Genealogie van  Donk, Verdonck & Verdonk
  Baarle-Nassau - Veldhoven
  en Hilvarenbeek


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek 1965 heden   code : bn
   streek : Noord-Brabant op de grens Nederland-Belgie
   plaatsen : Baarle-Nassau, Veldhoven
   omvang : 410 personen, 180 relaties
  Hilvarenbeek 149 personen en 66 relaties en Hoogstraten
  45 personen en 14 relaties.
   publicaties : geen

  Op deze pagina:
  Genealogie

  Fotopagina
  Verantwoording
  De naam
  Oudste informatie
  Fotocollage
  Relatie met Retie
  Baarle Nassau
  Hilvarenbeek

  Hoogstraten en Meer
  Van der Donck

  Genealogie
  Klik op: Genealogie Martin van Donk.
  Deze genealogie is voorzien van een snelraadpleegbare index.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen. 
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  begin


  Fotopagina
  Klik hier om naar de fotopagina te gaan. U kunt daar kennisnemen van:
  een PowerPoint en/of YouTube presentatie van meer dan 14 dia's en
  een foto met informatie over een 100 jarige.

  Verantwoording
  Ook bij het onderzoek naar deze genealogie mochten wij medewerking ontvangen van andere genealogen. Wij noemen: Jan Verdonck uit Valkenswaard die de oudste informatie uit Veldhoven wist aan te dragen en Jan Broos die met een kwartierstaat van Beek in deze genealogie terecht kwam. Jan leverde ons ook de hieronder afgebeelde foto's.
  Jan uit Valkenswaard is bereikbaar via
  http://members.chello.nl/~j.verdonck en rechtsreeks via j.verdonck@chello.nl
  Jan Broos is bereikbaar via www.broos.org en rechtstreeks jan@broos.org
  begin

  Over de naam
  Deze genealogie zal ongetwijfeld een verbinding gaan maken met andere stambomen in het grensgebied onder Eindhoven.
  Opvallend is dat in deze kleine genealogie de drie naamsvormen van Donk, Verdonck en Verdonk voorkomen.
  begin

  Oudste informatie
  Martin van Donk
  , geboren circa 1635.
  Dan volgt diens zoon Bartholomeus Johannes Verdonck hierna genoemd.

  Bartholomeus Joannes Verdonck die op 9 november 1692 te Blaarthem trouwt met Lutgardis Henricus Beerten (ook geschreven: Luytje Hendricx Schoofs).

  In het rechterlijk archief van Veldhoven, Inventarisnr. 64 fol. 106r, d.d. 7-11-1724 komt het testament voor van dit echtpaar.

  Een kind van dit echtpaar is Martinus Bartholomeus Verdonck, gedoopt Blaarthem 19 april 1697, trouwt (1) Blaarthem 12 februari 1725 met Joanna Martinus Martens, trouwt (2) vermoedelijk Blaarthem 16 februari 1744 met Petronella van der A.

  Uit het eerste huwelijk zijn onderstaande vier kinderen bekend, alle gedoopt te Blaarthem:
  1. Joannes (ook geschreven: Joannes Bartels van Donck), gedoopt 8 februari 1726.
  2. Henrica (ook geschreven: Henria Bartels van Donck), gedoopt 24 september 1727.
  3. Lutgardis (ook geschreven: Ludwina van Donck), gedoopt 5 mei 1730.
  4. Bartholomeus (ook geschreven: Hubertus Bartel Verdonck), gedoopt 30 december 1733.

  Bartholomeus (kind 4) overleed te Veldhoven op 1 februari 1805. Hij trouwde aldaar op 28 november 1762 met Bernardina van der Linden, gedoopt te Hoeve 11 juli 1742, overleden te Veldhoven op 20 december 1805.

  Uit dit huwelijk zijn te Veldhoven negen kinderen geboren.
  Het  is Bartholomeus die uitweek naar Princenhage en akdaar op 28-4-1810 trouwde met Huybertina Elissen. Deze zoon liet zich van Donk noemen en gaf die naam ook aan zijn kinderen. Dochter Catharina trouwde met Johannes Moreau. Een kleine kwartierstaat en een fragment genealogie Moreau leest u hier. Met dank aan Robert Mureau die ons hierover informeerde en ons de informatie Moreau beschikbaar stelde.

  Een andere zoon is Martinus, geboren Veldhoven 5 februari 1767, overleden Baarle-Nassau 1 september 1830. Martinus trouwt (1) Veldhoven 5 augustus 1792 met Petronella Smets. Er werden te Veldhoven zeven kinderen geboren. Martinus trouwt (2) Baarle-Nassau 20 mei 1811 met Elisabeth Klaezen. Uit dit huwelijk werden te Baarle-Nassau vier kinderen geboren.

  begin

  Relatie met Retie?!
  Een dochter van Martinus en Petronella is Maria Verdonck gedoopt in Veldhoven op 23-9-1769. Zij trouwt in 1799 en bij de doop van haar kinderen zijn de getuigen ondermeer Peter Barthal Verdonck en Johannes Verdonck, beiden afkomstig uit Retie.

  Maria woont met haar gezin op Loo te Bergeyk.
  Deze informatie roept het vermoeden op dat ook deze genealogie mogelijk terugvoert naar Retie, waar meer stambomen Verdonck hun oorsprong vinden.

  begin

  Baarle-Nassau
  Na het tweede huwelijk vestigde het gezin zich te Baarle-Nassau alwaar tot op de dag van vandaag nazaten woonachtig zijn. Vanuit Baarle-Nassau vonden er aftakkingen plaats naar Princenhage en naar Weelde en Turnhout in Belgie. Het onderzoek in deze drie plaatsen is niet afgerond.

  begin

  Hilvarenbeek
  In de archieven van het nabij gelegen Hilvarenbeek troffen wij de onderstaande
  informatie aan.

  Klik op Hilvarenbeek

  begin

  Hoogstraten en Meer.
  Twee gemeenten gelegen tegen de grens Belgie/Nederland, op enkele kilometers van Baarle Nassau
  Konden wij een kleine genealogisch fragment samenstellen. Om daar  kennis van te nemen klikt u hier.

  Van der Don(c)k en Donk informatie
  Te Hilvarenbeek en directe omgeving in drie genealogisch fragmentjes.

  1. Hilvarenbeek en Moergestel 5 generaties. Klik hier om te lezen.
  2. Mierlo. Klik hier om te lezen en
  3. St.Oedenrode, Mierlo en St.Michielsgestel. Klik hier op te lezen.

  begin


Begin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2023