Kleine genealogie Verdonck & Verdonk,
  Gouda - Utrecht - Amsterdam


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC

WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 Heden

   code : gd
   streek : Zuid-Holland.
   plaatsen : Gouda, Amsterdam, Utrecht.
   omvang : 44 personen, 20 relaties.
   publicaties : GGV basisdeel

      genealogie :
  Klik op genealogie, voorzien van INDEX, om kennis te nemen van dit kleine
  fragment.

  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.
  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

         Een zeer klein genealogisch fragment dat aanvangt met het huwelijk van de
         soldaat Jan Verdonk op 19 februari 1747 te Gouda. Jan was vermoedelijk
       rooms-katholiek maar trouwde overeenkomstig de toen geldende regels
         protestant. Zie als voorbeeld het gestelde bij zijn zoon Pieter.
         Nadere informatie over drie andere zoons en een dochter ontbreken nog.

         Belangrijker is echter het antwoord op de vraag: Waar is Jan geboren c.q.
         gedoopt en wie waren zijn ouders? Beschikt u over deze informatie, laat het
         ons alstublieft weten.

         Poorterboek Gouda 147.
        
Jan Verdonk van Wortegem in Vlaanderen wordt op 2-12-1754 Poorter van
         Gouda. Mogelijk gaat het hier over dezelfde Jan.


Begin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2023