Genealogie Verdon(c)k,
  Stramproy - Weert - Meeuwen en

  Genealogie Van der Donck te Sevenum en omgeving


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden
   code : st 
   streek : Nederlands Limburg
   plaatsen : Stramproy, Weert, Meeuwen
   omvang : Stramproy.
  1583 personen, 681 relaties.
   publicaties : GGV basisdeel (drie stamreeksen)

          Op deze pagina
        Genealogie

        Fotopagina
        Verdonck en Verdonk tot heden

        Vertakkingingen
        Verwantschap met Karel de Grote en ouder
        Oudste informatie in deze genealogie
        Boek en eerbetoon aan Hendrik Verdonk 1944-2011

       Hypothese
        Verantwoording  

  Genealogie
  Klik op: Genealogie 
  Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  terug

  Foto's en familieberichten.
  Klik hier voor de fotopagina. Inhoud van deze pagina:
  Een powerpoint en een YouTube presentatie;
  Stramproy en omgeving;
  Gemeentewapen Stramproy en
  Oude informatie mogelijk in relatie tot bestand Sevenum.

  Een interview met Prof. Irma Verdonck-de Leeuw.

  terug

  Over de nk en ck in de naam
  Bijna alle genealogieŽn vangen aan met een c in de naam Verdonck. Over de
  herkomst van onze naam lees u meer in het hoofdstuk Oorsprong van de naam
  Verdonck. Het bijzondere in deze genealogie is echter dat een aantal mensen in een zelfde stamreeks hun naam met ck blijven schrijven en een aantal anderen die schrijfwijze verlaten en tot op heden schrijven Verdonk.


  terug

  Vertakkingen
  .
  Ongeveer 1Ĺ eeuw blijft men woonachtig in Stramproy en Weert. Begin 1800
  vertrekt Joannes Verdonck naar Heemstede om daar in de blekerijen te gaan
  werken. Nakomelingen wonen tot heden vooral in Haarlem en Amsterdam maar
  ook elders in de randstad. Die in Haarlem gingen wonen waren voornamelijk
  werkzaam in het grafischbedijf .
  Op 10 april 1865 vertrekt Joannes Matthijs Verdonck naar het Belgische

  Meeuwen. Zijn nazaten wonen er nog maar ook in Hasselt, Bree, Alken en
  Mortsel

  Er was een familie die enige in Suriname woonde. Ook wonen er mensen in de
  bekende emigratielanden maar er ging ook een familie naar Zweden die er ook
  nu nog wonen. Ook werd in het KNIL in IndonesiŽ gediend. Zowel de eerste
  als de 2e wereldoorlog lieten hun sporen na.

  terug

          Verwantschapslijn naar Karel de Grote
          34 generaties
in de verwantschapslijn naar Karel de Grote.
        Via Regina Maria Elizabeth, roepnaam Ineke, Verdonk geboren te
        's-Gravenhage 15-9-1952, getrouwd te Hoek van Holland op 17-11-1978 met
        Bernardus Hendrikus Tabben, bestaat er een verwantschapslijn naar Karel de
        Grote.
        Ineke is een dochter van Johannes Franciscus Jacobus Verdonk geboren
        1925 en Jacoba van Urk Dam geboren 1930. U klikt op Karel de Grote en u
        kunt deze verwantschapslijn lezen.
        Deze verwantschapslijn kon tot standkomen in goede samenwerking met ťťn
        van onze medewerkers!
      Wie kennis wil nemen van de Karel de Grote website klikt hier.
         
          terug
         
          Oudste informatie in deze genealogie.
          Deze genealogie vangt aan met:
          Theodorus van de Donck, geboren circa 1640, overleden op 07-02-1683 te
        Stramproy. Wordt genoemd als pachter van grond in het boek van kerkrente te
        Stramproy.
        Uit heemkunde kring Stramproy verkregen wij informatie dat er reeds in 1592
        een Verdonck voorkomt in het armenboek te Stramproy.
        Daar kwamen in 1603 en 1604 ook in voor, Tysken Verdonck dochter en

          Jan Verdonck.

          Martinus VierDonCK wordt in 1628 genoemd als lid van de schutterij te

        Stramproy.
        Van 1641 - 1650 en mogelijk in meer jaren, was schepen te Stramproy

          Maarten Verdonck.
          Peter Verdonck wordt in 1676 genoemd in het boek van kerkrente.

      

          terug
      
          
         
Restant informatie
         
Informatie die wij nog niet zo goed konden plaatsen en mogelijk niet
          behorende bij deze Starmproy genealogie.

        Bron: Schepenbrief d.d. 4-11-1586 uit: Charters van de Broederschap te
        Nijmegen. Zie ook De Nederlansch Leeuw van 1884.
        Dirk van Bronckhorst en Wilhem van Doerick schepenen van Nijmegen,
        alsmede gerechtsluiden en erfpachters in het ambt van Overbetuwe,
        getuigen dat voor kwam Lijs en Hans Verdonck gezusters ook uit naam van
        Dirk, Janneke en Peterke hare broeders en zusters hebbende in
        tegenwoordigheid van hunnen neef Johan Verdonck en Johan Schakell
        opgedragen aan Jacob Bijesman eene erfjaarrente van 6 Carolus gulden
        gaande uit een huis en hofstad gelegen in de Scheimekersgasje naast den
        put en Marcus Noot
        Ons is ook nog bekend
        Gerrit of Gerlach ook Gierick van der Donck, geboren 1434, overleden
        27-8-1503, domheer van Utrecht en heer van Obbicht.

     
terug

      Boek en eerbetoon aan Hendrik Verdonk 1944-2011
       
Het onderstaande bericht is door mij op 4-7-2013 ontvangen van Gerlinde
         Verdonk de weduwe van Hendrik Verdonk 1944-2011. Henk behoort tot de
         Stramproy genealogie en wist al heel jong deze genealogie op hoofdlijnen van
         de randstand naar Limburg terug te voeren. Voor meer informatie zie
         onderstaande website. 
        “Graag wil ik je laten weten dat in maart het Henks boek Alzey-Zutphen
         postuum  is verschenen.

         Misschien vind je het leuk om eens te kijken. http://www.alzey-zutphen.nl
         Met vriendelijke groet,
         Gerlinde Verdonk”
         Voor de omslag van het boek en meer informatie zie de fotopagina.
        
       
                    
                terug
         

          Hypothese
          Samenvatting van het bovenstaande en betekenis voor ons onderzoek nu.
        Over de herkomst van onze naam is door ons reeds veel gepubliceerd. Zie
        het hoofdstuk Oorsprong Verdonck
        Duidelijk is dat in of nabij TŲnisvorst de naam Donk aanwezig was en is.
        Stramproy met Sevenum als oudste bron is de genealogie die het dichtst bij
        dit gebied is gelegen. Maar ook in Sevenum woonde een familie van de Donck
        op een kasteelte De Donck. In de genealogie is een relatie met Duitsland
        vermeld. Voor van der Donck te Sevenum klik hier
        De naam Marten, Maarten of Meerten hiervoor genoemd en afgebeeld
        komt ook voor in de Fragment genealogie Van der Donck
       Handelt het hier om een kasteeltje en nederzettingen aan de Maas. In
        Vlaanderen met het kasteel ter Donckt betreft een nederzetting aan de
        Schelde. Vermelde voornamen geven voeding aan de gedachte dat er een
        verbinding zou kunnen bestaan.
       Wat deze edellieden gemeen hebben is een flink aantal bastaarden. Het is
        niet verkeerd te veronderstellen dat er een Verdonk(en) uitvoort gekomen
       zijn uit wie ťťn of meer van de ons nu bekende genealogie Verdonck enz.
        zijn ontstaan.
       Van de adelijke familie Van Arkel nabij Goricnhem weten we dat zeker.Zie op
        de pagina Gorkum
        Het is een uitdaging met nader onderzoek deze verbinding totstand te
        brengen.
        Wie zal zeggen of niet meer genealogieŽn Verdonck hier hun oorsprong
       hebben? Wie gaat met ons deze uitdaging aan?

         
          terug
         
         
Verantwoording
       
Naast de bron vermeldingen op deze pagina, en in de betreffende
        genealogieŽn, is de Van der Donck informatie afkomstig uit genealogisch
        bescheiden van de familie Praet, aanwezig bij het Centraal Bureau voor
        Genealogie te 's-Gravenhage.
        Wij zijn de heer Piet van Enckevort, van de Heemkundevereniging Sevenum,
        zeer erkentelijk voor zijn snelle en spontane hulp. 90 % van de informatie,
        vermeld in het genealogisch fragment Van der Donck te Sevenum is van hem
        afkomstig. Hij deed dit onderzoek reeds 20 jaar geleden.
        Door de heemkundevereniging Sevenum is een boek uitgegeven onder de titel
        Spinninghe I waarin 3 aktikelen zijn opgenomen over het Huys de Donck.

          terug         


Begin


© Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 06 januari 2018