Geslachtswapens Verdonck

Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek vanaf 1965

        Op deze pagina

              Merkteken en wapen van Pieter Pietersz Verdonck �1565-�1634
            Familewapen Verdon(c)k te 's-Gravendeel
            Wapen van Wilhelmus Jan Alphons Verdonck (1687-1743)
                Het bovenstaande wapen komt ook voor in de genealogie Poperinge
            Wapen van Huibertien Verdonck (1644-....
                  Wapenbrief van de familie Verdonck, ook wel VanderDonck
            Wapen Verdonckt te Avelgem
            Wapen Verdonk Poperinge
            Wapen Steenhoek

           

  Merkteken en wapen van Pieter Pietersz Verdonck (�1565-�1634)


  Merkteken uit 1621
  't merck X gestelt by Pr. Verdonck
  Merkteken van Pieter Pietersz Verdonck
  aangetroffen onderaan een akte van 28 oktober 1621

  Het door Pieter Pietersz Verdonck geplaatste merkteken, een kruisje met een extra streepje in het linker bovenste gedeelte, werd aangetroffen onder meerdere akten uit het notarieel en rechterlijk archief. Het is daarom aannemelijk dat de man zijn naam niet kon schrijven. Dit merkteken is ook afgebeeld in zijn lakzegel. In de rand van het lakzegel is zijn naam nog goed te lezen. Zijn kleinzoon gebruikte hetzelfde teken doch voegde er de dan gebruikelijke heraldische tekenen aan toe.

  Zegel uit 1618
  Zegel van Pieter Pietersz Verdonck uit 1618
  Zegel uit 1674
  Zegel van Jan Aryensz Verdonck uit 1674

  Pieter Pietersz Verdonck en diens kleinzoon Jan Aryensz Verdonck zegelden beiden in hun kwaliteit van Schepen van 's-Gravendeel.

  Het zegel van 20 juli 1618 (links) is afkomstig uit het huisarchief van de familie van Warmond, aanwezig in het Gemeente-archief te Leiden.)* Het andere zegel zit aan een charter gedateerd 18 december 1674, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, in de collectie zegels van het archief van de Grafelijkheid van Holland. Doos 299/43, Rekenkamer Supl.
  )* Samenvatting inhoud van de akte. Verscheen voor Hendrik Hiesvelt schout en Pieter piterszn Verdonk, Jan Ariensz, schepenen van 's-Gravendeel, Eduart Huijgen Clootwijk, onze inwoner, schuldig twee honderd ponden aan Cors van Bouerse voor een huis aan de Zuidvoorstraat belent door het huis van Claes Timmerman en int westen het erf van Cors Cleijboers.

  Aan de hand van deze zegels tekende de heer J. Vet te Huizen het Verdonck familiewapen (zie de welkomstpagina). Dit wapen werd ook getekend door heraldicus Henk 't Jong te Dordrecht, die er een tamelijk strakke weergave van maakte (gepubliceerd in Gens Nostra, jrg. XXXVII, 1982, p. 361; zie publicaties).

                                                                                            
  Omhoog
  Familiewapen Verdonck te 's-Gravendeel
                   Wapen Verdonck          

         Beschrijving    
        "Schild beladen met een verkort kruis, losstaand in de ruimte

       in't eerste kwartier een schuinlinks geplaatst blokje
        traliehelm half naar rechts gewend
        wrong en dekkleden
        helmteken: een in de richting van de helm

                       half naar rechts gewende vlucht".

       Beschrijving en wapentekening door heraldicus Henk 't Jong te Dordrecht.
                   

    

  Wapen van Wilhelmus Jan Alphons Verdonck (1687-1743)

   

Omhoog
Wapen van voor 1737
Wapen zonder kroon van v��r 1737 van
Wilhelmus Jan Alphons Verdonck
(Guillaume Jean Alphonse Verdonck)
(1687-1743)
Wapen uit 1737
Wapen met kroon uit 1737 van
Wilhelmus Jan Alphons Verdonck
(Guillaume Jean Alphonse Verdonck)
(1687-1743)

  Bovenstaande wapens werden gevoerd door ridder Wilhelmus Jan Alphons Verdonck, ook geschreven Guillaume Jean Alphonse Verdonck, geboren 7-8-1687 te Olmen en kinderloos overleden op 19-9-1743 te Brussel, zoon van Andreas Stevens Verdonck en Margareta Lommelen en kleinzoon van Joannes Stevens Verdonck en Maria Verdonck.

  Hij is getrouwd in de St.Gudula kerk te Brussel op 27-11-1728 met de adelijke juffrouw Maria Anna de Wilde, dochter van Dominus Joannes Baptista de Wilde.

  Mr Jan of Johannes Verdonck was advocaat bij de raad van Brabant te Brussel. Hij was heer van Tichel en drossaert van Olmen. Hij werd op 6-7-1737 door keizer Karel VI te Wenen in de adelstand verheven en op 28-12-1737 door dezelfde keizer tot ridder benoemd.

  U kunt deze fragment genealogie bekijken op de Arendonk pagina van deze website.

  Het wapen met kroon op de helm is van 1737 en dat zonder van de periode v��r 1737.

  Het wapen is opgenomen in het Wapenboek van de Belgische Adel, Brussel 1992, uitgever Gemeentekrediet. Er zijn meer publicaties bekend.

  Poperinge
  Het bovenstaande wapen is door de grondlegger van de Poperinge genealogie,
  priester Gerardus Verdonck (1912-2008) ook toegevoegd aan deze genealogie.
  Niet gebleken is wie uit deze genealogie dit wapen voerde. Hieronder de toelichting.
  Voor de genealogie Poperinge zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_poperinge.htm

 • "Verklaring van ons familiewapen. Dis is genomenuit "Wapen-
       teeken en kleuren der Belgische Provinci�n" door Dr. E. Gevaert.
       1. De Figuren: de leeuw is het zinnebeeld van kracht en moed,
          de korenschoven wijzen op het beroep: landbouw.
       2. De Kleuren: Keel (Rood) is zinnebeeld van overwinning door
          dapperheid en opoffering.
          Zilver is zinnebeeld van getrouwheid en inzicht.
          Goud is zinnebeeld van rijpheid die wijsheid schenkt en rijk-
          dommen die er het gevolg van zijn.
          Goud in rood gekoppeld, geven de morele schakkering aan
          van bedachtzaamheid.
  Nu wij de rijke taal kennen die ons wapen spreekt zullen wij het niet enkel mooi vinden, maar ook lief hebben vooral...de familiedeugden erin bevat hoog houden. Mocht het zelfs op een ereplaats prijken in de woonkamer van ieder Verdonck!" Aldus priester Gerard Verdonck.

  Wapen van Huibertien Verdonck (1644-....)

Omhoog
  Wapen van Huibertien Verdonck
  Wapen van Huibertien Verdonck (1644-....)
  op een grafsteen in de Martenskerk te Gorinchem

  Cornelis Verhoeff, schepen van Gorinchem, gedoopt te Meerkerk op 27 september 1656, trouwde te Gorinchem 27 september 1676 ondertrouw 13-9-1676 in de Nederduits Gereformeerde kerk (NGK) te Gorkum met Huibertien Verdonck, gedoopt te Meerkerk in de NGK op 19 januari 1644, dochter van Huijbert Dirks Verdonck en Aeffje Jans van Thienhoven. Van Huibertiens grootouders is alleen Dirk Pieterse Verdonck bekend, grootvader van vaders kant.

  In de doopakte van Huibertien staan vermeld Huibert Derksen Donck als vader, Adriaen Derks Donck als getuige en Pieter Pieterse Donck, een oudoom, als voogd. Ook hier werden Verdonck en Donck dus door elkaar gebruikt.

  Huybert Derksen Donck woonde in 1640, op 25-jarige leeftijd, ten huize van zijn vader te Meerkerk en trouwde aldaar op 12 maart 1643 met Aefje Jans, jongedochter van Meerkerk, dochter van Jan Jansen van Tienhoven en Meychien Hendriks. Aefge hertrouwde 1-6-1645 met Jacob Petersen j.m. van Lexmond

  Cornelis Verhoeff en Huibertien Verdonck zijn in de Martenskerk te Gorinchem begraven. Op hun grafzerk staan hun namen en hun wapen. Helaas is de steen niet meer in de kerk aanwezig. Het wapen van Verdonck: een leeuw van goud en drie gezichtswassenaars van zilver op een rood schild. Wapen Verhoeff: in zilver drie weerhaken van zwart.

  Huibertien (Huijbertjen) trouwde eerder, op 20-12-1671 ging ze in de NGK te Gorkum in ondertrouw, attestatie tot Arckel 10-1-1672, met Dirck Ariens van Dam, jongeman van Arckel


  Bron:
  Een honderdtal Nederlandse Families (1946) en Nederlandse Leeuw (1963, kolom 430/431) en 1996.

  Het is tot heden niet duidelijk welke thans levende Verdon(c)ken zich verwant weten met Huibertien Verdonck (of was het toch Donck?). In het trouwboek werd ze ingeschreven onder de naam Verdonck.
  Zie: genealogie Verdon(c)k, tak Gorinchem.

  Wapenbrief van de familie Verdonck, ook wel VanderDonck

Omhoog
Wapenbrief van 6 mei 1651

Wapenbrief van de familie Verdonck,
ook wel VanderDonck,
opgemaakt te Brussel op 6 mei 1651
door Pierre de Launay

Wapen uit 1651
Detail van de wapenbrief,
hieronder de originele tekst

Je soubsigne Roij d' armes de sa
Ma.te du tiltre de Brabant, Certifie et
atteste, a tous quil appartiendra, que les
armes cij dessus depeintes et blasonnees sont
celles de l' ancienne et noble famille de Ver-
donk autrement Vanderdonck, originaire
du Ducke de Brabant, selon quil m' est
apparu par mes regres armoriaulx, fait
� Bruxelle ce 6. Maij 1651.

P: de Launay | Concordantiam attestor
Henr. Otters | Secret.s

  Bovenvermelde Launay wordt door C. Pama beschreven in De geschiedenis der familiewapens van de middeleeuwen tot op heden.

  Het blijkt te gaan om Pierre-Albert Launay die samen met zijn broer Jean worden aangeduid als de grootste oplichters in Europa met betrekking tot de verkoop van wapens. Er volgden veroordelingen en een overlijden in de gevangenis.
  Over deze bedriegers is ook geschreven in Gen van het Centraal Bureau voor Genealogie, nr. 66, december 2015, met de tietel: "Liegen als een genealoog".

  De echtheid van dit wapen is echter niet te betwijfelen. Het werd in 1291 gevoerd door Gherard de le Donct. Het is ook vermeld op een grafsteen van Oste Piers Van Der Donct. Duidelijkheid over de identiteit van deze Van der Donct is er echter nog niet.
  Uitgebreide informatie leest u op deze webstek

  Het wapen werd door ons ook aangetroffen bij een Amsterdamse familie Verdonck, die daar thans nog woont en waarvan wij konden vaststellen dat die afkomstig is uit Geel. Een bewijs over de herkomst van de wapenafbeelding werd helaas niet aangetroffen. Zie voor meer informatie over deze familie: stamboom Verdon(c)k, tak Geel.

  Volledigheidshalve hieronder nog de vertaling van de afgebeelde wapenbrief, met dank aan Michel Halin van GeneaNet:
  'Ik, ondergetekende, wapenmeester van Hare Majesteit, heer van Brabant, verklaar en getuig, aan allen die het aangaat, dat het wapenschild hierboven beschreven deze is van de vroegere en adelijke familie Verdonck, ook Vanderdonck genoemd, afkomstig van het graafschap Brabant, zoals door mij gekend in mijn wapenregisters. Opgemaakt te Brussel op 6 mei 1651.'


  Familiewapen Verdonckt

  WapenVerdonckt.jpg (36316 bytes)

  Het bovenstaande wapen hoort toe aan Georgette-Maria Verdonckt geboren te Avelgem 24-2-1922 en is gepubliceerd in Vlaamse Stam nr. 5 in 2010.
  Beschrijving.
  Negen aangrenzende vlakken van keel en zilver; de zilveren vlakken beladen met een fruitboom van sinopel met vruchten van keel, het hartvlak beladen met een vijfpuntige ster van zilver.
  Motivatie.
  De kleuren: keel en zilver verwijzen naar Avelgem.
  De figuren: de vijfpuntige ster van zilver alludeert op de vijf kinderen die Georgette Maria Verdonckt ter wereld bracht. De appelbomen van sinopel met vruchten van keel, staan voor haar jeugd in de landbouw en haar uitgesproken liefde voor de natuur.
  Genealogisch informatie. G.M. Verdonckt trouwde op 24-7-1940 te Wilrijk met Andr� Sylvain Gabriel Georges Seynaeve.

Begin
Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 12-01-2023