Genealogie van Daniel Joostensz
 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\STEENHOE
Datum:21-10-2014
Selectie:´Personen in genealogie van DANIEL JOOSTENSZ [3312]´
Sortering:Per tak

I.1 Daniel Joostensz.
Gehuwd met Catrijna Joestens.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Danielsz STEENHOECK (zie II.1).
2.  Jacob Danielsz STEENHOECK (zie II.3).

II.1 Cornelis Danielsz STEENHOECK, geboren 1610, overleden na 1651. In 1643 te Gouda vermeld als doopgetuige. In 1651 werd zijn laatste kind geboren. Zoon van Daniel Joostensz (zie I.1) en Catrijna Joestens.
Gehuwd voor de kerk circa 1634 met Marchien Pieters (Margrietgen en Meritje), geboren circa 1615, dochter van Pieters.

Doopboek St. Janskerk Gouda d.d. 25-1-1643, doop van Anna, ouders Jan Aerts en Lydia Pieters. Getuigen Cornelis Danielsz en Prisilla Pieters.


10-3-1638 doopgetuige te Gouda van Claertge dochter van Jan Jacobszn en Anneke Pieters
 
 
Naast Marchien en Susanna die trouwden met een Steenhoeck zijn ons als kinderen van Pieter(s) ook bekend:
a
Fijgje Pieters die trouwde met Abraham Danielsz Clomp.
b
Annichien (Jannichjen) Pieters die trouwde met Jan Jacobs Hollandt.
c.
Lydia Pieters die trouwde met Jan Aertsz. Lydia is op 2-1-1639 doopgetuige bij de doop te Gouda van Daniël een zoon van haar zuster die gehuwd is met Cornelis Daniels Steenhoeck.
d.
Jan Pieters. Hij was doopgetuige op 9-12-1640 en 12-10-1636 bij kinderen van zijn zuster Marchien Pieters en Cornelis Daniels.

Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Cornelisz STEENHOECK, gedoopt op 14-09-1635 te Gouda (getuige(n): Meritje Jans). Ouders genoemd: Cornelis Danielsz en Meritje Pieters, overleden vóór 1637.
2.  Pieter Cornelisz STEENHOECK, gedoopt op 12-10-1636 te Gouda (getuige(n): Maritge Jans en Jan Pietersz), overleden vóór 1641.
3.  Daniel Cornelisz STEENHOECK, geboren op 02-01-1639 te Gouda, gedoopt op 02-01-1639 te Gouda (getuige(n): Daniel Willemsz, Marchien Jans en Lydya Pieters), overleden vóór 1645.
4.  Pieter Cornelisz STEENHOECK (zie III.4).
5.  Lysabeth Cornelisd STEENHOECK, gedoopt op 24-04-1644 te Gouda (getuige(n): Prissilla van Hollandt).
6.  Daniel Corenelisz STEENHOECK, gedoopt op 28-03-1645 te Gouda (getuige(n): Aeltgen Ariens).
7.  Magdalena Cornelisd STEENHOECK, gedoopt op 19-06-1646 te Gouda (getuige(n): Meltgen van den Eede).
8.  Martha Cornelisd STEENHOECK, gedoopt op 10-07-1647 te Gouda (getuige(n): Marchien van der Eede).
9.  Anna Cornelisd STEENHOECK, gedoopt op 12-09-1649 te Gouda (getuige(n): Maeyken van Eede).
10.  Marchien Cornelisd STEENHOECK, gedoopt op 18-08-1651 te Gouda (getuige(n): geen genoemd).

III.4 Pieter Cornelisz STEENHOECK, gedoopt op 09-12-1640 te Gouda (getuige(n): Jan Pietersen en Annichien Pieters), overleden circa 1697 te Gouda.
Overleden na 23-11-1696 en vóór 1-4-1698
, zoon van Cornelis Danielsz STEENHOECK (zie II.1) en Marchien Pieters (Margrietgen en Meritje).
Gehuwd voor de kerk (1) vóór 1664 met Magdalene Egbertsd Van STEENWIJCK (Machtalina Steenwijk), geboren circa 1634 te Leiden, overleden na 1698, dochter van Egbert Jansz STEENWIJCK, kleermaker, en Aechen Dircxdr (Aechgen).
Gehuwd (2) circa 1664 met Lidewijna (Lidewijn) De GRAEFF (De Graaf), geboren circa 1640, overleden circa 1702 te Gouda.
Begraafboek St. Janskerk Gouda 1640-1702 blz. 267 vs, gehuwd met Pieter Steenhoeck
, dochter van Pieter Cornelisz De GRAEFF (De Graeff).

Pieter was erfgenaam van Huybert Hartoch en mede erfgenaam van Anthonia van Gorcum. Zie details hieronder.
 
Kamerboek politiemeesters Gouda 1692
inventarisnummer: 300 bladzijde: 35v, datum: 23-07-1692
inhoud: Eiser: Pieter Steenhoeck
Gedaagde: de mede-erfgenaam van Anthonia van Gorcum
Zaak: Eist betaling van ??6.10.- over genever. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord. bron: ac2
 
Kamerboek politiemeesters Gouda 1692
inventarisnummer: 300 bladzijde: 37v datum: 05-09-1692
inhoud: Eiser: Pieter Steenhoeck
Gedaagde: de erfgenamen van Anthony van Gorcum
Zaak: Eis doende als fol.35v, 23/7. Vonnis: Niet gevonden.
bron: ac2 annotatie: Doorgehaald.
 
Kamerboek politiemeesters Gouda 1693
inventarisnummer: 300 bladzijde: 94 datum: 08-07-1693
inhoud: Eiser: de erfgenamen van Huybert Hartoch
Gedaagde: Pieter Steenhoeck
Zaak: Eisen betaling van ??4.4.- over geleverde granen. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord. bron: ac2
 
Kamerboek politiemeesters Gouda 1693 Inventarisnummer: 300
bladzijde: 94v datum: 13-07-1693
inhoud: Eiser: de erfgenamen van Huybert Hartoch
Gedaagde: Pieter Steenhoeck
Zaak: Op een 2e dagvaarding, verzoekt uitstel.
Vonnis: fiat. Veroordelen de gedaagde ??4.4.- aan de eisers te betalen
en veroordelen hem mede in de kosten. bron: ac2
 
Kamerboek politiemeesters Gouda 1693 Inventarisisnummer: 300
bladzijde: 111v datum: 23-11-1693
inhoud: Eiser: Pieter Steenhoeck
Gedaagde: Cornelis Gerritsz
Zaak: Eist betaling van ??19.4.- over geleverde genever
Vonnis: Conform de eis, te betalen met de helft op kerstmis en de
andere helft op Pasen a.s. Veroordelen hem mede in de kosten.
bron: ac2
 
Verzoekschriften aan stadsbestuur Gouda 1696
inventarisnummer: 202 bladzijde: 028v datum: 30-10-1696
naam: Pieter Steenhoeck bron: ac1

Magdalena Steenwijck, wordt bij haar tweede huwelijk met Coopmans genoemd als weduwe van Pieter Steenhoeck. Zij wonen dan beiden in de Haerlemstraat te Leiden. De ondertrouw werd aangetekend op 1-4-1698. Getuigen bij het huwelijk waren: Jan Smit een bekende, Jannetje Switskey een nicht van de bruid en Margrita van Tol een bekende, allen wonende te Leiden. Bron: dtb Leiden 1575-1712 folio BB-286
Magdalena is op 11-5-1685 vermeld in het kamerboek van de politiemeesters van Gouda. Gedaagde is den Ed Van Vliet. Hij eist betaling van 8.13.8 over winkelwaren
.

Mogelijk is de Magdaleena Steenhoek die genoemd is als verkoper van een huis op 23-1-1759 in de Paardenstraat te Vlissingen een dochter uit dit huwelijk. Bron Archief Rekenkamer van Zeeland D 69381. In een Kohier van huisschattingen en lantaarngeld te Vlissingen over de periode 1727-1808 is ze op dat adres ook genoemd, dan onder de naam Steenhoekers.

Uit het tweede huwelijk:
1.  Ferdinand STEENHOECK (Ferdinand Pieters), geboren circa 1665 te Gouda, overleden vóór 1723 te Gouda. Uit een kranten bericht in de Leidse Courant d.d. 20-4-1729 blijkt dat de grafrechten nog niet geheel zijn betaald. Zulks terwijl deze kosten sedert 1723 verschuldigd zijn.

Genoemd in het grafboek (1669-1732) van de St. Janskerk te Gouda, als enige zoon van Lidwyna de Graeff. Inventarisnr. 234, blz. 267retro en 196 retro
.

II.3 Jacob Danielsz STEENHOECK, geboren circa 1631, zoon van Daniel Joostensz (zie I.1) en Catrijna Joestens.
Gehuwd voor de kerk circa 1655 met Susanna Pieters, geboren circa 1631, dochter van Pieters.
Uit dit huwelijk:
1.  Machtelt Jacobs STEENHOECK, geboren op 26-03-1656 te Delft, gedoopt op 26-03-1656 te Delft (getuige(n): Aryaentje Daniels en Pietertje Batiaens).

Homepage | E-mail