Genealogie Verdonck,
    te Arendonk, Valkenswaard, Lommel & Turnhout

    Plus een fragment genealogie van een Ridder Verdonck

Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 Heden

Op deze pagina:
Genealogie
Fotopagina
Oudste informatie
Aftakking naar Duitsland
Verbinding met Lommel-Liempde genealogie
Website van Jan Verdonck, deze genealogie
Emigranten gezin van 20 personen.
Ridder Wilhelmus Jan Alphons Verdonck
Gemeente Arendonk, geschiedenis:
Heerlijkheid Arendonk
Valkeniers te Arendonk

Genealogie
Klik op
: Genealogie
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.
U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

top

Fotopagina
Klik hier om naar de fotopagina te gaan. Samenvatting van de inhoud:
Een PowerPoint presentatie van meer dan 83 afbeeldingen tevens te zien in een
YouTube filmpje; Café De Valk; Dank aan medewerkers en Kousenmakers.

top


Oudste informatie.
        Deze stamboomtak vangt aan met Franciscus Verdonck die op 23 januari 1627 trouwt met Maria Korstiaens Henricx. Zij laten in de periode 1627-1641 te Arendonk zes kinderen dopen.

top

Aftakking naar Duitsland.
        Een aantal nakomelingen verlaat Arendonk om zich - al in de 17e eeuw - onder meer te vestigen in Nordstrand (Sleeswijk - Holstein) in Duitsland.

top

Verbinding met de Lommel-Liempde genealogie.
       Na een jarenlange speurtocht in archieven etc. zijn we tot de conclusie gekomen dat het Petrus Verdonck was, gedoopt op 12 februari 1731 te Arendonk als zoon van Henricus Wilhelmus Verdonck en Maria Huerckmans (ex Lommel) getrouwd op 13 februari 1763 te Lommel met Angelina Oeyen, die de verbinding tot stand bracht met de stamboomtak Lommel 1 - Liempde.

top

Valkenswaard.
        Thans is een flink aantal nakomelingen van de stamboomtak Arendonk gevestigd in Valkenswaard en omgeving. Een daarvan is Jan Verdonck die onderzoek naar deze tak verricht.

top

Een opvallende familie
.
        Het echtpaar Franciscus Jacobus Verdonck, geboren Valkenswaard 7-6-1909 en Dingena Maria Rijkers, geboren te Valkenswaard 20-1-1913, die trouwden op 10-8-1935 eveneens te Valkenswaard, kregen 18 kinderen. Op 11-3-1955 vertrokken zijn met 1430 landgenoten met het m.s. Johan van Oldenbarneveld naar Australië
    
top

Ridder Wilhelmus Jan Alphons Verdonck
        Over de kleine genealogie waartoe deze Ridder behoort is uitgebreid geschreven in een publicatie die werd uitgegeven t.g.v. van het 20 jarig bestaan van de SGOV.
Wij hebben deze genealogie op deze pagina opgenomen omdat de plaats Postel zowel in de Arendonk genealogie als in deze genealogie voorkomt.
U kunt kennis nemen van deze fragment genealogie door te klikken op Ridder.
Het familie wapen van deze tot Ridder benoemde Verdonck staat op deze website op de pagina heraldiek.
Deze kleine maar bijzonder genealogie is voorzien van een snelraadpleegbare index.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
Bron documentatie.
Wapenboek van de Belgische Adel van de 15e tot de 20e eeuw door Luc Duerloo en
Paul Janssens. Uitgave Gemeentekrediet ISBN 90-5066-109-2. Voor een tekst over de ridder en zijn wapen klikt u hier.
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.
U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

top

ARENDONK
.
        In het noordoosten van de provincie Antwerpen (Belgi�) en in het arrondissement Turnhout, ligt op 5057 hectare zandige en moerassige bodem, de grotendeels landelijke gemeente ARENDONK, die ruim 12.000 inwoners telt. Reeds als grensgemeente, tegenover het prinsbisdom Luik in het Hertogdom Brabant, kwam er na de scheiding van de Nederlandse gewesten in 1648 nog een grens bij tegenover de verenigde provincies. In het Hertogdom Brabant behoorde de heerlijkheid Arendonk tot het land van Turnhout samen met Oud-Turnhout, Weelde, Poppel, Ravels, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Gierle, Lille en Wechelderzande.

         Op kerkelijk gebied lag Arendonk in het prinsbisdom Luik tot de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559 de parochie onder het bisdom ’s-Hertogenbosch bracht, in het aartsdiaconaat van de Kempen en de dekenij Hilvarenbeek. In de tweede helft van de XVIIde eeuw werd er voor het Spaans gedeelte van voornoemd bisdom naar een nieuwe schikking gezocht, die pas in 1730 gevonden werd met de overheveling naar het bisdom Antwerpen en de dekenij Geel.

         Op bestuurlijk gebied behoorde de vrijheid Arendonk tot het kwartier Turnhout in het Hertogdom Brabant.   Hoewel niet op het grondgebied van de gemeente gelegen dient hier ook de aandacht gevestigd te worden op twee kerkelijke instellingen die een niet te onderschatten invloed op de inwoners hebben gehad. De eerste, op het grondgebied van de gemeente Mol, is de priorij Postel. Deze werd in 1140 gesticht als afhankelijkheid van de abdij van Floreffe (prov. Namen) en in 1621 tot de rang van abdij verheven om onder de Franse bezetting in 1797 afgeschaft te worden. De tweede kerkelijke instelling is de priorij van Korsendonk, in 1395 door Maria van Brabant, hertogin van Gelder, op het grondgebied van Oud-Turnhout gesticht en in 1783 door Jozef II afgeschaft.

top

De Heerlijkheid Arendonk.
Hiervan zijn slechts enkele documenten terug te vinden in het gemeentearchief.
Een Duitse kolonel in dienst van Pieter Ernest van Mansfeld, Christoffel van Hohenstein, had twee dochters: Maria en Lucia. Maria in 1628 te Brussel in Sint-Goedele begraven, was getrouwd met een Duitse kapitein in Spaanse dienst, Sebastiaan Tynner, die in 1624 heer van Hollenfels (Groot Hertogdom Luxemburg) werd. Zijn schoonzuster, Lucia van Hohenstein, echtgenote van Pieter van Broeckhoven, schepen van
’s-Hertogenbosch, was in 1630 vrouwe van Arendonk; Sebastiaan stelde haar als zijn universele erfgenaam aan. Haar zoon Jan Martijn van Broeckhoven erfde de heerlijkheid Hollenfels en verwierf in 1643 ook de heerlijkheid Arendonk, die hij in 1649 aan Amalia van Solms, duoairiere van prins Frederik Hendrik van Oranje, overliet.

top

Valkeniers te Arendonk.
         Dat Arendonk bij talrijke Europese hoven bekend stond om zijn valkeniers blijkt wel uit het gemeentearchief van Arendonk. Al in 1592 en 1632 blijken Valkeniers een vennootschap gevormd te hebben voor hun reizen naar Koerland, Lijfland en Polen evenals voor het valkenleggen in Denemarken, 1627, 1629. Dienst bij de koning van Zweden wordt ingeroepen om vrijstelling als momboir te bekomen etc. Ook van de briefwisseling van valkeniers en voor het verlenen van volmachten en vrijstelling van openbare ambten zijn in de archieven nog diverse stukken te vinden.

top

 


Begin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 22-01-2023.