Foto pagina 's-Gravendeel



Home Inhoud E-mail




 


In de onderstaande vijf PowerPoint presentaties en YouTube filmpjes zijn bijna 300 afbeeldingen te zien.
Sommige bestanden tellen meer dan 200 afbeeldingen. Het binnen halen vraagt tijd en dus geduld.


Het foto bestand in Power Point wordt actueel gehouden met door mij ontvangen/gevonden afbeeldingen. YouTube kan daarbij achterlopen.

1. Mijn ( Piet Verdonk 1936 ) directe familie, plus Kaatje v.d. Linden. Klik hier om te bekijken.
   Beelden bekijken via YouTube? Klik hier.


2. Overige Verdonk informatie. Klik hier om te bekijken.
   Beelden bekijken via YouTube? Klik hier

3.
Voor foto's van mijn neven nichten Robbemont klikt u op diapresentatie (zelf klikken)
   Om in 6 minuten de 69 foto's te bekijken met een YouTube filmpje klikt u hier.


4. Algemeen historisch informatie over 's-Gravendeel. Klik hier om te bekijken.
   Beelden bekijken via YouTube? Klik hier.
   Ook zijn aldaar vier oude akten vermeld

5. Willy en Piet Verdonk 25 jr. getrouwd. Een gedicht om te 5bzingen. Lees meer.

5b. Vakanties van Willy en Piet Verdonk:
     Zuid Afrika een PowerPoint met 172 dia's. Kan even duren om op te halen. Klik hier


6. Het Veer van 's-Gravendeel naar Wieldrecht.

7. Publikaties van Harry Aardoom.

8. Klas R. Dat is de klas waar ik in 1955 bij ingedeeld werd voor de opleiding bij de
   Koninklijke marechaussee. In 1984 kwam deze klas voor het eerst weer bij elkaar.
   In 2018 voltrok zich dit voor de 27e en laatste keer. Een impressie is met 208 foto's in een
   PowerPoint samengebracht. Door hier te klikken kunt u alles bekijken. Als film op Youtube bekijken klik hier.

9. Mijn Kon. marechaussee diensten van mei 1955 tot mei 1991, met uitzondering van de twee
   uitzendingen Libanon in de jaren 1982-1984 en de aansluitende periode tot 1991 op Schiphol
   waar afzonderlijke PowerPoint presentaties van gemaakt zijn. Voor de foto's 1955-1991 Klik hier.
   Om te bekijken in YouTube klik hier

9a. Uitzendingen libanon. Klik hier.


10. Kerst 2018. Klik hier

Onderstaande luchtfoto van 's-Gravendeel gemaakt in 1992 door de Koninklijke luchtmacht.

SelKernGdeelLuchtF.JPG (128052 bytes)
Foto van de kern van 's-Gravendeel. In de Rodenburg Vermaatstraat 5. Zie 1 in rode kleur hierboven mijn geboortehuis.
Meer luchtfoto's zijn opgenomen in de PowerPoint presentatie hier voor genoemd onder nr. 4

Algemeen historische informatie 's-Gravendeel.
Akte 26-12-1654.
Heyltie Verdonk 1629-1654 tr. 5-1-1654 met Dirck Gerrits Croon 1627-1705. Heyltie als erfgenaam. De boedel wordt geinventariseerd. Klik hier om deze akte te lezen.
Akte 23-1-1805.
Verkoop eigendommen door David Verdonck
1779-1830 tr. 2-11-1810 met Jannetje Barendrecht. Een gedetailleerde opsomming van het bezit. Klik hier om deze akte te lezen.
Akte 15-3-1635.
Overdracht pacht aan Jacob Pietersz Verdonk, met zijn handtekening.
Om deze akte te lezen klikt u hier.
In de powerpoint presentatie vermeld hierboven onder nr. 1. Is een akte opgenomen d.d. 22-10-1600.

Publikaties van Harry Aardoom te Dordrecht.

De historie van het Veer

Door Harry Aardoom te Dordrecht is een fotoserie van het pontveer tussen 's-Gravendeel en Wieldrecht samengesteld. In de vorm van een power point presentatie kunt u daarvan kennis nemen. Hier geplaatst met toestemming van de heer Aardoom. Bekijk hier de afbeeldingen. 20 dia's, zelf klikken.
In 2001 brachten mijn vrouw en ik een vakantie door in Gambia. Aldaar staken wij met een veerboot de rivier over die Gambia in twee gedeelten splitst. Het was een pont zoals deze destijds tussen 's-Gravendeel en Wieldrecht voeren. De naam van de fabrikant was er nog op vermel
d.Voor ons was dat een bijzondere ervaring om in dat land nogeens met de pont van toen naar de andere kant vervoerd te worden.

Het wel en wee te 's-Gravendeel eind 17e eeuw en 18e eeuw.
Een vechtpartij, met de dood tot gevolg door verdrinking en een overspelige vrouw die jaren daarna door verdrinking in de Kreek te 's-Gravendeel om het leven kwam.
Adriaantje Jans Verdonck, geboren circa 1652 te 's-Gravendeel, begraven aldaar 23-11-1702. ( voor deze begrafenis werd door haar man drie gulden betaald) Zij is een dochter van Jan Ariensz Verdonck en Lijsbeth In't Veld, alias Elisabeth Coenen. Lijsbeth was als weduwe tapster in de Langestraat. Omstreeks 1690 trouwde ze met Aryen Woutersz Vrooman.
Een dochter van dit echtpaar is Lijsbeth Ariens Vrooman begraven op 4-11-1720 te 's-Gravendeel. Zij was het die om het leven kwam door verdrinking in de Kreek en werd begraven in graf nr. 22 te 's-Gravendeel. Op 3 april 1704 trouwde Lijsbeth in de kerk te 's-Gravendeel met Lieven Jans van de Stichel, visser, geboren circa 1685 te 's-Gravendeel, overleden na 1731, zoon van Jan Isaacksz van der Stichel en Maaike Jans Visser.

In het Doodboek van 's-Gravendeel is het volgende vermeld:...."Aelbregt van Ham, die met zijn baas Lieven van der Stichel uyt voert om te gaan visschen en hij droncke zijnde treckt sijn mes tegen sijn baas en den baas den dweylstock nemende kiert hem af, slaet hem op de borst, valt buytenboort en verdrinckt en komt niet meer boven"

Uit het rechterlijk archief van 's-Gravendeel d.d. 12 oktober 1714 is ons van Lijsbeth Ariens Vroman en Jacob van de Merck, de gewezen schout, het volgende bekend geworden. Arie Huybert Sanger, wagenmaker, Frans Schooneman, diens knecht, Joost Bastiaens Rijckhoek, burgemeester en Leendert Korper, nachtwaker, verklaren gezien te hebben dat: Liijsbeth Ariƫns Vrooman in de nacht van 11 op 12 oktober 1714 in de kamer van de gewezen schout Jacob van der Merck had vertoefd. Harry Aardoom te Dordrecht die veel onderzoek deed in de rechterlijke archieven van 's-Gravendeel, las in de archieven van de lijkschouwer dat deze had vastgesteld dat Lijsbet door verdrinking om het leven was gekomen. Gelet op bovenstaande informatie zal zij circa 40 jaar geworden zijn. Hoe en door wie zij was aangetroffen in de Kreek is ons niet bekend geworden.

Zes Vonnissen.
Door Harry Aardoom is zoals hierboven vermeld heel veel onderzoek gedaan. Met zijn toestemming hebben wij hier een link geplaatst naar zes door hem aangetroffen vonnis. U kunt hiervan kennis nemern door te klikken op. Vonnis van de Hoge Vierschaar te Strijen.

Vier boeken. De eerste twee van elk ruim 160 blz., de laatste van 237 blz. met de titels:
Justitieklanten in vroeger tijden ISBN 978-90-5335-640-1
Gewone mensen van vroeger ISBN 978-94-6299-044-9
Mededogen invroeger tijd ISBN 978-94-6299-480-5
Op reis in een ver en vreemd land. 222 blz.


Genealogie Aardoom.
De oudste generaties Aardoom te Puttershoek en 's-Gravendeel zijn gepubliceerd in Gens Nostra, jaargang 37, Nr. 1. 1982, blz. 1 t/m 13 en 109-110. Harry Aardoom kunt bereiken via: h.a.aardoom@kpnmail.nl
Met twee aanvullende informaties op deze publicatie kunt u kennisnemen van nadere bijzonderen waarbij de
oudste voorouders betrokken waren, Zie hiervoor:
1. Aardoom en anderen in gevecht met de Geuzen te Puttershoek en Maasdam. Klik hier.
2. De familie Aardoom ondermeer als beurtschippers te 's-Gravendeel. En herkomst naam. Klik hier.





Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 6-5-2020