Genealogie Verdonck te Turnhout

Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden

  Turnhout is een belangrijke (oude) informatiebron voor meerdere stambomen Verdonck. Deze stad blijkt aan veel Verdon(c)k'en voor kortere of langere tijd onderdak te hebben geboden. Er wordt gewerkt aan acht tot nu toe verschillende bestanden. Een aantal daarvan zal ongetwijfeld deel uitmaken van een andere stamboom. De acht kleine bestanden zijn hieronder vermeld, genummerd van 1 tot en met 8.

  Aanvullende informatie
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.
  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  Voor nadere informatie kunt u zich ook wenden tot een belangrijke onderzoeker in Turnhout en omgeving door hier te klikken op e-mail


  Grafzerk

                              Projekt1.png (1507925 bytes)
De twee echtparen hieronder genoemd zijn vermeld op deze grafzerk

Cornelius Luijckx, coopman ende allemoessenier deser stadt en vryhyt Turnhout, overleden op 26-11-1762 te Turnhout. Achter in de St. Pieter te Turnhout, rechtsachteraan, is bovenstaande grafzerk aanwezig. Cornelius is getrouwd voor de Kerk (1) voor 1718 met Maria van Loven, overleden op 27-04-1719 te Turnhout, gehuwd voor de kerk (2) op 02-08-1719 te Turnhout (St.Pieter), met Maria Verdonck, overleden op 02-11-1759 te Turnhout. Uit het tweede huwelijk:

1. Maria Luyckx gedoopt, op 16-03-1722 te Turnhout St.Pieter getuigen: Andreas Luyckx en Anna broeckmans.
2. Anna Elisabeth Luyckx, gedoopt op 01-07-1724 te Turnhout St.Pieter, getuigen: Christianus Verdonck en Catharina Pelckmans.
3. Anna Luyckx, gedoopt op 23-09-1726 te Turnhout St.Pieter, getuigen: Christianus Verdonck en Gertrudis Peeters.
4. Joannes Baptista Luyckx, gedoopt op 09-12-1728 te Turnhout St.Pieter, getuigen: Walterus Verdonck en Cornelia Voets
5. Cornelius Luyckx, gedoopt op 14-05-1731 te Turnhout St.Pieter, getuigen: Andreas Luyckx loco Walterus Verdonck en Catharina Luyckx.
7. Joannes Franciscus Luyckx, gedoopt op 29-01-1735 te Turnhout St.Peter, getuigen: Joannes Baptista Timmermans en Joanna Cornelia Van Heymissen 

terug

  Acht kleine stambomen en aanvullende informatie   

   

Klik op: Turnhou1.
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index en begint met Henricus Verdonck die op 1-11-1759 in Turnhout trouwt met Cecilia Eysbrants, ook wel Ysbrandts.
Klik op:Trunhout 2.  
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index en begint met Franciscus Verdonck die op 27-7-1687 trouwt met Margareta Daniels.
Klik op:Turnhout 3.  
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index en begint met Joannes Babtista Verdonck, een onwettige zoon van Joanna Verdonck, die trouwt op 20-11-1806 te Turnhout met Joanna Clymans. Negen generaties.
Klik op: Turnhout 4. 
Deze genealogie
is voorzien van een snel raadpleegbare index en begint met Dielis Verdonck die circa 1450 trouwt met Heylwichis Van Severdonck en voor de tweede maal met Lijsbeth Picx.
Klik op: Turnhout 5.
Een klein oud fragment dat aanvangt met Jan Verdonck geboren circa 1505 en overleden voor 1556.
Klik op: Turnhout 6. Amandus Theodorus Verdonck trouwt circa 1918 met Maria Elisabeth Vaneyck ( vier genearaties ).
Klik op: Turnhout 7. Josephus Clementinus Verdonck trouwt te Olmen op 29-7-1952 Delfina Antonia Meynen ( zeven generaties ).
Klik op: Turnhout 8. Joannes Carolus Verdonck trouwt circa 1925 Maria Francisca Albertina s'Jongers ( vier generaties ).
Klik op: Turnhout 9. Henricus Verdonck trouwt 5-6-1638 te Turnhout Catharina Volders. Drie generaties.

Ontheffing van de ban verleend.
In het bovenstaande bestand Turnhout 9, is opgenomen Simon Henricus Verdonck "gehuwd" met Petronella Helmus. Waarom ontheffing is verleend is daar vermeld. Een korte samenvatting is hier onder vermeld.


terug

Oude informatie 1 en 2

1.
Cornelis Verdonck geboren Turnhout in 1563, overleden 5-7-1625
een Zuid-Nederlandse polyfonist. Hij maakte zich verdienstelijk als componist in een stijl die zowel Italiaanse als Nederlandse kenmerken verenigde. Vanaf zijn vroegste jaren maakte hij deel uit van het huishouden van Cornelis Pruenen senator en penningmeester van Antwerpen. Tot zijn 9e jaar was hij koorjongen aan de Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal te Antwerpen. Hij verbleef twee perioden in Spanje van 1572-1580 keerde terug naar Antwerpen en ging voor een tweede periode van 1584-1599. Als een  werkgever wordt vermeld Johanna Carolus de Cortes ( heer van Wichelen). Bron Wikipedia.
Hieronder een afbeelding waar Cornelis muziek bij componeerde.

                  CornMuzkBijSchild.jpg (45138 bytes)

Meer informatie over Cornelis? Zie
                                 
2     
De oudste informatie uit de 15e eeuw, voorzover ons bekend, is hieronder weergegeven. Het is een opsomming van afzonderlijke informatie die nog niet in een genealogisch verband kon worden geplaatst.

Jan van der Donc
, geboren circa 1400, boek : Tu 973 folio 35 d.d. 26 december 1428 aanp.: Su aan stuck lant (Rode in Peters Hoeve).

Geert Van der Donck, geboren voor 1476.

Hendrick Van der Donck, geboren voor 1462, boek: Tu 653 folio 104 d.d. 18 augustus 1487,
Gehuwd voor de kerk voor 1487 met Peternelle Van den Eerthese, boek: Tu 653 folio 104 d.d. 18 augustus 1487 Vercoop voor laathof verkoper : Kerstiaens Jan koper : Van der Donck Hendrick x Van den Eerthese Peternelle verkoop : stuck erfs "Maes Driesch" memo : Hof Van der Braken : Van Sanrvoert Jan & Maes Aert.

Hendrik Van der Donck
, geboren circa 1418, boek: Tu 653 folio 5 d.d. 6 september 1443 Renteheffing voor laathof Hof Van der Braken. aanp. : Su aan beemt "Die Elst" boek: Tu 973 folio 107 d.d. 30 may 1450 Vercoop voor laathof.

Van der Donck Hendrik
vermeld als leenheer laathof 1488 Vercoop voor laathof Hof Van der Braken.

Jacob Van der Donck
, geboren voor 1466.

Jan (Willemss) Van der Donck, geboren voor 1462, gehuwd voor de kerk voor 1487 met Heylwich (Woutersdr) Hoex boek : Tu 0653 folio 109 d.d.12 januari7 Renteheffing.
rentenemer : Van der Donck Jan gehuwd met Hoex Heylwich, rentegever : Van Loen Willem, verkoop : 4 gld jaerl & erfl. rente met 1 scepenbr.van Van Loen Aert & Van Nabbeneyghen Laureys sprekend op Heylwich voires.

Kathlyn Van der Donck, geboren voor 1425, boek: Tu 974 folio 6 d.d. 13 september 1450
Gehuwd voor de kerk voor 1450 met Jan Coels, boek : Tu 0974 folio 5 d.d. 17 augustus 1450 Vercoop voor laethof, verkoper : Coels Jan gehuwd met Van der Donck Kathlyne, koper : Peters Henric, verkoop : 1 stuck lant "De Wolf Ecker" commer: LAETHOF VAN DER DONCK HENDRICK :mannen Lemmens Henr & Peters Segher.

Marie Van der Donck, geboren voor 1466, boek: Tu 653 folio 159 d.d. 30 januari 1491
aanp. : We aan heyvelt.           

Reynier Van der Donck, geboren voor 1476, boek : Tu 978 folio 61 d.d. 14 augustus 1501 Vercoop voor laten Hof Van der Braeken.

Wouter Van der Donck, geboren voor 1455. 

Margarete de Donck (Donct), overleden in 1423. Aim Margarete de Donck (Donct) que obiit in Zoersele ao 1423 duos lop. sil. Solvit Peter Boys zone, quia emit erga dni Johannis Willemus Heredes een bosghelken ghelegen te Sorsele.

Heyncicus vander Donct, overleden in 1474 te Turnhout, gehuwd met Elisabet Goylen.
Aim Heynrici vander Donct, Elisabet Goylen ejus uxoris, Johannis vander Donct, patris sui, et Elisabet matris ejus, necnon et Johannis fratris, pro quo legavit V gros. vet. levandos supra quamdam pascuam vocatam de Reyneerdonckin Kinscot, quam tenet modo Matheus Arts Ob.ipse Heynrici 1474. Uit dit huwelijk:
- Johannis vander Donct.
- Johannis vander Donct, overleden circa 1474 te Turnhout.

Peternelle Van den Eerthese, geboren voor 1462, boek: Tu 653 folio 104 d.d. 18 augustus 1487 Vercoop voor laten. Gehuwd voor de kerk voor 1487 met Hendrick Van der Donck boek : Tu 653 folio 104 d.d. 18 augustus 1487 Vercoop voor laathof, verkoper : Kerstiaens Jan
koper : Van der Donck Hendrick gehuwd met Van den Eerthese Peternelle, verkoop : stuck erfs "Maes Driesch"memo : Hof Van der Braken : Van Sanrvoert Jan & Maes Aert.

Johannis Goedens (Godens), overleden in 1439 te Turnhout. Gehuwd met Helwigis vanden Donck.

Heylwich Van Gompel, geboren voor 1555. Gehuwd voor de kerk voor 1580 met Hendrick Verdonck.

Elisabet Goylen, overleden circa 1474 te Turnhout.
Gehuwd met Heyncicus vander Donct. Aim Heynrici vander Donct, Elisabet Goylen ejus uxoris, Johannis van der Donc, patris sui, et Elisabet matris ejus, necnon et Johannis fratris, pro quo legavit V gros. vet. levandos supra quamdam pascuam vocatam de Reyneerdonck
in Kinscot, quam tenet modo Matheus Arts Ob.ipse Heynrici 1474.

Heylwich (Woutersdr) Hoex
, geboren voor 1462, boek: Tu 653 folio 109 d.d. 12 januari 1487 Renteheffing. Gehuwd voor de kerk voor 1487 met Jan (Willemss) Van der Donck
boek : Tu 0653 folio 109 d.d. 12 jan 1487 Renteheffing rentenemer : Van der Donck Jan gehuwd met Hoex Heylwich, rentegever : Van Loen Willem, verkoop : 4 gld jaerl & erfl. rente met 1 scepenber van Van Loen Aert.


Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2023..