Opvarenden in de periode 1633 - 1794
    met de naam Verdonk

Home Inhoud E-mail

Indeling.
Voornaam Achternaam, Herkomst, Naam van het schip; datum uitreis.
In bovenstaande volgorde zijn de opvarenden genoemd. Niet van alle personen zijn deze vier items bekend. Daaronder de bijzonderheden.


Verdonk

Abraham Verdonk, Sinttenaas, Baarzande, 8-3-1757
Monsterde als hooploper en arriveerde in Batavia op 12-10-1757. Maakte de terug reis met de “Tulpenburg” en ging bij thuiskomst op 13-6-1760 uit dienst. Abraham maakte een 2e reis met “Gustaaf Willem” vertrok op 5-9-1760 en arriveerde op 9-6-1761 te Batavia. Bij deze reis voer hij als matroos. Overleden op 18-6-1763 in Azi�.

Adriaan Verdonk, Megepatmans, Anna Maria, 20-4-1718
Aan boord als Lantspassant en op 29-12-1718 te Batavia aangekomen. Repatrieerde met het schip “Amstelveen”, einde dienstverband in 6-8-1720.
Dan volgt een tweede reis met de “Meijenburg”, vertrokken op 15-2-1721. Nu gemonsterd als Leggermaker. Arriveerde op 13-12-1721 te Batavia. Overleden in Azi� 26-8-1744, was bij overlijden onder koopman.

Adrianus Verdonk, Leijden, Ruiteveld, 23-10-1753
Overleden op 26-7-1754 in Azi�. Arriveerde op 20-5-1754 te Batavia, was 3e meester en belast met medische zorg. Genealogie Leiden. Zie bij 4 op afzonderlijke pagina.

Adrianus Verdonk,    Rotterdam, Middelwijk, 30-9-1784
Opperzeilmaker. Arriveerde 25-5-1785 te Batavia. Overleden op 12-8-1786 in Azi�.

Albert Verdonk, Amsterdam, Flora, 1703
Overleden op 5-9-1706 in Azi�. Arriveerde 12-9-1702 te Batavia. Was onderstuurman.
Begunstigde zijn moeder Catelijntje Classing. Zie ook bij ck Verdonck

Alexander Verdonk, Ham, Noord Nieuwland, 20-4-1765
Overleden op 7-3-1766 in Azi�. Aankomst in Batavia op 16-11-1765. Was soldaat.

Arend Verdonk, Amsterdam, Zandenburg, 31-5-1711
Overleden op 28-3-1721 in Azi�. De Zandenburg was op weg naar Batavia.
Arend diende als soldaat.

Arnoldus Verdonk, Gouda, Houtlust, 24-10-1786
Arriveerde op 12-5-1787 te Batavia. Overleden in Azi� op17-5-1794.
Was soldaat. Genealogie Verdonk Gouda. Aldaar is in zijn te Batavia opgemaakte testament vermeld d.d. 16-5-1794 door notaris G.J. van Runstorff, dat zijn vader Jan Verdonk te Gouda zijn enige erfgenaam is. Bij overlijden was hij luitenant.

Sergeant Carel Willem Stalman wordt belast met de uitvoering van het testament.
Bron. Nationaal archief, toegang 1.04.02, inventarisnr. 6882, folio 7718.

Arij Ariense Verdonk, Rotterdam, Hofwegen, 14-5-1732
Arriveerde op 14-1-1733 te Batavia. Overleden in Azi� op 14-1736. Was matroos.

Cazimier Verdonk
, Doornweert, Rozenburg, 18-10-1750
Overleden op 2-1-1758 in Azi�. Arriveerde op 10-7-1751 te Batavia. Cazimier was metselaar.

Claas Hendricksz Verdonk, Amsterdam, Leidsman, 5-5-1719
“Leidsman” een fregat van 320 ton met 61 opvarenden arriveerde op 29-7-1719 te Kaap de Goede Hoop en kwam op 1-12-1719 te Batavia aan. De kapitein was Dirk van Veen die aan Kaap de Goede Hoop overleed en opgevolgd werd door Barend van der Sprong. Claas werd daardoor van matroos benoemd tot kwartiermeester en verkreeg daarmee Fl. 12,00 maand salaris.

Cornelis Verdonk, Amsterdam,     Berbices, 15-5-1726
Bosschieter, arriveerde 29-1-1727 te Batavia en maakte de terugreis met de “Pallas” bij thuiskomst op 31-10-1730 afgemonsterd.

Cornelis Verdonk, Amsterdam, Jacoba, 21-5-1731
Bosschieter op 20-3-1732 te Ceylon aangekomen. Overleden aan boord van de Jacoba op 19-12-1731.

Cornelis II Verdonk, Rotterdam, Horssen, 14-11-1785
Arriveerde op 30-5-1786 te Batavia. Was matroos. Overleden te Kaap de Goede Hoop op 31-1-1788, was matroos.

Daniel Verdonk, Amsterdam, Liefde, 3-6-1708
Jongmatroos, aankomst te Batavia 3-4-1709. Repatrieerde met de “Engewormer”, afgemonsterd bij thuiskomst op 16-7-1710

Dirk Verdonk, Gorinchem, Haringtuin, 8-3-1720
Jong matroos, arriveerde 24-9-1720 te Batavia. Overleden op 15-3-1723 in Azi�.

Dirk Verdonk, Breda, Stavenisse, 26-7-1774
Monsterde aan als matroos. Uit dienst op 28-7-1774 met de aantekening vermist. De Stavenisse kwam op 22-2-1775 te Batavia aan.

Egidius Verdonk, Beurom, Ganges, 11-9-1781
Op 31-8-1781 vertrok dit schip van Rammekens naar Texel. Op 11-9-1781 ging het van Texel naar Kaap de Goede Hoop, arriveerde daar op 12-2-1782. Tijdens deze reis was Egidius matroos. Op 10-2-1783 ging hij als Boesschieter met de “Zeeuw” naar Ceylon, aankomst daar 3-8-1783. Op die datum ook uitgeschreven als uit dienst te Azi�. Uit andere bron weten wij dat hij op 19.11.1783 in Azi� is overleden.

Francis Verdonk, Vlissingen, Woitkensdorp, 16-10-1740
Overleden op 28-5-1741 in Azi�. 29-06-1771 gearriveerd te Batavia. Gemonsterd als lichtmatroos.

Gerrit Verdonk, Den Haag, Meijenburg, 15-1-1730
Arriveerde te Batavia op 2-7-1730. Overleden in Azi� op 15-8-1735. Deed dienst als hooploper.

Gerrit Verdonk, Amsterdam, Schellag, 20-4-1740
Arriveerde op 19-11-1740 te Batavia. Overleden op 1-3-1741 in Azi�. Gerrit diende als jongmatroos.

Gerrit Verdonk, Rotterdam, Teilingen, 16-9-1788
Arriveerde op 12-5-1789 te Batavia, overleden op 8-9-1792, was matroos.

Harmanus Verdonk, Dort, Schellag, 20-4-1740
Gemonsterd als hooploper, arriveerde te Batavia 19-11-1740 en vertrok met de “Akerendam” voor de reis naar huis. Aangekomen op 26-8-1745 en uit dienst.

Hendrik Verdonk, Den Haag, Duifje, 2-4-1739
Overleden in Azi� op weg naar Batavia op 12-5-1743, beeldhouwer, was vermoedelijk belast met het onderhoud aan het boegbeeld. Aankomst te Batavia 4-12-1739.

Hendrik Verdonk, Zaandijk, ’t Loo, 1-10-1768
Overleden op 15-2-1769 in Azi�. ’t Loo arriveerde 30-4-1796 te Batavia. Hendrik was lichtmatroos

Hendrik Verdonk, Amsterdam, Aschat, 27-10-1774
Arriveerde op 1-8-1775 te Batavia. Was jongen. Overleden op 5-10-1775 in Azi�.

Henricus Verdonk, Rotterdam, Hofvliet, 17-10-1737
Hij was aangemonsterd als jongen en arriveerde op 12-6-1738 te Batavia.
Op 31-8-1746 is zijn dienstverband te Azi� be�indigd.

Isaak Verdonk, Tholen, Nieuwerkerk, 9-10-1745
Ondermeester belast met medische zorg. Aankomst in Batavia op 1-7-1746.
Repatrieerde op 7-9-1750 met de “Bevalligheid” en trad uit dienst bij thuiskomst op
9-6-1751.
Isaak maakt een tweede reis met de “Ouwerkerk” nu als Oppermeester. Hij vertrekt op 3-10-1752 en komt te Batavia aan op 8-7-1753. De thuisreis maakt hij op de “Jerusalem”. Bij aankomst op 30-8-1756 gaat hij uit dienst.

Jacob Pietersz Verdonk, Dordrecht, Bantam, 19-12-1695
Overleden op weg naar Batavia op 8-1-1696 bij het eiland Wight, was matroos.

Jacob kreeg een zeemansgraf. De Batam kwam op 24-11-1696 te Batavia aan.
Genealogie ’s-Gavendeel. Zie bij 1 op een afzonderlijke pagina

Jacob Verdonk, Ramsdonk, Snoek, 2-2-1756
Monsterde als matroos en arriveerde op 6-9-1756 te Batavia. Voor de reden van uit dienst treden is niets vermeld. Hij werd op 1.10.1756 uitgeschreven

Jacob Verdonk, Middelburg, snaauwschip "De Vigilantie", matroos, vertrek 6-3-1780 reis Guinee-Suriname, afgemonsterd 3-3-1781. Vervolgens Middelburg, Triton, 26-10-1783 Matroos, arriveerde op 29-6-1784 met de “Rozenburg” uit dienst bij thuiskomst op 22-7-1785. Maakte als matroos zijn 3e reis met de “Zoutman” vertrek op 19-10-1785, 27-5-1786 te Batavia aangekomen maar zonder Jacob, die overleed op 5-11-1785 aan boord van de Zoutman. Aannemende dat

het hier steeds om dezelfde Jacobus gaat.


Jacobus Verdonk, Rotterdam, Baarzande, 20-4-1753
Voer als jongen, aankomst Batavia 12-11-1753, gerepatrieerd met het schip
Noord Nieuwland, einde dienstverband bij thuiskomst op 14-7-1755. Maakte een tweede reis met de “Hoop” nu als jongmatroos vertrek op 14-5-1756, aankomst Batavia 18-11-1756. Overleden in Azi� op 13-5-1757.

Jacobus Verdonk, Middelburg, Azi�, 19-9-1776
Monsterde als hooploper en arriveerde te Batavia op 21-4-1727. Terugreis
met de “Patriot” en uit dienst bij thuiskomst op 3-7-1779.

Jan Pietersz Verdonk, Hoorn, Abbekerk, 10-5-1705
Monsterde aan als Schiemansmaat en kwam op 3-1-1706 te Batavia aan. Hij repatrieerde met het schip “Huis te Nieuwburg”. Einde dienst verband in 1706.
Maakt zijn twee reis met het schip “Diemen”, uitreis op 19-5-1707.Aankomst te Batavia 6-6-1708. Voer als Schiemansmaat, repatrieerde met het schip de “Eugenius”, einde dienstverband in 10-8-1709.
Vertrok op 18-5-1710 voor zijn derde reis als Schieman met het schip “Bredenhof” en kwam op 14-1-1711 te Batavia aan. Repatrieerde met het schip “Noorderkwartier”, einde dienst verband in 1711. Begunstigde zijn vrouw Lijsabet Gones
Met de "Diemen" vertrok op 14-3-1749 Dani�l Uyt den Boogaard, hij is tijdens deze reis overleden. Dani�l trouwde op 13-5-1731 te Amsterdam met Yda Verdonck, dochter van Adriaan Verdonck en Giertje Rengers. Voor meer informatie bij de stamboom Gorinchem.

Jan Joosten Verdonk, Heusden, Elisabeth, 2-12-1715
Monsterde als Matroos en kwam op 24-6-1716 te Batavia aan. Maakte met het zelfde schip de terugreis, trad uit dienst bij thuiskomst op 1-8-1717.
Jan Joosten maakte een 2e reis, als schiemansmaat met de “Strijkebolle” Vertrok op 19-2-1721 en arriveerde op 10-11-1721 te Batavia. Hij repatrieerde met de “Steenhoven” en ging bij thuiskomst op 4-9-1724 uit dienst.
Jan Joosten maakte een 3e reis bosschieter met de “Haarlem”, vertrok op 15-1-1726 en kwam op 22-6-1726 te Ceylon aan. Wordt uitgeschreven op 4.5.1731 als vermist. Nu is genoteerd dat hij afkomstig is van Leijden.

Jan Verdonk, Amsterdam, Koning Karel de Derde, 7 -5-1718
Monsterde als matroos en arriveerde op 19-11-1718 te Batavia. Gerepatrieerd net de “Leiden” en bij thuiskomst op 21-8-1721 uit dienst.   

Jan Verdonk, Turnhout, Nieuw Walcheren, 12-11-1737
Aan komst te Batavia 2-6-1738. Overleden in Azi� 9-6-1740, was soldaat.

Jan van der Verdonk, Balcum, Abbekerk, 25-5-1739
Overleden op 31-12-1739 in Azi�, was adelborst. De Abbekerk kwam op 22-12-1739 op zijn bestemming te Ceylon aan.

Jan Verdonk, Sluijs in Vlaenderen, Gustaaf Willem, 11-3-1749
Bottelier. Arriveerde op 24-9-1749 te Batavia. Repatrieerde met de “Lycochton” en ging uit dienst bij thuiskomst te Rammekens op 13-5-1754. Kennelijk was Jan zijn kist te Hoorn achtergebleven want wij beschikken over een notari�le akte d.d. 8-11-1754 waarbij de verkoop van de kist werd geregeld.
Jan maakte snel een tweede reis met “Huis te Boede” vertrek 19-11-1754 Ook nu weer als bottelier, aankomst Batavia 2-5-1759, Terugreis met de “Buitenzorg” en uit dienst bij thuiskomst op 24-11-1759. Begunstigde zijn vrouw Maria Hardonno. Bij de eerste reis geschreven Hardon en bij de derde reis Hardonnel.
Jan vertrok voor een derde reis op 5-9-1760 en evenals de eerste reis met de “Gustaaf Willem”. Aangekomen te Batavia op 9-6-1761 en in Azi� overleden op 20-9-1761.

Jan Willem Verdonk, Hamburg, Zuiderburg, 12-7-1749
Overleden op 9-3-1751 in Azi�. De Zuiderburg arriveerde op 25-4-1750 te Batavia. Jan Willem was bosschieter.

Jan Verdonk, Haarlem, Wakkerheid, 20-5-1774
Aan boord overleden, in Azi�, op weg naar Batavia, op 17-7-1774, was matroos.

Jan Verdonk, Vlissingen, Stavenisse, 10-2-1784
Kwartiermeester Vertrokken op 8-4-1784 van Rammekas op reis naar Ceylon, aankomst 27-12-1784. Zijn moeder is Maria Andouwe of Ardenne. Uit dienst te Azi� op 24-6-1785, waarom is niet vermeld.

Jan Verdonk, Oudewater, Unie, 18-1-1790
Monsterde als matroos en arriveerde op 22-7-1790 te Ceylon. Werd uitgeschreven als uit dienst in Azi� met reden onbekend op 31-8-1790.

Johannes Verdonk, Gend, Oostkapelle, 20-10-1746
Soldaat, arriveerde op 27-5-1747 te Batavia. In Azi� overleden 21-9-1747.

Johannes Verdonk, Middelburg, Torenvliet, 30-3-1760
Monsterde als hooplopen. Arriveerde 26-9-1760 te Batavia. Overleden Azi� 24-5-1761.

Johannes Francis Verdonk, Boone, Ouwerkerk, 10-3-1774
Matroos, overleden aan boord van de Ouwerkerk op 30-9-1774. De Ouwerkerk arriveerde op 28-10-1774 te Batavia.

Johannes Verdonk, Middelburg, Slot ter Hoge, 27-8-1780
Arriveerde te Batavia 19-4-1781. Overleden te Batavia op 13-10-1783, was onder scheepstimmerman en bij overlijden 22 jaar oud. Had een zuster Cornelia Verdonk gehuwd met Willem Snijder. Bron VOC Kamer Zeeland, deel 2 NGV Zeeland.

Johannes Verdonk, Gent, Ouwerkerk, 1-6-1783
Monsterde aan als matroos, arriveerde op 26-4-1784 te Batavia. Repatrieerde met de “Huisduinen” en monsterde af bij thuiskomst op 23-6-1786. Mogelijk is het dezelfde Jan Verdonk die op 25-10-1786 als jongmatroos vertrok met de “Canton” en arriveerde op 12-5-1787 te Kaap de Goede Hoop. Ging aldaar een dienstverband aan. Uit dienst is onbekend.

Johannes Verdonk, Ghent, Gouda, 20-9-1786
Overleden op 14-10-1787 in Azi�. Op 19-5-1787 arriveerde de Gouda te Malabar, was aangemonsterd als jongmatroos.

Johannis Verdonk, Amsterdam, Proostwijk, 1-1-1738
Lichtmatroos, arriveerde op 13-2-1739 te Batavia. Repatrieerde met de “Maarsseveen” en ging bij thuiskomst uit dienst op 18-9-1742.

Johannis Verdonk, Visvliet, 25-8-1761
Was absent bij afvaart waarmee het dienstverband werd be�indigd

Joh's Verdonk, Gieselbregtgem, Nieuw Nieuwerkerk, 5-8-1761
Monsterde als matroos. Arriveerde 18-5-1762 te Batavia. Overleden Azi� op 25-4-1763.

Joris Verdonk, Rotterdam, Rotterdam, 29-12-1716
Arriveerde op 14-9-1717 te Batavia, repatrieerde met de “Vrieswijk” en be�indigde op 14-9-1710 zijn dienstverband. Was onderchirurgijn. Begunstigde zijn moeder Trijntje Visser

Livinus Verdonk, Gent, Hogersmilde, 29-8-1743   
Aan boord overleden, in Azi� op weg naar Ceylon op 14-1-1744, was soldaat. De Hogersmilde arriveerde op 25-2-1745 te Ceylon.

Louis Verdonk, Schaldk: Barbestein, 7-11-1726
Soldaat, aankomst te Batavia 11-7-1727, aldaar overleden 17-8-1728.

Matheus Verdonk, Rotterdam, Boot, 24-3-1734
Arriveerde op 2-12-1734 te Batavia. Overleden in Azi� op 7-8-1735. Was scheepstimmerman. Moeder Dirkje van der Linde, de begunstigde.
Zie in de genealogie Rotterdam 2 en onder 2 op een afzonderlijke pagina.

Philip Verdonk, Mechelen, Berbices, 27-1-1718
Soldaat, arriveerde in Batavia op 28-7-1718. Overleden in Azi� op 16-11-1719

Pieter Verdonk, Middelburg, Duivenvoorde, 17-1-1715
Arriveerde als matroos op 10-11-1715 te Batavia. Keerde met dat zelfde schip terug en be�indigde zijn dienstverband in 1717.

Pieter Verdonk, Lier, Middelwoud, 29-10-1728
Soldaat, aankomst te Batavia 28-7-1729. Zijn dienstverband eindigde in 1731 met het vergaan van dit schip.

Pieter Verdonk, Mechelen, Gustaaf Willem, 31-7-1746
Soldaat, arriveerde op 30-4-1747 te Batavia. Overleden in Azi� op 25-8-1768.

Pieter Verdonk, Gouda, Dordwijk, 1-9-1787
Arriveerde op 13-5-1788 te Batavia. Overleden in Azi� op 3-2-1789. Was matroos.

Poulus Verdonk, Haarlem, Zandenburg, 18-1-1714
Hij voer als ziekentrooster en arriveerde op 13-8-1714 te Batavia. Hij repatrieerde met de “Wickenburg”. Einde dienst 14-11-1725. Begunstigde zijn vrouw Leentje de Vos.

Rijndert Verdonk, Sardam, Draak, 11-6-1789
Overleden op 12-3-1790 in Azi�. De Draak arriveerde op 24-12-1789 te Batavia. Rijndert was bosschieter.

Simon Verdonk, Hamburg, Pallas, 18-10-1724
Bosschieter, arriveerde op 25-8-1725 te Ceylon en is op 17-4-1729 overleden in Azi�.

Thomas Verdonk, Rotterdam, Jonkvrouwe Kornelia Jakoba, 14-7-1765
Soldaat, aankomst te Batavia 27-3-1766. Repatrieerde met “Schoonzicht” en ging uit dienst bij thuiskomst op 15-7-1766. Thomas maakte een 2e reis met “Vrouwe Anthoinetta Koenrardina.” Vertrok op 5-9-1769als soldaat aangemonsterd. Hij arriveerde op 27-5-1770 te Batavia. Is op 31-8-1771. Overleden in Azi�.

Theodorus Verdonk, Breda, Pallas, 15-7-1778
Was wel aangemonsterd doch absent bij de afvaart. De Pallas kwam op 4-4-1779 te Batavia aan. Datum vertrek was ook datum uit dienst.

Theodorus Verdonk, Breda, Vrijheid, 20-10-1778
Overleden op 22-10-1787 in Azi�. De vrijheid had Batavia als eind bestemming. Theodorus was matroos.

Willem Verdonk, Middelburg, Torenvliet, 21-2-1764
Overleden in Azi� te Oudkarspel op 24-7-1764. Gemonsterd als matroos. De Torenvliet arriveerde op 5-9-1764 te Batavia.


Terug naar pagina 1 van VOC

Opvarenden in de periode 1633 - 1794 met de naam Verdonck

Verdon(c)ken in dienst van de VOC met, zo mogelijk, vermelding per genealogie

 

 

Begin
Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 12-01-2023