Genealogie Verdonck,
  Land van Waas


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden
PG30/lw2/lw2-frm4.htm

   code : lw
   streek : Land van Waas
   plaatsen : Bazel, Belsele, Beveren, De Klinge, Doel, Haasdonk, Hamme, Hontenisse, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Moerzeke, Nieuwkerke, Sint Gillis, Sint Niklaas, Stekene, Verrebroek, Vrasene, Zwijndrecht, Zele en Overmere. Zie ook het kaartje op deze pagina.
   omvang : 4452 personen, 1718 relaties
   publicaties : zie hieronder, een genealogie en een stamreeks
   connecties Stamboom Verdon(c)k, tak Assenede - Hoofdplaat
  Stamboom Verdon(c)k, tak Melsele - Heinkensand

Op deze pagina:
Genealogie

Fotopagina
Voortgang onderzoek
Voorwoord
Stamreeks
Bart Verdonck
Herkomst van de naam Verdonck
Parochieregisters
Tweemaal zeven generaties 1550-1766 met index
Bronnen
 

         

  Genealogie :
  Klik op: Genealogie Verdonck Waasland.
  Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

  Fotopagina
  Op deze pagina treft u: een PowerPoint en een YouTube presentatie; twee familiewapens; een kaart van 1540 en een opsomming van historischegebeurtenissen sedert 1458. Klik hier om naar de fotopagina te gaan.


  Voortgang onderzoek!
  Niet alle ruim 4500 personen die wij invoerden en afkomstig zijn uit gemeenten in het Land van Waas en omgeving komen voor in de bovenstaande genealogie. Hieronder zijn een aantal, tot nu toe, afzonderlijke genealogieƫn vermeld voorkomende in ditzelde gebied.

  Door ze in het Land Waas bestand op te nemen hopen wij de kans op samenvoeging van bestanden te bevorderen. Voor tips houden wij ons aanbevolen.
  1.
  Joannes Verdonck, geboren circa 1550, de hoofdlijn is Hamme - Sint- Niklaas. Raadpleeg de genealogie.
  2.
  Hendrik Verdonck, geboren circa 1555, de hoofdlijn is Moerzeke, Hamme, Sint-Niklaas, heden. Raadpleeg de genealogie.
  3.

  Judocus Verdonck geboren circa 1595, te Moerzeke tot begin 20e eeuw.  Raadpleeg de genealogie
  4.
  Laurentius Verdonck, geboren voor 1645, vier generaties. Lees meer
  5.
  Joos Verdonck, geboren circa 1500, vijf generaties te Sint Niklaas.
  6.
  Joannes Verdonck, geboren circa 1585, drie generaties te Beveren en Vrasene. Lees meer
  7.
  Joannes Verdonck, geboren circa 1570, mini bestandje te Vrasene.
  8.
  Martinus Verdonck, overleden voor 1598, drie generaries te Beveren.
  9.
  Jan Verdonck, geboren circa 1550, vier generaties te Sint Gillis e.o.
  10.
  Joannes Verdonck huwelijk ca. 1656 te Hamme met Elisabeth Janssens geb.ca.1624 over- leden Hamme 21-9-1679 drie generatie te Hamme. Lees meer.
  11.
  Joannes Verdonck, geboren voor 1675, drie generaties te Klinge
  12.
  Cornelis Verdonck, O.1155 trouwt circa 1680 Petronella Montrij, zeven generaties aanvang Cadzand (ook in Bestand Zeeland O.466) maar later voornamelijk te Lw12 
  13.
  Ludoca (Ludovica) Verdonck, zoon Petrus Joannes Verdonck, geb. Doel 4-4-1801 trouwt aldaar Emerentia Hoeykens, drie generaties , O.2680.
  lw 13
  14.
  Josephus Verdonck gehuwd met Maria van Cleemput, 4 generaties O.24, ge. Lees meer.

  top

  Voorwoord
  Toen vader en ik enkele jaren geleden begonnen met het opzoeken van onze voorouders, hadden we er geen idee van wat voor een reis we voor de boeg hadden. Een reis doorheen zowat 500 jaar geschiedenis, een reis waarop we honderden namen zouden zien verschijnen. Namen waar in de recentere generaties met wat geluk een gezicht kon worden opgekleefd, of waarbij een beschrijving van de persoon kon worden gevonden. Meestal bleef het echter bij aantekeningen in kerkelijke en burgerlijke registers en akten, die daarom niet minder boeiend konden zijn. Zij leerden ons immers ook iets over de sociale omstandigheden waarin deze mensen leefden, in vele gevallen ook over de neerwaartse spiraal waarin hele families terecht kwamen om pas halfweg de vorige eeuw terug een zekere welstand te vinden. Onze voorouders hebben gedurende de eeuwen dan ook hun deel gekregen van oorlogsomstandigheden, besmettelijke ziekten en hongersnood, kindersterfte en verpaupering.

  Onze reis doorheen de familiegeschiedenis had ook een geografische dimensie, zij het op kleine schaal. In 500 jaar heeft onze tak van de familie zich geen 20 kilometer verplaatst tussen Beveren en Sint-Niklaas, wat het uiteraard wel iets makkelijker maakte om aan zoekwerk te doen. Plaatsnamen op de kaart van het Waasland hebben dan ook een meer dan louter informatieve functie gekregen. Ondanks alle veranderingen die doorheen de jaren zijn gebeurd dragen ze toch nog steeds iets mee van wat onze voorouders ook moeten hebben gezien. Kerken, straten, akkers, polders en boerderijen, zij zijn nog bestaande getuigen van wat zoveel jaren geleden werd verwezenlijkt, mede door mensen die we met trots ons voorgeslacht mogen noemen.

  Hoe dan beter een ode te brengen aan wie ons voorgingen, en zonder wie wij uiteindelijk hier niet zouden geweest zijn om hun geschiedenis verder te vertellen, dan met het dit stukje uit het “Waaslandlied”.

  “Volk dat woestijnen in tuinen omschiep,
  Bouwers van dijken bedwingers van vloeden,
  Strijders om altaar en haardstee te hoeden,
  Zaaiers van weelde uit arbeid gediept.

  Land onzer vadren uit Wase geboren,
  grond van ons Vlaanderen gewonnen door strijd.
  Jonge geslachten betreden uw voren,
  staan met de hakke en strijdbijl bereid ”.

  Tenslotte, het werk is nog niet af. Hopelijk blijven we stukjes van de puzzel vinden, stukjes die aanleiding geven tot het inpassen van de nu bekende fragmenten van andere families Verdonck uit de streek. Misschien zelfs stukjes die de grotere gehelen verbinden, om zo tot één grote familie Verdon-c-k in Nederland, Belgiė en ver daarbuiten te kunnen komen.

  Onze welgemeende hartelijke dank gaat uit naar Piet Verdonck, de man die ons steeds heeft gesteund en bijgestaan met raad en daad tijdens de opzoekingen. Zonder hem had ons onderzoek nooit kunnen worden wat het nu is en wij hopen dan ook nog lang te kunnen samen werken.

  In deze woorden van dank betrekken wij ook gaarna Patrick Verdonck van de S.O.V. en aan een ieder die door raad en daad heeft geholpen om ontbrekende gegevens in te vullen.

  Marc Verdonk, Sint-Niklaas, maart 2005.
  Contact met Marc.
       
  top

 • Stamreeks
  Stamreeks Bart VERDONCK (geb. 1977)

  Een stamreeks over zeventien generaties die de mannelijke verwantschapslijn volgt tussen  de oudst bekende stamvader van deze Verdonck-tak en Bart Verdonck, zoon van Marc Verdonck uit Sint Niklaas die deze tak samen met zijn vader Gilbertus Josephus Verdonck in onderzoek heeft.
  Deze stamreeks is voorzien van een snelraadpleegbare index.
  De genealogie waaruit deze stamreeks is genomen is nog in onderzoek. Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  In opdracht van Marc werd onderstaand familiewapen ontworpen en geregistreerd bij de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF).
  Gepubliceerd in Vlaamse Stam nr. 7-8 van juli-augustus 2001.
         

  top

  Herkomst van de naam Verdonk
  De oorsprong van de naam Verdonk is beschreven in het hoofdstuk oorsprong.htm           
  Hieronder nadere informatie
  die van toepassing zou kunnen zijn voor deze genealogie in het Land van Waas Ter Donk behoorde vroeger tot de gemeente Kluizen, thans gefusioneerd met randgemeente Evergem. Topografisch worden de oudste nederzettingskernen in belangrijke mate bepaald door de Durme-Kalevallei en vooral door de hogere zandige kouterrug ten noorden daarvan. In zoverre thans bekend, trokken beide menselijke bewoning aan van in de Steentijden.
         
  Kluizen en Terdonk ondergingen de gevolgen van het zoeken van Gent naar een vlotte verbinding met de Westerschelde en dus naar de zee toe. Er was de Burggravenstroom, oorspronkelijk de verlenging van de Gentse Schipgracht over Evergem en verder noordwaarts, wellicht naar Biervliet. In 1547 nam Keizer Karel het initiatief voor het aanleggen van de Sassevaart, waarbij gedeeltelijk gebruik gemaakt werd van de reeds bestaande waterlopen.

  In het begin van de 19de eeuw moest een gedeete van Terdonk wijken voor de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen. Daarbij aansluitend is er ook de spoorweglijn
  Gent-Zelzate waarvan het ontstaan tot 1865 teruggaat en die het landbouwgebied van Terdonk doorsneed.
  Toch behield Terdonk gedeeltelijk zijn landelijk voorkomen tot in de 20ste eeuw. Er zijn ook enkele middeleeuwse sites bekend. De nog bestaande bebouwing van Terdonk is vrijwel uitsluitend 20ste-eeuws.
         
          Bron: Laleman Marie-Christine, Dienst Stadsarcheologie 2005 5 Merovingen
                     Dynastie van Frankische koningen


         
  top

  De beschikbare gegevens zijn verkregen uit de indexen van de parochieregisters van vermelde plaatsen. Parochieregisters bieden waardevolle informatie uit de periode voor 1812 (in Vlaanderen 1796) toen er (nog) geen burgerlijke stand werd bijgehouden. De gegevens zijn niet c.q. zeer beperkt in een genealogisch verband geplaatst. Hier en daar is informatie toegevoegd uit publicaties. Tevens is DTB- en BS-informatie toegevoegd van gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.

  Tweemaal zeven generaties Verdonck 1550-1766
  In een notariƫle akte van notaris P.H.Y. van Schoten, gedateerd 29-12-1774, aanwezig in het Rijksarchief te Beveren Waas in het Oud Notariaat en gepubliceerd in Vlaamse Stam van1970, bladzijde 521 worden zeven generaties Verdonck opgesomd.
  Aanleiding is het overlijden van Cornelia Maria Nolet op 29 maart 1766 te Middelburg. Cornelia is een dochter van Pieternella Verdonck en Johannes Nolet.
  Wij konden aan deze stamreeksen de nodige informatie toevoegen doch dit genealogisch fragment is geenszins compleet. Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen.
  Voor het raadplegen van dit fragment, voorzien van een
  index, klikt op: Zeven generaties.

  top


Bronnen

J.Th. de Raedt, Gewapende zegels van de Nederlanden en aangrenzende gebieden, blz. 104.
Kithulle, De 16e eeuw in St. Gillis Waas, blz. 189.
Van de Bogaerde, Het district St. Nicolaas, voorheen land van Waes.
F. Koller, Wapenboek van het Land van Waas, bewerking H.J. Bockstal, uitgave Familia et Patria, Handzame. Blz. 88, wapentekening XXXI nr. 458. Bron: Wetachtige Kamer van Vlaanderen. Algemeen Rijksarchief, Brussel.
Epit.Wasien, tome V, blz. 159.
Koninklijke Bibliotheek, Goeth. nr. 811, fol. 85.
Sceaux AmoriƩs des Pays-Bas, deel IV.

Publicaties van de heer G. Roggeman over de Staten van Goed en aanwezig op het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage

CD van de heer Jean-Pierre Vaneygen waarop de hoofdcijnsboeken van een aantal gemeente in het Waasland. Samengesteld in oktober 2002

top
Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 21-04-2023.