Genealogie Verdonck,
te Antwerpen & Broechem
Home Inhoud E-mail


 
 

 code : aw
 streek : Stad Antwerpen
 plaatsen : Antwerpen, Broechem
 omvang : 599 personen, 216 relaties
Plus fragment chirurgijns 64 - 15
Reserve bestand Antwerpen 494-188
 publicaties : Jubileumuitgave 20 jaar SGOV, 1997
 connectie : Stamboom Verdon(c)k, tak Boechout
Stamboom Verdon(c)k, tak Broechem
Stamboom Verdon(c)k, tak Geel
Stamboom Verdon(c)k, tak Rotterdam 2

Op deze pagina

Genealogie Antwerpen-Amsterdam
Fotopagina
Verantwoording

Jubilemuitgave 1997
Oudste informatie
Diamantslijpers in Amsterdam
Een kleine fragment genealogie
chirurgijns
Reserve bestand Antwerpen

Genealogie
Klik op: Genealogie Antwerpen - Amsterdam.
Deze genealogie is voorzien van een snelraadpleegbare index.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen. 
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

Terug

Fotopagina

Klik hier om naar deze pagina te gaan
Op deze pagina in een Power Point persentatie geplaatst
Tevens een afzonderlijke foto.


Terug

Verantwoording
Het onderzoek te Antwerpen en omgeving is nog niet voltooid. Er komen verscheidene Verdon(c)k-stambomen voor, waarvan het de vraag is of er onderlinge verbanden bestaan.

Nadat een kleine genealogie Antwerpen-Amsterdam totstand gebracht was, is deze genealogie met enkele generaties uitgebreid en aanzienlijk aangevuld door Karel Verdonck te Antwerpen-Deurne.
Tevens vonden aanvullingen plaats die verkregen werden via internet toepassingen, ondermeer via GeneaNet.

Terug

Jubilemuitgave
Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k is in 1997 een publicatie uitgebracht waarin deze genealogie eveneens is afgedrukt, aldaar voorzien van meer foto's. Deze en een voorgaande jubileumpublicatie worden op een cd-rom aangebracht die eind 2005 beschikbaar komt.

Terug

Oudste informatie
De Antwerpen 1 genealogie vangt aan met Joannes Verdonck die op 7 augustus 1742 in de Sint Willebrordus-kerk te Antwerpen trouwde met Maria Olens (Olis). Zij kregen vijf zoons en drie dochters. Joannes en Maria overleden beide in 1807.

Een van de zoons, Joannes Baptista Verdonck (RK gedoopt te Merksem op 5 november 1756), was pijpenmaker te Antwerpen. Hij trouwde drie maal en kreeg uit die huwelijken zeven kinderen, waaronder de vader van de hierna genoemde Jan Joseph Francois.

Terug

Diamantslijpers te Amsterdam
Jan Joseph Francois Verdonck, geboren te Antwerpen op 27 september 1807, overleden te Amsterdam op 2 april 1863, zoon van Joannes Franciscus Josephus Verdonck (slotenmaker te Antwerpen) en Maria Magdalena Huysmans, trouwde te Amsterdam op 27 april 1838 met Antje Maria Verheul, geboren te Amsterdam op 25 april 1814, aldaar overleden op 15 december 1888.

Een kleinzoon van dit echtpaar was Johannes Josephus Franciscus Verdonck, geboren te Amsterdam op 6 juni 1866. Hij werd daar diamantslijper, evenals zijn broers Christiaan (geboren te Amsterdam op 12 april 1869, zie foto links) en Eldert Karel (geboren te Amsterdam op 26 oktober 1873).

Uit deze drie gebroeders diamantslijpers die alle drie te Amsterdam trouwden, zijn geen mannelijke nakomelingen geboren, zodat aan deze uitwaaier van de Antwerpse genealogie te Amsterdam een einde kwam.

Terug

Een kleine genealogisch fragment.
Een kleine fragment genealogie die aanvangt Christianus Verdonck geboren
omstreeks 1580. Er komen twee 17e eeuwse chirurgijns in voor.

Klik op fragment genealogie om te bekijken.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen. 
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

Terug

Reserve bestand Antwerpen
Dit reservebestand bestaat uit ondermeer 12 afzonderlijke kleine bestandjes. Door deze op de website te plaatsen hopen wij te bevorderen dat een aansluiting met een andere genealogie mogelijk zal worden. Ook zijn een aantal individuele personen in in dit bestand (geparkeerd)opgenomen.
a.
Joannes Verdonck trouwt 3-11-1762 te Ekeren met Catharina Petrus Verbaenen.

Lees meer.
b.
Walterus Verdonck trouwt Elisabeth de Groof. zeven generaties. Lees meer.
c
Cornelis Leonardus Verdonck trouwt 4-8-1824 Antwerpen
met Joanna Horemans. hertrouwt 24-4-1833 Antwerpen Petronella Braeckmans. 4 generaties. Lees meer.
d.
Joannes Verdonck (van der Donck) trouwt Elisabeth de Groof 3 generaties. Lees meer.
e.

Adriaen  Verdonck trouw ca. 1570 Maria Gijssels. 7 kinderen, 2 generaties. Lees meer.
f.
Frans Verdonck triuwt 1x...tr. 2e ...Nelle, 4 generaties, Lees meer.
g.
Marcus Verdonck trouwt Maria Magdalena de Goor. Drie generaties. Lees meer
h.

P
etrus Franciscus Verdonck,trouwd H.A. Mondelaars, 3 generaties. Lees meer
i.
Guustaaf Verdonk 1885-1960, trouwt Marian vann Sanden. 2 generaties. Lees meer.
j.
Joannes Verdonck trouwt Joanna Francisca De Coster. 3 generaties. Lees meer.
k.
Martinus Verdonck trouwt 18-7-1735 te Poederlee Maria Elisabeth Heins, 3 generaties.
Lees meer.
m.
Pius Bonifacius Leo Vanderdonck trouwt Catharina Hubertina Dery, 3 generaties.
Lees meer.

Terug

Begin
Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 31-03-2023