Opvarenden in de periode 1633 - 1794
    met de naam Verdonck

Home Inhoud E-mail


 

Indeling
Voornaam, Achternaam, Herkomst, Naam van het schip; datum uitreis
In bovenstaande volgorde zijn de opvarenden genoemd. Niet bij alle personen zijn deze vier items bekend.
Daaronder de bijzonderheden.

Verdonck
               

Adriaen Verdonck, Amsterdam, Burcht van Leiden.
In dienst op 16-11-1681, functie en uitdienst onbekend. Arriveerde op 4-3-1682 te Kaap de Goede Hoop. Hij wordt in de jaren 1682 – 1696 vele malen genoemd op een uitgebreide lijst van gevoerde correspondentie voorkomende op http://databases.tanap.net
Hij wordt dan aangeduid met de titels: directeur, gezaghebber; koopman; provisiouele gezaghebber tot Gamron. Ook een Constantin Verdonck is in deze documenten genoemd als assistent van Adriaen Verdonck met de titel van koopman en onder koopman.

Adriaen laat op 31 maart 1698 een testament opmaken waarmee hij zijn nalatenschap regelt. Op 5-8-1744 volgt nog een testament bij notaris Abraham van Dinter te Batavia. Wij citeren uit dat testament: "comparant Adriaen Verdonck coopman in loondienst der Compagnie testateur ziek van lichame te bedde liggende. "Zijn verstand is nog in orde en hij blijkt een slavin te hebben van wie hij laat vastleggen: "Jock der Salvernije te ontslaan zijn slavinne genaamt Apolonia van de Lust om terstond na zijn overlijden haar absolute vrijdom te genieten onder reserve nochtans van't placaet".
Dan volgt een opsomming van mensen en een instantie die geld krijgen. Apolonia ontvangt 50 rijksdaalders van 48 munts, ook 50 rijksdaelders voor Casina Jans voor moeite en diensten tijdens zijn ziekte. Aan Aroldus Martens 30 rijksdaelders.Aan de diaconie 20 rijksdaelders. Aan de jonge dochter Lea Jacobs in verband met diensten aan zijn overleden vrouw 50 rijksdaelders en 48 stuyvers.
Kapitein Benjamin Pet Zold wordt belast met de uitvoering van het testament en de begrafenis.
Bron. Hof van Holland. Civiele sententies. Toegang 3.03.01.01, inventarisnummer 897.(27) Dit testament is ook aanwezig in het VOC archief met Toegang 1.04.02 Inventarisnummer 6874 folio 6150.

Albert Verdonck, Albert is op 2-3-1664 te Amsterdam gedoopt als zoon van Cornelis Verdonck, getrouwd in Amsterdam op 21-1-1662 met Catrijn Classingh. Albert is op 11-11-1678 in Amsterdam begraven. Hij is opgenomen in het bestand Amsterdam. Een oudere herkomst is ons nog niet bekend.

Amsterdam, Drie Kronen, 7-1-1694
Bottelier, een reis naar Batavia met aankomst 18-8-1694 met het zelfde schip gerepatrieerde en bij thuis komst afgemonsterd op 24-8-1695. Begunstigde zijn moeder Cateleintie Classing. Zie ook bij Jan.
Zijn tweede reis
Albert Verdonck Amsterdam Assendelft 19-12-1695. Zijn gage werd bepaald op 20 gulden per maand
Bottelier, een reis naar Ceylon aldaar aangekomen 5-12-1696.
Gerepatrieerd met de “Vecht” en bij thuiskomst op 4-10-1700 uit dienst. Hij ontving over deze periode fl.972.19.10

Hij tekende zelf voor ontvangst. Begunstigde zijn moeder Catelijntje Klassingh. Op 3-12-1696 tekende zijn vrouw, waarvan de naam ook geschreven werd Catrijn Classijnck, voor de ontvangst van fl. 200,--.--(Bron Nat. archief 5428, monterrol van de "Assendelft".)

Baarent Verdonck, Langenhout, Grimmestein, 24-12-1696
Kwartiermeester, te Batavia aangekomen op 19-7-1697 en gerepatrieerd met de “Isselt” bij thuiskomst op 4-7-1698 afgemonsterd. Begunstigde zijn vrouw Grietje Verdonck. De verrekingen die wij lazen bedroegen over de hele periode:

24-12-1696 fl. 28,--; 23-7-1696 fl. 70,--; 23.7.1697 fl. 98.-- en het totaal op 23-7-1697 fl. 204.--. Grietje ontvomg jaarlijks fl.14,-- Bron. Nationaal archief. Toegang 1.04.02; Inventarisnr. 5437 folio 39.
Wij hebben goede redenen om aan te nemen dat het hier handelt om Barent Verdonck die in 1692 in Amsterdam in ondertrouw ging en op 14-12-1692 aldaar in de Nieuwekerk trouwde met Grietje Alberts. Er zijn ons vier kinderen uit dat gezin bekend bekend die werden geboren in de periode 1695-1702 op data die het mogelijk maken dat ze door Barent zijn verwekt gelet op bovenstaande reizen. Verder voor en nageslacht nog onbekend. Hij is opgenomen in een bestand: "Diversen Amsterdam" In het ondertrouw regsiter staat dat hij afkomstig is van Scheen. Dat is een schrijfwijze voor de noorseplaats Skien. Tevens is vermeld dat hij een varentman is van 36 jaar van wie de ouders zijn overleden.

Baerent, Verdonck, Hamborg, Kortgene, 24-5-1686
Aangemonsterd als Schiemansmaat te Batavia gearriveerd op 28-12-1686 Repatrieerde met de “Mijdrecht” bij thuiskomst op 14-10-1692 afgemonsterd.

Barent Verdonck, Hamborg, Nichtevecht, 17-1-1693
Overleden in AziŽ op 29-5-1693, op weg naar Batavia. Aangemonsterd als jongen, dat was een “manusje van alles” meestal 16 jaar of jonger. De Nichtevecht arriveerde te Batavia op 20-11-1693. Deze tiener viel overboord en verdronk. Bron. Nationaal archief, toegang 1.04.02, inventarisnr. 5398 fol. 142

Barent Verdonck, Hamborg, Nichtevecht, 17-1-1693
Overleden op 19-7-1701 in AziŽ. Te Batavia aangekomen op 20-11-1693. Was hoogbootsman.
Barent liet op 25-2-1701 testament opmaken en wees daarbij als enige erfgenaam zijn broer Simon aan.

Bastiaen Verdonck, Rotterdam, Cats, 2-5-1724
Arriveerde op 4-2-1725 te Batavia. Overleden in AziŽ op 4-8-1739. Was matroos.

Cornelis Verdonck, Vlissingen, Tidore, 1-12-1675.
Aangemonsterd als opperkuiper met bestemming Batavia. Aldaar aangekomen op 24-6-1676. Uitdienst is onbekend. Begunstigde zijn vader Adriaen Verdonck.

Cornelis Verdonck, Amsterdam, Prins Eugenius, 19-1-1710
Diende als soldaat. Arriveerde op 8-8-1710 te Batavia. Repatrieerde van daar met de “Margreta” aankomst in Nederland 24-7-1725 en einde dienstverband. Begunstigde zijn vader Arend Verdonck. Die ging echter ook varen en daarom werden er betalingen gedaan aan zijn stiefmoeder Lijsbet Verdonk.

Cornelis ging een overeenkomst aan. Hij ontving tussen de fl.35,-- en fl. 50,-- per maand. In de overeenkomst staat een clausule opgenomen die wij bij meer mensen aantroffen. Een deel daarvan luidt: "tot dato deses dat God hebben lof op Batavia Pr. heede is g Arriveert de backen fluijte en met volle geweer aan land gaat". Bron nationaal archief 1.04.02 Inventarisnr. 5608 fol. 227.

Cornelis Verdonck, Hulst, Slot Aldegonde, 25-4-1715
Arriveerde op 25-2-1716 te Batavia. Overleden in AziŽ op 22-1-1728. Was ziekentrooster.

Daniel Verdonck, Heusden, Lands Welvaren, 24-12-1696
Was soldaat. Bestemming schip Batavia, aldaar aangekomen op 18-7-1697. Zonder testament of goederen nalatende overleden in AziŽ op 4-3-1702. Zijn gage bestond uit fl. 9,-- per maand. Bron nationaal archief Toegang 1.04.02, inventarisnr. 5440, folio 296.

Daniel Verdonck, Amsterdam, Gamron, 1-1-1713
Deed dienst als matroos en arriveerde op 31-7-1713 te Batavia. Lijsbet Verdonk is genoemd als zijn rechthebben
(daarvoor werden de woorden "sijn actions") gebruikt. Het totaal bedrag aan betalingen is fl. 247,--. Ook komen in zijn overeenkomst de woorden voor: "voor een jaar in de ketting is geklinken". Het hoe en waarom is mij niet duidelijk geworden. Repatrieerde met de “Elisabeth” en ging uit dienst bij aankomt op 1-8-1717. Bron nationaal arcief, toegang 1.04.02, Inventarisnr. 5644, folio 108.

Daniel Verdonck, Amsterdam, Amsterdam, 10-10-1717
Bosschieter, dat is een ervaren matroos die ook het kanon kon bedienen. Er worden betalingen gedaan tot een bedrag van fl. 1590,--Drie personen zijn genoemd doch de relatie tot die personen is niet zo duidelijk: Jan Cassens en de kamer bodes: Albertus Poot en zonen, Hendrik Cramer.
Arriveerde op 29-6-1718 te Batavia. Overleden op 15-3-1747 in AziŽ. Toegang 1.04.02, inventarisnummer 5702, folio 94, aanwezig in het natioaal archief.  

Gerrit Verdonck, Den Haagh, Valkenisse, 30-11-1723.
Arriveerde op 21-10-1724 te Batavia. Repatrieerde met de “Barbestein”. Einde dienstverband in 1728.

Hendrick Verdonck, Amsterdam, Unie, 17-12-1697.
Overleden op 23-9-1713 in AziŽ. Aankomst Batavia 4-8-1698, was soldaat.

Jan Verdonck, Amsterdam, Faam, 17-1-1693
Overleden op 11-3-1708 in AziŽ. Te Ceylon gearriveerd op 11-12-1693, hij was soldaat. Begunstigde zijn moeder Catelijntje Classingh. Zie ook bij Albert.

Jan Verdonck, Gerau, Sion, 9-5-1699
Voer als adelborst, aankomst te Ceylon op 22-2-1700. Uit dienst onbekend.

Jan Pieterszn Verdonck, Nimwegen, Bredenhof, 18-5-1710
Gemonsterd als schieman, te Batavia aangekomen 17-12-1710 vandaar gerepatrieerd met de “Noorderkwartier” en bij thuiskomst uit dienst op
14-8-1712.

Jan Joosten Verdonck, Heusden, Amsterdam, 10-10-1717
Aangemonsterd als kwartiermeester met bestemming Batavia. Aldaar aangekomen 29-6-1718. Gerepatrieerd met de “Amsterdam” en bij thuiskomst op 6-8-1720 afgemonsterd. Aan betalingen tijdens deze reizen fl. 396,--

Bron nationaal archief Toegang 1.04.02, inventaris 5702, folio 23.

Jan Roelofs Verdonck, Amsterdam, Appollonia, 29-4-1722
Aan boord overleden, op weg naar Batavia, op 31-7-1722, was bosschieter.

Jan Verdonck, Woudrichem, Krabbendijke, 12-1-1752
Monsterde als matroos en arriveerde op 14-8-1752 te Ceylon. Repatrieerde met de “Akerendam” en monsterde bij thuis komst af op 14-5-1754. Totaal aan geld verkeer fl. 176.15. VOC archief. Toegang 1.04.02, inventaris 6288  folio 16

Johannes Verdonck, Vlissingen, Post,     28-11-1683
Aangemonsterd als matroos, arriveerde op 5-8-1684 te Batavia en repatrieerde met de “Waalstroom” . Bij thuiskomst op 21-8-1688 afgemonsterd.

Lambert Verdonck
, uit Dorth, Hendrik Maurits, 17-5-1684. In dienst van de Kamer van Zeeland
Timmerman, aankomst Batavia 20-1-1685. Aaankomst en vertrek Kaap de goede Hoop op respectievelijk 10-10-1684 en 3-11-1684. Duur van de reis uit Nederland naar Batavia 248 dagen. Uit dienst is onbekend. Zijn moeder Claertje Jans is begunstigde.
Lammert Verdonck, Lijden, Huis te Loo, 2-5-1698
Arriveerde op 6-11-1698 te Batavia. Overleden te Driebergen op 20-7-1702, was onderscheepstimmerman. Zijn begunstigde was zijn moeder Clara Verdonck. Het is zo goed als zeker dat het hier om ťťn en de zelfde Lambert gaat. Opgenomen in mijn ProGen bestand Dodrecht.

Louis Verdonck, Veere, Heinkenszand, 26-6-1721
Overleden aan boord van de Heinkenszand op 25-10-1721, was jongen. Dit schip arriveerde op 19-4-1722 te Batavia.

Passchier Verdonck, Middelb:, Land van Schouwen
In dienst 17-11-1680, voer als Bosschieter, aankomst Batavia 21-6-1681. Datum uit dienst is onbekend. Begunstigde zijn vrouw Catelijntje Labare.        

Peter Verdonck, Aerdenburgh, Gamron, 8-1-1707
Aangemonsterd als matroos en te Batavia aangekomen op 8-9-1707. Gerepatrieerd met de “Engewormer” en bij thuiskomst op 16-7-1710 afgemonsterd. Begunstigde was zijn vrouw Susanne Welgen te Amsterdam.

Pieter Verdonck, Aardenburgh, Huis te Hemert, 21-12-1701
Aangemonsterd als matroos op Huis te Hemert een jacht dat verongelukte en daarom te Kaap de Goede Hoop overgestapt op de Meeresteym en van daar op 15-5-1702 vertrokken met bestemming Batavia aldaar aangekomen op 24-8-1701. Gerepatrieerd met “Huis te Loo” en bij thuiskomst op 26-7-1707 afgemonsterd. Als zijn vrouw is genoemd Susanne van Welgen
. Zij tekenden de overeenkomst beiden met een x. Konden dus niet schrijven. Het totaal aan gage dat werd genoteerd bedroeg fl. 359.11.5--Bron nationaal archief, toegang 1.04.02 Inventarisnr. 5570, folio 98.

vloot van amsterdam.jpg (24593 bytes)
Het IJ voor Amsterdam met het vlaggenschip De Gouden Leeuw
Bron http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS

Terug naar pagina 1 van VOC

Opvarenden in de periode 1633 - 1794 met de naam Verdonk

Verdon(c)ken in dienst van de VOC met, zo mogelijk, vermelding per genealogie

 

 

Begin
© Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 12-01-2023