Genealogie Verdonck & Verdonk, 's-Gravendeel


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden

                                 
   code : gr
   streek : Hoekse Waard, Zuid-Holland.
   plaatsen : 's-Gravendeel.
   omvang : 891 personen, 411 huwelijken. Genealogie met INDEX
  Kaatje vd Linden 70-32, 2e huw.David Verdonk 1850-1931 met INDEX
  Genealogie Robbemond 1437 pers. & 562 huwelijken met INDEX
  Kwartierstaat Verdonk 599-286 met INDEX
  Twee kleine bestandjes Goeree/Overflakkee 157-70
  met INDEX
   publicaties : Gens Nostra (1982), GGV deel I
   connectie : Mogelijk met de tak Gorinchem.

  Op deze pagina   
  Genealogie.
  Toespraak burgemeester D. Lodder op 1e Verdonckiade.
  F
  oto pagina.
  Kaatje van der Linden.
  Drie kleine bestandjes op Goeree Overflakkee en Hoekschewaard
  's-Gravendeel-Leiden
  Een oude akte van 26-11-1620
  Bloedverwantschapslijn naar Karel de Grote
  Stamreeks
  David Verdonk
  Genealogie Steenhoek.
  Parenteel Robbemond plus een aanvullend bestand Hoeksche Waard met foto's
  Genealogie Janse van Mantgem.
  Kwartierstaten
  Piet Verdonk
  Website genealogie Hoogewoning.
  Dorp aan de Kil

  Bevolking
  Vlasserij
  Achtergrond informatie:
       Digitaledorp met een foto album;
       Streekmuseum Hoeksche Waard;
      De Hoeksche Waard bezongen met boerderij foto's;
       Veel Genealogisch informatie op de site van Molema en
      Historische Vereniging 's-Gravendeel.
      
  Genealogie.
  Klik op:
  Genealogie Verdonck/Verdonk 's-Gravendeel.
  Deze genealogie is voorzien van een snelraadpleegbare index.

  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  Verdonckiade.
  Door de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdonck zijn tientallen bijeenkomsten georganiseerd in Nederland en Vlaanderen. Deze bijeenkomsten kregen de naam Verdonckiade. De 1e werd op 8-4-1978 te 's-Gravendeel gehouden. Burgemeester D. Lodder sprak de aanwezige toe. Zijn toespraak leest u hier.

  Fotopagina
  Op deze pagina:
  dia presentaties met PowerPoint en YouTube met
  meer dan 200 afbeeldingen
  mijn neven en nichten Robbemont;
  's-Gravendeel algemene informatie;
  Akte van 16 maart 1635;
  de pont of het veer;
  luchfoto 's-Gravendeel 1992;
  Willy en Piet Verdonk 25 jr. getrouwd
  Van Harry Aardoom:

  wel en wee eind 17e eeuw begin 18e eeuw
  a. bij gevecht verdronken;
  b. overspel voerde tot verdrinking;
       zes vonnissen;
       justitieklanten van vroeger;
       gewone mensen van vroeger

       mededogen in vroeger tijd
  Genealogie Aardoom: in gevecht verdronken en beurtschippers.


  Kaatje van der Linden
  David Verdonk trouwde eerst met Johanna van der Linden en na Johanna haar overlijden met haar zuster Kaatje van der Linden. Daarbij deden zich bijzonderheden voor die wij in dit bestandje afzonderlijke hebben opgenomen, lees verder.

  Enkele personen zijn opgenomen, aan het eind, van een foto presentatie klik hier.
  begin

  Goeree Overflakkee, Numansdorp en Goudswaard
  Drie kleine bestandjes
  :
  1.
  Jan Teunisz Verdonk gehuwd circa 1660 met Diliaantje Willems, hertrouwde 6-11-1689 te Heukelom Baertje Jacobs Tanhuyser. Er zijn ons vijf kinderen bekend. Zoon Willem trouwde op 18-10-1693 te Numansdorp met Maaike Jans Moerkerken. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen te Numansdorp gedoopt. Nazaten vestigden zich in Oude Tonge. Klik hier voor het gehele bestand met
  index

  2.
  Abraham Gerrits Verdonk, gehuwd circa 1660 gehuwd met Ariaantje Pieters. In de periode circa 1660-1678 worden 7 kinderen geboren te Den Bommel. Klik hier voor het gehele bestand met
  index
  3.
  Dirk Davidsz van den Donk geb. ca. 1740, tr. 25-5-1766 Goudswaard met Maria Hendriksdr van der Weijde, dochter van Hendrik Floris van der Weijde en Maria Willemsd Kouwenberg.
  Vijf kinderen uit dit huwelijk: 1. Maartje Dirksd van den Donk geb. ca. 1767; 2. Hendrik Dirksz van den Donk geb. ca. 1768 tr. Oud Beijerland 25-10-1818 Jacobina Dirksd Boer geb. 19-12-1782 te Oud Beijerland als dr. van Dirk Leenderts Boer en Anna Klaasdr Verduijn;  3. David Dirksz van den Donk geb. ca. 1772; 4. Maria Dirksd van den Donk geb. ca. 1774; 5. Dirk Dircksz van den Donk en 6. Ary Dirksz van den Donk geb. 1779.
  begin

  De c in de naam Verdonck te 's-Gravendeel.
  Tot 1700 werd de naam geschreven Verdonck. Van omstreeks 1700 tot 1750
  werd afwisselend Verdonck of Verdonk geschreven. In een overlijdens aktie, gedateerd 14 januari 1830 vonden wij voor het laatst, als uitzondering, Verdonck


  begin

  's-Gravendeel-Leiden.

  Van 1624 tot 2-10-1669 was mr Willem Jacobsz Paedts burgemeester te Leiden. Hij trouwde in 1630 met Rijmburg van Beveren. Van Beveren was een bekende aanzienlijke familie te Dordrecht. Haar vader was eveneens burgemeester in Dordrecht. Deze familie bezat ook grond in de Hoeksewaard. Mogelijk was het via dit huwelijk dat Paets eveneens grond verwierf in de polder Nieuw Bonavontura te 's-Gravendeel. Het was Pieter Pietersz Verdonck, diens zoon en kleinzoon die een boerderij met 26 ha grond pachtte van Willem Paedts.
  Moeten we daarom de herkomst van Pieter Pietersz Verdonck misschien in Leiden zoeken?


  begin


  Een akte van 26-11-1620    

  Een De transcriptie leest u hier. De genoemde Willemke is de echtgenote van Pieter Verdonck, de stamvader van deze genealogie. Beiden geboren circa 1535. Voor blz. 1 van de akte
  klikt u hier en voor blz. 2 hier.

  begin

 • Met 41 generaties naar Karel de Grote
  Een verbinding met Karel de Grote bleek mogelijk via mijn moeder op de naam Robbemont.   Voor meer informatie over de genealogie Robbemont zie bij het opschrift "Parenteel Robbemont" hieronder.
  Voor een verbinding van mijn kleinkinderen met Karel de Grote klik op Karel de Grote en u
  kunt deze verwantschapslijn lezen.

  begin

  Stamreeks

 • Stamreeks David VERDONK (1850-1931)
  Een stamreeks over tien generaties die de mannelijke verwantschapslijn volgt tussen de oudst bekende stamvader van deze Verdon(c)k-tak en de overgrootvader van Piet Verdonk, beheerder van deze website.

 • begin

  Genealogie Steenhoek

  Piet Verdonk, onderzoeker en samensteller van de genealogie Verdonk, is gehuwd met Willy Steenhoek. In de loop der jaren zijn genealogisch aantekeningen op de naam Steenhoek door hem bewaart. Wij stelden een genealogie Steenhoek samen en maakten daarbij tevens gebruik van het dossier S.G. 339 van het Streekmuseum Hoeksche Waard, het onderzoek materiaal van de heer Kees Brinkman te Heerjansdam en de heer Rudolf Steenhoek te Ridderkerk, publicaties in Ons Voorgeslacht van 1964, het kwartierstatenboek Prometheus deel XI en de website van Van den Hout. De informatie in de hierbij gepubliceerde genealogie is geenszins afgerond. Diverse onderdelen vragen nog om nader onderzoek. Om deze genealogie te lezen klikt u op Steenhoek
  Ook is een afzonderlijk genealogisch fragment Steenhoek, waarvan de oorsprong in de Alblasserwaard ligt nog buiten beschouwing gebleven. Het is echter geenszins uitgesloten dat de Hoeksche Waard Steenhoek(en) daar hun wortels hebben.
  Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen, correcties enz. 
  Voor deze genealogie leest u hier meer.

  begin

   Robbemond
  Klik op:Parenteel
  Deze genealogie is voorzien van een snelraadpleegbare index.

  In deze genealogie komt de naam alsvolgt voor: Robbemont, Robbemond, Robbemondt en Van Robbeaumont.
  Met toestemming van de samensteller, Cora Robbemond, is bovenstaande genealogie en de nu volgende parenteel informatie Robbemont, op deze website geplaatst.


  Dit onderzoek is nog volop aan de gang. Voor aanvullingen enz. houden we ons aanbevolen het e-mail adres van Cora Robbemond.

  Via Robbemont is er ook een verbinding naar Karel de Grote gemaakt. Zie hiervoor

  Neven en nichten van Piet Verdonk van moederskant.
  Een genealogisch fragment in de Hoeksche Waard, lees verder. Voor foto's zie fotopagina


  begin

  Kwartierstaat van Piet Verdonk
  Voor de kwartierstaat van Piet Verdonk, klik hier 595 personen en 284 relaties.
  Aan de verdere invoer van deze kwartierstaten wordt regelmatig gewerkt.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

      begin

        Genealogie Hoogewoning
        Via onze dochter bestaat er een verwantschap met Hoogewoning.

        begin

 

gravendeel.jpg (47968 bytes)

 

  's-Gravendeel, dorp aan de Kil

Omhoog

  's-Gravendeel is gesticht in 1593. De geschiedenis van dit dorp is beschreven in het boek 1593 's-Gravendeel 1993, uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan in 1993 (ISBN 90-9006060-X geb.).
  begin

Omhoog

  De eerste gegevens over het aantal inwoners van 's-Gravendeel dateren uit 1680. Zij staan vermeld in het 'Quotier van alle familien op den Dorpe van 's-Gravendeel ende Leerambacht'. Er woonden 238 personen in de verschillende straten en polders van wie de namen en beroepen in voornoemd stuk vermeld werden. Men kan daaruit afleiden dat het dorp in die tijd zeker 1000 tot 1500 en misschien zelfs 1800 inwoners telde. Het was dus al een flinke nederzetting met o.a. drie molenaars, vijf 'claermaekers', zes schoenlappers en vijf personen die zich met de tapnering bezighielden. Het aantal kasteleins staat in verband met de marktfunctie van 's-Gravendeel en ook met de aanwezigheid van een pont over de Dordtse Kil.

  Met de families Aardoom, Van Bommel, Van der Giessen, Goud, Mookhoek, Naaktgeboren, Quartel, Stooker, Visser en Van der Wulp behoort de familie Verdonk tot de oudste 's-Gravendeelse families. Van de cursief vermelde families en de families De Geus, Kleinjan, De Man, Mol en De Zeeuw zijn stamreeksen opgenomen in het boek 400 jaar 's-Gravendeel. Een stamreeks van de families Naaktgeboren en Smaal is gepubliceerd in Gens Nostra, jaargang 1993, blz. 576 en 584.

  begin
Deze foto is omstreeks 1918 gemaakt op het vlasbedrijf van Dirk van Soest in de Rijkestraat te 's-Gravendeel. Het bedrijf had de naam 'De Rooie Poort'. Na de Tweede Wereldoorlog woonde daar de familie Vogelaar. Uiterst rechts vooraan staat Pieter Verdonk (1879-1968). Op de voorste rij, tweede van links staat Teunis Verdonk, geboren 30-11-1883. Achter deze rij ligt op de grond in het midden Leendert Verdonk, geboren 7-6-1903.

Werktijden, verdiensten en prijzen in 1915
Er werd gewerkt van vijf uur 's ochtends tot vijf uur 's avonds. Jongeren mochten om zes uur beginnen. In de zomer werkte men 's avonds tot half zeven voor een weekloon van zes tot zeven gulden. Jongeren ontvingen een rijksdaalder per week. De pauzes tussen de werktijden werden 'schoften' genoemd.

De huishuur bedroeg ƒ 1,-- of ƒ 1,25 per week. Voor een brood van vier pond moest 24 cent worden betaald. Aardappelen kostten ƒ 1,50 per mud. Een pond spek kocht men voor 25 cent en een pond vlees voor 55 cent. De prijs voor een halve liter melk, veelal aangeduid als een 'pintje', bedroeg 4 cent. Rond acht uur 's avonds was de 'brijklok': grutten.

Sociale voorzieningen waren er niet. Indien wegens regen of ziekte niet gewerkt kon worden, ontving men 'niks'. Op zaterdagmiddag kon men bij de armenmeester een gulden of hooguit twee gulden gaan halen. De tering werd naar de nering gezet. Men at 'aerpels mit zoutnat' en men kreeg 'schuifkaes op het br��d'.


Vlasserij Omhoog

Nauw verbonden met de geschiedenis van 's-Gravendeel is de vlasserij. De vlasserij heeft zich altijd gekenmerkt door een groot aantal verschillende bewerkingen. De stengels van het vlas zijn hol en houtachtig, eromheen zit de vezel gekleefd. Na een speciale behandeling, het roten, kunnen vezels en houtbast worden gescheiden door braken en zwingelen. Het zo verkregen schone lint is dan geschikt om als halffabrikaat te worden afgeleverd aan de textielfabrieken. Daar wordt het door hekelen, spinnen, weven en bleken tot linnen verwerkt.

Vlaslinnen werd vanouds toegepast om het menselijk lichaam te bedekken en te beschermen tegen weersinvloeden. Maar behalve voor kleding, werd het ook gebruikt voor tentzeil voor schepen, scheepstuigages, visnetten, schildersdoek en huishoudelijk linnengoed. Afgezien van de grondstof voor linnenfabricage verschafte de vlasserij een aantal belangrijke bijproducten zoals lijnolie voor verf, vernis, zeep, en lijnkoeken voor veevoeder, terwijl de afvalscheven altijd als brandstof zijn gebruikt door broodbakkers en later ook als grondstof voor isolatiemateriaal en bouwplaten.

Aanvankelijk werd de vlasserij overwegend in de kleistreken uitgeoefend, waar het vlas ook werd geteeld. In de 18e eeuw veranderde dit langzamerhand. Landbouwers stootten de vlasbewerking af en allengs ontstonden er zelfstandige vlasserijen die het te bewerken vlas zowel uit de directe omgeving als uit veraf gelegen productiegebieden betrokken.

Reeds in de 17e eeuw kwam in 's-Gravendeel de vlasserij tot ontwikkeling, weliswaar ook hier als onderdeel van het landbouwbedrijf, maar vroegtijdig al waren de eerste tekenen van een gespecialiseerde nijverheid waar te nemen. Overigens kwam tot in het begin van de 20ste eeuw de vlasbewerking overal in de Hoeksche Waard voor, later alleen nog in Maasdam, Strijen, Puttershoek, Westmaas en 's-Gravendeel.

begin

  Achtergrond-informatie :

 • 's-Gravendeel, het Digitaledorp.
  Een site van Annelies van Twist-Schuuring waarin zij diverse aspecten van het dorp nader belicht. Naast een algemene pagina waar de geschiedenis van 's-Gravendeel aan bod komt, zijn er pagina's over gemeentelijke zaken, kerk, school, middenstand, sport, evenementen op het dorp gerichte links en een fotoalbum.


  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord


  Nostalgische overdenkingen over de Hoeksche Waard.

  Pieter Pieterszn Verdonck startte een landbouwbedrijf in de polder Nieuw Bonaventura. Deze polder werd als  vele andere polders tot stand gebracht in het overstroomde gebied van de Sint Elisabeth vloed.in 1421.

  Op 6-6-1599  werd Pieter Schepen in de ca. 1593 gestichten gemeente ‘s-Gravendeel Pieter trouwde met Neeltje Pieters Uit dat huwelijk zijn ons vijf kinderen bekend.

   13 generatie later, op 2-09-1991 trouwde Pieter Verdonk, geb. te ‘s-Gravendeel met Willemijntje (roepnaam Willy) Steenhoek geb. in de Sint Anthoniepolder met als  oudste voorvader Jan Daniels Steenhoeck geb. circa 1479, een schotgaarder en koster te Mijnsheerenland.

  Willy en Piet vestigden zich in Amsterdam alwaar twee dochter zijn geboren die beiden trouwden en beiden twee kinderen kregen . Vervolgens zijn er drie achterkleinkinderen geboren. Dit schrijven wij in 2023. 


  Met toestemming van het bestuur van het Shanty Koor in de Hoeksch Waard mochten wij onderstaande di  presentatie gebruiken. Met dank aan de heer Chris Kerkhof en de Technische ondersteuning van de heer Leo Brussaard.
  Geniet en zing mee met het Chanty Koor.

  Heel veel informatie, genealogisch en historisch de Hoeksche Waard betreffende, op de website van Piet en Willeke Molema www.familiemolema.nl/hwweb.htm

  Historische Vereniging 's-Gravendeel
  De vereniging geeft sinds 1994 het tijdschrift 's-Gravendeel door de eeuwen heen uit, dat viermaal per jaar verschijnt. Zie onderstaande website voor meer informatie http://www.seuterhistorie.nl/pages/57565/Welkom.html

  begin

 


Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op
15-02-2024.