Genealogie Verdonck                                
te Poperinge                                    

 

Home

Inhoud

E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden

 

 

 

 code :

po

 streek :

West-Vlaanderen, Westhoek (tegen Frankrijk)   

 plaatsen :

West-Vlaanderen, Frankrijk

 omvang :

1313 personen, 544 relaties

 publicaties :

GGV basisdeel

Op deze pagina
Genealogie

Fotopagina
Oudste informatie en onderzoekers

Familiewapen

Familie documentatie

Voortgang onderzoek
Eredeken van Steenvoorde
Kerkhervorming
De Vlaamse Boskerel

Over de Schreve ( grens ) tussen Rijsel en Duinkerken                       

Genealogie
Klik op: Genealogie
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen. Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij

vernemen dat graag.
U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

begin

Foto pagina
Op deze pagina kunt u kennisnemen van.
Een PowerPoint en YouTube persentatie van meer dan 45 foto's.
Tevens zelfde presentaties van meer dan 121 bipdrentjes en familieberichten
.

Ook kunt u op deze pagina kennismaken met een vechtpartij.
Klik hier om naar de fotopagina te gaan.


begin

Oudste informatie en onderzoekers
       

Deze genealogie neemt een aanvang circa 1650 en werd
reeds in 1960 samengesteld door de onderpastoor te
Poperinge Gerard Alois Cornelius Verdonck geboren op
2-10-1912 te Reningelst. Op 16 april 1939 werd hij te Brussel
tot priester gewijd. Op 26-6-2008 te Elverdinge overlden.
PoPriester.JPG (6213 bytes) Gerard Alois Cornelius Verdonck

Bij de samenstelling van de onderzoek resultaten schreef hij over de aanvang van zijn onderzoek het volgende:

"Hoe het begonnen is en groeide!
Op een zondag, ik was toen onderpastoor op de O.L. Vrouweparochie te Poperinge, belde de heer Guido Boeraeve bij mij aan.
Na een korte sfeerschepping en bij een gezellige drink, ging het gesprek over onze beide families en hun verband met elkaar langs grootmoeder: Katharina Boeraeve en mijn oom: Charles Boeraeve.
Toen was het dat hij zo maar twee pakken losse bladeren bovenhaalde met opzoekingen ( waarvoor mijn erkentelijkheid en beste dank ) van huwelijken en geboorten van de "verdoncks". Het klonk haast als een bevel: steek dat nu in elkaar en zoek verder. Dit was de wieg van dit document."

Deze onderzoek resultaten werden ons reeds in 1977 aangeboden door, een oomzegger  van de hier voor genoemde priester, Walter Verdonck te Loker 
geboren 5-5-1933 en overleden 2-5-1987.
Walter was mede onderzoeker van deze genealogie. Later
werden incidentele aanvullingen toegevoeg In 2012 volgde een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie van Jef Vervisch uit Bredene.
Jef is een kleinzoon van Maria Catharina Verdonck 1900 - 1944. Deze informatie voerde voor een deel naar Noord Frankrijk. Daar deden wij aanvullend onderzoek op waar u kennis van kunt nemen via de link onder de inhoudopgave van deze pagina met de naam: Over de schreve enz.

         begin

      Familiewapen
       Bovenstaan eerwaarde sloot destijds zijn onerzoek af met dit
       familiewapen
. Voor zijn toelichting zie onder deze afbeelding.
              WapPoperinge2.JPG (31545 bytes)

    "Verklaring van ons familiewapen. Dit is genomen uit "Wapen-
     teeken en kleuren der Belgische ProvincieŽn door Dr. E. Gevaert.
     1. De Figuren: de leeuw is het zinnebeeld van kracht en moed,
        de korenschoven wijzen op het beroep: landbouw.
     2. De Kleuren: Keel (Rood) is zinnebeeld van overwinning door
        dapperheid en opoffering.
        Zilver is zinnebeeld van getrouwheid en inzicht.
        Goud is zinnebeeld van rijpheid die wijsheid schenkt en rijk-
        dommen die er het gevolg van zijn.
        Goud in rood gekoppeld, geven de morele schakkering aan
        van bedachtzaamheid.
Nu wij de rijke taal kennen die ons wapen spreekt zullen wij het niet enkel mooi vinden, maar ook lief hebben vooral...de familiedeugden erin bevat hoog houden. Mocht het zelfs op een ereplaats prijken in de woonkamer van ieder Verdonck!" Aldus priester Gerard Verdonck.

Bovenstaande familiewapen werd echter ook gevoerd door ridder Jan Alphons Verdonck. Voor deze familie zie:http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/ri/ri-frm4.htm
Zie ook de toelichting op de pagina Familiewapens.

        Familiedocumentatie
       Augustinus C. Verdonck 1869-1921 getrouwd 28-9-1898 te
       Weststouter met Irma Maria Hardeman 1873-1943. Voor de
       huwelijks akte klik hier, voor de erfenis klik hier.
      begin
      

 

 

            
             Voortgang onderzoek
 
        
         Het onderzoek naar de Poperinge genealogie wordt voortgezet door
         de S.O.V. vzw. Voor kontakt met de SOV sov@tiscali.be
       
         Voor stamboomonderzoek op de naam Verdonck en Van der Donckt enz. in

         Zuid Oost-Vlaanderen verwijzen wij naar de website van een aldaar actieve
         onderzoeker Raf Van der Donckt. Voor kontakt
http://www.rafvanderdonckt.be/
           begin
         
           Eredeken van Steenvoorde
          In 1986 ontvingen wij van de Vlaamse Vereniging voor familiekunde aan-
         vullende informatie over de samensteller van deze genealogie de Eredeken
         van Steenvoorde Jeroom Jozef Corneel 1894-1974. Zijn kwartierstaat en
         bijbehorende publicatie zijn opgenomen op de Verdon(c)k cr-rom
         begin

           Kerkhervorming
          
Wat zich vanaf de 15e eeuw heeft voltrokken in de omgeving van
         Poperinge, het gebied dat ook bekend is als het Westkwartier, is bekend
         van heel veel publicaties. De invloed van de kerkhervorming in het
         Westkwartier en de vlucht van velen naar het Noorden, waaronder
         ongetwijfeld ook een aantal Verdoncken, als gevolg waarvan een aantal
         genealogie√ęn een aanvang nemen in de toenmalige Noordelijke Nederlanden, is
         kort samengevat in een artikel van Ludo Vandamme, behorende tot de
         Werkgroep Westquartier. Wij hebben deze publicatie eveneens op de
         Verdon(c)k cd-rom opgenomen.
      
begin
       
        
De Vlaamse boskerel
          
De Vlaamse boskerel in een volksroman die zich afspeelt in de streek van
         Houtlust en Roeselare, dus in de nabijheid van het Westkwartier. In deze
         roman worden de sociale ongerechtigheden en taboes die in het Vlaamse land
         van de 19e eeuw en zelfs aan het beging van de 20e eeuw het leven van de
         kleine man met bitterheid en gal vervulde. Verdonck is een hoofdrolspelen in
         dit boek. Het mag dan een roman zijn doch het zet aan tot nadenken en
         het verschaft ons inzicht in de toenmalige leefomstandigheden van onze
         voorouders.
         Uitgeverij Helios, 1982. ISBN 90 333 0055 9, geschreven door Abraham Hans
         in 1913 en bewerkt door Jan Marchau
        
begin

 

 

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2023