Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k - SGOV
                                                    1977 - 2007
Home Inhoud E-mail  

 

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote reeks

VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 Heden

   

Op deze pagina

Algemeen en verantwoording voor verleende medewerking
Links en informatieuitwisseling
Aanmelden voor periodieke informatie
Publicaties

Subpagina's

Verdonckiaden
Vrienden van de SGOV kwamen regelmatig bij elkaar op bijeenkomsten, de zogeheten Verdonckiaden.  Op deze subpagina vindt u verslagen en het Verdonckenlied

Algemeen

De Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k (SGOV) is opgericht op 21 april 1977. Het was een organisatie met bijna 400 vrienden. Sedert 2002 is de afbouw van de Stichting ingang gezet. In 2007 is de Stichting opgeheven.

Doel van de SGOV was alle personen die de naam Verdon(c)k dragen onder te brengen in een stamboom. Hiertoe werd door een aantal naamgenoten genealogisch onderzoek verricht en een archief aangelegd van allerlei zaken die voor dat onderzoek van belang waren. Het resultaat van dit alles kwam terecht in een losbladig boekwerk dat, naar gelang het onderzoek vorderde, steeds in omvang toenam. In 2005 zijn deze publicaties gestop en is dit boekwerk afgerond en overgezet op een cd.

Alles over Verdonk, Verdonck en Van der Donckt (Donct)
In december 2005 een cd-rom uitgebracht met circa 5500 bladzijden informatie,

grotendeels ondergebracht in ruim 70 genealogie�n, omvattende circa 35.000
namen. Tevens veel foto's, persberichten, bidprentjes en andere familieberichten.
Deze cd-rom is aan al onze vrienden en medewerkers aan deze cd-rom gratis

aangeboden.
De cd is niet meer voorradig!

Vanaf 1998 is er gestart met deze website. Alle genealogie�n en nieuwe onderzoek resultaten
worden via deze website bekend gemaakt.

Tijdens onze onderzoeken werd medewerking verkregen van of werd samengewerkt met de hieronder genoemde instanties.

Diverse onderzoekers zijn of worden genoemd bij de betreffende genealogie.

Wij wisselen informatieuit met, ondermeer:
http://www.ngv.nl/
http://www.stamboomgids.nl
http://www.geneanet.org
http://www.stamboomzoeker.nl
http://www.geneapage.be

https://www.rijerkerk.net

Uit de SGOV is in januari 1999 een overeenkomstige Vlaamse organisatie voortgekomen, de v.z.w. Stamboomonderzoek Verdonck en Van der Donck (SOV). Deze stichting is in 2011 opgeheven en in 2011 voortgezet onder de naam Vriendenkring van Stamboom onderzoekers Verdonck, Van der Donck (en andere naam varianten). Voor informatie zie de website http://users.skynet.be/fb351083/
       
begin

  U kunt zich aanmelden om geinformeerd te worden over de voortgang van het onderzoek met een e-mail bericht naar verdonk@xs4all.nl. Deze informatie wordt uitsluitend via e-mail verstrekt.

  begin

         

 

Jubileumuitgave 10 jaar SGOV

Jubileumuitgave 20 jaar SGOV

De Bergeyk II tak

Wapen Verdon(c)k 's-Gravendeel

Wapen van Verdon(c)k
te 's-Gravendeel

                

  Jubileumuitgave 10 jaar SGOV (1987):
  inhoud
  een samenvattend overzicht van 10 jaar onderzoeksresultaten
  een uitgebreid artikel over de herkomst van de naam Verdon(c)k
  een artikel over de familiewapens van Verdon(c)k
  krantenknipsels over de gehouden Verdon(c)kiaden in de periode 1972-1985

  Jubileumuitgave 20 jaar SGOV (1997)
  inhoud

  een genealogie van de gebroeders Isidore Verdonck, koopman te Amsterdam, en Pierre Verdonck, een kunstenaar. Hun voorouders zijn afkomstig uit Kortrijk (B). Isidoor werd de grondlegger van de firma 'Con en Verdonck'.
  een genealogie van een uit Antwerpen (B) afkomstige Amsterdamse diamantbewerkers familie Verdonck
  een genealogie van ridder Verdonck en diens familiewapen, zie elders op deze homepage
  componisten Jan en Cornelis Verdonck uit de 17e eeuw te Turnhout
  een artikel van Dr J.B. Berns over de Zuidnederlandse vluchtelingen
  een artikel van Dr. R.A. Ebeling over naamkunde

  De Bergeyk II tak (2001)
  bijzonderheden

  ondertitel:
  Een grenzenloze Verdon(c)k genealogie in de Kempen;
  gebaseerd op de stamboomtak Bergeyk 2 / Retie 1;
  stamvader is Hendrick Verdonck die omstreeks 1628 trouwde
  met Margaretha van Mechelen;
  genealogisch onderzoek en samenstelling door Piet Verdonk te Diemen;
  eindredactie door Adri H. Verdonk te Rhenen;
  grafische verzorging door Wim Hooghwinkel te Utrecht;
  met index van namen, index van beroepen en index van plaatsen;
  op A5-formaat, omvang 158 bladzijden, met ruim zestig afbeeldingen;
  eerste deel in een serie Verdon(c)k genealogie�n in boekvorm.

          Publicaties in Gens Nostra
        Gens Nostra is het verenigingsblad van de NGV.
        Jaargang  artikel:

        1978       over het portret 'Den Haarlemschen woesteling' van Frans Hals
        1980       opsomming van onderzoeksresultaten Verdon(c)k
        1982       genealogie Verdon(c)k te 's-Gravendeel, met wapen
        1993       stamreeks Naaktgeboren en Smaal, voornamelijk te 's-Gravendeel      
        1996       omtrent Maarten Donk 1505-1590
        1998       bijzondere verwantschap tussen twee kleinkinderen van Piet Verdonk
        2001       kwartierstaat Pieter Verdonk over vijf generaties 
        2006       portret van het echtpaar David Verdonk en Johanna van der Linden
        2007       portret van het echtpaar Pieter Verdonk en Apolina Knopjes

          2015       vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden in dienst van de VOC 

         Publicaties in Amstelland, blad van de Afdeling Amsterdam e.o. van de NGV

         Michiel Verdonck geboren circa 1560 te Dendermonde, in 1587 Poorter te 
       Amsterdam
( mei 2008 nr. 70 vervolg nrs. 71, 72 en 73 in februari 2009)

         Publicatie in Ons Wapen, tijdschrift voor de Koninklijke marechaussee        
         Mijn hobby is Genealogie. 27e jaargang nr. 5 26 juni 1981

         Publicatie in 'Zonen van Adam in Nederland' 2008  
         
Een genetische genealogie, waarin 6 stamreeksen Verdon(c)k zijn opgenomen

         begin                    
                                                                                                                                  
           
        � Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 12-01-2023