Genealogie Verdon(c)k Bergeyk


Home Inhoud E-mail
 code : bergbroo
 streek : Noord-Brabant, nabij de grens met Vlaanderen.
 plaatsen : Bergeyk, 's-Hertogenbosch en omgeving.
 omvang : 1020 personen, 428 relaties. Genealogie met INDEX.
2 bestandjes Helmond 150-55 met INDEX.
Restand bestandje Eindhoven 72-24.
Bestand van de Donck/Donk 419-160.
 publicaties : GGV deel III
 connectie : Stamboom Verdon(c)k, tak Retie 1,

Op deze pagina
Genealogie.
Ambrosius Leonardus Theodorus (Broos) Verdonk.
Vijf beeldende kunstenaars op een afzonderlijke pagina
PowerPoint presentatie op een afzonderlijke foto pagina
Retie geschiedenis vanaf de 14e eeuw
Kasteel Bergeijk door Hans Verdonk
Verwantschapslijn Karel de Grote zie ook informatie genealogie Koningstein en de Vlam
Roelof Rover van Rode ca. 1165 - ca. 1220 (Ook v. d. Donck te Helmond in 2 delen en Verdonck te Someren en Mierlo)
Verantwoording
Oudste informatie
Samenvoeging Bergeyk met Retie
Genealogie Van de Veerdonk op een afzonderlijke pagina
Verdon(c)k informatie Reg.Archief Eindhoven. Nog niet in een genealogie geplaatst.

Genealogie .
Klik op: Genealogie
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

Samenvoeging stambomen.
Deze genealogie is samengevoegd met de Reusel genealogie. Zie op de pagina Reusel.
In januari 2023 kon worden vastgesteld dat de oudste voorvader van Reusel ook een voorvader van de De Merode stamboom is.
Op De Merode stamboom is informatie vermeld waaruit blijkt dat uit het gebied van De Merode een Verdonck zich in Assendelft vestigde waaruit een aanzienlijk geslacht in Zaanstad is voortgekomen. Zie op de pagina De Merode. Helaas is het nog niet gelukt de hier bedoelde Verdonck aan een ouderpaar te koppelen in Vlaaderen.

terug

Onderzoeker en voorzitter
wpeB.jpg (3716 bytes)
  Broos Verdonk was vanaf de oprichting van de SGOV in 1977 voorzitter tot 1983. Voor kennismaking met Broos klik op c.v. Deze Curriculum vitae is grotendeels in het Spaans gesteld. Voor zijn inleiding op deze genealogie klik op bakermat.
terug

Bergeijkse kunstenaars Verdonk
1. Ambachtelijk beeldhouwer tussen Neogotiek en Modernisma Piet Verdonk (1901-1968).

2.
Kunstschilder Adrianus Maria Theodorus (Ad) Verdonk (1894-1977).
3.
Beeldhouwer Jan Verdonk (1887-1962).
4. Beeldend en Conceptueel kunstenaar Francis (Francisca J.J.W.) Verdonk (1945).
5. Beeldend kunstenaar Elisabeth Sophia Maria (Myrthe) Verdonk (1953).

Informatie over deze vijf kunstenaars leest en ziet u door hier te klikken.

terug

Fotopagina
Op deze pagina:
1. een PowerPoint en YouTube presentatie van meer dan 69 afbeeldingen:
2. IJspret is niet altijd zonder gevaar;
3. Een familie foto van Henrica Petronella Verdonk (1861-1943) en
4. Grafzerk Helena Verdonck;

5Bert en Jeanne Verdonk met foto en publikatie: "Door de ogen van een kind".
Klik hier om naar deze pagina te gaan.


terug

Retie geschiedenis
Om kennis te nemen van dit artikel Dr.A.Th.(Broos) Verdonk klikt u hier.
Speculatie over de oudste herkomst Retie Verdoncken van de Franken? Voor antwoord lees verder.

terug

Kasteel of slot Bergeijkslot
Jacob Verdonck geboren in Reusel op 29-7-1689 en gehuwd met Johanna Ham
, overleden te Bergeyk 26-11-1732, Huurde in 1732 een huis buite de veste en een schuur binnen de veste.
In 1742 gaat hij met Bartel Bijnen voor 6 jaar een pachtovereenkomst aan van een huis, hof met aangelag,wey en teullanden gelegen tot Bergeyk bij het Slot/kasteel.

Deze Jacob maakte deeluit van de genealogie Verdonck te Reusel. Een bewijs dat deze Verdonck familie uit Reusel ook met Bergeyk was verbonden. Jacob zijn vader, Adriaan Verdonck getrouwd met Jenna Jacobs was zelfs burgemeester te Reusel. Voor meer informatie over deze genealogie zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_waddxveen.htm  
Een situatie tekening van de percelen land in het gebied rond het voormalige Kasteel of Slot treft u hieronder.


Meer informatie over het voormalig kasteel/slot.
Voor informatie over de geschiedenis van dit voormalige kasteel klikt u hier..
Plaatselijke informatie over wie waar woonden etc. is van Hans Verdonk te Westerhoven U kunt Hans bereiken via: j.verdonk4@gmail.com

KasteelPercelen.JPG (87647 bytes)

 terug

Verwantschapslijn naar Karel de Grote

35 generaties
in de verwantschapslijn naar Karel de Grote.
Anthonius Johannes Henricus Verdonk, geboren 25-6-1898, overleden 5-6-1950. Hij is een zoon van Petrus Johannes Verdonk en Lamberdina Fizaan. Anthonius trouwde op 24-4-1925 te 's-Hertogenbosch met Maria Catharina Alouise Koningstein, geboren 19-2-1901 en overleden 4-5-1953. Zij is een dochter van Willem Koningstein en Anna Maria de Vlam. Wim N. Koniningstein schreef een boek waarin de genealogie van de familie de Vlam is opgenomen. Voor een kleingenealogisch fragment met foto's, klikt u hier.

Via Anthonius J.H. Verdonk zijn schoonmoeder A.M. de Vlam, vervolgt de bloedverwantschapslijn naar Karel de Grote. Deze lijn vervolgt met, ondermeer de namen: Verpoorten (9e generatie); Van Gemert (11e); Cronenborch (16e); Van Horne (18e) Van Leuven Gaasbeek (21e) enz. U kunt het verder volgen door te klikken op Karel de Grote.
Wij werden hierover getipt door de heer Wim Koningstein te Amersfoort.w.n.koningstein@hetnet.nl

terug

Roelof Rover van de Rode ca. 1165 -ca. 1220 en Gerardus Verdonck pastoor te Someren en Mierlo ca.1590-ca.1680
De hieronder vermelde bestanden 1 t/m 3 zijn in mijn computer vermeld in het bestand Helmond. Misschien dat via nader onderzoek de bestandjes kunnen worden samengevoegd.
1.
Verwantschappen met geslachten Van Mierlo; Montfoort, Van Sceepstal en vanaf circa 1320 Rutgar van Scheepstal van der Donck die bouwde Ter Donck te Beek en Donck. Informatie, met dank, verkregen van Dhr. J.C.P. Vogels te Helmond. Voor een klein genealogisch fragment, lees verder
2

In een tweede bestand dat aanvangt in 1270 te 's-Hertogenbosch komen overeenkomstige namen voor als in het boven vermelde bestand, lees hier meer.
3.
Over het leven van Gerardus Verdonck lees u meer in deze onderzoek notitie. Voor een klein genealogisch bestand klikt u hier. In Someren is een straat vernoemd naar pastoor Gerardus Verdonk. Zie foto.
4.
Een vierde bestand dat aanvangt in 1420 en 8 generaties omvat staat op de pagina Etten-Leur onder het
opschrift Hoeven. Ook in dit bestand een priester Verdonck.

terug


  Verantwoording

  Onvolkomenheden.
  De genealogie van de Bergeyk-1 tak is onaf aan het begin en het eind. Aan het begin zijn er veel Verdoncken in Bergeyk ,Turnhout, Retie, Geel en andere dichtbij gelegen plaatsen, dat het moeilijk is om, gedocumenteerd, de juiste voorvader te kiezen. Aan het eind zijn er zoveel jonge Verdon(c)ken dat het -gelukkig- niet mogelijk is de genealogische groei van generaties af te sluiten. Een taak voor nieuwe onderzoekers, die schaars waren  en blijven.

  Interessant resultaat.
  Het resultaat van onze genalogische onderzoekingen is interessant voor wie  houden van genealogie. Waarom? Er wordt een zekere orde geschapen in nabije en verre familieleden. Er zijn ontegenzeggelijk interessante en maatschappelijk belangrijke figuren onder. Van velen worden maatschappelijke omstandigheden vermeld, die de figuren in hun sociale en historische context plaatsen. Duidelijk wordt een beeld, dat personen en families ingeweven zijn in hun tijd, en dat de tijdgeest tezamen met de maatschappelijke omstandigheden van de betreffende periodes van invloed zijn op beroepskeuze, selectie van huwelijkspartners, aantal kinderen, aantal levensjaren etc.

  Grote verscheidenheid.
  Tegelijkertijd blijkt het niet mogelijk de diverse leden van de genealogie individueel te schetsen: het zijn er te veel en er is te weinig over bekend. Familieverwantschap impliceert gemeenschappelijkheid, maar eveneens een enorme verscheidenheid van personene, karakters, sociale omstandigheden.  Genealogie heeft dan ook van doen met geschiedenis, met kennis van sociale omstandgheden,van sociale veranderingen die plaats vinden gedurende twee a drie eeuwen in ons geval.

  Woorden van dank.
  Dank aan de mede-onderzoekers, Piet en Ad Verdonk van de Bergeyk-tak,aan Piet Verdonk, de secretaris en stimulator van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k. Wij hopen dat de lezing van het materiaal tevreden zal stellen en wie weet, tot nieuwe en interessante studies zal leiden.

  Broos Verdonk Villanueva de la Serena ( BA) Spanje.
  Voor E-mail-contact: broosverdonk@hotmail.com


  terug

Omhoog

  Petrus Adriaan Verdonck trouwt te Bergeyk 23-02-1716 met Margaretha Johanna Groenen, dochter van Jan Jansz Groenen en Petronella Jans Keunen. Dit echtpaar, van wie wij de geboorteplaatsen en -data niet kennen, laat in de periode van 1716 tot 1735 te Bergeyk acht kinderen dopen. Van die acht kinderen zijn er twee bekend met nageslacht, te weten:

  1.  Hendricus Verdonck, gedoopt te Bergeyk 11-02-1735, trouwt te Bergeyk op 01-05-1768 met Margareta Geneesen, dochter van Jacobus Geneesen en Helena Geneesen. Er volgen dan nog drie generaties te Bergeyk. In deze generaties is ons onderzoek nog niet voltooid.
  2.  Petrus Verdonck, gedoopt Bergeyk 02-08-1732, aldaar overleden 28-03-1795, trouwt Bergeyk 30-01-1757 Maria Verkolken, geboren Bergeyk 30-05-1726 als dochter van Lambertus Verkolken en Engelberta Verspannen. Maria is overleden te Bergeyk 23-03-1767.

  Uit het huwelijk van Petrus Verdonck met Maria Verkolken zijn ondermeer drie zoons geboren van wie er twee, naar onze huidige kennis, geen doorgaand nageslacht hebben. Wie dat wel heeft is Lambertus Verdonk, gedoopt Bergeyk 03-10-1762 en aldaar overleden 04-03-1816, trouwt te Bergeyk 18-08-1799 met Johanna Verdonk gedoopt Bergeyk 24-03-1765 en aldaar overleden 04-03-1822. Johanna is een dochter van Johannes Verdonck en Adriana Swagers die behoren tot de Genealogie Retie (voorheen ook bekend onder de naam Berkeyk 2) In de genealogie Retie zijn een aantal stambomen samengevoegd die hun oorsprong in Retie hebben.

  terug

  Samenvoeging Bergeijk en Retie of met Reusel (Eerder genoemd Bregeijk 1 en 2 )
  Wij verwachten dat er uit nader onderzoek zal blijken dat er via de mannelijke lijn een verbinding gemaakt zal kunnen worden met de stamboomtak Retie Indien wij in deze verwachting bevestigd worden, wil dat dus zeggen dat deze gealogie tot in de 16e eeuw terugvoert naar Retie. Een verbinding met de vrouwelijke lijn is hieronder reeds beschreven.
  Over het grondbezit c.q. gebruik van te Reusel geboren Verdoncken. Zie de afbeelding met aantekeningen op de pagina Retie.
  Er bestaan ook aanwijzingen dat de Bergeijk genealogie zijn oorsprong gezocht moet worden in de oudste generaties van de Reusel Genealogie.        

  Uit het huwelijk van Lambertus en Johanna Verdonk zijn ondermeer twee zoons geboren met nageslacht tot op heden:

  1.  Johannes Verdonk, gedoopt Bergeyk 22-07-1801 en te Oirschot overleden 18-03-1888. Hij trouwde te Tilburg op 02-05-1839 met Hendrika van der Linden, geboren 02-06-1808 als dochter van Johannes Franciscus van der Linden en Hendrika Moonen. Hendrika is overleden te Oirschot 27-12-1875.Van dit echtpaar woont tot op heden nageslacht te Oirschot.
  2.  Petrus Johannes Verdonk, gedoopt Bergeyk 06-09-1799, overleden 's-Hertogenbosch 08-05-1848. Hij trouwt [...] met Henrica Evers, geboren te Vierlingsbeek 18-06-1810 als dochter van Joannes Evers en Henrica Hopmans. Henrica Evers is overleden te 's-Hertogenbosch 06-05-1888. Het nageslacht van dit echtpaar is het talrijkst en in de 19e eeuw alsmede begin 20e eeuw hoofdzakelijk gevestigd te 's-Hertogenbosch. Uit dit nageslacht stammen de resp. ouders van eerder vermelde beeldhouwer Piet Verdonk.

  terug

  Eindhoven

  Informatie uit het Regionaal archief Eindhoven.
  Deze informatie konden wij nog niet in een genealogie Verdon(c)k inpassen in een
  Stamboom in de omliggende gemeenten.
  Omvat 72 personen en 24 relaties waarvan 15 personen en 5 relaties zijn weergegeven in twee fragmentjes. De overigen zijn individuele personen. Klik hier voor: Fragment 1. En hier voor Fragment 2.

  terug


Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 28-01-2023