Genetische Genealogisch Onderzoek (DNA)


Home Inhoud E-mail


Over onze naam
Naar de stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote

VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek van 1965
Verbingen.
Tot welke genealogie behoren 9 personen en de drie aangetrouwden?

R1b3

In willekeurige volgorde, behoren zij tot de Genealogie Verdonck Verdonk te:
Gorichem sedert 1525.
Meer over deze genealogie

Donken AlblawGer.JPG (137848 bytes)
Donken en adellijke plaatsen nabij Gorinchem.


Te Reusel en omgeving sedert 1550, later te Waddinxveen en omgeving.

Meer over deze genealogie

ReuselGer.JPG (112240 bytes)
Bevolking te Reusel. Foto Heemkundekring Reusel


Te Brouwershaven, sedert 1530.

(vermoedelijk afkomstig uit Vlaanderen en vanaf 1590 Brouwershaven) Meer over deze genealogie

Het Onze Vader in het Zeeuws (i.c. Walchers) kan als volgt luiden:
Onzen Vaoder, die in d'n emel zeit,
Laet Je naem heileg henoemd ore
Laet Je konienkriek komme
Laet Je wille hedaen ore
Op de aerde juust zo als in d'n emel.
Heeft ons heden ons daegeleks brood,
Verheeft ons onze schulden,
Juust zo ok ons onze schuldenaers verheve.
En brieng ons nie in verleidienge
Mae verlos ons van d'n Duvel.
Want van Joe is 't konienkriek,
De macht en de groeteid tot in't einde van d'n tied.
Amen


Tes-Gravendeel, sedert 1535 (mogelijk afkomstig uit Vlaanderen maar met een deugdelijke bewijsvoering minimaal vanaf 1599, als 1 van de eerste bewoners van ’s-Gravendeel) aldaar aanwezig. Mogelijk reeds vanaf 1593.

Meer over deze genealogie

zegel2z.gif (18795 bytes)
Zegel van Jan Aryensz Verdonck 18 demeber1674, Schepen te ’s-Gravendeel.


DNA Robbemond/Robbemont, aangetrouwd.
Deze naam komt voor in de Genealogie Verdon(c)k te 's-Gravendeel. Meer personen met deze naam komen voor te 's-Gravendeel en in de Hoeksche Waard. Deze genealogie, zie de link naar de genealogie op de pagina 's-Gravendeel vangt aan met een overlijden in 1625 te Loon op Zand van een militair in het Spaanse leger met de naam Hendrick Servaessen de Robemont. Een manlijke deelnemer van deze genealogie behoort tot de haplogroep J2a. Een Haplogroep die veel voorkomt in het Noord-Oostelijk deel van Noord-Brabant, vermoedelijk aldaar gekomen via de Romeinse nederzetting te Nijmegen. Tot de Romeinse troepen behoorden veel huurlingen uit het Midden-Oosten. Herkomst van deze haplogroep is het Midden-Oosten. Ook met 20% aanwezig in Zuid Italie en Zuid Spanje 10%. Tot de Haplogroep J en J2 samen behoort 30% van de joden. Zie echter het eerder gestelde over het mannelijk DNA.

Van de Donk te Gemert en omgeving haplogroep R1b
Deze genealogie vangt aan met Henricus Lambert Wijnants Van de Donk, geboren circa 1663 trouwde te Beek en Donk op 14-9-1681 met Elisabeth Jansen. Een genealogie die we vervolgens aantreffen te Lieshout, Mierlo, Gestel, Stratum, Strijp en Einhoven. De herkomst zoals hiervoor beschreven. Samenvatting korte stamreeks v.d. Donk

Zuid-Oost-Vlaanderen.

Meer over deze genealogie


Ter DonckSel.JPG (37555 bytes)
Kasteel Ter Donct te Berchem

Verre verwanten?
Tot de haplogroep R1b behoren ook Tsaar Nicolaas II en de
Egyptische Faro Toetankhamon
.
Bron. Genealogie nr. 4, 2011 van het Centraal Bureau voor Genealogie

J2
Te Retie, sedert circa 1600 te Retie (later voornamelijk Oost Brabant
)
Meer over deze genealogie

RetieOudePastGer.JPG (18763 bytes)


G
Stramproy en Sevenum (mogelijk 1250 te Sevenum maar deze verbinding met Stramproy is nog niet aangetoond, bewezen sedert 1565 te Stramproy
)
Meer over deze genealogie

zegDonckGer.JPG (42005 bytes)

I2b
Zele, Overmere en Lokeren, Verdonc / Verdonck
Een genealogie die aanvangt met Oliverius Verdonc gehuwd met Judoca Demare. Een kind uit dit huwelijk Joannes Verdonc trouwt in Zele op 17-5-1620 met Elisabeth Hermans.

Een Haplogroep afkomstig uit het Midden-Oosten die via de Balkan naar Midden Europa trok. Vermoedelijk behoorden ook de Vikingen tot deze groep. 20% van de Europeanen behoort tot deze groep en komt het meest voor in de Scandinavische landen, Bosnie, Kroatie en Sardinie. Maar is ook sterk vertegenwoordigd in de kustlanden langs de Noordzee. In Nederland behoort 32,9 % tot haplogroep I. Deze genealogie staat op de pagina Gent. Aldaar Zele aanklikken. Klik hier voor deze stamboom.
Twee deelnmers aangetrouwd aan Verdonck                                      
 

I1
Hamme en omgeving, Verhelst.

Een deelnemer met de naam Verhelst, die trouwde op 30-4-1945 met een Verdonck, behoort ook de de groep I, niet zo verwonderlijk indien we zie dat Hamme nabij Zele is gelegen. Zie echter het eerder gestelde over het mannelijk DNA. Over de herkomst zie het hierboven gestelde.
Voor het genoemde huwelijk zie de pagina Land Waas.

R1b
Broechem, Lier en omgeving, Richouts/Rigout
Een deelnemer met de naam Rigouts gehuwd (2e) met Catharina Van der Donck op 28-12-1585 te Broechem met een kind uit het eerste en 7 kinderen uit het 2e huwelijk behoort tot de al eerder besproken haplogroep R1b. Wij herhalen wat eerder geschreven is over het mannelijk DNA. Meer over deze genealogie klik hier.

 


 


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 05-03-2020