GenealogieŽn Verdonck en Verdonk
  Rotterdam 2
  en 3 oude bestandjes te Delfshaven


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek 1965 heden

          Op deze pagina:
        Genealogie Balten

        Handtekening
        Doopsgezinde en remonstrantse zakenlieden
        Geportretteerde Verdonck
        Meer Verdon(c)k informatie te Rotterdam
        Verenigde Oostindischecompagnie (VOC)
        Heraldiek
        Delfshaven met drie kleine bestandjes Verdonck
         
          Genealogie

          Klik op: Balten
         
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
        Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
        Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

      U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl
       
        begin

       
Een vroege handtekening Verdonck
        
Pieter Verdonck geboren circa 1564, overleden te Rotterdam op
        17 december 1632, trouwde, als weduwnaar, voor de tweede keer met
        Grietje Pieters te Rotterdam op 27 januari 1630. Zij maakten op 14 februari
        1631 te Rotterdam een testament op huwelijkse voorwaarden wat echter
        op 17 oktober 1631 overging in gemeenschap van goederen.
        Onder deze akte de onderstaande aantekening van Pieter en het teken
        gestelt door Grietge Pieterse.

      
HandtekeningBewerkt.JPG (54740 bytes)

          begin

  Doopsgezinde Antwerpse zakenlieden
  Deze familie vangt aan met de uit Antwerpen afkomstige, doopsgezinde lakenkoopman Balten Verdonck, die zich in 1586 met zijn gezin in Rotterdam vestigde. Nazaten zijn hoofdzakelijk in Rotterdam geconcentreerd. Ook remonstranten komen in deze familie voor.


  begin

  Relatie met geportretteerde Verdonck?
  Het is goed mogelijk dat Balten verwant is - misschien was het zijn broer - aan Pieter Pietersz Verdonck die door Frans Hals werd geportretteerd. Zie 'De woesteling van Haarlem'.


  begin

  Andere genealogieŽn Verdon(c)k te Rotterdam
  Voor twee andere Rotterdamse genealogieŽn Verdonck zie:
  Gerrit Verdonk en Ary Joosten Verdonck

  begin

  Verenigde Oostindischecompagnie
  Er was ook een OostindiŽ vaarder wiens vrouw in Malakka werd begraven.

  wpeC.jpg (23425 bytes)

  Zie ook bij Leiden

  begin

  Heraldiek en
  verwantschap met aanzienlijke Nederlandse families

  Tot deze genealogie behoort Anna Maria Verdonck, die op 2 juli 1680 te Amsterdam trouwde met David le Comte (kinderen van dit echtpaar gingen over op de naam de Graaf), koopman en poorter aldaar. In de 17e eeuw was deze familie Verdonck zeer welgesteld. Er bestond verwantschap met de aanzienlijke families Van Mierop, Van Beringen, Solimans en Van Wicquevoort, hetgeen blijkt uit Anna's familiewapen zoals we dat terugvonden in het wapenboek van Schulerus (ca. 1775).
   

                               wpeB.jpg (22772 bytes)

  Wapen van Anna Maria Verdonck (1659-1712)
  in het wapenboek van Schulerus, deel 3, blz. 448, nr. 734 A 28

  Dit wapen, omringd door de geslachtswapens van de families Verdonck, Solimans, Van Beringen, Van den Mierop en Van Wicquevoort is ook afgebeeld op het omslag van het jubileumboekje dat in 1987 verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de SGOV.

  wpeC.jpg (33631 bytes)

  Bovenstaande zwart-wit afbeelding bevat dezelfde wapens als die afgebeeld in kleur hierboven.

  Hier zijn het echter de kwartieren van David Le Comte en Anna Maria Verdonck.

  Omstreden, zo niet onjuist is echter, in de oudste generatie, David Verdonck met als echtgenote A.v.d. Mierop Dit moet zijn Adriana Wouerixdr van Steenhuyse.
  Ook in  "De Wapen Heraut" 1897-1897 bladzijde 183 is dit onjuist vermeld.


  In het Nederlands Patriciaat 1935/1936 nummer 22, bladzijde 232 en in de Octavoserie, 22e jaargang, bladzijde 87 en meer publicaties is wel de juiste echtgenote vermeld.

  Zie ook onze opmerking in de inleiding bij de tak Zaanstad-Nauerna in het gedeelte dat handelt over het reservebestand Zaanstad.

  begin


  Drie kleine fragment genealogieÔŅĹn in Delfshaven.

  Klik hier voor:
  1. Joris Janszn Verdonck geboren circa 1575

  Klik hier voor:
  2. Huybrecht Harmensz Verdonck, geboren circa 1585


  Klik hier voor:
  3. Frans Verdonck gehuwd met Neeltje van Soest

  Deze drie kleine bestandjes zijn voorzien van een snel raadpleegbare index.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl


  beginBegin

 Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 17-08-2023