Genealogie Verdonck,
  in De Merode


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland

Onderzoek 1965 heden
   code : Merode
   streek : De Merode.
   plaatsen : Aarschot, Langdorp,Herselt, Westerlo, Veerle, Diest en de daar tussen of nabij gelegen plaatsen, maar ook Geel en Lommel.
   omvang : 2596 personen, 1044 relaties.
  Inclusief een klein bestand te Tessenderlo dat nog niet gekoppeld kon worden aan het hoofd bestand van 43 personen en 10 relaties.          
   publicaties : GGV deel I onder de naam Westerlo.

Op deze pagina
Genealogie Verdonck in De Merode.
Foto pagina.
Samenvoeging Veerle en Langdorp en mogelijk Zaanstad.
Verantwoording.
Servaes Joachimsz Verdonck, stamvader te Assendelft.
Aanvullende informatie.
Hulp is welkom.

De Merode
Klik op: Genealogie
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.

U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl
 
terug

INFO NAJAAR 2022, aanvullingen kwartaal 2023.
Rond de Rijksgrens Nederland en BelgiŰ vormen de ondervermelde stambomen: Reusel, Bergeyk, De Merode en Retie een omvangrijk familieverband dat is ontstaan in de toenmalige zuidelijke en noordelijke Nederlanden.

Het echtpaar, Jan (Joannes) Verdonck en Dimpna Peelmans komt ook voor in de stamboom Reusel/Waddinxveen en omgeving.
Zie: https://verdonk.home.xs4all.nl/sb_waddxveen.htm

Foto pagina.
Op deze fotopagina kunt u kennisnemen van:
1. Meer dan 27 dia's in een PowerPoint en een YouTube presentatie.
2. Van Persy en Verdonck met aansluiting op Karel de Grote en foto boerderij.
3. Dorsen met paardekracht.
4. Een 70e verjaardag vieren met paardenkract
.
Klik hier om naar de foto pagina te gaan.
Klik hier om de Power Point presentatie te bekijken

        
Samenvoeging van de bestanden Veerle en Langdorp.
Bij de aanvang van onze onderzoeken, werden in het gebied dat bekend staat onder de naam De Merode, twee genealogie├źn samengesteld onder de naam Langdorp en Veerle. Deze twee genealogie├źn zijn nu samengevoegd onder de naam De Merode. Zie de website van De Merode: http://www.demerodeonline.be

Een volgende mogelijkheid van samenvoeging dient zich aan met een te Assendelft gevestigde Verdonck afkomstig uit het gebied van De Merode. Een krachtige bewijsvoering ontbreekt echter nog. Mocht dat lukken dan kan deze genealogie met die van Zaanstad worden samengevoegd. Zie hieronder bij Servaes Joachims Verdonck

terug

Klein (nog) afzonderlijk bestand te Tessenderlo.
Dit bestand vangt aan met de circa 1550 geboren Goswin Verdonk
getrouwd circa 1575 met Angela Bosman. Vijf generaties. Kleinkinderen zijn geboren in Tessenderlo. Voor meer informatie, klik hier.

terug

Nabij Veerle
is de plaats waar het geboortehuis staat van mijn overgrootvader. En waar nog steeds heel wat Verdoncken in de buurt wonen. Het geboorte huis van mijn Bedovergrootvader, Joannes Ludovicus Verdonck 1829-1892 die trouwde 1864 met Elisabeth Weckhuysen 1827-1898, moet volgens de verhalen, daar ook niet zo heel ver vanaf
gestaan hebben. En aangezien het in Gijmel-Langdorp nog steeds krioelt van Verdoncken die al dan niet neven van mijn grootvader zijn, denk ik niet dat ze in de loop der eeuwen ver van 'thuis' zijn gegaan.

Bovendien zijn de gronden tussen deze bijde punten, tot aan de tijd van Napoleon voor het grootste deel eigendom geweest van de Abdij van Averbode en later van de Prinsen de Merode uit Westerlo. Dus op handelsvlak was er heel wat uitwisseling, en meestal gaat dat gepaard met sociale uitwisseling.
Ik denk dat dit wel een goede denkpiste is om van hieruit harde bewijzen te
vinden voor deze link. Misschien dat er in de archieven van de abdij van Averbode wel iets te vinden i
s, heel wat priesters van de parochies uit de omgeving kwamen van deze Norbertijner-abdij.

Aldus laat ons weten Sofie Hermans, dochter van Jozef Hermans en Denise Verdonck, behorende tot de Genealogie Verdonck te Langdorp
.

terug
                  
Verantwoording
Deze genealogie is onderzocht door Madeleine en Jan Verdonck te Schoten. Zij behoorden tot de eerste bestuurders van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdonck. Bij hun onderzoek werden ze geholpen door de onderzoekers van de Lommel en Bergeijk genealogie├źn voorzover die genealogie├źn via Lommel liepen. Later is deze genealogie aanvullend onderzocht door Pierre Verdonck te Overpelt en Louis Verdonck te Vorst Laakdal.

terug  
         
Servaes Joachimsz Vedonck 
Stamvader van een genealogie Verdonck/Verdonk te Assendelft in Noord
Holland onder de rook van Amsterdam. Aan de hand van een akte die aanwezig is in de Antwerpse schepenregisters, onder de titel: Verkoop van inbeslaggenomen bezittingen tijdens het 12 jarig bestand 1609-1621 konden wij het volgende vaststellen.
Joachim Verdonck, overleden voor 1618, ook bekend als Joachem Faesen, Joachem Servaes, gehuwd met Elisabeth Verheyden alias Lijsbeth Seegers. Elisabeth hertrouwde met Adriaen Jans Vijch. Uit het eerste huwelijk:
1. Servaes Joachimsz ( onder dit patroniem vermeld in Assendelft in 1619)
2. Peeter Joachimsz die een dochter Elisabeth Verdonck, overleden voor 1618
    gewoond te Geertruidenberg en bezittingen had, met haar ooms onder
   Aarschot

    en Langdorp
.
3. Joachim Joachimsz Verdonck, verbleef in 1618 in het buitenland. 

Voor het raadplegen van een transcriptie van bedoelde akte, klik hier.

terug

Aanvullende informatie
Uitgave van de Aarschotse Kring voor Heemkunde
"De Kronijk door Adrien Carpentier en Charles Millet van 1597 over Langdop, Messelbroek en Testelt in het Hertogdom Aarschot", door A. Willems.
Daarin lezen wij. "De erfgenamen van Jan Verdonck te Langdorp moeten over een perceel land met de naam Daudeboeck betalen een half mud rogge van een waarde in 1577 van 3 gulden en 4 palars." Dit ten behoeve van de inkomsten van de kapel van Nelsdonk, Wolsdonk en Woelsdonk te Langdorp. Reeds toen werd aldaar geschreven over de Donckstrate.  

Informatie uit de regio.
In 1978 is verschenen van de hand van J.Th.M. Melssen: "Kohieren van de honderste penning van Gestel, Strijp, Stratum, Meervelden en Oerle 1569-1571 daarin zijn genoemd.
Jan Verdonck te Stratum. Hij verhuurde een huysken en de hofken aan Lenaert Wauterss, groot sijnde III coopsaet, gelegen aan de kerck. 13-10-1571 Servaes Joosten genoemd als eigenaar besidt huys, hoff met I lop erffs daarbij gelegen aan de Scheywech te Strijp. Ook dat Hoogeackerken groot 1 loop gelegen op de Scheywech. In 1569 te Strijp. Adriaen Joosten heeft een huyske met II roede hofs gebruyct als huerlinck gelegen aen't Ven toebehorende aan Servaes Joosten. 

terug

Hulp is welkom.
Wat ons rest is te onderzoeken of er een verbinding totstand gebracht kan
worden met nog meer families Verdonck die in dat gebied bleven wonen. Voor hulp houden wij ons aanbevolen, mailt u naar.

terug

        


Begin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 07-04-2023.