Genealogie Verdon(c)k,
  Gorinchem - Deventer - Zaandam -
  en Renkum


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden




   code : go
   streek : Alblasserwaard, Zuid-Holland
   plaatsen : Gorinchem, Deventer, Zaandam, Rotterdam. + Renkum?
   omvang : 2627 personen, 1144 relaties Genealogie met INDEX.
  plus Renkum 36 personen en 15 relaties
   publicaties : GGV deel II
   connectie : Stamboom Verdon(c)k, tak 's-Gravendeel
  Stamboom Verdon(c)k, tak Rotterdam I

  Op deze pagina:
  Genealogie

  "Trijntje"
  Foto pagina
  Kunstschilder Frits Verdonk
  Inleiding
  Bakermaat
  Donken
  Bastaarden
  Geschiedenis
  Oudste informatie
  Plaatsnamen
  Verantwoording
  Molenbouwer Hendrik Verdonk

  Musicus Dirk Verdonk
  Verwantschap aan de familie Leemput
  Verwant aan de familie Verloop
  Renkum

  Genealogie
  Klik op: Genealogie Verdonck/Verdonk Gorinchem.
  Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.
  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  begin

  Het oudste skelet van Nederland "Trijntje".
  Bij opgravingen in Hardinxveld-Giessendam is een skelet ontdekt dat de naam "Trijntje" kreeg, afgeleid van de vindplaats alwaar gegraven werd ten beoeve van de Betuwe spoorlijn. Vastegsteld is dat Trijntje rond 5500 voor Christus moet zijn overleden. Voor meer informatie
  http://www.skullpting.nl/nederlands/pp/trijntje.html

  Foto pagina
  Gorinchem Fotopagina
  , aldaar de volgende onderwerpen:
  1. PowerPoint presetaties en You Tube filpjes
  2. Familiewapen van Huibertien Verdonck
  3. Gemeentewapen en vlag van Gorinchem

  4. Familiewapen Friedrich Pestchanky getr, met Cornelia Verdonk
  5. Draaiorgelbouwers familie Verdonk

  6. Kunstschilder Frits Verdonk
  7. Levensverhaal van Jan Cornelis Verdonk 1931-2005

  Kunstschilder Frits Verdonk
  Frederik Willem (Frits) VERDONK, kunstschilder, geboren op 01-03-1902 te Gorinchem, overleden op 15-11-1963 te 's Gravenhage. Frits verloor zijn moeder op zesjarige leeftijd en werd ondergebracht in het Burgerweeshuis in de Molenstraat te Gorkum.
  In tegenstelling tot zijn familieleden, die vooral door de muziek begeesterd waren, bleek Frits geobsedeerd door potlood en schetsboek.
  Het was de heer Wittermans, jarenlang direkteur van de Gorkumse suikerfabriek "Hollandia" die in zijn hoedanigheid van regent van het weeshuis de jonge Frits Verdonk ontdekte. Hij droeg er zorg voor dat Frits werd ingeschreven in de Rotterdamse Kunst Academie.
  Zijn natuurtalent kwam vaktechnisch ook uitstekend uit de verf en hij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een grootmeester der figuratieve kunst. Aan bewondering en erkenning heeft het Frits nooit ontbroken. Aanvankelijk werkte hij als kerkschilder bij Jan Wunselman te Amsterdam, maar de successen die hij met zijn schilderijen behaalde heeft hem doen besluiten geheel als vrij kunstenaar te gaan werken.
  Bekijk een aantal van zijn werken en klik hier.
  Voor Frits zijn levensverhaal en afkomst zie de fotopagina.

  begin

  Inleiding door Jan Cornelis Verdonk. (1931-2005)
                    
  FORTES CREANTUR FORTIBUS 
  (Sterken brengen sterken voort. Wapenspreuk van de stad  Gorinchem)
                  
  In het najaar van 1979 stond ik op de zogenaamde Braankse Donk te Brandwijk (Zuid-Holland) en keek, van de met oude boerderijen bebouwde zandige heuvel, over het vlakke, met vlieten en sloten doorsneden laagveenlandschap van de Alblasserwaard. In de 15e eeuw werd hier het klooster Sint Maartens Donk gebouwd en in een boerderijen woonde een familie van der Donk. De namiddagzon zette het land in een milde gloed en ik kreeg hetzelfde onbestendige gevoel als bij mijn eerste bezoek aan die plaats, nu zo'n twintig jaar geleden. Starend in de grijze nevelen van het verleden zag ik de delta vol kreken en killen, zandige riviertjes tussen venige moerassen; tweemaal per etmaal de ziltige ademhaling van de zee, vloed en eb ongestoord, eeuw na eeuw. Dan - ver voor het begin van onze jaartelling - de eerste bewoners, primitieve vissers en jagers - nomaden - hutten bouwend op de zandige oevers der kreken. Daarna de eerste blijvers, hun primitieve huizen bouwend op de hooggelegen "donken", de enige plaats waar ze veilig waren voor het altijd weer terugkomende water.
  De middeleeuwer begint de strijd tegen het water; edelen van naam werpen macht, geld en horigen in de strijd. Dijken worden aangelegd, sloten en weteringen gegraven.
  Een land rijst op uit de zee. Eens - heel lang geleden - moeten voorvaderen op, of in de buurt van een "donk" hebben gewoond. De vraag is waar en welke.  Ik pakte pen en notitieboek en begon de reis terug door de papieren wereld der archieven, opzoek naar het onbekende voorgeslacht.

  begin
   
  Gorinchem, bakermat van een grote familie Verdon(c)k
  De stamboomtak Gorinchem van de familie Verdon(c)k is erg uitgebreid,
  wat blijkt uit de omvang van het computerbestand. Het is tot heden de grootste stamboom Verdon(c)k in Nederland. Een deel van het nageslacht van Arien Verdonck bleef in Gorcum of omgeving wonen. Anderen trokken richting Kerkdriel, Tiel en het Overijsselse Deventer. Van daaruit breidt de tak zich verder uit naar o.a. Zaandam, Rotterdam en verder.Met verwijzing naar de pagina over de oorsprong van de familienaam Verdon(c)k en varianten, moge het duidelijk zijn dat het niet zo verbazingwekkend is dat er in de omgeving van Gorinchem heel vroeg Verdonck'en woonachtig waren. Ook is bekend dat er in deze omgeving stambomen hun basis vinden waarbij de naam Donk of Van de Donk - tot heden - is gebleven.

  begin


  Alblasserwaard

  in de Alblasserwaard.
  https://verdonk.home.xs4all.nl/sb_Donk,Donck.html
  Via bovenstaande link kunt u kennisnemen van veel Donck en Donk informatie.
  Meer dan 4400 namen en meer dan 18 relaties/

  Het feit, dat de Alblasserwaard rijk is aan die op natuurlijke wijze
  ontstane hoogten maakt het aannemelijk. dat de Gorcumse Verdon(c)ken uit deze streek afkomstig zijn.
  Interessant is in dit verband, het uit 1277 daterende kaartje "Lande tussen de Watere van de Lecke ende den Donck", waarop niet minder dan vijf "donken" staan aangegeven, waarvan drie (Horenaer, Hoog Blokland en de Arkelse Donck) een donken-reeks vormen op nog geen tien kilometer ten Noorden van "Gorrechem".
  In de powerpoint presentatie is een dia opgenomen waarop de Donken in kaart zijn gebracht
  Maar er bleek een addertje onder het gras te zitten. Tijdens de grote
  migratie die zich, tengevolge van de Tachtigjarige oorlog, vanuit de
  zuidelijke naar de noordelijke Nederlanden voltrok vestigden zich, eind
  zestiende eeuw een aantal families uit ondermeer Antwerpen en Vlaanderen te Gorinchem, met o.a. de namen van Camp, Damen en Verdonck. We treffen in die tijd een concentratie van Verdonken in Gorcum aan waarvan de meeste zich bezighouden met transport en handel. Vooral Meerten (Marten) Verdonck en zijn zonen bezitten en huren huizen langs de waterkant: op de Kortendijk, Havendijk en Cromhout, maar ook aan de Grote Markt. Van Abraham is bekend dat hij het beroep van speldenmaker uitoefende.
  We hebben niet kunnen achterhalen in hoeverre er verwantschap bestond tussen de "stamvaders" Jan, Abraham, Meerten, Hendrik, Seger en Ariaen Verdon(c)k. De eerst genoemde vijf, staan zonder uitzondering met de naam Verdonck in de boeken vermeld. Alleen Ariaen de stamvader van deze genealogie, wordt afwisselend als Van der Donk en pas rond 1600 als Verdonck aangeduidt waaruit blijkt dat hij in ieder geval niet tot de Vlaamse emigranten behoorde. Van de vijf eerst genoemden zijn tot nu toe geen nazaten bekend, veel van de beschikbare informatie over Verdon(c)k'en te Gorinchem kon (nog)niet in een genealogisch verband worden geplaatst.

  begin

  Bastaarden van de familie Van Arkel
  Het is ook mogelijk dat een aantal Van der Donck, later genoemd Verdonck'en, als bastaard, afstammen van de adellijke familie Van Arkel. Jan IV van Arkel, geboren eind 1200 en gehuwd circa 1327 met Ermgard van Cleve, had uit dat huwelijk vijf kinderen. Het eerste kind werd geboren voor 1330. Jan IV van Arkel had echter meerdere bastaardkinderen. Bekend zijn ondermeer Goedeken vermeld in1377, Jan van Wolferen vermeld in 1372, Jan van Kervenem vermeld in 1354 en  Jan van der Donc sr vermeld 1354-1401 is op 24 september 1364 genoemd als ridder en op 29 september 1366 als drossaard van het land Loon voor Jan van Arkel. In 1374 zegelde hij. Wij zijn er helaas tot heden niet in geslaagd dit zegel te achterhalen. Jan van der Donc bezat een huis binnen Gorinchem aangeduid als 't hoge huus'. Jan van der Donc jr. vermeld 1386-1428. Op 9 augustus 1428 noemt Johan van Arkel  Jan van der Donk 'zijn neve'.

  In de Nederlandsche Leeuw van 1954 kolom 211 t/m 214 is gepubliceerd over de Van Arkels. De oudste informatie in deze publicatie is van 1143. Er is ook een schema opgenomen waaruit blijkt dat de Van Arkel(s) in de periode 1143-1503 voor 25 bastaarden verwekten. Ook vermeld in De Navorsscher van 1895 pag. 11 en 12. Het is ook mogelijk dat er tussen de hier genoemde Van der Donck(s) een relatie bestaat met die genoemd te Sevenum. Zie Stramproy genealogie.

  begin

  Geschiedenis Gorichem.
  In het oude stadje Gorinchem, in de wandeling Gorcum genoemd, komt de naam al heel vroeg voor. In de administratie van het Gasthuis anno 1435 lezen we:"Hubertsz. van der Donk, een thijns op een huys ende hofstat aen de Arckelstraet oostsijde " Gorinchem, in de middeleeuwen de residentie van het bovengenoemde stoutmoedige riddergeslacht Van Arkel, werd in de tijd waarin we de vroegste sporen van ons geslacht terugvinden betrokken in de Tachtigjarige Oorlog.
  Op 28 juni 1572 verschenen de Watergeuzen voor de stad met dertien schepen, onder bevel van Marius Brant. De vroedschap koos de zijde van Willem van Oranje en opende de poorten.
  Bij handslag werd overeengekomen, dat de geestelijken van Gorinchem - die zich hadden verschanst in het kasteel "De Blauwe Toren" - vrijgeleide zouden krijgen. Daarvan kwam echter niets terecht en Brant nam hen gevangen. De priesters en monniken werden naar Den Briel gebracht en aldaar ter dood veroordeeld; zelfs een afvaardiging van het Gorcumse stadsbestuur om de levens van de geestelijken te sparen vond bij Lumey geen gehoor. Een verzoekschrift om gratie van Willem van Oranje trouwens ook niet. Daar rondzwervende Spaanse troepen de streek onveilig maakten besloot men tot inundatie: het land rond Gorinchem werd - gelijk eeuwen her - een zee gelijk.
  In 1578 droegen de Staten van Holland aan Adriaan Anthonisz en schout Jacob Kemp op de vesting uit te breiden en te versterken. Rond 1600 was dat karwei geklaard; Gorinchem was toen een voor die tijd bijzonder sterke vesting geworden en een belangrijke garnizoensplaats.
  In de powerpoint presentatie is een afbeelding van de binnenstad opgenomen.
  Gorinchem had duidelijk deel aan de welvaart van de Gouden Eeuw, zoals onder meer blijkt uit de tekst bij een oude prent:
  "Het is een heerlijcke fraeye stadt, rondom in syn steene mueren, ende bezet met twelf aensienlijcke Bolwercken van de selve materie. d'Inwoonders dryven grooten handel in boter, kaas, ghevogelte ende andere eet-waeren, die sy door heel Hollandt verseynden."

  Kerkhervorming.
  Velen gingen in die jaren over tot de "nye leer". Over de Verdon(c)ken
  hebben we geen zekerheid. Op de lijst van "Lidmaten van de Gereformeerde Kerk" van rond 1600 treffen we alleen aan: Grietchen Hendrixd. Verdonck en Jenneke Francken, de vrouw van Thonis Heyndricksz. Verdonck. Dat Commertje (of Corneeltje) Ariaensd. Verdonck op 27 november 1601 ten overstaan van de burgemeester in het huwelijk trad, zou kunnen betekenen, dat zij een andere religie beleed, maar zeker is dat niet. In 1619 blijken alle Gorcumse Verdon(c)ken tot de Nederduits Gereformeerde Gemeente te behoren.

  De Martelaren van Gorkum.
  Roy Tepe, gastconservater van het Gorcom Museum, verteld, aansluitend op het bovengestelde het volgende.
  Op 1 april 1572 werd Den Briel ingenomen door de watergeuzen, onder aanvoering van Lumey. Vooral de katholieke godsdienst was het mikpunt van de geuzen. Lumey lustte de papen rauw! Steevast maakten Lumeys mannen jacht op de rooms-katholieken geestelijken, of die de opstand nu hadden gesteund of niet.

  Zo kwamen de geuzen eind juni 1672 voor de stad Gorcum. De stad gaf zich over onder voorwaarde dat de geestelijken vrije aftocht zouden krijgen. Alhoewel beloofd, handelende de geuzen anders, zo leert ons de geschiedenis. De geestelijken werden in een schuit gestopt en kwamen via Dordrecht in Den Briel aan. Daar was al de door de geuzen opgepakte Andries Wouters, de seculiere pastoor uit Heinenoord. Na een schijnproces waarbij de geestelijken allen getuigden van hun geloof werden ze op 9 juli 1572 een voor een opgehangen. Postuum werden de martelaren een lichtend baken in de duisternis, voor de katholieke minderheid in de Lage Landen.

  begin

  Waar woonden zij?
  Van vele in deze genealogie voorkomende Verdoncken konden we achterhalen in welke straat ze woonden en daar het Gorcumse stratenplan niet ingrijpend is veranderd, kunnen we de desbetreffende "historische grond" ook thans nog bezoeken.
  Het kaartje op de tegenoverliggende bladzijde is getekend aan de hand van de plattegrond die in 1649 is vervaardigd door Joan Blaeu en geeft de plaatsen aan, waar toen of later stamvaders Verdon(c)k woonden.
   
   1.    Willem Ariaensz Verdonck 1630 Langendijk Oostzijde
   2.    Ariaen Ariaensz Verdonck 1640 Kalkhaven Westzijde
   3.    Dirk Willemsz. Verdonck 1653 Broerensteeg
   4.    Dirk Jansz. Verdonck 1740 Appeldijk Oostzijde
   5.    Dirk Dirksz. Verdonk 1790 Dalemstraat Oostzijde
   6.    Dirk Dirksz. Verdonk 1840 Kalkhaven Oostzijde
   7.    Adrianus Verdonk 1870 Nonnenveld
   
  begin

  Oudste geraadpleegde bronnen:
  De oudste doop- huwelijks- en overlijdensdata, zijn ontleend aan de
  Doop- Trouwboek en Begraafboeken van de Nederduits Gereformeerde
  Gemeente zoals deze aanwezig zijn in het gemeentearchief van Gorinchem. Als bij personen deze gegevens ontbreken, betekent dat, dat wij die (nog) niet hebben kunnen achterhalen.

  begin

  Plaatsnamen
  Opmerking betrefende de plaatsnaam Driel. De Gelderse gemeente Driel ligt aan de Maas en omvat de dorpen Kerkdriel, Velddriel en het buurtschap Hoenzadriel. Ook verder Noordoostelijk, bij Arnhem ligt een plaats met de naam Driel. De Duitse bezetter vond dat hinderlijk en veranderde op 1 augustus 1944 de naam van het aan de Maas gelegen Driel in Maasdriel. Deze wijziging is nooit teruggedraaid. Kerkdriel fungeert in de gemeente Maasdriel als hoofdplaats: het gemeentehuis staat daar. Door het afsnijden van een wijde bocht van de Maas is met ingang van 1 januari 1958 ook het plaatsje Alem aan Maasdriel toegevoegd. Tot die datum vormde het een gemeente met Maren en Kessel. Die dorpen behoren nu, samen met Lith, tot de Noordbrabantse gemeente Lith. Daardoor verwijzen tegenwoordig vele akten, in allerlei archieven, naar een niet meer bestaande plaatsnaam, wat het onderzoek soms lastig maakt.

  begin

  Verantwoording.
  Dank aan de heer A.J.Busch, Gemeente-archivaris van Gorinchem, alsmede aan de Stichtings-bestuursleden Jan + en Piet Verdonk, voor de hulp bij het samenstellen van deze Genealogie ondervonden.
  Hardinxveld-Giessendam, juli 2004 Jan Cornelis Verdonk 1931-2005
  Voor een nadere kennismaking met de schrijven van deze inleiding, tevens componist, schrijver en schilder kijkt u op Jan C. Verdonk zijn website:

  http://www.verdonk.net/jan/index.htm

  begin

  Zaanse molenbouwers
  Hendrik Verdonk en zonen.
  Een artikel van Adri Verdonk te Rhenen over molenbouwer en plannenmaker Hendrik Verdonk. Gedoopt te Deventer op 3 juli 1803 als zoon van Pieter Verdonk en Elisabeth van der Meij, verhuist Hendrik in 1820 met het ouderlijk gezin naar Zaandam en bekwaamt zich aldaar in de molenbouw.
  Dit artikel van Adri Verdonk is aangevuld met publicaties van de heer J. Kingma te Uden.
  Veel informatie over Hendrik leest u via onderstaande Hyperlink.
  Molenbouwer Hendrik Verdonk (1803-1863)
  Meer DETAILS over de door Hendrik toegepaste technieke leest u in een tweede publicatie, voorzien van afbeeldingen, van de hand van J. Kingma. Dit artikel verscheen in Molinologie nr. 35 in 2011.
  Zie ook de foto's in de Powerpoint presentatie.


  Musicus Dirk Verdonk
  Dirk VERDONK, musicus, geboren op 06-10-1922 te Vaals, gecremeerd op 02-12-2003 te Vaals, begraven op 07-12-2003 te Vaals. Kerkorganist te Vaals. Hij was een verdienstelijk componist en was tevens werkzaam als koordirigent en leraar. Zijn beide huwelijkete Vaals, gescheiden in 1969 bij vonnis van de   Arrondissementsrechtbankn bleven kinderloos.
  Gehuwd (1) in 1950 Maastricht. Echtgenote is Annelies DROEGHAAG, geboren in 1928 te Vaals, dochter van Willem DROEGHAAG en Clara Wierts.
  Gehuwd (2) in 1969 te Vaals met Margaretha NIESSEN, geboren in 1919 te Vaals, dochter van Jacob NIESSEN en Elisabeth PRANGE.
  Voor meer informatie over Dirk, zie onderstaande website.
  http://www.matty-niel.nl/comp_verdonk_biografie.htm
  of http://www.matty-niel.nl/index.html, op deze pagina links in het menu klikken op componisten.
  Voor de op deze site vermelde rechtstreekse afstamming is door ons geen bewijs gevonden. Zijn wel bekende voorouders zijn genoemd in de hiervoor door ons genoemde genealogie .

  begin

  Verwantschap 1
  Een kleine frament genealogie Leemput die verwant is aan een Verdonk uit deze genealogie.

  begin

  Verwantschap 2
  Verwant aan een Verdonk uit deze genealogie.
  Klik een een word document van de kwartierstaat van Rinse Verloop.
  Een stamreeks (een Word bestand, even geduld bij oproepen/opkomen) van 14 generatie over de periode 1940-1535, omvat 14 bladzijden. De belangrijkste plaatsen van jong naar oud: Heereveen, Katwijk,
  Groot-Amers-Streefkerk en Asperen.
  Voor informatie kunt u mailen met AVerloop@aol.com

  begin

  Renkum
  Misschien bestaat er een relatie met een klein genealogisch overzicht dat aanvangt met Lucas Verdonck geboren circa 1690 en op 14-4-1726 te Rekum trouwt met Johanna Hendriks Pothoven. Voor kennisneming zie Renkum.

  begin



Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2023.