7 maart 1945 te 06.00 uur wordt Adrianus Anthoni Verdonk, wonende Tolbrugstraat WZ 16 te Dordrecht, van beroep lasarbeider, samen met Jan Klein aangehouden, door de politie Dordrecht en overgebracht naar het bureau: Zij hielden zich op valsche wijze op, op de Kuipershaven, terwijl Verdonk in het bezit bleek te zijn van een breekijzer.
Later woonde hij aan de Langebreestraat 23zw Dordrecht
, zoon van Adrianus VERDONK (zie XI.96) en Pieternella Wilhelmina de GROOT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑08‑1902 te GORINCHEM met Willemina VISSER, 24 jaar oud, geboren op 09‑09‑1877 te Sliedrecht, overleden op 17‑11‑1937 te Dordrecht op 60-jarige leeftijd, dochter van Marinus VISSER en Cornelia GROENWEGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Pieternella Willemina VERDONK, geboren te Gorinchem.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15‑09‑1923 te Sliedrecht met Dirk de PAUS, 22 jaar oud, geboren op 18‑10‑1900 te Sliedrecht, overleden op 11‑10‑1965 te Dordrecht op 64-jarige leeftijd, zoon van Dirk de PAUS en Meinsje PRINS. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
2.
Marinus Adrianus VERDONK (zie XIII.295).
3.
Adrianus Antonie VERDONK, chauffeur, geboren te Gorinchem.
Gehuwd te Dordrecht met Adriana de GROEN, geboren te Dordrecht, dochter van Cornelis de GROEN en Neeltje Kaptein.
4.
Cornelis (Kees) VERDONK (zie XIII.299).
5.
Pieter Wilhelm VERDONK (zie XIII.301).
6.
Cornelia VERDONK, geboren op 29‑09‑1910 te Gorinchem, overleden op 22‑04‑1975 te Dordrecht op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27‑03‑1931 te Dordrecht met Piet RIJSDIJK, 25 jaar oud, geboren op 18‑09‑1905 te Amsterdam, overleden op 22‑04‑1975 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter Hendrik RIJSDIJK en Margartha Hoogendoorn.
7.
Dirk VERDONK, geboren 1912, overleden op 26‑12‑1912 te Gorinchem.

XIII.295
Marinus Adrianus VERDONK, werfbaas op een scheepswerf, geboren op 27‑06‑1904 te Gorinchem, overleden op 24‑04‑1974 te Sliedrecht op 69-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Antonie VERDONK (zie XII.187) en Willemina VISSER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑02‑1929 te Sliedrecht met Elisabeth VLOT, 23 jaar oud, geboren op 01‑07‑1905 te Sliedrecht, overleden op 19‑10‑1990 te Sliedrecht op 85-jarige leeftijd, dochter van Willem VLOT en Geertje de JAGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje VERDONK, geboren op 02‑12‑1929 te Sliedrecht, overleden op 18‑01‑1991 te Sliedrecht op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd te Zwijndecht met Pieter VERNES, geboren te Zwijndrecht, zoon van Bastiaan VERNES.

XIV.282
Adrianus Antonius (Jos) VERDONK, buschauffeur, geboren op 25‑12‑1930 te Sliedrecht, overleden op 23‑09‑2013 te Sliedrecht op 82-jarige leeftijd, begraven op 30‑09‑2013 te Sliedrecht, zoon van Marinus Adrianus VERDONK (zie XIII.295) en Elisabeth VLOT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑01‑1956 te Sliedrecht met Annigje VERMEIJ, 25 jaar oud, geboren op 04‑09‑1930 te Molenaarsgraaf, overleden op 14‑02‑2018 te Sliedrecht op 87-jarige leeftijd, dochter van Jacob VERMEIJ en Aaltje SCHAKEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth (Elles) VERDONK, geboren te Sliedrecht.
Gehuwd te Sliedrecht met Leo BORSJE, geboren te Sliedrecht, zoon van Hendrikus BORSJE en Laura STOBBE.

XIII.299
Cornelis (Kees) VERDONK, chauffeur/vrachtrijder, handelaar, geboren op 28‑06‑1907 te Gorinchem, overleden op 16‑04‑1973 te Dordrecht op 65-jarige leeftijd.
Cornelis zijn naam is vermeld in een politierapport te Dordrecht nr. 056 d.d. 25-2-1945. Hij had samen met de even oude Cornelis Cheret per roeiboot 8 hectoliter steenkool ontvreemd van een terrein van de DMI. Duitse militairen hadden ze betrapt in de Spuihaven en hadden de beide mannen overgedragen aan de plaatselijke politie. Op die dag werden ze om 22.30 uur op politiebureau gebracht. Cornelis Verdonk woonde toen ook al op het onder vermelde adres. Als beroep werd vermeld schillenophaler.
Woonde in 1973 Klipperstraat 4 te Dordrecht.
Zoon van Adrianus Antonie VERDONK (zie XII.187) en Willemina VISSER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04‑10‑1928 te Dordrecht met Elisabeth Geertruida ALBLAS, 18 jaar oud, geboren op 27‑05‑1910 te Zwijndrecht, overleden op 11‑06‑1982 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd, dochter van Willem Huibert ALBLAS en Adriana van der KLOOSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Willem Huibert VERDONK (zie XIV.286).
3.
Adriana Geertruida VERDONK, geboren op 15‑09‑1931 te Dordrecht, overleden op 04‑01‑2006 te Dordrecht op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 09‑01‑2006 te Dordrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03‑12‑1953 te Dordrecht met Adrianus van DONGEN, 22 jaar oud, geboren op 04‑02‑1931 te Dordrecht, overleden na 2006, zoon van Johannes Jacobus van DONGEN en Anna Maria BROEDERS. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen van Dongen geboren, te weten:
Cornelia, Johannes, Anna en Elisabeth
.
4.
Elisabeth Geertruida VERDONK, geboren te Dordrecht.
Gehuwd te Dordrecht met Johannes STAM, 28 jaar oud, geboren op 16‑09‑1928 te Dordrecht, overleden op 11‑12‑1986 te Dordrecht op 58-jarige leeftijd, zoon van Cornelis STAM en Janneke LEPJES. Uit dit huwelijk is geboren: Bernardus Cornelis Martinus Stam.
5.
Cornelis VERDONK, geboren op 17‑01‑1935 te Dordrecht, overleden op 20‑10‑1935 te Dordrecht, 276 dagen oud.
6.
Wilhelmina Aagje VERDONK, geboren op 25‑10‑1936 te Dordrecht, overleden op 29‑10‑1987 te Dordrecht op 51-jarige leeftijd.
Op 28-3-1944 reed Aagje mee op een wagen, getrokken door een paard en bestuurd door de 35 jarige Bastiaan Moret, groentehandelaar, wonende Benedehavendijk 47 te 's-Gravendeel. Aagje was op de Mijlweg van de wagen gevallen en gewond geraakt aan haar knieën
.
Gehuwd te Dordrecht met Gijsbertus PIEREN, geboren te Gorinchem, zoon van Grada PIEREN. Uit dit huwelijk is Carolien Pieren geboren.
7.
Cornelis VERDONK, geboren op 01‑05‑1938 te Dordrecht, overleden op 19‑07‑1938 te Dordrecht, 79 dagen oud.
8.
Anna VERDONK, geboren te Dordrecht.
Gehuwd te Dordrecht met Hendrik Lodewijk REPPEL, geboren te Dordrecht. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Hilda en Anita Reppel.

9.
Cornelia VERDONK, geboren op 06‑12‑1940 te Dordrecht, overleden op 26‑03‑2017 te Dordrecht op 76-jarige leeftijd, begraven te Dordrecht.
Gehuwd te Dordrecht met Frederik Nicolaas op't HOF, geboren te Rotterdam, zoon van Adriaan op't HOF en Jacoba BEIN. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Adriana, Elisabeth en Sivia op't Hof.

10.
Pieter VERDONK (zie XIV.300).
11.
Maria Pieternella Willemina VERDONK, geboren te Dordrecht.
Gehuwd te Dordrecht met Petrus Johannes van GRIENDSVEN, geboren te Dordrecht, zoon van Johannes van GRIENDSVEN en Wilhelmina GLIMMERVEEN. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Maria en Wilhelmina van Griendsven
.
12.
Cornelis VERDONK (zie XIV.304).
13.
Marinus (Rini) VERDONK (zie XIV.306).
14.
Frits VERDONK (zie XIV.308).
15.
Christoffel VERDONK, geboren te Dordrecht.
Uit krantenberichten is ons het volgende bekend:
21-10-1981 vonnis Arrondissementsrechtbank Dordrecht, Christoffel is failliet verklaard. 7-4-1982 vonnis van dezelfde Rechtbank faillissement opgeheven. 24-12-1986 zelfde Rechtbank andermaal failliet verklaart.
In de eerste 2 berichten woont Christoffel Klipperstraat 4 in Dordrecht en bij het laatste vonnis Oostdiep 1 te Dordrecht, kantoor aldaar Slangenburg 206.


XIV.284
Adrianus Antonie VERDONK, beroepsmilitair bij de marine, geboren op 24‑02‑1929 te Dordrecht, overleden op 13‑10‑1985 te Delft op 56-jarige leeftijd.
Adrianus kreeg op 23-5-1946 een bekeuring omdat hij als wielrijder zonder licht reed. Hij werd op 2-8-1943 te Schiedam aangehouden zonder midelen van bestaan en naar Dordrecht overgebracht. Op 11-8-1944 werd hij met meer personen bekeurd voor het lopen op verboden grond. Zijn beroep was toen betonvlechter.
Zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie XIII.299) en Elisabeth Geertruida ALBLAS.
Gehuwd te Rotterdam met Maartje Klazina VERHEY, geboren te Rotterdam, dochter van Johan VERHEY en Maria Cornelia KOOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Maria VERDONK, geboren te 's Gravenhage.
Gehuwd te Naaldwijk met Leendert VERKADE, geboren te Naaldwijk, zoon van Leendert VERKADE en Cornelia van ALENBURG. Uit dit huwelijk: Leendert, Kim en Erwin Verkade.

XV.168
Cornelis Johan (Kees) VERDONK, handelaar in 2e hands designmeubels, geboren te Willemstad (Curaçao), zoon van Adrianus Antonie VERDONK (zie XIV.284) en Maartje Klazina VERHEY.
Gehuwd te Rotterdam met Ria Haidy Fokké mr, juridisch medewerkster bij een financierings maatschappij, geboren te Paramaribo (Suriname), dochter van Cecilia Magdalena Fokké.
Uit dit huwelijk:
1.
Aizo Christiaan VERDONK, geboren te Leiden. Tweeling met Dion Adriaan.
2.
Dion Adriaan VERDONK, geboren te Leiden. Tweeling met Aizo Christiaan.

XIV.286
Willem Huibert VERDONK, chauffeur, geboren te Dordrecht.
Willem werd op 28-8-1946 bekeurd voor het lopen in een plantsoen. Hij woonde toen Klipperstraat 34 in Dordrecht. In 1958 woonde hij Eemkerkstraat 70zw en in 1959 werd het Klipperstraat 4, beiden te Dordrecht.
Zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie XIII.299) en Elisabeth Geertruida ALBLAS.
Gehuwd te Dordrecht met Stijntje Woutrina LEEUWENBURG, geboren te Puttershoek, dochter van Jan LEEUWENBURG en Adriana van KLEEF.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis VERDONK, geboren te Dordrecht.
Gehuwd te Dordrecht met Sandra de KREEK.

XIV.300
Pieter VERDONK, handelaar in olie en veevoeders, geboren op 22‑05‑1942 te Dordrecht, overleden op 29‑12‑1998 te Dordrecht op 56-jarige leeftijd, gecremeerd op 02‑01‑1999 te Dordrecht. Crematorium "Essenhof" Nassauweg 200.
In de kerkbode van de Gereformeerde en Hervormde kerk te Dodrecht lezen we:
"Piet is opgegroeid in het grote gezin Verdonk uit de Zeehavenlaan. Ik heb hem leren kennen de laatste drie maanden van zijn leven, toen vertelde hij me ook over zijn jeugd; door het grote gezin was er vaak maar weinig eten, de kinderen Verdonk werden daardoor al vroeg 'street-wise'; ze konden zich, door de nood gedwongen op straat gauw redden. Voor moeder Verdonk was dat allemaal niet makkelijk; zij was een heel gelovige vrouw die nauwe banden had met de Boei (de Boei is een kerk-gebouw/gemeente) Vrijwilligers kwamen ook bij haar om troost en bemoediging.
Piet groeide vanaf zijn 13e op met Jenny die later zijn vrouw werd. Samen kregen ze vier kinderen. Piet bouwde zelf een bedrijf op; hard werken en geld verdienen waren zo lang belangrijk. Aan het eind van zijn leven voelde hij dat er andere bronnen zijn. Daar hebben we over gepraat en om gebeden; zo vond Piet, zoals hij zelf zei, de weg terug. Het is verdrietig om te zien dat een man, nog geen zestig jaar, zijn vrouw en kinderen moet achter- laten. Mooi was het om te zien dat Piet rust vond bij God, hij was dankbaar en blij dat hij de nieuwe weg had gevonden. We hopen dat Jenny en de kinderen troost kunnen putten uit de rust die hij vond."
, zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie XIII.299) en Elisabeth Geertruida ALBLAS.
Gehuwd te Dordrecht met Jannetje (Jenny) van DIJK, geboren te Dordrecht, dochter van Johannes Franciscus van DIJK en Maria GEENEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Elisabeth Geertruida (Bep) VERDONK, geboren te Dordrecht.
Gehuwd te Zwijndrecht met Cornelis BOSUA, geboren te Dordrecht, zoon van Bogardus BOSUA en Elisabeth BAKKER. Ons zijn twee kinderen uit dit huwelijk bekend geworden: Angela en Michel.
3.
4.
Jannetje VERDONK, geboren te Dordrecht.

XV.172
Marinus Cornelis (Mario) VERDONK, produktie medewerker, geboren te Dordrecht, zoon van Pieter VERDONK (zie XIV.300) en Jannetje (Jenny) van DIJK.
Gehuwd te Dordrecht met Caroline Yvonne JANSSEN, geboren te Dordrecht, dochter van Johannes JANSSEN en Anna Wilhelmina ROUWOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Melissa VERDONK.

XV.176
Pieter (Peter) VERDONK, geboren te Dordrecht, zoon van Pieter VERDONK (zie XIV.300) en Jannetje (Jenny) van DIJK.
Gehuwd te Dordrecht met Adriana Anna (Anita) LABAE, geboren te Dordrecht, dochter van Charles LABAE en Johanna Maria van BEERS.
Uit dit huwelijk:
1.
André VERDONK, geboren te Dordrecht.
2.
Pieter VERDONK, geboren te Dordrecht.

XIV.304
Cornelis VERDONK, oliehandelaar, geboren te Dordrecht, zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie XIII.299) en Elisabeth Geertruida ALBLAS.
Gehuwd te Dordrecht met Evaline van der LEER, geboren te Zwijndrecht, dochter van Pieter Jacob van der LEER en Maaike Maria v.d. MEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Pieter Cornelis VERDONK, bezorger, geboren te Dordrecht.

XIV.306
Marinus (Rini) VERDONK, chauffeur, geboren te Dordrecht, zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie XIII.299) en Elisabeth Geertruida ALBLAS.
Gehuwd, samenwonend met Adri JILLISEN, geboren te Dordrecht, dochter van Pieter JILLISEN en Dorothea Maria KOOMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus Pieter VERDONK, geboren te Dordrecht.

XIV.308
Frits VERDONK, chauffeur, geboren te Dordrecht. Vriend van onze organistie. Ingeschreven onder nr. 4960796-go. Zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie XIII.299) en Elisabeth Geertruida ALBLAS.
Gehuwd te Sittard met Elisabeth Theodora Wilhelmina (Marlies) NELISSEN, geboren te Sittard, dochter van Jozeph Amalia (Zef) NELISSEN en Hendrica Wilhelmina (Mieneke) ENGELS.
Uit dit huwelijk:
1.
Patrick Jozef Hendrikus VERDONK, geboren te Heerlen.
Gehuwd met Nieves.
2.
Ageeth Wilhelmina Josepha VERDONK, geboren te Heerlen.

XIII.301
Pieter Wilhelm VERDONK, heier, geboren op 16‑10‑1909 te Gorinchem, overleden op 17‑02‑1983 te Dordrecht op 73-jarige leeftijd. Op 10-2-1943 werd Pieter aangehouden. Hij kreeg een procesverbaal wegens overtreding van de distributiebepalingen. Zoon van Adrianus Antonie VERDONK (zie XII.187) en Willemina VISSER.
Gehuwd te Dordrecht met Jaantje POPIJES, geboren te Dordrecht, dochter van Arie POPIJES en Janna de WAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem VERDONK (zie XIV.311).
2.
Johannes (Joop) VERDONK (zie XIV.313).

XIV.311
Willem VERDONK, timmerman, geboren te Dordrecht.
Op 25-5-1945 speelden op 7 jarige leeftijd Willem Verdonk met de 8 jarige Frank Zwaag aan de Vest. Zij woonden de Drievriendenhof 5 en Vest 90 en vernielde er drie ruiten van de woning van de 31 jarige L.W. Lammers wonende Vest 93. De jongens kregen een reprimande van agent-majoor van politie W.A. van Hattem. De ouders waren bereid de schade te betalen.
Zoon van Pieter Wilhelm VERDONK (zie XIII.301) en Jaantje POPIJES.
Gehuwd te Dordrecht met Adriana Plonia RITMEESTER, geboren te Dordrecht, dochter van Gerardus Leonardus RITMEESTER en Plonia de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Claudia VERDONK, geboren te Dordrecht.
Gehuwd te Dordrecht met Marco KAYIM, geboren te Dordrecht, zoon van Johannes KAYIM en Neeltje VERSCHOOR.
2.
Jeanette VERDONK, geboren te Dordrecht.

XIV.313
Johannes (Joop) VERDONK, eigenaar van een speciaalzaak in hengelsportartikelen te Dordrecht, geboren op 20‑08‑1941 te Dordrecht, overleden op 10‑03‑2014 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd, begraven op 14‑03‑2014 te Dordrecht.
Hij kreeg bekendheid door nationaal en internationaal behaalde viskampioenschappen. Hierover is geschreven in het hoofdtuk Lief en Leed (3) blz. 19, 20 en 22, van de Genealogie van de geslachten Verdon(c)k.
Zoon van Pieter Wilhelm VERDONK (zie XIII.301) en Jaantje POPIJES.
Gehuwd te Dubbeldam met Mathilda KLEIJN, geboren te Dordrecht, dochter van Johannes KLEIJN en Mathilda DAAMEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Ester VERDONK, geboren te Dordrecht.
Gehuwd met NN. Uit deze relatie:
Karima; Anies en Jamahl
.

XV.187
Pieter Willem (Peter) VERDONK, banketbakker, geboren te Dordrecht, zoon van Johannes (Joop) VERDONK (zie XIV.313) en Mathilda KLEIJN.
Gehuwd te Dordrecht met Ingrid DIJKMAN, geboren te Schiedam, dochter van Evert Bernardus DIJKMAN en Gitta WAGENER.
Uit dit huwelijk:
1.
Melissa VERDONK, geboren te Dordrecht.

XII.189
Jan Cornelis VERDONK, geboren op 22‑12‑1882 te Gorinchem, overleden op 22‑10‑1959 te Gorinchem op 76-jarige leeftijd.
Jan kreeg op jonge leeftijd vioolles van een Duitse muziekmeester, die door de gemeente Gorinchem was aangesteld. Hij ontwikkelde zich tot een uitstekend violist, maar zijn ouders besluiten, in traditie van de "De Grooten", hem te laten opleiden tot timmerman. Hij groeide uit tot een veelzijdig vakman.
Zoon van Adrianus VERDONK (zie XI.96) en Pieternella Wilhelmina de GROOT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑02‑1908 te Hardinxveld met Gijsbertha HOLLEMAN, 20 jaar oud, geboren op 29‑10‑1887 te Hardinxveld, overleden op 22‑01‑1984 te Gorinchem op 96-jarige leeftijd.
Gijsbertha komt uit een liberale familie waar zuinigheid en vlijt en bewondering voor connecties met de gegoede burgerij tot de "Bon Ton" behoren. Haar vader bezit een aantal huizen. De familie bezit een praktische inslag en grote vitaliteit.
Haar vader werd 92 jaar en ook haar broers en zusters bereiken de leeftijd der zeer sterken. Gijsbertha overlijd in het bejaardentehuis De Schutse te Gorinchem.
Dochter van Pieter Adrianus HOLLEMAN en Adriana MUILWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (Janus) VERDONK (zie XIII.306).
2.
Pieter Adrianus VERDONK (zie XIII.308).

XIII.306
Adrianus (Janus) VERDONK, metselaar, schippersknecht, geboren op 29‑02‑1908 te Hardinxveld, overleden op 08‑09‑1986 te Hardinxveld-Giessendam op 78-jarige leeftijd.
Adrianus had het liefst als binnenvaartschipper op het water zijn brood verdiend, maar zijn ouders beslisten, dat hij een vak moest leren en dus werd hij metselaar. Toch bleef het water trekken: in de dertiger jaren voer hij als schippersknecht op een moterschip en deed hij pogingen om met geleend geld een sleepboot te kopen. Helaas had hij de tijd niet mee: de economie kelderde en de aankoop ging niet door.
Na zijn huwelijk (Cornelia stamde van moederskant uit een schippersfamilie) ging hij wonen in een huisje aan de wiel, in de Tienmorgen te Hardinxveld, waar ook zijn ouders en grootouders hadden gewoond. Opa Piet Holleman was hun huisbaas.
Vanaf zijn veertiende jaar beoefende Adrianus het "duivenmelken". Hoewel hij aan wedvluchten met wisselend geluk meedeed, lag zijn grootste kracht in het fokken van duiven, waardoor hij bekend werd in Nederland en België. Zijn artistieke prestaties beperkten zich tot het zingen van cabaret-liedjes bij het orkest van zijn zoon Jan.
Toen in 1940 het Duitse leger Nederland binnenviel, diende Adrianus als pontonnier op de Waal. In 1943 werd hij voor Arbeitseinsatz naar Duitsland getransporteerd en te werk gesteld in Wuppertal, waar hij, in de laatste, chaotische maand van het Derde Rijk, werd gearresteerd wegens "belediging van de Führer" en voor het standgerecht gedaagd. Als door een wonder werd hij juist op tijd bevrijd.
Cornelia bezat gelukkig de capaciteiten om het gezin door die moeilijke periode heen te loodsen, inclusief de hongerwinter van 1944-1945.
Zoon van Jan Cornelis VERDONK (zie XII.189) en Gijsbertha HOLLEMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑09‑1930 te Hardinxveld met Cornelia Johanna (Cor) van 't VERLAAT, 20 jaar oud, geboren op 09‑01‑1910 te Hardinxveld, overleden op 15‑01‑1999 te Hardinxveld op 89-jarige leeftijd, begraven op 20‑01‑1999 te Boven-Hardinxveld.
In een dankbetuiging voor het medeleven bij het overlijden van Cornelia, schrijft Jan C, het volgende over zijn moeder en het gezin Verdonk.
 
Zij woonde en er wonen er nogsteeds, tussen de grote rivieren; de vaarwegen via welke de oudste generaties Verdonck zich hebben verplaatst en de verschillende takken ontstonden. Generaties lang werden de rivieren door Verdonk-en van diverse takken bevist; verkochten zij vis en hielden zich bezig met: bemalingen van polders, bouwden waterkeringen,en werkten aan het onderhoud daarvan.
 
'Het leven is als een rivier. Je zit op een vlot en drijft met de stroom mee naar de zee der vergankelijkheid waar in elk leven uitmondt. Het vlot heeft een roer, waarmee we kunnen bijsturen, maar laten we daar vooral niet teveel van verwachten. Er zijn zoveel omstandigheden die de tocht beïnvloeden, de stroom, de watervallen, de wind, onze beperkte stuurmanskunst. Dat neemt niet weg dat de tocht boeiend kan zijn en het landschap fascinerend.
Moeder had angst voor het water, zij stuurde haar levenslot het liefst in de luuwte van veilige kreken en zocht een ankerplaats daar waar het haar vertrouwd was. In de brede delta van de ouderdom heeft ze lang mogen vertoeven, nu heeft zij de zee bereikt en wij staan op het punt haar uit het oog te verliezen.
Uit het oog ja, maar kan zij ooit uit ons hart verdwijnen ?
Heeft ooit een zo bescheiden vrouw, een zo groot stempel gedrukt op haar omgeving?
Vraag het aan wie haar hebben mogen kennen en het antwoord is eensluidend; het was een heel bijzondere vrouw.
Geboren in een dijkwoning, gelegen onder wat tegenwoordig cafe 'de Huik' heet, hoorde ze vaak de dronkemans gevechten, waarbij soms het mes werd getrokken en bloe