Genealogie Verdon(c)k,
  Etten-Leur - Breda
  en Hoeven


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden
   code : et
   streek : zuid-west Noord-Brabant.
   plaatsen : Etten-Leur, Princenhage, Breda.
   omvang : 1011 personen, 438 relaties.
  plus Hoeven  165 - 61.
   publicaties : GGV basisdeel.

  Op deze pagina
       Genealogie

      Fotopagina
       Huwelijk

       Oude informatie
      
  Varianten in de naam
       Dopen en trouwen in 2 kerken
       3. fragentjes te Hoeven:

       1.  Van der Donck alias Bloemaerts
       2.  Verdonck

       3.  Verdonck
       Verdonk-Donkers
       Etten-Princenhage-Breda
       Annexaties van gemeenten
       PowerPoint presentatie


  Genealogie
  .

  Klik op: Genealogie
  Deze genealogie is voorzien van een snelraadpleegbare index.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  begin

  Fotopagina.
  Om naar de fotopagina te gaan klikt u hier.
  U treft daar een PowerPoint en YouTube presentatie aan van meer dan 52 afbeeldingen.

  begin

  Huwelijk
  Korte onderrichting over het huwelijk in de Rooms katholieke kerk
  Om kennis te kunnen nemen van deze regels klikt u hier.
  Het boekje met deze regels werd bij het huwelijk van Petrus Verdonk en Anna van Beek op 2-1-1901 te Princenhage uitgereikt door pastoor P. van Oers.

  begin

  Oude informatie
  Adriaan Jans Verdonck geboren circa 1530 en getrouwd met Anna Michiel
  Cornelis Jan Goderts.
  Uit dit huwelijk is geboren.


  Michiel Adriaensen Verdonck
  werd geboren circa 1565 gehuwd met Anna Claasdr Puth. Uit dit huwelijk zijn twee zoons bekend.

  E�n daarvan is Adriaensen Michaelszen Verdonck, geboren circa 1600, overleden v��r 1653, trouwt circa 1635 met Lucia Michaelsdr Vriends, gedoopt te Etten 28-12-1597, overleden circa 1656. Zij is een dochter van Michiel Hendrikse Hendrikx Vriends en Johanna Johannesdr. Na het overlijden van Adriaensen Michaelszen Verdonck hertrouwt Lucia circa 1652 met Rombout Cornelis Jan Lambrecht.

  begin

  Donc, Van de Doncq en Donckmans
  Adriaen Michielsen Verdonck
  was brouwer, lantman en borgemeester te Etten. Zijn naam en soms ook die van zijn kinderen en kleinkinderen komt ook voor als Donc en Van de Doncq. Tevens werd bij sommigen de naam geschreven als Donckmans.


  Dit echtpaar is genoemd in de Kwartierstaat Voeten onder de nummers 986 en 987. Deze kwartierstaat is gepubliceerd in het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard (GTMWB), 22e jaargang, 1998, blz. 43 en 72.

  In het Rechterlijkarchief van Etten, inv.nr. 240, in 1652, lezen wij:

   Staet ende inventaris van de goederen nagelaten bij Adriaen Michielsen Verdonck zaliger. Ter verklaring van Sijken Michiel Hendrick Vrintsdr. zijne weduwe. Geassisteert met Rombout Cornelis Jan Lambrechts haeren toecomende man.

  Uit het huwelijk van Adriaan en Lucia zijn ons negen kinderen bekend geworden. Een daarvan was Nicolaes Adriaensen Verdonck, gedoopt Etten 15-12-1638 en overleden na 1710. Hij ging te Etten voor de eerste keer in ondertrouw 16-09-1656 en trouwde aldaar 03-10-1656 met Maria Pieter Vrients, gedoopt Etten 01-04-1635. Nicolaes hertrouwde te Etten en ging in ondertrouw op 15-05-1682 en trouwde op 11-06-1682 met Lucia de Graaf, geboren circa 1639 te Antwerpen.

  begin

  Dopen zowel in de Protestantse en een Roomse kerk
  In deze genealogie komt het opvallend veel voor dat men zowel in de Rooms-katholieke kerk als in de Nederduitsgereformeerde kerk trouwde.
  De uitleg hierover werd door ons geplaatst bij de Genealogie Roosendaal waar dit eveneens voorkomt en ook op andere plaatsen in het grensgebied Nederland - Belgi.

  Het hield verband met de toenmalige politieke en godsdienstige situatie waaraan door ons uitvoerig aandacht is geschonken op onze cd-rom.

  begin

  Drie fragmentjes te Hoeven

  1. Van der Donck ook genaamd Blomaerts
  In het nabij Etten gelegen Hoeven beschikken wij over oude informatie op de naam van der Donck. Een bijzonder aspect in deze informatie is de wisseling van naam, over en weer, van van der Donck in Blomaerts of Bloemarts.
  In deze informatie komt tevens voor ene Jacob van der Donck als priester in een abdij Sint Bernard aan de Schelde. Mogelijk is hij dezelfe persoon over wie geschreven is in het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel IV, kolom 513 wn 514. Zijn naam is dan echter geschreven Gerard of Gerardus van der Donck, geboren te Hoeve en op 14-10-1473 in genoemde abdij overleden
  Klik op Hoeven om deze fragment genealogie te bekijken.


  Op de pagina Bergeijk, staan onder het opschrift Helmond, twee bestandjes ( 137 namen en 51 relaties ) met veel namen die de indruk wekken dat er mogelijk een verbinding gemaakt zou kunnen worden met het bovengenoemde bestand. Meer onderzoek in een moeilijke periode is echter noodzakelijk.

  begin

  2. Verdonk te Hoeven
  Gijsbert Huybrechtsz VERDONCK
  (Gijsbrecht en Gisbertus), geboren te Hoeve,
  begraven op 12-01-1720 te Hoeven. Begraven te Hoeven kinderen van Gijsbrecht Verdonck

  begraafboek Hoeven 1660-1679): 27-4-1678 en 20-3-1678. Tevens overleden Hoeven 29-4-1687 Huberta Gijsbrecht Verdonck. Ondertrouwd (1) op 01-09-1668 te Hoeven, gehuwd voor de kerk op 23-09-1668 te Hoeven (ngk) met Magdalena Jan van HUIJSEN (Jans
  Magdalene), geboren te Zundert, begraven op 21-07-1685 te Hoeven. Bij huwelijk
  was zij een jongdochter en hij een jongeman. Ondertrouwd (2) op 26-03-1686 te Hoeven. Ook rk 30-3-1686 (rk doopbk. nr 3), gehuwd voor de kerk op 21-04-1686 te Hoeven (ngk en rk). Ook in rk kerk 15-4-1686 te Hoeven met Catelijn Joost van HOOF (Catharina van Hove en Catharina Joosen van Hove. Ook Hof), gedoopt op 27-04-1650 te Hoeven, begraven op 18-10-1724 te Hoeven, dochter van Judoci Willems van HOF (Judocus) en Elisabeth Jans. Zij was bij huwelijk een jongedochter.
              Uit het eerste huwelijk:
          1.         
          Joanna Gijsbrechts VERDONCK (Jenneke Huybrechts), gedoopt circa
          1670 te Hoeven. Ondertrouwd op 27-07-1698 te Hoeven gehuwd op
          24-08-1698 te Hoeven. Huwelijk in de NGK, gehuwd voor de kerk op
          09-08-1698 te Hoeven (rk) met Joachim Cornelissen van der
            EYNDEN
  (ENDEN) (Joghem Cornelis), geboren te Oudenbosch.
          2.
            Antonius VERDONCK, gedoopt (rk) op 30-01-1678 te Hoeven
          begraven op 27-04-1678 te Hoeven
         3.
          Marinus VERDONCK, gedoopt (rk) op 30-01-1678 te Hoeven,
          overleden op 20-03-1678 te Hoeven.
          4.         
          Huberta Gijsbrecht VERDONCK, geboren v��r 1686, overleden op
          29-04-1687 te Hoeven.
          Uit het tweede huwelijk:
          5.         
          Jacoba Gijsbrechts VERDONCK, gedoopt (rk) op 02-04-1687 te Hoeven,
          overleden op 01-04-1722 te Hoeven. Ondertrouwd (1) op 24-02-1710 te
          Hoeven, gehuwd voor de kerk op 16-03-1710 te Hoeven met Cornelis
            van
  NUNEN, op 02-08-1672 te Hoeven, zoon van Joannes Petrusz van
          NUNEN en Elisabeth KERSTENS (KLOSTERMANS).
          Uit dit huwelijk werden te Hoeven 4 kinderen gedoopt in: 1711, 1713,
          en 1717. 
          Ondertrouwd (2) op 17-08-1720 te Hoeven, gehuwd voor de kerk op
          01-09-1720 te Hoeven
          met Adrianus  Willemse van MINDERHOUDT. Dit huweljk en de
          ondertrouw werden op dezelfde data ook ingeschreven in de RK kerk te
          Hoeven
          6.        
          Maria Gijsbertus VERDONCK, gedoopt op 25-06-1689 te Hoeven.
          Ondertrouwd op 01-04-1713 te Hoeven, gehuwd voor de kerk op
          22-05-1713 te Hoeven met Caspar Jansse de ROIJ (de Rooij)
          Dit huwelijk is ook ingeschreven in de protestantsekerk te Hoeven.
          Ondertrouw op 1-4-1713 enn tropuwen op 30-4-1713. In de periode
          1713-1730 zijn uit dit huwelijk te Hoeven 6 kinderen gedoopt 
        
        7.        
          Josina Gijsbrechts VERDONCK, gedoopt op 21-10-1692 te Hoeven,
          overleden op 05-09-1719 te Hoeven. Ondertrouwd op 09-11-1718 te
          Hoeven, gehuwd voor de kerk op 04-12-1718 te Hoeven met
          Adriaen Peterse van EMMEN.
          Op 3-9-1719 laten zij dopen: te Hoeven Maria van Emmen; te Ginneken
          en Bavel aangetroffen Josijn Gijsbrechts Verdonck als echtgenote van
          Adriaen Peterse van Emmen die v��r 11-10-1727 moet zijn overleden.
          )Gemeente archief Breda)
        8.
          Adriana Gijsbertus VERDONCK, gedoopt op 05-08-1696 te Hoeven.

  begin

  3. Verdonck te Hoeven

  I  Aerts VERDONCK.
  Kinderen:
  1. Adriaens Aert VERDONCK (zie II).
  2. Peter VERDONCK. Genoemd als oom, en Pastoor van Sprundel, van Adriaen Adriaens Verdonck gehuwd met Janneke Rombout. Voor meer informatie klik hier
   

  begin

  Verdonk-Donkers
  Te Breda, in een afzonderlijke genealogie, veranderde de naam Donkers in Verdonck. Mogelijk voert Donkers nog terug op Verdonck

  begin

  Van Etten naar Princenhage en vervolgens naar Breda
  Nicolaas - ook geschreven Claes - zijn kleinzoon is Petrus Verdonck gedoopt te Etten en Leur 28-03-1688. Deze gaat in ondertrouw te Princenhage 17-01-1712 met Maria Peeter Geertse van Rijsbergen. Uit dit huwelijk zijn te Princenhage vijf kinderen gedoopt. Aldus werd deze stamboomtak van Etten naar Princenhage geleid.
  Reeds voordat Princenhage onderdeel van Breda werd, trokken nazaten naar Breda. Nageslacht is aldaar nog steeds woonachtig.

  begin

  Geannexeerde gemeenten
  De huidige gemeente Breda bestaat uit:
  de voormalige gemeente Breda, de gemeente Ginneken en Bavel ( de dorpen Ginneken, Bavel - eerder Nieuw-Ginneken - en Ulvenhout ), de gemeente Princenhage ( de dorpen Princenhage, Prinsenbeek - eerder Beek - en Effen ) en de gemeente Teteringern


  beginBegin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 03-08-2023