Omhoog Generatie I

  Pieter VERDONCK, geboren circa 1535, gehuwd voor de kerk circa 1563 met Willemke.

   Willemke huwde voor de kerk (2) circa 1602 met Jasper LAMBRECHTS, geboren circa 1540, arbeider, dijker, overleden circa 1609, weduwnaar van Neeltje Ariens.

  Uit dit huwelijk:
  1. Pieter Pietersz, geboren circa 1565, volgt generatie II.


  Omhoog Generatie II

  Pieter Pietersz VERDONCK, geboren circa 1565, landbouwer, overleden circa 1634, gehuwd circa 1590 met Neeltje Pietersdr, overleden circa 1646.

   Op 6 juni 1599 te 's-Gravendeel tot schepen benoemd. Hij bleef in dat ambt tot 1632. In 1614 en 1631 wordt hij ook genoemd als stedehouder en in 1621 als buurmeester. In 1606 en 1608 is hij ouderling en in 1609 diaken.
   De boerderij waarop hij woonachtig was, werd door hem gepacht van de burgemeester van Leyden, Willem Paedts. Uit de overdracht van het boerenbedrijf aan zijn zoon op 16 maart 1635 (GA Dordrecht, ONA, inv.nr 37) blijkt dat er 26 hectare bouwland bij hoorden.
   Een afdruk van Pieters zegel vonden wij aan een akte van 20 juli 1618.

  Merkteken uit 1621 Merkteken van Pieter Pietersz Verdonck, gezet op een akte van 28 oktober 1621. Op dit teken, een kruisje met een liggend streepje in het bovenste kwartier, is naderhand het familiewapen Verdon(c)k gebaseerd ('s-Gravendeel-tak).
  Uit dit huwelijk:
  1. Aryen Pietersz, geboren 1595, volgt generatie III.
  2. Lijsbeth Pieters, geboren circa 1596, overleden circa 1669, gehuwd voor de kerk circa 1616 met Adriaan Jansz SNEEP, geboren circa 1594, overleden circa 1659, zoon van Jan AriŽnsz Sneep en Anna Pieters.

    Adriaan was evenals zijn vader, schoonvader, zwager en zoon, meerdere jaren schepen te 's-Gravendeel. Ook vervulde hij meerdere kerkelijke functies.
    In de Brabantse Leeuw, jaargang 1974, nr. 7 t/m 10, worden de oudere generaties van het West-Brabantse geslacht Sneep beschreven. Een relatie met de 's-Gravendeelse familie Sneep wordt niet genoemd. Wij konden echter wel vaststellen dat in beide families hetzelfde zegel werd gebruikt.

  3. Leentge Pieters, geboren tussen 1595 en 1602, overleden circa 1635, gehuwd circa 1626 met Rochus Jansz VISSER, geboren circa 1599, overleden circa 1652, zoon van Jan Cornelisse Visser en Lijsbeth Leenders.
  4. Jacob Pietersz, geboren circa 1600.

    Datum en plaats van zijn huwelijk, alsmede de naam van zijn echtgenote zijn ons onbekend gebleven.


  Omhoog Generatie III

  Aryen Pietersz VERDONCK, geboren tussen 17-7-1595 en 7-10-1595, landbouwer, overleden circa 1647, gehuwd voor de kerk circa 1627 met Aryaentie Reyns VAN DER LINDEN, geboren circa 1590, overleden april 1659, weduwe van Cornelis Cleys (overleden in 1617) en laatstelijk weduwe van Claes Jansz Visser (overleden vůůr 14-10-1625), dochter van Reyn AriŽns van der Linden.

   AriŽn Pietersz Verdonck was schepen van 's-Gravendeel van 1637 tot 1648. Dat hij een vermogend man was, blijkt als na zijn overlijden in een akte, gedateerd 30 december 1648, de boedel wordt opgemaakt. Zijn weduwe heeft dan een bezit dan 4700 Carolus gulden, bestaande uit wagens, ploegen, paarden, konijnen, schapen en ander vee.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jan AriŽns, geboren circa 1628, schipper, landbouwer, bekleedde diverse functies bij de kerkelijke en wereldlijke overheid, overleden op 26-08-1678 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk circa 1652 met Lijsbeth Coene IN'T VELD, geboren circa 1615, begraven (classis, voor f. 3,--) op 08-11-1707 te 's-Gravendeel, weduwe van Mels Jans Aertoom, dochter van Coen Pieters in't Veld en Weijntgen AriŽnsd Hordijck.

    AriŽn Verdonck moet een druk en ondernemend man geweest zijn. In 1662 was hij kerkmeester, in 1663 en 1664 stond hij op dubbeltal voor ouderling en in 1669, 1670 en 1674 was hij diaken en armenmeester. In 1660 en in de periode 1663-1676 was hij schepen te 's-Gravendeel. Ook wordt hij genoemd als buurmeester.
    Wij vonden een lakafdruk van zijn zegel. Hij gebruikte hetzelfde zegel als zijn grootvader maar voegde er een aantal heraldische tekens aan toe. Wij gebruiken het als ons familiewapen.
    Aanvankelijk was AriŽn werkzaam als schipper en beschikte hij over een 'Cromstrijense schuit'. Later nam hij als oudste zoon het boerenbedrijf van zijn vader over. Hij was tevens herbergier in een herberg op de hoek van de Langestraat.
    Op 10 december 1664 ging hij met ds. Poelgeest en Arie van der Stichel naar Rotterdam om aldaar 'dry croonen lampen' te kopen voor de 'winteravontpredicatie'.
    Twee jaar na zijn overlijden, in 1680, werd zijn weduwe geregistreerd als een 'heel capitalist', zijn broer Reyn werd ook zo aangeduid. Dit ter onderscheiding van anderen die bijvoorbeeld werden aangeduid als een 'half capitalist'. Reyn en diens schoonzoon Willem Gerrits Spruyt waren eveneens schepen te 's-Gravendeel. Bij zijn dood had hij twee dochters en ging zijn bezit over naar de aangetrouwde families Droogendijk en Vroman. Deze beide schoonzoons waren eveneens schepen te 's-Gravendeel.
    In 1681 verkoopt zijn weduwe 'een huis met schuur' staande aan de Langestraat voor 1900 Carolus gulden.

  2. Heijltie AriŽns, geboren circa 1629, overleden op 31-10-1654 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk op 05-04-1654 te 's-Gravendeel met Dirk Gerrits CROON (van Bommel), gedoopt op 27-06-1627 te 's-Gravendeel, schoenmaker, overleden op 21-07-1705 te 's-Gravendeel, zoon van Gerrit Aerts Croon en Pietertje Dirckse.

    Dirk Gerrits van Bommel (Croon) was schepen te 's-Gravendeel in de perioden 1672-1675 en 1696-1698. In 1675 komt hij voor als stedehouder. Een lakafdruk van zijn zegel is in ons bezit.
    De moeder van de bruid maakte bezwaren tegen het huwelijk waarna zij trouwden voor 'Schout en Gerechte van 's-Gravendeel'.

  3. Reyn AriŽns, geboren circa 1630, volgt generatie IV.


  Omhoog Generatie IV

  Reyn AriŽns VERDONCK, geboren circa 1630, landbouwer, overleden circa 1673 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk circa 1653 met Sijtgie Dirksdr QUARTEL, geboren circa 1630, begraven op 16-11-1723 te 's-Gravendeel, dochter van Dirk Cornelis Quartel en Jannigje Cornelisdr.

   Reyn was kerkmeester te 's-Gravendeel van 1668 tot 1673. Hij woonde bij zijn boerenbedrijf aan de Noord Voorstraat in het huis dat hij van zijn moeder had geŽrfd en waar zij gedurende vijftig jaar woonachtig was geweest.
   Over de familie Quartel is gepubliceerd in de Nederlandse Leeuw van 1971 nr. 4. Dirk Quartel was schepen te 's-Gravendeel van 1632-1643.
   Na het overlijden van Reyn AriŽns Verdonck huwde (2) Sijtgie voor de kerk circa 1680 met Bastiaan Hendrik van der Linden, geboren circa 1620, overleden (aangifte) op 13-11-1723 te 's-Gravendeel, weduwnaar van Annetje Joosten en daarna van Neeltje Coenen.

  Uit dit huwelijk:
  1. Heyltje Reyne, gedoopt op 06-04-1654 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk circa 1695 met Isaack Abramsz POR, geboren circa 1652 te Mijnsheerenland, overleden vermoedelijk vůůr 1724, zoon van Abraham Isacx Por en Aerjaentje Dircks Quartel.
  2. Adriaantje Reyne, geboren circa 1659, begraven op 06-12-1706 te Numansdorp, gehuwd voor de kerk op 02-12-1684 te Numansdorp met Hendrik Isaaks VERHEY, geboren circa 1651, overleden circa 1704, zoon van Isaak Hendricks Verhey en Neeltje Pieters.
  3. Nelligje (Pieternel) Reyne, geboren circa 1662 te 's-Gravendeel, overleden circa 1704, ondertrouw (1) op 02-12-1684 te Numansdorp met Willem Gerrits SPRUYT, gedoopt op 05-09-1655 te Strijen, schepen te 's-Gravendeel, zoon van Gerrit Cornelisz Spruyt en Annigje Willems Barendrecht; gehuwd voor de kerk (2) op 30-03-1702 te 's-Gravendeel met Cornelis Hermens VAN DER WAEL, geboren circa 1675 te Maasdam, schepen van 's-Gravendeel (in 1680, 1681 en in de periode 1684-1690), overleden op 20-05-1711 te 's-Gravendeel, weduwnaar van Annigje AriŽns Aertoom, zoon van Hermen Hermansz van der Wael en Lijtke Engelen.
  4. Jannigje Reyne, geboren circa 1666 te 's-Gravendeel, begraven (pro deo, graf nr. 80) op 03-05-1727 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk op 12-10-1696 te 's-Gravendeel met Cornelis Hendriks GOUDT, geboren circa 1657 te 's-Gravendeel, bouwman (hij had land in Nieuw Bonavontura), begraven op 18-10-1719 te 's-Gravendeel, zoon van Heyndrick Cornelisse Goudt en Trijntje Heyndricks.
  5. Ary Reyne, geboren circa 1669 te 's-Gravendeel, volgt generatie V.
  6. Dircksie Reyne, geboren circa 1671 te 's-Gravendeel, begraven op 01-08-1697 te 's-Gravendeel. Aangifte van overlijden werd gedaan door haar broer Ary Reyne. Blijkens het gaardersregister werd voor het begraven ƒ 3,-- betaald.


  Omhoog Generatie V

  Ary Reyne VERDONCK, geboren circa 1669 te 's-Gravendeel, bouwman, overleden circa 1725, gehuwd voor de kerk circa 1692 met Aagje Aertse SPRUYT, geboren circa 1663, begraven op 15-06-1735 te 's-Gravendeel, dochter van Aert AriŽszn Spruyt en Annigje Aryens Aertoom.

   Ary was de enige stamhouder in deze generatie. Als bouwman betaalde hij tienden voor land in de Nieuwe Mookhoek, Trekdam, Mijlpolder en Nieuw Bonavontura. In 1698 huurde hij een windmolen onder 's-Gravendeel van Jan Franse Wagenmaecker. In 1714 woont het gezin in 't Walenkwartier maar in 1723 aan de Noord Voorstraat.

  Uit dit huwelijk:
  1. Reyn AriŽns, volgt generatie VI.
  2. Fitie AriŽnsdr, begraven (pro deo, graf nr. 7) op 07-01-1744 te 's-Gravendeel, gehuwd met Pieter Jans VERKERCK, geboren circa 1685, begraven op 26-03-1745 te 's-Gravendeel, zoon van Jan Pietersz Verkerck en Neeltje Cornelisdr Snayer.
  3. Cornelis AriŽnsz, begraven (pro deo, graf nr. 137) op 02-03-1723 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk circa 1722 met Gijsbertje Jans VAN DER MERWE, dochter van Jan Dirksz van der Merwe en Cornelia onder de Linde.

    Cornelis was dus zeer kort gehuwd. Zes maanden na zijn overlijden werd een vermoedelijk doodgeboren kindje van dit echtpaar begraven. Derhalve geen nageslacht van deze zoon.

  4. Anna AriŽnsdr, begraven op 01-02-1729 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk circa 1723 met Lieven Jans VAN DER STICHEL, geboren circa 1685 te 's-Gravendeel, visser, overleden na 1731, zoon van Jan Isaacks van der Stichel en Maaike Jans Visser.

    Over de visserman Lieven meldt het doodboek van 's-Gravendeel: '...Aelbregt van Ham, die met sijn baas Lieven van der Stichel uyt voert om te gaan visschen en hij droncke sijnde treckt sijn mes tegen sijn baas en den baas den dweylstock nemende kiert hem af, slaet hem op den borst, valt buytenboort en verdrinckt en komt niet meer boven...'.
    Uit het rechterlijk archief van 's-Gravendeel is ons van Lijsbet AriŽns Vroman en Jacob van der Merck, de gewezen schout, het volgende bekend geworden: 'Een viertal lieden verklaren gezien te hebben dat de vrouw van Lieven Jans van der Stichel in de nacht van 11 op 12 oktober 1714 in de kamer van de gewezen schout Jacob van der Merck had vertoefd'.


  Omhoog Generatie VI

  Reyn AriŽns VERDONCK, begraven (pro deo) op 20-02-1771 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk circa 1727 met Jaapje Andriesse DE GEUS, geboren circa 1710, aangenomen in de kerk op 18 maart 1731, begraven op 28-04-1773 te 's-Gravendeel, dochter van Andries Fleurisse de Geus en Bastiaantje Willemsd Verkerck.

   De geboorte- en doopgegevens van Reyn AriŽns Verdonck zijn ons onbekend gebleven. Hij was evenals dat in de voorgaande generatie het geval was, in deze generatie de enige manlijke stamhouder.
   Op 31 oktober 1736 woont het gezin op de stee van de heer Vrolijckhart te Heinenoord. In 1738 keren zij terug naar 's-Gravendeel. Op 22 februari 1762 koopt Reyn een huis aan de Langestraat van Cornelis Bosvelt. Op 25 maart 1774 wordt het huis door Reyns kinderen verkocht aan Dirk Leenderts Mookhoek.
   Van vijf kinderen van dit echtpaar weten wij alleen maar de begraafdatum. Vermoedelijk kwamen zij dood ter wereld of leefden zeer kort aangezien er geen namen van de kinderen worden genoemd. Zij werden allen pro deo begraven.

  Uit dit huwelijk:
  1. Aagje Reynsd, geboren circa 1728 te 's-Gravendeel, van 1803 tot aan haar dood ontving zij 'van den armen', overleden op 17-05-1818 om 02.00 uur te Numansdorp, ondertrouw op 08-04-1764 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk op 06-05-1764 te Numansdorp met Gijsbert VAN DAM, gedoopt op 22-02-1738 te Numansdorp, overleden circa 1816, zoon van Cornelis Johannes van Dam en Lijsbeth Gijsberts Verrijp. Er zijn acht kinderen geboren uit dit huwelijk.
  2. Bastiaantje Reyne, geboren circa 1733 te 's-Gravendeel, begraven op 05-10-1736 te 's-Gravendeel.
  3. Ary Reynsz, geboren circa 1734 te 's-Gravendeel, begraven (classis 4, begraven voor ƒ 3,--) op 20-02-1801 te 's-Gravendeel, gehuwd met Lijsje Gerrits DEKKERS, belijdenis op 21 maart 1766 te 's-Gravendeel, begraven (classis 4, begraven voor ƒ 3,--) op 08-11-1803 te 's-Gravendeel, dochter van Gerrit Pietersz Dekkers en Anna Theresia Noteboom.

    Dit echtpaar woonde aan de Lange Kerkstraat. Hun huis wordt na hun dood door de erfgenamen verkocht. Er worden geen kinderen genoemd zodat wij er vanuit gaan dat er uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren.

  4. N.N. ('kind van Reyn Verdonck'), begraven op 26-02-1735 te 's-Gravendeel.
  5. Andries Reynsz, gedoopt op 26-12-1736 te Heinenoord, bouwman, overleden op 01-11-1820 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk circa 1766 met Lijntje Hermens VISSER, pro deo, begraven op 01-05-1786 te 's-Gravendeel, dochter van Hermen AriŽns Visser en Lijntje Hendriks de Ruyter.

    Vermoedelijk woonde Andries enige tijd in de Renooishoek waar hij op 17 juni 1797 een huis kocht van Arie Jans Barendrecht. Bij zijn overlijden woonde hij echter aan de Lange Kerkstraat nr. 137.
    Er werden vijf kinderen pro deo te 's-Gravendeel begraven. Van deze kinderen zijn geen namen bekend en ook geen geboortedata zodat wij moge aannemen dat het hier om doodgeboren kinderen gaat, dan wel om kinderen die zeer kort na de geboorte zijn overleden.

  6. Cornelis Reynsz, geboren circa 1739 te 's-Gravendeel, arbeider, overleden op 31-05-1812 om 23.30 uur te 's-Gravendeel (bij zijn overlijden woonde hij aan de Buitendijk), gehuwd voor de kerk (1) circa 1763 met Kaatje (Annigje) MEIJER, begraven op 19-06-1776 te 's-Gravendeel; gehuwd voor de kerk (2) op 13-04-1781 te 's-Gravendeel met Hendrikje VISSER, aangenomen op 11-3-1788, overleden op 31-05-1809 te 's-Gravendeel, dochter van Hermen AriŽns Visser en Lijntje Hendriks de Ruyter.

    Hendrikje Visser was een zuster van Lijntje Hermens Visser, getrouwd met Cornelis' broer Andries (zie 5). Uit dit huwelijk werden twee onbenaamde kinderen begraven. Deze kinderen zullen vermoedelijk dood ter wereld zijn gekomen of zeer kort na de geboorte zijn overleden.

  7. N.N. ('kind van Reyn Verdonck'), begraven op 03-10-1747 te 's-Gravendeel.
  8. Fleuris Reynsz, geboren circa 1748 te 's-Gravendeel, volgt generatie VII.
  9. N.N. ('kind van Reyn Verdonck'), begraven op 03-03-1753 te 's-Gravendeel.
  10. N.N. ('kind van Reyn Verdonck'), begraven op 12-05-1753 te 's-Gravendeel.
  11. N.N. ('kind van Reyn Verdonck'), begraven op 19-05-1759 te 's-Gravendeel.


  Omhoog Generatie VII

  Fleuris Reynsz VERDONCK, geboren circa 1748 te 's-Gravendeel, ingeschreven als lidmaat op 2-4-1770, begraven (classis 4, tegen betaling van ƒ 3,--) op 10-04-1792 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk na 7-5-1773 te 's-Gravendeel met Grietje Davids DEKKER, geboren circa 1746, ingeschreven als lidmaat 25-3-1768, overleden op 08-12-1804 te 's-Gravendeel (bij haar overlijden woont ze aan de Noord Voorstraat; zij wordt pro deo begraven), dochter van David Pietersz. Dekker en Lijntje Aryens van der Giessen.

  Uit dit huwelijk:
  1. David Floris, geboren circa 1779 te 's-Gravendeel, volgt generatie VIII.
  2. Reyne Florisz, geboren circa 1780 te 's-Gravendeel, begraven (pro deo) op 02-01-1795 te 's-Gravendeel.
  3. N.N. ('een onbenaamd kind van Fleuris Reynsz.'), begraven (pro deo) op 04-03-1776 te 's-Gravendeel.


  Omhoog Generatie VIII

  David Floris VERDONCK, geboren circa 1779 te 's-Gravendeel, overleden op 14-01-1830 te 's-Gravendeel, gehuwd op 02-11-1810 te 's-Gravendeel met Jannetje BARENDRECHT (Barendregt), geboren circa 1777, overleden op 17-12-1847 te 's-Gravendeel, dochter van Maarten Barendrecht en Pietertje Stooker.

   In Davids overlijdensakte zien we voor het laatst de c in de naam. Zij woonden onder meer Langestraat 168 (in 1812), Renooishoek (in 1817) en aan de Havendijk 73, wijk 2 (in 1830).

  Uit dit huwelijk:
  1. N.N., geboren op 17-07-1811 te 's-Gravendeel, begraven op 17-07-1811 te 's-Gravendeel.
  2. Floris VERDONK, geboren op 18-09-1812 te 's-Gravendeel, volgt generatie IX.
  3. Pietertje VERDONK, geboren op 12-02-1817 te 's-Gravendeel, overleden op 02-03-1817 te 's-Gravendeel.


  Omhoog Generatie IX

  Floris VERDONK, geboren op 18-09-1812 te 's-Gravendeel, vlasarbeider, overleden op 05-04-1895 te 's-Gravendeel, gehuwd op 08-05-1850 te 's-Gravendeel met Pietertje VAN DER LINDEN, geboren op 20-12-1818 te 's-Gravendeel, overleden op 30-12-1858 te 's-Gravendeel, dochter van Leendert van der Linden en Geertje Noteboom.

   Floris was de enige overgebleven stamhouder die pas trouwde toen hij 38 jaar was. Zijn vrouw stierf reeds na acht jaar huwelijk. Zo was er dus gedurende drie generaties slechts ťťn stamhouder. De twee zoons van Floris zorgen echter voor een talrijk nageslacht. Floris was als enig kind 'finaal vrijgesteld' van de militaire dienst. Floris leeft een uiterst sober bestaan als weduwnaar. Hij woont naast de Gereformeerde Kerk in 's-Gravendeel. Een kachel en een lamp ontbraken en de vloer was een zandbodem.

  Uit het eerste huwelijk:
  1. David, geboren op 10-12-1850 te 's-Gravendeel, volgt generatie X.
  2. Leendert, geboren op 28-08-1853 te 's-Gravendeel, arbeider en visser, overleden op 20-02-1944 te 's-Gravendeel, gehuwd op 24-05-1879 te 's-Gravendeel met Bastiaantje VISSER, geboren op 27-12-1855 te 's-Gravendeel, overleden op 16-04-1920 te 's-Gravendeel, dochter van Cornelis Visser en Ingetje Jongkrijg.

    David viste op zalm nabij de Kop van 't Land, op het eiland van Dordrecht. Hij was wegens broederdienst vrijgesteld van de nationale militie. Toch was hij kennelijk in dienst, want bij zijn huwelijk werd een verklaring van zijn commandant overlegd waarbij toestemming tot het huwelijk werd verleend. Dat was een commandant van het regiment Grenadiers en Jagers.

  3. Jan, geboren op 23-07-1856 te 's-Gravendeel, overleden (aan 'borst pleuritus') op 13-03-1886 te 's-Gravendeel. Hij was ongehuwd.


  Omhoog Generatie X

  David VERDONK, geboren op 10-12-1850 te 's-Gravendeel, vlasarbeider en landarbeider, overleden op 08-09-1931 te 's-Gravendeel, gehuwd (1) op 06-05-1876 te 's-Gravendeel met Johanna VAN DER LINDEN, geboren op 30-09-1855 te Strijen, overleden op 11-09-1901 te Dordrecht, dochter van Lammert van der Linden en Neeltje Klootwijk; gehuwd (2) op 21-06-1902 met Kaatje VAN DER LINDEN, geboren op 20-12-1865 te Strijen, overleden op 25-03-1947 te Zwolle, dochter van Lammert van der Linden en Neeltje Klootwijk. Kaatje was Davids schoonzuster. Bruidspaar 1876
  David Verdonk en zijn bruid
  Johanna van der Linden,
  's-Gravendeel 6 mei 1876

  Van 9 mei 1870 tot 8 mei 1875 diende David in de nationale militie. Hij kon bij zijn huwelijk niet schrijven. Van hem werd gezegd dat hij goed was in het vertellen van sterke verhalen. Eťn van die verhalen was dat hij eens aan de rivierkant stond te vissen op een klein eilandje. Na verloop van tijd verliet hij dat kleine eilandje en ontdekte tot zijn verbazing dat hij op de rug van een vis had
  gestaan die vervolgens wegzwom. Ook zou hij, van Dordrecht terugkomende, de pont gemist hebben. Hij had echter een bed gekocht en gebruikte dat toen om de Kil over te varen.
  Een fotoserie van David en drie nazaten in de rechte lijn (zie hieronder) is afgedrukt in ons boekwerk, deel I van de Genealogie van de Geslachten Verdon(c)k.

  Vier generaties, in rechte lijn, allen gefotografeerd tussen het 20e en 26e levensjaar.
  Pieter Verdonk Jr (rechts) is de beheerder van deze website.
  David Verdonk 1850-1931
  David Verdonk
  1850-1931
  Pieter Verdonk 1879-1968
  Pieter Verdonk
  1879-1968
  David Verdonk 1908-1986
  David Verdonk
  1908-1986
  Pieter Verdonk 1936-heden

  Pieter Verdonk
  1936-heden
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Lammert, geboren op 17-10-1876 te 's-Gravendeel, arbeider, overleden op 23-04-1973 te 's-Gravendeel, gehuwd op 22-09-1900 te 's-Gravendeel met Pietertje BRAND, geboren op 02-10-1875 te 's-Gravendeel, overleden op 23-12-1966 te 's-Gravendeel, dochter van Cornelis Brand en Maaike van Brakel. Zie foto van dit echtpaar op blz. 42 van deel I van de Genealogie van de Geslachten Verdon(c)k.
  2. Pieter, geboren op 21-03-1879 te 's-Gravendeel, kraanmachinist, overleden op 26-01-1968 te 's-Gravendeel, gehuwd op 19-04-1902 te 's-Gravendeel met Marcelia KLEINJAN, geboren op 09-06-1882 te 's-Gravendeel, overleden op 03-02-1950 te Dordrecht, dochter van Leendert Kleinjan en Jannigje Mookhoek.

    Pieter werkte bij de N.V. Gips Hout berijdingen te Dordrecht van 1907-1947. Zijn zoon Leendert werkte daar eveneens. Er werkten meer mensen van 's-Gravendeel aldaar. Met elkaar gingen ze dagelijks met een roeiboot naar hun werk.
    Het echtpaar woonde laatstelijk Molendijk 76 te 's-Gravendeel. Hoe Pieter met zijn dochter Jannigje aldaar in 1953 de watersnood overleefde, is beschreven in het hoofdstuk geschiedenis van deel I van de Genealogie van de geslachten Verdon(c)k.

  3. Neeltje, geboren op 03-10-1881 te 's-Gravendeel, overleden op 26-05-1937 te 's-Gravendeel (bij haar overlijden woonde zij aan de Strijensedijk nr 52), gehuwd op 26-04-1902 te 's-Gravendeel met Arie VAN WAARDENBURG, geboren op 28-09-1878 te 's-Gravendeel, fabrieksarbeider, overleden op 05-01-1918 te 's-Gravendeel, zoon van Reinier van Waardenburg en Teuna Visser. Uit dit huwelijk zijn zes zoons en drie dochters geboren.
  4. Floris, geboren op 01-12-1884 te 's-Gravendeel, overleden op 28-05-1935 te 's-Gravendeel, gehuwd op 18-11-1911 te 's-Gravendeel met Willempje KWAKERNAAT, geboren op 13-04-1893 te Strijen, overleden op 25-08-1952 te Rotterdam, dochter van Dirk Kwakernaat en Maria Zegers.
  5. Jannigje, geboren op 10-09-1887 te 's-Gravendeel, overleden op 27-01-1977 te 's-Gravendeel (overleden in het bejaardentehuis Immanuel aan de Hiesveltstraat 1), gehuwd op 29-01-1910 te 's-Gravendeel met Willem VAN DER WULP, geboren op 30-10-1885 te 's-Gravendeel, molenaarsknecht, overleden op 09-12-1924 te 's-Gravendeel, zoon van Aart van der Wulp en Trijntje van Prooijen. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.
  6. Gijsje, geboren op 04-06-1890 te 's-Gravendeel, overleden op 21-03-1979 te 's-Gravendeel (overleden in het bejaardetehuis Immanuel aan de Hiesveltstraat 1), gehuwd op 26-11-1910 te 's-Gravendeel met Willem STOOKER, geboren op 13-02-1888 te 's-Gravendeel, heier en opperman, overleden op 29-11-1975 te 's-Gravendeel (overleden in het bejaardetehuis Immanuel aan de Hiesveltstraat 1), zoon van Dirk Stooker en Neeltje van Willegen. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren.
  7. Pietertje, geboren op 08-02-1894 te 's-Gravendeel, overleden op 17-02-1972 te 's-Gravendeel, gehuwd op 21-11-1914 te 's-Gravendeel met Anthonie VAN IPEREN, geboren op 30-08-1893 te 's-Gravendeel, brandstoffenhandelaar, overleden op 17-01-1959 te 's-Gravendeel op 65-jarige leeftijd, zoon van Martinus van Iperen en Teuntje de Zeeuw. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. Het gezin woonde Havenstraat nr 4, dat was aan de haven nabij de Kaai.


© Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 08-01-2018