Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek 1965 heden   code : baarwisk
   streek : Zuid-Beveland.
   plaatsen : Baarland  en Wissekerken (samenvoeging)
   omvang : 827 personen, 336 relaties
  Bestandje Rouw 209-96
   publicaties : GGV basisdeel
   connectie : Stamboom Verdon(c)k, tak Wissekerke  

         Op deze pagina

 • genealogie van de Baarland Verdonken.
 • Fotopagina's.
 • Geraadpleegde inventarissen
 • Relatie met de familie Rouw
 • Overzicht overige stambomen Verdonck en Verdonk in Zeeland.
 • Benaming kerkgenootschappen
 • Gemeentelijke herindeling.
 • Bijzonderheden in de Baarland genealogie
                 Oudste informatie
                    Relatie Verdonck en Steenepoorte
                   
  Genealogie
  Klik op: Genealogie Baarland & Wissekerke
  Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare index.

  Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
  Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

  U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl.

  terug

  Foto pagina's:
  Baarland  en Wissekerke.

  Op deze pagina tevens een interview met Adriaan Verdonk 1908-1993.
  Een originele afbeelding van een akte d.d. 2-5-1654 plus transcriptie.

  Klik hier om deze pagina te raadplegen. De foto's staan in een PowerPoint
  presentatie en in een YouTube filmpje.

  Iconen schilder
  Tot de zevende generatie in de stamboomtak Wissekerke behoort  Jan Verdonk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 09-12-1948.
  Meer informatie over Jan en zijn iconen via www.iconenatelierverdonk.nl

  Bron vermeldingen
  In deze en de hierna genoemde Zeeuwse stambomen Verdonck wordt
  regelmatig verwezen naar de volgende twee archieven:
  a.
  RAZE, dat staat voor "Rechterlijke-Weeskamer- en "Archieven van de notaris
  Zeeuwse Eilanden."
  b.
  LASONDER. Dr L.A.W.M. Lasonder, archivaris, maakte een inventaris met de
  volgende informatie "De archieven van de rechtbanken, weeskamers en
  notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied gefungeerd hebben. De
  Zeeuwse Eilanden (1456-1811/1852) 's-Gravenhage."
  c.
  Op de website van de heer Tom Nuijten: www.sraskerke.nl staat heel veel

  informatie over de plaats 's-Heer Arendskerke. Wij mochten daar gebruik van
  maken en worden voortdurend geinformeerd over nieuwe Verdonk informatie.
  Van de Baarland en de Wissekerke genealogie komen er in deze plaats families
  Verdonk voor. Zie ook het gestelde hierna omtrent samenvoeging van enkele
  Zeeuwse stambomen.

  terug

  Relatie met de familie Rouw
  Jacoba Johanna Verdonk 1910-2002 trouwde op 26-9-1935 te Goes met Adriaan Livunis Rouw 1911-1988. Een fragment genealogie van de familie Rouw kunt u hier lezen.
  Voor meer informatie, zie: www.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/rouw

  terug

  Momenteel (2001) onderscheiden wij zes stambomen Verdonk respectievelijk Verdonck in Zeeland:

  1. de stamboom-tak Assenede-Hoofdplaat,
  2. de stamboom-tak Melsele-Heinkenszand,
  3. de stamboom-tak Driewegen.

  Deze drie takken onderscheiden zich van de overige drie omdat ze van oorsprong rooms-katholiek zijn en dat overwegend nog zijn, de secularisatie in acht genomen. Daarenboven onderscheiden de Assenede- en de Melsele-tak zich met de naam Verdonck (dus met de c in de naam), hetgeen een gevolg is van de late vestiging in Nederland waar de schrijfwijze met ck grotendeels was verlaten toen in circa 1790 de eerste Verdonck van de Assenede-tak zich in Hoofdplaat vestigde en in 1822 toen de eerste Verdonck van de Melsele-tak zich in Heinkenszand vestigde.

  1. de stamboom-tak Baarland,
  2. de stamboom-tak Brouwershaven-Zeist en
  3. de stamboom-tak Zeeland (personen nog niet in een genealogie.

  Van deze protestantse takken die allen al snel hun naam Verdonk, dus met nk, schreven  woonden er in 1947 nog nog nazaten in al de genoemde plaatsen, met uitzondering van Brouwershaven. In 2001 woonden er te Wissekerke eveneens geen nazaten meer.

  Voor uitgebreide informatie over de schrijfwijze van de naam verwijzen wij naar de webpagina Oorsprong van de familienaam Verdon(c)k elders op deze site. Op een andere webpagina is meer te lezen over Verdon(c)k tijdens de volkstelling 1947.

  terug

  Benaming kerkgenootschappen

  Voor het verrichten van genealogisch onderzoek is het noodzakelijk te weten wat er in welk archief aangetroffen kan worden. Ondermeer in de periode 16e t/m 18e eeuw werden dopen, trouwen en begraven voornamelijk door de kerken geregistreerd. De namen van kerkgenootschappen zijn dan dus van belang. Omdat wij in de zeeuwse stambomen Verdonck en Verdonk hier ook mee te maken kregen en u dat bij het raadplegen van een genealogie tegen kunt komen maakten wij deze zeer beperkte notitie over dit onderwerp.

  De naam Nederlandsche Hervormde Kerk stamt uit de kerkorde van 1816, gegeven door Koning Willem I en door de kerk aanvaard.
  In de tijd van de Republiek was onze "grondwet" de Unie van Utrecht van 1579. Alle gewesten namen de Gereformeerde godsdienst ('Christelijke gereformeerde religie') aan. Vanaf die tijd moeten de dopen, huwelijken en begraafdata dus gezocht worden in de registers van de Nederlandsch of Nederduitsch Gereformeerde Kerk (NGK)

  In 1834 voltrok zich de Afscheiding en in 1886 de Doleantie en maakten zich mensen los van de Nederlandsche Hervormde Kerk. De kerkgenootschappen die door deze mensen gevormd werden noemden zich opnieuw Gereformeerd.

  In de periode dat Nederland een Republiek was waren de genoemde NGK en de overheid nauw met elkaar verbonden. Niet gedoopt of getrouwd in de NGK kon met zich meebrengen dat men van bepaalde ambten of rechten verstoken bleef.
  Zoals in alle tijden was men het ook toen niet altijd met de overheid eens en kwam het voor dat met zowel protestants als rooms-katholiek trouwde. Dat gebeurde veelal niet op dezelfde datum. Aldus verkreeg men toch de beoogde rechten en de rooms-katholieke kerk pardonneerde het protestantse huwelijk.
  Diverse voorbeelden hiervan komen vooral voor in de Driewege genealogie.
  Voor onderzoekers een belangrijk gegeven waar heel wat meer haken en ogen aanzitten dan hiermee aangeduid. Bovendien verschilde de toepassing van deze overheidsregels en het gedogen ( ook toen was er al sprake van
  gedogen ) van andere toepassingen per streek of provincie.

  Bron. Het maandblad van de Nederlandse Genealogisch Vereniging, Gens Nostra 1991, jaargang XLVI, blz. 337-338.

  Over dit onderwerp schreven wij ook bij de stamboom van Roozendaal en Etten-Leur.
  Het hield verband met de toenmalige politieke en godsdienstige situatie waaraan door ons uitvoerig aandacht is geschonken op onze cd-rom.  Invoering van de Burgerlijkestand
  Met de invoering van de burgerlijkestand werd in eerste instantie weer een moeilijkheids factor aan het genealogisch onderzoek toegevoegd. Bij die gelegenheid werd het kerkelijk huwelijk ondergeschikt gemaakt aan het burgerlijke. De lagere standen reageerden hiertegen in het begin heel scherp. Velen vertikten het zelfs aangifte te doen bij de ambtenaar van de burgerlijkestand. Deze burgerlijke ongehoorzaamheid duurde tot 1815-1820.

  terug

Omhoog

         Gemeentelijke herindeling.
         
          In 1970 zijn 15 dorpen samengevoegd tot de gemeente Borsele
          Dit betreft de kerkdorpen
        Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, 's-Gravenpolder, 's-Heer
        Abtskerke, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kwadendamme,
        Lewedorp, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande.


        terug

Omhoog

         terug
      
          Oudste informatie

  De Baarland-tak vangt aan met Willem Verdonk die circa 1608 te Baarland is overleden. Hij trouwde met Betken Adriaens. Drie kinderen uit dit huwelijk zijn ons tot heden bekend.

  De bron voor deze informatie is een akte d.d. 1-3-1608 uit het Rechterlijk archief Eilanden, inventarisnummer 2459, folio 115vs. In deze akte wordt de voogdijregeling vastgelegd. Betken Adriaens wordt daarin genoemd als weduwe van Willem Verdonk. We lezen er ondermeer: "die sij behouden heeft bij den voors Willem Verdonck haren overleden man, met name Mayken, Anelken en Pieter Willems zonen en de dochters".

  terug

  Relatie Verdonck-Steenepoorte

  In 2004 werden wij door de heer W.A. Barendregt te Arnhem geinformeerd over het feit dat Pieter Willems Verdonck, die trouwt te Rotterdam op 6-5-1631 met Leunken Jacobsse, geboren te Heinkenszand, 8 kinderen kregen ondermeer dochter, Elisabeth Pieters Verdonck die trouwde met Marinus Cornelissen. Uit dit huwelijk zijn ons drie jongens bekend geworden. Twee jongens krijgen de naam Verdonck, die van hun moeder en ��n Pieter Marinussen, bediende zich van de naam Steenepoorte. U kunt dit lezen in de hiervoor genoemde genealogie Verdonk.

  Omtrent het onderzoek Steenepoorte zijn wij uitgebreid geinformeerd door de heer Kees Steenepoorte te Ridderkerk.
  De genealogie (van de) Steenepoorte is gepubliceerd in Van Zeeuwse Stam nr. 137 van juni 2007 en volgende nummers. Met toestemming van Steenepoorte is deze genealogie in een pdf bestand ook hier te raadplegen. Nu met veel opmaak, in kleur en mooie afbeeldingen. LETOP! Bestand van ruim 2 Mb vraagt dus tijd voor downloaden. ( van dit bestand op 2 april 2011 update uitgevoerd )
  Verzoek. Wie is Marinus Cornelissen? Wie zijn de ouders? Wij vernemen het graag.

  terug
Begin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 20-02-2024.