Verdon(c)ken in dienst van de VOC

Home Inhoud E-mail

Informatie over de VOC afkomstig van de website Nationaal archief. Voor uitgebreide informatie : http://www.gahetna.nl of www.voc-kenniscentrum.nl   en ook http://www.tanap.net

Over de VOC.
In de 16e eeuw nam de koloniale expansie een aanvang. De eerste tocht naar Indi� was in 1595. In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Vanaf 1572 tot 1648 was er de opkomst van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Republiek bleef bestaan tot de Franse tijd, dus tot 1795. De VOC werd in 1798 opgeheven.
In het begin van de 17e eeuw zijn met de VOC circa 150 Verdon(c)ken uit de toenmalige Republiek uitgevaren over de wereld

Personeel.
De VOC bemande haar schepen en ook de vestigingen in het octrooigebied uitsluitend met eigen personeel; haar mensen en goederen vervoerde zij alleen met eigen of gecharterde schepen. De VOC bestond uit 6 afdelingen, kamers genoemd: te Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. De schepen voor de uit- en thuisreis, naar Azi� en terug, werden alleen in de Republiek gebouwd. Elke Kamer had een eigen werf.
In de achttiende eeuw werden op deze werven ruim 750 schepen gebouwd. In Azi� had de VOC ongeveer 25 vestigingen en een aantal ondergeschikte kantoren. Tussen 1700 en 1794 voeren ruim 655.000 dienaren van de VOC naar de Oost in 2950 uitreizen, gemiddeld 222 opvarenden per schip. Verreweg het grootste aandeel aan boord hadden de zeelieden (60%) en de soldaten (30%).


VOC-Wapens.jpg (13683 bytes)

Coat of arms of Batavia (in the middle)between the arms of the towns of the six VOC cambers: Delft, Rotterdam, Amsterdam, Middelburg, Hoorn and Enkhuizen. Bron: www.tanap.net

Het wel en wee van het VOC personeel
18.041 werden ontslagen met de vermelding vermist. 313 kregen de doodstraf; 499 overleden door ouderdom; 14.778 liepen weg; 725 werden vermoord en 12.007 zijn met het schip vergaan.

Heel veel opvarenden overleden
De omstandigheden aan boord van de VOC-schepen waren bijzonder slecht. Ziekten en andere levensbedreigende gevaren bepaalden leven en dood aan boord. De betaling was zeker niet genoeg om een gezin te onderhouden. Bijna 2/3 van de uitgevaren matrozen en soldaten kwam door allerlei oorzaken niet meer terug en het leven met de anderen aan boord was geen pretje.

Verdon(c)ken aan boord van deze schepen.
Zoeken op de website van het nationaal archief leerde ons dat in de periode 1633 – 1794. 3O personen met de naam Verdonck en 82 personen met de naam Verdonk voorkomen. Van 10 van deze 30 Verdoncken en 36 van de 82 Verdonken vonden wij, soms heel kort, van enkele weken tot een paar jaar na indiensttreding, het overlijden.

Wie zijn deze Verdon(c)ken VOC-vaarders?
De gevonden personen zijn hierna in een lijst voor alfabetische volgorde op de voornaam vermeld. Gevonden data van overlijden hebben wij toegevoegd.
Indien wij aanvullende informatie vonden, waarmee wij konden vaststellen tot welke genealogie deze persoon behoort, hebben wij een getal bij die persoon genoteerd en treft u de informatie onder dat nummer aan op een afzonderlijke pagina. Ook is informatie toegevoegd van andere personen Verdon(c)k die wij niet in de lijsten van het nationaal archief aantroffen. Zie ondermeer Jan Verdonck en Jan van Riebeek.

Opvarenden in de periode 1633 - 1794 met de naam Verdonck

Opvarenden in de periode 1633 - 1794 met de naam Verdonk

Verdon(c)ken in dienst van de VOC met, zo mogelijk, vermelding per genealogie

 

 

Begin
Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 12-01-2023