Genealogie Verdon(c)k,
  Retie - Lommel - Geel - Bergeijk - Tilburg - Waalwijk


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC

WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 Heden
Op deze pagina:
Genealogie
Fotopagina
Inleiding
Grensverkeer in stambomen

Grensverkeer in onderzoek
Oude informatie BelgiŽ
Oude informatie Nederland nabij het onderzoek gebied

Hagelschade in 1774 te Bergeijk
Oudste stamvader en samenvoeging Retie bestanden
Van Retie naar Duitsland
Samenloop met andere genealogieŽn in de Kempen

Genealogisch informatie Diercks
Kwartierstaat Jaeger
Kwartierstaat Weijers
Slot

Genealogie
Klik op: Genealogie
Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

U kunt u ons laten weten via verdonk@xs4all.nl


terug

Fotopagina
Klik op Fotopagina om daar te bekijken:
1. Meer dan 78 afbeeldingen in Powerpoint en/of YouTube presentatie;
2. Boerderij De Kleine Witreit;
3. Grondbezit;
4. Gasthof Dreimšderlhaus.


terug
Omhoog
Inleiding

  Retie in BelgiŽ is de plaats van herkomst van de genealogie die in Nederland begon als genealogie Bergeyk 2, ook bekend als Retie 1. In Retie - en eveneens in een aantal plaatsen in de directe omgeving zoals Turnhout, Arendonk, Geel, Dessel, Postel, Lommel alle gelegen in Belgi√ę, en Reusel, Eersel, Velhoven, Dommelen en Bergeyk in Nederland - woonden rond de eeuwwisseling van de 16e naar de 17e eeuw al heel wat Verdonck'en. In enkele plaatsen kwamen ze zelfs al voor in de 15e eeuw.
  Heel veel informatie van Retie en omliggende plaatsen is beschikbaar. Wie meer wil weten over de historie van Retie bevelen wij aan te lezen Bijdrage tot de geschiedenis van Retie door Edward Sneyers (1949).


  terug

Retie met buurtschappen
Retie met buurtschappen. Klik hier voor details.
Grensverkeer in stamboomtakken Omhoog

Door de eeuwen heen zien we dat de genealogieŽn zich bij herhaling over de nu bekend zijnde rijksgrens BelgiŽ-Nederland verplaatsen. In onze publicatie van de genealogie Bergeyk 2/Retie 1, wordt dat zichtbaar gemaakt. De mobiliteit die er oudtijds reeds was, wordt goed aangetoond met informatie die werd verkregen uit borgbrieven in de periode 1733-1748.
36 mannen Verdonck uit Retie trouwden met een vrouw van buiten Retie. Die 25 vrouwen waren afkomstig uit Dessel (11) Arendonk (4), Lommel (3), Luiksgestel (2), Lichtaart (2), Oud Turnhout (2), Reusel (2), Kasterlee (1), Eindhoven (1), Ginneken (1), Mol (1), Bergeyk (1), Vlokhoven nabij Woensel (1), Tessenderloo (1), Eksel (1), Tilburg (1) en Hulsel (1).
In diezelfde periode trouwden 23 meisjes Verdonck uit Retie met een man afkomstig uit Arendonk (9), Desschel (8), Geel (2), Veldhoven (1), Bergeyk (1), Oosterhout (1) en Kasterlee (1).


terug


Grensverkeer in onderzoek Omhoog

Er is door velen onderzoek gedaan aan deze genealogie. Grondlegger in Nederland is Broos Verdonk geweest, de eerste voorzitter van onze organisatie, thans woonachtig in Spanje en behorende tot de genealogie Bergeyk 1. Raymond Verdonck uit Mortsel (Belgie) verzamelde enorm veel documentatiemateriaal. Hij bracht daartoe vele uren door in de archieven. Wij schreven het al eerder: er is veel documentatie beschikbaar. Zoveel, dat het Raymond deed verzuchten: Een mensenleven is zeker niet voldoende om dit alles door te nemen. Ook Leo Van Couteren, die een Vlaams gedeelte van deze genealogie onderzocht, zijn wij dankbaar. Onderaan deze pagina leest u meer over Raymond zijn onderzoek.

Voor de meer recente familiegegevens hadden wij contacten met een flink aantal personen Verdonck. Het zou een lange rij worden om ze allemaal te noemen. Wij zijn hen allen zeer erkentelijk voor het verstrekken van de door ons gevraagde informatie. In dit verband willen wij echter niet nalaten de genealoog A.C.A.B. Bierings uit Goirle te noemen. Hij verschafte ons veel informatie en aanvullingen en bracht correcties aan in onze concepten.

Noot Een kwartierstaat is een genealogische opstelling van alle voorouders van een bepaald persoon (de proband) zowel langs de mannelijke als langs de vrouwelijke lijnen.

Een andere onderzoeker die Verdonck in zijn kwartierstaat Noot in linkermarge voert en zodoende ook in de archieven van Retie terechtkwam, schreef: Elisabeth Verdonck kwam niet voor in het doopregister van Retie rond 1751. Dat gebeurde wel meer rond die tijd toen E.H. Paulines Coomans O. Praem. pastoor van Retie was. Ook in oudere tijden kan het onderzoek dus onverwachte problemen geven.

Het beheer van de onderzoeksresultaten met gebruikmaking van de computer bracht bij de genealogie Bergeyk 2 / Retie 1 met zich mee dat in Nederland en Belgie met gescheiden bestanden werd gewerkt. Door deze automatiseringswerkwijze dringt zich soms ten onrechte de gedachte op dat het ook om afzonderlijke stambomen zou gaan. Dat is echter niet het geval. Naarmate het onderzoek vordert, zal dit inzicht rijpen. Het vorenstaande heeft er toe geleid dat aan de naam van de genealogie Bergeyk 2,  Retie1 is toegevoegd.

terug
Oude informatie in het gebied dat nu BelgiŽ is Omhoog

Geschiedenis van Retie.
Over de geschiedenis van Retie, sedert 1382, de bakermaar van veel Verdoncken, is door Dr. A. Th. Verdonk een boeiende samenvatting geschreven. U kunt dit lezen op de Bergeyk 1 genealogie.


terug

 

Noot Cijns is belasting of erfpacht.
Oude informatie Nederland

In het cijnsboek Noot in linkermarge van de Hertog voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1340, bewerkt door Martien van Asseldonk komt een aantal personen voor met naamvarianten van Verdon(c)k:

Te Beerse: Elisabeth van der Donck.
Te Eersel: Wilhelmus, zoon van Gerardus van der Donc.
Te Lieshout: Wilhelmus van der Donc zoon van Wilemus van der Donc.
Te Middelrode: Joannes van der Donc,
Berta van der Donc,
Henricus van der Donc,
Henricus, zoon van Berta van der Donc.
Te Wintelre: Gerardus van der Donc.

In 1372 was ene Gijsbrecht van de Verdonck schepen te Schijndel.

Op 26 augustus 1461 wordt Aleyt van der Verdonck te Heeswijk genoemd in het testament van notaris Henricus Scouwermans de Eyndhoven, van wie Aleyt een vriendin blijkt te zijn.
In 1488 wordt aan Peterken, de vrouw van Gerardus Petie Nicolai Verdonck te Heeswijk, dispensatie verleend vanwege verwantschap in de 2e graad. Het betreft hier kerkelijke rechtspraak waarvoor de echtelieden f 10,-- moeten betalen. Met de geboortedatum van de vader van Gerardus, Nicolai dus of Petie Nicolai, komen we dan toch in de eerste decennia van de 15e eeuw terecht. Bij deze dispensatieverlening was vermeld dat Peterken eerder gevreeen had met Wilhelmus Petri Gerits.

Noot Bron: Rijksarchief in Noord-Brabant, inv.nr. R.1191 fol.485; vermeld in de Brabantse Leeuw, 6e jaargang, 1957, pag. 143.
Op 26 april 1420 is Wouter Donck genoemd als poorter van 's-Hertogenbosch. Noot in linkermarge

In 1480 is geboren Wouter Verdonck die trouwde met Katharina Jans Belmans.
Uit dit huwelijk zijn geboren Arnt Wouters Verdonck, een latere priester, en mr Jan Verdonck. De laatste wordt genoemd in een akte d.d. 15-11-1536.
Dominicus Jacobus Donk is op 12-11-1537 Prior in Den Bosch.
Joannes Verdonck uit Dommelen promoveerde op 19-3-1560 te Leuven.
Gerardus Verdonck, eveneens uit Dommelen, promoveerde op 13-2-1561 te Leuven.
Een andere Gerardus Verdonck, uit Heeswijk, promoveerde op 15-1-1568
te Leuven.
Ook in de 17e en 18e eeuw promoveerden er Verdoncken te Leuven.

In 1495 is Dieric Verdonc kerkmeester te Eersel. Zijn naam staat in de klok van de middeleeuwse kerktoren te Steensel. De tekst in de klok is de volgende:

  Lucia is mijn naam,
  mijn geluidt is gode begenaam
  also verre als men mij horen zal
  wilt Godt bewaren overal.
  Wouter Carwas heet mij gemaeckt.
  Doen waren kerckmeesters Peter van Beissen ende Dierick Verdonck.
  MCCCCXCV

Uit Eersel is ook afkomstig Rumoldus Verdonck, geboren circa 1541, die als onderwijzer de bekende schilder Rubens te Antwerpen onderricht gaf. Rumoldus, overleden op 79-jarige leeftijd te Antwerpen op 12 juni 1620, trouwde met Maria Blijhoofd, eveneens te Antwerpen overleden op 8 december 1618. Zij werd 77 jaar oud. Uit dit huwelijk zijn dertien kinderen geboren. Hiervan zijn ons alleen met name bekend Hubert Verdonck, geboren circa 1586 te Antwerpen, en Henri geboren circa 1587.

Zie voor Eersel ook hetgestelde op de pagina van Reusel/Waddinxveen genealogie.

De familie Roymans

In Gens Nostra van februari 2000 staat een lijst van Nederlandse studenten aan de universiteit van Douai over de periode 1605-1625. Aldaar werd examen afgelegd op de hierna vermelde data door de daarbij vermelde personen:
18 juli 1609  Joannes Dionysii Roymans van Eersel.
     Hij was zoon van Dionysius Roymans en Maria Bierens, broer van de hierna genoemde Lambertus. Hij was norbertijn van Postel en vanaf 1619 pastoor te Eersel, waar hij in 1670 overleed.
20 sept. 1624  Lambertus Roymans van Eersel.
     Hij overleed in 1663 en was een broer van bovengenoemde Joannes, pastoor van Chaam, vanaf 1630 te Etten, president van het seminarie te Antwerpen en in 1651 provisioneel deken te Breda.
Op 10 september 1667 trad Herbert Jacobs Verdonck te Eersel in ondertrouw met Anneke Stevens uit Eersel. Zij trouwden aldaar op 25 september 1667. Uit dit huwelijk werden vier kinderen bekend, waaronder Jacobus Herbertsz Verdonck die trouwde met Anna Bogaerts (ook Bogers en Hogaerts geschreven). Dit echtpaar was verwant aan de aanzienlijke familie Roymans (zie kadertekst hiernaast) en liet te Eersel acht kinderen dopen in de periode 1676-1694.

Drie vermeldenswaardige bijzonderheden omtrent deze familie zijn:

1.  Herbert Jacobs Verdonck werd in 1675 aangeduid als een teut (rondtrekkende handelaar) uit Duizel.
2.  Jacobus Herbert, overleed circa 1700 als krijgsman op het kasteel te Namen in Franse gevangenschap.
3.  De oudste zoon van Jacob en Anna, gedoopt op 16 oktober 1676 te Eersel, met de naam Lucas Jacobs Verdonck, studeerde filosofie en theologie.

 


Het rechterlijk archief te Eindhoven bevat een akte van 6 januari 1545 waarin compareert Noot in linkermarge Frans Janszn Verdonck.
Hendrick Donk, geboren circa 1555, is schout te Gestel, Strijp en Stratum.
Jan Verdonck wordt genoemd in een inventaris gedateerd 23 juni 1573 te Tongelre bij Eindhoven.
In Etten vangt circa 1570 een stamboomtak aan met Michael Verdonck.
De stamvader van de tak Gorinchem, Adriaan Verdonck, moet circa 1550 zijn geboren en die van de tak 's-Gravendeel, Pieter Verdonck, circa 1535.

Te Nijmegen worden genoemd:

op 9-4-1585 Hees Verdonck en op 2-6-1585 Gerit Verdonck.
Schepenbrief d.d. 4-11-1586 van de schepenen van Nijmegen.

In deze akte worden een aantal personen Verdonck genoemd zijnde broers en zuster: Lijs*, Hans*, Dirk*, Jenneke, Peterke en een neef Johan* Verdonck.
Er wordt een rente betaling geregeld voor erfpacht van een huis en een hofstad gelegen in de Scheimekergasje naast de put van Marcus Noot.
* Deze personen waren verschenen.

In een akte van 6-12-1555 uit het rechterlijk archief van Moergestel (inv.nr. 43/f.129) wordt Jenneken Jan Maes vander Donck genoemd. Zij was gehuwd met Goijaert de Becker en zij had een oom Claes Jan Maes van der Donck, ook genoemd Claes Verdonck en Clasen Verdonck, die getrouwd was met Geertruyt van Laarhoven.
Op 28-1-1584 trouwt te Moergestel Adriaan Joost Verdonck, kerkmeester aldaar, met Heilwich Niclaas (Claes) Timmermans alias Roefs. Zij laten te Eersel zes kinderen dopen.

terug

Hagelschade te Bergeijk in 1774, getaxeerde schade fl.100,00
"Schade door Hagelslagh op 3-7-1744 in den agtermiddags om sesuuren in den Rogh en Boekwijt staende ende wassende onder den gehugte van de Weebos Kleijne Witreijt..."etc. Voor details van de schade, de getroffenen en gedane uitkeringen leest u hier meer.
Onder de nrs. 31 en 38 zijn vermeld de broers Matthijs Woutersz Verdonk 1739-1802 en Jan Woutersz Verdonk 1776-1775. Zoons van het echtpaar Walterus Verdonk en Maria Peters Verhoeven. Mattijs had schade aan 5 roede Rogh en 3 roede Boekweit, schade 4.4.9 en Jan had schade aan 10 roede Rogh, schade 0.14.0.
Bron. Gemeentearchief Bergeijk Invnr. 297 1774-1775 ons medegedeeld door Hans Verdonk te Westerhoven.
Toelichting. 4.4.9 staat voor 4gulden, 4stuivers en 9penningen. Een gulden is 20 stuivers en ee stuiver is 16 penningen. Een roede aldaar 34,1 m².
terug

Oudste stamvader van de Verdoncken afkomstig uit Retie

Als een mogelijke oudere stamvader van de genealogie Retie ( voor de samenvoeging van een aantal uit Retie afkomstige bestanden deBergeyk 2 genealogie) komt in aanmerking Jan Verdonck Hendricksone die op 1 mei 1579 wordt genoemd als zijnde overleden. Hij was gehuwd met Anna Maria Verbraeken. Mogelijk was ene Johannes Verdonck een kind van dit echtpaar. Die was doopgetuige in 1598 en zou derhalve de vader kunnen zijn van Hendrick Verdonck met wie wij deze genealogie zijn aangevangen. Bij deze veronderstellingen hebben wij ons voornamelijk laten leiden door de gebruikte voornamen en de biologisch mogelijkheden, gerekend naar tijd. Daarom kozen wij er voor om met dit echtpaar deze genealogie te beginnen.

terug

Oudste informatie

Raymond Verdonck te Mortsel zijn onderzoek nam een aanvang met het echtpaar Adrianus Verdonck en Elisabeth Moelants en voor 11 nakomelingen zorgt.
We worden van bij de aanvang reeds geplaatst voor een raadsel, namelijk vier van de kinderen worden in de parochieregisters vermeld als “ legitimus “ (wettelijk), alhoewel ze geboren werden voor het huwelijk van hun ouders. Zeer eigenaardig als men weet
dat in die tijd de pastoors gretig omsprongen met de vermelding “illegitimus” (onwettig) !!!
 
Voor een afbeelding van de inschrijving van dit huwelijk en de handtekening van beiden zie de foto pagina.

Van de stamvader Adrianus Verdonck vinden we tot op heden geen
enkel spoor, noch geboortedatum noch geboorteplaats, laat staan de naam
van de ouders. Uit de talrijke documenten in ons bezit kunnen we echter
afleiden dat deze Adrianus Verdonck minstens twee broers en twee zusters

had namelijk Waltherus Verdonck en Christianus Verdonck
Elisabeth Verdonck, gehuwd met Didden en Catherina Verdonck,
gehuwd met Marien
.

In de periode waar wij nu zijn aangeland is de bewijsvoering niet gemakkelijk, domweg door het ontbreken van documenten of documenten die moeilijk of nog niet toegankelijk zijn. Wij ontkomen er dan niet aan of we moeten werken met aannamen. Waarschijnlijkheden. Op grond waarvan wij iets ja of neen aannemen proberen wij telkens met feiten aan te geven.

Op grond van dit uitgangspunt hebben wij begin 2012 de afzonderlijke bestanden die een aanvang nemen in Retie samenge-
voegd tot het bestand dat boven aan deze pagina staat.
Dit heeft bovendien het voordeel dat wij voorkomen dat namen dubbel worden ingevoerd c.q. sneller tot meer samenvoegingen kunnen komen.

Probeer u daarbij te verplaatsen in de toen heersende omstandigheden in het onderzoek gebied. Oorlogen met plunderende troepen. Godsdienstige twisten. Ongetterdheid onder een groot deel van de bevolking.

Deze genealogie kent in de oudste generaties in de bewijsvoering zwakke elementen. Graag houden wij ons aanbevolen verbeteringen enz. Mail naar

terug

Van Retie naar Duitsland
Het is Josephus Verdonck geboren 21-3-1858 te Lommel en gehuwd met Anna Burggraaf die in Duitsland gaat wonen. Uit dit huwelijk zijn te Duitsland vijf kinderen geboren die hun naam gaan schrijven zonder de c, dus Verdonk. Wij vervolgen met een korte rechtelijn naar heden. Voor meer informatie zie de genealogie.
Johan Verdonk 1884-1959 trouwt in 1911 Maria Bauerfeind. Ook hier vijf kinderen uit dit huwelijk waarvan wij noemen Johan Matthias geboren 1917, gehuwd 1950 te Adenau met Barbara Nohner geboren 1918. Een huwelijk dat vier kinderen voortbracht waarvan Siegfried te jongste is. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. Siegfried is de hotel eigenaar. Zie de afbdeeldingen van het hotel op de foto pagina.
Uitgebreide actuele informatie via:
https://www.eifel-fasten-ahrtal.de/#top

terug

Andere samenlopende genealogiŽn in de Kempen Omhoog

In het algemeen gesproken hebben stambomen kans op samenvallen als ze in eenzelfde gebied optreden en in eenzelfde generatie. Er zijn in het grensgebied onder Eindhoven vele samenlopende stambomen Verdonck en Verdonk geconstateerd:
De lijn van de genealogie Arendonk valt te Postel samen met de genealogie Lommel 1 - Liempde. In Reusel ontstaat de genealogie die wij kennen als de genealogie Waddinxveen.


Er bestaat ook een genealogie Lommel 2 die aanvangt met een huwelijk van Adriaan Verdonck met Elisabeth Clemens en die in de periode 1730-1745 te Lommel acht kinderen laten dopen. Een uitwaaier van deze genealogie voert naar Essen in Duitsland waar heden nog nazaten wonen. Bij aankomst aldaar wordt hun naam geschreven Verdung en later tot heden Verdong.


terug

Genealogisch informatie op de naam Diercks
Er een verwantschap met Dierckx.
Fragment Dierckx - Verdonck uit Bergeyk 2 of Retie 1 genealogie zie alhier
Voor kontakt met de onderzoeker van de familie Diercks klikt u hier

terug

Kwartierstaat Jaeger.
Cornelis Johannes Verdonk
geboren Bergeyk 12 april 1925, is getrouwd te Utrecht 3 oktober 1951 met Petronella Wilhelmina Christina Jaeger, geboren Utrecht 3 oktober 1924. Cornelis is een zoon van Hendrikus Verdonk 1888 - 1962, is getrouwd te Bergeyk op 6 juni 1919 met Bernardina Jonkers 1893 - 1989. Zie verder in deze Bergeyk 2 genealogie. Van de heer Jan Jaeger ontvingen wij een kwartierstaat van Petronella W.C. Jaeger. Voor kennisneming zie kwartierstaat Jaeger. Voor nadere informatie over deze kwartierstaat contact u jan.jaeger@casema.nl

terug

Kwartierstaat Weijers.
Theodorus Anthonius Josephus Bernardus Verdonk ( 1904-1967 ), behorende tot
deze genealogie trouwt op 28-1-1963 te Breda met Johanna Antonetta
Weijers
(1905-1987). Een kwartierstaat aanvangende met Johanna haar
vader kunt u kennis van nemen door hier te klikken.
Bron van deze informatie Jos Weijers te Oosterhout, weijersjh@gmail.com

terug

Tot slot Omhoog

Bij een aantal personen in deze genealogie is informatie toegevoegd die afkomstig is uit Memories van Successie. Deze geven inzicht in de vermogenspositie van uw voorouders. Op 27 december 1817 trad de zogenaamde 'Wet tot het heffen eener belasting onder de naam van regt van successie' in werking. In deze wet werd geregeld dat over de nalatenschappen van inwoners van Nederland belasting betaald moest worden. Ontvangers werden belast met het opmaken van een overzicht van de baten en lasten van een nalatenschap.

Onze hoop is gevestigd op ťťn of meer personen die zich willen inzetten de hiervoor geuitte veronderstellingen nader te onderzoeken en die aldus de juiste filiatie (afstammingsverwantschap) zullen bewijzen.


terug

 


Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 20-10-2023