Parenteel van Willem Verdonck
 
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\BROUWERH
Datum:
01-12-2023
Selectie:
'Personen in parenteel van Willem Verdonck [85]'
Sortering:
Per tak

I.1
Willem Verdonck, geboren circa 1530.
Kind:

II.1
Matthijs Willemsen Verdonck (Wileemsen), geboren circa 1560. Zijn zoon Jan Matthijs erkent een schuld van 21 pond bij zijn vader Matthijs Willemsen. Zie ook aantekeningen bij deze zoon. Zoon van Willem Verdonck (zie I.1).
Kind:
1.

III.1
Jan Matthijs Verdonck, geboren circa 1590.
RAZE 4599A 6-6-1644: Jan Matthijssen erkent een schuld van 21 pond bij zijn vader Matthijs Willemsen. Daarmee is de familierelatie (III/II) aangegeven.
Dat de zes hieronder genoemde kinderen zeer waarschijnlijk kinderen van Jan Matthijs (III) zijn, wordt alsvolgt onderbouwd:
De kinderen 1,2,4,en 5 hebben Jans (Janse) als tweede naam.
Kind 3 kan naar zijn opa of vader zijn vernoemd.
De kinderen 1,2 en 4 hebben dezelfde doopgetuige(n).
Kind 4 kan naar zijn overgrootvader (I) zijn vernoemd.
Willem Jans (IVc) heeft een kind Thijs (Ve) vermoedelijk naar zijn broer Matthijs (IVb) vernoemd.
De zoon van Matthijs (IVb) is Adriaan (Vb) " de stamvader" van de omvangrijke Zeister genealogie.
Willem Jans (IVc) heeft ook een kind dat Adriaan heet (Vd)
Het is waarschijnlijk dat de oudst bekende stamvader Willem Verdonck (I) is.
Zoon van Matthijs Willemsen Verdonck (Wileemsen) (zie II.1).
Gehuwd voor de kerk circa 1615 met Neeltje Tonis, overleden na 1645. Zij had vermoedelijk een broer: Gillis Tonis (Gilliszn.).
Uit dit huwelijk:
2.
Thonis Janse (Toontje) Verdonck, gedoopt op 30‑10‑1616 te Brouwershaven (getuige(n): Jan Roffelse en Elisabeth Andries), overleden circa 1675.
RAZE 4343 24-4-1661:
Leendert Paulus Voogd heeft Tonis Jans Verdonck, toen die langs kwam over de Bosweg bij het Beloijsche Bos, zonder reden met een schop aangevallen. Voogd krijgt een boete en moet om vergiffenis bidden.
RAZE 4395 20-3-1662.
Jan Cornelis Kes levert, voor Neeltje Leenders weduwe van Mels Janse Kes c.s. aan Tonis Janse Verdoncq een huis met gevolg op den Poortdijck te Brouwershaven.
In een akte d.d. 13-3-1685 van de Vierschaar te Brouwershaven is mogelijk dit zelfde huis vermeld. Hier gaat het om de overdracht van een huis met gevolg aan de Poortdijck. Verkoper is dan Tonis Verdonck en koper Tonis Tonisz.

Ondertrouwd op 10‑05‑1657 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 10‑06‑1657 te Brouwershaven (NGK) met Barbel Adriaens (Barbara Arents Keijser), dochter van Arent Keijser (Adriaen) en NN.
Thonis was een jongeman van Bredorp (Brijdorpe). Zij was een jongedochter van Bommenede. Het jongedochter was echter doorgestreept. Bredorp was ook de plaats van afkomst van Mathijs (IVb) getrouwd met Cornelia Adriaens. Andermaal een aspect dat op een familierelatie kan wijzen. Er is ons nog geen nageslacht bekend.
{Zij is later ondertrouwd op 12‑03‑1676 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 29‑03‑1676 te Brouwershaven met Thomas Dijtjes (Ook voorletter N i.p.v. Thomas). Zij is weduwe van Thomas Jansen Verdonck en hij is weduwnaar van Jaquemintje Segers. Beiden zijn afkomstig van Brouwershaven.}
5.
6.
Eemeltie Verdonck, gedoopt op 24‑12‑1623 te Brouwershaven (getuige(n): Leentie Pots).

IV.1
Leender Jansz Verdonck, koopman in bier en wijnen, herbergier, tapper, tavenier. Geboren circa 1615. Leendert wordt in 1664 genoemd als herbergier, in 1668 en 1669 als tapper op het haven Hoofd. In 1667 wordt aan hem betaald voor het uitdoen van de vate bij de Zuidmolen, voor het uitdoen van de vate bij de Binnenmeestoof en voor het aangenomen werk van het matten en krammen met de levering van geleuij aan de Havendijk enz. In 1657 komen we hem tegen als tavenier. Zoon van Jan Matthijs Verdonck (zie III.1) en Neeltje Tonis.
Gehuwd (1) circa 1644 met Aechtie Michiels.
Gehuwd (2) circa 1650 met Neeltje van der Talen, overleden circa 1655.
Ondertrouwd (3) op 06‑03‑1659 te Brouwershaven, gehuwd op 10‑04‑1659 te Brouwershaven met Maijken Cornelis (Maetje, Maijken Kees).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Verdonck, geboren maart 1645.
In een akte van de weeskamer d.d. 22-12-1645 (lasonder 4420) wordt Neeltje genoemd en was zij 39 weken oud.
In 1695 woont ze in Zierikzee evenals haar halfzuster Grietje.
Op 7-9-1691 compareren Jasper Lucasse Different van Zierikzee en Neeltje Leenders Verdonck eveneens van Zierikzee. Er wordt een testament opgemaakt.
Bron microfische 4063/2-714 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.
Conclusie. Neeltje is gehuwd met J.L. Different.

Gehuwd met Jasper Lucassen Different.
2.
Michiel Leendertse Verdonck, kapitein, schipper, koopman. Geboren circa 1648, overleden naMrt 1689.
Zie ook het gestelde omtrent Michiel op de pagina van de Westindische compagnie. http://verdonk.home.xs4all.nl/WIC Opvarende WIC.htm
 
Of Michiel (Machiel) aan de juiste Leendert is gekoppeld is niet geheel zeker. Maar in die periode en op dat eiland Schouwen en Duiveland de enige mogelijkheid in dit stadium van het onderzoek.
Michiel is een enkele akte vermeld: Op 25-2-1673 aangaande afspraken over een borgtocht (4002 - 335); Op 27-3-1686 (Invnr.4026-75) over de koop en verkoop van een schuit "De Ridder St. Michiel"voor 895 Carolus gulden. Ook aanwezig Philip Janssen de Lange; op 3-3-1685 bij een insinuatie en protest (invnr. 4033-58); in een zelfde zaak d.d. 21-2-1689 en 3-3-1688 respectievelijk inv.nr. 4005-225 en 4034-13; op 12-2-1675 (4003-92) als requirant een attestatie betreffende; en nogmaals inzake een attestatie als requirant op 11-7-1676 (4003-213) op 3-6-1686 (4005-117) 7-4-1686 (4033-62) een overdracht volgens het vermogensrecht. Tenslotte op 26-2-1674 (3998-131) is hij aanwezig bij een koop en verkoop met nog twee comparanten en twee getuigen.
 
Michiel Verdonck is vermeld in een totariële akte d.d. 5-11-1678 van notaris Maerten Kouwenhove de Jonghe. Bron Archief Gemeente Schiedam Inv.nr. 765 blz. 845 en 846.
In deze akte is Michiel ( vernoemd met de voornaam van zijn moeder ) als 29 jarige stuurman aan boord van het coopvaardijschip "de Vergulde Vreede". Schipper was Jacob Jacobsz Overijssel, kok was Arent Willemszn Luijte en timmerman was Cornelis Cornelisz Groot, 30 jaar oud. Zij verschenen in persoon voor genoemde notaris. Onder de akte staat, ondermeer, de eigenhandig geschreven handtekening van Michiel.
Zij waren op 24 september 1678 uitgevaren naar Cadics in Spangien. Tijdens de reis zijn ze in een storm en onweer terechtgekomen en is het schip soo leck en ondicht geworden dat zij lading over boord moesten zetten om drijvende te blijven.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Grietje Verdonck, gedoopt na 1650, overleden vóór 1668. Overlijden ingevoerd op grond van later gedoopt kind met dezelfde naam en
in een akte d.d.23-8-1695 is maar één grietje genoemd.

5.
Mathijs Verdonk, matroos, gedoopt circa 1658, overleden op 10‑06‑1688 te Batavia. Hij vertrok in 1685 met het schip "Alckmaar" ter Camere van Amsterdam (vestiging VOC) als matroos naar Oostindië en is daar in het hospitaal te Batavia overleden.
De erfgenamen ontvingen 64 gulden en 14 stuivers gage. Althans blijkens RAZE 4431 d.d. 23-8-1695 werd daartoe machtiging verleend. Uit deze machtiging blijkt ook de familierelatie. Genoemd worden:
Tonis Leenderts Verdonck, wonende te Brouwershaven, zoo zich zelf en voor zijn zusters Grietje en Neeltje Verdonck, wonende te Zierikzee, alle erfgenamen ab intestato van Mathijs Leenderts Verdonck.
Overeenkomstige akte d.d.4-2-1696 waarin dezelfde personen zijn genoemd
.
Uit het derde huwelijk:
6.
Grietje Verdonck, gedoopt op 11‑11‑1667 te Brouwershaven (getuige(n): Barthelijntie Claas), overleden vóór 1671. Overlijden ingevoerd op grond van later gedoopt kind met dezelfde naam en het feit dat slechts 'e'en Grietje is genoemd in een akte van 23-8-1695 waar de overige kinderen wel zijn genoemd.
7.
Grietje Verdonck, gedoopt op 14‑08‑1670 te Brouwershaven (getuige(n): Catharina Leenders). Notarieel archief Schouwen en Duiveland Inv. nr. 4028-231 d.d. 4-2-1696. Titel van de akte. Accoord.
Comparanten zijn Grietje Leenderts Verdonck en Jasper Lucassen. Tevens zijn vermeld Neeltje en Tonis Leenderts Verdonck.
Op grond van deze informatie en die vermeld bij haar broer Tonis Leendertse Verdonck hebben wij als haar man ingevoerd Jasper Lucassen.


V.5
Thonis Leendertse Verdonck (Thonis Leenderts, Teunis), gedoopt 1656, overleden 1737? te Zierikzee. In 1737 is te Zierikzee een Teunis Verdonck overleden en in 1748 een Tonis Verdonck. Dag en maand, relaties zijn niet vermeld in het archief van Schouwen en Duiveland. Oud archief stad Brouwershaven. Inventarisnumers 95, 92, en 170:
In 1688 en 1689 wordt hij genoemd als lantaarnaansteker.
Op 28-12-1697 levert Thonis peen en kroten aan het Manhuis.
In 1717-1718 is Thonis Leenderts Verdonck opsteker van de lantaarns op het Havenhoofd.
In het Archief van de polder Borrenbrood bij Brouwershaven nummer 35, 1707/09 wordt genoemd: Thonis Leenderts Verdonck bekramt de Zeedijk.
Akte 23-8-1695 met als onderwerp procuratie, microfiche Gemeentearchief Schouwe-Duiveland nr. 4431/9-1027 Tonis Leendertse Verdonck van Brouwershaven compareert. Tevens zijn in deze akte genoemd een broer en twee zusters, te weten:
Grietje Leenderts Verdonk van Zierikzee
Neeltje Leenderts Verdonck ook van Zierikzee en
Matthijs Leendertse Verdonck, matroos, overleden.
Als getuigen zijn aanwezig: Jan Swartbecq en Jan Coningh.
Er is nog een akte opgenaakr Invnr. 4028-231 fiche 4028/11-150.
Er compareren: Jasper Lucasse een varendman van Zierikzee en Grietie Leenders Verdonck.
Ook Neeltie en Thonis zijn genoemd Thonis woont in Brouwershaven.
 
Notarieel archief Schouwe en Duiveland Invnr. 4431-168 d.d. 23-8-1695 Compareert Tonis Leendertse Verdonck, als overleden is vermeld Mattijs Leendertse Verdonck. Tevens zijn vermeld Grietje Leenderts en Neeltje Leenders Verdonck. Opmerking zowel Matthijs als Jasper Lucasse waren zeelieden. Voor de inhoud van deze akte zie ook het gestelde bij Matthijs.
In een akte d.d. 13-9-1715 (4453-163) een attestatie betreffende compareren Tonis Leendertse Verdonck, Huijbregt Dubbeldam en Rombout Roelandse.
Zoon van Leender Jansz Verdonck (zie IV.1) en Neeltje van der Talen.
Ondertrouwd op 20‑08‑1682 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 20‑09‑1682 te Brouwershaven met Neeltje Domus (Domselaar, Domis), geboren circa 1660. Beiden van Brouwershaven, hij jongeman en zij jongedochter.
Uit dit huwelijk:
2.
Anna Verdonck (Annetje), gedoopt op 09‑09‑1684 te Brouwershaven (getuige(n): Toontje Leenders),
17-6-1740 Jacob van Almekerke is overleden, Annetje Tonis Verdonk. Maakt testament. In het testament zijn vermeld: Maria Leenderts Verdonk, Domis en Neeltie Verdonk. Bron Notariële akten 4136-40 van notaris Johan Erkelens.

Ondertrouwd (1) vóór 1730 met Pieter Michielse Krotte, overleden vóór 1731.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 09‑10‑1731 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 20‑09‑1731 te Brouwershaven (NGK) met Jacob van Almekerke, overleden vóór061740. Jacob is weduwnaar van Maria Pieterse Rense.
3.
Maatje Verdonck, gedoopt op 31‑03‑1687 te Brouwershaven (getuige(n): Toontje Leenders).
5.
Cornelia Verdonck, gedoopt op 04‑01‑1691 te Brouwershaven (getuige(n): Toontje Leenders), overleden vóór 1737. Een Cornelia Verdonck, zowel geschreven met nk als ck, is vermeld in de notariële archieven:
1. een akte van procuratie d.d. 13-11-1731 Invnr. 4108-47 waarin is vermeld dat Karel Pierks is overleden;
2. een zelfde akte d.d. 21-10-1731 Invnr. 4108-44
.
Gehuwd met Jan Beschierse. Bij het huwelijk beiden van Brouwershaven.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen gedoopt te Brouwershaven:
Basschier 4-9-1724 getuige Matje Cornelis
Neeltje 3-7-1729 met getuige Amploontje Jans
Neeltje 1-2-1731 met getuige Annetje Verdonk
Jan Beschiere hertrouwde in Brouwershaven op 11-10-1737.

6.
Jobje Verdonck, gedoopt op 22‑02‑1693 te Brouwershaven (getuige(n): Cornelia....).
7.
Domus Verdonck, gedoopt op 13‑01‑1695 te Brouwershaven (getuige(n): Cornelia Jacobs).
8.
Neeltje Verdonck, gedoopt op 31‑01‑1698 te Brouwershaven (getuige(n): Grietje Leenderts). Vermoedelijk was het deze Neeltje Verdonck die op 16-6-1726 optrad als doopgetuige te Brouwershave van Arent (Adriaan) Cornelisse Fonteijne van wie de moeder is Stoffelijntje Jacob Fonteine. De vader is niet vermeld.
Ondertrouwd (1) op 13‑09‑1731 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 29‑10‑1731 te Brouwershaven met Marinus Janse Westerweel (Marinus Goedhals), 29 jaar oud, gedoopt op 25‑12‑1701 te Zonnemaire (getuige(n): Neelte Marinus), overleden circa 1736. Uit het weesboek van Sonnemaire, Raze 4637, d.d. 5-3-1706
blijkt dat Lijsebeth Imans is overleden en zij gehuwd was met
Jan Goedhals uit welk huwelijk op die datum 7 weeskinderen bekend zijn
die in de de akte van de Weeskamer als volgt zijn genoemd:
Als eerste is genoemd:
Elisabeth Goudhals van Westerweel in relatie tot de moederlijke successie.
Zij heeft een zuster Anna.
Vervolgens worden genoemd en zijn aanwezig:
Neeltje van Westerweel, Jan van Westerweel en Geertruid van Westerweel.
Deze drie plaatsen een handmerk onder de akte.
Als uitgesloten worden genoemd:
Marinus van Westerweel en Yman van Westerweel.
Hiermee is duidelijk geworden dat de naam Westerweel in een officieel document werd toegevoegd aan Goedhals, c.q. die naam ging vervangen.
Welke argument daartoe geleid hebben is ons nog niet duidelijk geworden.
Goedhals misschien gebruikt als bijnaam? Naam uit eerder huwelijk? Misschien naam van een voorouder?
Meer informatie over de familie Westerweel op www.westerweel.org
, zoon van Jan Janse Goedhals ((Westerweel)) en Lijsbeth Lemans Prince (Elisabeth Imans). Marinus was eerder gehuwd met Grietje Dirks. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 1729 met Grietje Dirks, gedoopt op 04‑01‑1703 te Brouwershaven (getuige(n): Janneke Karels), dochter van Elisabeth Heijndrickse Lalein.}
Ondertrouwd (2) op 08‑09‑1737 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 16‑10‑1737 te Brouwershaven (NGK) met Willem van den Hennip (Henmisje). Willem is weduwnaar van Lisabeth Mels en Neeltje is weduwe van Marinus Goedhals.
Uit dit huwelijk zijn te Brouwershaven gedoopt:
Maria 3-11-1737 getuige Cornelia van den Hennip
Neeltje 12-5-1740 getuige Annetje Verdonk.

9.
Tonis Verdonck, gedoopt op 23‑12‑1701 te Brouwershaven (getuige(n): Cornelia....).

VI.1
Leendert Verdonck (Leendert Tonisse), gedoopt op 10‑12‑1682 te Brouwershaven (getuige(n): Toontje Leenders), overleden 1750. Was bij overlijden 68 jaar.
Komt voor in het lidmatenboek van de kerk te Ouwerkerk op 12-8-1720
 
Leendert is op 8-1-1706 genoemd als getuige in een akte d.d. 8-1-1706. Betreft een procuratie en handelt over het vermogensrecht (microfische 4432/3 in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.
Zoon van Thonis Leendertse Verdonck (Thonis Leenderts, Teunis) (zie V.5) en Neeltje Domus (Domselaar, Domis).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1712 met Jannetie Tonis Plockhooy (Jannetie Tonis), geboren circa 1700, overleden voor 1726.
Ondertrouwd (2) op 13‑06‑1726 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 29‑07‑1726 te Brouwershaven (NGK) met Apoloontje Janse (Amploontie Jans, Amplona Jans). Leendert is bij dit huwelijk genoemd als weduwnaar van Jantje Tonis en Apoloontje is weduwe van Cornelis Tonis. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 26‑11‑1732 te Brouwershaven.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltie Verdonck, gedoopt op 04‑05‑1713 te Brouwershaven (getuige(n): Annetie Tonis).
2.
Tona Verdonck (Tonatie), gedoopt op 29‑11‑1714 te Brouwershaven (getuige(n): Jannetie Willems), overleden op 17‑10‑1774 te Brouwershaven op 59-jarige leeftijd. Overleden ingeschreven met de naam Verdonk. Trad op 30-11-1766 te Brouwershaven op als doopgetuige.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 24‑02‑1754 te Brouwershaven (NGK) met Stoffel Abrahamse Stoffel Abrahamse van de Velde.
Stoffel is weduwnaar van Aaltje Jans Seels.
 
Dit echtpaar doopt op 4-10-1754 te Brouwershaven Regier van de Velde. Getuige is Tannetje Stoffelen Dubbeldam.
Stoffel en Tona maken op 30-9-1769 een testament bij notaris Daniël Viergever, akte br. 4436-10. Naast de namen van dit echtpaar zijn daarin vermeld: Klaas van 't Hoff als voogd en Joost Bodbijl als getuige.

3.
Tonis Verdonck, gedoopt (NGK) op 09‑12‑1717 te Brouwershaven (getuige(n): geen getuige genoteerd). In het archief van de Hervormde Gemeente (NGK) van Brouwershaven d.d. 8-10-1758 worden Tonis Leenderts Verdonk en zijn zusters Tona en Maria Verdonk genoemd.

Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 23‑04‑1736 te Zierikzee (ngk) met Levina Jacob Koemans. Dit huwelijk komt dus voor in Zierikzee. Tonis komt niet zoveel voor. Maar komt meermalen voor in de Zeist genealogie te Brouwershaven. Dat het om deze Tonis Verdonk gaat is aannemelijk maar niet bewezen.
4.
Domis Verdonck, gedoopt (ngk) op 07‑01‑1720 te Brouwershaven (getuige(n): Annetie Verdonck).
5.
Marijtje Verdonck, gedoopt op 17‑08‑1721 te Brouwershaven (getuige(n): Annetie Verdonck).
6.
Maria Verdonck (Marija Leenders), gedoopt (prot) op 12‑09‑1723 te Brouwershaven (getuige(n): Neeltje Verdonck), overleden op 07‑05‑1763 te Brouwershaven op 39-jarige leeftijd. Maria is op 8-6-1752 doopgetuige bij de doop van Jan, zoob van Cornelis Berkenbos en Janna Aarentse Parre.
Ondertrouwd op 29‑10‑1744 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 15‑11‑1744 te Brouwershaven (NGK) met Joos Botbijl (Bodbijl), 21 jaar oud, korenmolenaar, geboren op 01‑01‑1723 te Zonnemaire, gedoopt op 03‑01‑1723 te Zonnemaire, overleden op 25‑11‑1783 te Brouwershaven op 60-jarige leeftijd, 12-2-1763 Maken testament Joost Bodbijl em Maria Leendertse Verdonk. Getuigen Jan Kooijman en Cornelis Viergever, zoon van Pieter Botbijl en Jannetje Meermans. Dit echtpaar doop op 10-4-1746 te Brouwershaven Lena. Neeltje Verdonk is getuige. Op 3-12-1747 dopen zij aldaar Leendert. Neeltje Leenders Verdonk is getuige. 5-2-1755 dopen zij Jannetje. Getuige is Tona Leenders Verdonk. Op 11-11-1751 wordt Janna gedoopt met andermaal Tona voornoemd als getuige.
Op 24-12-1752 aldaar Govert gedoopt met als getuige Janna Parre en op 12-12-1756 wordt Jan gedoopt en is Ester Dubbeldam getuige.
{Hij is later ondertrouwd op 11‑08‑1763 te Brouwershaven, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 02‑09‑1763 te Brouwershaven met Elisabeth Sluijter, geboren circa 1742 te Renesse, overleden op 10‑05‑1819 te Brouwershaven, dochter van Jan Sluijter en Cornelia Kas. Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Lena, gedoopt Brouwershaven 10-4-1746 getuige Neeltje Verdon;.
2. Leendert, gedoopt Brouwershaven 3-12-1747;
3. N.N., gedoopt Brouwershaven 24-8-1748, overleden. Brouwershaven
24-8-1748;
4. Pieter, gedoopt Bruinisse 7-11-1749, overleden Brouwershaven
3-5-1771;
5. Janna, gedoopt Brouwershaven 11-11-1751 getuige Tona Verdonk;
6. Govert, gedoopt Brouwershaven 24-12-1752 getuige Janna Parr;
7. Jannetje, geboren Brouwershaven 25-2-1755, gedoopt Brouwershaven
2-3-1755 getuige Tona Verdonk, overleden Brouwershaven 13-1-1762 en
8. Jan, geboren Brouwershaven 3-12-1756, gedoopt Brouwershaven
12-12-1756 getuige Hester Dubbeldam
.}
Uit het tweede huwelijk:
7.
Leendert Verdonck, gedoopt op 16‑03‑1727 te Brouwershaven (getuige(n): Matje Jans).
8.
Domijs Verdonck, gedoopt op 09‑12‑1728 te Brouwershaven (getuige(n): Jannetie Roelofs).
9.
Lena Verdonck, gedoopt op 27‑05‑1731 te Brouwershaven (getuige(n): Annetje Tonis).

VI.8
Domes Verdonck (Domis), gedoopt op 01‑12‑1689 te Brouwershaven (getuige(n): Toontje Leenders), overleden op 11‑09‑1748 te Brouwershaven op 58-jarige leeftijd, begraven te Brouwershaven.
RAZE 4412 d.d. 24-2-1735.
Dit echtpaar maakt testament. Zij is ziek.
Bron: RAZE 4412
1729/1730 Domus Verdonk is aansteker van twee lantaarns omtrent 't Hoofd.
Bron: Stad 96
24-6-1737 Domus heeft gedurende enige tijd de lantaarns niet aangestoken. Hij wordt ontslagen.
Bron: Stad 106.
1741 en 1743 aan Domus wordt £4:5:9 Vlaams betaald voor mat- en kramwerk aan de Brouwput.
Bron: Stad 97.
1.7.1748 door diaconie armen wordt aan Domis Verdonk betaald voor geleverde winkelwaren.
Zoon van Thonis Leendertse Verdonck (Thonis Leenderts, Teunis) (zie V.5) en Neeltje Domus (Domselaar, Domis).
Ondertrouwd op 17‑05‑1723 te Brouwershaven met Jannetje Roelants. Zij is bij haar huwelijk jongedochter van Brouwershaven.
Uit dit huwelijk:
1.
Tonis Verdonck, gedoopt op 30‑07‑1724 te Brouwershaven (getuige(n): Neeltie Tonis), overleden vóór 1726. Overlijden ingevoerd omdat door deze ouders na dit kind nog een kind met dezelfde naam werd gedoopt.
2.
Tonis Verdonck, gedoopt op 29‑09‑1726 te Brouwershaven (getuige(n): Annetie Tonis).
In een akte, een attestatie, d.d. 4-7-1766 inv.nr. 4254-54 worden 8 personen genoemd: Marinus Janse de Kaater is eiser en Tonis Verdonk is getuige. Het is niet zeker of het deze Tonis betreft, aangezien er meer personen Verdonk zijn met deze voornaam en ook nog een aantal met Domes als voornaam.

3.
Neeltje Verdonk, gedoopt op 09‑07‑1730 te Brouwershaven (getuige(n): Jannetje Krotte).

IV.7
Mathijsse Verdonck (Thijs, Jan Matthijs), geboren circa 1617, overleden vóór 1666.
Bron RAZE 4371 dd 13-5-1653.
Was schout in Brouwershaven. Ook genoemd in RAZE 4394 6-6-1644 als Schout en Voogd.
Als Thijs Janse genoemd op 29-7-1649. Hij is dan betrokken bij de verkoop van een huis RAZE 4394.
Ook genoemd als schout van Brijdorpe 8-6-1653 RAZE 4395, idem 4371 op 13-5-1653. Hij wordt dan gedwongen een stukje weiland te Brouwershaven te verkopen.
Het patroniem gebruik geeft hier en daar wat verwarring met zijn vader. Mogelijk zijn er kwaliteiten bij de vader of zoon gebruikt die bij de ander thuishoren.
Zoon van Jan Matthijs Verdonck (zie III.1) en Neeltje Tonis.
Gehuwd circa 1645 met Cornelia Adriaens, overleden vóór 1669. {Zij is later ondertrouwd op 03‑09‑1665 te Elkerzee, gehuwd voor de kerk op 01‑10‑1665 te Elkerzee met Cornelis Claesse. Weduwnaar wonende Claeskinderkerke, afkomstig van Brouwershaven. Cornelia wordt aangeduid als weduwe van Thijs Janse Verdonck, wonende te Briedorpe.}
Uit dit huwelijk:
2.
Anthonie Verdonck (zie V.12).

V.10
Adriaan Verdonck (Ary), metselaar, overleden op 10‑05‑1704 te Zeist. Adriaen deed belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Kerk te Zeist op 18-3-1695.
Hij was het dus die van 's-Gravenhage naar Zeist trok en aldaar als stamvader kan worden aangemerkt van een talrijk nageslacht.
De vestiging te Zeist was vermoedelijk niet zonder risico. In De Navorscher van 1860, nummer 10, bladzijde 163 en 164 stelt J.H. van Lennep een vraag over de ziekte de pest die te Zeist heerste.
De vragensteller wil weten gedurende welke periode de pest daar heerste. Helaas vonden wij het antwoord op die vraag niet.
In de vraagstelling schrijft hij dat er gedurende de periode dat de pest heerste te Zeist: het dorp ontvolkte; de postroute werd verlegd; er groeiden brandnetels in de huizen en de Dorpstraat was afgesloten. Twee gebroeders die zich er toch waagden bezweken aan de pest en dan vervolgt hij: " De eersten, die na hen Zeijst weer kwamen bevolken, waren leden van de nog aldaar bestaande familie Verdonk, een ongenoemd gezin en de grootvader van den Mr. Timmerman Montauban, naar wien of naar wiens voorouders nog de Montaubanstraat genoemd is.
De twee verhuizende familiën, en daaronder de laatstgenoemde, kwamen uit Den Haag".
Zoon van Mathijsse Verdonck (Thijs, Jan Matthijs) (zie IV.7) en Cornelia Adriaens.
Ondertrouwd op 25‑10‑1682 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 08‑11‑1682 te 's-Gravenhage met Teuntje Jacobs (Jacobussen), geboren te Roosendaal, begraven op 05‑07‑1730 te Zeist, "1730 juli 5 is de weduwe van Arie Verdonk in haar eygen graf begraven, zijnde no. 32".
Bij haar huwelijk is zij jongedochter van Roosendaal.
Als weduwe woonde ze bij haar zoons Mattheus en Cornelis zo blijkt uit het lidmatenboek van de NGK kerk te Zeist.
De ondertrouw van dit echtpaar komt voor te Brouwershaven. Hij wordt dan genoemd zoon van Mathijsse Janse en Cornelia Adriaens.
Uit dit huwelijk:
2.
Jacob Verdonk, gedoopt op 21‑10‑1685 te in de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage (getuige(n): Anthonie Verdonk en Barentje Cornelis).
3.
Cornelis Verdonk, geboren circa 1687, overleden op 05‑01‑1745 te Zeist.
Gehuwd voor de kerk (1) op 04‑06‑1713 te Amerongen (NGK) met Grietje Roelofs (Roeloven), begraven op 03‑02‑1730 te Zeist. Zij was jongedochter afkomstig van Amerongen. Dochter van Roelof van Amerongen en Evertje Aris van Ekdom.
Gehuwd voor de kerk (2) op 17‑09‑1730 te Zeist met Marijtje Lucassen (Marrigje Aalbers), overleden 1756. Bij haar huwelijk jongedochter van Loenen.
4.
Lucas Verdonck (zie VI.25).
5.
Johanna Verdonk, gedoopt (ngk) op 28‑05‑1693 te Zeist. Zij is te Zeist jong overleden.

VI.18
Mattheus Verdonk (Matthijs), metselaar, gedoopt op 25‑12‑1683 te in de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage (getuige(n): Pauwels en Neeltje Verdoncq), begraven op 01‑12‑1749 te Zeist op 65-jarige leeftijd. Er is bewaard gebleven: "Naemen en Nommers van de Grafsteede in de kerk van Zeyst, volgens de Leyste van aanteekeningen der Kerkmeesteren indertijd gedaen."
In deze lijst is vermeld:
Graf nr 31 De Erffgen, van Mattys Verdonk gecogt 12 Januari 1749
Graf nr 32 Mattys Verdonk
Bron van het bovenstaande: De Navorscher nummer 67 van 1918, bladzijde 131 en 132.
Matthijs deed op 16-12-1703 belijdenis in de NGK te Zeist.
 
Zoon van Adriaan Verdonck (Ary) (zie V.10) en Teuntje Jacobs (Jacobussen).
Ondertrouwd (1) op 30‑04‑1709 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05‑05‑1709 te Zeist (ngk) met Gerritje Bessels Busbroek, geboren circa 1689, overleden vóór 1719 te Neerlangbroek. Gerrigje werd aangenomen in de NGK te Zeist op 3-7-1711. Dochter van Bessel Busbroek.
Ondertrouwd (2) op 20‑10‑1719 te Zeist, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 05‑11‑1719 te Zeist (NGK) met Alida Vos, overleden op 19‑11‑1744 te Zeist. Zij was een jonge dochter van Doesburg.
Uit het eerste huwelijk:
2.
3.
Johanna Verdonk, gedoopt op 18‑11‑1712 te Zeist, begraven op 12‑04‑1779 te Zeist op 66-jarige leeftijd.
4.
Anthonie Verdonk, meester metselaar, gedoopt op 06‑10‑1715 te Zeist, overleden op 05‑10‑1782 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd, begraven op 09‑10‑1782 te Zeist.
Ondertrouwd op 23‑10‑1746 te Zeist. Zij trouwden als jongeman en jongedochter, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 22‑11‑1746 te Zeist (ngk) met Peternella Hinzen (Petronella Huisen), begraven op 18‑10‑1790 te Zeist. Voor haar begrafenis werd betaald:
poos geluid fl ..-10-..
kerke gerechtigheid fl ..-12-..
huur van t'beste kleed fl 3-..-..
huur van de schragen fl ..- 6-..
Is vermoedelijk geboren in Sonsbeek of Sonsbeck Duitsland een plaatsje ten ZW van Xanten..
Rechterlijk archief Zeist, Inventarisnummer 1261-5 folio 13verso en 14 d.d. 9-10-1784
Petronella Huisen weduwe van wijlen Anthony Verdonk, wonende te Zeist, compareerd op hooge jaaren. Zij regelt haar nalatenschap en gaat in verzorging bij haar neef. Zij plaatste een kruisje onder de akte. De neef waar ze gaat wonen is "behuwd neef" Matthijs Verdonk (VIII.7) en diens vrouw Johanna Heykamp, wonende te Zeist.
Dochter van Willem Hinsen.
5.
Jannitje Verdonk, gedoopt op 14‑11‑1717 te Zeist.

VII.16
Adrianus (Arien) Verdonk (Arie), timmerman, gedoopt (ngk) op 02‑02‑1710 te Zeist, begraven op 31‑05‑1771 te Zeist op 61-jarige leeftijd.
Arie en Marrigje zijn beiden "op belijdenis aangenomen" in 1739 in de NGK te Zeist. In oktober 1769 vermeld als ouderling.
Vermoedelijk was het deze Arien Verdonk die voorkomt op de lijst van personen belast met "nagtwaeken" te Zeist. Ariën was aan de beurt op 14-12-1759 samen met Abraham Enkelaer, Jan van Zoest en Gerrit van de Velden. Tevens staan op deze lijst: Anthony en Wessel Verdonk.
Arien Verdonk staat tevens op een lijst van 1754 als bevoegd drankverkoper te Zeist.
Zoon van Mattheus Verdonk (Matthijs) (zie VI.18) en Gerritje Bessels Busbroek.
Ondertrouwd op 20‑06‑1738 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13‑07‑1738 te Zeist (ngk) met Marrigje van Vulpen, 22 jaar oud, gedoopt (ngk) op 26‑01‑1716 te Zeist, begraven op 22‑05‑1795 te Zeist op 79-jarige leeftijd. In het begraafboek is vermeld:"Is in 't Graff in de kerk nummer 2 (eigen graf) begraven Marrigje van Vulpen weduwe van Arie Verdonk".
1 poos geluid fl--.10.--
kerke gerechtigheid fl--.12.--
huur van't beste kleed fl-3.--.--
, dochter van Cornelis van Vulpen en Marrigje Jans.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrigje Verdonk, gedoopt op 12‑04‑1739 te Zeist, overleden circa 1741.
2.
Jannetje Verdonk, gedoopt op 21‑08‑1740 te Zeist.
3.
Gerrigje Verdonk, gedoopt op 16‑12‑1742 te Zeist, begraven op 24‑01‑1800 te Zeist op 57-jarige leeftijd. Begraven in graf nummer 2, in het eigen graf.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 11‑06‑1775 te Zeist (ngk) met Evert Bannink (Erris), 18 jaar oud, gedoopt op 27‑06‑1756 te Woudenberg, overleden op 05‑10‑1809 te Zeist op 53-jarige leeftijd. Evert is afkomstig uit Woudenberg. Zoon van Esken Bannink en Maria van Heynenberg. Uit dit huwelijk zijn ons drie te Zeist gedoopte kinderen bekend geworden:
Willemijntje 10-3-1776
Arien 9-11-1777 en
Jannigje 27-1-1782
.
4.
Johanna Verdonk, gedoopt op 29‑11‑1744 te Zeist.
Ondertrouwd op 20‑04‑1760 te Renkum met Jochem Hendriks van Uchelen, geboren te Apeldoorn. Opmerking: Dit als mogelijkheid genoteerd. Het is nog niet duidelijk of het om deze Johanna gaat. Vermoedelijk niet aangezien zij dan reeds op 17 jarige leeftijd in ondertrouw gegaan zou zijn.
5.
Matthijs Verdonk (zie VIII.7).

VIII.7
Matthijs Verdonk, meester timmerman, gedoopt op 09‑01‑1746 te Zeist, overleden op 29‑10‑1827 te Zeist op 81-jarige leeftijd.
Vermoedelijk is het ook deze Matthijs die vermeld is in een lijst van vaandeldragers gedateerd 1779-1780. Hij is dan vaandrig en vaandeldrager op het stadhuis van Amsterdam.
Matthijs wordt genoemd in het rechterlijk archief van Zeist 1261 d.d. 26-12-1805 en 17-4-1805 respectievelijk ivm de aankoop van een "groote daghuurders wooning met een achterhuis voor koeien, staande aan de ordinaires Rijwegh en een zekere oud bouwvalllige huizinge gelegen over de Ridderhofstad Kersbergen langs de Utrechtseweg.
Hij maakt testament Rijksarchief 1261-4 folio 257 van Zeist.
Er was een Matthijs Verdonk schepen van de Hoge en vrije Heerlijkheid te Zeist in de periode 1783-1798 en 1802-1806, mogelijk zelfs 1811. Hij nam ook de secretaris functie wel waar ondermeer in 1806.
In opdracht van het Departement van Oorlog werd bij beschikking van 5-6-1807 nr.84 opdracht gegeven tot herstel van de pyramide van Austerlitz.
Matthijs werd met deze opdracht belast. De reparatie van dit unieke bouwwerk duurde twee maanden en kostte f.526,-- (Bron De Navorscher van 1915 nummer 64, bladzijde 453)
Akte van Notaris van Dam d.d. 27-3-1802 nr.136. Matthijs is vermeld in relatie tot de nalatenschap Christina Cornelia van den Bogaard wed van Jean Louis Flournoy in leven predikant van de Waalse gemeente te Leiden.
Akte van Notaris van Dam d.d. 17-1-1783 nr. 144 is Matthijs vermeld als koper van bouwland in de Breesteeg te Zeist. Verkoper is Floris Willem baron Sloet.
Idem akte 8-12-1785 nr 68 Mathijs is vermeld als koper van Lodewijk Cornelis van Laar, een hofstede met huyzinge en circa 33 mergen land aan de Amersfoortseweg met een akte d.d. 5-6-1792 nr 193 verkoopt hij de bovengenoemde aankoop aan Willem van Dam, secretaris te Zeist.
Matthijs wordt in nog meer akten vermeld als koper en verkoper.
Zoon van Adrianus (Arien) Verdonk (Arie) (zie VII.16) en Marrigje van Vulpen.
Ondertrouwd op 03‑06‑1774 te Amsterdam. Het ondertrouwboek geeft ons de volgende informatie:"..sijn alhier op acte van Theodorus Bern. Wilh. Elsnerus, predikant tot Zeijst, aangetekent: Matthijs Verdonk, jonge man van Zeijst en Johanna Heijkamp jonge dochter van Utrecht, beiden wonende tot Zeijst."
, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 26‑06‑1774 te Zeist (ngk) met Johanna Hermina Heijkamp, 24 jaar oud, gedoopt op 26‑10‑1749 te Utrecht, overleden op 08‑02‑1827 te Zeist op 77-jarige leeftijd, dochter van Frederik Heijkamp en Johanna de Groot.
Uit dit huwelijk:
1.
Arien Verdonk, gedoopt op 16‑04‑1775 te Zeist, overleden vóór 1779.
2.
Johanna Verdonk, gedoopt op 29‑09‑1776 te Zeist, overleden vóór 1782.
3.
Arien Verdonk, secretaris gemeente Zeist, gedoopt op 02‑05‑1779 te Zeist. Op 25-3-1800 deed hij belijdenis in de kerk te Zeist.
(Er is een publikatie verschenen, mogelijk verzorgd door de gemeente Zeist, waarin de gemeente secretarissen zijn opgesomd met hun staat van dienst. Arien zou daar ook in vorkomen. Er was iets met zijn gezondheid)
.
4.
Johanna Verdonk, geboren op 11‑04‑1782 te Zeist, overleden op 09‑01‑1848 te Zeist op 65-jarige leeftijd. Johanna is ongehuwd overleden.
5.
Marrigje Verdonk, geboren op 02‑10‑1783 te Zeist.
6.
Frederik Verdonk (zie IX.6).

IX.6
Frederik Verdonk, koopman, geboren op 12‑12‑1794 te Zeist, overleden op 31‑01‑1843 te Vreeswijk op 48-jarige leeftijd. Hij is door verdrinking om het leven gekomen. In een krantenbericht lazen wij: "Heden ontvang ik het treurig berigt, dat mijn Echtgenoor Frederik Verdonk, op den 31e januari te Vreeswijk aan de Vaart, door een ongelukkig toeval is overleden. Zeist 1 februari 1843 Wed. A. van Scherpenzeel".
Frederik is in 1835 6 maal vermeld als koopman van houtwaren afkomstig van Zeist. Voor de afleveringen werd in dat jaar via de notaris een proces-verbaal opgemaakt op: 5/1; 24/3; 8/4; 24/6; 11/7 en 5-12-1835.
Zoon van Matthijs Verdonk (zie VIII.7) en Johanna Hermina Heijkamp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑01‑1822 te Zeist met Antonia van Scherpenzeel, 21 jaar oud, geboren op 19‑11‑1800 te Zeist, overleden op 14‑10‑1874 te Zeist op 73-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus van Scherpenzeel, vleeshouwer, en Wilhelmina van Os.
Uit dit huwelijk:
1.
Matthijs Verdonk, geboren op 26‑10‑1822 te Zeist, overleden op 26‑05‑1827 te Zeist op 4-jarige leeftijd.
2.
Arnoldus Verdonk, vleeshouwer en spekslager, geboren op 15‑06‑1824 te Zeist, overleden op 11‑12‑1901 te Zeist op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14‑06‑1860 te Leiderdorp met Geertje van Woudenberg, 38 jaar oud, geboren op 28‑12‑1821 te Eemnes, overleden op 17‑12‑1901 te Zeist op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van Woudenberg en Charlotte Kok. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
3.
Johanna Willemina Verdonk, geboren op 06‑07‑1825 te Zeist, overleden op 07‑12‑1874 te Zeist op 49-jarige leeftijd. Johanna Willemina is ongehuwd overleden.
4.
Willemina Johanna Verdonk, dienstmeid(1861), geboren op 15‑12‑1827 te Zeist, overleden op 21‑10‑1911 te Utrecht op 83-jarige leeftijd. Willemina woonde laatstelijk, Amsterdamsestraatweg 68 huis te Utrecht.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08‑05‑1861 te Utrecht met Gerrit Jan Bos, 39 jaar oud, voerman, geboren op 01‑04‑1822 te Utrecht, overleden op 14‑04‑1887 te Utrecht op 65-jarige leeftijd, zoon van Tijmen Bos en Catharina Gersen.
5.
Matthijs Verdonk, geboren op 13‑06‑1829 te Zeist, overleden op 20‑01‑1830 te Zeist, 221 dagen oud.
6.
Martina Antonia Verdonk, dienstbode, geboren op 06‑11‑1830 te Zeist, overleden op 27‑09‑1908 te Zeist op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 12‑05‑1870 te Zeist met Jacobus Timmermans, 33 jaar oud, schilder, geboren op 14‑10‑1836 te Amersfoort, overleden op 18‑04‑1911 te Zeist op 74-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Hannes) Timmermans en Jacoba Philippina Elsing.
7.
8.
Antonia Verdonk, geboren op 13‑12‑1838 te Zeist, overleden op 06‑01‑1905 te Zeist op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑09‑1864 te Zeist met Johannes Jacobus Voermans, 22 jaar oud, boekdrukker, geboren op 06‑02‑1842 te 's-Gravenhage, overleden op 05‑06‑1908 te Zeist op 66-jarige leeftijd, zoon van Pieter Voermans en Elisabeth in 't Hout.

X.10
Matthijs Arie Verdonk, meester timmerman, geboren op 04‑11‑1831 te Zeist, overleden op 12‑10‑1902 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd.
Rechterlijk archief Zeist. 1261-6 dd 24-8-1804. Matthijs koopt één merge bouwland gelegen tussen de Noordweg en de Zeijstervaart.
Op 31-1-1889 verliet Matthijs zijn woning en keerde daar geruime tijd niet terug. Zijn vrouw vreest dat er een ongeval is gebeurd. De burgemeester van Zeist verzoek in het Algemeen Poltieblad zijn opsporing.
Over zijn signalement lezen wij in dat opsporingsbericht: tamelijke lengte, kleur gezond, grijs haar en bakkebaarden, blauwe ogen en lange neus. Kleeding: zwarte stoffen jas en vest, pilow broek, klompen en pet.
Op 24-4-1892 wordt Matthijs Arie uitgeschreven naar Norg.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
, zoon van Frederik Verdonk (zie IX.6) en Antonia van Scherpenzeel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11‑02‑1858 te Zeist met Catharina van Maurik (van Mourik), 24 jaar oud, naaister, geboren op 13‑11‑1833 te Zeist, overleden op 12‑09‑1901 te Zeist op 67-jarige leeftijd, dochter van Adolf Gerardus van Maurik en Jannigje van Eck.
Uit dit huwelijk:
3.
Jan Verdonk (zie XI.5).
4.
Frederik Arnoldus Verdonk, geboren op 26‑09‑1864 te Zeist, overleden op 09‑03‑1866 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
5.
Frederik Arnoldus Verdonk, wagenmaker, geboren op 05‑11‑1867 te Zeist, overleden op 26‑08‑1948 te Zeist op 80-jarige leeftijd. In 1947 woont hij Nooitgedacht nummer 38 te Zeist. Hij woonde daar bij zijn broer. Jan en is ongehuwd overleden.
6.
Jannigje Willempje Verdonk, dienstbode, geboren op 09‑08‑1870 te Zeist, overleden na 1943. Kort voor haar huwelijk woonde Jannigje Roggeveenstraat 113 in Den Haag.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13‑05‑1903 te 's-Gravenhage met Wijnand Joosten, 45 jaar oud, vaste knecht 2e kamer Staten Generaal, geboren op 02‑03‑1858 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑03‑1943 te Dennenoord, Zuidlaren op 85-jarige leeftijd, zoon van Johannes Abraham Christoffel Joosten, hoedenmaker, en Jacoba Dors.
7.
Arnoldus Verdonk (zie XI.11).

XI.2
Anthonia Jannigje Wilhelmina Verdonk, dienstbode, geboren op 16‑04‑1858 te Zeist, overleden op 19‑10‑1923 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd, dochter van Matthijs Arie Verdonk (zie X.10) en Catharina van Maurik (van Mourik), naaister.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21‑03‑1889 te Zeist met Louis Michiel Tangel, 25 jaar oud, metselaar, geboren op 01‑10‑1863 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑01‑1937 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd, zoon van Louis Tangel, timmerman, en Geertruida Roodkamp. Uit dit huwelijk zijn in Den Haag vijf kinderen geboren.
Uit dit huwelijk:
1.
Anthonia Catharina Verdonk, geboren op 24‑06‑1882 te Zeist, overleden op 18‑09‑1882 te Zeist, 86 dagen oud. Anthonia had een buitenechtelijke dochter die echter nog geen drie maanden oud werd.
Na de geboorte en het overlijden van dat kind ging zij nog in datzelfde jaar als dienstbode in Amsterdam werken. Ze was daar ingeschreven op Leidsestraat 95. Ze vertrok een jaar later naar Utrecht en 6 jaar daarna trouwde ze te Zeist.


XI.3
Adolf Gerardus Verdonk, timmerman, geboren op 17‑12‑1859 te Zeist, overleden op 06‑03‑1938 te Zeist op 78-jarige leeftijd. Kort voor zijn huwelijk woonde Adolf twee jaar te Amsterdam. Zoon van Matthijs Arie Verdonk (zie X.10) en Catharina van Maurik (van Mourik), naaister.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑04‑1884 te Zeist met Catharina Bernardina Cornelia Heppenstrijdt, 21 jaar oud, geboren op 26‑04‑1862 te Leiden, overleden op 01‑10‑1932 te Zeist op 70-jarige leeftijd, dochter van Antonius Johannes Heppenstrijdt en Catharina Bernardina Theresia van Bijlevelt. Catharina was van huisuit rooms katholiel. Het gezin was te Zeist echter Nederlands Hervormd ingeschreven.
Uit dit huwelijk:
1.
Matthijs Arie Antonius (Thijs) Verdonk, timmerman, geboren op 18‑06‑1884 te Zeist, overleden op 25‑09‑1911 te Sigli (Indonesië) op 27-jarige leeftijd.
Hij wordt uit het bevolkingsregister van Zeist in 1907 uitgeschreven naar Nijmegen. Hij zou vervolgens als militair-timmerman, dienende bij de Genie naar Indonesië vertrokken zijn. Volgens beichten, uit overlevering verkregen, is hij aldaar op jonge leeftijd, ongehuwd, aan typhus overleden.

2.
Catharina Bernardina Theresia (Kato) Verdonk, geboren op 05‑01‑1886 te Zeist, overleden op 19‑11‑1956 te Zeist op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑02‑1914 te Zeist met Hendrik Reede, 26 jaar oud, geboren op 29‑12‑1887 te Woudenberg, overleden op 22‑01‑1980 te Zeist op 92-jarige leeftijd. Blijkens informatie uit de volkstelling van 1947 woonden zij toen Nooitgedacht 22 te Zeist. Zoon van Hendrik Antonie Reede en Gijsberta Laar. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren een zoon en drie dochters.
3.
Catharina (Katrien) Verdonk, geboren op 30‑10‑1887 te Zeist, overleden op 27‑12‑1946 te Amersfoort op 59-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑05‑1917 te Zeist met Willem van Eck, 32 jaar oud, geboren op 13‑11‑1884 te Zeist, overleden op 26‑01‑1961 te Utrecht op 76-jarige leeftijd, begraven te Zeist, zoon van Gerrit van Eck en Maria van der Wel. Uit dit huwelijk zijn twee zoons en twee dochters geboren.
4.
Antonia Johanna (Toni) Verdonk, geboren op 04‑08‑1889 te Zeist, overleden op 20‑07‑1982 te Zeist op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28‑10‑1926 te Zeist met Jan van Vels, 32 jaar oud, geboren op 18‑11‑1893 te Kuinre, overleden op 22‑07‑1966 te Zeist op 72-jarige leeftijd, zoon van Luite van Vels en Jantje van der Werf. Uit dit huwelijk is één zoon geboren. In 1947 woonden zij Bothalaan 16 te Zeist.
5.
Johanna Wilhelmina Verdonk, geboren op 18‑04‑1891 te Zeist, overleden op 29‑12‑1962 te Nijmegen op 71-jarige leeftijd. Voor haar huwelijk, in 1913, woonde Johanna ondermeer Nicolaes Maesstraat 212 huis te Amsterdam. In dat zelfde jaar verhuisde ze naar de Verspronckweg 49 te Haarlem. Vandaar ging het weer naar Zeist waar ze trouwde. Direct na hun huwelijk vestigden zij zich te Venlo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑10‑1916 te Zeist met Adolf Lubbers, 35 jaar oud, hoofdconducteur van de Nederlandse spoorwegen, geboren op 10‑10‑1881 te Boxtel, overleden op 29‑10‑1949 te Nijmegen op 68-jarige leeftijd. Zijn broer Pieter Johannes Lubbers, trouwde met een zuster van zijn vrouw, Martina Antonia Verdonk. Zoon van Teunis Lubbers en Jansje te Winkel. Uit dit huwelijk zijn twee zoons en een dochter geboren.
7.
Johanna Christina Henriëtte (Hetty) Verdonk, verpleegster, geboren op 06‑01‑1894 te Zeist, overleden op 25‑09‑1997 te Zeist op 103-jarige leeftijd, gecremeerd op 30‑09‑1997 te Nieuwegein, in het crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein. Johanna vertrok op 6 oktober 1921 naar Nederlands Indië. Op 26 april 1928 kwam ze terug en vestigde zich in Den Haag.
Ze verbleef daar niet zo lang en vertrok naar de Riouw Archipel (Nederlands Indië) om vandaar weer terug te keren op 27-8-1946. Johanna was in 1985 woonachtig in het bejaardenhuis Mirtehof aan de Molenweg te Zeist. Ze bracht de laatste jaren van haar 103 jarige leven door in het verzorgingshuis Amandelhof aan de Arnhemse Bovenweg te Zeist.

Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 06‑06‑1934 te Klaten (Nederlands Indië), gescheiden na 13 jaar op 17‑01‑1948 van Oscar Rudolf Dom, geboren op 21‑05‑1884 te Djokjakarta (Nederlands Indië), overleden op 21‑09‑1958 op 74-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Louis Dom en Albertina Leontine Lammers. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑04‑1911 met Anne Mathilde Visscher.}
8.
Maria Catharina Theresia Verdonk, geboren op 11‑05‑1895 te Zeist, overleden op 14‑08‑1896 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
9.
Antonius Johannes (Anton) Verdonk, geboren op 11‑08‑1896 te Zeist, overleden op 30‑06‑1980 te Zeist op 83-jarige leeftijd. Zie ook overlijdensbericht in het hoofdstuk "Lief en Leed", bladzijde 15 in deel I van "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k". Het echtpaar woonde laatstelijk aan de Thorbeckelaan 30 te Zeist.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21‑01‑1926 te Bunnik met Janna Aleida van den Heuvel, 33 jaar oud, geboren op 14‑05‑1892 te Bunnik, overleden op 10‑10‑1982 te Zeist op 90-jarige leeftijd, dochter van Albert van den Heuvel en Brijntje Meijer.
10.
Maria Christina Theresia Verdonk, verpleegster, geboren op 21‑12‑1897 te Zeist, overleden op 07‑03‑1982 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 03‑04‑1940 te 's-Gravenhage met Jacobus Johannes Malleé, 25 jaar oud, geboren op 27‑11‑1914 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑02‑1991 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd. Malleé woonde in 1988 in Den Haag. Zoon van Jacobus Paulus Malleé en Jannigje Massa.
11.
Martina Antonia Verdonk, geboren op 28‑06‑1899 te Zeist. In 1988 woonde Martina in Amsterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑01‑1922 te Zeist met Pieter Johannes Lubbers, 22 jaar oud, ondermachinist, geboren op 11‑02‑1899 te Zevenaar, overleden op 22‑08‑1947 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, zoon van Teunis Lubbers en Jansje te Winkel. Uit dit huwelijk is één zoon geboren.
13.
Engelbertha Hermina Anthonia (Bertha) Verdonk, dienstbode, geboren op 24‑09‑1902 te Zeist, overleden op 27‑12‑1995 te Zeist op 93-jarige leeftijd. Bertha is ongehuwd overleden.
14.
Arnolda Gerarda Maria (Nolly) Verdonk, geboren op 29‑07‑1905 te Zeist, overleden op 18‑11‑1986 te Utrecht op 81-jarige leeftijd. Nolly is ongehuwd overleden.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
.
15.
Augustina Bartholomea (Guus) Verdonk, geboren op 08‑11‑1908 te Zeist, overleden op 12‑06‑1994 te Amersfoort op 85-jarige leeftijd, begraven op 17‑06‑1994 te Soest.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑05‑1931 te Zeist met Gijsbertus Hendrikus Rense, 25 jaar oud, geboren op 01‑11‑1905 te Elst, overleden op 28‑11‑1983 te Amersfoort op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Cornelis Rense en Bertha Veenendaal. Na hun trouwen vestigden zij zich te Soest. Er zijn zeven kinderen geboren uit dit huwelijk.

XII.11
Adolf Gerardus (Dolf) Verdonk, rangeerder, winkelier en schilder, geboren op 26‑08‑1892 te Zeist, overleden op 23‑12‑1957 te Zeist op 65-jarige leeftijd. Adolf woonde in Zeist aan de Steynlaan 60. Zoon van Adolf Gerardus Verdonk (zie XI.3) en Catharina Bernardina Cornelia Heppenstrijdt.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑11‑1916 te Zeist met Klazina Jacoba Hol, 27 jaar oud, geboren op 17‑07‑1889 te Zeist, overleden op 23‑01‑1979 te Zeist op 89-jarige leeftijd, dochter van Dirk Hol en Maria Emelaar.
Uit dit huwelijk:

XIII.1
Adolf Gerardus (Dolf) Verdonk, winkelier, geboren op 02‑08‑1917 te Zeist, overleden op 26‑03‑2010 te Zeist op 92-jarige leeftijd. Hij woonde aan de Dalweg 13 te Zeist. Zoon van Adolf Gerardus (Dolf) Verdonk (zie XII.11) en Klazina Jacoba Hol.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06‑03‑1941 te Zeist met Gerritje Gezina Frederika Vos, 22 jaar oud, geboren op 05‑05‑1918 te Zeist, overleden op 03‑11‑1976 te Zeist op 58-jarige leeftijd, dochter van Antoni Vos en Grada Roelanda Kleuver.
Gehuwd (2) te Zeist. Pieternella trouwde eerder te Leeuwarden op 18-4-1946 met Arnoldus van der Meer (Nol) geboren te Harlingen op 6-6-1923 als zoon van Klaas van der Meer en Geertje van der Meer. Uit dit huwelijk zijn geboren: Marja 1947, Ageeth 1948 en Klaas 1949.
Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden.
Echtgenote is Pieternella Jacoba Roose, geboren te Rotterdam, dochter van Cornelis Roose en Maartje Slager.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Clasina Jacoba Olga Verdonk, geboren op 25‑10‑1943 te Zeist, overleden op 19‑09‑1945 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
2.
Roelanda Clasina Frederika (Kathy) Verdonk, geboren te Zeist.
Zie het hoofdstuk "Uit de Kunst" bladzijde 7, in deel I van "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k." waarin over haar geschreven is in verband met haar muzikale kwaliteiten.
Zie afbeeldingen in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
.
Gehuwd te Zeist met John Leo Alexander ten Hove, geboren te Zeist, zoon van Gerrit ten Hove en Helena Alblas.
3.
Adolf Gerardus Verdonk, geboren op 12‑05‑1950 te Zeist, overleden op 13‑01‑1958 te Zeist op 7-jarige leeftijd.

XII.22
Frederik Arnoldus (Freek) Verdonk, behanger, stoffeerder, tuinman, huisknecht, verfspuiter, geboren op 18‑11‑1900 te Zeist, overleden op 23‑11‑1987 te Zeist op 87-jarige leeftijd. Frederik woonde in Zeist achtereenvolgens aan de Antonlaan 23, Emmastraat 72 en Minckelerslaan 6. In 1989 woonde zijn weduwe nog in Zeist. Zoon van Adolf Gerardus Verdonk (zie XI.3) en Catharina Bernardina Cornelia Heppenstrijdt.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16‑05‑1935 te Zeist met Frederika Hendrina (Rika) Hofman, 21 jaar oud, geboren op 28‑05‑1913 te Nunspeet, overleden op 02‑05‑1996 te Zeist op 82-jarige leeftijd, dochter van Jan Hofman en Jannetje de Boer. Uit dit huwelijk zijn vier zoons en vier dochters geboren.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Jan Verdonk (zie XIII.6).
4.
Jannetje (Jannie) Verdonk, (1968) inpakster pharmaceutische artikelen. Geboren te Zeist.
Gehuwd te Zeist met Heribert Coumans, geboren te Wuppertal (Dld), zoon van Karel Willem Coumans en Helene Josephina Bassier. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het echtpaar woonde in 1988 te Maarssenbroek.
5.
Catharina Bernardina Cornelia (Tineke) Verdonk, in 1968 verkoopster van levensmiddelen, geboren te Zeist.
Gehuwd te Zeist met James (Jim) Buchan, radio- en televisiemonteur, geboren te Aberdeen (Schotland), zoon van Leslie Yackiminie Buchan en Gijsberta van de Stroet. In 1988 woonde dit echtpaar te Zeist.
6.
Frans Nicolaas Verdonk (zie XIII.14).
7.
Frederia Hendrika (Erika) Verdonk, in 1973 kantoorbediende, geboren te Zeist.
Gehuwd te Zeist met Gijsbertus Maria van Eck, hovenier, geboren te Zeist, zoon van Gijsbertus Maria van Eck en Jannetje van Denderen. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het gezien woonde in 1988 te Zeist.
8.
Gradda Arnolda Verdonk, in 1974 kantoorbediende, geboren te Zeist.
Gehuwd te Zeist met Wilhelmus Hermanus Maria de Bruijn, geboren te Houten, zoon van Willem Hermanus de Bruijn, fruitteler, en Anna Aleida van Schaik. In 1988 woonde dit echtpaar te Houten.

XIII.4
Adolf Gerardus Verdonk, werkmeester tehuis moeilijk opvoedbare kinderen, geboren te Zeist. Woonde in 1989 te Apeldoorn. Zoon van Frederik Arnoldus (Freek) Verdonk (zie XII.22) en Frederika Hendrina (Rika) Hofman.
Gehuwd te Den Helder met Louise Antoinette Theodorine Franciska van Delden, geboren te Brassan gemeente Banjuwangi (Indonesië), dochter van Hugo Antoine Theodore van Delden en Saminah.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Fransiska Verdonk, geboren te Den Helder.
Gehuwd met Wilko van Vemde.

XIII.6
Jan Verdonk, (1960)kantoorbediende (1966) kruidenier en later ondernemer, bezit tuincentrum, geboren op 08‑09‑1938 te Zeist, overleden op 08‑02‑2019 te Ermelo op 80-jarige leeftijd, zoon van Frederik Arnoldus (Freek) Verdonk (zie XII.22) en Frederika Hendrina (Rika) Hofman.
Gehuwd te Zeist met Johanna Schuddebeurs, geboren te Utrecht, dochter van Huibert Schuddebeurs en Heiltje Adriana van Andel.
Uit dit huwelijk:
1.
Veronica Verdonk, geboren op 05‑05‑1961 te Doorn, overleden op 31‑10‑1966 te Vierhouten op 5-jarige leeftijd.
2.
Robbert Verdonk (zie XIV.8).
3.
Edward Verdonk, geboren te Zeist.
Gehuwd (1) te Obdam, gescheiden ja van Lydia Sas, geboren te Zaandam, dochter van Petrus Anthonius Sas en Monica Ravensburg.
Gescheiden (2) ja van Gea Derks.
Gescheiden (3) ja van Corrine van Wijk.
Samenwonend (4) ja met Chantal Wispeloere.
4.
Martin Verdonk (zie XIV.15).

XIV.8
Robbert Verdonk, geboren te Doorn, zoon van Jan Verdonk (zie XIII.6) en Johanna Schuddebeurs.
Gehuwd met Marjan Laarakker.
Uit dit huwelijk:
1.
Claudia Denise Verdonk.
2.
Nathanael Daniel Verdonk.

XIV.15
Martin Verdonk, geboren te Ouddorp, zoon van Jan Verdonk (zie XIII.6) en Johanna Schuddebeurs.
Gehuwd met Petra Schabbing, geboren op 30‑05‑1965 te Alkmaar, overleden op 23‑03‑2006 te Alkmaar op 40-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar.
Zie afbeeldingen in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
.
Uit dit huwelijk:
1.
Debora Verdonk.
2.
Misha Verdonk.

XIII.8
Frederik Arnoldus (Fred) Verdonk, boekhouder, geboren te Zeist, zoon van Frederik Arnoldus (Freek) Verdonk (zie XII.22) en Frederika Hendrina (Rika) Hofman.
Gehuwd te Zeist met Aleida Johanna (Leidy) Hemel, geboren te Klazienaveen gem. Emmen, dochter van Berbardus Gerardus Hemel en Cornelia Goes.
Uit dit huwelijk:
1.
Caroline Verdonk, geboren te Utrecht.
2.
Arnout Verdonk (zie XIV.18).

XIV.18
Arnout Verdonk, geboren te Utrecht, zoon van Frederik Arnoldus (Fred) Verdonk (zie XIII.8) en Aleida Johanna (Leidy) Hemel.
Gehuwd met Mei Wah Ram.
Uit dit huwelijk:
1.
Ella Verdonk.
2.
Nina Verdonk.

XIII.14
Frans Nicolaas Verdonk, timmerman, later timmerman/aannemer, geboren te Zeist, zoon van Frederik Arnoldus (Freek) Verdonk (zie XII.22) en Frederika Hendrina (Rika) Hofman.
Gehuwd (1) te Zeist, gescheiden te Zeist, 2-3-1982 ingeschreven in de Burgerlijke Stand. Echtgenote is Johanna Laurentia Maria Scheel, geboren te Zeist, dochter van Adrianus Scheel, lakspuiter, en Albertina Constance Alison Theunissen.
Gehuwd (2) met NN Boerhout.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Levenloos geboren kind Verdonk, geboren op 25‑05‑1978 te Zeist, overleden op 25‑05‑1978 te Zeist, 0 dagen oud.
2.
Erwin Verdonk, geboren te Zeist.
3.
Diana Verdonk, geboren te Zeist.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Laurens Verdonk.

XI.5
Jan Verdonk, pakhuisknecht/magazijnbediende en in 1910 schrijver, geboren op 26‑01‑1862 te Zeist, overleden op 20‑02‑1931 te Zeist op 69-jarige leeftijd, zoon van Matthijs Arie Verdonk (zie X.10) en Catharina van Maurik (van Mourik), naaister.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑03‑1889 te Zeist met Altje Schwarz (Aaltje), 21 jaar oud, dienstbode, geboren op 26‑01‑1868 te Leer (nabij Hannover Dld), overleden op 22‑04‑1944 te Zeist op 76-jarige leeftijd, dochter van Reent Schwarz en Aaltje Beenken.
Uit dit huwelijk:
1.
Matthijs Arie Verdonk (zie XII.28).
2.
Reinhard Ahlrich Verdonk, bakker, geboren op 21‑07‑1890 te Zeist, overleden op 06‑03‑1960 te Zeist op 69-jarige leeftijd. Hij is ongehuwd overleden.
3.
Catharina Amalia Verdonk, in 1916 dienstbode, geboren op 13‑12‑1891 te Zeist, overleden op 09‑07‑1972 te Zeist op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑05‑1916 te Zeist met Johannes van Hoevelaak, 26 jaar oud, eigenaar antiquariaat, Dorpsstraat 10 in Zeist, geboren op 29‑12‑1889 te Zeist, overleden op 12‑03‑1957 te Zeist op 67-jarige leeftijd, zoon van Antonie van Hoevelaak en Rijkje van den Brink.
4.
Johan Arnold Verdonk, geboren op 22‑03‑1895 te Zeist, overleden op 10‑06‑1896 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
5.
Johan Arnold Frederik Verdonk, arbeider, (1919) wegwerker, (1925) handelsreiziger (1928), geboren op 04‑06‑1897 te Zeist, overleden op 22‑06‑1941 te Zeist op 44-jarige leeftijd. Johan is ongehuwd overleden. Woonde in Heerlen, Zeist, Stadskanaal en Amsterdam.
6.
Alida Thalina Maria Verdonk, geboren op 05‑06‑1899 te Zeist, overleden op 10‑02‑1964 te Zeist op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07‑08‑1919 te Zeist met Jan Gijsbertsen, 25 jaar oud, jachtopziener, geboren op 20‑07‑1894 te Odijk, overleden op 21‑01‑1961 te Werkhoven op 66-jarige leeftijd, zoon van Jan Gijsbertsen, schipper, en Stijntje Catharina van den Heuvel. Zij woonden Achterdijk B 69 te Werkhoven.
7.
8.
Jan Carl Verdonk, geboren op 02‑06‑1904 te Zeist, overleden op 01‑03‑1905 te Zeist, 272 dagen oud.
9.
Jan Carl Verdonk (zie XII.40).
10.
NN Verdonk, geboren op 20‑11‑1906 te Zeist. Levenloos geboren. Overleden op 20‑11‑1906 te Zeist, 0 dagen oud.
11.
Johanna Warnerda Verdonk, geboren op 19‑05‑1908 te Zeist, overleden op 30‑08‑1908 te Zeist, 103 dagen oud.
12.
Thalina Warnerda Verdonk, geboren te Zeist. Woonde in 1988 te Zeist.
Gehuwd te Zeist met Evert Lanceé, 32 jaar oud, geboren op 16‑06‑1904 te Zeist, overleden op 25‑09‑1958 te Zeist op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Lanceé en Elisabeth Kraan.

XII.28
Matthijs Arie Verdonk, agent van politie, verzekeringsagent (1936), geboren op 23‑06‑1889 te Zeist, overleden op 01‑04‑1965 te Blaricum op 75-jarige leeftijd.
In 1947 woonachtig in de Baweanstraat 22 (I) te Amsterdam.
Zoon van Jan Verdonk (zie XI.5) en Altje Schwarz (Aaltje), dienstbode.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11‑10‑1917 te Amsterdam met Aaltje Schwarz (Altje), 28 jaar oud, geboren op 08‑08‑1889 te Leer (bij Hannover) Dld. Overleden op 02‑11‑1973 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, dochter van Reent Warner Alwich Schwarz en Eeskea Diederika Wolters.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Renata Verdonk, geboren op 02‑02‑1919 te Amsterdam, overleden op 02‑06‑2003 te Zeist op 84-jarige leeftijd. Overleden in het Diaconessenhuis te Zeist.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑10‑1942 te Amsterdam, gescheiden circa 1956 te Amsterdam van Maxs Sjerp, geboren op 17‑04‑1919 te Roermond, overleden op 21‑01‑2000 te Roosendaal op 80-jarige leeftijd, zoon van Matthijs Sjerp en Christina Muller.
2.
Eeskea Verdonk, geboren op 30‑12‑1920 te Amsterdam, overleden op 16‑04‑1923 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd.
3.
Eeskea (Kety) Verdonk, geboren op 16‑10‑1923 te Amsterdam, overleden novemb2015.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03‑07‑1959 te Amsterdam met Dirk Kraay, 36 jaar oud, geboren op 19‑01‑1923 te Leiden, overleden vóór 2011, zoon van Dirk Kraay en Johanna Wilhelmina Anes. Dit echtpaar woont te Wassenaar.
4.
Matthijs Arie Verdonk, was ondermeer ijsverkoper, geboren op 31‑07‑1925 te Amsterdam, overleden op 26‑08‑1990 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd. Hij is ongehuwd overleden.
Matthijs, scholier van de Mulo aan het 's-Gravezandeplein reed door onoplettendheid op 12-6-1941 met zijnfiets tegen een boom. Hij woonde toen Baweanstraat 22 (II) te Amsterdam.
Op 18-6-1941 deed hij als 15 jarige scholier aangifte van diefstal van zijn fiets. De fiets stond bij Zwembad Benedendiep en was ontvreems tussen 17.15 en 17.30 uur.


XII.37
Anton Johannes Verdonk, tuinarbeider, geboren op 17‑08‑1901 te Zeist, overleden op 12‑01‑1983 te Zeist op 81-jarige leeftijd. Zie ook overlijdensbericht in het hoofdstuk "Lief en Leed" bladzijde 35 van deel I van de "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k.", begraven op 17‑01‑1983 te Zeist. In 1947 woonde het echtpaar, Schaerwijdelaan 247a te Zeist. Zoon van Jan Verdonk (zie XI.5) en Altje Schwarz (Aaltje), dienstbode.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑01‑1925 te Zeist met Marretje Geijtenbeek, 25 jaar oud, geboren op 16‑03‑1899 te Zeist, overleden op 16‑05‑1977 te Zeist op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem Geijtenbeek en Dirkje Larenkamp.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Verdonk, geboren op 08‑05‑1925 te Zeist, overleden op 20‑01‑2003 op 77-jarige leeftijd.
In 1988 was hij, ongehuwd zijnde, opgenomen in een verpleeginrichting te Amersfoort.

2.
Willem Verdonk (zie XIII.28).
4.
Dirkje Verdonk, 1952 hulp in de huishouding, geboren te Zeist.
Gehuwd te Zeist met Abraham Boer, timmerman, geboren te Driebergen, zoon van Simon Boer en Hendrika de Kruif.
5.
Matthijs Arie Verdonk, geboren op 24‑12‑1932 te Zeist, overleden op 24‑03‑1936 te Zeist op 3-jarige leeftijd.
6.
Marretje Verdonk, (1962) hulp in de huishouding, geboren te Zeist.
Gehuwd te Zeist met Johannes Carolus van Someren, timmerman, geboren te Utrecht, zoon van Willem Gerrit van Someren en Cornelia Voorneveld. Zij woonden in 1988 te Nieuwegein.
7.
Matthijs Arie (Thijs) Verdonk, geboren op 09‑12‑1940 te Zeist, overleden op 24‑09‑2006 op 65-jarige leeftijd. Hij was in 1989 ongehuwd en woonachtig te Zeist.
8.
Gerrit Cornelis Verdonk (zie XIII.38).

XIII.28
Willem Verdonk, grondwerker, draglinemonteur, geboren op 09‑07‑1926 te Zeist, overleden op 06‑03‑1986 te Veendam op 59-jarige leeftijd, zoon van Anton Johannes Verdonk (zie XII.37) en Marretje Geijtenbeek.
Partner is Eddy Juliana Nolten, geboren te Modjokerto. Zij was weduwe van C. Kappers.
Uit deze relatie:
1.
Hedy Wilhelmina Verdonk.
Gehuwd te Veendam met Harm Jan Drenth, geboren te Veendam, zoon van Harm Jan Drenth en Henderkien Woldhuis. Zij woonden in 1988 te Veendam.

XIII.30
Anton Johannes Verdonk (Toon), belasting-ambtenaar, geboren op 16‑09‑1928 te Zeist, overleden op 27‑05‑1997 te Zeist op 68-jarige leeftijd, begraven op 31‑05‑1997 te Zeist, zoon van Anton Johannes Verdonk (zie XII.37) en Marretje Geijtenbeek.
Gehuwd te Zeist met Johanna Anthonia Schilstra, geboren te Zeist, dochter van Keimpe Schilstra en Marretje van de Meent.
Uit dit huwelijk:
1.
Sonja Marianne Verdonk, geboren te Zeist.
Gehuwd te Maastricht met Frank Jan Kooper, geboren te Baarn, zoon van Jan Jacobus Kooper en Susanna Cornelia van der Weele. Dit echtpaar woont in Maastricht.

XIV.28
Anton Johannes (Hans) Verdonk, geboren te Zeist. Huwelijk, naam echtgenote en twee kinderen werden ons bekend uit een advertentie van overlijden van vader. In 1997 woonde zij te Culemborg. Zoon van Anton Johannes Verdonk (Toon) (zie XIII.30) en Johanna Anthonia Schilstra.
Gehuwd met Yolanda Elisabeth Maria van Lokven.
Uit dit huwelijk:
1.
Thomas Julius (Tom) Verdonk.
2.
Lucas Alexander (Luuk) Verdonk.

XIII.38
Gerrit Cornelis Verdonk, uitvoerder bij een bouwonderneming, geboren te Zeist. Het gezin woont te Zeist. Zoon van Anton Johannes Verdonk (zie XII.37) en Marretje Geijtenbeek.
Gehuwd (1) te Zeist, gescheiden te Utrecht. Scheiding bij vonnis Arrondissementsrechtbank te Utrecht. In de Burgerlijke Stand ingeschreven op 18-5-1965. Echtgenote is Tine Veldhuis, modiste, geboren te Almelo, dochter van Johannes Leidus Veldhuis en Caroline Jaarsma.
Gehuwd (2) te Amersfoort met Maria Frederika Philippi, geboren te Amersfoort, dochter van Stephanus Antonius Franciscus Philippi en Susanna Maria Hofmans.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Stephanus Antonius Franciscus Verdonk, geboren te Zeist.
2.
Carolina Maria Verdonk, geboren te Zeist.

XII.40
Jan Carl Verdonk, (1923) lichtmatroos grote vaart, chauffeur, geboren op 26‑06‑1905 te Zeist, overleden op 21‑04‑1988 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Van Jan Carl en Simone Holz zijn zeven dia's in de PowerPoint presentatie opgenomen.
Jan leefde een ontstuimig leven zo concluderen wij uit een aantal politierapporten te Amsterdam tijdens de 2e wereldoorlog.
 
Op 6-11-1941 verschijnt de 36 jarige Jan Carl op het politiebureau om aangifte te doen van diefstal van zijn rijwiel, Waarde van de fiets f.20,--.De fiets stond voor perceel Sloestraat 6 in Amsterdam Jan woonde Batavierstraat 13 III, beide adressen te Amsterdam
 
Op 7-1-1943, Jan Carl gaf toen op chauffeur te zijn, en deed aangifte van schade in zijn woning Batavierstraat 13 (II) twee jongens waren binnen gedrongen en hadden met hout waarmee ze in de woning vernielingen hadden aangericht de kachel gestookt. Schade f.1.750,--
 
Tijdens zijn scheiding in 1943 woonde hij Batavierstraat 13 III te Amsterdam. Hij woonde daar met zijn oudste dochter Johanna Alida, toen dus 10 jaar oud. Op 1-10-1943 had zijn gescheiden vrouw Johaanna Alida die middag van de school te Zeist afgehaald en naar Amsterdam overgebracht. Jan Carl verscheen aan het politie bureau en verklaarde recht te hebben op zijn drie kinderen. De zaak werd overgedragen aan de kinderpoltie. Jan Carl was inmiddels verhuisd naar 's-Gravenlandseweg 84a te Hilversum.
 
Op 5-3-1943 verschijnt de 37 jarige Jan Carl op het politiebureau en doet aangifte van diefstal van sierraden ter waarde van f. 60.000,--en een pakje bankbiljetten van f. 1.000,--Ontvreems op het adres Amstellaan 17 II. Verdachten zijn A.J. van Gerven-Einthoven geboren Ouderkerk aan de Amstel op 13-8-1896 en Pieter Hendricus van Gerven geboren Amsterdam 26-7-1902. Deze mensen blijven in bewaring. Het echtpaar van Gerven runden een schoonmaakbedrijf en woonden Nieuwe Kerkstraat 18 te Amsterdam
 
Op 22-7-1943, Jan Carl woonde toen Amstellaan 6 in Amsterdam en had een zaak aan de Valkenburgerstraat 11/15 hij gaf op grossier te zijn in levensmiddelen in de nacht van 21 op 22-7-1943 was er ingebroken in zijn zaak en was er voor f. 792,85 aan levensmiddelen ontvreemd. Hij kwam daar aangifte van doen.
 
In april 1945 dat Jan Carl zijn broer Matthijs Arie, 55 jaar oud, aangifte van diefstal uit Jan zijn woning, aan de Zuider Amstellaan 6 (bel) in Amsterdam. Een deel van de inboedel was op 17-4-1945 ontvreemd. Matthijs, de aangever woonde Bewaenstraat 22 (II) te Amsterdam en zijn broer woonde toen te Hilversum
, zoon van Jan Verdonk (zie XI.5) en Altje Schwarz (Aaltje), dienstbode.
Gehuwd (1) te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Johanna Maria van der Geld, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Wessel van der Geld en Jansje Arlar.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 09‑03‑1943 te Amstelveen met Simone Holz, 31 jaar oud, geboren op 22‑10‑1911 te Parijs, overleden op 23‑09‑1992 op 80-jarige leeftijd, dochter van Ernest Holz en Jeanne Reboussien. {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑12‑1939 te Amsterdam met David Benjamins, 55 jaar oud, geboren op 20‑12‑1884 te Amsterdam, overleden op 29‑11‑1941 te Brandenburg (Dld) op 56-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Alida Verdonk, geboren te Amsterdam.
Zij vertrok in 1958 naar Canada.
Uit haar eerste huwelijk zijn 2 kinderen geboren en uit haar 2e huwelijk 5 kinderen.

Gehuwd (1) te Amsterdam, gescheiden te Canada van Nicolaas Juriaan Wetter.
Gehuwd (2) te vermoedelijk Winnipeg (Canada) met Claude Normand Joseph Desrosiers.
2.
Jan Wessel Verdonk (zie XIII.44).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Simone Jeanne Verdonk (zie XIII.50).

XIII.44
Jan Wessel Verdonk, fabrikant, geboren op 27‑01‑1936 te Amsterdam, overleden op 11‑03‑2001 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, begraven op 16‑03‑2001 te Zeist. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is hij op 15-3-1974 failliet verklaard. Zoon van Jan Carl Verdonk (zie XII.40) en Johanna Maria van der Geld.
Gehuwd (1) te Amsterdam met Maria Geertruida Uijen, naaister, geboren te Enschede, dochter van Bernardus Wilhelmus Uijen en Maria Aleida Gezina Minnegal.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 27‑12‑1966 te Amsterdam, gescheiden na 6 jaar op 13‑08‑1973 te Amsterdam van Sonja Rosenberger, geboren op 29‑08‑1949 te Amsterdam. Sonja is door haar vader ge-echt. Overleden op 08‑03‑2005 te Maarssen op 55-jarige leeftijd, dochter van Bob Rosenberger en Frederika van Marsbergen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Alfred Weijmer.
Alfred is uit een eerder huwelijk van Maria G. UIJen.

2.
Yvonne Maria Theresia Verdonk, geboren te Amsterdam.
Samenwonend te Voorhorst 1 met Sjaak van Hal.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:
Maaike en Casper van Hal
.
3.
Rosanna Maria Verdonk gewijzigd in Roosendaal, geboren te Amsterdam. Bij Koninklijke Besluit van 16-6-1979 nummer 22 is haar naam gewijzigd in Roosendaal.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Richard Rosenberger, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Maarssen met Marina Johanna Nicoline (Marion) Blom, dochter van Adrianus Johannes Blom en Johanna Theodora Ligteringen.

XIII.47
Rudolf Reinhard Carl (Rudie) Verdonk, geboren te Amsterdam. Rudolf woont in Kampen en was vriend van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k. Zoon van Jan Carl Verdonk (zie XII.40) en Johanna Maria van der Geld.
Gehuwd te Groningen met Geertje (Gré) Vredenburg, 30 jaar oud, geboren op 16‑04‑1937 te Groningen, overleden op 24‑05‑2023 te Huis Ter Heide op 86-jarige leeftijd, begraven op 02‑06‑2023 te Zeist, dochter van Johannes Albertus Vredenburg en Christina Bakker.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Carl Verdonk (zie XIV.38).

XIV.38
Jan Carl Verdonk, geboren te Groningen, zoon van Rudolf Reinhard Carl (Rudie) Verdonk (zie XIII.47) en Geertje (Gré) Vredenburg.
Gescheiden (1) ja van Lamberta Sinnema.
Gehuwd (2) met Nicoline Geverink.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Tom Verdonk.
2.
Noah Verdonk.

XIII.50
Simone Jeanne Verdonk, geboren te Hilversum, dochter van Jan Carl Verdonk (zie XII.40) en Simone Holz.
Gehuwd te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Gustaaf Leonard Weijmer, geboren te Amsterdam, zoon van Antonius Johannes Weijmer en Maria Engelina Koehof.
Uit dit huwelijk:
1.
Mariëtte Verdonk, geboren te Venray.

XI.11
Arnoldus Verdonk, colporteur, hovenier/bloemist, beambte rijksopvoedingsgesticht, geboren op 22‑07‑1874 te Zeist, overleden op 29‑07‑1927 te Apeldoorn op 53-jarige leeftijd. Vanaf 13-5-1903 woonde dit echtpaar te Dordrecht alwaar Arnoldus bij de politie diende.
In Dordecht woonden zij: Stektenstraat 21 huis, Noordeinde 33 en Oranjestraat 7.
Aansluitend vertrok Maria op 25-1-1907 naar Amsterdam. Op 16-3-1908 wordt Arnoldus in Dordrecht uitgeschreven naar het Ambt Doetichem waar hij werkzaam was als beambte aan een rijksopvoedingsgesticht. Het verblijf aldaar kan ook niet lang geduurd hebben want omstreeks 1913 overleed er immers een kind in Duitsland.
Zoon van Matthijs Arie Verdonk (zie X.10) en Catharina van Maurik (van Mourik), naaister.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08‑03‑1900 te Utrecht met Maria Johanna van Maastrigt, 25 jaar oud, geboren op 05‑05‑1874 te Zeist, overleden op 20‑04‑1907 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd, dochter van Jan Philippus van Maastrigt en Geertruy Peternella Bosman.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 28‑10‑1908 te Deventer met Egberdina Johannes, 22 jaar oud, geboren op 02‑04‑1886 te Deventer, overleden op 10‑03‑1963 te Apeldoorn op 76-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Hendrik Johannes, stucadoor, en Egberdina Veldkamp.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Levenloos geboren, geboren op 02‑05‑1900 te Amsterdam. Levenloos geboren. Overleden op 02‑05‑1900 te Amsterdam, 0 dagen oud.
2.
Arnoldus Verdonk (zie XII.48).
3.
Jan Philippus Verdonk, geboren op 13‑08‑1902 te Utrecht, overleden op 08‑10‑1903 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
4.
Johan Huibert Verdonk, geboren op 22‑09‑1903 te Dordrecht, overleden circa 1913 te Opladen (Duitsland). Bij de school die Johan bezocht was een stenen trap met leuning. Hij zou via de leuning naar beneden gegleden zijn doch daarbij van de leuning zijn gevallen en om het leven gekomen.
5.
Jacomina Mari Johanna Verdonk, geboren op 16‑02‑1906 te Dordrecht, overleden op 14‑03‑1907 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Egberdina (Diny) Verdonk, geboren op 20‑10‑1912 te Avereest, overleden op 16‑04‑1992 te Doetinchem op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd te Apeldoorn met Roelof Jan Willem Drees, geboren te Apeldoorn, zoon van Roelof Drees en Dieuwertje van der Kris.
7.
Johann Verdonk (zie XII.55).
8.
Katharina (Käthe) Verdonk, geboren op 05‑02‑1919 te Lübeck (Dld), overleden op 18‑02‑2002 te Epe op 83-jarige leeftijd. Uit de advertentie namen wij over:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt
jij in jouw kleine hoekje en ik in het mijn.
 
Zong mama vaak
 
We zullen haar creatieve levenslust, de intense liefde en warmte missen die ze ons en allen om haar heen steeds weer toonde, ondanks voortdurende lichamelijke tegenslagen.
Begraven op 22‑02‑2002 te Vaassen. Begraven op de begraafplaats De Wanenk aan de Oude Apeldoornseweg te Vaassen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10‑12‑1946 te Apeldoorn met Leonardus Lambertus (Leo) Smit, 25 jaar oud, geboren op 26‑01‑1921 te Oosterbeek, overleden op 24‑02‑2015 te Epe op 94-jarige leeftijd, zoon van Dewis Smit en Dirkje Berends.

XII.48
Arnoldus Verdonk, buschauffeur, geboren op 18‑07‑1901 te Amsterdam, overleden op 07‑08‑1978 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd.
Was tijdens de tweede wereldoorlog chauffeur in dienst van de Duitsers. Op 7-9-1945 was hij postbesteller bij de PTT en was er getuige van dat een vrouw zich voor de trein wierp. Ze overleed in het Wilhelmina Gasthuis.
Arnoldus woonde toen W.van Borselenweg 92 te Amstelveen. Die vrouw was Jacoba Elisabeth Maria Uit den Boogaard geb. te Amsterdam 16-11-1893 echtgenote van Franciscus Wafemans, gewoond Olympiakade 42 II Amsterdam.
Zoon van Arnoldus Verdonk (zie XI.11) en Maria Johanna van Maastrigt.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑02‑1926 te Raalte met Anna van der Veen, 16 jaar oud, geboren op 16‑12‑1909 te Aduard, overleden op 04‑08‑2000 te Apeldoorn op 90-jarige leeftijd, dochter van Germt van der Veen en Aukje Bekkema.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna (Riet) Verdonk, geboren op 18‑04‑1926 te Raalte, overleden op 12‑08‑2018 te Apeldoorn op 92-jarige leeftijd, gecremeerd JA. Tijdens de tweede wereldoorlog verloofde zij zich met een Duitse militair of een SS er. Wij troffen een in het Duits gestelde advertentie aan van deze verloving. Mogelijk is de verloofde overleden in het oorlogsgeweld want er volgde een huwelijk met Klement.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17‑06‑1955 te Apeldoorn met Klaas Klement, 30 jaar oud, machinebankwerker, monteur, eigenaar bedrijf in wasserijmachines, geboren op 17‑03‑1925 te Hardenberg, overleden op 05‑01‑1971 te Apeldoorn op 45-jarige leeftijd. Woonde te Apeldoorn achtereenvolgens:
In 1926 Zwarteweg 6; 1941 Westenenkerweg 32; Na huwelijk in 1955 Piet Joubertstraat 46 en tenslotte in 1958 Westenenkerweg 28.
Zoon van Gerardus Hendrikus Klement en Dina ter Horst. Uit dit huwelijk zijn te Apeldoorn twee kinderen geboren.
2.
Gerardus Arnoldus Verdonk, geboren op 21‑09‑1927 te Wijhe, overleden op 10‑02‑1930 te Almelo op 2-jarige leeftijd.
3.
Gerardus Arnoldus Verdonk, geboren op 04‑08‑1930 te Hengelo, overleden op 31‑12‑1930 te Hengelo, 149 dagen oud.
4.
Aukje Anna Verdonk, geboren te Hengelo.
Gehuwd te Apeldoorn met Gijsbertus van der Scheur, 19 jaar oud, eigenaar van een transportbedrijf, geboren op 20‑08‑1931 te Apeldoorn, overleden op 22‑09‑1991 te Apeldoorn op 60-jarige leeftijd, zoon van Jan Willem van der Scheur en Lien Hogeweg. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.
5.
Wilhelmina Arnolda Verdonk, geboren te Epe.
Gehuwd te Apeldoorn met Willem van der Sluis, kapper, geboren te Apeldoorn, zoon van Willem van der Sluis en Pietertje Huijsman. Uit dit huwelijk is één kind geboren.
6.
Arnoldus Verdonk, geboren op 29‑06‑1944 te Apeldoorn, overleden op 28‑11‑1944 te Uetze (Dld), 152 dagen oud. Woonde in Lehmke, overleden aan Ernährungsstörung. Pneumomie.
7.
Marianne Arnolda Verdonk mr, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd te Apeldoorn met Theodorus (Theo) Pasman, groepschef, geboren te Apeldoorn, zoon van Wilhelmus Engelbertus Pasman en Geertruida Johanna Henrichs. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

XII.55
Johann Verdonk, schipper, boormeester, geboren op 03‑11‑1913 te Warmeskirchen (Dld), overleden op 07‑06‑1988 te Deventer op 74-jarige leeftijd. Johann nam op jeugdige leeftijd dienst bij het Franse vreemdelingen legioen. Op 14 november 1936 kwam hij terug uit Frans Marokko.
Bij Koninklijk Besluit van 14-5-1937 is aan de dienstplichtig soldaat J. Verdonk van het 22e regiment infanterie vergunning verleend tot het dragen op de uniform van de eretekenen van:
1. la médaille coloniale en
2. la croix du combattant
hem verleent door de Franse Regering
Aansluitend nam hij als zeeman deel aan de grote vaart. Later was hij voor de Shell werkzaam als boormeester en verbleef veel in het buitenland.
Tijdens de tweede wereldoorlog nam hij deel aan het verzet en gaf leiding aan een knokploeg in Deventer en omgeving.
Johann is ook vermeld op een website waarop de Nederlanders zijn vermeld
die dienst deden in het Franse Vreemdelingen legioen. Zie www.legionair.org
, zoon van Arnoldus Verdonk (zie XI.11) en Egberdina Johannes.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 15‑10‑1942 te Deventer, gescheiden na 3 jaar op 15‑10‑1945 te Deventer van Aaltje Johannes, geboren op 01‑03‑1919 te Deventer, overleden op 10‑06‑1987 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan Johannes en Hendrika Gerrits. Het betreft hier een huwelijk tussen neef en nicht. {Zij was ook ooit gehuwd met Koetsier.}
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 16‑03‑1946 te Deventer, gescheiden 1969 van Antonia Maria de Graaf, geboren op 07‑12‑1919 te Deventer, overleden op 17‑10‑2000 te Deventer op 80-jarige leeftijd, begraven op 21‑10‑2000 te Zutphen.
Zie ook in het hoofdstuk "Lief en Leed" (2) bladzijde 45 t/m 47 in verband met een aan haar uitgereikte stadspenning door de burgemeester van Deventer.
Laatstbekende adres Burgemeester van Heemstralaan 41 Deventer.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
, dochter van Derk de Graaf en Jenneke Timmers.
Uit het eerste huwelijk:
Uit het tweede huwelijk:
2.
Elisabeth Jenny Jenneke Janette (Lyke) Verdonk, geboren te Deventer.
Gehuwd te Deventer met William (Bill) de Glossop, geboren te Redruth (GB), zoon van Reginald de Glossop en Margareth Nina Jacob.
3.
Johan Dirk (Jody) Verdonk, geboren te Trinidad.
Gehuwd met Els Prudon.
4.
Frank Anthonie Boudewijn Verdonk, geboren te Deventer.
Gehuwd met Ineke Buit.

XIII.62
Ronald Leopold Robert Verdonk, geboren te Enschede. Bij de volkstelling van 1947 verbleef Ronald op het adres Stoopweg 6a te Rotterdam. Ronald woonde in de jaren 90 te Alphen aan de Rijn. Zoon van Johann Verdonk (zie XII.55) en Aaltje Johannes.
Gehuwd te Zwijndrecht, gescheiden te Alphen aan de Rijn van Gerarda Wilhelmina Danielle van Rossum, geboren te Oosterhout, dochter van Cornelis van Rossum en Davina Dirkje Petronella de Weijer.
Uit dit huwelijk:
1.
Davina Alice Johanna Verdonk, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd met Luis Johannes van Keeken, geboren te Alphen aan de Rijn, zoon van Jan van Keeken en Titske van der Terp.
2.
Robert Hendrik Verdonk, geboren te Zwijndrecht.
3.
Danielle Marianne Helene Verdonk, geboren te Papendrecht.
Gehuwd te Alphen aan de Rijn met Martin Reumermann, geboren te Alphen aan de Rijn, zoon van Hendrikus Cornelis Reumermann en Maria Divertje Rijkaart.

XII.61
Gerritje (Gerrie) Verdonk, geboren op 09‑02‑1925 te Deventer, overleden op 07‑10‑2016 te Apeldoorn op 91-jarige leeftijd. De rouwcirculaire is aan de poweroint presentatie van deze genealogie toegevoegd. Gecremeerd op 14‑10‑2016 te Apeldoorn. Gerrie nam evenals haar zusters en broer actief deel aan het verzet in de tweede wereldoorlog. Zie haar interview in het hoofdstuk Personalia (2) van het boek "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k."
Zie ook knipsels op bladzijde 47, 55 en 56 van de genealogie Zeist.
In 1963 vestigde Gerrie zich met haar man op het adres Brouwersdijk 198rd. Ze kwam toen van het adres Vrieseweg 80 in Dordrecht. In 1966 vestigde Gerrie zich te Apeldoorn Arnhemseweg 243b.
Toen ze zich in 1952/1953 in Dordrecht vestigde kwam ze van Groot Brittanië
, dochter van Arnoldus Verdonk (zie XI.11) en Egberdina Johannes.
Gescheiden te Dordrecht van G. Toth.
Uit dit huwelijk:
1.
Sander Verdonk (zie XIII.70).
2.
Roeland (Roel) Verdonk (zie XIII.72).
3.
Wietske (Jiska) Verdonk (zie XIII.75).

XIII.70
Sander Verdonk, geboren te Dordrecht. Sander woont in Assen. Zoon van G. Toth en Gerritje (Gerrie) Verdonk (zie XII.61).
Gehuwd te Leek met Wietske (Wiesje) Hielema, geboren te Grijpskerk, dochter van Tienko Hielema en Janke Ellens.
Uit dit huwelijk:
1.
Sander Tienko Verdonk (zie XIV.47).
2.

XIV.47
Sander Tienko Verdonk, geboren te Assen, zoon van Sander Verdonk (zie XIII.70) en Wietske (Wiesje) Hielema.
Gehuwd met Karin.
Uit dit huwelijk:
1.
Rens Verdonk.
2.
Eline Verdonk.

XIV.49
Gerwin Vincent Verdonk, geboren te Assen, zoon van Sander Verdonk (zie XIII.70) en Wietske (Wiesje) Hielema.
Gehuwd met Janine.
Uit dit huwelijk:
1.
Daan Verdonk.

XIII.72
Roeland (Roel) Verdonk, zelfstandig ondernemer, zorgboer, geboren te Dordrecht. Roel woont met zijn gezin in Epe, zoon van G. Toth en Gerritje (Gerrie) Verdonk (zie XII.61).
Gehuwd te Apeldoorn met Liduwiena Maria Irene (Lidy) Verschoor, geboren te Apeldoorn, dochter van Johannes Martines Verschoor en Maria Demmers.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
Floortje Marieke Verdonk, geboren te Apeldoorn.

XIV.52
Lonneke Liselore Verdonk, geboren te Apeldoorn, dochter van Roeland (Roel) Verdonk (zie XIII.72) en Liduwiena Maria Irene (Lidy) Verschoor.
Samenwonend te Apeldoorn, gehuwd te Apeldoorn met Tim van Gulijk, geboren te Leek, zoon van Willem Jacob van Gulijk en Helena Wilhelmina Hofstee.
Uit dit huwelijk:
1.
Olaf Sam (Olaf) van Gulijk, geboren te Apeldoorn.
2.
Liam Chaz (Liam) van Gulijk, geboren te Apeldoorn.
3.
Lize Lynn Lize van Gulijk, geboren te Apeldoorn.

XIV.53
Donald Roeland Verdonk, zelfstandig ondernemer, geboren te Apeldoorn, zoon van Roeland (Roel) Verdonk (zie XIII.72) en Liduwiena Maria Irene (Lidy) Verschoor.
Samenwonend te Wilp gemeente Voorst met Wilhelmina Maria (Wendy) Berenschot, geboren te Deventer, dochter van Martinus Antonius Jozef Berenschot en Ellie Vreeman.
Uit deze relatie:
1.
Sarah Wilhelmina Verdonk, geboren te Deventer.
2.
Thomas Verdonk, geboren te Deventer.
3.
Lucas Verdonk.
4.
Vera Verdonk.

XIII.75
Wietske (Jiska) Verdonk, geboren te Dordrecht, dochter van G. Toth en Gerritje (Gerrie) Verdonk (zie XII.61).
Gehuwd te Apeldoorn met Ishai Sharon, geboren te Hadera (Israël), zoon van Jizchak Zoli Sharon en Evka Schlesinger. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
Uit dit huwelijk:
1.
Ben Sharon.
Gehuwd met Nadine.
2.
Smadar Sharon.
3.
Jochai Sharon.
Gehuwd met Anjana.

XIII.77
Magdalena (Marleen) Verdonk, geboren te Dordrecht. Woonachtig te Zwolle. Dochter van G. Toth en Gerritje (Gerrie) Verdonk (zie XII.61).
Gehuwd met Arnold Van Bruchen.
Uit dit huwelijk:
1.
Lidewij.
2.
Marijke.

VII.18
Wessel Verdonk (Bessel), metselaar, gedoopt op 06‑09‑1711 te Zeist, begraven op 19‑05‑1774 te Zeist op 62-jarige leeftijd. Hun 11 kinderen zijn gedoopt in de NGK te Zeist.
Bij besluit van Schout en Schepenen van Zeist d.d. 6-12-1759 werd een nagtwaeken geregeld.
Wessel staat op de lijst met vele andere burgers. Wessel diende te waken op 19 december 1759 met Jacob Hoeflaak, Hannes de Haas en Maas van Kreel.
Op deze lijst zijn ook genoemd:
Anthony Verdonk en Arien Verdonk.
Bron: De Navorscher van 1918 nummer 67, bladzijde 135.
Zoon van Mattheus Verdonk (Matthijs) (zie VI.18) en Gerritje Bessels Busbroek.
Ondertrouwd op 11‑01‑1738 te Zeist, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26‑01‑1738 te Zeist (ngk) met Maria van Beek, 19 jaar oud, gedoopt (ngk) op 04‑09‑1718 te De Bilt, begraven op 27‑06‑1783 te Zeist op 64-jarige leeftijd, dochter van Anthonij van Beek (Teunis Ottensz) en Martijntje Jurriaansd. van Sparenburg.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritje Verdonk, gedoopt op 03‑08‑1738 te Zeist.
2.
Anthonie Verdonk, gedoopt op 18‑09‑1740 te Zeist, overleden vóór 1743.
3.
Anthonie Verdonk (zie VIII.11).
4.
Martha Verdonk (Martijntje), gedoopt op 24‑02‑1745 te Zeist, overleden op 13‑11‑1796 te Utrecht op 51-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 11‑04‑1777 te Amsterdam, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13‑04‑1777 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 29‑04‑1777 te Utrecht (Geref.). Getrouwd door ds. M. Buys in de Catharijne kerk met Johann (Jan) Eijkman (Johan Eichman), 38 jaar oud, arbeider in een suikerraffinaarderij, koetsier, zakkendrager, geboren op 06‑04‑1739 te Borkum (bij Wezel in Duitsland), gedoopt op 06‑04‑1739 te Herne (Duitsland), overleden op 29‑01‑1823 te Utrecht op 83-jarige leeftijd. Een genealogie van deze familie Eijkman of Eickmann
is vermeld op http://members.lycos.nl/weeijk/eijkman.htm
Zoon van Johann Henrich Eijckman en Maria Gerdruth Engeberts. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen Evangelisch Luthers te Utrecht gedoopt. Vier zoon en twee dochters.
5.
Geertruijd Verdonk (zie VIII.15).
6.
Matthijs Verdonk (zie VIII.16).
7.
Lucas Verdonk, gedoopt op 02‑03‑1749 te Zeist. Tweeling met Matthijs.
8.
Martijn Verdonk (Martijntje), gedoopt op 19‑09‑1751 te Zeist, overleden op 13‑11‑1796 te Utrecht op 45-jarige leeftijd.
9.
Johanna Verdonk, gedoopt op 16‑12‑1753 te Zeist, overleden te Leiden op 46-jarige leeftijd, begraven op 06‑02‑1800 te Leiderdorp.
Ondertrouwd op 23‑10‑1774 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 08‑11‑1774 te Utrecht (ngk). Zij zijn getrouwd door ds. C. Segaar met Jacobus (Jacob) Engelbregt (Engelbrecht).
Dochter van dit echter is Maartje Engelbrecht gedoopt 18-12-1785 en overleden 27-12-1851 te leiden en op 1-8-1816 te Leiden trouwde met Abraham Bekooy, gedoopt op 25-7-1787 te Leiden, mandemaker, en aldaar overleden 16-3-1864, zoon van Abraham Bekooy en Anna Mulhovius
.
10.
Maria Verdonk, gedoopt op 23‑05‑1756 te Zeist.
11.
Wessel Verdonk (zie VIII.23).

VIII.11
Anthonie Verdonk, gedoopt op 17‑02‑1743 te Zeist, begraven op 17‑12‑1796 te Zeist op 53-jarige leeftijd, zoon van Wessel Verdonk (Bessel) (zie VII.18) en Maria van Beek.
Ondertrouwd op 23‑01‑1766 te Zeist. Ondertrouw ook ingeschreven te Utrecht 26-1-1766, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 11‑02‑1766 te Utrecht (ngk) met Hendrika Kalf (Henrica Calff), 21 jaar oud, gedoopt op 25‑03‑1744 te in de Domkerk te Utrecht, begraven op 10‑09‑1801 te Zeist op 57-jarige leeftijd, dochter van Frans Kalf en Catharina van Wessel.
Uit dit huwelijk:
1.
Wessel Verdonk, gedoopt (ngk) op 26‑10‑1766 te in de Domkerk te Utrecht. Gedoopt in de Domkerk. Overleden vóór 1781.
2.
Frans Verdonk (zie IX.9).
3.
Geertruijd Verdonk, wasvrouw, gedoopt op 26‑05‑1771 te Zeist, overleden op 18‑01‑1848 te Hilversum op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 07‑11‑1798 te Hilversum met Willem De Kloese, wever, geboren 1764 te Aalten, overleden op 04‑10‑1832 te Hilversum, zoon van Gerrit De Kloese (Geert Te Kijfte) en Truitje Fabrijs (Fabré). Willem De Kloese was eerder gehuwd met Tijmetje Mooij uit welk huwelijk twee kinderen zijn geboren. Uit het huwelijk met Geertruida Verdonk zijn zes kinderen geboren.
Gehuwd (2) circa 1834 met Hermanus Linschoten, geboren op 17‑02‑1773 te Utrecht, overleden op 05‑04‑1856 te Utrecht op 83-jarige leeftijd. Hermanus trouwde eerder met Dirkje Gerarde van der Biezen uit welk huwelijk negen kinderen zijn geboren. Na het overlijden van Dirkje hertrouwde hij op 3-11-1819 te Utrecht met Anna Geertruida E Volmig, dochter van Jan Volmig en Marie Catherine Schnell. Zoon van Willem Linschoten en Pieternella Castrop.
4.
Johanna Verdonk, gedoopt op 22‑01‑1775 te Zeist, overleden op 02‑05‑1829 te Zeist op 54-jarige leeftijd. Op 17-3-1796 schonk Johanna, als ongehuwde moeder, te Zeist, het leven aan Anthonie Verdonk. Dit kind is op 17-12-1798 overleden te Zeist.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14‑05‑1801 te Zeist (ngk) met Abraham Jansz. Wildbergh (Wilburg), 24 jaar oud, gerechtsbode gemeente Zeist,(1829) kleermaker. Geboren op 26‑05‑1776 te Culemborg, gedoopt (Ev.Luthers) op 26‑05‑1776 te Culemborg, overleden op 10‑07‑1846 te Zeist op 70-jarige leeftijd. Hij was 73 jaar bij overlijden. Zoon van Antonie Abraham Wildbergh en Dorothea Christina van den Brink. Er zijn te Zeist vier kinderen geboren uit dit huwelijk. Daarvan zijn ons bekend:
Johanna Catharina Salomé 16-9-1801 en Barta 20-5-1804.

5.
Maria Verdonk, geboren op 09‑08‑1778 te Zeist.
6.
Wessel Verdonk (zie IX.17).
7.
Catharina Verdonk, gedoopt op 16‑02‑1783 te Zeist, overleden op 11‑09‑1826 te Rhoon op 43-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 20‑04‑1805 te Rotterdam, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑05‑1805 te Rotterdam met Ernst Heggemullel. Bij zijn huwelijk jonge man uit Lengerik in het Graafschap Tecklenburg Duitsland.

IX.9
Frans Verdonk, metselaar, gedoopt op 06‑01‑1768 te Utrecht, overleden op 22‑05‑1828 te Zeist op 60-jarige leeftijd, zoon van Anthonie Verdonk (zie VIII.11) en Hendrika Kalf (Henrica Calff).
Ondertrouwd op 11‑02‑1798 te Zeist, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18‑02‑1798 te Zeist met Sophia Catharina Goverts, 30 jaar oud, gedoopt (NDG) op 02‑09‑1767 te Amsterdam (getuige(n): Christiaan Kerkenaar en Sofia Catharina Nielsson). Gedoopt door ds Boskoop. Overleden op 21‑02‑1833 te Zeist op 65-jarige leeftijd, dochter van Barend Goverts en Magdalena Orjo.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Verdonk, geboren op 15‑10‑1798 te Zeist, gedoopt (ngk) op 28‑10‑1798 te Zeist, overleden op 15‑05‑1864 te Utrecht op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06‑05‑1835 te Utrecht met Jan Schuurman, 44 jaar oud, koetsier, geboren op 01‑11‑1790 te Zeist, gedoopt op 07‑11‑1790 te Zeist, overleden op 01‑06‑1851 te Utrecht op 60-jarige leeftijd, zoon van Evert Schuurman en Fijgje Heijkoop (Feijgje).
2.
Jan Verdonk, geboren op 13‑10‑1800 te Zeist, gedoopt (ngk) op 19‑10‑1800 te Zeist, begraven op 02‑06‑1810 te Zeist op 9-jarige leeftijd.
3.
Antonia Verdonk, geboren op 29‑07‑1803 te Zeist, gedoopt (ngk) op 31‑07‑1803 te Zeist.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑05‑1834 te Utrecht met Hendricus Jacobus van Reenen, 29 jaar oud, geboren op 14‑06‑1804 te Maarssen, overleden op 07‑12‑1857 op 53-jarige leeftijd, zoon van Hendricus Jacobus van Reenen en Klaasje Veldhuizen.
4.
Leena Verdonk, geboren op 12‑12‑1805 te Zeist, begraven op 05‑08‑1807 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
5.
Helena Verdonk (Leena), geboren op 07‑04‑1810 te Zeist, overleden op 29‑09‑1873 te Zeist op 63-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 08‑06‑1828 te Zeist, gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21‑06‑1828 te Zeist met Jan van Hoeflaken, 22 jaar oud, metselaarsknecht, geboren op 27‑10‑1805 te Zeist, gedoopt op 19‑01‑1806 te Zeist, overleden op 11‑05‑1864 te Zeist op 58-jarige leeftijd. Omtrent de ouders van Jan is aangetekend in het doopboek dat zijn moeder Goosentje van Hoeflaken als de vader van haar zoon Jan opgaf:"Jan Steenveld (Roomsch)". Zoon van Jan Steenveld en Goosentje van Hoeflaken.

IX.17
Wessel Verdonk, dagloner ook wel aangeduid als daghuurder, gedoopt (ngk) op 11‑03‑1781 te Zeist, overleden op 05‑04‑1844 te Zeist op 63-jarige leeftijd, zoon van Anthonie Verdonk (zie VIII.11) en Hendrika Kalf (Henrica Calff).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 09‑05‑1819 te Zeist met Geertruij Enkelaar, 33 jaar oud, naaister, geboren op 06‑10‑1785 te Zeist, overleden op 17‑10‑1822 te Zeist op 37-jarige leeftijd, dochter van Pieter Enkelaar en Johanna Odijk. Geertruy was bij haar huwelijk weduwe van Jacobus Borman die op 25-8-1815 te Zeist is overleden. {Zij was eerder gehuwd vóór 1815 met Jacobus Borman, overleden op 25‑08‑1815 te Zeist.}
Uit dit huwelijk:
1.
Antonie Verdonk, geboren op 13‑02‑1820 te Zeist, overleden op 26‑01‑1836 te Zeist op 15-jarige leeftijd.
2.
Laurens Verdonk, geboren op 04‑01‑1822 te Zeist, overleden op 15‑01‑1822 te Zeist, 11 dagen oud.

VIII.15
Geertruijd Verdonk, gedoopt op 05‑06‑1746 te Zeist, dochter van Wessel Verdonk (Bessel) (zie VII.18) en Maria van Beek.
Kind:
1.
Maria Verdonk, gedoopt op 23‑06‑1765 te Zeist. Dit kind is vermoedelijk begraven te Zeist op 19-9-1770.

VIII.16
Matthijs Verdonk, daghuurder later metselaar, geboren op 02‑03‑1749 te Zeist, begraven op 28‑10‑1796 te Zeist op 47-jarige leeftijd. In het begraafboek van Zeist is het volgende genoteerd:
28 oct.1796 Is op 't Kerkhof begraven Matthijs Wesselsz Verdonk.
2 poozen geluid f. 1,--.--
kerke gerechtigheid f.--.12.--
huur van 't kleed f. 1.10.--
huur van 't graft f. 1.10.--
. Gelet op de personen met de naam van Matthijs Verdonk en de perode waarin deze mensen leven. Komt deze Matthijs in aanmerking alszijde de vader van twee begraven kinderen. Beide met de naam NN op respectievelijk 15-1-1790 en 28-1-1790. Mogelijk een tweeling of toch van een andere Matthijs, zoon van Wessel Verdonk (Bessel) (zie VII.18) en Maria van Beek.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 07‑05‑1780 te Zeist (ngk) met Maagje Pits (Spits?), vermoedelijk geboren te Workum, Friesland. Begraven op 17‑10‑1796 te Zeist. In het begraafboek lezen wij:
17 oct.1796 Op 't Kerkhoff begraven Maagje Piets huysvr. van Matijs Wesselsz. Verdonk:
2 poozen geluid f. 1,--.--
kerke gerechtigheid f.--.12.--
huur van 't Kleed f. 1.10.--
huur van 't Graft f. 1.10.--
Totaal f.4.12.--
.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Verdonk, gedoopt op 03‑12‑1780 te Zeist.
2.
Bernardus Verdonk, geboren op 03‑02‑1782 te Zeist, overleden vóór 1789.
3.
Maria Verdonk (zie IX.24).
4.
Dirkje Verdonk, Bij haar huwelijk, dienstbaar. Geboren op 26‑03‑1789 te Zeist, overleden op 01‑02‑1858 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30‑10‑1816 te Amsterdam met Gerrit Joost Haverman, 23 jaar oud, bontwerker, gedoopt op 10‑03‑1793 te Zeist, overleden op 06‑01‑1878 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, zoon van Roelof Haverman en Elisabeth Bijsterveld.
5.
Bernardus Verdonk, geboren op 23‑11‑1794 te Zeist, begraven op 26‑10‑1795 te Zeist, 337 dagen oud.

IX.24
Maria Verdonk, geboren op 16‑12‑1784 te Zeist, gedoopt op 19‑12‑1784 te Zeist, overleden op 21‑11‑1849 te Zeist op 64-jarige leeftijd. Maria is ongehuwd overleden. Maria schonk op 19-3-1811 het leven aan een buitenechtelijke zoon. Dit kind werd op 6-4-1811 gedoopt te Zeist. Dochter van Matthijs Verdonk (zie VIII.16) en Maagje Pits (Spits?).
Kind:
1.
Dirk Verdonk, geboren op 19‑03‑1811 te Zeist, gedoopt op 06‑04‑1811 te Zeist.

VIII.23
Wessel Verdonk, broodbakker, gedoopt op 26‑09‑1762 te Zeist, begraven op 01‑06‑1809 te Zeist op 46-jarige leeftijd. Wessel en zijn vrouw werden als lidmaten aangenomen in de kerk van Zeist op respectievelijk 18-3-1790 en 28-10-1791, zoon van Wessel Verdonk (Bessel) (zie VII.18) en Maria van Beek.
Gehuwd circa 1785 te Zeist met Maria van Beek, broodbakster en in 1823 was zij winkelierster, gedoopt op 04‑06‑1758 te De Bilt, overleden op 04‑04‑1834 te Zeist op 75-jarige leeftijd, dochter van Arie van Beek en Teuntje in't Veld. Opmerking: trouwboeken Zeist ontbreken over de periode 1784-1786.
Uit dit huwelijk:
1.
Wessel Verdonk, geboren op 17‑02‑1787 te Zeist, overleden sept. 1796 te Zeist. Uit het boek waarin de begrafenis ontvangsten werden verantwoord blijkt dat er op 22 en 26 september 1796 kinderen van Wessel Verdonk ( zie 6.) in de kerk op nummer 58 zijn begraven. Wessel betaalde daarvoor fl 3.12.--, begraven op 22‑09‑1796 te Zeist.
2.
Arie Verdonk (zie IX.29).
3.
Maria Verdonk, Bij haar huwelijk was Maria dienstbode in de Doelenstraat te Amsterdam, geboren op 01‑08‑1790 te Zeist, overleden op 27‑10‑1865 te Zeist op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07‑05‑1823 te Amsterdam met Hendricus Heij, huisknecht, geboren circa 1790 te Wageningen. Hendricus woonde bij zijn huwelijk aan de Keizersgracht bij de Lelystraat.
Hij was van de nationale militie vrijgesteld vanwege een mismaakte hand. Hij had blauwe ogen en bruin haar.
Zoon van Klaas Heij en Margrita Brinkenberg.
4.
Gijsbert Verdonk (zie IX.33).
5.
Wessel Verdonk (zie IX.35).
6.
Jacobus Johannes Verdonk, geboren op 05‑09‑1796 te Zeist, overleden in 1796 te Zeist. Kort na de geboorte overleden.
7.
Antonia Martina (Teuntje) Verdonk, geboren op 05‑09‑1796 te Zeist, gedoopt op 11‑09‑1796 te Zeist, overleden op 27‑03‑1858 te Utrecht op 61-jarige leeftijd. In de overlijdensakte wordt zij genoemd: Antonia Maria.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑10‑1821 te Zeist met Hendrik Vermeer, 30 jaar oud, voermansknecht, winkelier, gedoopt op 03‑03‑1791 te Wageningen, overleden op 27‑05‑1869 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Gijs Vermeer en Hendrika Hendriks.

IX.29
Arie Verdonk, timmerman, tapper, geboren op 28‑08‑1788 te Zeist, overleden op 28‑12‑1836 te Zeist op 48-jarige leeftijd, zoon van Wessel Verdonk (zie VIII.23) en Maria van Beek, broodbakster en in 1823 was zij winkelierster.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29‑04‑1820 te Zeist met Ida Frederika Jacobs, 23 jaar oud, bij haar huwelijk dienstmaagd, gedoopt op 16‑10‑1796 te Utrecht, overleden op 04‑06‑1882 te Zeist op 85-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jacobs, tuinman, en Engeltje Berlagen. {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 24‑07‑1841 te Zeist met Willem Sijmons van der Clerk.}
Uit dit huwelijk:
1.
Wessel Verdonk (zie X.25).
2.
Jacob Verdonk (zie X.27).
3.
Engelina Verdonk, dienstbode, geboren op 28‑05‑1824 te Zeist, overleden op 04‑05‑1906 te Zeist op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10‑11‑1859 te Zeist met Theodorus Anthonius Marchal, 28 jaar oud, godsdienstonderwijzer, geboren op 26‑04‑1831 te Utrecht, overleden op 19‑12‑1903 te Zeist op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobus Marchal en Wilhelmina van Vlooten.
4.
Gijsbert Verdonk, geboren op 22‑10‑1826 te Zeist, overleden op 12‑12‑1826 te Zeist, 51 dagen oud. Tweeling met Maria.
5.
Maria Verdonk, dienstbode, geboren op 22‑10‑1826 te Zeist, overleden op 21‑02‑1916 te Haarlem op 89-jarige leeftijd. Zij overleed in de woning van haar jongste dochter die getrouwd was met B. Bouman. Begraven op 23‑02‑1916 te Zeist. Begraven in familiegraf nummer 23.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑10‑1851 te Zeist met Hendrik Hootsen (Hoodze), 29 jaar oud, bakkersknecht, geboren op 28‑01‑1822 te Zeist, overleden op 31‑07‑1884 te Zeist op 62-jarige leeftijd, begraven op 04‑08‑1884 te Zeist. In Gens Nostra nr.3, jaargang 45, maart 1990, is een fragment genealogie opgenomen van Hootsen. Zoon van Hermanus Hootsen en Christina Westendorp. Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren, in de periode 1852-1871, de eerste vier in Muiden, de andere kinderen in Zeist.
6.
Ida Frederika Verdonk, geboren op 07‑10‑1828 te Zeist, overleden op 25‑03‑1857 te Tull en t'Waal op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02‑05‑1856 te Zeist met Hendrik Carel Elisé Staverman, 24 jaar oud, onderwijzer, geboren op 10‑03‑1832 te Milligen, zoon van Pieter Hendrik Staverman en Engelina Naber. {Hij was ook ooit gehuwd met Jacoba Geertruida van den Abeelen, geboren circa 1833 te Culemborg, overleden op 29‑03‑1868 te Tull en't Waal, dochter van Johan Karel van den Abeelen en Antonia Maria Kosters.}
7.
Gijsbert Verdonk (zie X.37).
8.
Wilhelmina Verdonk, geboren op 14‑05‑1833 te Zeist, overleden op 28‑11‑1932 te Zeist op 99-jarige leeftijd. Wilhelmina is ongehuwd overleden.

X.25
Wessel Verdonk, broodbakker, geboren op 01‑08‑1820 te Zeist, overleden op 29‑07‑1900 te Zeist op 79-jarige leeftijd.
In het boekje "De gemeenteraad van Zeist 1851-1976" is Wessel genoemd als gemeenteraadslid van Zeist.
Wessel woonde enige tijd in Driebergen.
Zoon van Arie Verdonk (zie IX.29) en Ida Frederika Jacobs, bij haar huwelijk dienstmaagd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑06‑1848 te Zeist met Anna Hillegonda Boekweg, 28 jaar oud, geboren op 30‑03‑1820 te Zeist, overleden op 29‑06‑1888 te Zeist op 68-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Boekweg en Anna Hillegonda van Bree.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Verdonk, broodbakker, geboren op 28‑03‑1849 te Driebergen, overleden op 25‑12‑1877 te Zeist op 28-jarige leeftijd. Arie is ongehuwd overleden.
2.
3.
Willem Sijmons Verdonk, kantoorbediende, geboren op 07‑10‑1851 te Zeist, overleden op 24‑01‑1885 te Zeist op 33-jarige leeftijd. Hij is ongehuwd overleden.
4.
Anna Hillegonda Verdonk, geboren op 19‑03‑1853 te Zeist, overleden op 28‑08‑1853 te Zeist, 162 dagen oud.
5.
Wessel Verdonk (zie XI.19).

XI.15
Hendrik Gerrit Verdonk, broodbakker, geboren op 14‑03‑1850 te Driebergen, overleden op 08‑11‑1899 te Zeist op 49-jarige leeftijd. Hendrik en Maria woonden Hoogeweg E 4 te Zeist. De weduwe woonde in 1909 Steinlaan 17 te Zeist. Zoon van Wessel Verdonk (zie X.25) en Anna Hillegonda Boekweg.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15‑02‑1883 te Zeist met Maria van Krimpen, 25 jaar oud, geboren op 29‑08‑1857 te Zeist, overleden op 30‑09‑1912 te Zeist op 55-jarige leeftijd, dochter van Ary van Krimpen, timmerman, en Johanna Maria van Basten, melkverkoopster.
Uit dit huwelijk:
1.
Wessel Verdonk (zie XII.62).
2.
Johanna Maria Anna (Jo) Verdonk, verpleegster, geboren op 18‑10‑1885 te Zeist, overleden op 12‑04‑1972 te Arnhem op 86-jarige leeftijd. Jo is ongehuwd overleden. Woonde ondermeer te Amsterdam, Zeist, Huizen en Apeldoorn. Ook verbleef zij tweemaal in Soerabaja (Indonesië). Op 2-2-1935 werd ze te Arnhem ingeschreven op het adres Amsterdamseweg 15, ze kwam toen van Rotterdam.
3.
Ary Verdonk, geboren op 22‑02‑1887 te Zeist, overleden op 19‑02‑1888 te Zeist, 362 dagen oud.
4.
Arie Verdonk (zie XII.66).

XII.62
Wessel Verdonk, huisarts, ondermeer te Broek op Langendijk, geboren op 15‑11‑1883 te Zeist (gezindte: geref.), overleden op 20‑11‑1946 te Soest op 63-jarige leeftijd. Zij woonden te Broek op Langendijk, Dorpsstraat 269.
In 1946 werd het Soesterbergschestraat 14 te Soest. In 1961 woonde de weduwe in 's-Gravenhage M.de Brauwweg 18.
Zoon van Hendrik Gerrit Verdonk (zie XI.15) en Maria van Krimpen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑05‑1912 te 's-Gravenhage met Hermina Johanna Schoonejongen, 35 jaar oud, geboren op 05‑01‑1877 te Middelharnis, overleden op 05‑01‑1973 te 's-Gravenhage op 96-jarige leeftijd. Zie ook haar overlijdens bericht op bladzijde 66 van de Zeister tak. Dochter van Hendrik Schoonejongen, landbouwer, en Hermina Johanna Kolff.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Gerrit (Hein) Verdonk, arts voor hart- en vaatziekten, geboren te Broek op Langendijk. Vermoedelijk is het deze Hendrik Gerrit Verdonk die bij het uitbreken van de 2e Wereldoorlog diende op het Vliegveld Valkenburg. Op een website van het ministerie van Defensie, lezen wij dat hij diende als reserve officier van gezondheidszorg, 3e klasse en dat hem het Kruis van Verdiensten is uitgereikt. Toegekend bij besluit van 24-8-1946 nr. 6. "Op het vliegveld Valkenburg onder hevig vijandelijk vuur gewonden verzorgd en daardoor velen het leven gered.".
Gehuwd te 's-Gravenhage met Cornelia Tina Agnes Ohms, geboren te Stanford (USA), dochter van Hendrik Ohms en Petronella Catharina Dirkzwager. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
2.
Jacobus (Jaap) Verdonk, geboren te Broek op Langendijk. Jaap woont, wisselend in Engeland en Spanje.
Gehuwd te Brentwood - Essex (Engeland) met Phyllis Copping, geboren te Entfield - Middlesex (Engeland), dochter van Walter Copping en Harriet Watefield. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
3.
Wessel Verdonk, geboren op 02‑04‑1916 te Broek op Langendijk, overleden op 23‑08‑2000 te Point Talbarpin Queensland Australië op 84-jarige leeftijd. Op de grafsteen staat de datum van overlijden en de leeftijd. Wessel is ongehuwd en zou volgens onze laatste informatie in Australië woonachtig zijn. Hij kwam daar aan te Sydney op Al Soedan op 14-3-1950 en vestigde zich te Brisbane.
Blijkens informatie via Geneanet in 2000 overleden.

4.
Johan Anne Marie Verdonk Drs. Spaanse taal en letterkunde., ambassadeur, geboren te Broek op Langendijk. Studeerde aan de universiteit van Utrecht en deed daar doctoraal examen Spaanse taal en letterkunde.
Was eerst medewerker aan de Paedagogische Instelling "Mij. Zandbergen" van 1942-1945.
In dee functie haalde hij op 17-8-1943 de minderjarige S. Snijder op van het politiebureau te Dordrecht om hem over te brengen de Mij. Zandbergen. Zijn beroep werd in het politierapport genoteerd als opvoedkundig assistent.
Trad in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en had de volgende standplaatsen:
Medan 1950-1953; Soerabaja 1953-1954. Werkte vervolgens bij het Ministerie van Economische Zaken van 1957-1962. Daarna volgden weer een aantal plaatsingen buitenland: Parijs 1962-1966; Buenos Airos 1966-1970; Mexico 1970-1973; Brasilia 1973-1975 en Houston vanaf 1975 alwaar hij werkzaam was als Consul-Generaal.
In 1989 was hij woonachtig in Den Haag.

Gehuwd te Maartensdijk met Hermina Christina van der Ploeg, geboren te Utrecht, dochter van Hendrik Gerrit van der Ploeg en Maartje Habben Jansen.

XII.66
Arie Verdonk, achtereenvolgens: kantoorbediende, journalist en uitgever, geboren op 22‑12‑1888 te Zeist, overleden op 02‑05‑1975 te Hilversum op 86-jarige leeftijd.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
, zoon van Hendrik Gerrit Verdonk (zie XI.15) en Maria van Krimpen.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 27‑01‑1916 te Zeist, gescheiden na 23 jaar op 09‑08‑1939 te Utrecht. Op 12-10-1939 ingeschreven in de burgerlijke stand. Echtgenote is Petronella Cornelia Stoové, geboren op 06‑02‑1881 te Zeist, overleden op 22‑09‑1941 te Zeist op 60-jarige leeftijd, begraven op 26‑09‑1941 te Zeist, dochter van Cornelis Adrianus Stoové en Aaltje van den Akker.
Gehuwd (2) te Hilversum met Elisabeth Post, geboren te Zaandam. Als weduwe in 1989 woonachtig te Hilversum. Dochter van Gerrit Post en Neeltje Dekker.
Uit het eerste huwelijk:
1.
NN Verdonk, geboren te Zeist. Levenloos geboren.
2.
Maria Alida (Mida) Verdonk, (1946) kantoorbediende, geboren te Zeist. Mida woonde in 1988 te Leidschendam.
Gehuwd te Zeist, gescheiden te 's-Gravenhage. Op 26-7-1976 ingeschreven in de burgerlijke stand te Zeist akte 61. Echtgenoot is Fedde Willem de Vroom, geboren te 's-Gravenhage. Fedde en zijn vrouw emigreerden naar Australië waar ze op 31-12-1959 aankwamen. Dat was kennelijk geen geslaagde onderneming want later woonden ze weer in Nederland. Zoon van Pieter Hendrik de Vroom en Jantine Clasina Brouwer. Hun zoon Arie Dionijsius de Vroom, geboren te Harderwijk op 29-6-1891, was boekhandelaar en is op 21-12-1944 te Hamburg-Neuengamma overleden.
Hij was gehuwd met Maria Christine Hillegonda Adriana Hansma en was eerder gehuwd met Alida Sjoukje Maria Johanna Hannema.

3.
Hendrik Gerrit Verdonk (zie XIII.88).
4.
Donald Verdonk, bosbouwkundige, geboren te Zeist. In 1988 wonende te Den Haag.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Frederike Cornelia Spier, geboren te Overschie (Rotterdam), dochter van Jozef Louis Spier en Betje van de Berg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

XIII.88
Hendrik Gerrit Verdonk, geboren op 25‑02‑1921 te Zeist, overleden voor 2001, zoon van Arie Verdonk (zie XII.66) en Petronella Cornelia Stoové.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑05‑1950 te Vaassen met Johanna Berendina Hesselink, 25 jaar oud, geboren op 21‑07‑1924 te Winterswijk, overleden op 02‑05‑2001 te Beverwijk op 76-jarige leeftijd, dochter van Lubertus Jan Hendrik Hesselink en Hendrika Wilhelmina Wissink. Dit gezin woonde in 1989 te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart Roland Verdonk, geboren te Beverwijk.

XI.19
Wessel Verdonk, winkelier, geboren op 27‑05‑1854 te Zeist, overleden op 15‑01‑1934 te Voorburg op 79-jarige leeftijd, zoon van Wessel Verdonk (zie X.25) en Anna Hillegonda Boekweg.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27‑11‑1885 te Zeist met Catharina Sara Elisabeth van Lennep, 27 jaar oud, geboren op 18‑03‑1858 te Zeist, overleden op 01‑12‑1928 te Zeist op 70-jarige leeftijd. Over het geslacht Van Lennep is gepubliceerd in het Nederlands Patriciaat van 1918 bladzijde 238.
Haar moeder was een dochter van een dominee die in Salem ( bij Soerakarta Nederlands Indië) is geboren.
Dochter van Jan Hendrik van Lennep en Carolina Elizabeth West.
Uit dit huwelijk:
1.
Caroline Elisabeth Verdonk, geboren op 19‑10‑1886 te Bloemendaal, overleden op 22‑11‑1976 te Amersfoort op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑03‑1912 te Baarn met Everhard Snoeck, 25 jaar oud, luitenant-kolonel bij de infanterie, geboren op 24‑07‑1886 te Amsterdam, overleden op 28‑10‑1976 te Amersfoort op 90-jarige leeftijd, zoon van Lion Snoeck en Rosine Elisa Hijmans. Carolina was nederlands-hervormd en Everhard Joods.
2.
Wessel Verdonk, verffabrikant, geboren op 16‑06‑1888 te Bloemendaal, overleden op 23‑12‑1963 te Bussum op 75-jarige leeftijd, begraven op 28‑12‑1963 te Bussum.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30‑12‑1925 te 's-Gravenhage met Johanna Theodora Bongenaar, 36 jaar oud, geboren op 08‑11‑1889 te Utrecht, overleden op 29‑07‑1967 te Bussum op 77-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jacobus Bongenaar en Wilhelmina Sophia van Swol. Zij woonden in Bussum aan de Veerstraat 31.
3.
Anna Hillegonda Verdonk, geboren op 07‑03‑1891 te Zeist, overleden op 31‑07‑1972 te Hilversum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 31‑10‑1918 te Zeist, gescheiden na 2 jaar op 11‑11‑1920 te Utrecht, 13-12-1920 in de burgerlijke stand ingeschreven. Echtgenoot is Reinholt Heinrich Fakkeldij, koopman, cahffeur, geboren op 17‑04‑1894 te Zeist, overleden op 28‑06‑1954 te Soest op 60-jarige leeftijd, zoon van Johannes Fakkeldij en Helene Marie Körner.
Uit dit huwelijk is op 28-11-1920 geboren Elisabeth Helene Fakkeldij.

Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 03‑11‑1921 te Zeist, gescheiden na 5 jaar op 29‑04‑1927 te Amsterdam, 22-9-1927 ingeschreven in burgerlijke stand. Echtgenoot is Johannes Waarts, hoofd van een school te Groot Ammers, geboren op 11‑11‑1887 te Capelle, overleden op 13‑09‑1974 te Eindhoven op 86-jarige leeftijd, zoon van Johannes Waarts, schoenfabrikant, en Marie Korman.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:
Alma Sylvia geboren 28-7-1922 te Hilversum, overleden 18-2-1969 te Eindhoven; Eric Artthur geboren 9-1-1925 te Hilversum en overleden 28-3-1993 te Baarn. Hij was getrouwd met Jenny van Moorselaar geboren 12-9-1921, overleden 7-1-1971 te Baarn.
Zij woonden te Hilversum.


X.27
Jacob Verdonk, timmerman, kruidenier, geboren op 28‑06‑1822 te Zeist, zoon van Arie Verdonk (zie IX.29) en Ida Frederika Jacobs, bij haar huwelijk dienstmaagd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 08‑08‑1851 te Zeist met Cornelia Versteeg, 34 jaar oud, Bij haar huwelijk was zij dienstbode, geboren op 09‑02‑1817 te Eemnes, overleden op 18‑12‑1893 te Zeist op 76-jarige leeftijd, dochter van Jacob Versteeg en Hendrikje Dekker.
Gehuwd (2) op 74-jarige leeftijd op 11‑02‑1897 te Zeist met Bartha Antonia Vermeulen, 54 jaar oud, geboren op 02‑05‑1842 te Zeist, dochter van Jacobus Vermeulen en Anna Catharina Servaas.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Ida Frederika Verdonk, geboren op 11‑05‑1852 te Zeist, overleden op 18‑01‑1924 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑11‑1878 te Zeist met Thomas Johannes Visée, 25 jaar oud, kleermaker, geboren op 01‑07‑1853 te Zeist. Uit dit huwelijk zijn te Apeldoorn acht kinderen geboren. Thomas is overleden na zijn vrouw. Thomas verhuisde op 1-12-1898 met 7 kinderen van Apeldoorn naar Den Haag. Op 30-9-1897 vertrokken ze vandaar naar Rotterdam. Zoon van Thomas Johannes Visée en Elisabeth Waveren.
2.
Hendrika Alida Verdonk, geboren op 06‑02‑1857 te Zeist, overleden op 31‑01‑1908 te Vriezenveen op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑03‑1880 te Zeist met Willem Gerrit Aldershof (Aldershoff), 24 jaar oud, onderwijzer, geboren op 09‑02‑1856 te Groningen, overleden op 26‑12‑1929 te Groningen op 73-jarige leeftijd.
Uit het bevolkingsregister van Zeist blijkt dat zij daags na het huwelijk zijn vertrokken naar Slochteren.
Zoon van Harm Aldershof, pakhuisknecht, en Fennechien de Graaf.

X.37
Gijsbert Verdonk, kamerbehanger, geboren op 16‑07‑1831 te Zeist, overleden op 14‑03‑1911 te Zeist op 79-jarige leeftijd.
Hij woonde in Zeist, Dorpsstraat 71. In het bevolkingsregister zagen we dat de godsdienst wijzigde van Nederlands-Hervormd in Gereformeerd.
Zoon van Arie Verdonk (zie IX.29) en Ida Frederika Jacobs, bij haar huwelijk dienstmaagd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑09‑1854 te Zeist met Aletta Verkerk, 28 jaar oud, geboren op 26‑01‑1826 te Wijk bij Duurstede, overleden op 26‑11‑1891 te Zeist op 65-jarige leeftijd, dochter van Dionisius Verkerk en Christina van Hartenburg.
Uit dit huwelijk:
1.
Ida Frederika Verdonk, geboren op 07‑11‑1854 te Zeist, overleden op 22‑11‑1916 te Ermelo op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23‑07‑1874 te Zeist met Rommert Ferwerda (Remmert), 24 jaar oud, hoofdonderwijzer, geboren op 04‑12‑1849 te Franeker, overleden op 31‑12‑1910 te Monnickendam op 61-jarige leeftijd. Rommert en zijn vrouw logeerden op oudejaarsdag bij hun zoon die predikant was. Hij voelde zich niet zo goed en ging die avond niet mee naar de oudejaarsavonddienst. Toen de kerkgangers terugkwamen troffen ze hem dood aan. Zij woonden eerst te Harderwijk. Na de dood van Rommert verhuisde Ida naar haar zoon in Vlissingen doch reeds in 1912 keerde ze in Ermelo terug waar ze is overleden.
Hun zoon de latere predikant ds. Taeke Ferwerda werd geboren te Tzum (Friesland) 13-4-1876 en is overleden op 14 of 15-9-1944 te Amsterdam.
Hij werd op 19-3-1905 in de gereformeerde kerk te Monnickendam bevestigd. Op 5-3-1911 deed hij intrede in Vlissingen maar in 1913 was hij alweer te Amsterdam.
Ds. Ferwerda is door de Duitsers doodgeschoten, samen met, ondermeer, de koster van de Keizersgrachtkerk. Er waren in de kerk wapens aangetroffen en dat moesten zij met de dood bekopen.
Zoon van Taeke Thijssen Ferwerda en Vrouwke Rommerts Polsma.
2.
Christina Verdonk, pensionhoudster aan de Heerenlaan B 57 te Zeist. Geboren op 19‑08‑1856 te Zeist, overleden op 10‑10‑1943 te Zeist op 87-jarige leeftijd. Christina is ongehuwd overleden.
3.
Wilhelmina Verdonk, verpleegster, geboren op 06‑12‑1857 te Zeist, overleden op 20‑01‑1944 te Zeist op 86-jarige leeftijd.
4.
Engelina Verdonk, geboren op 18‑01‑1859 te Zeist, overleden op 06‑06‑1927 te Zeist op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27‑12‑1883 te Zeist met Willem de Vroom, 29 jaar oud, broodbakker, geboren op 29‑07‑1854 te Harderwijk, overleden op 12‑11‑1936 te Zeist op 82-jarige leeftijd.
Zij woonden ondermeer te Zeist. Harderwijk en Ermelo.
Willem was ingeloot voor de nationale militie doch vrijgesteld omdat hij een "plaatsvervanger heeft gesteld".
In het bevolkingsregister stond bij dit echtpaar als godsdienst Nederlands-Hervormd, doch later Gereformeerd met de aantekening "dolerend".
Zoon van Pieter de Vroom en Neeltje van der Velde.
5.
Aletta Verdonk, geboren op 11‑12‑1860 te Zeist, overleden op 07‑08‑1916 te Ermelo op 55-jarige leeftijd. Zij is ongehuwd overleden.
6.
Maria Verdonk, geboren op 28‑10‑1863 te Zeist, overleden op 22‑07‑1952 te Zeist op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 08‑06‑1899 te Zeist met Michaël Buys, 29 jaar oud, broodbakker en gruttersbediende, geboren op 04‑01‑1870 te Breukelen en Nijenrode, overleden op 31‑01‑1927 te Utrecht op 57-jarige leeftijd. Michaël was ingeloot voor de nationale militie maar stelde een plaatsvervanger. Zoon van Rudolph Cornelis Hendrikus Buys en Hendrika Bakker.
7.
Arie Dionisius Verdonk, geboren op 12‑12‑1866 te Zeist, overleden op 06‑05‑1870 te Zeist op 3-jarige leeftijd.

X.40
Johannes Jacobus Verdonk, bakker, geboren op 03‑05‑1836 te Zeist, overleden op 21‑11‑1913 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd. Johannes woonde aan de Bemuurde Weerd O.Z. 63 te Utrecht. Zoon van Arie Verdonk (zie IX.29) en Ida Frederika Jacobs, bij haar huwelijk dienstmaagd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 28‑11‑1866 te Utrecht met Cornelia Josina Kuppers, 34 jaar oud, geboren op 11‑05‑1832 te Utrecht, overleden op 09‑04‑1883 te Utrecht op 50-jarige leeftijd, dochter van Albert Gerard Kuppers en Arnolda van Zutphen.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 02‑10‑1884 te Utrecht met Neeltje van Arkel, 48 jaar oud, geboren op 19‑06‑1836 te Zeist, overleden op 22‑02‑1910 te Zeist op 73-jarige leeftijd, dochter van Franck van Arkel en Gijsje van Eck.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie Verdonk (zie XI.35).
2.
Albert Gerard Verdonk, geboren op 14‑11‑1868 te Utrecht, overleden op 23‑11‑1868 te Utrecht, 9 dagen oud.
3.
Arnolda Cornelia Josina Frederika Verdonk, geboren op 25‑07‑1871 te Utrecht, overleden op 18‑08‑1871 te Utrecht, 24 dagen oud.

XI.35
Arie Verdonk, bakker en winkelier, geboren op 22‑08‑1867 te Utrecht, overleden op 25‑11‑1947 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd. Arie woonde met zijn gezin in de Goedestraat 98 huis te Utrecht en in 1947 in de Bloys van Treslongstraat 7 te Amsterdam.
Arie was vanaf 16 september 1900 secretaris van de Nederlandsche Bakkersgezellenbond afdeling Amsterdam. In die hoedanigheid organiseerde en leidde hij samen met J.P.A. te Boekhorst en Sluyters op 5 september 1902 een staking bij de Amsterdamse Arbeiders- Maatschappij (volksbroodbakkerij) die 10 dagen duurde. Het ging hierbij om een verlenging van de werktijd en een loonsverlaging. De staking had niet het beoogde effect. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam).
Zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie X.40) en Cornelia Josina Kuppers.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑06‑1896 te Utrecht met Maria Johanna Agnes de Waal, 30 jaar oud, geboren op 28‑02‑1866 te Amsterdam, overleden op 10‑04‑1945 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendricus de Waal en Cornelia Hoeneveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Josina Verdonk, dienstbode, geboren op 15‑07‑1896 te Utrecht, overleden op 12‑05‑1990 te Amsterdam op 93-jarige leeftijd. Cornelia is ongehuwd overleden. Zij woonde in 1947 nog op het ouderlijk adres te Amsterdam en laatstelijk in een bejaardenhuis, Meer en Vaart 27 te Amsterdam.
2.
Franciscus Verdonk, geboren op 02‑09‑1897 te Utrecht, overleden op 09‑06‑1898 te Utrecht, 280 dagen oud.
4.
Arie Verdonk (zie XII.80).

XII.78
Johannes Jacobus (Jo) Verdonk, decoratie schilder, geboren op 03‑11‑1898 te Amsterdam, overleden op 01‑02‑1983 te Dieren gemeente Rheden op 84-jarige leeftijd.
Op 13-6-1944 was hij getuigen van diefstal en wist de dieven te achterhalen. Hij woonde toen Heerengracht 577 huis.
 
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
, zoon van Arie Verdonk (zie XI.35) en Maria Johanna Agnes de Waal.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07‑06‑1928 te Amsterdam met Christina (Tine) de Boer, 26 jaar oud, geboren op 29‑07‑1901 te Amsterdam, overleden op 13‑06‑1978 te Dieren gemeente Rheden op 76-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Pieters de Boer, timmerman, en Margaretha Larooy.
Uit dit huwelijk:
2.
Maria Johanna Agnes Verdonk, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Adrianus Leendert Reijke, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Hermanus Pieter Johannes Reijke en Christina Diederika Wilhelmina Verkijk. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het gezin woonde in 1989 te 's-Gravenhage.
3.
Christina Verdonk, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Dirk Herlé, geboren te Amsterdam, zoon van Hendrik Herlé en Jentje Dijkstra. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. In 1989 woonden zij te Hoogland.

XIII.92
Johannes Jacobus (Joop) Verdonk, opticiën te Dieren, geboren te Amsterdam. Door mij, Piet Verdonk eigenaar van deze website, is op 10-12-2013 het onderstaande bericht ontavangen. Bericht is geschreven nop de website van Geneanet, doch helaas zonder een e-mail adres achter te laten.
Geachte P.Verdonk
Ben geinteresseerd in details in de door U gepubliceerde stamboom op www.genealogieonline.nl.
Met name Hendrik de Boer (1867) getrouwd met Margarethe Larooy(1872)
 
Hendrik's ouders waren Pieter Hendriks de Boer(1842) en Christine Ballings Jonkman(1844)
 
Hendrik had 2 broers, Balling(1870) en Reinder(1872), 2 zusters, Tite(1879) en Trijntje(1882). er was nog een kind, Anne(1875), ik weet niet of dat een jongen of een meisje was.
 
Balling(1870) was mijn grootvader. Hij was getrouwd met Trijntje Murks Prater(1868)
Zij hadden 2 zonen, Pieter(1897) en Hendrik(1900)(mijn vader) en 3 dochters Christine, Hiltje en Trijntje(Jo)
 
Mijn vader Hendrik is 2 keer getrouwd. Zijn eerste vrouw is in Indonesie in het Jappenkamp overleden. Uit dat huwelijk is een dochter geboren, Mijn halfzus. Uit zijn 2e huwelijk na de oorlog zijn 3 zoons geboren, Ikzelf en mijn 2 broers.
Ikzelf ben in Zuid Afrika getrouwd en wij hebben een dochter en twee zonen. Inmiddels hebben we ook een kleindochter en drie kleinzoons.
Wijzelf en onze kinderen en kleinkinderen wonen allemaal in Kaapstad.
 
Ikzelf heb welliswaar onderzoek gedaan naar mijn stamboom, maar heb nog niets op het internet gepubliceerd.
 
Met vriendelijke Groeten
 
Arend H. de Boer
Kaapstad
, zoon van Johannes Jacobus (Jo) Verdonk (zie XII.78) en Christina (Tine) de Boer.
Gehuwd (1) te Apeldoorn, gescheiden te Dieren van Cornelia Hermina Gaasbeek, geboren te Apeldoorn, dochter van Jan Gaasbeek en Jeanette van Straten.
Gehuwd (2) te Rheden met Gerda Johanna Maas, geboren te Dieren, dochter van Johannes Petrus Maas en Aleida Schoonderbeek.
Uit het eerste huwelijk:

XIV.64
Johannes Jacobus (John) Verdonk, coördinerend activiteitenbegeleider, geboren te Deventer, zoon van Johannes Jacobus (Joop) Verdonk (zie XIII.92) en Cornelia Hermina Gaasbeek.
Gehuwd met Jenny Huiberdina Berger, geboren te Wageningen, dochter van Evert Berger en Alida Beekhuizen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jorian Verdonk, geboren te Arnhem.

XII.80
Arie Verdonk, timmerman, bouwkundige, geboren op 13‑03‑1901 te Amsterdam, overleden op 28‑09‑1977 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, zoon van Arie Verdonk (zie XI.35) en Maria Johanna Agnes de Waal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑12‑1925 te Sloterdijk thans Amsterdam met Grada Sophia Nauta, 24 jaar oud, geboren op 17‑10‑1901 te Amsterdam, overleden op 01‑01‑1975 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, dochter van Klaas Nauta en Johanna Westra. Het gezin woonde per 2-6-1926 in Amsterdam in de Bestevaerstraat 66 (II). Ook lazen wij Coppelstraat 55.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Verdonk (zie XIII.99).
2.
Johannes (Han) Verdonk (zie XIII.101).
3.
Rudolf (Ruud) Verdonk (zie XIII.103).

XIII.99
Arie Verdonk, geboren op 14‑03‑1926 te Amsterdam, overleden op 23‑10‑2002 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, zoon van Arie Verdonk (zie XII.80) en Grada Sophia Nauta.
Gehuwd te Amsterdam met Anna Maria (Rie) Hoogerhoud, geboren te Amsterdam, dochter van Anton Hoogerhoud en Anna Maria de Voijs.
Uit dit huwelijk:
1.
Marijke Verdonk, geboren te Amsterdam.
2.
Yvonne Verdonk, geboren te Amsterdam.

XIII.101
Johannes (Han) Verdonk, geboren op 14‑03‑1931 te Amsterdam, overleden op 12‑10‑2021 te Diemen op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 19‑10‑2021 te Amsterdam. Han woonde in Diemen. Zoon van Arie Verdonk (zie XII.80) en Grada Sophia Nauta.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13‑08‑1958 te Amsterdam met Agatha Maria Johanna (Addy) de Mol, 23 jaar oud, geboren op 30‑07‑1935 te Haarlem, overleden op 13‑06‑2023 te Zaandam op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 17‑06‑2023, dochter van Arie de Mol en Lina Ida Frida Paul.
Uit dit huwelijk:
1.
Ellen Verdonk, geboren te Amsterdam.
2.
Marion Verdonk, geboren te Amsterdam.
3.
Robert Verdonk, geboren te Amsterdam.

XIII.103
Rudolf (Ruud) Verdonk, systeembeheerder, geboren te Amsterdam, zoon van Arie Verdonk (zie XII.80) en Grada Sophia Nauta.
Gehuwd te Rotterdam met Isabella Martina (Bella) Pfeiffer, geboren te Winterswijk, dochter van Agnus Maarten Pfeiffer en Hendrika Everdina Borsten.
Uit dit huwelijk:
1.
Mirjam Monique Verdonk, geboren te Zaandam.
2.
Yong Han (Lee) Verdonk, geboren te Seoul (Zuid Korea).

XII.82
Franciscus (Frans) Verdonk, kruidenier en loodgieter, geboren op 20‑03‑1903 te Amsterdam, overleden op 31‑08‑1981 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd.
Op 24-11-1942 en op 10-3-1943 deed Franciscus aangifte van een rijwiel van een waardse van respectievelijk fl.45,-- en fl.50,--Hij woonde toen Nassaukade 48 huis in Amsterdam en was filiaalhouder.
Zoon van Arie Verdonk (zie XI.35) en Maria Johanna Agnes de Waal.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 21‑10‑1931 te Amsterdam met Dirkje van der Schaft, geboren circa 1905 te Hilversum, overleden op 21‑04‑1953 te Amsterdam, dochter van Lambertus (Bertus) van der Schaft en Christina Buijink.
Gehuwd (2) te Amsterdam met Margaretha Catharina (Gre) Burga, geboren te Amsterdam, dochter van Jouke Burga en Maria Margaretha Geertruis Petersen. Frans en Gre waren respectievelijk zwager en schoonzuster van elkaar. Gre was weduwe van de broer van de 1e vrouw van Frans.
Uit het eerste huwelijk:
1.
2.
Francisca Verdonk, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Friedhelm van Donselaar, geboren te Amsterdam, zoon van Nicolaas van Donselaar en Erna Otielje Emielje Cramer. In 1989 woonden zij te Amsterdam.

XIII.105
Lambertus (Bertus) Verdonk, geboren te Amsterdam, zoon van Franciscus (Frans) Verdonk (zie XII.82) en Dirkje van der Schaft.
Gehuwd te Rotterdam met Pietje de Lange, geboren te Capelle aan de IJssel, dochter van Gerrit Jan de Lange en Maria van Leerdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Roland Verdonk, geboren te Amsterdam.
2.
Walter Verdonk, geboren te Amsterdam.

IX.33
Gijsbert Verdonk, broodbakker, geboren op 09‑02‑1792 te Zeist, overleden op 17‑11‑1867 te Zeist op 75-jarige leeftijd. In het boekje "De gemeenteraad van Zeist 1851-1976" is Wessel genoemd als gemeenteraadslid van Zeist. (1840-1852)
, zoon van Wessel Verdonk (zie VIII.23) en Maria van Beek, broodbakster en in 1823 was zij winkelierster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑10‑1820 te Zeist met Willemina van Scherpenzeel, 19 jaar oud, geboren op 26‑10‑1801 te Zeist, overleden op 22‑03‑1869 te Zeist op 67-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus van Scherpenzeel, vleeshouwer, en Wilhelmina van Os.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Verdonk, geboren op 20‑10‑1821 te Zeist, overleden op 24‑07‑1835 te Zeist op 13-jarige leeftijd. De ouders plaatsten de volgende advertentie na dit jong overleden eerste kindje:
'(1835) Op heden trof ons de gevoeligste slag onzes levens daar het den Almachtigen God behaagd heeft ons geliefd eenigst kind Maria in den ouderdom van 13 jaar en 9 maanden, zoo wij vertrouwen, in Zijn Heerlijkheid tot zich te nemen.
Zeist 24 julij 1835. G.Verdonk, W.Verdonk Geb. van Scherpenzeel.'
.
2.
Wessel Verdonk, geboren op 07‑05‑1825 te Zeist, overleden op 18‑08‑1825 te Zeist, 103 dagen oud. Tweeling met Arnoldus.
3.
Arnoldus Verdonk, geboren op 07‑05‑1825 te Zeist, overleden op 12‑06‑1825 te Zeist, 36 dagen oud. Tweeling met Wessel.
4.
Gijsbertus Verdonk (zie X.46).

X.46
Gijsbertus Verdonk, bakker maar later gemeenteontvanger, geboren op 28‑09‑1836 te Zeist, overleden op 26‑01‑1896 te Zeist op 59-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Verdonk (zie IX.33) en Willemina van Scherpenzeel.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 07‑05‑1857 te Zeist met Jannigje van Loghem, 25 jaar oud, geboren op 08‑01‑1832 te Zeist, overleden op 05‑10‑1871 te Zeist op 39-jarige leeftijd, dochter van Hermanus van Loghem en Judith Rutgers.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 15‑08‑1880 te Nieuwer Amstel (thans Amstelveen) met Johanna Elisabeth Bulk, 30 jaar oud, geboren op 18‑09‑1849 te Woubrugge, overleden op 19‑11‑1941 te Bussum op 92-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Bulk en Suzanna Elisabeth Couts.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Gijsbert Verdonk (zie XI.39).

XI.39
Gijsbert Verdonk, koopman, mede firmant handelsonderneming Craamer en Co, geboren op 28‑02‑1884 te Zeist, overleden op 14‑11‑1914 te Tandjong Poera (Indonesië) op 30-jarige leeftijd. Uit zijn Stamboek, geraadpleegd op het nationaal archief. Toegang 2.13.04, inventarisnummer 561, blz. 552, namen wij over.
8-3-1904 ingedeeld bij het 2e Regiment, vesting Artillerie, te Naarden;
6-4-1904 vrijwillige verbintenis aangegaan. 16-6-1904 korporaal; 28-1-1905 sergeant; 10-6-1905 2e luitenant; 24-6-1905 grootverlof.
Terug van 6-7-1905 - 31-12-1906. 28-10-1907 1e luitenant 12-6-1909 grootverlof.
Terug 2-10-1911-28-10-1911 en weer met grootverlof op 1-8-1912.
 
Tijdens zijn verblijf in Indonesië was hij assistent op de onderneming Balei Gudjak.
Zoon van Gijsbertus Verdonk (zie X.46) en Johanna Elisabeth Bulk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑02‑1909 te Bussum, gescheiden na 4 jaar op 05‑12‑1913 te Amsterdam. Op 16-1-1914 ingeschreven in de burgerlijkestand. Scheiding bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank Amsterdam. Echtgenote is Suzanna Elisabeth Oosterink, geboren op 27‑04‑1886 te Nieuwer Amstel, overleden op 05‑12‑1971 te Marseille (Frankrijk) op 85-jarige leeftijd, dochter van Dirk Oosterink en Stijntje Bulk. Na hun huwelijk vertrokken zij met het m.s. Johan van Oldenbarneveld naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië. {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26‑01‑1918 te Parijs met Fernand Rolin, 27 jaar oud, geboren op 10‑05‑1890 te Marseille, overleden op 30‑12‑1972 te Marseille op 82-jarige leeftijd, zoon van Alfred Gaston Rolin en Marie Laure Bouvy.}
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbert Verdonk, scheikundig ingenieur, leraar hts Venlo, geboren op 09‑12‑1909 te Amsterdam, overleden op 07‑07‑1970 te Reuver op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 13‑07‑1970 te Dieren. Gijsbert was werkzaam in het toenmalige Nederlands Indië en verbleef enige tijd in een Japans interneringskamp.
Was laatstelijk werkzaam als docent aan de HTS in Venlo alwaar hij schei- en natuurkunde onderwees.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑01‑1938 te Bussum met Annie Wasmoeth, 21 jaar oud, geboren op 25‑09‑1916 te Sloten (N-H), overleden op 27‑03‑1993 te Reuver op 76-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Godlieb Wasmoeth en Maria Johanna Scholten.

IX.35
Wessel Verdonk, broodbakker, geboren op 26‑04‑1794 te Zeist, overleden op 05‑12‑1868 te Utrecht op 74-jarige leeftijd, zoon van Wessel Verdonk (zie VIII.23) en Maria van Beek, broodbakster en in 1823 was zij winkelierster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑11‑1819 te Utrecht met Wilhelmina Hardenberg, 33 jaar oud, gedoopt op 25‑09‑1786 te Utrecht, overleden op 16‑12‑1848 te Utrecht op 62-jarige leeftijd, dochter van Willem Hardenberg en Elisabeth Ruys. {Zij was eerder gehuwd vóór 1814 met Jan van der Kroon, overleden op 03‑01‑1814 te Utrecht.}
Uit dit huwelijk:
2.
Willem Verdonk, geboren op 03‑02‑1824 te Utrecht, overleden op 26‑04‑1827 te Utrecht op 3-jarige leeftijd.
3.
Maria Elisabeth Verdonk, geboren op 10‑05‑1826 te Utrecht.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23‑04‑1845 te Utrecht met Jacobus Johannes Franciscus Ootmar, 24 jaar oud, winkelier, geboren op 12‑11‑1820 te Amsterdam, zoon van Henricus Joannes Ootmar en Johanna Maria van den Broek.

X.49
Wessel Johannes Verdonk, geboren op 29‑07‑1821 te Jutphaas, overleden op 30‑11‑1879 te Jutphaas op 58-jarige leeftijd. Van 1869-1880 woonde het gezin te Jutphaas. Na het overlijden van Wessel ging moeder met de kinderen naar de Vossiusstraat 6 te Amsterdam. In 1902 verhuisden ze naar het Wilhelminapark te Naarden en een jaar later naar Bussum waar de weduwe een jaar nadien overleed. Zoon van Wessel Verdonk (zie IX.35) en Wilhelmina Hardenberg.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 07‑01‑1857 te Utrecht met Karolina Weller (Cornelia), 29 jaar oud, geboren op 14‑08‑1827 te Hillegom, overleden op 08‑12‑1862 te Utrecht op 35-jarige leeftijd, weduwe van Johannes Willem van Altena overleden te Zeist op 6-3-1856, dochter van Samuel Weller en Hendrina Machdelina Matthijssen. {Zij was eerder gehuwd vóór 1856 met Johannes Eillem van Altena.}
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 14‑01‑1864 te Utrecht met Anna Maria Christina Lammerts van Bueren, 30 jaar oud, geboren op 23‑05‑1833 te Utrecht, overleden op 29‑04‑1904 te Bussum op 70-jarige leeftijd, dochter van Jesaias Dirk Lammerts van Bueren en Catharina Jacoba Ett.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Wessel Johannes Jesaias Dirk Verdonk, kantoorbediende, geboren op 07‑08‑1865 te Utrecht, overleden op 23‑11‑1903 te Ermelo op 38-jarige leeftijd. Hij is ongehuwd overleden. Wessel was op 10-9-1904 betrokken bij een mishandeling die zich voltrok op het Centraal Station in Amsterdam. Een soort "botsing" met de conducteur met een postkar in de lift. Wessel moet de lift verlaten maar weigerde dat. Op 7-11-1904 werd hij door Arrrondissementsrechtbank te Amsterdam veroordeeld tot een boete van fl.60,--. Indien niet binnen twee maanden betaald dan 21 dagen hechtenis. Wessel werd bij verstek veroordeeld. Hij woonde Prins Hendrikpark 15 te Bussem.
2.
Catharina Wilhelmina Maria Elisabeth Verdonk, geboren op 08‑06‑1867 te Utrecht, overleden op 10‑02‑1941 te Hilversum op 73-jarige leeftijd.
3.
Wilhelmina Verdonk, geboren op 24‑08‑1868 te Utrecht, overleden op 12‑08‑1938 te Hilversum op 69-jarige leeftijd. Zij is ongehuwd overleden.
4.
Johan Leonard Verdonk, geboren op 04‑08‑1870 te Jutphaas, overleden op 08‑10‑1934 te Soerabaja op 64-jarige leeftijd. Hij woonde ondermeer te Amsterdam en stond aldaar ingeschreven als makelaar wonende in de Albert Cuypstraat 23. Op 5-8-1897 wordt hij uitgeschreven naar Zuid Afrika maar op 5-7-1901 weer ingeschreven in Amsterdam, vertrekt al spoedig naar Naarden en gaat vandaar op 7-11-1902 naar Medang in het toenmalige Oost Indië.
Woonde laatstelijk, tot zijn overlijden, bij het Leger des Heils te Oendaam Wetam
.
5.
Maria Elisabeth Jacoba Francisca Verdonk, geboren op 15‑08‑1871 te Jutphaas, overleden op 08‑02‑1946 te Hilversum op 74-jarige leeftijd. Maria is ongehuwd overleden. Begraven op 12‑02‑1946 te Hilversum.

IX.40
Johannes Jacobus Verdonk, broodbakker, brievenbesteller, geboren op 27‑11‑1803 te Zeist, overleden op 25‑01‑1877 te Zeist op 73-jarige leeftijd, zoon van Wessel Verdonk (zie VIII.23) en Maria van Beek, broodbakster en in 1823 was zij winkelierster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑05‑1829 te Zeist met Margrieta van Eck, 25 jaar oud, geboren op 04‑04‑1804 te Zeist, gedoopt op 08‑04‑1804 te Zeist, overleden op 05‑08‑1882 te Zeist op 78-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van Eck en Neeltje van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Wessel Jacobus Verdonk, bakkersknecht, metselaar, geboren op 29‑03‑1830 te Zeist, overleden op 24‑03‑1906 te Zeist op 75-jarige leeftijd. In 1864 en 1866 was hij als bakkersknecht werkzaam te Driebergen. In 1870 is hij weer terug in Zeist en in 1882 lezen wij dat hij opperman is te Zeist en later metselaar. Ook was hij enige tijd in Gouda woonachtig. Wessel is ongehuwd overleden.
2.
Jacobus Verdonk, bakkersknecht, geboren op 25‑04‑1831 te Zeist, overleden op 29‑03‑1908 te Zeist op 76-jarige leeftijd. In 1877 woonde hij te Culemborg. Hij is ongehuwd overleden.
3.
Neeltje Verdonk, naaister, geboren op 27‑10‑1832 te Zeist, overleden op 14‑04‑1922 te Utrecht op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10‑11‑1864 te Zeist met Jan van der Kolk, 32 jaar oud, schrijnwerker, geboren op 18‑03‑1832 te Zwolle, overleden op 20‑12‑1874 te Utrecht op 42-jarige leeftijd, zoon van Harm van der Kolk en Johanna Celiakus (Ciliacus). Dit echtpaar woonde in de Kapelstraat te Utrecht.
4.
Arie Verdonk, geboren op 22‑02‑1834 te Zeist, overleden op 09‑09‑1916 te Arnhem op 82-jarige leeftijd. Arie is ongehuwd overleden. Hij woonde te Arnhem in de Bovenbrugstraat.
5.
Maria Verdonk, geboren op 05‑06‑1835 te Zeist, overleden op 23‑05‑1905 te Zeist op 69-jarige leeftijd. Maria is ongehuwd overleden.
6.
Gijsje Verdonk, geboren op 18‑06‑1838 te Zeist, overleden op 12‑04‑1915 te Utrecht op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑04‑1866 te Zeist met Pieter Coenraad de Kruijf, 26 jaar oud, timmerman en later koffiehuishouder, geboren op 20‑03‑1840 te Zeist, overleden op 14‑02‑1890 te Utrecht op 49-jarige leeftijd, zoon van Hugo de Kruijf en Anna Jacoba Meijers. Dit echtpaar woonde te Utrecht in de Voorstraat.
7.
Antonia Martina Verdonk, geboren op 12‑09‑1840 te Zeist, overleden op 08‑03‑1922 te Utrecht op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 24‑05‑1877 te Zeist met Hendrik van Ginkel, 31 jaar oud, koetsier, geboren op 02‑07‑1845 te Amerongen, overleden op 15‑06‑1929 te Utrecht op 83-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van Ginkel en Cornelia van Ravenshorst.

X.65
Johannes Jacobus Verdonk, kleermaker, geboren op 21‑01‑1842 te Zeist, overleden op 13‑07‑1902 te Zeist op 60-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie IX.40) en Margrieta van Eck.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑09‑1867 te Zeist met Maria Lydia Wallenburg, 22 jaar oud, geboren op 21‑04‑1845 te Zeist, overleden op 22‑05‑1914 te Zeist op 69-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Wallenburg en Dirkje van Kesteren.
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Verdonk, geboren op 14‑12‑1867 te Zeist, overleden op 20‑08‑1868 te Zeist, 250 dagen oud.
2.
Cornelis Verdonk (zie XI.47).
4.
Dirk Verdonk, geboren op 08‑05‑1871 te Zeist, overleden op 07‑11‑1872 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
5.
Dirk Verdonk (zie XI.53).
6.
Margaretha Verdonk, geboren op 08‑08‑1875 te Zeist, overleden op 06‑01‑1966 te Utrecht op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12‑02‑1903 te Zeist met Willem van Dijk, 26 jaar oud, brievenbesteller, geboren op 08‑03‑1876 te De Bilt, overleden op 19‑06‑1950 te Maartensdijk op 74-jarige leeftijd. Dit echtpaar woonde vanaf 1935 te Utrecht aan de Mr. Tripkade 30. Zoon van Otto van Dijk en Antje van Ee.
7.
Teunis Verdonk, geboren op 20‑06‑1878 te Zeist, overleden op 04‑09‑1878 te Zeist, 76 dagen oud.
8.
Wessel Verdonk (zie XI.58).
10.
Gerrit Jan Verdonk, onderwijzer, geboren op 21‑01‑1886 te Zeist, overleden op 14‑02‑1913 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd. Gerrit is ongehuwd overleden. Gerrit Jan vestigde zich in 1907 te Rotterdam.

XI.47
Cornelis Verdonk, schildersknecht, geboren op 10‑02‑1869 te Zeist, overleden op 21‑10‑1956 te Doorn op 87-jarige leeftijd. Zie foto's van beide echtparen met kinderen blz. 35 Genealogie Zeister tak. Zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie X.65) en Maria Lydia Wallenburg.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12‑10‑1893 te Zeist met Frederika Goossen, 23 jaar oud, geboren op 08‑03‑1870 te Zeist, overleden op 22‑03‑1905 te Driebergen op 35-jarige leeftijd, dochter van Johannes Leendert Goossen en Frederica Kraan.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 31‑05‑1907 te Driebergen met Trijntje Veldhuizen, 26 jaar oud, geboren op 12‑06‑1880 te Den Helder, overleden op 16‑07‑1977 te Doorn op 97-jarige leeftijd, dochter van Willem Veldhuyzen en Vrouwtje Abbenes.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Lydia Verdonk, geboren op 25‑07‑1894 te Driebergen, overleden op 05‑10‑1988 te South Holland (USA) op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23‑09‑1926 te Doorn met Otto van der Werf, 43 jaar oud, geboren op 09‑09‑1883 te Kantens (Groningen), overleden op 09‑03‑1956 te Chicago (USA) op 72-jarige leeftijd, zoon van Evert van der Werf en Jaapje de Jonge. Uit dit huwelijk is een dochter geboren.
2.
Frederika Verdonk, geboren op 13‑10‑1895 te Driebergen, overleden op 06‑11‑1895 te Driebergen, 24 dagen oud.
3.
Frederika Verdonk, geboren op 09‑02‑1897 te Driebergen, overleden op 01‑02‑1986 te Doorn op 88-jarige leeftijd.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24‑02‑1927 te Doorn met Aart van der Lee, 31 jaar oud, eigenaar van een kruidenierszaak aan de Sterkenburglaan 41 te Doorn. Geboren op 03‑05‑1895 te Langbroek, overleden op 23‑08‑1962 te Doorn op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan van der Lee en Gerardina Wilhelmina van Donselaar.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Johannes Jacobus Verdonk, gemeenteambtenaar, geboren op 03‑08‑1908 te Doorn, overleden op 30‑04‑1977 te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑11‑1936 te Doorn met Geertje Meerdink, 25 jaar oud, geboren op 05‑11‑1911 te Doorn, overleden op 17‑07‑2001 te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 21‑07‑2001 te Loosduinen. Voorafgaande aan de crematie werd een uitvaartdienst gehouden in de kerkzaal van het verzorgingstehuis "Houthaghe" te's-Gravenhage. Dochter van Joachim Elisa Meerdink en Aleida Swets. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

XI.50
Johannes Jacobus Verdonk, bakker, geboren op 08‑05‑1871 te Zeist, overleden op 17‑08‑1921 te De Bilt op 50-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie X.65) en Maria Lydia Wallenburg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑09‑1897 te De Bilt met Aartje van Ekdom, 32 jaar oud, geboren op 05‑08‑1865 te De Bilt, overleden op 21‑08‑1938 te Amersfoort op 73-jarige leeftijd, dochter van Teunis van Ekdom, schipper, en Elizabeth van Eijndt.
Uit dit huwelijk:
1.
2.

XII.94
Johannes Jacobus Verdonk, onderwijzer, hoofdredacteur Zeister Courant, geboren op 14‑08‑1898 te De Bilt, overleden op 09‑02‑1968 te Zeist op 69-jarige leeftijd. Johannes was tevens "kerkelijk onvanger" van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Zeist.
Zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie XI.50) en Aartje van Ekdom.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑12‑1924 te Zeist met Maria Bastiaantje Hooze, 25 jaar oud, geboren op 13‑05‑1899 te Vlaardingen, overleden op 21‑03‑1977 te Zeist op 77-jarige leeftijd, begraven op 25‑03‑1977 te Zeist, dochter van Adriaan Hendrik Hooze, kruidenier, en Dirkje van Ekeren. Dit echtpaar woonde aan de Van der Heijdenlaan 105 te Zeist en daarna in het bejaardenhuis Amandelhof eveneens te Zeist.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Jacoba Verdonk, medisch analiste (1953), geboren te Zeist.
Gehuwd te Zeist met Jacob Giele van Andel, arts, radioloog, geboren te Zeist, zoon van Arie van Andel en Gerretje van Lambalgen. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het gezin is woonachtig te Hendrik Ido Ambacht.

XIII.111
Prof.Dr. Adriaan Hendrik (Adri) Verdonk, Hoogleraar chemie Rijksuniversiteit te Utrecht, geboren op 24‑10‑1934 te Zeist, gedoopt (N-H) op 13‑01‑1935 te Zeist. Zie doopbericht op bladzijde 70 van de Zeister tak. Overleden op 03‑09‑2022 te Doorn op 87-jarige leeftijd, begraven op 09‑09‑2022 te Rhenen.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
, zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie XII.94) en Maria Bastiaantje Hooze.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20‑08‑1958 te Zeist met Evertje Janna Hendrika (Emy) van de Wetering, 24 jaar oud, geboren op 14‑12‑1933 te Zeist, overleden op 10‑02‑2014 te Zeist op 80-jarige leeftijd, begraven op 14‑02‑2014 te Rhenen, dochter van Evert Matthijs van de Wetering en Geertruida Aalten. Dit echtpaar woont te Rhenen.
Gehuwd (2) met Sophia Maria Corrie Wiercx, overleden <3‑09‑2022, partner.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Geertruida (Guda) Verdonk, geboren te Kampen. Dit echtpaar heeft drie kinderenen woont te Soest.
Gehuwd te Maarn met Cornelis (Kees) Kraan, geboren te Doorn, zoon van Pieter Kraan en Antje Biesheuvel. Uit dit huwelijk zijn geboren: Paul; Johan en Anouk.
2.
Johannes Jacobus (Hanco) Verdonk, geboren te Utrecht.
Gehuwd met Jan.

XIV.79
Evert Marius (Edwin) Verdonk Drs., Werkzaam bij de Shell, geboren te Utrecht, zoon van Prof.Dr. Adriaan Hendrik (Adri) Verdonk (zie XIII.111) en Evertje Janna Hendrika (Emy) van de Wetering.
Gehuwd te Utrecht met Johanna Derkje (Dorine) van de Vrugt, geboren te Ommen, dochter van Hendrikus van de Vrugt en Trijntje Matthijssen. Dit gezin woont in 2005 te Oegstgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Joost Adriaan Hendrikus Verdonk, geboren te Westminster (Londen) (UK).
Gehuwd met Pien.
2.
Thijs Evert Marijn Verdonk, geboren te Zwolle.
Gehuwd met Yulin.
3.
Marije Catelijne Johanna Verdonk, geboren te Aberdeen (UK).

XII.96
Stephanus Teunis Verdonk, hoofd van een christelijke lagere school te Oudewater, geboren op 27‑05‑1900 te De Bilt, overleden op 16‑12‑1988 te Oudewater op 88-jarige leeftijd. Zie overlijdens bericht op bladzijde 73 van de Zeister genealogie. Woonde te Oudewater aan de Biezenwal C 153 en later Schoutdreef 11. Zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie XI.50) en Aartje van Ekdom.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑01‑1926 te Driebergen met Janttje van Dolderen, 28 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 17‑03‑1897 te Maassluis, overleden op 17‑09‑1978 te Oudewater op 81-jarige leeftijd. Zie ook overlijdens bericht in het hoofdstuk "Lief en Leed" blz 4 in deel I van "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k.", dochter van Theodorus van Dolderen en Jenneke Teunissen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneke Verdonk, geboren op 12‑11‑1926 te Geldermalsen, overleden op 22‑02‑2008 te Hilversum op 81-jarige leeftijd. Boven het bericht van overlijden is vermeld:
Dwars door de dood
neemt Hij u op in zijn schoot.
Begraven op 29‑02‑2008 te Hilversum.
Gehuwd te Rio de Janeiro met Cornelis Joseph (Sjef) van Beusekom, geboren te Arnhem, zoon van Cornelis Joseph van Beusekom en Johanna Lamberta Lubbers. Dit echtpaar woont in 2008 te Hilversum.
Uit dit huwelijk, zo lezen wij in het bericht van overlijden van Jenneke, zijn drie dochters geboren:
Janneke Maria roepnaam Annemiek gehuwd met Alan Caniglia wonende Lancaster, Pennsylvania, met de kinderen Annelies en Ellie.
Margaretha Helena Maria, roepnaam Marleen gehuwd met Roland Mees, wonende te Nieuwegein met de kinderen Maaike, Nienke en Sanne.
Monica Maria, gehuwd met Sam Martínez wonende te Storrs Connecticut, met de kinderen Saskia en Nico.

3.
Aartje (Arta) Verdonk, geboren te Oudewater. Zij woonde in 2005 te Breda.
Gehuwd te Oudewater, gescheiden te Oudewater van Leendert van den Bosch, zoon van Arent Evert van den Bosch en Helena Ekelmans.
4.
Theodora (Thea) Verdonk, geboren te Oudewater.
Gehuwd te Oudewater met Cornelis Harm (Kees) Kleefsman, 25 jaar oud, geboren op 29‑03‑1935 te Veenendaal, overleden op 26‑11‑2023 te Hoofddorp op 88-jarige leeftijd, begraven op 04‑12‑2023 te Halfweg, zoon van Stoffer Willem Kleefsman en Lammigje Nijhuis.

XIII.116
Johannes Jacobus (Joop) Verdonk Dr., geboren te Geldermalsen. Promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam alwaar hij wis- en natuurkunde studeerde. Zoon van Stephanus Teunis Verdonk (zie XII.96) en Janttje van Dolderen, onderwijzeres.
Gehuwd te Westzaan met Geertruida Inge (Truus) de Gier, 24 jaar oud, geboren op 11‑05‑1930 te Zuidwolde, overleden op 25‑02‑2023 op 92-jarige leeftijd, dochter van Jan Floren de Gier, predikant, en Maria van den Boogaard.
Dit echtpaar woont te Soest.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
.
Uit dit huwelijk:
2.
Janine Verdonk, yoga-lerares, geboren te Rijswijk (Z-H).
Gehuwd te Maputo(Mozambique) met Franke Bouwe van der Laan, geboren te Ouderkerk aan de Amstel, zoon van Cornelis van der Laan en Maria‑Elisabeth Pieters. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren:
1. Vera Linda Nienke Verdonk-van der Laan, geboren 10-6-1991 te Amsterdam
2. Paola Marijn Verdonk-van der Laan, geboren 21-7-1995 te Amsterdam
3. René Michael Verdonk-van der Laan, geboren 21-7-1995 te Amsterdam.

3.
Steven Teun Verdonk, project-manager automatisering, geboren op 04‑07‑1960 te Bussum, overleden voor 2023.
Gehuwd te Laren (N-H) met Christiane Josine (Chris) Israël, geboren te Soest. Chris liet na het overlijden van haar vader haar naam wijzigen van Portman in Israël. Dochter van Hendrik Friedrich Portman en Josine Israël.
4.
Inge Dorothea Verdonk, voedingskundig ingenieur, geboren te Bussum.
Partner is Wouter‑Jan Fellinga, gezondheidstechnisch ingenieur, geboren te Voorburg, zoon van Alexander Lodewijk Fellinga en Jacoba Frouwtje van Baaren. Zij zijn werkzaam als ontwikkelingswerkers.

XIV.82
Marianne Josephine Verdonk, coördinator muziekwerkplaats, geboren te Delft, dochter van Johannes Jacobus (Joop) Verdonk Dr. (zie XIII.116) en Geertruida Inge (Truus) de Gier.
Partner is Ruurd Meinze Weerman, geboren op 21‑12‑1958 te Zutphen, overleden op 03‑02‑1997 te Leerdam op 38-jarige leeftijd.
Uit deze relatie:
1.
Arne Wiebe Steven Verdonk, geboren te Naarden.
2.
Floortje Marieke Verdonk, geboren te Gorinchem.

XIII.122
Steven Teunis (Stef) Verdonk, conrector aan het Christelijk Lyceum te Gorinchem, geboren te Oudewater. Het gezin woont te Gorinchem. Zoon van Stephanus Teunis Verdonk (zie XII.96) en Janttje van Dolderen, onderwijzeres.
Gehuwd te Maarn met Ymkjen Fray, geboren te IJlst, dochter van Cornelis Pieter Anthonie Fray en Ymkjen Hofman.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Pieter (Peter) Verdonk, geboren op 23‑01‑1968 te Gorinchem, overleden op 14‑11‑2001 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd.
Zie afbeeldingen in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
.
Partner is Hélène Briaire.
2.
Johanna (Hanneke) Verdonk, geboren te Gorinchem.
Uit deze relatie is een tweeling geboren: Sophie en Roos le Rutte. Gehuwd met Martijn le Rutte.

XI.53
Dirk Verdonk, meubelmaker, geboren op 12‑09‑1873 te Zeist, overleden op 13‑03‑1952 te Zeist op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie X.65) en Maria Lydia Wallenburg.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑11‑1901 te Zeist met Alyda Wilhelmina Klomp, 25 jaar oud, geboren op 24‑05‑1876 te Zeist, overleden op 14‑02‑1963 te Zeist op 86-jarige leeftijd, dochter van Pieter Klomp en Gerrigje van Lingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Jacobus Verdonk, geboren op 28‑08‑1902 te Zeist, overleden op 08‑09‑1902 te Zeist, 11 dagen oud.
2.
Maria Lydia Verdonk, geboren op 01‑03‑1907 te Zeist, overleden op 27‑10‑1986 te Zeist op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑10‑1932 te Zeist met Jacob van Soest, 25 jaar oud, timmerman, geboren op 29‑09‑1907 te Zeist, overleden op 16‑05‑1981 te Zeist op 73-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van Soest, tuinman, en Sophia van Essen.
3.
Gerrigje Verdonk, geboren op 04‑12‑1909 te Zeist, overleden op 25‑10‑1974 te De Bilt op 64-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑09‑1935 te Zeist met Anthonie van Hemert, 29 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 07‑03‑1906 te Utrecht, overleden op 02‑10‑1976 te Zeist op 70-jarige leeftijd, zoon van Marinus van Hemert, wagenbestuurder, en Margaretha Catharina van Zijl. Uit dit huwelijk zijn te Zeist geboren:
Marinus Dirk van Hemert 1-5-1937 en Anthonie van Hemert 18-9-1944.

4.
Dirk Verdonk, 1965 verpakkingsdeskundige en in 1974 administrateur, geboren op 16‑06‑1917 te Zeist, overleden op 06‑12‑1974 te Zeist op 57-jarige leeftijd. Uit de beide huwelijken van Dirk zijn geen kinderen geboren.
Gehuwd (1) te Middelburg met Leintje Bosschaart, geboren te Middelburg, dochter van Jan Bosschaart en Francina Gernler.
Gehuwd (2) te Zeist met Aleida Anna Wilhelmina Stipdonk, geboren te Zeist, dochter van Willebrordus Stipdonk en Aleida Hendrika Maria van Haeren.

XI.58
Wessel Verdonk, kleermaker, geboren op 20‑06‑1878 te Zeist, overleden op 13‑01‑1945 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie X.65) en Maria Lydia Wallenburg.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30‑06‑1915 te 's-Gravenhage met Elisabeth Wilhelmina Ouburg, 24 jaar oud, naaister, kinderjuffrouw, geboren op 19‑12‑1890 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑06‑1956 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd, dochter van Willem Ouburg en Elisabeth Schaaij.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan Verdonk (zie XII.106).
2.
Elisabeth Verdonk, geboren op 07‑08‑1918 te 's-Gravenhage, overleden op 17‑01‑1968 te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Zier Roeleveld, geboren te Scheveningen, zoon van Zier Roeleveld en Martina Roeleveld. {Hij was ook ooit gehuwd met Maria Micheline Richard, geboren te Brussel, dochter van Robert Octave Richard en Johannes Christina Elisabeth Kip.}
3.
Johannes Jacobus Verdonk, rijksambtenaar, was werkzaam op het ministerie van Economische Zaken, geboren op 29‑04‑1921 te 's-Gravenhage, overleden op 04‑05‑2007 te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 08‑05‑2007 te 's-Gravenhage. Johannes woonde in 1989 in Den Haag.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29‑11‑1957 te 's-Gravenhage met Emelina Johanna Harders, 41 jaar oud, geboren op 21‑07‑1916 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑02‑1997 te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 22‑02‑1997 te 's-Gravenhage. Crematorium Nieuw Eykenduynen. Dochter van Willem Johannes Harders en Maria Jacoba Hoogerbrugge.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

4.
Wessel Eliza Verdonk Dr (zie XII.112).

XII.106
Gerrit Jan Verdonk, arts, patholoog anatoom [nu aangeduid als (klinisch) patholoog], geboren op 21‑08‑1916 te Zeist, overleden op 19‑05‑1992 te Kerkrade op 75-jarige leeftijd, begraven op 23‑05‑1992 te 's-Gravenhage, op de Algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Officier in de orde van Oranje-Nassau. Woonde in 1989 te Den Haag. Was directeur van het Rode Kruis ziekenhuis te Den Haag.
Zie ook uitgebreid bericht in het hoofdstuk Lief en Leed (2) bladzijde 41.
Zie afbeelding in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
, zoon van Wessel Verdonk (zie XI.58) en Elisabeth Wilhelmina Ouburg, naaister, kinderjuffrouw.
Gehuwd te Rotterdam met Pieternella Helena Maria (Neeltje) Schram, geboren te Rotterdam, dochter van Anthonius Bastiaan Schram en Cornelia van Klaveren.
Uit dit huwelijk:
1.
George Wessel Verdonk, arts, patholoog anatoom, te Brunssum en Heerlen, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Carla Catharina Kinds Dra, lerares frans, geboren te Apeldoorn, dochter van Hendrikus Kinds en Elizabeth Hamelink. Op 19 november 2014 verscheen er een bericht van een gerechtsdeurwaarden te Maastricht in dagbladen waarin vermeld werd dat dit echtpaar "thans zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of elders" verbleef.

XII.112
Wessel Eliza Verdonk Dr, hoogleraar ethiek aan de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Geboren op 17‑06‑1928 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑02‑1986 te Utrecht op 57-jarige leeftijd. Werd als Nederlands-Hervormd predikant bevestigd te Workum, in 1959 vertrok hij naar Okkenbroek en in 1964 naar Oegstgeest.
Promoveerde tot doctor in de godgeleerdheid aan de universiteit te Leiden op 15-6-1977.
Zie het hoofdstuk Lief en Leed bladzijden 1 en 60 in deel I van de "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k."
Zie tevens knipsels op bladzijde 53 en 54 van de Zeister tak.
 
Uit: Biografische lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestanttisme.
"VERDONK, WESSEL ELIZA, geboren's-Gravenhage 17 juni 1928, trouwt Utrecht 10 febr. 1986. Zoon van van Wessel Verdonk, kleermaker, en Elisabeth
Wilhelmina Ouburg. Stud. theol. Leiden 1946; dr. theol. 1977 (promotor: H.J. Heering). Herv. hulppred. 's-Gravenhage 1951. Herv. pred. Okkenbroek 1952, Workum 1959, Oegstgeest.1964. Docent vanwege de Ned. Herv. Kerk
Leiden 1975 (chr. ethiek en apostolaat). Hoogl. vanwege de Ned. Herv. Kerk Amsterdam 1981 (bijbelse theologie, chr. ethiek, praktische theologie
en kerkrecht), Utrecht 1985 (chr. ethiek).
Hij huwde op 5 aug. 1952 te 's-Gravenhage met Henriètte Georgine de Heer
(1929).
Reeds in zijn jeugdjaren onderscheidde V.zich door zijn gave van het woord. Als leerling van het Haganum was hij de aangewezen preses van de Bond van Haagse gymnasiasten om zijn generatiegenoten tot sociale en politieke verantwoordelijkheid uit te dagen. Zelf werd hij aangestoken door de prediking van J.A. Kwint. Na enige omzwervingen besloot hij theologie te
gaan studeren in Leiden, waar hij voorzitter werd van het Collegium Theologicum "Per Ardua ad Astra".
Als pastor had V. die begon als jongste predikant van de Ned. Herv. Kerk, grote aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de problemen van mensen om zich heen; hij schrok er niet voor terug om de boeren in hun
stal op te zoeken. Het huisbezoek zag hij als de ruimte waarin de prediker luisteraar wordt, die antwoord-gevend zichzelf kan leren verstaan.
Hij was de beminnelijkheid zelve, maar kon als voorganger toch zeer uitdagend zijn door de problemen rechtstreeks aan te pakken. Zijn preken,
helder en concreet, werden geroemd vanwege het taalgebruik vol bijbelse zeggingskracht en filos. verbeeldingskunst. Met zijn catechisatiemethode
maakte V. jongeren bewust van de eigen geloofsinhoud en van het daarmee impliciet verbonden sociaal engagement. Omgekeerd inspireerden te Oegstgeest de jongeren hem tot eigen voortgaande bezinning en studie, in 1973 met een doctoraal examen afgesloten. Als predikant te Oegstgeest was hij tevens pastor van zendingswerkers met verlof, die na een overzees
verblijf soms moeite hadden hun plaats in de Ned. samenleving te vinden.
Het gedachtegoed van de Franse rationalisten en verlichtingsdenkers als R. Descartes en Voltaire, vormde de basis voor V.s proefschrift Peut Etre. De betekenis van Sade's anthropologie voor de ethiek. Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting (1977). In deze studie poogde hij de schaduwzijde van het verlichtingsdenken op te sporen en deze te spiegelen aan het eigentijdse ethische bewustzijn. De Verlichting bracht een omwenteling in het denken teweeg door een verbreding van de geestelijk-culturele horizon en door de ontvoogding van kerkelijk
gezag. Aldus kwam de mens naar voren "zoals hij kan zijn", in een absurde vrijheid en een irrationele doodsdrift. Op dit onleefbare besef geldt
als alternatief de liefde, belichaamd in het handelen van God "waarvan ons in Jezus Christus iets duidelijk is geworden". Zijn genade garandeert
de mogelijkheid dat de mens anders kan zijn dan hij nu is. Dit biedt naast een heilsperspectief tevens een heilsweg, door mee te gaan in Gods eigen revolutie tegen de bestaande werkelijkheid.
Als hoogleraar in Amsterdam kon V . snel door het aanvankelijke wantrouwen heen breken, dat was ontstaan door de problemen over de vacature-K. Strijd. Met zijn Amsterdamse oratie Burgerlijke ongehoorzaamheid, een andere
benadering van de verhouding kerkstaat (1981) kreeg hij landelijke bekendheid vanwege zijn these dat men tot lijden bereid moet zijn om
scheve verhoudingen in de wereld recht te trekken.
Tijdens zijn korte Utrechtse periode heeft V. toch op de kerkelijke studenten diepe invloed kunnen uitoefenen. Het initiatief om de bundel
Ongehoord te publiceren was daarvan een blijvend teken. V. was actief in een aantal met de vredesbeweging verbonden organisaties zoals de
Beweging weigering defensiebelasting. Hij was vanaf 1982 voorzitter van de Stichting Oecumenisch Studie- en Aktiecentrum voor Investeringen,
en in 1976-1985 supervisor van de missionaire werkgroep Buitenwacht in Dordrecht.
Vele jaren was V . leider van de studieconferenties voor a.s. hulppredikers en pastorale medewerkers. Verder was hij medewerker en in 1976-1982 supervisor van de werkgroep Kerk en Prediking; lid van de theol. deelredactie van Hervormd Nederland vanaf 1979; voorzitter van de Ned. afdeling van de Chr. Vredes Conferentie vanaf 1980. Hij steunde maatschappijkritische kerkleden door hun acties van een theol. basis te voorzien. Overtuigd van de fatale verstrengeling van politieke en economische macht, liet hij ook zijn protest horen tijdens aandeelhoudersvergaderingen van grote firma's.
Zijn laatste publicaties hebben vrijwel alle betrekking op dit thema.
G e s c h r. : Zie de bibliografie in: Ongehoord. Uil de
nalatenschap van W.E.V. (1928-1986). o.r.v. A. Vos (e.a.). 's-Grav. 1988. 266-270. - Voorts: liet clair-obscur van de Verlichting. In: Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap. XIX/5 (1978-1979). 114-117.
L i l . : Herdenkingsartikelen: L. de Liefde. WDt. XXXV/5 (8 mrt. 1986). 96; H.W. de Knijff. NedTT. XLI (1987). 224. - [AH. Looman-Graaskamp). W.E.V.. een weerspiegeling.
In: OngehiHird. 9-13. - [A. Vos|. Hel proprium van V.
In: Ongehoord. 15-28. - G. Witte-Rang. V. als leermeester:
strijdbaar, zorgzaam en wijs. In: Gidsen en getuigen op de
pelgrimage naar vrede, o.r.v. P. van Dijk (e.a.), (Gorinchem
1999). 167-175 (met foto).
J. VAN SLAGEREN"
, zoon van Wessel Verdonk (zie XI.58) en Elisabeth Wilhelmina Ouburg, naaister, kinderjuffrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑07‑1952 te Voorburg met Henriëtte Georgine de Heer, 23 jaar oud, geboren op 11‑02‑1929 te Sawalunto (Sumatra), overleden op 10‑03‑2015 te Oegstgeest op 86-jarige leeftijd, begraven op 19‑03‑2015 te Oegstgeest.
Zie afbeeldin in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
, dochter van Christiaan Reinier de Heer en Dirkje Prins.
Uit dit huwelijk:
1.
Wessel Verdonk Drs, theoloog, geboren te Diepeveen. Woonde in 1989 te Den Haag.
2.
Dirkje Christiana (Ditsy) Verdonk Drs, theologe, geboren op 25‑05‑1955 te Diepeveen, overleden op 07‑12‑2013 te Noordwijk op 58-jarige leeftijd. Bericht uit Trouw:
29-6-1998: Bevestigd te Haarlem als predikant ten behoeve van Diaconale huizen ds. D.C. van Houwelingen-Verdonk, wonende te Noordwijk
.
Gehuwd te Oegstgeest met Adrianus Anne (Ad) van Houwelingen Drs, theoloog. Geboren te Rotterdam. Omstreeks 1989 predikant te Waddinxveen. Zoon van Levinus Gerardus van Houwelingen en Gerritje Timmermans.

XIII.129
Henri Eliza Reinier (René) Verdonk Drs, arts, geboren te Workum. Woonde in 1994 te Leiden. Zoon van Wessel Eliza Verdonk Dr (zie XII.112) en Henriëtte Georgine de Heer.
Gehuwd te Oegstgeest met Yvonne Olijerhoek.
Uit dit huwelijk:
1.
Stijn Verdonk, geboren te Leiden.
2.
Job Verdonk.
3.
Liza Verdonk.

XI.60
Jacobus Johannes Verdonk, wagenmaker, geboren op 13‑10‑1882 te Zeist, overleden op 17‑09‑1966 te Maarseveen op 83-jarige leeftijd. In 1947 woonden zij, Achterstraat 3 te Maarssen. Zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie X.65) en Maria Lydia Wallenburg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑12‑1908 te Amerongen met Mechtelina van der Horst, 30 jaar oud, geboren op 20‑09‑1878 te Maurik, overleden op 04‑03‑1937 te Maarsseveen op 58-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert Willem van der Horst en Mechteline van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Mechtelina Verdonk, geboren op 09‑02‑1911 te Maarsseveen, overleden op 15‑10‑1990 te Maarssen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15‑06‑1933 te Maarssen met Jacob Cornelis van der Wal, 23 jaar oud, geboren op 15‑08‑1909 te Maarssen, overleden op 22‑05‑1984 te Maarssen op 74-jarige leeftijd, zoon van Dirk van der Wal en Neeltje Burger. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.
3.

XII.114
Johannes Jacobus Verdonk, timmerman, carrosseriebouwer, geboren op 17‑11‑1909 te Maarsseveen, overleden op 09‑05‑1977 te Maarssen op 67-jarige leeftijd. Zie overlijdens bericht op bladzijde 57 van de Zeis Genealogie. Zoon van Jacobus Johannes Verdonk (zie XI.60) en Mechtelina van der Horst.
Gehuwd te Tienhoven met Neeltje van den Broek, geboren te Westbroek. Als weduwe woonde Neeltje in 1989 te Maarssen. Dochter van Nicolaas van den Broek en Jannetje van 't Veld. Zie trouwfoto op bladzijde 58 van de Zeist genealogie.
Uit dit huwelijk:
1.
Mechtelina Verdonk, geboren op 08‑07‑1941 te Maarssen, overleden op 11‑05‑2008 te Scherpenzeel op 66-jarige leeftijd, begraven te Scherpenzeel.
Gehuwd te Scherpenzeel met Willem Methorst, geboren te Scherpenzeel, zoon van Johannes Methorst en Klaasje van Vlaanderen.
2.
Jannetje Verdonk, onderwijzeres, geboren te Maarssen.
Samenwonend te Bilthoven met Popke Popkema, geboren te Terwand, zoon van Marcus Popkema en Wiepje Groen.
3.
Johanna Jacoba Verdonk, geboren te Maarssen.
Gehuwd te Maarssen met Johannes Hendrik Pauw, geboren te Breukelen (Ruwiel), zoon van Willem Pauw en Corrie de Bruin. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. In 2005 woonde het gezin te Kockengen.
4.
Nicolaas Verdonk ir (zie XIII.137).
5.
Neeltje Johanna (Nelleke) Verdonk, geboren op 12‑03‑1950 te Maarssen, overleden op 23‑05‑2004 op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd te Maarssen met Henricus Petrus Slagter, geboren te Amersfoort, zoon van Antonius Slagter en Anthonia Rigter. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het gezin woont in Hoogland. De trouwfoto is afgedrukt op bladzijde 58 van de Zeist genealogie.
6.
Johannes Jacobus Verdonk, banketbakker, administratief medewerker bij de Nederlandse Spoorwegen. Geboren te Maarssen.
Gehuwd te Maarssen met Janneke van der Lee, geboren te Utrecht, dochter van Arnoldus van der Lee en Jannie Dikstaal. In 2005 woonde dit echtpaar te Tienhoven.

XIII.137
Nicolaas Verdonk ir, Bouwkundig ingenieur, geboren te Maarssen, zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie XII.114) en Neeltje van den Broek.
Gehuwd te Riethoven met Maaike Mijnssen, geboren te Hoogeveen, dochter van Remmert Willem Louis Mijnssen en Bertha Heslinga. Dit echtpaar is gescheiden. Nicolaas woont te Groningen.
Uit dit huwelijk:
1.
Rosemarijn Verdonk, geboren te Eindhoven.
2.
Minke Verdonk, geboren te Eindhoven.
3.
Sarah Verdonk, geboren te Finsterwolde.

XII.118
Marinus Leendert Verdonk, ondernemer, eigenaar speciaalzaken in gereedschappen, ijzerwaren enz, geboren op 19‑09‑1912 te Maarsseveen, overleden op 07‑12‑1983 te Maarssen op 71-jarige leeftijd. Woonde in 1947 Achterstraat 4 te Maarssen. In 1989 woonde zijn weduwe nog in Maarssen.
Zie ook krantenknipsels en overlijdensadvertentie op bladzijde 59 en 60 van de Zeist genealogie
, zoon van Jacobus Johannes Verdonk (zie XI.60) en Mechtelina van der Horst.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01‑07‑1939 te Maarssen met Cornelia de Raadt, 22 jaar oud, geboren op 02‑07‑1916 te Rhoon, overleden op 03‑02‑1992 te Maarssen op 75-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Hendrik de Raadt en Helena Maria Roobol.
Zie afbeeldingen in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
.
Uit dit huwelijk:
3.
Johannes Jacobus Verdonk (zie XIII.148).

XIII.143
Jacobus Johannes (Koos) Verdonk, eigenaar van meerdere "Doe het zelf" zaken, geboren te Maarssen, zoon van Marinus Leendert Verdonk (zie XII.118) en Cornelia de Raadt.
Gehuwd (1) te Utrecht met Neeltje Cornelia (Nel) Stortenbeek, 24 jaar oud, Zij was directeur van een zestal zaken die zij met haar man bezat. Geboren op 04‑09‑1941 te Utrecht, overleden op 08‑03‑1991 op 49-jarige leeftijd. Overleden tijdens een vakantiereis in de Dominicaanse Republiek. Begraven op 14‑03‑1991 te Maarssen. Tot de zaken van de familie Verdonk behoren ondermeer "Citytools" te Nieuwegein; Verdonk Keukens te Maarssen. Dochter van Andries Petro Stortenbeek en Jacoba Luthart.
Gehuwd (2) te Vlieland met Johanna Maria (Anneke) Langenberg, directeur Verdonk IJzer- en Houthandel B.V. te Maarssen, geboren te Breukelen, dochter van Hendrikus Pieter Jan Langenberg en Johanna Cornelia Maria Hogenes. {Zij was eerder gehuwd te Breukelen, gescheiden te Breukelen van Johannes (Hans) van Niekerk, geboren te Breukelen. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Nienke Marije van Niekerk, verpleegkundige geb. Utrecht 24-4-1977 en
Martijn van Niekerk, bedrijfskundige geb. Breukelen 9-12-1974
.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Andrea Petra Verdonk, contentmanager, geboren te Maarssen.
2.
Marinus Leendert (Rens) Verdonk, bedrijfsleider in een bouwmarkt in Curacao, geboren te Maarssen.

XIII.146
Cornelis Hendrik (Kees) Verdonk, leraar aan de basisschool, geboren op 25‑08‑1942 te Maarssen, overleden op 11‑07‑2003 op 60-jarige leeftijd, zoon van Marinus Leendert Verdonk (zie XII.118) en Cornelia de Raadt.
Gehuwd te Maarssen met Alida (Alie) Verhoef, peuterleidster, geboren te Maarssen, dochter van Pieter Verhoef en Elisabeth Hensbergen.
Uit dit huwelijk:
2.
Elisabeth Alida (Lisette) Verdonk, lerares handvaardigheid, geboren te Gameren.
Gehuwd te Gorinchem, gehuwd voor de kerk te Almkerk met Maarten Sebastiaan (Martin) Arendse, vertegenwoordiger, geboren te Oost Soeburg, zoon van Maarten Arendse en Adriana Geertruide Minderhoud. Op 30-7-1997 is te Almkerk uit dit huwelijk geboren Cas Arendse, op 7-10-1999 Guus en op 25-12-2003 Loes.

XIV.101
Marinus Leendert (Marcel) Verdonk Dr, geboren te Harderwijk.
Marcel promoveerde op 2-10-1995 tot doctor in de scheikunde aan de universiteit van Utrecht. In verband met deze promotie is hij geinterviewd. Dit interview is opgenomen in het hoofdstuk Personalia (2) bladzijde 95-98 van de Genealogie van de geslachten Verdon(c)k.
Marcel en Tania wonen in Cambridge, alwaar Marcel werkzaam is voor het Biotechnologie bedrijf Astex Technology Ltd als "Head of Virtual Screening Technologies".
Zie afbeeldingen in de Power Point presentatie. Dat kan snel via:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm
, zoon van Cornelis Hendrik (Kees) Verdonk (zie XIII.146) en Alida (Alie) Verhoef, peuterleidster.
Gehuwd te Pretoria (Z.A.) met Tania de Wet, geboren te Pretoria (Z.A.), dochter van Eduard Christiaan de Wet en Patricia Elizabeth Goosen.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Hendrik (Chris) Verdonk, geboren te Cambridge (UK).

XIII.148
Johannes Jacobus Verdonk, geboren te Maarssen. Is wethouder te Maarssen. Zoon van Marinus Leendert Verdonk (zie XII.118) en Cornelia de Raadt.
Gehuwd te Maarssen met Ivonne Klasina Karoline Otten, geboren te Utrecht, dochter van Cornelis Gerrit Otten en Louise Groeneweijer.
Uit dit huwelijk:
1.
Onno Verdonk (zie XIV.105).
2.
Rob Verdonk, geboren te Maarssen.

XIV.105
Onno Verdonk, econoom, geboren te Maarssen, zoon van Johannes Jacobus Verdonk (zie XIII.148) en Ivonne Klasina Karoline Otten.
Gehuwd te Maarsen met Cathelijne Saskia Koets, geboren te Hilversum, dochter van Daan Koets en Dieuwke van den Akker.
Uit dit huwelijk:
1.
Sterre Daan Verdonk.
2.
Ramses Dissel Verdonk.

VI.25
Lucas Verdonck, geboren op 02‑03‑1690 te Zeist, overleden op 29‑03‑1729 te Heelsum op 39-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Verdonck (Ary) (zie V.10) en Teuntje Jacobs (Jacobussen).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1715 met Jannetje Egbers, overleden vóór 1726.
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 14‑04‑1726 te Renkum/Heelsum met Johanna Hendriks Pothoven (Donckhoven/Bockhoven), geboren circa 1715 te Doorwerth, dochter van Hendrik Jansen Pothoven en Willemkin Hendriks.
Johanna jongedochter van Dorewerth en Lucas weduwnaar van Dorewerth.
Info uit Trouwboek Gereformeerde Gemeente te Renkum/Heelsum.

Uit het eerste huwelijk:
1.
2.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Johanna Verdonck (Jenneke), geboren op 08‑12‑1726 te Heelsum, overleden op 10‑12‑1794 te Renkum op 68-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 06‑11‑1750 te Woudrichem, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29‑11‑1750 te Woudrichem (ngk). Het huwelijk ingevoerd opgrond van vernoeming kinderen, beperkt aantal personen bekend onder de naam Jenneke en de tot dit moment bekend zijnde data met Daniel Borg (Borgh, Borrig), 32 jaar oud, geboren op 20‑11‑1718 te Woudrichem, overleden circa 1856, zoon van Willem Borg en Lijntje Schalkse Nieuwenhuizen.
Trouwden als jongeman en jongedochter, beiden wonende te Woudrichem
Uit dit huwelijk zijn te Woudrichem negen kinderen Borg gedoopt:
1. Lijntje 17-2-1751
2. Lucas 26-11-1752
3. Wilm 23-3-1775. overleden 13-10-1831, trouwde 29-11-1793 Jacomijntje Schaap en op 23-9-1904 Ceeleke Stek, beide huwelijken te Woudrichem
4. Bastiana 9-1-1757 getuige Bastiaan Borg
5. Johanna 9-9-1759 getuige Johanna Verdonck, vermoedelijk overleden voor kind 8
6. Hieronimus 25-4-1762
7. Arien 4-10-1764, trouwde 22-11-1789 te Woudrichem Aaltje Blom 1770-1854
8. Johanna 10-5-1767
9. Jan 16-9-1770
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 11‑05‑1760 te Oosterbeek met Jochem Hendriks Ugchelen, overleden op 12‑12‑1794 te Renkum.
4.
Hendrikus Verdonck, gedoopt op 21‑11‑1728 te Heelsum.
5.
Anthoon Willem Verdonk (ook Wilhelm i.p.v. Willem), geboren te Varik, overleden op 13‑06‑1782 te Arnhem.
Testament RA 488-62
Jacomina van Eijkel, weduwe van Anthon Willem Verdonck,
ter presentie van:
Jochem hendriks van Uchelen,
Hester Schut weduwe Verdonk
Bastiana Borrig,
Lucas Verdonk en
Lucas Borrig
Verwezen wordt naar testament van wijlen haar man Anton Verdonk op 23-2-1779 opgemaakt voor Schepen te Arnhem.
Dat testament werd door beiden getekend. Er zijn geen kinderen genoemd.
Jacomina is later ook nog genoemd als weduwe van Frederik Magendans.
We konden nog niet vaststellen of het om dezelde Jacomina gaat.

Gehuwd op 28‑10‑1756 te Arnhem (getuige(n): Jochem van Ek) met Jacomijn van Eijkel (Jacomina), geboren te Brummen, begraven op 11‑05‑1802 te Arnhem.
Inventarisnr. 2051 fol. 7 vs.Gemeente archief Arnhem.
Uit die inventaris blijkt dat Anthonie in de Putsteeg woonde
Anthoon jongeman van Varik wonende Arnhem. Jacomijn jongedochter van Brummen wonende te Arnhem en had toestemming van de moeder.
Ouders van de bruidegom zijn overleden.
{Zij is later gehuwd voor de kerk na 1782 met Frederik Magendans.}

VII.24
Berend Verdonck (Beernt), geboren circa 1723, overleden op 30‑04‑1763 te Apeldoorn, begraven op 04‑05‑1763 te Apeldoorn.
Dat Berend een zoon is van Lucas daar is nog niet het echte bewijs van gevonden. Evenmin of hij uit het eerste of tweede huwelijk is. Wij maakten deze koppeling op grond van bij de andere geoemde personen vermelde informatie. Veel wijst op de door ons gekozen familieverbanden. Zie ook de naamgeving.
Na het overlijden van Berend worden in een akte d.d. 5-5-1763 als voogden over het kind Lucas aangesteld:
Karel (Carel) Verdonk en Hendrik Haring
Op grond van deze informatie en gelet op data en voornamen vooralsnog aangenomen dat Carel een broer van Berend is. Het kan uiteraard ook om een oom gaan!
Berend woonde op de Hennemansmolen aan de Waterloseweg, buurtschap Orden te Apeldoorn.
Hij had een knecht indienst, genaamd Cornelis van de Berg en die woonde bij hem in huis blijkens de volkstelling van 1747.
Ook Berend is in deze volkstelling genoemd Inventarisnr. 16 fol.gr
Begrafenis kosten:
- een doodkist f. 6.--.-
- vertering der luijers f. 3.--.-
- huysvesding ton bier f. 1.10.--
- 1½ anker wijn taccijns f.15. 6.-
- huysvesting bier/wijn f. 3.--.-
- pijpen en tabak f. -.14.-
- vertering naluijers f. 1.16.-
- 1 mingel genever f. - 7.-
- grafmaken en doodlaken f. 1.10.-
- 2¼ ton bier f.13.10.-
- accijns van dien f. 2.-7.4-
- groeve bidden f. 2.--.--
- voor brood f. 3.--.--
- brood f. 3.10.--
- voor caas f. 2.10.--
- arts, meesterloon en med.f.48.14.--
- groeve bidden f. 2.10.--
, zoon van Lucas Verdonck (zie VI.25) en Jannetje Egbers.
Gehuwd voor de kerk vóór 1758 te Apeldoorn met Johanna Jacobs van Amersfoort (Janna van Amersfoort), geboren circa 1736, overleden op 27‑06‑1760 te Apeldoorn, begraven op 01‑07‑1760 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
1.
Lucas Verdonck (zie VIII.25).
2.
Niesje Verdonck, gedoopt op 10‑12‑1759 te Apeldoorn, overleden op 04‑08‑1760 te Apeldoorn, 238 dagen oud, begraven op 05‑08‑1760 te Apeldoorn.

VIII.25
Lucas Verdonck, deurwaarder, gedoopt op 29‑01‑1758 te Apeldoorn, overleden op 07‑04‑1832 te Arnhem op 74-jarige leeftijd. Schoonzoon Jacob Taats doet aangifte van overlijden
In de akte van overlijden is vermeld, oud 74 jaar, beroep deurwaarder, weduwnaar van Gerritje Willemsen, ouders Berend Verdonck en Johanna Jacobs
In deze akten zijn de namen van vader en zoon geschreven met ck.

Lucas Verdonk en Gerritje Willemse e.l. verklaren te cederen, te transporteren en in volle eigendom over te geven aan de koopman Dirk Lenting en Sara Catharina Pas e.l. hunlieder huis en erve, staande en gelegen in de Roggestraat tussen de behuizing van Juffr. Beumers ter eenre- en van Willem [Sivers] ter andere zijde, en dat voor een somma van 4200 gl., waarvan 2500 gl. volgens koopcondities d.d. 30-06-1786 tot last van kopers ad 3 percent zullen moeten blijven tot 01-11-1789 ten behoeve van transportanten, terwijl transportanten van de overige 1700 gl. bekennen voldaan en betaald te zijn; [enz.];
Datering: 02-02-1787 Folio: 263r-263v Toegangsnummer: 2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer: 438 ( verkregen via www.geldersarchief.nl )
, zoon van Berend Verdonck (Beernt) (zie VII.24) en Johanna Jacobs van Amersfoort (Janna van Amersfoort).
Ondertrouwd op 19‑04‑1785 te Amsterdam. Op 22-4-1785 nogmaals een inschrijving ondertrouw te Amsterdam. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑05‑1785 te Arnhem met Gerritje Willemzen (Gerritje/Gerritsen en Willems), geboren circa 1756, overleden op 02‑04‑1823 te Arnhem. Bij overlijden 67 jaar oud en echtgenote van Lucas Verdonck.
Woonde bij huwelijk aan de Keysersgracht te Amsterdam.
Op 17-4-1804 komt ze voor in het lidmatenboek van de kerk Inventarisnr. 82 fol. 294.
Bij huwelijk is Lucas een jongeman wonende te Arnhem en Gerritje een jongedochter van Amsterdam, alwaar de ondertrouw plaats vond.
Uit dit huwelijk:
1.
Antoon Willem Verdonk, gedoopt op 19‑03‑1786 te Arnhem (getuige(n): Jacomijntje van Eijkel), overleden op 01‑09‑1786 te Arnhem, 166 dagen oud. Slechts genoemd als kind van Lucas.
Zou dus nog een ander kind kunnen zijn.

2.
Everdina Johanna Verdonck, gedoopt op 02‑09‑1787 te Arnhem. Gedoopt in de Groote Kerk. Overleden op 02‑02‑1860 om 06.30 uur te Arnhem op 72-jarige leeftijd. Aangifte wordt gedaan door zoon Gerrit Jacob Taatst die kruidenier was.
30-1-1842 akte 27 voor notaris C.v. Eck.Inventarisnr. RBS 172-211
Jacob en Everdina, wonende Roggestraat wijk E nr. 235 te Arnhem, verkopen aan hun zoon Jacob Taats het ouderlijk huis met daarachter een pakhuis, 2 roeden en 40 ellen. f.5000,-- voldaan. Overdracht kosten f.276,--
Op 7-3-1807 gekocht van Daniel de Roos.

Ondertrouwd op 22‑06‑1809 te Arnhem, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09‑07‑1809 te Arnhem met Jacob Taats, koopman, geboren circa 1782 te Hien bij Dodewaard.
Een dochter van Jacob en Everdina is:
Geertruida Barta Taats geboren Arnhem 16-5-1811 en aldaar overleden op 27-3-1888. Zij trouwt te Arnhem op 10-3-1830, akte 17, met
Hermen Gerritzen geboren te Arnhem 17-3-1805 en aldaar overleden 8-7-1849.
Hermen was winkelier in manufacturen in de Turfstraat te Arnhem.
Zij maakten huwelijkse voorwaarden voor notaris G.v.Eck te Arnhem op 9-3-1830. Uit hun huwelijk zijn acht kinderen geboren.
De huwelijkse bijlagen leverden geen informatie op jegens Verdonk.
De Genealogie Gerrits(z)en is gepubliceerd in Gens Nostra nr.1 en 2 van 1981.
Een andere dochter is:
Gerrardina Wilhelmina Taats die op 15-5-1839, akte 64, te Arnhem trouwde met Willem van Essen, metselaar van beroep.

Bij huwelijk hij een jongeman van 27 jaar en zij een jongedochter van 21 jaar.
Er is attest verleend door de Griffie van het Gerechtshof Gelderland.
Dit echtpaar doopt op 6-5-1810 te Arnhem Lucas Anthonij Taats, die op 10-4-1845 te Groningen trouwde ( akte 39) met Sietse Nicolai geboren te Oudega gemeente Smallingerland als zoon van Roel Nicolai en Antje de Vries.


VII.26
Carel Verdonck (Karel), geboren circa 1724, overleden op 29‑12‑1765 te Oosterbeek, begraven op 03‑01‑1766 te Oosterbeek, zoon van Lucas Verdonck (zie VI.25) en Jannetje Egbers.
Gehuwd voor de kerk op 30‑04‑1751 te Renkum met Hester Schut, 22 jaar oud, gedoopt op 09‑02‑1729 te Oosterbeek, overleden op 08‑09‑1783 te Renkum op 54-jarige leeftijd.
Bij overlijden gewezen huysvrouw van Gerardus Brouwer, twee voorkinderen nagelaten. Zij was het 44ste slachtoffer van een plaag waarvan de 1e op 14-8-1783 stierf.
Begraven op 09‑09‑1783 te Oosterbeek, dochter van Pouwel Martens (Paul) Schut en Elisabeth (Lijsbeth) Lubbers. {Zij is later ondertrouwd op 09‑11‑1766 te Loenen. Attestatie van Oosterbeek. Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 30‑11‑1766 te Oosterbeek met Gerhardus Brouwer, geboren te Vaassen.
Bij het tweede huwelijk is Hester weduwe van Carel Verdonck wonende te Oosterbeek en Gerhardus is een jongeman geboren te Vaassen, wonende te Loenen.
Uit dit tweede huwelijk is geboren Gerrit Jan op 6-11-1768 te oosterbveek ald. overl.als slachtoffer nummer 33 van een plaag en ald. begraven op respectievelijk: 5-9-1783 en 6-9-1783.
}
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneke Verdonck, gedoopt op 13‑01‑1754 te Oosterbeek, overleden op 14‑01‑1816 te Oosterbeek op 62-jarige leeftijd.
2.
Lucas Verdonck, gedoopt op 14‑12‑1755 te Oosterbeek, overleden op 12‑06‑1758 te Oosterbeek op 2-jarige leeftijd, begraven op 16‑06‑1758 te Oosterbeek.
3.
Lucas Verdonck, gedoopt op 22‑06‑1760 te Oosterbeek, overleden op 02‑09‑1783 te Oosterbeek op 23-jarige leeftijd, begraven op 03‑09‑1783 te Oosterbeek.
4.
Elisabeth Verdonck, gedoopt op 18‑09‑1763 te Oosterbeek.
5.
Paul Verdonck (Pouwel), gedoopt op 13‑10‑1765 te Oosterbeek, overleden op 03‑12‑1769 te Oosterbeek op 4-jarige leeftijd, begraven op 08‑12‑1769 te Oosterbeek.

V.12
Anthonie Verdonck, metselaar.
Het absolute bewijs dat deze Anthonie bij dit ouderpaar behoort is nog niet geleverd. De naam Thonis kwam meer voor. Ondermeer bij een zoon van een broer van de nu gekozen vader.
Zoon van Mathijsse Verdonck (Thijs, Jan Matthijs) (zie IV.7) en Cornelia Adriaens.
Ondertrouwd op 17‑03‑1686 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 15‑04‑1686 te Rijswijk met Maria Rechardt (Richard), geboren circa 1668, dochter van Pieter Richard en Pieternella NN. Bij hun trouwen woonden ze beiden in Den Haag. Hij was een jonge man van Brouwershaven en zij een jonge dochter uit Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.
Anthony Verdonck, gedoopt op 07‑09‑1687 te 's-Gravenhage, in de Grote Kerk. Vermoedelijk is het deze Anthony die voorkomt op een lijst van personen die een "nagtwaeken" in Zeist moesten uitvoeren.
Anthony deed die dienst op vrijdag 21 december 1759 samen met Gysb. van Doorn, Huybert Vermeulen en Pieter Enkelaer. Ook genoemd zijn: Arien Verdonk en Wessel Verdonk.

2.
Barbara Verdonck, gedoopt op 01‑08‑1688 te 's-Gravenhage, gedoopt in de Grote Kerk. Begraven op 08‑11‑1762 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 18‑11‑1714 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02‑12‑1714 te 's-Gravenhage (ngk), getrouwd in de Grote Kerk. Echtgenoot is Nicolaas Coningh, geboren te 's-Gravenhage.
3.
Martijn Verdonck, gedoopt op 19‑02‑1690 te 's-Gravenhage, in de Grote Kerk.
4.
Hester Verdonck, gedoopt op 04‑10‑1691 te 's-Gravenhage, in de Grote Kerk. Overleden vóór 1695. Gelet op geboorte van een kind met weer de naam Hester op 27-11-1695, zeer waarschijnlijk voor deze datum overleden.
5.
Jan Verdonck, gedoopt op 28‑12‑1692 te 's-Gravenhage, in de Nieuwe Kerk.
6.
Antonia Verdonck, gedoopt op 18‑08‑1694 te 's-Gravenhage, in de Grote Kerk.
7.
Hester Verdonck, gedoopt op 27‑11‑1695 te 's-Gravenhage (getuige(n): Harmanus van Valkenburgh), in de Nieuwe Kerk.
Gehuwd met Jan Bakker. Dit huwelijk is aan deze Hester gekoppeld, uitsluitend op grond van informatie uit de DTB. Dit echtpaar laat dopen Antonie op 23-8-1722 in de Grote Kerk te Den Haag. Getuige is Barbara Verdonck.
8.
Barendina Verdonck, gedoopt op 25‑12‑1701 te 's-Gravenhage, in de Grote Kerk. Overleden op 17‑12‑1774 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 02‑05‑1734 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 16‑05‑1734 te 's-Gravenhage met Cornelis van Nierop. Zij laten dopen in de jaren 1735-1746.

IV.9
Willem Jans Verdonck (Willem Jan Thijsse), gedoopt op 02‑12‑1618 te Brouwershaven (getuige(n): Frans Heinderikse en Arjaantje Klaas). Wij lazen in het archief: dat Willem Schout was te Loperskapelle. De aantekening staat bij de doop van Cornelis en Adriaen, respectievelijk in 1661 en 1656.
Bij de doop van Thijs op 19-4-1665 lezen we uit de eerder bedoelde aantekeningen dat Willem Verdonk van Loperskapelle getrouwd is met Adriaentje.
Op 5-5-1656 is hij vermeld als borg als zijn broer Lenert tarwe koopt te velde int St. Christoffel Nieulant aen Schoutschendijck daer noortaen, van Jacobina Muijlwijck. In deze akte zijn de namen van de beide broers geschreven als Verdoncq
Raze 4395 fol. 75v-2
, zoon van Jan Matthijs Verdonck (zie III.1) en Neeltje Tonis.
Gehuwd met Neeltje Adriaens (Neeltje Aljaens). Willem doopt samen met Neelken Ariaens en met Neeltje Jans. Of het hier om dezelfde vrouw gaat danwel dat er sprake is van een tweede huwelijk is nog niet duidelijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaantje Willems Verdonck, geboren circa 1651. De doop van Ariaantje is door ons niet gevonden. Dat wij haar met deze ouders verbonden is op grond van Willemsdochter en de datum huwelijk gerelateerd aan de ouderdom van de ouders. Alsmede op de plaats van de doop van hun kind en de doopplaatsen van Ariaantje haar broers en zusters.
Gehuwd voor de kerk circa 1671 met Lieven Adriaans. Op 1-5-1672 laat dit echtpaar te Elkerzee een zoon Jan dopen.
2.
Tonis Verdonck, gedoopt (geref.) op 01‑01‑1653 te Elkerzee (getuige(n): Maatje Thijs).
3.
Neeltje Verdonck (Neelke), gedoopt (geref) op 24‑08‑1655 te Elkerzee (getuige(n): Maatje Thijs).
5.
Cornelis Verdonk, gedoopt (geref.) op 20‑10‑1658 te Elkerzee (getuige(n): Bartel Adriaens), overleden vóór 1661.
6.
Cornelis Verdonk, gedoopt (geref.) op 28‑04‑1661 te Elkerzee (getuige(n): Toontje Verdonck). Mogelijk betrfet het deze Cornelis die vermeld is in een notariële akte d.d. 18-11-1692 Invnr. 4034-90 betreffende de verkoop van een kromstevenschuit voor 1200 carolus gulden. Ook zijn aanwezig Paulus France en Anthony van der Natt die borg staat voor de 1200 gulden.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 24‑02‑1701 te Brouwershaven (NGK) met Crijntje Jacobs. Crijntje trouwt als weduwe van Jan... Cornelis als jongeman.
7.
Maycken Verdonk (Maatje), gedoopt (geref) op 24‑09‑1662 te Elkerzee (getuige(n): Amplonia Gillis).
Gehuwd met Joos Janse Iserman. Notarieel archief Schouwen en Duiveland. Invnr. 4055-128, akte d.d. 5-11-1704. Betreft een testament van Maatje Willems Verdonck en Joos Janse Iserman.
9.
Claas Verdonk, gedoopt (geref.) op 30‑09‑1668 te Elkerzee (getuige(n): Stoffelijna Jans).

V.18
Adriaen Verdonk (Ariaan(Juljaan) Willemse), gedoopt (geref.) op 08‑10‑1656 te Elkerzee (getuige(n): Lijsbeth Adriaens), overleden vóór 1696, zoon van Willem Jans Verdonck (Willem Jan Thijsse) (zie IV.9) en Neeltje Adriaens (Neeltje Aljaens).
Gehuwd met Neeltie Cornelisse. Dat het hier om deze Adriaan gaat is uitsluitend gebaseerd op gegevens van de dtb.
Uit dit huwelijk:
1.
Annetie Verdonk, gedoopt op 31‑05‑1693 te Elkerzee (getuige(n): Pieternella Cornelis).
2.
Aarjaantie Verdonk, gedoopt op 27‑03‑1695 te Elkerzee (getuige(n): Maejken Willems ( dit zou een zuster van de vader kunnen zijn )).

V.25
Paulus Thijsse Verdonk (Thijsse Verdonk), gedoopt (ngk) op 19‑04‑1665 te Elkerzee (getuige(n): Neeltje Taele). Ook hier is de keuze van de ouders alszijnde een kind van Willem Jans Verdonck en Neeltje Adriaens, uitsluitend gebaseerd op informatie uit de doop-trouw- en begraafboekenvan(dtb) Het zou zo kunnen zijn hoewel we hier moeilijk zitten met de toevoeging Paulus Tijsse Verdonk.
De doopgetuige brengen ons ook geen aanvullende informatie voor de juistheid van deze keuze, zodat hier een nadrukkelijk voorbehoud gemaakt moet worden. In het doopboek is alleen de naam Thijs vermeld
, zoon van Willem Jans Verdonck (Willem Jan Thijsse) (zie IV.9) en Neeltje Adriaens (Neeltje Aljaens).
Ondertrouwd op 29‑09‑1691 te Elkerzee, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18‑11‑1691 te Elkerzee (NGK) met Neeltje Stoffels.
Uit dit huwelijk:
1.
Mathijs Verdonk, gedoopt op 03‑01‑1694 te Elkerzee (getuige(n): Jacob Jillisse en Matie Frans), overleden vóór 1695.
2.
Mathijs Verdonk, gedoopt op 06‑03‑1695 te Elkerzee (getuige(n): Matie Frans), overleden vóór 1702.
3.
Kornelia Verdonk, gedoopt op 21‑10‑1696 te Elkerzee (getuige(n): Jannetje Aarjaans).
4.
Matthijs Verdonk, gedoopt op 23‑04‑1702 te Elkerzee (getuige(n): Jan Stoffels en Lena Joos).
5.
Jannetie Verdonk, gedoopt op 10‑01‑1706 te Elkerzee (getuige(n): Janna Joos).

V.28
Lieven A(d)riaanse Verdonck. Vermoedelijk is het deze Lieven Verdonck die vermeld in het het lidmaten boek van de kerk in de periode 1584-1607, zoon van Willem Jans Verdonck (Willem Jan Thijsse) (zie IV.9) en Neeltje Adriaens (Neeltje Aljaens).
Gehuwd met Jannetje de Ridder.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Verdonck, gedoopt (geref) op 25‑03‑1668 te Elkerzee (getuige(n): Ariaantje Willems Verdonck).
2.
Jan Verdonck, gedoopt (geref) op 01‑05‑1672 te Elkerzee (getuige(n): Ariaantje Willems Verdonck).

IV.11
Domiss Jansz Verdonck, geboren circa 1620, zoon van Jan Matthijs Verdonck (zie III.1) en Neeltje Tonis.
Ondertrouwd op 04‑01‑1657 te Briedorp, gehuwd voor de kerk op 01‑02‑1657 te Brouwershaven met Anneke Machiels Bods (Anna Michiels).
Uit dit huwelijk:
1.
Jobje Verdonck, gedoopt op 07‑02‑1669 te Brouwershaven (getuige(n): Jobje Leenders).
2.
Maetje Verdonck, gedoopt op 09‑05‑1673 te Brouwershaven (getuige(n): Thona Leenders).


Homepage | E-mail