Genealogie Verdonck,
  te Antwerpen & Broechem


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden
   code : aw
   streek : Stad Antwerpen
   plaatsen : Antwerpen, Broechem
   omvang : 594 personen, 212 relaties
  Plus fragment chirurgijns 58 - 12
  Reserve bestand Antwerpen 307-104
   publicaties : Jubileumuitgave 20 jaar SGOV, 1997
   connectie : Stamboom Verdon(c)k, tak Boechout
  Stamboom Verdon(c)k, tak Broechem
  Stamboom Verdon(c)k, tak Geel
  Stamboom Verdon(c)k, tak Rotterdam 2

  Op deze pagina

  Genealogie Antwerpen-Amsterdam
  Fotopagina
  Verantwoording

  Jubilemuitgave 1997
  Oudste informatie
  Diamantslijpers in Amsterdam
  Een kleine fragment genealogie
  chirurgijns
  Reserve bestand Antwerpen

  Genealogie
  Klik op: Genealogie Antwerpen - Amsterdam.
  Deze genealogie is voorzien van een snelraadpleegbare index.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen. 
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  Terug

  Fotopagina

  Klik hier om naar deze pagina te gaan
  Op deze pagina in een Power Point persentatie geplaatst
  Tevens een afzonderlijke foto.


  Terug

  Verantwoording
  Het onderzoek te Antwerpen en omgeving is nog niet voltooid. Er komen verscheidene Verdon(c)k-stambomen voor, waarvan het de vraag is of er onderlinge verbanden bestaan.

  Nadat een kleine genealogie Antwerpen-Amsterdam totstand gebracht was, is deze genealogie met enkele generaties uitgebreid en aanzienlijk aangevuld door Karel Verdonck te Antwerpen-Deurne.
  Tevens vonden aanvullingen plaats die verkregen werden via internet toepassingen, ondermeer via GeneaNet.

  Terug

  Jubilemuitgave
  Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k is in 1997 een publicatie uitgebracht waarin deze genealogie eveneens is afgedrukt, aldaar voorzien van meer foto's. Deze en een voorgaande jubileumpublicatie worden op een cd-rom aangebracht die eind 2005 beschikbaar komt.

  Terug

  Oudste informatie
  De Antwerpen 1 genealogie vangt aan met Joannes Verdonck die op 7 augustus 1742 in de Sint Willebrordus-kerk te Antwerpen trouwde met Maria Olens (Olis). Zij kregen vijf zoons en drie dochters. Joannes en Maria overleden beide in 1807.

  Een van de zoons, Joannes Baptista Verdonck (RK gedoopt te Merksem op 5 november 1756), was pijpenmaker te Antwerpen. Hij trouwde drie maal en kreeg uit die huwelijken zeven kinderen, waaronder de vader van de hierna genoemde Jan Joseph Francois.

  Terug

  Diamantslijpers te Amsterdam
  Jan Joseph Francois Verdonck, geboren te Antwerpen op 27 september 1807, overleden te Amsterdam op 2 april 1863, zoon van Joannes Franciscus Josephus Verdonck (slotenmaker te Antwerpen) en Maria Magdalena Huysmans, trouwde te Amsterdam op 27 april 1838 met Antje Maria Verheul, geboren te Amsterdam op 25 april 1814, aldaar overleden op 15 december 1888.

  Een kleinzoon van dit echtpaar was Johannes Josephus Franciscus Verdonck, geboren te Amsterdam op 6 juni 1866. Hij werd daar diamantslijper, evenals zijn broers Christiaan (geboren te Amsterdam op 12 april 1869, zie foto links) en Eldert Karel (geboren te Amsterdam op 26 oktober 1873).

  Uit deze drie gebroeders diamantslijpers die alle drie te Amsterdam trouwden, zijn geen mannelijke nakomelingen geboren, zodat aan deze uitwaaier van de Antwerpse genealogie te Amsterdam een einde kwam.

  Terug

  Een kleine genealogisch fragment.
  Een kleine fragment genealogie die aanvangt Christianus Verdonck geboren
  omstreeks 1580. Er komen twee 17e eeuwse chirurgijns in voor.

  Klik op fragment genealogie om te bekijken.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen. 
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  Terug

  Reserve bestand Antwerpen
  Dit reservebestand bestaat uit ondermeer 4 afzonderlijke kleine bestandjes. Door deze op de website te plaatsen hopen wij te bevorderen dat een aansluiting met een andere genealogie mogelijk zal worden. Ook zijn een aantal individuele personen in in dit bestand (geparkeerd)opgenomen.
  a.
  Joannes Verdonck trouwt 3-11-1762 te Ekeren met Catharina Petrus Verbaenen.

  Lees meer.
  b.
  Lambertus Verdonck trouwt Maria De Houwer. Lees meer.
  c
  Cornelis Leonardus Verdonck trouwt 4-8-1824 Antwerpen met Joanna Horemans.
  Lees meer.
  d.

  Joannes Verdonck trouwt 6-4-1749 te Deurne met Elisabeth De Groof. Lees meer.

  Terug


 Copyright  by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op