Opvarende West-Indische Compagnie

Home Inhoud E-mail
Onderstaande informatie is overgenomen uit “Zeeuwen Gezocht”. Inventarisatie door Dhr. P.F. Poortvliet. De informatie is aanwezig in de archieven van de Middelburgse Commercie Compagnie. De als mogelijkheid toegevoegde informatie is afkomstig uit de VOC kamer Zeeland en inventarisatie door door P.F. Poortvliet

             wpe14F.jpg (27145 bytes)

Voornaam   Achternaam    Plaats herkomst     Naam schip              Indienst

1. Jan        Verdonk         Vlissingen             St. Maartensdijk     3-4-1775

2. Johannis Verdonk         Geselbrecht           Veere                   19-3-1759
           
3. Pieter      Verdonk         Assendelft            De Jonge Willem    02-10-1769

4. Hendrik   Verdonk          Veere                   De Eendracht       01-01-1728

5. Jacobus  Verdonk          Middelburg            De Vigelante        06-03-1780

6. Philippus  Verdonk        Middelburg            De Philadelphia     12-04-1762

7. Philippus  Verdonk        Middelburg            Idem                   07-10-1763

8. Philippus  Verdonk        Middelburg            Idem                   15-11-1765

Aanvullende informatie over bovenstaande personen

Ad. 1
Jan Verdonk matroos. De St. Maartensdijk was een Fregat en voer uit voor een kruistocht op de Oostindische retourvloot. Uit dienst op 9-10-1775. Inventarisnummer 8035.
Mogelijk is het ook deze Jan Verdonk die op 10-2-1784 aanmonsterde op de Stavenisse die op 8-4-1784 vertrok naar Rammekens naar Ceylon en in Colombo aankwam in september 1784. Jan voer toen als kwartiermeester en als naam van zijn moeder staat in de archieven Maria Andouwe of Ardenne. De Stavenisse vertrok met 300 mensen aan boord waarvan 200 zeelieden.
Zeer waarschijnlijk hoort ook de volgende informatie bij deze Jan Verdonk. Ook deze informatie is afkomstig uit dezelfde bron. 21-6-1788 en 29-10-1795 wordt hij genoemd als Stuurman respectievelijk Opperstuurman bij Capteijn de Klerk. Hij maakte zijn laatste reis op de Brandenburg. Zijn weduwe is Gola Verschuure die laat weten als weduwe in armoede te leven en dat haar man 26 jaar in dienst was bij de stad Middelburg. Er is sprake van een uitkring van twee rijksdaalders. Ook krijgt ze de toezegging dat haar huisje aan de Westvleugel van de Hooge Erve gerepareerd zal worden.

Ad. 2
Johannis Verdonk matroos. Vertrokken naar Rammekens in convoy varen naar Curacao. Uit dienst 2-7-1760. Inventarisnummers 7913 en 7916.
Mogelijk is het ook deze Johannes Verdonk die als ondertimmerman aanmonsterde op 14-7-1780 op het Schip Slot ter Hoge voor een reis naar China. Van deze Johannes is bekend dat hij op 22 jarige leeftijd overleed op 13-10-1783 en dat hij een zuster had Cornelia Verdonk, geboren 14-10-1750 te Middelburg aldaar gehuwd op 15-4-1785, als weduwe van Cornelis Marinus van de Graaf, met Willem Snijders alias Sneyders. De ouders Johannis en Cornelia zijn Adriaan Verdonk en Cornelia van der Geus

Ad. 3
Pieter Verdonk van Assendelft, kok op de "De Jonge Willem" dat was een Snauwschip en maakte een reis van Guinee naar Suriname. Aangemonsterd 2-10-1769 en afgemonsterd op 1-10-1770. Inventarisnummer 670.


Pieter Verdonck
Op 20-3-1771 monsterde ene Pieter Verdonk aan op de Zuid Beverland. Hij voer als Schiemansmaat. Het schip kwam op 8-6-1772 te Batavia aan. Maar Pieter overleefde de reis niet en overleed op 20-7-1771 te Surdam. Als zijn vrouw is genoemd Anna van de Wetering. Aan boord bevonden zich bij vertrek 400 man, waarvan 260 zeelui.

Ad. 4
Hendrik Verdonk van Veere, oppertimmerman met "De Eendracht" dat was een Fregatschip. Hij vertrok van Middelburg naar de kust van Caracas. In dienst op 1.1.1728 en uit dienst op 2-4-1729 te Middelburg. Inventarisnummer 353

Ad. 5
Jacobus Verdonk matroos. De Vigelante was een Fregat en vertrok naar Guinee. Uit dienst 3-3-1781 op deze dag werd het schip gekaapt door de Engelsen te Essequibo. Inventarisnummer 1131
Vermoedelijk is het dezelfde Jacobus Verdonk die op 27-8-1776 aanmonsterde op de Middelburg voor een reis naar Batavia waar zijn schip op 3-4-1777 aankwam. Het schip vertrok met 250 mensen aan boord waarvan 166 zeelui.

Ad. 6, 7 en 8.
Philippus Verdonk. Opper stuurman en later Kapitein

Op deze reis naar Angola en West Indi� was hij Opper Stuurman op het Fregat De Philadelphia. Hij eindigde zijn dienst op 7-7-1763 en maakte daarna nog twee reizen met het zelfde schip maar nu als Capteijn. De tweede reis was via Angola naar Curacao en eindigde 14-7-1765 te Middelburg. In dat zelfde jaar, op 15-11-1765 ging de reis naar Guinee. Inventarisnummer voor deze drie reizen respectievelijk 934, 940 en 945.
Archief Middelburgse Commercie Compagnie. Inv.nr 155, nr 625: Adriaan Lonke matroos op de Philadelphia, schipper Philip Verdonk, machtigt Catharina van der Horst te Middelburg zijn tegoed te innen.
Op de terugreis op 6-10-1767 is dit schip met bemanning ten ondergegaan “in het binnenzeylen van slands diep” om zo te zeggen voor de poort van de haven en is dit ook de datum van overlijden van Philippus Verdonk. Inventarisnummer 887 fo. 245.

Overige informatie, die niet in beeld kwam via de zoek mogelijkheid op “Zeeuwen Gezocht”.

Als militair in dienst van de West Indische Compagnie (WIC)
Reynier Verdonck, alias Doncx, Nederduits Gereformeerd gedoopt te Bergen op Zoom op1-6-1625 als zoon van Servaes Verdonck en Neeltje Joosten die aldaar trouwden op 29-5-1624. Zie ons bestand Bergen op Zoom, op de pagina Roosendaal
Reynier, diende als korporaal en overleed te Brazili� op 19-2-1649 aan boord van de Eenhoorn. Hij sneuvelde in een gevecht met de Portugezen. (Bron. Gens Nostra nr. 9, 2005)

Michiel Verdonck.
Een piraat? Neen want de overheid stond dit toe.
Hij veroverde een Engels schip dat zout vervoerde. De verkoop vond plaats op 17 april 1673.
Ook veroverde hij een Engels schip dat kolen vervoerde. Dat werd op 5-6-1673 verkocht.
Bron. 508 uit de rekenkamer van Zeeland. Inventarisnummer 46140.
Meer informatie over Michiel.
Hij voer op “De Liefde” en “De Ridder Sint Michiel” In de periode 1673-1689 wordt hij aangeduid als kapitein, schipper, reder en koopman. In proces stukken als requirant en comparant. Hij was 16 jaar in dienst bij de VOC en wij zijn er vanuit gegaan dat het dezelfde Verdonck die met de voornamen Machiel en Magghiel, werd beschreven. Maar ook met de voornaam van zijn vader er bij: Michiel Leendertse Verdonck, dat was in processen in 1676 en 1686
De eerste reis met “De Liefde” maakte hij in 1673 naar Noorwegen.

Michiel is ook vermeld in het Oud Notarieel Archief te Schiedam inv.nr. 765 fol. 845 d.d. 5-11-1678. Hij is dan 29 jaar. Hij is dat stuurman op "De Vergulde Vrede".
Machiel is dus geboren circa 1647 en overleden na maart 1686.
Op grond van het bovenstaande en de informatie bij de hierna genoemde Mathijs is het waarschijnlijk dat Michiel en Mathijs broers zijn en tot dezelde genealogie behoren, die vooralsnog een aanvang neemt in Brouwershaven.

Mathijs Verdonck. Genealogie Brouwershaven – Zeist.
Matthijs, zoon van Leender Jansz Verdonck en 2e huwelijk circa 1650 te Brouwershaven met Neeltje Talen, geboren ca. 1650 en op 10-6-1688 overleden in het hospitaal te Batavia.
Hij vertrok in 1685 als matroos met de “Alckmaar” met bestemming Batavia alwaar hij is overleden. De erfgenamen ontvingen 64 gulden en 14 stuivers gage. Deze informatie staat in Raze 4431 d.d. 23-8-1695 en 4-2-1696. In deze akten zijn Mathijs zijn broer en twee zusters genoemd. Meer informatie over deze familie in de genealogie Verdonck Brouwershaven-Zeist.

Terug naar Pagina 1 WIC

Begin
Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 01-01-2020