Genealogie Verdon(c)k,
  te Haarlem


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden
   code : hl
   streek : Noord-Holland.
   plaatsen : Haarlem, Amsterdam.
   omvang : 134 personen, 42 relaties.
   publicaties : geen.

          Genealogie.
        Klik op: Genealogie.
        Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
        Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
        Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

          U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl
                  

  Oudste informatie.
  Een kleine genealogie die aanvangt met een ondertrouw en trouw te Haarlem op respectievelijk 16 juni en 30 juni 1680 van Thomas Verdonk en Catharina Boomers.
  Thomas werd op 4 december 1717 te Haarlem begraven en zijn vrouw eveneens aldaar op 26 maart 1709. Dit echtpaar liet te Haarlem negen kinderen dopen en daarbij werd enkele malen aangetekend dat Thomas 'van Amsterdam' was. We vonden hem daar nog niet.

  Wel gevonden te Leiden ene Thomas Verdonck door wie aldaar op 24 oktober 1586 de poorters-eed werd aflegd. Daarbij was vermeld dat hij 'cleermacker' was en 'afkomstig van Antwerpen'. Genoemde Thomas te Haarlem was aldaar kousenverkoper.

  Op 28 november 1604 en 20 december 1604 wordt er ene Thomas Verdonck begraven te Leiden. Beiden woonden in de Kolfmakersstraat.

  Oude informatie nog niet in een genealogie ondergebracht.
  1.
  Lieven Verdonck,
  wordt in drie ons bekend geworden notariƫle akten genoemd te Haarlem, gedateerd 27-7-1621, hij is dan 38 jaar, 28-4-1626 en 27-4-1626.
  Hij wordt dan samen met zijn zoon Jan Lievens Verdonck genoemd die op 28 april juist met zijn schip thuisgekomen is. Zijn Capitein is Oukens. Getuigen verklaren dan Jan door zijn vader gemachtigd is jegens zijn capitein zelfstandig op te treden. Lieven was van beroep smalwerker. Lieven was de schrijfkunst niet machtig. Hij plaatste tekens ( een merk ) die heelveel overeenkomst hebben. Voor de akten zie deze afbeelding. Een merk van Lieven uit een andere akte plaatsten wij onder deze akte. Aardig om te vergelijken.
  2.
  Historische feiten kort genoemd

  Eind 1500 zijn er een aantal personen Verdonck te Haarlem gedoopt. Deze mensen konden wij nog niet in een genealogisch verband plaatsen. Waarom er veel data niet te vinden zijn en het moeilijk is gezinsconstructies te formeren?


  Gedurende 7 maanden een belegering van Haarlem 1572-1573. Gevolg door 4 jaar Spaanse bezetting. 1700 inwoners kwamen om het leven van wie er honderden door de spanjaarden werden onthoofd. In oktober 1576 een grote stadsbrand waarbij 449 huizen, kerken en kloosters zijn verbrand. Van 1577 tot circa 1630 groeide het inwoneraantal van 18.000 naar 40.000.
  Maar in de periode 1577-1581 was er nog een flinke godsdienststrijd. In 1581 kwam daar een betrekkelijke rust in en was alleen de gereformeerde godsdienst geoorloofd. De roomskatholieke schuilkerken bleven, min of meer in het geheim, voortbestaan.

  Voor aanvullende genealogisch informatie houden we ons aanbevolen.


Begin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 23-01-2023.