Genealogie Verdonck Roosendaal - Wouw  en
  Van Donck te Bergen op Zoom.


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek 1965 heden   code : ro
   streek : zuid-west Noord-Brabant
   plaatsen : Roosendaal, Wouw, Breda, Antwerpen, Steenbergen, Oudenbosch
   omvang : 581 personen, 235 relaties plus Bergen op Zoom 269 - 104
  en 4 fragment stamboompjes te Tholen & Halsteren 97-42
  Hoogstraten 109-41, 7 generaties.
   publicaties : geen

          Op deze pagina:
          Roosendaal
          Genealogie met INDEX

          Fotopagina
          Verdonck en Verdonk
          Oudste informatie
          Trouwen en dopen ( protestant en/of rooms-katholiek)
          Wouw
         

             

          Bergen op Zoom
               Historie
               Adriaen Verdonck, genealogie met INDEX
               Cornelis Jacobs Donck, beperkte informatie
               Servaas Verdonck, beperkte informatie
         
          Militaire Willemsorde


Genealogie
Klik op: Genealogie Verdonck Roosendaal.
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl
        
Wij bedanken mevrouw  M.G. de Jong-Verdonck en de heer M.A. de Jong te
Roosendaal, die ons behulpzaam waren bij het corrigeren en aanvullen van deze
genealogie als voorbereiding voor de plaatsing op deze site.


begin
      
Fotopagina
Klik hier om naar de fotopagina te gaan.
Op deze pagina ook een akte d.d. 3-5-1719 van de notaris waarin ondermeer
zijn vermeld Adriaen Verdonck en Maria van Heijst.


begin

  Verdonck met of Verdonk zonder c

  Wat opvalt in deze 'Hollandse-tak' is dat de c in de naam tot op heden behouden bleef. Dat is voor een deel ook het geval in de stamboomtak Stramproy. Maar bij de overige in de 16e en 17e eeuw in Nederland aanvangende takken, verdween de c uit de naam. De takken die in de 18e eeuw in Nederland aanvangen, komende van Vlaanderen, behielden veelal de c in de naam. Voorbeelden hiervan zijn de stamboomtakken Arendonk, Assenede en Melsele.

  begin

Oudste informatie
Jacob Adriaens Verdonck
, ook geschreven Janus Jacobs, trouwt op
14-01-1637 te Roosendaal met Magdalena Cleys.
Uit dit huwelijk werd rond 1630 Adrianus Jacobsen Verdonck geboren,
overleden Roosendaal 02-03-1712, trouwt circa 1655 Maria Dierickx
Verhoeven
, ook geschreven Mayken Diericx, overleden Roosendaal 28-04-1669.
Jacob hertrouwt met Theuntie Jacobsen Bosmans, overleden te Roosendaal
12-04-1695. Van dat huwelijk zijn ons drie data bekend, namelijk ondertrouw en
trouw in de Nederduits-Gereformeerde Kerk op respectievelijk 22-01-1684 en
06-02-1684, en op 08-02-1684 in de Rooms-Katholieke Kerk te Roosendaal.
 

Trouwen en dopen.
Trouwen en dopen zowel in de protestantse kerk, de Nederduits Gereformeerde
Kerk (NGK) als in de Rooms Katholieke kerk is tijdens ons onderzoek een
regelmatig terugkerend feit.
Dit komt voornamelijk voor in de stambomen die wij onderzochten in

Noord-Brabant en in Zeeland.
        

Hoe kon dat gebeuren?
Wij lichten dit toe met een klein gedeelte uit de kerkgeschiedenis te Wouw. Op

andere plaatsen deden zich overeenkomstige situaties voor. In Wouw waren de
Rooms-katholieke geestelijke in 1636 verjaagd. Dit was een gevolg van
retorsie-plakkaten van de Staten-Generaal. In 1639 keerden zij weer terug.
De Rooms Katholieke eredienst kon tot de vrede van Munster (1648) uitgeoefend
worden. Op 3 juli 1648 werk de Rooms Katholieke kerk van Wouw gesloten. Op
19 juli van dat jaar werd er te Wouw de eerste Protestantse dienst gehouden.

In deze periode bestond er in een aantal gevallen een noodzaak ( plicht )

Protestants te trouwen teneinde bepaalde rechter te verkrijgen. De mensen die
daartoe verplicht werden aar niet tot de Protestantse kerk behoorden, trouwen
later nogmaals in de Rooms-katholieke kerk. Derhalve noteerden wij soms
verschillende trouwdata.

Het dorpsbestuur bleef in Rooms Katholieke handen. Pas tegen het einde van de

17e eeuw werden het Protestantse schepenen benoemd. De Rooms-Katholieke
diensten gingen echter gewoon door in een schuurkerk aan de Martel. In 1763
kreeg de parochie toestemming een nieuwe schuurkerk op te richten.
       

In 1795 kwamen de Fransen. De Rooms-Katholieken kregen vrijheid van
godsdienst. Als gevolg van een Staatsregeling konden zij in 1798 in plaatsen
waar zij de grootste kerkgemeenschap vormden de kerk terugvorderen. Dit gaf
aanleiding tot juridische conflicten.
In 1800 kregen de Rooms-Katholieken van Wouw hun kerk terug. In Wouw is

nadien geen Protestantse kerk meer gebouwd zoals in Oud-Gastel, Roosendaal
en Standdaardbuiten wel het geval was. De Protestantse gemeente van Wouw
is in 1816 bij die van Roosendaal gevoegd.
       

Over dit onderwerp is ook geschreven bij de Baarland en de Etten-Leur
genealogie. 
Het hield verband met de toenmalige politieke en godsdienstige situatie
waaraan door ons uitvoerig aandacht is geschonken op onze
cd-rom 

Dit het eerste huwelijk van Adrianus Verdonck met Maria Verhoeven zijn vijf kinderen geboren. Klein- en achterkleinkinderen zwierven uit naar Oudenbosch, Steenbergen en Breda. Naar deze generaties moet nog veel onderzoek worden gedaan. Een aftakking naar Antwerpen, met nageslacht tot op heden, konden we nagenoeg completeren.Deze mensen waren rooms-katholiek maar ze moesten ingevolge toen aldaar geldende regels van de wereldlijke overheid protestants trouwen.

begin

Omhoog

  Het is een kind in de vierde generatie, gerekend vanaf genoemde Adrianus Verdonk, die te Wouw trouwde en waar wij tot heden, aldaar en in de naaste omgeving, talrijke nazaten aantreffen. De man die op 10-04-1802 in Wouw in ondertrouw ging en aldaar trouwde op 26-04-1802 is Marinus Verdonck, gedoopt in Roosendaal op 25-02-1772. Hij trouwde met Maria Geerts, gedoopt in Wouw 11-10-1774 en aldaar overleden 03-12-1858. Maria was een dochter van Antonius Geerts Adriana Wouters.         

  Hoogstraten.

  Goris Verdonck geboren circa 1580 die trouwde met Johanna Hermans, uit welk huwelijk 9 kinderen zijn geboren en 7 generaties tot stand kwamen. Goris is een zoon van de oudste voorvader Jan Verdonck Recnr. 109. Lees meer.


  1.
  Leendert Verdonck
  gehuwd met Maria Keuvels. Uit dit huwelijk zijn te Tholen een dochter en zoon geboren respectievelijk in 1726 en 1727. Klik hier voor meer informatie.

  2
  .
  Jan Verdonk gehuwd voor de kerk op 22-08-1755 te Halsteren (Nederduits Gereformeerde kerk) met Maria Wedderbom (Wedder Bom), begraven op 25-06-1757 te Tholen. Er werd f.0.4.0 betaald voor het begraven.
  Mogelijk hield haar overlijden verband met de bevalling van een tweeling.
  Lees meer.

  begin

  3.

  Jacobus Verdonk, gehuwd met Cornelia Putters, 2 generaties. Lees meer.

  begin

  4.

  Laurens
  Verdonk
  (Lourens), arbeider, geb. 17-4-1782 te Tholen overl. september 1827 Tholen, trouwt Joanna (Jans) Timmermans geb. 24-9-1790 te Steenbergen. Johanna is voor haar man overleden. Uit dit huwelijk zijn geboren:

  1. Adriana Verdonk geb. 2-9-1812 Steenbergen. Trouwt 1x 10-6-1832 Tholen met Louwerens Pluim. ketelboeter, geb. 1808 Tholen, overleden voor 1856.
  Trouwt Tholen 2x 26-11-1856 Henricus Batholomeus Bungeners, winkelier, geb.1806 te Heeze zoon van Petri Antonis Bungeners en Henrica Bullings. Hij had eerder een relatie met Lucia Kopkens.
  2. Anthonette Verdonk (Neeltje) geb. 10-8-1815 Tholen, trouwt 17-5-1840 te Tholen met Wilhelmus Adrianus Werkers, schoenmaker, geboren ca. 1809 zoon van Franciscus Werkers en Elisabeth van den Berg.
  3. Johanna Verdonk geboren 7-3-1818 Tholen, trouwt Tholen 19-3-1845 met Cornelis Elst geboren ca. 1818 Bergen op Zoom zoon van Bernardus Elst en Adriana Oerlemans. Uit dit huwelijk is Adriana Elst te Tholen geboren ca. 1847 en overleden aldaar 18-1-1848.
  4. Willem Verdonk geboren 21-9-1820 te Tholen en aldaar overleden 8-9-1828.
  5. Cornelis Verdonk geboren en overleden te Tholen op respectievelijk 14-2-1824 en 14-9-1828.
  6. Marinus Verdonk geboren en overleden te Tholen op 28-6-1826 en 21-9-1828.

  begin

  Bergen op Zoom.

  Historisch informatie over Bergen op Zoom en omgeving.
  Nuttige zo niet noodzakelijke kennis voor genealogisch onderzoek zijn de onderstaande feiten.

  1500-1530   Sterke groei van Bergen op Zoom en omgeving
  1534           Een snel verval door overstromingen en branden
  Vanaf 1550  Overheidsmaatregelen tegen de kerkhervorming
  1566           Beeldenstorm
  1577           In opstandige Nederlandse handen
  1584           Maria kerk in Etten afgebrand
                   Spaanse garnizoen ondermeer te Wouw en Breda
  1590           Spaans beleg van Bergen op Zoom afgeslagen
  1604-1605   De pest heerst in Oudenbosch
  Na 1609      Verbeteringen breken aan
  1626-1637   De rust keert weer
  1637           Spaans beleg van Breda, een "puinhoop" in de omgeving
  1648           Vrede van Munster.
                   Aleen het protestantse geloof is toegestaan. Priesters vertrekken

                   naar elders. Schuilkerken ontstaan.
  begin

  Genealogie van Adriaan Verdonck,
  geboren circa 1550. Zijn zoon is Cornelis Adriaen Verdonck getrouwd met Neelken Cornelis van Anckeren.
  Alle huwelijken en dopen, een enkele uitgezonderd, vonden plaats in de Nederduits Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom.
  Klik hier voor de overige informatie van dit genealogisch fragment. Deze informatie is voorzien van een snel raadpleegbare INDEX.

  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  Genealogie van Cornelis Jacobs Donck
  Wij konen ook een klein fragment Donck samenstellen u kunt het bestandje hier bekijken. Dit bestant vangt aan met Cornelis Jacobs Donck die in 1637 trouwt te Bergen op zoom met Janneke Jans.

  begin

  Genealogisch fragment van Servaes Verdonck

  I    Servaes Verdonck, Ruiter onder sinjeur G.... Later onder ritmeester Leanbergen.
  Ondertrouwd (1) op 08 05 1624 te Bergen op Zoom, gehuwd voor de kerk op 29 05 1624 te Bergen op Zoom. Trouwden en lieten de kinderen dopen, in de Nederduits Gereformeerde kerk met Neetie Joos. Zij is jongedochter van Lurchvliet en hij is een jongeman van Maeseyck en ruyter onder Sr. G..( niet te lezen ) der stad.
  Beiden wonen te Bergen op Zoom.
  Ondertrouwd (2) op 15 01 1642 te Bergen op Zoom, gehuwd voor de kerk op 02 02 1642 te Bergen op Zoom met Maykens Willems. Servaes is weduwnaar en ruyter onder Ritmeester Leanbergen.
  Zij is een jongedochter van Den Briel. Beiden wonende te Bergen op Zoom.
  Uit het eerste huwelijk:
  1.    Reyneer Doncx/Verdonck, gedoopt op 01 06 1625 te Bergen op Zoom. Moeder is niet genoemd.
  2.    Cornelia Donck/Verdonck, gedoopt op 18 06 1631 te Bergen op Zoom (getuige(n): Jan Reyniersz en Jan Jagers). Moeder heet nu Cornelia Donck.
  3.    Reesken Donck/Verdonck, gedoopt op 17 03 1637 te Bergen op Zoom (getuige(n): geen). Van moeder is alleen genoteerd Neeltje.

  begin

Omhoog

Militaire Willemsorde
Militaire Willemsorde (1815) voor hen die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden. Afgebeeld is het grootkruis. Foto H.J. Jonker.

    Een zoon van Marinus Verdonk en Maria Geerts, Adrianus Verdonck, schreef als dienstplichtig fuselier geschiedenis. Adrianus was bij de loting voor de Nationale Militie uitgeloot. Zijn jongere broer Johannes, geboren 23-11-1809, lootte minder gelukkig en moest in militaire dienst. Adrianus nam zijn dienstplicht echter over. Hij diende als infanterist en was fuselier bij de 5e Afdeling. In die hoedanigheid nam hij deel aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de in opstand gekomen Belgische bevolking.

  In het Rijksarchief te 's-Gravenhage troffen we een Koninklijke Besluit aan, genummerd 24 en gedateerd 02-11-1831, waarin we lezen:

   Wij Willem bij de gratie Gods etc... die zich bij de militaire gebeurtenissen in Zeeuwsch Vlaanderen tijdens de in augustus plaats gehad hebbende vijandelijkheden boven anderen hebben onderscheiden... Aan de krijgshelden op de hiernevens gevoegde staat vermeld... te verlenen

   Militaire Willemsorde als Ridder 3e klasse

   Deze fuselier heeft op den 11de augustus op de Straatweg naast Zeebrugge twee Batterijen bestormd onder hevigst schieten met schroot. Is daarbij in den arm gewond geraakt.

  Personalia: Adrianus Verdonck, gedoopt te Wouw 01-02-1805 en aldaar overleden 27-12-1872, trouwt te Wouw 06-05-1842 met Wilhelmina Raaymakers geboren 24-07-1817 te Bergen op Zoom, overleden 06-05-1842. Zij is dochter van Pieter Raaymakers en Lena Hartogs.

  Het was hun zoon Marinus Verdonck, geboren te Wouw 13-03-1851 en getrouwd te Breda 15-05-1884 met Anna Cornelia van der Zande, die zich in Antwerpen vestigde. Van hem is aldaar nageslacht tot op heden.

  begin

  Bronnen:
  C.H. Evers ... et al.; fotogr. H.J. Jonker. Boekwerk Onderscheidingen.
  Special Interest Publicaties, Bussum 1985. ISBN 90 70987 02 3
  .
  C.P. Mulder. Tweehonderd jaar eremetaal. Genealogie en onderscheidingen. Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie. Jrg. 2 (1996), nr. 4, p. 84-87.
  CBG, Den Haag 1996. ISSN 1381-6985.


Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 23-01-2023
.