Sevenum een oud adelijk geslacht Van der Donck

Home Inhoud E-mail


 

Sevenum gelegen in Nederlands Limburg
Oud adelijk geslacht
Genealogie sedert 1250
Verbindingen met Duitsland, een groot deel van Nederland, Vlaanderen en andere adelijke, riddermatige geslachten.
Mogelijk een relatie met Stramproy
Onze code se
Omvat 88 personen en 41 relaties


Genealogie

Van der Donck
welke aanvangt met Grants van der Donck, geboren circa 1250.

Sevenum Stramproy
Stamt de oudste tot heden gevonden voorvader van de Stramproy genealogie af van dit adelijk geslacht uit Sevenum? Misschien een bastaard zoon?

Inhoud van deze pagina.
a. Huis Donck te Sevenum
b. Er werd een munt geslagen
c. Een relatie met het Haus Donk in Duitsland?
d. Haus Donk te Tönisvorst
e. Landkaartje
f.  Huis Donk met afbeelding
g. Tönisvorst
h. Gemeentewapen Vorst
i.  Gemeentewapen en zegels van Sevenum

j.  Meer Donck informatie in Duitsland
k. Vier zegels Van der Donck
l.  Maria van der Donck in glas in lood raam

Maarten Duncanus
Heraldiek
Kwartierstaat van Renesse
Kasteel ter Donck
Restant informatie
Hypothese
Verantwoording

 

Sevenum.

Klik op: Genealogie van de Adelijke familie Van der Donck te Sevenum. Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index. Voor de familie in één  oogopslag klik op schema.

Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen. Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag. U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

Verbinding met de genealogie Verdonck van Strampoy?
In het gebied dan Sevenum en Stramproy, bekend onder de naam "Het land van Kessel" komen meer dan 10
plaatsen voor met namen die als uitgang don(c)k hebben: b.v. Gaasdonk; Langendonck; De Baersdonck etc. Dan
blijft de vraag is de persoonsnaam Verdonck of Van der Donck daar vanaf geleid of is de plaats genoemd naar iemand met de naar Verdonck of Van der Donck. Beide situaties doen zich voor.
Verder op deze pagina wordt nader ingegaan op het bovenstaande maar een goede bewijsvoering dat de Stramproy genealogie voortgekomen zou zijn uit dit adelijke geslacht is nog niet gevonden.In de hierboven gestelde link naar
het schemaatisch overzicht is de bastaard zoon Dirk van der Donck vermeld. Mogelijk vormt hij de brug naar de
Stramproy genealogie.

terug
         
a.

Donck te Sevenum

In 1331 werd reeds genoemd het huis Donck te Sevenum, in het land van Kessel, hertogdom Gelder.
In de 14e eeuw was het de adelijke familie Van der Donck die grondheren waren te Sevenum met het verervingsrecht der pastorie. Deze familie bewoonde het kasteeltje Gaesdonk ook kortweg genoemd De Donk.
Omstreeks 1555 zou het kasteeltje door vererving in bezit gekomen zijn van
                            
wpeB.jpg (9853 bytes)
                                              
de familie van Vlatten. De naam van het kasteeltje bleef behouden. Het was gelegen op ongeveer 500 meter Noorwest van de kerk van Sevenum en omgeven door een 8 meter brede gracht, gelegen aan een zijtak van de Molenbeek. Het "adelijk gesees" De Donk is omstreeks 1920 gesloopt en op dezelfde plaats is een boerderij
herrezen met de naam "De Donck". Ligging Huis De Donck in 1729.  
Bron:
HASD, kaartcollectie nr. 328, met toestemming
overgenomen uit Spinninghe
een
publikatie van de Heemkundevereniging Sevenum.(1970)
Het merendeel van de genealogisch informatie over deze familie 
van der Donck is eveneens afkomstig van genoemde Bron.


b.
Munt van Bicht

Jan van der Donck, heer van half Bicht 1431-1475 en Nicolaas van der Donck, heer van Bicht 1467-na 1506 door deze heren, hieronder nader genoemd, is te Obbicht gemunt.
Bron. De Nederlandse munten Aula 213 door Dr. H.Enno van Gelder, hoofdstuk IX Muntheren in Nederland. Paragraaf 10  Limburg. Tevens van P.O. van der Chij, De munten der leenen van de voormalige hertogdommen Brabant en Limburg. Uitgegeven in 1862 te
Haarlem.

                                               wpeB.jpg (14697 bytes)
Linker afbeelding:
een vierveldig wapenschild. In het 1e en 4e een gedeeld schild van Loon en Chiny; in 2 en 3 een leeuw.
Randschrift. IOHNS'VANDER.DOECH

Achterzijde van de munt, de rechter afbeelding, het randschrift: MONECTT : HOVA BICH
          
terug

c. 

Relatie
kasteel te Sevenum met kasteel te T�nisvorst in Duitsland
?

Jan
(Johan, Jean) van der Donck
, in 1457 genoemd als heer van: van de Donck Sevenum, Erp en Obbicht.

Hij zegelde)* toen met Arnold, hertog van Gelre en is overleden in 1489. Jan trouwde in 1429 met Henrica van Hoeve ( ook Henriëte ten Have ) en trouwde voor de 2e keer met Adelarde (Alart) Pieck. Johan is ook genoemd als rechthebbende op "den wind tot Sevenum" en ook "den hof den Krukken."
Maar ook de Hof te Heerssen en Grefrath (Dld) ( zie landkaartje hieronder voor de plaats Grefrath ). 
Bron: Leenakten. Overkwartier Rijksarchief Arnhem.
)* Charter 543, huisarchief Waardenburg doos 30 Rijksarchief Arnhem, Bron Muschart.
        
Twee broers, beiden met de naam Johan van der Donck.
Voor de bewijsvoering van deze naamgeveving en familie relatie zie een akte d.d. 21.9.1444.

terug


d.

Haus
Donk
in Tönisvorst

Weert en Sevenum zijn op de kaart hieronder in rood gemarkeerd. Tot heden is de oudste informatie van de Stramproy genealogie afkomstig van Sevenum en omgeving. Er zijn echter aanwijzingen dat deze genealogie een aanzienlijk oudere oorsprong zou kunnen hebben in Duitsland in de Kreis Viersen. Deze Kreis wordt gevormd door de paars gemarkeerde plaatsen. De oudste informatie komt uit Tönisvorst dat is gelegen onder de laaatste van de plaatsnaam Töisvorst. De afstand van Venlo naar Viersen is ruim 25 km.
Zie voor Grefart ook bij Johan van der Donck hierboven.

terug

e.      
Kaart van omgeving

                         wpeB.jpg (61761 bytes)
terug
      
f.      

Huis Donk
           
     

                   
wpeB.jpg (10723 bytes)
Dit is het huis, kasteeltje of toenamlige Burcht Donk. Het is gebouwd omstreeks het jaar 970. Gebouwd als vakwerk huis maar later steeds verder uitgebouwd.
Begin 1900 is het grotendeels afgebrand en was het lange tijd een ru�ne. In de zeventigerjaren van de vorige eeuw is het opnieuw opgebouwd. In 1995 werd het gemoderniseerd. Het is een priv� huis maar wordt ook gebruikt voor "Eventlocation private und Veranstaltungen."
Voor wie prachtige foto's wil bekijken zie: http://hausdonk.villas2b.com
       
terug

g.     
Tönisvorst

Die nach dem heiligen Antonius benannte und 1970 aus den Gemeinden St. Tönis und Vorst gebildete Stadt wurde zwar schon 11 88 als "Osterverd" erstmals genannt Der Stadtteil Vorst hat mit den Herrensitzen Haus Donk, Haus Neersdonk, Haus Brempt und Haus Raedt vier sehenswerte, zu denen auch der Gelleshof in Kehn mit Berfes (alle aus dem 17. Jahrhundert) z�hlt.
     
terug

h.    

Het gemeente
wapen van Vorst

Die Grundfarbe ist silber. Die heraldischen Elemente des Wappens der Gemeinde Vorst haben ihren Ursprung in der geschichtlichen Vergangenheit der Gemeinde. Das Wappen wird durch das schwarze Kurk�lner Kreuz in 4 Felder geteilt Die beiden oberen zeigen die Wappen bilder der ehemaligen Grundherren von Vorst, links der Herren von Brempt (5 horizontale Querbalken), rechts der Herren von Donk (eine Gleve). Der Schl�ssel im
unteren linken Feld stammt aus dem Gerichtssaal des kurk�lnischen Gerichts bei der alten Kirche St.Peter (Honschaftsgericht Kapelle St. Peter - zugleich �lteste christliche Kirche des Kempener Landes -). Der Bischofsstab im unteren rechten Feld weist auf den Kirchenpatron St.Gotthardus, einst Bischof von Hildesheim hin.

Der Gemeinde Vorst ist die Erlaubnis zur F�hrung des Wappens durch Erlass des Preussischen Ministerprïsidenten und des Preussischen Innenministerums vom 20-4-1928 erteilt worden.
    
                                        
Nadere informatie over Tönisvorst via: http://www.kreis-viersen.de
     
terug


j.       

Meer
Van der Donck informatie in Duitsland

In de archieven van Nordrhein-Westfalen. Zie www.archive.nrw.de  Zijn de volgende namen genoemd: Berendonck, Gastendonk, H�lsdonk (amt Kempen), Juttendonck,
Langendonck, Mijllendonck, Neersdonk, Wachtendonk, Wenkendonck en Winnekendonk
    
Een uitgebreide akte waarin een flink aantal familie verbanden zijn vermeld.

Over Claes ( Kals) van de Donck gehuwd met Oda van Peterson leest u meer.

Die Hof Ingen Donck is gelegen in Xanten en wordt voor het eerste genoemd op 17-9-1404 en voor het laatstt op 16-11-1716.
In 1685 is de pachter Johann Dunckmans zoon van Lambert Dunckmans en Odilie Wijndtgens. In die periode schrijft men ook Donckmans Hofs maar ook Donckfenneken. Meer informatie. n een akte d.d. 1-8-1667 is een een perceel land vermeld met de naam die Donk en is gelegen in Gladbach.  Het huidge Münchengladbach. Meer informatie leest u hier.

Andere namen die wij in deze archiefbescheiden lezen zijn:
In 1607 Elisabeth von Donk weduwe van Wilhelm Friedrich von Zweifel te Obrist, Lücenburg en Lulsdorf.
Inventarisnummer 6313. Op 22-8-1564 Clara Wich, Mutter, Cecilia Donck undder Convent des Ignatiushauses. Inventarisnummer U3/20       

terug

k.      

Vier zegels
Van der Donck


                                 
wpe4.jpg (26089 bytes)

l.         Maria van der Donck in glas in lood raam

                        wpe5.jpg (85292 bytes)
            
    
Van links naar rechts Maria van der Donck 1517-1565 met haar man Rabolt van
Plettenberg overleden in 1545 en diens vader Rabolt van Plettenberg de ouden.
Plaats van dit raam. Londen, Victoria & Albert Museum.  

terug


Maarten
Verdonk

Maarten Verdonck, ook bekend als Martin Donk/Donck/Dunc/Duncan en de latijnse naam Martinus Duncanus.
Martin Donk geboren 10-11-1505 te Kempen, overleden 16-4-1590 te Amersfoort. Zijn ouders zijn:
Heinrich Donk, overleden omstreeks 1542 en Sophia (ook Fijtgen) Bosch ( ook genoemd Donkhof )
Paulus Donk is een tweeling broer van Maarten die jong is overleden.
     
Bovenstaande informatie is afkomstig uit het proefschrift "Biographischen Beitrag zum Niederlädischen Kirchengeschichte" van Dr. Felix Rïchten, 1906 te Münster.

In dat proefschrift lezen wij ondermeer het volgende. Maarten zijn vader was advokat, notar, landmesser, sneider en dachdecker. Hij zou graag een borrel gedronken hebben hetgeen tegen de zin van zijn vrouw was. Deze bad om een zoon en beloofde dat die zoon priester zou worden.
    
Martin was er één van een tweeling. Zijn broer Paulus is jong overleden. Martin was bij zijn geboorte zo klein dat hij wel een klomp als wieg had kunnen hebben. Hij overleefde - ondanks het klein zijn - echter zijn forsere broer. In een andere publicatie zijn de namen van Maarten zijn ouders geschreven: Henrick Dunck en Fijtken Duner, wonende op de donck-hof. Deze publicatie is van Isaac Hezius een Presbyter die over het leven van Martinus Duncanus schrijft in zijn hoedanigheid als Deken in den Haeghe. Hezius schrijft over Maarten zijn geboorte. In 1505 op St. Marten avont is Duncanus als eerste geboren. "Duncanus quam eerst ter wereldt ende was soo cleyn dat ment gebaeckert stac in zijn vaders clomp/de clomp was de weech ende wert int doopsel den naam Martinus gegeven omdat hij op St. Mertens avont geboren was."


Op 12 jarige leeftijd vertrok Maarten naar Nijmegen alwaar hij vijf jaar Latijn studeerde.
Vermoedelijk was hij aldaar werkzaam als onderwijzer.
In 1524 kwam zijn vader daar op bezoek. Die gaf hem vijf gulden voor een reis naar Leuven. Bij aankomst aldaar was hij 24 jaar en volgde een opleiding voor priester. Hij ging wonen in Huize Sandonck.

     
Omtret de geboorteplaats van Maarten schrijft dr. Rïchten dat hij geboren is in de omgeving "der damals kurkönischen Stadt Kempen an der linken Seite des Niederrheins." Aldaar waren in 1906 nog gelegen Höfschen Grossendonk en Kleinendonk.Thans ( 2006 ) Staan in het stadsdeel Vorst van de plaats Tönisvorst, zie kaart, nog veel historische huizen zoals Haus Donk en Haus Neersdonk.

Door en over Maarten Verdonk is veel gepubliceerd. Wij schreven over hem in deel van de Genealogie van de geslachten Verdonck. Ook aanwezig op de Verdonk cd-rom. Onderstaande afbeelding fotografeerden wij in de pastorie te Wormer waar Maarten in 1541 priester was.
                        wpeB.jpg (12837 bytes)
                      Bij dit portret is onderstaand tekst geschreven.

1541, out 36 jaer Dees ist die't Priesterampt tot Wormer quam becleden.
Tegen herdopers sin en andren Nieuwigheden.
1588 Hij was siecken troost en stont de armen voor.
Hij wiert tot Delft daer naer tot Amsterdam pastoor 1572.
1579 Doch troubeltijt die deed hem haest een ballingh maeke.
Geset al in een schip quam't Amersfoort te Raecken.                    
Daer liet hij na een tijt in stilligheit geweest in               
1590 ons sijne schriften naer en aen den heer sijn geest. 85 jaer out.
 
terug     
                      

Heraldiek

In de heraldisch collectie Muschart worden drie bijna gelijksoortige wapenafbeeldingen beschreven. Ook het hieroner afgebeelde wapen noemt hij en schrift er over dat het wellicht toebehoort aan Elijsabeth van der Donck de vrouw van Tilman Woeslinck die op 10-12-1641 schepen was te Roermond. Tevens noemt Muschart de hiervoor genoemde Jan van der Donck die in 1457 zegelde met deze wapenafbeelding.
Muschart noemt vermoedelijk deze Jan van der Donck nogmaals maar nu als Johan van der Donck die in 26-3-1467 leenman is van Johan van Apelteren heer tot Persingen.

Er zijn nog meer veronderstellingen geuit doch wij beperken ons tot deze opsomming. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat de Stramproy genealogie terugvoert naar dit oude geslacht. In onderstaand wapenschild is een verbondenheid tot uitdrukking gebracht met een familie van der Donck, mogelijk met de bovengenoemde personen.

terug


Kwartierstaat
van Renesse
met rechtsonder wapen vander Donc

                     wpeE.jpg (28171 bytes)

Van links boven naar rechtsonder zijn de volgende familiewapens afgebeeld.
1: Renesse, Arnhem, vander A, Bemmel, Baer, Rechteren, Gent, Valckenaer;
Rij 2: Renesse, Valckenaer, Freijs van Kuijnder, vander Borgh, Cuijlenborgh, Uijttenham, IJsselsteijn, Potts;
Rij 3: Arnhem, Honnepil, Bemmel, Hoorn, Rechteren, Wijtenhorst, Valckenaer en Groen;
Rij 4: Stepmet, Gelder van Areffen, Doornick, Salmen, Schilderigh, Schenk van Nijddegt; Bemmel en vander Donck.

Bron: Centraal Bureau voor Genealogie (GHS 50A10) en opgenomen in Genealogie nummer 2, zomer 2005, jaargang 11

   

terug
         

Kasteel
ter Donckt

Joes van der Donct Geeraertszone wordt in 1369 vermeld als schepen van Berchem samen met een verwant Goesin van der Donct. In 1342 worden Geerard, Arend en Amand van der Donct vermeld als edellieden. Hoogstwaarschijnlijk ontleent deze familienaam Van der Donckt zijn ontstaan aan het leenhof 'Ter Donct' en/of aan de gelijknamige heerlijkheid te Berchem aan de Schelde (Oudenaarde). Voor meer informatie over de heerlijkheid 'Ter Donct' en de genoemde familie kijk op een speciale pagina van Raf van der Donckt zijn website, voor een genealogie die mogelijk aansluiting kan vinden bij deze adelijke familie kijkt u op: 
http://www.rafvanderdonckt.be/genea/terdonckt.htm
        
terug


Restant
informatie

Informatie die wij nog niet zo goed konden plaatsen en mogelijk niet behorende bij deze Starmproy  genealogie.
Bron: Schepenbrief d.d. 4-11-1586 uit: Charters van de Broederschap te Nijmegen. Zie ook De Nederlansch Leeuw van 1884.
Dirk van Bronckhorst en Wilhem van Doerick schepenen van Nijmegen, alsmede gerechtsluiden en erfpachters in het ambt van Overbetuwe, getuigen dat voor kwam Lijs en Hans Verdonck gezusters ook uit naam van Dirk, Janneke en Peterke hare broeders en zusters hebbende in tegenwoordigheid van hunnen neef Johan
Verdonck
en Johan Schakell opgedragen aan Jacob Bijesman eene erfjaarrente van 6 Carolus gulden gaande uit een huis en hofstad gelegen in de Scheimekersgasje naast den put en Marcus Noot.
Ons is ook nog bekend Gerrit of Gerlach ook Gierick van der Donck, geboren 1434, overleden 27-8-1503, domheer van Utrecht en heer van Obbicht.

terug


Hypothese

Samenvatting van het bovenstaande en betekenis voor ons onderzoek nu. Over de herkomst van onze naam is door ons reeds veel gepubliceerd. Zie het hoofdstuk Oorsprong Verdonck. Duidelijk is dat in of nabij Tönisvorst de naam Donk aanwezig was en is.
Stramproy met Sevenum als oudste bron is de genealogie die het dichtst bij dit gebied is gelegen. Maar ook in Sevenum woonde een familie van de Donck op een kasteelte De Donck. In de genealogie is een relatie met Duitsland vermeld.
De naam Marten, Maarten of Meerten hiervoor genoemd en afgebeeld komt ook voor in de Fragment genealogie Van der Donck. Handelt het hier om een kasteeltje en nederzettingen aan de Maas. In Vlaanderen met het kasteel ter Donckt betreft een nederzetting aan de Schelde. Vermelde voornamen geven voeding aan de gedachte dat er een verbinding zou kunnen bestaan. Wat deze edellieden gemeen hebben is
een flink aantal bastaarden. Het is niet verkeerd te veronderstellen dat er een Verdonk(en) uitvoort gekomen zijn uit wie één of meer van de ons nu bekende genealogie Verdonck enz. zijn ontstaan.
Van de adelijke familie Van Arkel nabij Goricnhem weten we dat zeker. Zie op de pagina Gorkum
Het is een uitdaging met nader onderzoek deze verbinding totstand te brengen. Wie zal zeggen of niet meer genealogieïën Verdonck hier hun oorsprong hebben? Wie gaat met ons deze uitdaging aan?

         
terug
         

Verantwoording

Naast de bron vermeldingen op deze pagina, en in de betreffende genealogieën, is de Van der Donck informatie afkomstig uit genealogisch bescheiden van de familie Praet, aanwezig bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage. Wij zijn de heer Piet van Enckevort, van de Heemkundevereniging Sevenum, zeer erkentelijk voor zijn snelle en spontane hulp. 90 % van de informatie, vermeld in het genealogisch
fragment Van der Donck te Sevenum is van hem afkomstig. Hij deed dit onderzoek reeds 20 jaar geleden. Door de heemkundevereniging Sevenum is een boek uitgegeven onder de titel Spinninghe I waarin 3 aktikelen zijn opgenomen over het Huys de Donck.

terug         

 

Begin
Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2023